Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ -ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

date Ιαν 12th, 2016 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

«ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

Πνευματικοῦ πατέρα τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου ἀπὸ τὰ παιδικά του χρόνια καὶ ὅλης τῆς οἰκογενείας του

—————–

———————-

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΜΕΡΟΣ 2ο

https://youtu.be/o49emkWH5mg

d47

ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΝ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ:

ΜΙΑ ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ -ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ π. ΦΙΛΟΘΕΟΥ ΖΕΡΒΑΚΟΥ

ΠΗΓΗ: apologitikaa.blogspot.com

Χάριτι Θεοῦ, μία ἐκ τῶν μόλις πρόσφατων διαδικτυακῶν μου ἐπαφῶν, εἶναι ἕνας καλός καί ἀνιδιοτελής κύριος ἐν ὀνόματι Ἄγγελος Ἰωάννου, ἐκ τοῦ Ἀργοστολίου τῆς Κεφαλληνίας· ἄνθρωπος οἰκογενιάρχης καί εὐλογημένος πολύτεκνος, συνταξιούχος πλέον τῆς Ἑλληνικῆς Τράπεζας, μᾶς ἀπέστειλεν εἰς τό ἡμερολογιακόν μας ἱστολόγιον τά ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ μίαν ἀνέκδοτον, ἄρα σημαντικήν καί σπάνιαν ἐπιστολήν, ἄκρως Προφητικήν καί συνάμα ἰδιαιτέρως ἀποκαλυπτικήν διά τινά σημαίνοντα ἐκκλησιαστικά πρόσωπα.
Ἦδη εἰς τήν πρῶτην κιόλας παράγραφον, τῆς ἐν λόγου ποιμαντικῆς καί ὁμολογιακῆς ἐπιστολῆς, ὁ Γέρων Φιλόθεος καταγράφει τήν ἀλήθεια τοῦ πράγματος, διά τό Ἡμερολογιακόν Ζήτημα· ὅτι πρόκειται δηλ. περί ἀντικανονικῆς, ἀντιπαραδοσιακῆς καί ἀντιπατερικῆς στάσις καί ἐνέργειας, τινῶν νεωτεριστῶν, ὀρκισμένων Οἰκουμενιστῶν κληρικῶν, τῆς τότε ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας, δηλαδή τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριάρχου Μ. Μεταξάκην, καί τῶν ἱερῶν Ἀρχιεπισκοπῶν: τῆς Ἑλλάδος μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν Χρυσόστομον Παπαδόπουλον (καθηγητήν πανεπιστημίου) καί τόν Ἀρχιεπίσκοπον τῆς Κύπρου. Ἀποκαλύπτει ἐπίσης ὁ Θεοφώτιστος ἴδιος Γέρων, ὅτι ὁ τότε Οἰκουμενικός πατριάρχης, ἀναξίως, ἀντικανονικῶς καί παρανόμως, μεταπηδοῦσεν συνεχῶς, διά τοῦ Θεομισήτου Μεταθετοῦ ἐπισκοπές καί πατριαρχίες, καθότι κατέλειξεν πατριάρχης Κων]Πολεως καθόλου τυχαία, διά τινῶν πολιτικῶν καθῶς κ.ἄ. δολίων σκοπιμοτήτων…!
