Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Δεκέμβριος, 2015

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡOΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2015 | filed Filed under: ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ο ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΗ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΟΠΟΙOΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΛΑΟ

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

Οὐκ οἶμαι δύνασθαι ὑπό Ἑλλήνων σαφέστερον προσμαρτυρήσεσθαι τόν Σωτῆρα ἡμῶν! (Κλήμης ο Αλεξανδρεύς)

ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΑ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

christmas

Πολλά έτη προ της Ελεύσεως του Χριστού, σοφός ονόματι Απόλλων, προφητεύει περί του βωμού του «αγνώστου Θεού»: «………… προφητεύω κυβερνήτη με τριπλή υπόσταση εις μίαν. Του οποίου ο ανείπωτος Λόγος θα κυοφορηθεί εις ανυποψίαστη κόρη,………. αφού αιχμαλωτίσει όλον γενικώς τον κόσμο, θα τον προσφέρει ως δώρο εις τον Πατέρα. Μαρία δε το όνομα αυτής».

Προφητεία σοφοϋ ΤΙΤΩΝ:
«Θα έλθει αυτή η οποία θα υψώσει προς χάριν μας το ουράνιο παιδίο του Θεού και Πατρός- η παρθένος κόρη κυοφορεί».

Προφητεία σοφού ΣΟΛΩΝ:
«Ως Θεός θα φθάσει εις αυτήν την πολυδιηρημένην γη και θα γεννηθεί με σάρκα αλάθητο. Με ανεξάντλητα όρια ως Θεότητα θα απαλλάξει τον άνθρωπο από την φθορά των ανιάτων παθών. Και τούτων θα τον φθονήσει άπιστος λαός και αφού κρεμαστεί υψηλά ως κατάδικος εις θάνατον, όλα θα τα υποφέρει με πραότητα». Read more »

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ («Δευτε ιδωμεν, πιστοι, που εγεννηθη ο Χριστος…»)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

«Δεῦτε ἴδωμεν, πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός…» (κάθισμα)

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ἑορτὴ ἁγία, ἡ ἀρχὴ καὶ ῥίζα, ἡ «μητρόπολις τῶν ἑορτῶν» κατὰ τa03ὸν ἱερὸ Χρυσόστομο. Ἡ ὑμνολογία της εἶνε ἀπὸ τὶς ὡραιότερες τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Τὸ ἀπολυτίκιο, τὸ κοντάκιο, οἱ ἄλλοι ὕμνοι ποὺ ψάλλονται εἶνε ποιητικὰ ἀριστουργήματα. Ἀρκοῦν καὶ μόνο οἱ ὕμνοι αὐτοὶ ν᾿ ἀποδείξουν, ὅτι πράγματι ἡ πίστι μας εἶνε θεία καὶ ἐξ ἀποκαλύψεως. Ἰδίως δὲ οἱ κανόνες τῆς ἑορτῆς ἔχουν ὕψος θεολογίας. Τὰ νοήματά τους εἶνε πολὺ μεγάλα. Ἀλλὰ καὶ ἡ γλῶσσα τους εἶνε γλῶσσα ὁμηρικὴ καὶ πινδαρική. Οἱ διάνοιές μας, σὰν μικρὲς βαρκοῦλες, εἶνε ἀνίκανες νὰ διαπλεύσουν τὸν ἀπέραντο αὐτὸ ὠκεανὸ τοῦ πνεύματος. Γι᾿ αὐτὸ θὰ κατέλθουμε σὲ ἐπίπεδα πιὸ πρακτικά. Ἂς ἐξετάσουμε, ἀγαπητοί μου, πῶς καὶ ποῦ γεννήθηκε ὁ Χριστός, τὶς συνθῆκες δηλαδὴ τῆς Γεννήσεως.

