Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Ιανουάριος, 2009

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΟΜΙΛΙΕΣ (απομαγν.), ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΑ
EΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ – ΕΛΛΑΣ

Στη Δοξολογία, Φλώρινα 28 -10 -1998

Ας δοξάσουμε τον Θεό, αγαπητοί μου Χριστιανοί, που εφτάσαμε την αγίαν αυτήν ημέραν.
Όπως είπε ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, που επέρασε τα άγια αυτά μέρη και ενίσχυσε τον ελληνικόν λαόν, δύο πράγματα μας χρειάζονται ΧΡΙΣΤΟΣ και ΕΛΛΑΔΑ. Χωρίς Χριστό και Ελλάδα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Έχουμε ανάγκη από τον Χριστό και την Ελλάδα. Και η πατρίς μας, όσο μικρά και αν είναι, έδωσε μάχας ιστορικάς στον κόσμον τούτον και ενίκησε και εθριάμβευσε. Μία δε τοιαύτη ημέρα νίκης και θριάμβου είναι το έπος του 1940, όπου οι Έλληνες, το μικρόν τούτο έθνος της Ελλάδος, υπέστη αχρείαν επίθεσιν από τας ορδάς του πάπα, από τον Μουσολίνι και τους στρατιώτες αυτού.
Και επιστρατεύτηκε τότε η Ελλάς. Και αυτοί, που είναι τώρα εδώ, ήταν τότε στρατιώται. Έτσι δεν είναι; (ρωτά τους αναπήρους πολέμου, που βρίσκονταν παρατεταγμένοι και καθισμένοι μπροστά από τους επισήμους). Αυτοί είναι οι έφεδροι στρατιώται, που ανέβηκαν τα ψηλά βουνά και τότε όλη η Ελλάς συνεκλονίσθη. Μικροί και μεγάλοι μετέβησαν στο πεδίο της μάχης. Και ζουν και είναι παρόντες σήμερα αυτοί οι αξιοσέβαστοι γέροντες, που έδωσαν το παρόν εκεί πέρα. Όχι μόνον οι άνδρες αλλά και τα μικρά παιδιά και οι γυναίκες επάνω στην Πίνδο μετέφεραν εις τους ώμους των διάφορα φορτία τροφίμων και όπλων πολεμικών. Ας είναι αιωνία αυτών η μνήμη!
Ενθυμούμαι και εγώ, ως στρατιωτικός ιερεύς, που ανέβηκα τρία χρόνια τα ψηλά βουνά, ότι είχαμε προσοχή μεγάλη και προσευχόμεθα συνεχώς και όταν νικούσαν οι Έλληνες, έψαλλαν: «Τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια». Και εμείς θα συνεχίσουμε να φρονούμε: Ας είναι φτωχιά η πατρίδα μας, ας είναι μικρά, ας μην έχει δυνάμεις μεγάλας. Ας μην έχουμε θωρηκτά και αεροπλάνα. Όταν έχει τον Χριστό μαζί της, όταν πιστεύει στον Χριστό, όταν λατρεύει τον Χριστό, τότε η Ελλάς θα λύσει δεσμά μεγάλα και θα νικά και θα θριαμβεύει εις αιώνας αιώνων.
Εγώ, ο γέρων επίσκοπος, που από ώρα σε ώρα αναχωρώ για το υπερπέραν, συγκινούμαι, που σας βλέπω εδώ πέρα συνηγμένους. Να είστε βέβαιοι ότι ο Θεός δεν θα εγκαταλείψει την Ελλάδα. Θα βοηθήσει πάλι την πατρίδα μας και η πατρίδα μας, με τους γενναίους της αξιωματικούς και στρατιώτες, θα δώσει τη μάχη και θα νικήσει, διότι θα οδηγηθούμε στη συμβουλή του αγίου Κοσμά του Αιτωλού ότι Χριστός και Ελλάς μας χρειάζονται. Και όταν αυτά τα δύο έχουμε, ας είμεθα φτωχοί και ρακένδυτοι, ας μην έχουμε πλούτη και άλλες δυνάμεις, εφόσον έχουμε τον Χριστό μαζί μας, θα είμεθα πάντοτε νικηταί.
Το είπα και προφητεύω, ως αμαρτωλός επίσκοπος· Η Μακεδονία μας, η χώρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, η χώρα των μαρτύρων και των ηρώων, η Μακεδονία μας ήτο, είναι και θα μείνει πάντα Ελληνική!

Είθε ο Θεός, δια πρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων, να είναι μεθ’ ημών, εδώ εις τα άκρα της πατρίδος που ευρισκόμεθα.

ΔΙΔΟΜΕΝ ΜΑΧΗΝ – ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΙΔΟΜΕΝ ΜΑΧΗΝ – ΠΡΟΣΕΥΧΗΘΗΤΕ

Αθήναι τη 1 Απριλίου 1952

Αγαπητέ μοι Γιώργο, έλαβα τα γράμματά σου…
Σήμερον εστείλαμεν εις Κοζάνην 5.500 «Σπίθες» νέον φύλλον (Σταρ Ελλάς). Εδώ εκρατήσαμεν 4.500. Διότι δίδομεν ΜΑΧΗΝ και προσευχηθήτε να γίνη κάτι.
Αχ! Γιώργο, εδώ έχομεν μεγάλον αγώνα. Όταν ποτέ συναντηθώμεν, πόσα θα ειπώμεν. Εάν μας ευλογήση ο Κύριος και βοηθήσουν οι αδελφοί, πολλά θα γίνουν…
Ταύτα. Και πρόσεχε καλώς να κάμης, όπως πάντα, το ΕΡΓΟΝ ΘΕΟΥ. Διότι, ως γνωρίζεις, ο Αυγουστίνος τίποτε δεν κρατεί δια τον εαυτόν του, αλλ’ όλα τα διαθέτει δια την διάδοσιν της αληθείας του Ευαγγελίου. – Και αυτό δεν με σώζει. Διότι και το αίμα μου πρέπει να δώσω.
ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΠΟΛΥ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ, διότι πολύς ο αγών και αι δυνάμεις μας μικραί.

Χαιρετισμούς εις όλους.
Να μου γράφετε τακτικά…
Την Σπίθα να την ταχυδρομήτε αμέσως.

Με πολλήν αγάπην
Αυγουστίνος

[ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΟ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟ]

Η γραία μητέρα μου ετοιμάζεται δια την αιωνιότητα.
Στείλε μου τα ονόματα και τις διευθύνσεις 30-50 προσώπων θερμών υποστηρικτών του περιοδικού, ίνα τους διορίσωμεν ανταποκριτάς εις τας διαφόρους πόλεις (όπως είναι ο Κατινάς, Ξύστας, ο Μαϊπας…)
Ψάξε καλά τον κατάλογο. Μη αργήσεις.