Ἡ προφητικότητα τῆς ἐπιστολῆς ἔγκειται ἀκριβῶς, εἰς τό σφοδρόν καί ἐλεγκτικόν γεγονός, τῆς Θεοφόρου καί ρωμαλέας ἀποκαλυπτικῆς παρρησίας του, στό νά ἐπικρίνει, νά ἀποκαλύψι καί νά κατακρίνει, πρός τόν λαόν τοῦ Θεοῦ, τήν κακόδοξιν Διοίκησιν τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, διά τινά σοβαρά θέματα περί τῆς Πίστεως. Αὐτό ἄλλωστε, δέν πράττουν διαχρονικῶς, ἄπαντες οἱ Ἅγιοι καί Προφήτες τοῦ Θεοῦ; Εἶναι ἄκρως σημαντικόν καί ἀποκαλυπτικόν, ὅτι μᾶς ἀποκαλύπτει, ἐξάπαντος πράγματα καί θαύματα, ὅτι δηλ. ὁ οἰκουμενικός πατριάρχης τότε, ἦτον ὁ δυσσεβής Μελέτιος Μεταξάκης, ὁ ὁποίος ὡς γνωστόν μᾶς κατήργησεν (Κων]Πολη, Ἑλλάδα καί Κύπρον) τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον καί ὡς ἕνας ἀλαζῶνας, μοντέρνος καί ἀλάθητος πάπας τῶν Ὀρθοδόξων, μᾶς εἰσήγαγεν βιαίως, τό Νέον Ἡμερολογίον, ὅπου καί ἐδημιούργησεν ἄχρι τῆς σήμερον, ἐσωτερικόν σχίσμαν καί θλιβεράν διαίρεσιν εἰς τούς κόλπους τῆς Ὀρθόδοξης Καθολικῆς Ἐκκλησίας, χωρίζοντας αὐτήν, σέ δύο ἀντιμαχόμενες παρατάξεις: τούς νεοημερολογίτας καί τούς παλαιοημερολογίτας! Τό κερασάκιον εἰς τήν τούρτα τοῦ ἀνιέρου και πανίσχυρου-κατά κόσμον-ἀνδρός, ἦτον ὅτι, ὁ ἐν λόγῳ Συγκρητιστής πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης ἦταν καί Μασσῶνος (!!!) 33ου βαθμοῦ. Ἀλλά ἐξαιρέτως καί δεῖ ὁ κατ΄ἐξοχήν θεμελιωτής, τοῦ «ὀρθοδόξου» Οἰκουμενισμοῦ, ὡς ὁ συγκαλῶν τό 1930 ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Βατοπαιδίου… τήν Προκαταρκτική Ἐπιτροπή τῶν Ἁγίων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν , «ὥστε νά προετοιμάσει ἕνα πρῶτο κατάλογο θεμάτων τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου», δήλ, τῆς παρολίγον καί δῆθεν Νέας Οἰκουμενικῆς Συνόδου, τῆς λεγομένης καί ἀντικανονικῶς ὡς Μεγάλης Πανορθοδόξου, τήν ὁποῖαν, δυστυχῶς, ἀκόμη συνεχίζουν, νά προωθοῦν, νά προπαγανδίζουν μέ τιτάνιον Συνοδικόν ἔλλειμα, νά προσχεδιάζουν ἱεροκρυφίως καί νά τήν προετοιμάζουν, γιά τό νῦν καλοκαίρι τοῦ 2016 μ.Χ…! [1]
Καί ἔχωμεν δυστυχῶς, τήν σήμερον, ἐν ἔτει 2016 μ.Χ. τινές κακοδόξους πατριάρχες (π.χ. οἰκουμενικός πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος κ.ἄ.) καί ψευδοδόξους ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας (π.χ. ὁ Κρητικός μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέας Νανάκης, ὁ Κύπριος μητρ. Λεμεσοῦ κ. Ἀθανάσιος μαζί μέ τόν Ἀρχιμ. κ. Σοφρώνιον Μιχαηλίδην, ὁ μητρ. Προῦσης κ. Ἐλπιδοφόρος, ὁ μητρ. Περγάμου κ. Ἰωάννης Ζηζιοῦλας κ.