Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Μαι 20th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

_

Αδιαφορια αρχιεπισκοπου για το gay pride

http://anavaseis.blogspot.gr/2013/06/blog-post_3.html

8d542426c8ab5796f8b9f3ff

Κατάντια δεσπότου

Δημητριάδος Ιγνάτιος: «Ο ρατσισμός η μεγαλύτερη κατάντια για τους Ορθοδόξους και τους Έλληνες»;;;;;;;;;;;

Η μεγαλύτερη κατάντια κύριε Ιγνάτιε είναι να παραδίδεται η Ελλάδα στην παρακμή και εσείς οι ηγέτες της Εκκλησίας να παραμένετε σιωπηλοί.

Η μεγάλη κατάντια είναι να γίνονται gay παρελάσεις στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη και η κεφαλή της Εκκλησίας να μην βγάζει ούτε μια ανακοίνωση.
Γιατί δεν λέτε τι λένε οι Πατέρες της Εκκλησίας για την ομοφυλοφυλία και την πορνεία κύριε Ιγνάτιε;
Γιατί δεν μιλάτε για το πόσο καταδικάζει η Εκκλησία μας όλα αυτά τα αμαρτήματα και καλεί τους ανθρώπους να μετανοήσουν αλλιώς τους περιμένει η αιώνια απώλεια.

Διαβάστε τη συνέχεια· http://orthodoxosdromos.blogspot.gr/2013/05/blog-post_22.html

8d542426c8ab5796f8b9f3ff

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ – ΑΠΛΑ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΕΡΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ !!!

http://antistasitora.blogspot.gr

8d542426c8ab5796f8b9f3ff

8d542426c8ab5796f8b9f3ff

ΟΥΤΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΕΝ ΣΕΒΑΣΤΗΚΕ

Ο μητροπολιτης Μεσσηνιας

μετεβαλε ορθοδοξο ναο σε παπικο

Το Σάββατο του Λαζάρου ο οικουμενιστής επίσκοπος Μεσσηνίας, έκανε συναυλία μέσα σε ορθόδοξο ναο, με παπικούς ύμνους!!!

Ολοι οι ορθόδοξοι χριστιανοί ετοιμαζόταν να γιορτάσουν τα Πάθη του Χριστού και ο Μεσσηνίας ζούσε στον κόσμο του.

 

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙΔια να εισέλθω εις το εν τίτλω θέμα, θα πρέπη να αναφερθώ τι υπόσχονται οι χειροτονούμενοι ιεράρχαι κατά την, ενώπιον Θεού και ανθρώπων, στιγμήν της χειροτονίας των.

Επί της κεφαλής των χειροτονουμένων τίθεται το Ευαγγέλιον ότι θα τηρήσουν άπαντα τα αναφερόμενα εις το Ευαγγέλιον, θα σεβασθούν τους ιερούς κανόνες τους αναφερομένους εις το ιερόν πηδάλιον και θα τηρήσουν την ιεράν παράδοσιν της ορθοδόξου εκκλησίας. Ούτως ωμολογήσεν και ο μητροπολίτης Μεσσηνίας κ.κ. Χρυσόστομος Σαββάτος κατά την χειροτονίαν του. Δεν παρήλθεν όμως πολύς χρόνος που, ο ανωτέρω ιεράρχης αθέτησε την υπόσχεσιν αυτήν, εξαπατήσας την ιεράν σύνοδον, ως θα αποδείξω κατωτέρω. Μετ’ ολίγας ημέρας ο ειρημένος ιεράρχης μετά την ενθρόνισίν του απεκάλυψε το πραγματικόν του πρόσωπον. Εδήλωσε εις την τότε εκδιδομένην εν Καλαμάτα εφημερίδα «Επικαιρότητα» 7-4-2007 ότι θα τον δούμε να πίνη καφέ εις καφενείον της κεντρικής πλατείας Καλαμάτας και ότι θα συχνάζη εις καφετερίας και εδογμάτισε δεν θα αποβάλη την ιερωσύνην του αν πιη καφέν εις κεντρικόν καφενείον της Καλαμάτας.