#############################

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 232-233, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΜΕΓΑΣ Ο ΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΜΕΓΑΣ Ο ΑΓΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

Αθήναι τη 11/2/1952
Αγαπητέ μοι Γιώργο, χαίρετε εν Κυρίω.
Έλαβα τας επιστολάς σου. Δεν σας απαντώ, διότι εάν πάντοτε έχω φροντίδας και μερίμνας, αλλά τώρα εδώ εις την πρωτεύουσαν ανοίγεται ΜΕΓΑΣ ΑΓΩΝ. Ο Κύριος βοηθός. Πόσον αισθάνομεν την αδυναμίαν. Δι’ αυτό σε παρακαλώ θερμώς, να προσεύχεσθε δι εμέ. Να προσεύχεσαι προπαντώς συ, που περισσότερον από κάθε άλλον γνωρίζεις τον Αυγουστίνον. – Ειπέ και εις την πνευματκήν μητέρα Σουλτάνα, ίνα και εκείνη προσεύχεται. Ο Διάβολος θα νικηθεί με τας θερμάς όλων προσευχάς.
Η «Σύγχρονος Κίρκη», θα έχει σταλεί.
«Σπίθες»… τώρα θα χορτάσετε -3!-
Χαιρετισμούς εις όλους.
ΕΥΧΕΣΘΕ

Και να μου γράφετε τακτικά δι’ όλα

Με πολλήν αγάπην
Αυγουστίνος

##################################################################################

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 230-231, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

«ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΜΕ ΚΡΕΜΑΣΟΥΝ, ΑΛΛΑ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ»

Κάρυστος 19-9-1951
Αγαπητέ μου Γιώργο,
Τι γίνεσθε; Ευρίσκομαι πάλιν εις Κάρυστον. Έχω αγώνας διαφόρους. Αλλά δια των ευχών σας ελπίζω να νικήσωμεν. Μετά 20ήμερον, περί τα τέλη Οκτωβρίου, θα ευρίσκομαι, εάν θέλη ο Θεός, εις Μακεδονίαν και θα τα είπωμεν προφορικώς. –«Σπίθα» θα εκδωθεί προσεχώς με άρθρα ακόμη περισσότερον καυστικά. Το κακόν έφθασε εις το κατακόρυφον.
-Φύλατε τα χρήματα, διότι θα βγάλωμε το βιβλίο. Χαρτί σπανίζει πολύ.
-Εις τα ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ πολλούς χαιρετισμούς. Η καρδιά μου είναι μετ’ αυτών. Ιδίως εις Αθανάσιον.
-Οι εχθροί μας θέλουν να με κρεμάσουν, αλλά ο Κύριος δεν το επιτρέπει. – Φύλαττε μερικά αντίτυπα «Εκ του Ανεσπέρου φωτός» και του τόμου του «Χριστιανού Στρατιώτου»…
Αγαπητούς μου Ευθύμιον (πατέρα), Στέργιον, Γεώργιον (Πλιάκην), Αργύριον, Κώστα Κούκην, Σουλτάναν και άπαντας φίλους και αδελφούς χαιρετώ εγκαρδίως.

ΕΥΧΕΣΘΕ.
Με αδελφικήν αγάπην
Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 218-219, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΝΤΙΒΛΑΣΦΗΜΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Κύμη τη 10 Ιουνιου 1951

Αγαπητέ μου Γεώργιε,
-Δόξα τω Θεώ έφθασα εις Κύμην…
-Τα χρήματα που έχομε δια «Σπίθαν» – βιβλία, φύλλατε καλώς. Διότι θα τα χρειασθούμεν. Το χαρτί ακρίβεινε πολύ. Ζήτημα εάν θα ειμπορέσωμεν να βγάλωμεν την Σπίθαν. Πρόσεχε λοιπόν… Να μου στείλετε 1000 αντιβλαφημικές πινακίδες και 200 φυλλάδια.
Μη βραδύνης. Θ’ αρχίσω περοδείαν.
Έστειλες εις Νίκον Αποστόλου τα άμφια;…
Η τελευταί Σπίθα (ο Διάβολος ήνοιξε πλατειάν πύλην) ήλθε; Πάντοτε να μου στέλλετε 100 φύλλα.

Με πολλήν αγάπην Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 228, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΝΕΟΣ ΔΙΩΓΜΟΣ

Αγαπητέ μοι Γιώργο,

Φεύγω… δια ΚΑΡΥΣΤΟΝ. Ολόκληρως πάλιν περιπέτεια. Ενώ όλος ο λαός εν συναγερμώ παρακολουθεί το κήρυγμα…, ο δεσπότης διατάσσει να… κάμω περιοδείαν εις το άκρον της Νήσου, μόνον και μόνον δια να διαλυθή η εδώ εργασία… Ανυπόφορος η κατάστασις. Αυτή η ΚΡΑΤΙΚΗ εκκλησία είναι πλέον αίσχος. Χρειάζεται μια επανάστασις…Βιάζομαι.

-Χαίρω δια την πρόοδόν σας-

…Γράψε εις Κάρυστον – Ευβοίας

Χαιρετισμούς εις όλους

Με πολλήν αγάπην
Αυγουστίνος

Ο Ευθύμιος να είναι πάντοτε εν εγρηγόρσει, όπως και είναι.
Κύμη τη 19/3/1951

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 226, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΣΤΕΚΕΣΘΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΣΤΕΚΕΣΘΕ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