ἄ.) νά ἐγκωμιάζουν, νά διακηρύττουν, νά διοργανώνουν τινά «θεολογικά» συνέδρια, νά γράφουν διπλωματικές ἐργασίες καί νά προλογίζουν ἀθεόφοβα, τινές ἀνόνητες καί ἀνόητες ἱστορικές καί «ἀντικειμενικές» μελέτες, ὑπέρ τοῦ δῆθεν ἄξιου ποιμενάρχου τῆς Ὀρθοδόξου Καθολικῆς Ἐκκλησίας, τῆς μέν πολυτάλαντου καί χαρισματικῆς προσωπικότης, ἀλλά Ἀρχιμασσώνου παπόδουλου, σιγονταροσχισματικοῦ ἀνήρ καί Ἀρχιοικουμενιστή δέ, τοῦ πατριάρχη Μελετίου Μεταξάκη! Ὅσον ἀφορά τώρα, περί τόν δῆθεν Ἀκτιστοφωτίτη καί μέγαν Χαρισματοῦχον Γέροντα καί τῷ ὄντι Δεσπότῃ τῆς Λεμεσοῦ, τί φῶσιν καί τί λαλήσωσιν τινές Μασσώνοι καί Χριστιανοί ἐκ τῆς Λεμεσοῦ…! Κοτζάμ Ἁγιορείτης ἐπισκοπος τζαί νά φουμίζει(=διαφημίζει) ἀσύστολα μαζί μέ τά πνευματικοπαίδια του, τόν παλιομασσώνον πατριάρχην Μεταξάκην; Γιατί ἆραγέ διαπράττει τέτοιον θλιβερόν ἀτόπημαν; [2]
Ἆραγέ, ἤγγικεν ὁ καιρός, ἵνα ἐπανέλθει τόσον τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον μας, ὅσον καί οἱ Ἱερές Ἀρχιεπισκοπές τῆς Κύπρου καί τῆς Ἑλλάδος μας, εἰς τήν ἱερά Κανονικότητα καί τό παραδοσιακόν Παλαιόν Ἑορτολόγιον;
Ἐξάπαντος ὁ σύγχρονος ὅσιος Γέρων καί ὁ Νέος Ὁμολογητής τῆς Ἐκκλησίας, ἀσκεῖ τινά εὔλογον καί δικαίαν Προφητικήν κριτικήν καί πρός τά δύο αἱρετικοσχισματικά ἄκρα. Τό ἔναν ἄκρον ὁ Παναιρετικός Οἰκουμενισμός τῆς δῆθεν Οἰκουμενικῆς Κίνησις πού φέρνει τινά Νεοφαναριώτικα καί ἐωσφορικά σπέρματα, τινῶν πολυαιρέσεων καί σχισμάτων, διά τινᾶς Νεοεκκλησιολογίας καί Νεοπνευματικότητας τοῦ δυσσεβοῦς Σατανικοῦ Συγκρητισμοῦ. Καί τό ἄλλον ἄκρον, ἐξάπαντος ὅχι τό Κανονικόν, τό Πατερικόν καί τό Παλαιόν Ἡμερολόγιον, ἀλλά ἀσκεῖ δικαίως, δρυμίαν κριτικήν, κατά τῶν συγκεκριμένων καί μή νόρμαλ «γνησίων κακοδόξων» παλαιοημερολογιτῶν, τῶν λεγαμένων καί «Ζηλωτῶν».
Ἄρα «Ζηλωτισμός» καί ὁ Οἰκουμενισμός, εἶναι τά δύο πολυαιρετικά καί σύγχρονα ἄκρα, τά ὁποῖα ἄκρα, ἐξάπαντος ὡς ἄλλες Συμπληγάδες Πέτρες, ἀποπειρώνται νά συντρίψουν καί νά ἐκβάλουν τούς Χριστιανούς, ἐκ τῆς ἱερᾶς καί μέσις Βασιλικῆς Ὀδοῦ, τῆς Ναῦς καί Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἵνα ἀπωλέσωμεν, διαπαντῶς, τήν αἱῶνιον προοπτικήν μας.
Εὐχαριστοῦμεν θερμά καί καρδιακά, τόν σεβαστόν καί ἀξιότιμον ἐν Χριστῷ καί λίαν ἀγαπητόν ἀδελφόν κύριον Ἄγγελον ἐκ τῆς Κεφαληνίας, μαζί καί τήν οἱκογένειά του, διά τό θαυμάσιον ἐτοῦτον Θεόπνευστον σύγγραμμα ἐκ τινᾶς σημαίνουσας ἀλληλογραφίας τοῦ ἐν ἀκριβείας ἐπομένοις τοῖς ἁγίοις Πατράσιν τοῦ Νέου Ὁμολογητοῦ καί ἀγωνιστοῦ Πατρός καί Οἰκουμενικοῦ ἡμῶν Διδασκάλου τῆς Ἐκκλησίας π. Φιλοθέου τοῦ Ζερβάκου. Ἀναμένωμεν, λίαν συντόμως, ἐκ τοῦ οἰκουμενικοῦ πατριαρχείου, καί τήν ἐπίσημον ἁγιοκατάταξιν αὐτοῦ, μιᾶς καί ἦδη ἡ Ἐκκλησία διά τοῦ κλήρου καί λαοῦ Της, ἀναγνωρίζει τῷ ὄντι τήν ἁγιότητα τοῦ Θεοφόρου πατρός Φιλοθέου.