Επ’ αυτού απαντουν άπαντες οι άγιοι ιεράρχαι και προ πάντων ο συνώνυμός του άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος∙ ο ιερός Χρυσόστομος μετά τα ιερά του καθήκοντα, προσήρχετο εις την οικίαν του και ήσθιε λιτά φαγητά. Καφωδείον (= καφενείον) δεν εγνώριζεν. Ό,τι είχεν το σκόρπισε εις την πτωχολογίαν, προς δε μερικά αντικείμενα της αρχιεπισκοπής τα επώλησε δια να θρέψη τους πεινασμένους πένητας αδελφούς του. Ο ιερός Χρυσόστομος με τα λόγια του και τας πράξεις του μας εδίδαξεν την ορθόδοξον όντως χριστιανικήν πορείαν. Οι (40) τόμοι που μας κατέλιπεν ανατρέφουν εσαεί τον ψυχικόν κόσμον των χριστιανών, και διαμορφώνουν χριστιανικούς χαρακτήρας, ευεργετών την οικουμένην ολόκληρον. Όμως ο Χρυσόστομος μητροπολίτης Μεσσηνίας δεν στοιχείται εις τα έργα και λόγια του ιερού Χρυσοστόμου, χρησιμοποιών «δικό του ευαγγέλιον» το αντι-Χρυσοστομικόν και αντιευαγγελικόν. Και ιδού κατωτέρω τα έργα και αι ημέραι του. 1) Μετά παρέλευσιν εννέα (9) περίπου μηνών, κατά την εορτήν του αγίου Νικολάου, κατά το ρωμαιοκαθολικόν ημερολόγιον συμπροσευχήθη με τους παπικούς εις το Μπάρι της Ιταλίας. Ιδού τι αναφέρει το έγγραφον που έχω εις χείρας μου: «Αυτήν την χρονιά στην αρχιερατικήν ευχαριστίαν παραβρέθηκε, μαζί με τον αρχιεπίσκοπον Μπάρι – Μπιτόντο κ.κ. Francesco Laccucci και ο ορθόδοξος μητροπολίτης κ.κ. Χρυσόστομος Σαββάτος, καθώς και πλήθος πολιτικών και στρατιωτικών αρχών.. η υπογραφή του εγγράφου «ο καθηγούμενος π. Δαμιανός».

Ενώ ο ανωτέρω μητροπολίτης εγνώριζε ότι αι συμπροσευχαί μετά των αιρετικών απαγορεύονται από τους ιερούς κανόνας (ΜΕ, ΞΕ των αγίων Αποστόλων σελ. 51-52, 84 ιερού Πηδαλίου εκδόσεως «Αστέρος») με καθαίρεσιν, περιφρονεί τους Ι. Κανόνας και συνεχίζει τας συμπροσευχάς με αιρετικούς. Έτσι την 28-11-2010, ημ. Κυριακήν ο Αγγλικανός Αρχιεπίσκοπος Κουντουρίας και Πριμάντος πάσης Αγγλίας Ρουάν Γούλιαμ το πρωί της κυριακής (28-11-2010) παρηκολούθησε την θείαν λειτουργίαν που ετελέσθη εις τον Ιερόν Ναόν Αγίου Δημητρίου (Μπραχαμίου). Την 28-11-2010 ημ. Κυριακήν, το μεν πρωί συμπροσευχήθη εις τον ειρημένον ναόν με τον Αγγλικακόν επίσκοπον Κουντουρίας και Πρίμαντος πάσης Αγγελίας Ρουάν Γούλιαμ, το δε εσπέρας της ιδίας ημέρας, παρευρέθη εις την θείαν ευχαριστίαν που τελέσθηκε από τον ειρημένον Αγγλικανόν επίσκοπον εις την Αγγλικανικήν εκκλησίαν του αγίου Παύλου επί της οδού Φιλελλήνων (Αθηνών) παρόντος και του Βρεττανού πρέσβεως κ. David Landsman.

Το δε αυτό έτος συμπροσευχήθη με τους παπικούς εις Κύπρον. Εξ πόθου προς τον παπισμόν εξεφράσθη εις τον τύπον («Έθνος» Αθηνών) κατά το ίδιον έτος (2010) ότι: «η ορθόδοξος εκκλησία δεν είναι μία, αλλά διηρημένη», κατ’ αντίθεσιν προς το σύμβολον της πίστεως, προκαλέσας την αντίδρασιν του μητροπολίτου Κυθήρων ανακαλέσαντος αυτόν εις την τάξιν, τη παρεμβάσει του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Την 13-7-2007 ημ. Παρασκευήν παρηκολούθησε χορόν Βέλγων – Βελγίδων οίτινες μετά την λήξιν του χορού εγυμνώθησαν εντελώς ενώπιον των: Μητροπολίτου Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου Σαββάτου, νυν πρωθυπουργού Αντωνίου Σαμαρά, πρώην προέδρου ΣΥΡΙΖΑ κ. Ν. Κωνσταντοπούλου, Δημάρχου κ. Νίκα και πλήθους κόσμου, χωρίς ο ειρημένος Μητροπολίτης να διαμαρτυρηθή εντόνως, εκπρόσωπος γαρ του κλήρου. Διεμαρτυρήθη έγγαμος γυνή τις αποχωρήσασα του τόπου του χορού με την έντονον διαμαρτυρία «αίσχος». Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι αυτή η γυνή ηνωχλήθη από την αδιάντροπον αυτήν παρουσίαν των χορευτών – χορευτριών, ενώ ο μητροπολίτης μακαρίως εθεάτο αυτό το αισχρόν φαινόμενον.