Κύμη τη 3 Μαρτίου 1951
Αγαπητέ μοι Γιώργο,
Έλαβα το γράμμα σου. Ευχαριστήθηκα πολύ με την πληροφορίαν, ότι ο αγαπητός εις όλους μας Ευθύμιος στέκετε εις το ύψος του. Δεν αγωνίζεσθε δια πρόσωπα, ώστε να κάνετε σχίσμα, ως σας κατηγορούν, αλλά δια μιαν ΑΘΑΝΑΤΟΝ ΙΔΕΑΝ, να ίδετε την Εκκλησίαν ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ από δυο μεγάλα κακά 1) τον δεσποτισμόν των σημερινών αρχιερέων, οι οποίοι ελησμόνησαν ΤΙΝΟΣ είναι μαθηταί, και 2) από τον θανάσιμον εναγκαλισμόν της Εκκλησίας από το Κράτος, που κινδυνεύει να απορροφήση πάσαν ικμάδα αυτής. – Υψηλά λοιπόν τα λάβαρα. Είσθε το ξυπνητήρι και του ιδίου ακόμη αρχιερέως…
Αι περιστάσεις αποδεικνύουν τους ανθρώπους, όπως αι τρικυμίαι τους καλούς πλοιάρχους και αι μάχαι τους γενναίους μαχητάς…
Σεις μόνον φροντίσετε να είσθε ηνωμένοι εν Χριστώ, ταπεινοί, θαρραλέοι, φίλοι των καλών έργων και ιδίως της προσευχής και θα κάμετε θαύματα…
Έφθασε η νέα «Σπίθα»;… Να την ταχυδρομήσετε αμέσως.
Νέους πρόκειται να διεξάγωμεν ΑΓΩΝΑΣ, ο Κύριος είθε να είναι βοηθός…
-Τώρα τας Απόκρεω δεν ηδυνήθην να ανέβω εις Μακεδονίαν. Έχω πολλάς εργασίας καθημερινώς. Είμαι ΜΟΝΟΣ εις το έργον μου. Δέεσθε. Μετά το Πάσχα ελπίζω ο Κύριος να μας χαρίση την χαράν να ίδωμεν αλλήλους και χαρούν αι καρδίαι μας. Αμήν.
Ο αγαπητός Ευθύμιος να μου γράφη τακτικώς.
Να μου χαιρετάς όλους και ιδιαιτέρως την καν Σουλτάναν, η οποία θέλω να προσεύχεται υπέρ εμού, ίνα με ενισχύη ο Κύριος εν τω έργω.

Με πολλήν αγάπην
Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 224-225, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΤΕ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΑΣ

ΝΑ ΜΗ ΦΟΒΗΘΗΤΕ

Κύμη τη 9 Φεβρουαρίου 1951

Αγαπητέ μοι Γιώργο,
Επί δέκα ημέρας απουσίαζα εις Αθήνας. Είχα νέους αγώνας και με την βοήθειαν του Κυρίου και τας προσευχάς σου νικώ.
Είδα εις τον Ευαγγελισμόν και τον βαρέως ασθενούντα Μητροπολίτη Ακαρνανίας ΙΕΡΟΘΕΟΝ, όστις εδάκρυσεν επί τη θέα μου. Διότι δεν περίμενε να τω δείξω τέτοιαν αγάπην ύστερα από ττον άγριον διωγμόν που είχε κάμει. Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν.
Μόλις επέστρεψα έλαβα τα γράμματά σας, το ιδικόν σου και του αγαπητού Ευθύμιου. Ελυπήθηκα δια τον διωγμόν που σας κάνει ο Κοζάνης(*) την ώραν που όλη η πόλις πνίγεται και βυθίζεται μέσα εις την αμαρτίαν. Αλλά σεις να μη δειλιάτε καθόλου. Ράσα δεν φορείτε, δια να σας συλλάβη με την αστυνομίαν. Είσθε Έλληνες πολίται, αγνοί πατριώται, υπηρετήσατε την πατρίδα και δεν φοβείσθε την πατρίδα μας. Αδύνατον να διαλυθεί ο Σύλλογος, εκτός και σεις κάμετε καμμίαν αταξίαν ως προς την διοίκησιν και διαχείρησιν. Αλλά σεις τα έχετε εν τάξει όλα. Ούτε τον Ευθύμιον μπορούν να… τον παύσουν! Γελώ με την καρδίαν μου! Δεν είναι κλητήρας της Μητροπόλεως. Λέγει πέντε λόγια θερμά γύρω από την ηθικήν και θρησκευτικήν κατάστασιν της κοινωνίας και συνιστά ν’ αγαπούν τον Χριστόν.
Αυτό είναι το έγκλημά του! …Δεν πιστεύω οι αλιεις της Γαλιλαίας να βγήκαν από καμμίαν Σχολήν σαν και εκείνη που βγήκε ο Γαζής και εγώ. Βγήκαν από την ΣΧΟΛΗΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ που σοφίζει και τα νήπια ακόμη. Έπειτα και με το καταστατικόν του Συλλόγου είσθε εν τάξει. Διότι λέγει μεν ότι θεολόγοι θα κηρύττουν, αλλά δεν αποκλείει και τους μορφωμένους, (έτσι νομίζω γράφει) και ως μορφωμένος είναι και πρέπει να θεωρήται ο Ευθύμιος, διότι δια μελέτης των γραφών κλπ. Έγινε αυτοδίδακτος και γνωρίζει περισσότερα και από μερικούς ψευτο-θεολόγους!…
–    Μόνον ο Ευθύμιος ν’ αλλάξει μέθοδον. Εις μεν τους άνδρας να διαβάζει από τον Απόστολον των Κυριακών (Κυριακοδρόμιον Θεοτόκη) και επάνω εις την ερμηνείαν αυτών να κάμη ανάπτυξη, ώστε εάν κληθή, να πει εγώ διαβάζω ερμηνείαν Θεοτόκη.
Απ’ εκεί θα παίρνει θέμα και θα ερμηνεύει. Εις δε τας γυναίκας από τας διδαχάς Κοσμά. Οι κύκλοι της Ζωής διαβάζουν περιοδικόν Ζωή και σεις τους μεγάλους διδασκάλους του Γένους μας.
ΑΝΑΓΝΩΣΙΝ κάνομεν… Εμπρός του να έχει Θεοτόκην και Κοσμάν. Με εννοήσατε;
Χαιρετισμούς εις όλους – ιδιαιτέρως εις πνευματικήν μητέρα Σουλτάνα. Να έχετε αγάπην, πίστιν και ομόνοιαν, και το παν θα νικηθεί. Αμήν.

Με αγάπην Χριστού
Αυγουστίνος

———————————————————-

(*)Μητροπολίτης Κοζάνης τότε ήτο ο Κωνσταντίνος Πλατής, ο μετέπειτε Μητροπολίτης Πατρών. Ιεροκήρυκες και οι δυο τα χρόνια της Κατοχής στην Κοζάνη. Ο ένας προήχθη, σε μητροπολίτη, ο άλλος εδιώκετο από τον εν λόγω μητροπολίτη. Την αγάπη του λαού της Κοζάνης προς τον π. Αυγουστίνο δεν την άντεχαν πολλοί, γι’ αυτό τον εδίωκαν. Θυμούνται κάποιοι παλαιοί Κοζανίτες ορισμένα θλιβερά περιστατικά που έχουν σχέση με τους δυο άνδρες, όχι μόνο τα χρόνια της κατοχής αλλά και μετά το 1950.
Ο μητροπολίτης Κοζάνης Κωνσταντίνος απηγόρευε και το πέρασμα του π. Αυγουστίνου από την πόλη. Ο Αθανάσιος Μπρόβας, μαθητής τότε, θυμάται ένα θλιβερό περιστατικό, που εκτυλίχθηκε έξω από το κατηχητικό του Αγίου Νικολάου, μπροστά στα μάτια του.
Είδα έκπληκτος, λέει, τον επίσκοπο Κωνσταντίνο να χαστουκίζη τον π. Αυγουστίνο, και ο π. Αυγουστίνος, αγέροχος απάντησε: «Μπράβο, τώρα ξύπνησε μέσα σου ο πραγματικός εαυτός – χωροφύλαξ γαρ». (Ο επίσκοπος Κωνσταντίνος πριν να ιερωθή ήτο χωροφύλαξ).