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
[1] Πρωτ. Θεοδώρου Ζήση, Ο ΟΣΙΟΣ ΦΙΛΟΘΕΟΣ ΖΕΡΒΑΚΟΣ (Ὡς ἀγωνιστής καί Ὁμολογητής τῆς Ὀρθοδοξίας-Μέ ἀναφορές στήν ἐπικαιρότητα), Ἐκδόσεις: «ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ», Α΄Ἔκδοση 2014, Βλέπετε καί εἰδικόν μέρος ἐπ΄αὐτοῦ: Κεφάλαιον Γ΄, Ἐκκλησιαστικές Μεταρρυθμίσεις καί Δογματικές ἐκτροπές: 1. Μασονία. Ὁ μασόνος πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης. 2. Παλαιό καί Νέο Ἡμερολόγιο. 3. Σύγκληση Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Καί εἰδικόν Παράρτημα Κειμένων μέ δεκαπέντε ἀνέκδοτες ἐπιστολές τοῦ ὅσιου Γέροντος. σσ. 295.
[2] Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, Διμηνιαία Ἔκδοσις: ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ, Ἔτος 15ο, Τεῦχος 87ο, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2015, Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Λεμεσοῦ τοῦ Ἀρχιμ. Σωφρονίου Μιχαηλίδη: Μελέτιος Δ΄ Μεταξάκης (1910-1918) σελ. 26-27. «Τό 1908 ἡ διαμάχη πού ξέσπασε μεταξύ τῶν Ἁγιοταφιτῶν καί τοῦ Πατριάρχου Ἱεροσολύμων Δαμιανοῦ εἶχεν ὡς συνέπεια νά ἀπομακρυνθοῦν, μεταξύ ἄλλων, ὁ Μελέτιος καί ὁ διδάσκαλος του στη Θεολογική Σχολή τοῦ Σταυροῦ, ἀρχιμ. Χρυσόστομος Παπαδόπουλος (ὁ μετέπειτα Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν).»
Σχόλιον τοῦ γράφωντος: Ἐξάπαντος, ὅσα ἱστορικά μᾶς παραθέτει στήν δημοσιότητα, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Λεμεσοῦ, διά τήν πολυκύμαντον προσωπικότηταν τοῦ ἀναντίρρητα Ἀρχιμασσώνου καί ἀναντίλεκτα Ἀρχιοικουμενιστοῦ πατριάρχη Μεταξάκη, μᾶς ἀποκρύβει (;) τεχνηέντως ἡ ἱερά Μητρόπολις: Α΄. ὅτι ἦτον Ἀρχιμασσώνος 33ου βαθμοῦ! Β΄. Ὅτι ἦτον δεινός καί κατά συρροήν παραβάτης τοῦ Κανονικοῦ Δικαίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. πολλαπλῶς μοιχεποιβάτης τινῶν ἐπισκοπῶν. Γ΄. Ὅτι ἦτον ὁ κύριος καί ὁ ἠθικῶς αὐτουργός-πρωταγωνιστής διά τήν