Εκείνο όμως που προκάλεσεν την οργήν του εχέφρονος χριστιανού Έλληνος ήτο το θράσος του μητροπολίτου Μεσσηνίας εκ των αντιχριστιανικών δηλώσεων που έδωσε εις το διμηνιαίον περιοδικόν «Flash» Μεσσηνίας, Δεκεμβρίου 2009 – Ιανουαρίου 2010. Είπεν τότε, όταν ηρωτήθη από τους δημοσιογράφους του περιοδικού αυτού δια την αδαμιαίαν περιβολήν χορευτών – χορευτριών, Βέλγων – Βελγίδων: «Και τι έγινε που είδα γυμνές. Καλά, δεν έχουν δη οι άνθρωποι το σώμα τους γυμνό, σκανδαλίζονται τόσο πολύ; Μα αν είναι τόσον επιρρεπείς πώς κρίνουν τους άλλους και δεν κρίνουν τον εαυτόν τους;». Ενώ ένας εχέφρων μετανοήσας χριστιανός θα εζητούσε συγγνώμην από τον Θεόν και τους ανθρώπους, υπακούων εις το «ο βλέπων γυναίκα εις το επιθυμήσαι… ήδη εμοίχευσεν» (Ματθ.) και του ψαλμικού: «Απότρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ιδείν ματαιότητα». Μόνον οι αλήται του πεζοδρομίου και οι άνθρωποι της Τρούμπας του Πειραιώς εκστομούν τοιαύτας, ως ανωτέρω, δικαιολογίας. Ιδου λόγια σεμνού επισκόπου. «Μόνον όταν βαπρίζω μικρά νήπια θήλεα, βλέπω ταύτα γυμνά» (Μητροπολίτης Μεσσηνίας + Χρυσόστομος Θέμελης). Εις το ίδιον ως άνω περιοδικόν εξέμεσεν ο Μητροπολίτης Σαββάτος όλον το αντιχριστιανικόν του δόγμα: δια να στερεωθή μίαν οικογένεια πρέπει οι νέοι να έχουν προγαμιαίες σχέσεις, να αποβληθούν αι εικόνες από τα σχολεία και τα δικαστήρια, που συντελούν εις την διαμόρφωσιν του χριστιανικού χαρακτήρος του ανθρώπου. Επί (4) έτη δεν παραχωρεί ιερέα εις τον ιερόν Ναόν αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της ειρημένης ομωνύμου μονής Καλαμάτας, λες και έχομεν ολοκληρωτικόν καθεστώς.

Ενώ θα έπρεπε να αναφερθούν πρώτον τα εν τω τίτλω αναφερόμενα, έκρινα ότι θα έπρεπε να διεξέλθω πρώτον τα «έργα και ημέρας» του μητροπολίτου Μεσσηνίας, ώστε με τον συνδυασμόν των περιγραφηθέντων και των εν τίτλω αναφερομένων, να προσφέρω κατανοητήν εικόνα εις τον αναγνώστη.

Επόμενον είναι λοιπόν, ως ανωτέρω κατέδειξα, ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας να μεταβάλη τον ορθόδοξον ναόν των Ταξιαρχών Καλαμάτας εις παπικόν, έρωτος ένεκα προς τον παπισμόν.

