Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤου λαου η επιδοκιμασια ή η αποδοκιμασια κρινει αν μια Συνοδος εινε Ορθοδοξη (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου) α) ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ β) H ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (Δυο συνεντευξεις προ και μετα την συναξη της Κρητης, με τον καθηγητη της Νομικης, Εκκλησιαστικου Δικαιου Κυριακο Κυριαζοπουλος

date Ιαν 8th, 2017 | filed Filed under: ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΑ

Του λαου η επιδοκιμασια ή η αποδοκιμασια
κρινει αν μια Συνοδος εινε Ορθοδοξη

Ἀπό τὸ βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
«Κόρακες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἐξέλθετε τῆς Κιβωτοῦ», σελ. 35

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%82

 

Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἑπτὰ Οἰκουμε­νικὲς καὶ τὶς ἀναγνωρισμένες Τοπικές, ἔγιναν καὶ ἄλλες σύνοδοι ποὺ ὅμως δὲν ἀναγνωρίσθη­καν ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴ συνείδησι. Ἐκκλησι­αστικὴ συνείδησις εἶνε ἡ κρίσι καὶ ἐκτίμησις τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο ἔχει ἐκ Θεοῦ τὸ πνευ­ματικὸ αἰσθητήριο νὰ δια­κρίνῃ τὴν ἀλήθεια ἀ­πὸ τὴν πλάνη, ὅπως τὰ πρό­βατα ἔχουν ἐκ φύ­σεως τὸ αἰσθητήριο νὰ διακρί­νουν τὰ ὠφέλιμα βότανα ἀπὸ τὰ βλαβερά (Μ. Βασίλειος). Ὁ ὀρθόδοξος λαός, ποὺ ζῇ σὲ μυστηρια­κὴ ἐπαφὴ μὲ τὸ Χριστὸ καὶ ἔχει Πνεῦμα ἅγιο, ὅταν ἀκούσῃ ἀπόφασι Συνόδου ποὺ εἶνε σύμφωνη μὲ τὴν πα­τροπαράδοτη πίστι, μὲ «ὅ,τι πάντοτε, πανταχοῦ καὶ ὑπὸ πάντων ἐπιστεύθη» (Βικέντιος Λερ.), αἰ­σθάνεται χαρὰ καὶ λέει· «Αὕτη ἡ πίστις τῶν ἀ­ποστόλων, αὕτη ἡ πίστις τῶν πατέρων, αὕτη ἡ πίστις τῶν ὀρθοδόξων, αὕτη ἡ πίστις τὴν οἰκουμένην ἐστήριξεν» (Συνοδ. Ὀρθοδ.). Εἰ δ᾽ ἄλλως, ἐκ­δη­λώ­νει τὴ διαφωνία καὶ ἀποδοκιμασία του.
Ὥστε κατὰ τὴν ὀρθόδοξη ἀντίληψι αἱ Σύν­οδοι βρίσκονται ὑπὸ τὸν ἔλεγχο τῆς ἐκκλησι­αστικῆς συνειδήσεως, ποὺ δὲν περιορίζεται μόνο στοὺς κληρικοὺς ἀλλὰ ἐπεκτείνεται καὶ ἀποκορυφώνεται στὸν εὐσεβῆ λαό· τοῦ λαοῦ ἡ ἐπιδοκιμασία ἢ ἡ ἀποδοκιμασία κρίνει ἂν μία Σύνοδος εἶνε ἀληθινὴ ἢ μή. Ἡ Ὀρθοδοξία δι­αφέρει ἀπὸ τὸν παπισμὸ καὶ στὸ σημεῖο αὐτό· ἐδῶ τὸ ἀλάθητο δὲν τὸ διεκδικεῖ ἕνα πρόσωπο, ἀλλὰ τὸ ἔχει τὸ πλήρωμα, ὁ εὐσεβὴς λαὸς ποὺ ὀνομάζεται «φύλαξ τῆς πίστεως». Ὁ πιστός, ὅσο ἄσημος καὶ ἂν εἶνε, δὲν ἐκμηδενίζεται· ἡ ἡγεσία τῆς Ἐκκλησίας δὲν μπορεῖ νὰ ἀγνοῇ τὴ φωνή του. Ἔτσι ὑπάρχει ἁρμονία.

2802983

ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΙ ΠΑΝΟΡΘΟΔΟΞΗ

Ο καθηγητής του Εκκλησιαστικού Δικαίου του Αριστοτελείου Πανεπ. Θεσ/νίκης Κυριάκος Κυριαζόπουλος αναλύει και επεξηγεί, με εκκλησιολογικά και κανονικά κριτήρια, τις τρείς (3) βασικές προϋποθέσεις ποὺ χρειάζεται μιὰ Σύνοδος γιὰ νὰ εἶναι ἔγκυρη καὶ Πανορθόδοξη.

____________________

__________________

H ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

Συνεντευξη του καθηγητου της Νομικης κ. Κυριακου Κυριαζοπουλου
—————-

————

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ ΜΟΝΑΧΟ π. ΙΛΑΡΙΩΝΑ ΚΑΙ ΤΟΝ π. ΕΥΘΥΜΙΟ ΤΡΙΚΑΜΗΝΑ

Ακουστε την και θα καταλάβαιτε γιατί ἀλοιώθηκε τὸ Ἅγιον Ὄρος και οἱ ἠγούμενοι τῶν Μοναστηριῶν μνημονεύουν τὸν αἰρετικὸ πατριάρχη Βαρθολομαῖο ὡς Ὀρθοδοξο!
http://trelogiannis.blogspot.gr/2017/01/blog-post_36.html
———-

———

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.