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 222-223, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΗ 25-1-2009

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 25th, 2009 | filed Filed under: ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΠΩΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΜΕ ΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ

#####################################################################################

ΟΙ Φωτογραφίες είναι ψηφιακές, είναι σημερινές και μπαίνουν στην ιστοσελίδα την ίδια ημέρα. Το κάνουμε αυτό, για να δούν τον σεβάσμιο ιεράρχη των 102 ετών όσοι το επιθυμούν και δεν έχουν την δυνατότητα να πάνε στην Φλώρινα

###############################################################################

#############################################################################

Πολλοί θέλουν να δουν και να πάρουν την ευλογία του Γέροντα αγωνιστού ιεράρχου π. Αυγουστίνου Καντιώτου. Αυτό δεν είναι δύσκολο και μπορούν να το επιτύχουν με δύο τρόπους.

1. ΝΑ ΑΝΕΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ

Αν έχουν την δυνατότητα να ανεβούν στην Φλώρινα, ο Γέροντας εκκλησιάζεται τις Κυριακές και τις μεγάλες γιορτές στην Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος. Εκεί μπορούν να τον δούν και να πάρουν την ευλογία και αντίδωρο από το χέρι του (μέχρι στιγμής αυτό γίνεται).

-Μπορούν ακόμη να τον επισκεφθούν τις βραδυνές ώρες στο σπίτι που μένει. Αυτό όμως πρέπει να γίνει κατόπιν συνεννοήσεως με τους πατέρας που βρίσκονται κοντά του. Και αυτό το λέμε, γιατί γέροντας είναι και δεν ξέρουμε αν πάντοτε θα μπορεί. Το τηλέφωνο των πατέρων στην Φλώρινα είναι 2385046993.

2. ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΡΟΣΕΥΧΟΝΤΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟΝ

ΑΥΤΗΝ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ

#############################################################################

«Θα συναντιόμαστε», μας έλεγε, «στα υψήπεδα της προσευχής». Ζητούσε συχνά τις προσευχές μας και έλεγε. «Όταν εσείς προσεύχεσθε εγώ το αισθάνομαι και παίρνω δύναμη».

Επομένως, όσοι δεν μπορούν να τον επισκεφθούν στην Φλώρινα, να μη στεναχωρούνται.

Με την προσευχή μπορούν να κάνουν την καλύτερη συνάντηση, που θέλει ο Γέροντας επίσκοπος π. Αυγουστίνος. Να λένε το «Χριστέ βοήθει επισκόπω Αυγουστίνω», με την καρδιά τους  και εκείνος θα το καταλαβαίνει και θα δίνει την ευλογία του.

Αυτή την συνάντηση ήθελε πάντοτε ο Γέροντας.

Όσο για τις συμβουλές που κάποιοι επιθυμούν να πάρουν από τον π. Αυγουστίνος· «Έχω γράψει», λέει ο ίδιος «100 βιβλία, αυτά να διαβάζουν».

Κυκλοφορεί και μιά μεγάλη σειρά ομιλιών του σε κασέττες. Τώρα τελευταία η Ιερά Μονή του Αγίου Αυγουστίνου βγάζει νέα σειρά ομιλιών του σε CD. Μπορούμε να πάρουμε από εκεί τις συμβουλές του.

Ότι ήταν να πεί, το είπε ο Γέροντας, τώρα προσεύχεται και σιωπά και ζητά από εμάς εφαρμογή.

Κάποια μέρα του ζητούσαμε επίμονα να μας πεί μιά συμβουλή·

Και εκείνος μας κοίταξε, και είπε αυστηρά· «Και άμα σας πώ, μήπως θα το εφαρμόσετε;»

Αυτή η κουβέντα μας έβαλε στην θέση μας.

ΕΧΟΥΜΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΕΙΡΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΟΜΙΛΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ. ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΤΙ ΛΕΕΙ, ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΘΕΜΑ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ, ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΓΡΑΨΕΙ. ΘΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΟΥΜΕ (Μόνο θα μας δώσει λίγο χρόνου, για να κάνουμε την σχετική έρευνα).

Αλλά και η ιστοσελίδα μας αυτό τον σκοπό έχει. Βάζει αυτούσια τα λόγια του αγωνιστού ιεράρχου και φιλοδοξεί να απομαγνητοφωνήσει ένα μεγάλο μέρος τών ομιλιών και συμβουλών του.

«ΜΗ ΧΑΜΗΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΛΑΒΑΡΑ»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 23rd, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«ΜΗ ΧΑΜΗΛΩΣΕΤΕ ΤΑ ΛΑΒΑΡΑ»