* * *

Καὶ πρῶτα τὸ πῶς. Οἱ συνθῆκες τῆς Γεννήσεως εἶνε πολὺ ταπεινές. «Τί γὰρ εὐτελέστερον σπηλαίου, τί δὲ ταπεινότερον σπαργάνων;» (ὑπακ.), καὶ τί πιὸ πτωχὸ ἀπὸ μιὰ φάτνη; Καὶ ὅμως, ὡς Θεὸς ποὺ εἶνε ὁ Χριστός, θὰ μποροῦσε νὰ γεννηθῇ ὑπὸ ἄλλες συνθῆκες. Read more »

ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΠΡΙΟΝΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΒΟΥΒΟΙ! – «ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΟΥ ΜΑΝΑ, ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 21st, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΑΟΥΜ 23 Δεκεμβρίου
Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου τῆς 23-12-1984

ΟΙ ΑΘΕΟΙ ΠΡΙΟΝΙ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥΣ, ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΒΟΥΒΟΙ

ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΟΥ ΜΑΝΑ, ΑΝΟΙΞΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑΤΑΚΙ ΣΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ

Αγ. ΝαουμΣήμερα 23 Δεκεμβρίου εἶνε ἑορτὴ ἑνὸς ἁγίου, τοῦ ἁγίου Ναούμ. Τί ἦταν ὁ ἅγιος Ναούμ; Δὲ᾿ θὰ διηγηθῶ τὸ βίο του τόσο μόνο λέγω, ὅτι ἦτο καὶ αὐτὸς ἕνας ἄνθρωπος ὅπως εἴμεθα καὶ ἐμεῖς, ἄνθρωπος μὲ σάρκες καὶ μὲ κόκκαλα, ἀλλὰ ἐν τούτοις ἁγίασε. Δηλαδὴ τί θὰ πῇ ἁγίασε; Ἐπίστεψε στὸ Χριστὸ ὡς Θεό. Καὶ αὐτὸ ποὺ ἐπίστεψε δὲν τὸ κράτησε μυστικὸ μέσ᾿ στὴν καρδιά του, ἀλλὰ τὸ κήρυξε σ᾿ ὅλο τὸν κόσμο. Πῆρε ἕνα ῥαβδὶ καὶ πῆγε στὴ Σερβία, ἐπῆγε στὴ Βουλγαρία, ἐπῆγε στὴ Ῥουμανία, περιώδευσε ὅλα τὰ Βαλκάνια, μαζὶ μὲ τοὺς διδασκάλους του, τὸν ἅγιο Κύριλλο καὶ Μεθόδιο, καὶ μὲ τὴ διδασκαλία του καὶ μὲ τὰ θαύματά του καὶ μὲ τὴν ἅγια ζωή του ἔφερε κοντὰ στὸ Χριστὸ χιλιάδες ἀνθρώπων. Καὶ τὸ σκήνωμά του εἶνε στὴν Ἀχρίδα. Ἐκεῖ ὅπου εἶνε κτισμένο τὸ περίφημο μοναστήρι, τὸ μοναστήρι τοῦ ἁγίου Ναούμ. Τὸν τιμοῦν λοιπὸν καὶ οἱ Σέρβοι, τὸν τιμοῦν καὶ οἱ Βούλγαροι, τὸν τιμοῦν κ᾿ οἱ Ῥουμᾶνοι, τὸν τιμοῦν καὶ τὰ Βαλκάνια τὸν τιμοῦν, ἀλλὰ ἰδιαιτέρως ἐδῶ στὸ μικρὸ χωριό σας, τὸ Ἀρμενοχώρι, τιμᾶται ὁ ἅγιος Ναούμ, ἐπ᾿ ὀνόματι τοῦ ὁποίου εἶνε κτισμένη ἡ ἐκκλησία σας

Λοιπόν, στὸν αἰῶνα αὐτὸ νὰ πιστεύωμε στὸ Χριστό. Νὰ πιστεύωμε ὅπως ἐπίστευε ὁ Ναούμ καὶ τὴν πίστι μας αὐτὴ νὰ μὴ τὴν κρύβουμε, ἀλλὰ νὰ τὴν ὁμολογοῦμε. Δὲ ᾿λέγω, νὰ πάρῃς τὸ ῥαβδί σου καὶ νὰ πᾷς στὴ Σερβία καὶ στὴ Βουλγαρία καὶ στὰ Βαλκάνια νὰ κηρύξῃς τὸ Χριστό. Εἶσαι πατέρας; Εἶσαι μάνα; Κήρυξε τὸ Χριστὸ στὸ σπίτι. Ἄνοιξε τὸ στοματάκι σου πατέρα, ἄνοιξε τὸ στοματάκι σου μάνα καὶ μίλα γιὰ τὸ Χριστό στὰ παιδιά σου. Καὶ νὰ ξέρῃς ὅτι θὰ γεράσῃς, θὰ πεθάνῃς καὶ θὰ ξεχάσουν πολλὰ πράγματα τὰ παιδιά, θὰ ξεχάσουν πολλὰ· ἕνα δὲ᾿ θὰ ξεχάσουν, τὴ μάνα τους ποὺ τοὺς εἶπε τὰ ἅγια λόγια. Ἐγὼ τοὐλάχιστον δεσπότης ἔγινα, γράμματα ἔμαθα, ξέχασα τί μοῦ ᾿παν στὰ σχολειά· θυμᾶμαι ὅμως τὰ λόγια ποὺ μοῦ εἶπε ἡ γιαγιά μου γιὰ τὸ Χριστό. Read more »