βιαίαν καί ἀντικανονικήν Μεταρρύθμισιν-κατάργησιν τοῦ Παλαιοῦ Ἡμερολογίου, σέ τρείς Αὐτοκέφαλες καί Τοπικές Ἐκκλησίες. Δ΄. Διά τό θλιβερόν σύγχρονον Σχίσμα τῆς Ἐκκλησίας, σέ παλαιοημερολογίτες καί νεοημερολογίτες. ε΄. Καί τέλος, ἦτο ὁ ἐμπνευστής, τῆς εἰδικῆς θεματολογίας, τῶν σωρηδόν ψευδο-ζητημάτων, περί τῆς προετοιμασίας τινᾶς μέλλουσας Μεγάλης καί Πανορθοδόξου Συνόδου, ἡ ὁποῖα τοῦ νῦν, ἐλέω σκοπίμου καί παντελοῦς ἔλειψις ἐνημερώσεως τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τοῦ Θεοῦ, διά σημαίνοντα Ἐκκλησιολογικά καί Δογματολογικά ζητήματα, πρόκειται ἀναντίρρητα, νά θεσμοθετήσι, τινά ἀλλότρια Συγκρητιστικήν καί Οἰκουμενιστικήν Ἐκκλησιολογία βάσι τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου ψευδο-Ἐκκλησιῶν, δηλ. μείζωνα κακόδοξη ἀπόκλισιν, κατά τῆς ἱερᾶς Παράδοσις τῶν Ὀρθοδόξων. Ἆραγέ τότε, γιατί ὁ Σεβ. καί Ἁγιορείτης μητροπολίτης τῆς Λεμεσοῦ ὁ κ. Ἀθανάσιος, μᾶς προωθεῖ, ἐξάπαντος διά τοῦ ἐπισήμου περιοδικοῦ τῆς Μητροπόλεως, ἵνα γνωρίσωμεν τέτοιαν σατανικήν καί δόλιαν προσωπικότητα, ὄπως τόν Μεταξάκην; Εἶναι ἆραγέ, τρανόν πρότυπον διά τινά μίμησιν, ἤ καί διά τινά ἀνάλογην, ἁγιολογικήν-ἀγιοποίησιν; Μήπως ὁ Λεμεσοῦ, λαμβάνει τινές ἀνάλογες ἐντολές, ἐκ τινῶν Μασσώνων, Συγκρητιστῶν καί στενῶν Οἰκουμενιστῶν συνεργατῶν του, ἵνα ἀνελιχθεῖ εὐκόλως καί ἀνέτως, ὁ ἴδιος, καθῶς καί τά πνευματικά παιδιά του, δηλ. οἱ συγκεκριμένοι ἐπίσκοποι πού ἐλέγχει, εἰς τά ἀνάλογα ὕπατα ἐκκλησιαστικά ἀξιώματα; Μήπως ὁ ἴδιος, τόν θαυμάζει, καί τόν ἔχει ὡς πρότυπον; Γι΄αὐτόν τόν λόγον, ἆραγέ, οἱ ἀδιάλειπτες γυροβολιές ἀνά τήν οἰκουμένην; Αὐτά τά πλανεμένα καί κακόδοξα πράγματα, ἐδιδάχθην, ὑπό τοῦ αἱρετικολόγου Γέροντά του, μοναχοῦ Ἰωσήφ Βατοπαιδινοῦ;

ΑΝΕΚΔΟΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ: Εἰς τήν πηγήν.

ΠΗΓΗ: http://apologitikaa.blogspot.com.cy/2016/01/blog-post_8.html

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.