Κύμη 30 Δεκεμβρίου 1950

Αγαπητέ μοι Γιώργο,

Τι γίνεσθε; Επιθυμώ συχνοτέρας και λεπτομερεστέρας επιστολάς σας. Το έργον του Συλλόγου των «40 Μαρτύρων» δεν θα μπορέση κανείς να το διαλύση, παρά μόνον σεις με την χλιαρότητάν σας. Αλλά ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, σας βλέπω τώρα όλους πυρίνους, με ζωηρόν το ενδιαφέρον. Σύνθημά μας: ΖΗΤΟΥΜΕΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑΝ ΚΑΙ ΖΩΣΑΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ. Να κολλήσετε το φύλλον της «Σπίθας» μέσα εις πλαίσιον και ν’ αναρτήσετε εις την αίθουσα.
Ένας εις την Καρδίτσα το κόλλησε εις τον καθρέπτην του σαλονιού του, δια να το βλέπουν και να το διαβάζουν όλου οι επισκέπται.
Ο Σύλλογος θα υπάρχη, έως ότου ξυπνήσουν οι αρχιερείς και αγωνιστούν δια μιαν τοιαύτην Εκκλησίαν. Είσθε το ξυπνητήρι του αγίου Κοζάνης και πρέπει να σας ευγνωμονή δια το καλόν που του κάνετε. Μη χαμηλώσετε τα λάβαρα. Έτσι και ο λαός ως κίνημα ζωής, μη υποδουλωμένον εις δεσποτάδες, θα σας εκτιμήση περισσότερον. Ο Σύλλογος εξεπήδησε μέσα από αδικίας των αρχιερέων εναντίον ενός ιερομονάχου που θέλησαν να πνίξουν την φωνήν του. Αλλά, δόξα τω Θεώ, η φωνή εκείνη δεν απέθανε. Λαλεί δια Γεωργίου, του Αστερίου, του Ιωάννου… και ιδίως του αγαπητού μας Ευθυμίου, του οποίου η όλη συμπεριφορά κατά τον τελευταίον τούτον καιρόν πολύ με ευχαριστεί.
– Δεν τρέφομεν μίσος κατ’ ουδενός. Αυτοί όλοι μας μισούν και θέλουν και εμέ και σας που ακολουθούτε τας ριζοσπαστικάς αρχάς μας να μας εξοντώσουν. Αλλά δεν θα επιτύχουν τίποτε. Μείνατε γενναίοι. Καμμίαν συγχώνευσιν δεν θα δεχθήτε. Μένομεν –θα ειπήτε– ως μια διαμαρτυρία δια τα κακώς κείμενα… Μένομεν μέσα εις την Εκκλησίαν την επίσημον και διαμαρτυρόμεθα έως ότου και η Επίσημος [Εκκλησία] ίδη την αθλιότητά της και κλαύση, όπως κλαίομεν και ημείς. ΠΡΟΣΕΞΤΕ τις κολακείες των.
Έστειλα άρθρα δια δυο «Σπίθες», την μιαν (111) θα περιμένετε από Αθήνα…, την δ’ άλλην (112) θα περιμένετε από την Λάρισαν…

… Κάμνετε υπομονήν και θα ιδήτε ότι ο Θεός δεν θα μας αφήση. Σεις μόνον να μη δειλιάσετε. Αλλ’ έχετε Ι. Μελλάν που είναι όλο πυρ. Τι γίνετε ο Πλιάκης;
Πόσον ήθελα να ερχόμουν προς τα επάνω.
-Οι Γρεβενιώτες τι κάνουν; -Πόσα πικρά ποτήρια επίομεν εκ μέρους των αρχιερέων δια την υπόθεσιν αυτήν.
Προσεύχεσθε διαρκώς

Με αδελφικήν αγάπην
Αυγουστίνος N. Καντιώτης

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 220-221, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

Ο ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΙΣΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 21st, 2009 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ, ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΣ

Ο «Καντιωτης» δεν «διωχνει τον κοσμο», αλλα τον οδηγει στην Εκκλησια»

Την ώρα αυτή, που ο γηραιός επίσκοπος ευρίσκεται εις τον ωραίον αυτόν ναό, εν μέσω επισήμων και ανεπισήμων, εν μέσω ευσεβούς λαού, πιστεύσατέ με διατελώ υπό το κράτος βαθυτάτης συγκινήσεως. Η πτωχή μου γλώσσα δεν ημπορεί να εξωτερικεύσει τα αισθήματα, που έχω μέσα εις την καρδιά μου. Είναι η 17η φορά, που με αξιώνει ο Θεός να εορτάσω και να πανηγυρίσω με τον ευσεβή λαό την εορτή του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος.
Αισθάνομαι την ανάγκη, δια μίαν ακόμη φορά, να ευχαριστήσω τον εν Τριάδι Θεό, διότι με ηλέησε να ευρίσκομαι εις την ακριτικήν αυτήν πόλιν. Τον ευχαριστώ από τα βάθη της καρδίας μου, δια τρεις λόγους:
1) Δια τον ναόν αυτόν.
Όλοι γνωρίζετε, αγαπητοί, ότι υπήρχε εις την θέσιν αυτήν ένας ναός, ο οποίος δεν ανταπεκρίνετο προς το μεγαλείον της πόλεως. Ο παλαιός ναός  του Αγίου Παντελεήμονος παρουσίαζε σημεία καταπτώσεως και ηναγκάσθημεν να τον γκρεμίσουμε και να κτίσουμε τον καινούργιο αυτόν ναόν εκ του μηδενός.
Και ενώ άλλοι ναοί κτίζονται σε μια δεκαετία και δεν τελειώνουν, εδώ ο ναός του Αγίου Παντελεήμονος, χάριν στη συνδρομή του ευσεβούς λαού της πόλεως, αλλά και των απανταχού της Ελλάδος αναγνωστών του επισκόπου, εκτίσθη σε χρόνο ρεκόρ.