Σπασα­με τα χαλιναρια, που εινε ο θειος νομος ΚΑΙ ΤΡΩΜΕ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΥΤΑΛΑ, ΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ «Ερχεται η οργη του Θεου επι τους υιους της απειθειας» (Κολ. 3,6)

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 20th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

H ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

«Ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Κολ. 3,6)

εχθροι Χρ.

Θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί μου, νὰ μιλή­σω ἁπλᾶ. Θὰ ἑρμηνεύσω πρακτικὰ ἕ­να ῥητὸ τοῦ σημερινοῦ ἀποστόλου, αὐτὸ ποὺ ἀ­κούσατε. Ὁ ἀπόστολος σήμερα ἦταν μία περι­κοπὴ ἀπὸ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ ἀποστόλου Παύ­λου πρὸς Κολασσαεῖς.
Γράφει ὁ ἀπόστολος. Ἀπὸ ποῦ γράφει; Εἶ­νε μέσα στὴ φυλακὴ τῆς Ῥώμης καὶ ἀπὸ ἐκεῖ στέλνει ἐπιστολές. Μία ἐπιστολή του λοιπὸν ἀ­πευθύ­νεται στοὺς κατοίκους μιᾶς πόλεως τῆς Μικρᾶς Ἀσίας ἡ ὁποία ὀ­νομαζόταν Κολασσαὶ ἢ Κολοσσαὶ καὶ ἦταν χτισμένη στὶς ὄχθες τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ. Ἐκεῖ μέχρι τὸ 1922 ἀν­θοῦ­σε ἑλληνι­κὸς πολιτισμὸς καὶ χτυποῦ­σαν σήμαντρα χριστιανικῶν ἐκκλησιῶν. Τώρα οὔ­τε μία ἐκκλησία, οὔτε ἕνα σήμαντρο, οὔτε ἕ­νας παπᾶς! Στὰ ἅγια αὐτὰ μέρη δὲν θὰ ξαναχτυπήσουν ἆραγε σήμαντρα, δὲν θ᾽ ἀ­κουστῇ πάλι τὸ «Χριστὸς γεννᾶται»; Ὁ Θεὸς γνωρίζει. Σ᾽ αὐτὴ τὴν πόλι στέλνει τὴν ἐ­πι­στολή του ὁ ἀ­πόστολος Παῦλος. Καὶ τί τοὺς λέει;
Ζούσατε, λέει, μέσα στὸ σκοτάδι, στὴν εἰδω­λο­λατρία· εἴχατε βυθισθῆ μέσα στὴ λάσπη, εἴ­χα­τε διαπράξει μεγάλα ἐγκλήματα, τὰ φοβερώ­τερα ἁμαρτήματα. Παρ᾿ ὅλα αὐτὰ ὁ Χριστὸς σᾶς δέχθηκε· πῆρε τὸ σφουγγάρι καὶ σᾶς ἔσβησε ὅλες τὶς ἁμαρτίες. Ἀπ᾽ ἐδῶ κ᾽ ἐμπρὸς προσέξτε νὰ μὴν ξανακάνετε αὐτὰ ποὺ κάνα­τε ὅταν ἤσασταν εἰδωλολάτρες. Διότι μὴ λησμονεῖτε, ὅτι «ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας» (Κολ. 3,6).
Ποιά λοιπὸν εἶνε αὐτὴ ἡ «ἀπείθεια»; ποιοί εἶνε οἱ «υἱοὶ τῆς ἀπειθείας»; καὶ ποιά εἶνε ἡ «ὀργὴ» ποὺ θὰ πέσῃ στὰ κεφάλια τους; Read more »

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 20th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

Tοῦ ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου
20 Δεκεμβρίου
Tοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ Ο ΘΕΟΦΟΡΟΣ

Αγ. Ιγνατιος

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζει ἕνας ἅγιος ἄγνωστος δυστυχῶς στοὺς πολλούς. Εἶνε ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος ἐπίσκοπος Ἀν­τιοχείας. Γι᾿ αὐτὸν θὰ σᾶς πῶ λίγες λέξεις.