Την 27-4-2013 ημ. Σάββατον και ώραν 20.00 μ.μ. εορτήν του αγίου φίλου του Χριστού Λαζάρου, περιφρονώντας τας χριστιανικάς και κανονικάς (= ιερών κανόνων) εντολάς, κατ’ έτος πλέον ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας αναπέμπει εις τον ιερόν Ταξιαρχών Καλαμάτας προσευχάς προς τον πατερούλη του, τον Πάπαν εισάγων προσευχήν μετά μουσικών οργάνων. Έτσι μετέβαλεν και εφέτος (27-4-2013) κατά τον ως είρηται χρόνον, τον οίκον του Θεού (Ιερόν Ναόν Ταξιαρχών Καλαμάτας εις οίκον εμπορίου). Το ρεπερτόριον απετέλεσαν: (5) βιολιά, ένα λαούτο και ένα ακορντεόν μετά παπικής μουσικής «Ave Maria…», «Omnia ostia». Κάποιος εκ των οργανωτών έπλεξε το ανιστόρητον ψεύδος ότι ο ύμνος που συνέθεσε η αγία Κασσιανή: «Η εν πολλαίς αμαρτίαις περιπεσούσα γυνή…» απευθύνεται προς την αγίαν Μαγδαληνήν (24-7), ενώ απευθύνετο εις πόρνην τινά που εσφόγγισε με τα μαλλιά της τας πόδας του γλυκυτάτου μας Ιησού (Λουκ. Ζ, 36-50). Ιδού τι αναφέρει το Ι. Πηδάλιον, που απαγορεύει την προσευχήν μετά μουσικών οργάνων «Ώσπερ ουν το σεμνόν και σύμμετρον της μουσικής ευπρόσιτον δια τας ακμαιοτέρας κατασκευάζειν τας καρδίας οίον ανασπώσαν την ψυχήν του σώματος. Αρμονία γαρ των πνεύματι οικειότατον, μέσην έχουσαν φύσιν, σώματός τε παχύτητος και πνεύματος αϋλότητος. Ούτω πάλιν υπέρμετρος μουσική, και τω ηδεί παρά το μέτρον ενασχολουμένη, ουχ ηδύνει (= δεν ευχαριστεί), αλλ’ εκλύει (= εκφαυλίζει, διαφθείρει)… δια τούτο μόνον των ανθρώπων αποδεχόμενοι εν τη εκκλησία ως φύσει ενυπάρχουσας και απεριέργους, τα δια οργάνων κρούματα και εμπνεύσματα αποδιοπομπούσιν ως περιεργωδέστερα οι θείοι πατέρες» (ΟΕ κανών της ΣΤ Οικουμενικής Συνόδου ερμηνεία»).

Αδελφοί μου, δεν υπάρχουν σήμερον ζηλωταί, πυρ πνέοντες. Δεν επήραμεν την ιερά σκυτάλην από τους ελληνορθόδοξους προγόνους μας, που επορεύθησαν εις την ζωήν των με ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, θαυματουργήσαντες. Έτσι μας παρέδωσαν μίαν Ελλάδα μεστήν ιστορίας και δόξης, την οποίαν εκαμάρωναν και εζήλευον οι Ευρωπαίοι. Πέσαμε χαμηλά χωρίς να μυρίζουμε Ελλάδα και χριστιανισμό. Δεν ορμώμεθα πλέον από θυσιαστικόν πνεύμα. Το μόνον που ενδιαφέρει το πλείστον των Ελλήνων είναι το «μαμ» και «η ’κονόμα», «ραχατιλίκι», «σεξ» και η «ήσσων προσπάθεια». Δώσαμε τα ατίμητα εις τους αξέστους. Δεν μας ελκύει πλέον η ελληνική ιστορία, την οποίαν καταχωνιάσαμε, δια να μας την υπομιμνήσκουν σήμερον οι ξένοι  η οποία ελάμπρυνε την ωραίαν Ελλάδα. Και κατέστημεν ούτως δουλάκια. Έτσι κάθε κληρικός επαμφοτερίζων, ως ο φραγκοδεσπότης Χρυσόστομος Σαββάτος εκμεταλλεύεται την αδιαφορίαν μας περί την πίστιν και μπασταρδεύει την ορθοδοξίαν μας. Εάν δεν προβάλωμεν οι χριστιανοί της Καλαμάτας σθεναράν αντίστασιν στις ερωτοτροπίες του Σαββάτου προς τον πάπαν, γρήγορα θα γίνωμεν τα τσιράκια του πάπα.

Αδελφοί και πατέρες. Εάν ο επίσκοπος Μεσσηνίας επιθυμή ερμαφρόδιτον κατάστασιν (ορθόδοξον και φιλοπαπικήν) έχουμεν χρέος, να τον εμποδίσωμεν. Και να του πούμε: Εάν θέλης να επιβάλης εις την ορθόδοξον Μεσσηνίαν παπικάς δοξασίας και καταστάσεις: δεν είσαι δεκτός, πάρε δρόμον. Εάν όμως αδιαφορήσωμεν αυτός σιγά – σιγά θα φθείρη την ορθόδοξον πίστιν μας, και θα μας λατινοποιήση. Θα μείνωμεν χριστιανοί εις την ταμπέλαν∙ και τότε αλλοίμονον μας.

Καλαμάτα 30/4/2013

Μετά τιμής

Κων/νος Παπαδόπουλος
Ανθυπασπιστής Χωροφυλακής ε.α.
Κοραή 1 Τ.Κ. 24100 Καλαμάτα
τηλ. 2721025404

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.