Δια τον ναόν αυτόν εδαπανήθησαν, άνω των 30 εκατομμυρίων δραχμών και χάριν εις την δραστηριότητα του π. Ιεροθέου, προϊσταμένου του ναού, των επιτρόπων και του ευσεβούς λαού έγινε στολίδι της πόλεως. Ο ναός αυτός είναι ένας από τους ωραιότερους ναούς της δυτικής Μακεδονίας, πόλος έλξεως πολλών, οι οποίοι έρχονται στην πόλη μας, δια να τον θαυμάσουν και να προσκυνήσουν. Κοντά στον ναόν αυτόν, στο ιστορικό ύψωμα 1020 λάμπει ο τίμιος Σταυρός, το «Ἐν τούτῳ νίκα».
2) Τον ευχαριστώ τον Κύριο δια τον ναό, τον οποίο με αξίωσε να κτίσουμε εδώ. Τον ευχαριστώ, ακόμη περισσότερο, για κάτι άλλο. Τον ευχαριστώ για τον λαό που εκκλησιάζεται.
Είμαι υποχρεωμένος να απαντήσω σε μια κατηγορία. Λένε μερικοί εχθροί, οι οποίοι αποφεύγουν και το όνομά μου να αναφέρουν και με αναφέρουν απλώς ως «Καντιώτη». «Ο Καντιώτης» λένε «διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία». Όχι, κύριοι. Είναι ώρα να απαντήσω και απαντώ και λέγω:
Ευρήκα εδώ τα εκκλησιάσματα της περιοχής μου 2%, διότι αυτό είναι το σύνηθες ποσοστό των εκκλησιαζομένων στην Ελλάδα. Δεν υπερβαίνουν το 2% σε όλη την Ελλάδα και ιδίως εις τας μεγάλας πόλεις. Εν τούτοις, το 2% δεν έμεινε εκεί. Κόποι και μόχθοι 17 ετών ολοκλήρων, κήρυγμα συνεχές και αδιάλειπτον, ριζοσπαστικόν, στηλιτευτικόν παντός ανθρώπου, όπου και να ευρίσκετο, είτε εις τα ανάκτορα είτε μέχρι τας καλύβας, πάσης κακίας και παρεκτροπής, με κριτήριο το Ευαγγέλιο.
Η κατήχησις των παιδιών, που αγκάλιαζε όλα τα παιδιά της περιφερείας μας και δίδασκε τα νάματα του Χριστού μας. Η εξομολόγησις, την οποία ασκούν πνευματικοί πατέρες αξιόσεβαστοι. Είκοσι και πλέον θεολόγοι πτυχιούχοι, οι οποίοι επίσκεπτονται τα χωριά και κηρύττουν αδιαλείπτως τον λόγον του Θεού. Η φιλανθρωπία, η οποία ασκείται εν μέσω των φιλανθρωπικών ταμείων, τα ευαγή ιδρύματα, τα οποία ιδρύθησαν, συντέλεσαν ώστε ν’ ανεβεί το ποσοστό των εκκλησιαζομένων και να γίνει 5, 10, 20%. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό των εκκλησιαζομένων σ’όλη τη Μακεδονία. Μάλιστα.
Πού οφείλονται αυτά; Πού είναι οι κατήγοροι, οι οποίοι λέγουν ότι τάχα ο Καντιώτης διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία; Όχι, κύριοι, μαζέψαμε τον κόσμο στην Εκκλησία, όπως εις τας Αθήνας και εις τας άλλας πόλεις, που μας αξίωσε ο Θεός. Αλλά το 20% δεν με ικανοποιεί. Είμαι αχόρταγος, είμαι άπληστος. Θέλω μέσα εις τον ναόν να συγκεντρωθούν όλοι οι πιστοί Χριστιανοί, πλην αθέων και απίστων, που ανήκουν σε υλιστικάς θεωρίας, που συγκλονίζουν την ανθρωπότητα, οι οποίοι μετρούνται στα δάκτυλα της μιας χειρός και οι οποίοι τα μεγαλύτερα θαύματα να δούνε δεν μεταπείθονται.
Ο λαός μας, το μαρτυρώ εδώ, μένει πιστός και αφοσιωμένος εις τας ιεράς παραδόσεις του. Αλλά είπα· είμαι άπληστος και αχόρταγος. Θέλω όλα τα παιδιά να μαζευτούν εδώ στην μάνδρα της Εκκλησίας, διότι όντως μάνδρα είναι η αγία μας Εκκλησία. Και τώρα, σήμερα, που βλέπετε τους αρχιμανδρίτας με τα επικαλίμαυχα των, δεν είναι απλώς τύπος, σημαίνων ότι είναι οι προεξέχοντες ιερείς, οι οποίοι είναι αρχηγοί της μάνδρας, γι’ αυτό λέγονται αρχιμανδρίται. Και η μάνδρα είναι η Εκκλησία και το ετόνισα και το επαναλαμβάνω· όποιο πρόβατο φεύγει μακριά από το μανδρί το τρώει ο λύκος και Χριστιανός, που φεύγει από την Εκκλησία μας, θα φαγωθεί από τους λύκους όλων των χρωμάτων και αποχρώσεων των αιρέσεων, οι οποίοι μαζεύτηκαν εδώ στην Ελλάδα και νομίζουν ότι μπορούν να ξεριζώσουν από την καρδιά των Ελλήνων το βαθύτατον θρησκευτικόν συναίσθημα.
Εδώ είναι το θέμα το μεγάλο, ότι επιθυμούμε τη συγκέντρωση όλων, διότι η Εκκλησία μας δεν είναι παραμύθι, δεν είναι ψέμα. Όχι, όχι. Η Εκκλησία της Ελλάδος είναι πραγματικότης και όποιος τολμήσει να πειράξει την Εκκλησία θα συντριβεί, διότι «πρὸς κέντρα λακτίζει». Η Εκκλησία μας είναι η ασφάλεια του ατόμου, η Εκκλησία μας είναι λύτρωσις της ανθρωπίνης υπάρξεως. Η Εκκλησία μας είναι η σημαία του στρατού μας, η Εκκλησία μας είναι ιερά κιβωτός, μέσα εις την οποία διεσώθη ό,τι ωραίο, ό,τι υψηλόν, ό,τι μέγα έχει το έθνος μας το μαρτυρικό. Ο εχθρός της Εκκλησίας είναι και εχθρός του έθνους, διότι εδώ στην πατρίδα μας, όπως είναι ενωμένο το νύχι με το δέρμα, έτσι είναι ενωμένος και ο λαός μας με την αγία του Εκκλησία.
Ευχαριστώ, λοιπόν, τον Θεόν. Τον ευχαριστώ, πρώτον, δια τον ναόν. Τον ευχαριστώ δια το εκλεκτόν εκκλησίασμα, το οποίο, επαναλαμβάνω, εις πείσμα των δαιμόνων, των συκοφαντών και των διαβόλων της Ελλάδος, αυξήθηκε και έχουμε το ρεκόρ του εκκλησιάσματος εις όλη την Μακεδονίαν. Και τούτο έγινε εις χάριν του Θεού από εκείνους, οι οποίοι εργάσθηκαν εντατικώς.
3) Τον ευχαριστώ και ιδιαιτέρως, διότι απόψε εδώ υπάρχει η αυρα του Αγίου Όρους.
Εδώ είναι το Άγιον Όρος, το οποίον είναι το εγκαλώπισμα του ελληνικού έθνους μας. Είναι μαγνήτης, που ελκύει χιλιάδες ανθρώπων από τα πέρατα του κόσμου, δια να προσκυνήσουν εκεί το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος με τους αγίους πατέρας, το Άγιον Όρος με τας προσευχάς, το Άγιον Όρος με τους ασκητάς, που είναι εις κρύπτας των ορέων.
Είπα, το επαναλαμβάνω και το λέγω, εδώ είναι το αλεξικέραυνον της πατρίδος μας. Το πιστεύω ακραδάντως. Και όπως το αλεξικέραυνο απομακρύνει τους κεραυνούς, έτσι και το Άγίον Όρος με τας προσευχάς είναι το αλεξικέραυνο, που απομακρύνει τους κεραυνούς της οργής του Θεού εναντίον των ανθρώπων, οι οποίοι ζουν ως Σόδομα και Γόμορρα. Και θα είχε σβήσει το έθνος μας, αν δεν υπήρχε το Άγιον Όρος. Εγέννησε πατέρας, ομολογητάς, μάρτυρας, υψηλά αναστήματα, τα οποία θαυμάζει ολόκληρη η οικουμένη.
Χαίρω ιδιαιτέρως, διότι ευρίσκεται εντός του ναού μας εκλεκτός αντιπρόσωπος του Αγίου Όρους, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Δοχειαρρίου, ο οποίος μας έφερε τα τίμια λείψανα. Τα λείψανα, ναι τα λείψανα, του μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος, ο οποίος μαρτύρησε στην Νικομήδεια κατά τον 3ο αιώνα. Εδώ είναι τα λείψανα του Αγίου. Σήμερα, τα λείψανα αγιάζουν τον λαόν της πόλεώς μας. Εδώ είναι και ο εκλεκτός ηγούμενος της Μονής, τον οποίον παρακαλώ να με διαδεχθεί στο βήμα και να απευθύνει προσλαλιάν προς τον λαόν της πόλεως.