* * *

Ἕνα ἀπὸ τὰ ὡραιότερα ἐπεισόδια τῶν Εὐ­αγγελίων εἶνε τὸ ἑξῆς. Μιὰ μέρα πλησίασαν τὸ Χριστὸ κάτι φτωχὲς μανάδες μὲ τὰ παιδιά τους στὴν ἀγκαλιά, γιὰ νὰ τὰ εὐλογήσῃ. Οἱ μα­θηταὶ τὶς ἔδιωχναν, νὰ μὴν τὸν ἐνοχλοῦν. Ὁ Χριστὸς ὅμως εἶπε· «Ἄφετε τὰ παιδία ἔρ­χε­σθαι πρός με», ἀφῆστε τὰ παιδιὰ νὰ ᾿ρθοῦν σ᾽ ἐμένα (Μᾶρκ. 10,14). Καὶ τὰ πῆρε στὴν ἀγκαλιά του τὰ φτωχὰ παιδιὰ τῶν ψαράδων, τὰ εὐλόγησε καὶ τοὺς εἶπε λόγια πατρικά.
Γιατί τὰ λέω αὐτά; Γιατὶ ἕνα ἀπὸ τὰ παιδιὰ ἐκεῖνα, ποὺ πῆρε τότε στὴν ἀγκαλιά του ὁ Χρι­στός, ἦταν καὶ ὁ ἅγιος Ἰγνάτιος. Τότε ὁ Κύρι­ος εἶπε· «Ὅστις ταπεινώσῃ ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. καὶ ὃς ἐὰν δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἓν ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται»· ὅποιος ταπεινωθῇ σὰν αὐτὸ τὸ παιδί, αὐτὸς εἶνε ὁ ἀνώτερος στὴ βασιλεία τῶν οὐ­ρανῶν· κι ὅποιος δεχθῇ ἕνα τέτοιο παιδὶ στὸ ὄνομά μου, ἐμένα δέχεται (Ματθ. 18,4-5).
Πόσο μεγάλο πρᾶγμα εἶνε νὰ πηγαίνῃ ἡ μά­να τὰ παιδιά της στὸ Χριστό! Ἄλλοτε εἶχαν χα­ρὰ νὰ βλέπουν τὸ παιδί τους στὸ ἀναλόγιο νὰ λέῃ τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω». Τώρα ἄλλαξαν τὰ πράγματα. Ὑπάρχουν γονεῖς ποὺ ἐμ­ποδίζουν τὰ παιδιά τους ν᾿ ἀκοῦνε τὰ λόγια τοῦ Χριστοῦ. Φοβοῦνται μὴ γίνουν καλόγεροι, μὴ μείνουν «καθυστερημένα». Μάνα, ποὺ δὲν ἀφήνει τὸ παιδί της νὰ πάῃ κοντὰ στὸ Χρι­στό, κάνει τὸ πιὸ μεγάλο ἔγκλημα. Γιατὶ παιδί, ποὺ δὲν γνωρίζει καὶ δὲν ἀγαπάει τὸ Χριστό, εἶνε δυστυχισμένο, ἔστω καὶ ἂν αὔριο γίνῃ ἐπιστή­μονας καὶ πάρῃ προῖκες καὶ μάθῃ γλῶσσες.
Ἕνα, λοιπόν, ἀπὸ τὰ παιδιὰ αὐτὰ ποὺ εὐ­λό­γησε ὁ Χριστὸς ἦταν ὁ Ἰγνάτιος, ποὺ μεγάλω­σε κοντὰ στοὺς ἀποστόλους. Γνώρισε τὸν Ἰω­άννη τὸν Θεολόγο καὶ ἔγινε μαθητής του. Ἀ­πὸ τοὺς ἀποστόλους χειροτονήθηκε διᾶκος, ἔπειτα παπᾶς, καὶ τέλος ἐπίσκοπος στὴ μεγά­λη πόλι τῆς Ἀντιοχείας. Εἶνε ὁ δεύτερος ἐπίσκοπος Ἀντιοχείας μετὰ τὸν Εὔοδο. Read more »