Ήρθαμε, για να ανταποδώσουμε την επίσκεψη του ιεράρχου σας στην Μονήν μας τον περασμένο Νοέμβριο, στη γιορτή των Αρχαγγέλων. Ήρθαμε, να τον ευχαριστήσουμε για την ευλογία, που μας χάρισε τότε… Ήρθαμε, να παρακαλέσουμε τον Άγίο Παντελεήμονα να κρατύνει τον γηραιό επίσκοπο, για να έχουμε εμείς, οι νεότεροι, ελπίδα, μάλλον παρηγοριά, γιατί στα δύσκολα χρόνια που περνάμε, έχουμε ανάγκη από αρχαίους μαθητάς, από αρχαίους διδασκάλους και ο γέροντας Αυγουστίνος μαθήτευσε χρόνια στα πόδια του Χριστού μας. Μας είπε πολλά, μας στήριξε από τα φοιτητικά μας χρόνια και ακόμα μας λέει πολλά. Τον θέλουμε. Ο Άγιος Θεός να τον κρατύνει και για σας και για μας, που είμαστε στο Άγιον Όρος.

Φλώρινα 26 -7 -1984

ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ, ΘΑ ΑΓΑΠΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΘΑ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 21st, 2009 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ

ΘΑ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ ΘΑ ΑΓΑΠΟΥΜΕ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΘΑ

Όταν οι συνεργάτες καταστρέφουν το έργο του Θεού, που με τη χάρη του Θεού δημιουργήσαμε, οφείλουμε ως Χριστιανοί να τους συγχωρούμε, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε και άλλο έργο, για να μας το ξανακαταστρέψουν.

Θα σας αναφέρω ένα παράδειγμα, για να το καταλάβετε· Δίνω σ’ έναν εργολάβο, να μου κτίσει μια πολυκατοικία. Και αυτός από φιλαργυρία βάζει ψεύτικα υλικά και η πολυκατοικία πέφτει. Εγώ ως Χριστιανός δεν πρέπει να του κρατήσω κακία, αλλά να τον συγχωρέσω, μέσα από την καρδιά μου. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένος να του ξαναδώσω άλλη οικοδομή. Έτσι κι εμείς θα συγχωρούμε, θα αγαπούμε, αλλά δε θα συνεργαζόμαστε με τους ανθρώπους εκείνους, που καταστρέφουν το έργο του Θεού.

Συγκέντρωση συνεργατών, Φλώρινα 1989

Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 18th, 2009 | filed Filed under: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΗΜΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2009

ΕΟΡΤΗ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΥΡΙΛΛΟΥ, ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ

«Έργοις λάμμψαντες ορθοδοξίας, πάσαν σβέσαντες κακοδοξίαν, νικηταί τροπαιοφόροι γεγόνατε· τη ευσεβεία τα πάντα πλουτήσατες, την Εκκλησίαν μεγάλως κοσμήσαντες, αξίως εύρατε Χριστόν τον Θεόν ευχαίς υμών, δωρούμενον πάσι το μέγα έλεος».

###############################################

##############################################################################

«ΟΧΙ ΜΙΤΡΑΙ…ΑΛΛΑ ΦΥΛΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 16th, 2009 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ, ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«ΟΧΙ ΜΙΤΡΑΙ…ΑΛΛΑ ΦΥΛΑΚΑΙ ΚΑΙ ΕΞΟΡΙΑΙ ΜΑΣ ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ»

Κύμη τη 22 Δεκεμβρίου 1950

Αγαπητέ μοι αδελφέ Γεώργιε, χαιρετώ εν Κυρίω,
– Έστειλα προχθές γράμμα εις Ευθύμιον δια μέσου ιδικής σου επιστολής. Θα το ελάβετε.
– Πολύ επιθυμούσα τώρα το 12ήμερον των εορτών να ερχόμουν εως Κοζάνην – Φλώριναν, και σας έβλεπα, αλλά λόγω της υποθέσεως Γρεβενών δεν έρχομαι, δια να μη παρεξηγηθώ.
-Η μασονία οργιάζει. Τα άρθρα που έχωμεν δημοσιεύσει κατά της μασονίας τους έχουν καύσει. Δεν το συγχωρούν. Ελάχιστας ελπίδας έχωμεν εκλογής ως επισκόπου Γρεβενών… Μη αναμιχθήτε πλέον σεις. Υπεράνω όλων είναι η Θεία Πρόνοια. Όχι μίτραι και πατερίτσαι, αλλά φυλακαί και εξορίαι μας αναμένουν. Μόνον με δάκρυα και διωγμούς και βάσανα πολλά θα αναστηθεί η Εκκλησία μας.
-Λυπούμαι πολύ τα πνευματικά μας παιδιά των Γρεβενών που τόσο έχουν εκτεθεί. Ζουν με τόσες ελπίδες… Ας κάμουν ό,τι θέλουν. Εγώ, δια να μη τους λυπήσω, απέφευγα να κάμω δήλωσιν, ότι παραιτούμαι τελείως. Ελπίζω ότι μέχρι 15-20 Ιανουαρίου να γίνει η εκλογή, ότε πλέον θα τεθεί τέρμα εις το όλον ζήτημα. Ωργίασαν οι αρχιερείς. Μαίνονται, ο Κοζάνης… Αλλά φαίνεται ότι αυτοί που αντιδρούν τόσον πολύ μας ευεργετούν. Ποιός ξέρει ποίον είναι το θέλημα του Θεού; Ημείς εάν ηθέλαμε εκλεγεί θα εφαρμόζαμεν ριζοσπαστικά μέτρα Ευαγγελικά, που θα ανέτρεπον την Σατανοκρατίαν. Αυτά προβλέπουν και τρέμουν…
-Περί τα τέλη του μηνός εξ Αθηνών θα σας στείλω την νέαν «Σπίθαν» (Η οικουμένη θα τιναχθεί ως η ελαία) και περί τας 10 Ιανουαρίου θα σταλεί εκ Βόλου η άλλη «Σπίθα» – (Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου). Κανονίζετε την διανομήν όπως πρέπει.

Εγγράφετε, Χριστοφόρον Σιάμον (χρυσοχόον) Μεσολόγγιον φύλλα 100

-Θα γίνει εκεί Σύλλογος όπως οι «40 Μάρτυρες». Στείλετε ένα αντίγραφον. Βγάλετε εις την μηχανήν μερικά αντίγραφα καταστατικού.
Από τον Ευστάθιον Πατρών έχετε σεις ως και ο αγαπητός Ναούμ χαιρετισμούς θερμούς. Εις Πάτρας υπάρχουν πολλοί φίλοι μας. Εκεί πάντοτε να στέλεις φύλλα αρκετά.
-Χαίρω δια την πρόοδον της κινήσεώς σας. Βλέπεις τι κάμνει η προσευχή; Μη δειλιάσετε καθόλου. Ιδίως ο αγαπητός Ευθύμιος να μένη ΒΡΑΧΟΣ ατίνακτος. Να βλέπει τας θλίψεις ως ΚΥΜΑΤΑ που έρχονται και παρέρχονται…
-Μη λυπείσθε, διότι δεν γίνομαι επίσκοπος. Αλλού είναι η αποστολή μας. Προσεύχεσθε πολύ. Έχω ανάγκην πολύ των προσευχών σας. Παρακαλώ την καν Σουλτάναν (Σεβάσμια γερόντισσα, που με την ευλογίαν του π. Αυγουστίνου έγινε κατόπιν μοναχή στην Κάλυμνο).
-Χαιρετώ όλους ανεξαιρέτως τους αδελφούς και σας εύχομαι χαράν, πνευματικήν αγαλλίασην κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων. Με συγκίνησιν ενθυμούμαι τα Χριστούγεννα που έκαμα μαζί σας τας πονηράς ημέρας της Κατοχής.

Με αδελφικήν αγάπην
Αυγουστίνος

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 218-219, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ«ΕΞΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ»

author Posted by: Επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης on date Ιαν 16th, 2009 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙA ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ, ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

«ΕΞΕΡΧΟΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΣ»

Κύμη τη 17-12-1950
Αγαπητέ μοι Ευθύμιε,
Επέστρεψα εκ Μεσολογγίου. Αι προσευχαί σας ενίκησαν. Το όρος (ο Ακαρνανίας) εσείσθη και ορμήματι μεγάλο έπεσεν εις την θάλασσαν. Δεν ηδυνήθει να πράξει τίποτε εναντίον μου.
Διότι εξεγέρθει όλη η πόλις, η οποία με την αγάπην της με έκανε να συγκινηθώ ως παιδίον. Διαδήλωσις! Με έβλεπον και έκλαιον από χαράν(*)
Εξέρχομαι από την δοκιμασίαν αυτήν ισχυρότερος. Υψηλά τα λάβαρα!
-Τα εν Γρεβνενοίς με συγκλονίζουν. Οι αρχιερείς της Μακεδονίας επ’ ουδενί λόγω δέχονται να έχουν πλησίον αυτών τον Αυγουστίνον. Ανεστατώθησαν! Απειλούν παραίτησιν κλπ. Πάλη μεγάλη. Μόνον θαύμα ειμπορεί να λύσει το ζήτημα. Φαίνεται ότι το θέλημα του Θεού είναι να μείνω πρεσβύτερος. Αν μάθω, ότι εξελέγην, θα αρχίσω να κλαίω, διότι μόνον εγώ γνωρίζω τον ΣΤΑΥΡΟΝ που θα επωμισθώ. Οι εν Γρεβενοίς δεν με αφήνουν να δηλώσω παραίτησιν, που θα ήτο δι’ εμέ το καλύτερον. Η αγάπη των που εκδηλούται ζωηρά με κρατεί αιχμάλωτον. Μαζί με αυτούς υποφέρω και εγώ πολύ ψυχικώς. Είθε να λήξει σύμφωνα με το συμφέρον των ψυχών μας η υπόθεσις αυτή.
– Από τον αγαπητόν μας Σωτήριον Δρόσον θα μάθετε λεπτομέρειες πολλές.
– Σεις, οι πλησίον μου πολύ, δεν θα έπρεπε να υπογράψετε τηλεγράφημα προς την Σύνοδον…
– Αι περιπέτειαί μου δεν με αφήκαν να γράψω άλλην «ΣΠΙΘΑΝ». Ίσως αυτές τις ημέρες να γράψω δυο τρία άρθρα…
– Ως προς το ζήτημα των αυτόθι συναθροίσεων του Συλλόγου είμαι βέβαιος ότι θα ανταπεξέλθεις εις τας κατά του Συλλόγου επιθέσεις του Δεσπότη. Λόγια Χριστού λέγετε. Έργα αγάπης εκτελείτε. Νομικώς συνέρχεσθε. Εντολήν Χριστού εκτελείτε. Αυτό που κάνετε σεις, το κάνουν 50-60 σπίτια εις τας Αθήνας, που συγκεντρώνονται καθ’ ομάδες οι χριστιανοί των Αθηνών και διδάσκουν μη θεολόγοι – εργάται, υπάλληλοι, έμποροι, πας ο πιστεύων και επικαλούμενος τον Κύριον… Σεις τα φτωχαδάκια με τον φωτισμόν του Θεού θα κάνετε έργον μέγα, μηδένα μισούντες, αλλά τους πάντας αγαπώντες και προσευχόμενοι προς τον Κύριον, ίνα αυξηθεί η γνώσις ως τα κύματα της θαλάσσης.
– Ομίλει με την καρδίαν και όχι με τα χείλη. Λίγα και καλά, που σαν καρφιά θα μπαίνουν εις τας καρδίας. – Με μιαν βαθίαν ταπείνωσιν. Θα σε βοηθήσει πολύ και ο αγαπητός Σωκράτης.
– Λόγω της επικείμενης εκλογής του Γρεβενών δεν θα ανέβω τώρα εις την Κοζάνην, επιφυλάσσομαι κατά τέλη Φεβρουαρίου να σας επισκεφθώ και λάβω θάρρος από την πρόοδόν σας εν γένει εις το έργον του Κυρίου.
Με άπειρον αγάπην χαιρετώ
όλους τους αδελφούς…
Να μου γράφετε τακτικά δια να πληροφορούμε τα της κινήσεώς σας.

ΚΑΛΑΣ ΕΟΡΤΑΣ με ειρήνην Χριστού

Με αγάπην Χριστού
Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1,
μέρος γ΄, σελ. 215-218, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

ΠΡΟΣΕΥΧΕΣΘΕ ΥΠΕΡ ΕΜΟΥ, ιδίως ο π. Γεώργιος, ιερεύς, ο Γιώργος και η Σουλτάνα, ο π. Δημήτριος.