ΜE THN ΠΙΣΤΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 19th, 2015 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Κυρ. πρὸ Χρ. Γεννήσεως (Ἑβρ. 11,9-10,32-40)
20 Δεκεμβρίου 2015
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΜE THN ΠΙΣΤΙ ΝΙΚΗΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ

«Ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ» (Ἑβρ. 11,34)

OYK AΡΝΗΣ. ΦΙΛΗ ΟΡΘΠερὶ δυνάμεως, ἀγαπητοί μου, ὁμιλεῖ σήμερα ὁ ἀπόστολος. Ἀλλὰ ποιά ἆραγε νὰ εἶνε ἡ δύναμις ποὺ ἐξυμνεῖ;
Ὑπάρχουν πολλῶν εἰδῶν δυνάμεις. Δύναμις π.χ. εἶνε ὁ ἀέρας ποὺ ξερριζώνει δέντρα, ἡ φωτιὰ ποὺ καίει δάση καὶ πόλεις, τὸ νερὸ ποὺ γίνεται ποτάμι καὶ παρασύρει, ὁ ἠλεκτρισμός, ὁ μαγνητισμός, ἡ πυρηνικὴ ἐνέργεια.
Ἀλλὰ παραπάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις αὐτὲς εἶ­­νε μία ἄλλη δύναμις, πνευματικῆς φύσεως· ἡ πίστις. «Μεγάλα τὰ τῆς πίστεως κα­τορθώματα», ψάλλει σήμερα ἡ Ἐκ­κλησία μας. Μία εἶνε ἡ πίστις μὰ πολλὰ τὰ κατορθώματά της, ὅπως ἕνας ὁ ἠλεκτρισμὸς μὰ πολλὰ τ᾽ ἀποτελέσματά του. Καὶ τί δὲν κατορθώνει ἡ πίστι! σβήνει τὴ φωτιά, νι­κάει τοὺς ποταμούς, φράζει στόμα­τα λιον­ταριῶν, θεραπεύει ἀσθένειες ἀγιάτρευ­τες· πη­γαίνει στὰ μνήματα, λέει στοὺς νεκροὺς «ἀ­ναστηθῆτε» κι αὐτοὶ ἐγείρονται· ἡ πίστις κάνει ἥρωες τῆς πίστεως καὶ τῆς πατρίδος.
Ἀπ᾿ ὅλα τὰ ἀποτελέσματα τῆς πίστεως θὰ μοῦ ἐπιτρέψετε, ἀγαπητοί, νὰ δώσω ἐδῶ τὴν εἰκόνα ἑνὸς μόνο· ἐκείνου τὸ ὁποῖο περιγράφει τὸ ῥητὸ «ἐ­γενήθησαν ἰ­σχυροὶ ἐν πολέ­μῳ»· ὅτι δηλαδὴ οἱ ἄνθρωποι τῆς πίστεως ἐνδυναμώθηκαν στοὺς πολέμους (Ἑβρ. 11,34)· ἕνας κατεδίωξε χίλιους καὶ λίγοι νίκησαν μυριάδες.
–Μὰ εἶνε δυνατὸν αὐτό; Ἀπίστευτο φαίνεται.
Θέλετε λοιπὸν μερικὰ παραδείγματα;

* * *

Ἀνοῖξτε, ἀγαπητοί μου, τὸ ὡραιότερο καὶ ἀρχαιότερο βιβλίο τοῦ κόσμου, τὴν ἁγία Γραφή, τὴν ἱερὰ Βίβλο. Περιέχει τὴν ἱστορία ἀ­πὸ ἀρ­χαιοτάτης ἐποχῆς, ὀχτὼ χιλιάδων (8.000) περίπου ἐτῶν. Γενεὲς γενεῶν πέρασαν, καὶ μέσα σ᾽ αὐτὲς ἡ πίστι ἀνέδειξε ἥ­ρωες πραγματικοὺς πίστεως καὶ ἀρετῆς μὲ μεγάλα κατορθώματα. «Ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ». Ἂς δοῦμε μερικούς, με­ταξὺ τῶν ὁ­ποίων καὶ κάποιους ποὺ ἀναφέρει τὸ σημερι­νὸ εὐαγγέλιο.
Καὶ πρῶτος ὁ Ἀβραάμ. Ἡ μεγάλη αὐτὴ ἱστο­ρικὴ φυσιογνωμία ζοῦσε βίο ἥσυχο, ποιμενικό, πατριαρχικό. Ἀλλ᾽ ὅταν ἔ­μαθε ὅτι ὁ ἀνηψιός του Λὼτ αἰχμαλωτίσθηκε, δὲν ἔμεινε μὲ σταυρωμένα χέρια· σήμανε συναγερμὸ στὸ μικρό του βασίλειο, ἐν ὅλῳ 318 ψυχές. Βγαίνει, τὰ βάζει μὲ πέντε βασιλιᾶδες καὶ πολυάριθμα στρατεύματα, κι ὁ μικρὸς στρα­τός του νίκησε καὶ ἐλευθέρω­σε τὸν ἀνηψιό του (βλ. Γέν.14,14-16). Ὄντως διὰ τῆς πί­στεως ὁ Ἀ­βραὰμ ἔγινε «ἰσχυρὸς ἐν πολέμῳ». Read more »

ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ! ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ Η ΖΩΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ Ή ΤΡΑΓΩΔΙΑ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ. ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΤΟΣ. ΠΛΗΣΙΑΣΤΕ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 18th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

ΔΙΑΤΙ ΕΓΕΝΝΗΘΗ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στὸ περιοδικό «ΑΓΑΠΗ» τὴν Κατοχή.
Κοζάνη 25.12.1943, ἀρ. Φυλ. 4

Χρ.-1943-copyΔι’ ημάς τους ανθρώπους, δια την σωτηρίαν την δική μας, κατήλθεν εκ των ουρανών, εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενηνθρώπησεν. Αυτή είναι η απάντησις του πιστού εις το ερώτημα που εθέσαμεν. Αυτό βροντοφωνάζει η Εκκλησία δια του Συμβόλου της Πίστεως.
Μέγα το μυστήριον! Ποίος ποτέ θα δυνηθή να εννοήσει καθ’ όλον το βάθος και το πλάτος το υπερφυέστατον γεγονός ότι ένας Θεός σαρκούται, γίνεται άνθρωπος, δια να σώσει την ανθρωπότητα; Εδώ και αι μεγαλύτεραι διάνοιαι χωρίς την βοήθειαν της πίστεως συντρίβονται. Μικρός εν σχέσει με την Θεότητα είναι ο άνθρωπος, και ας είναι ένας Σωκράτης. Θα ομολογήσει την άγνοιάν του και αδυναμίαν του ενώπιον του μυστηρίου. Μικρός ο άνθρωπος. Μέγας ο Θεός! Μόνον η πίστις ρίπτει φως εις το μυστήριον. Ο πιστός το αισθάνεται, το βλέπει, το ζει, δεν ευρίσκει λέξεις δια να εξωτερικεύσει την υπερκόσμιον χαράν που αισθάνεται όταν ακούει να ψάλλεται το: «Χριστός γεννάται, δοξάσατε». Ο άπιστος ζει εις το σκοτάδι και περιπλανάται χωρίς να ημπορεί μόνος του να εύρει τον δρόμον που οδηγεί τα βήματα των πιστών εις την φάτνην της Βηθλεέμ όπου λάμπει το άστρον, το φως της αιωνίου αληθείας. Άπιστοι! Προ του μυστηρίου της φάτνης αποκαλυφθήτε. Καταθέσατε την πανοπλίαν του εγωϊσμού σας. Άλλα εφόδια χρειάζονται δια να εννοήσητε το μυστήριον. Σας συνιστώμεν! Λάβετε μαζί σας την ταπείνωσιν των αγραυλούντων ποιμένων, την πίστιν των μάγων, την αθωότητα των σφαγιασθέντων νηπίων, και τότε θα ομολογήσετε, ότι εν Βηθλεέμ της Ιουδαίας, προ 1943 ετών, έγινε το μεγαλύτερον θαύμα, ότι κατεγράφη εις τας δέλτους της Ιστορίας το υπέρ παν άλλο γεγονός σπουδαιότατον γεγονός: «Εγεννήθη παιδίον Νέον, ο προ αιώνων Θεός».
Αδελφοί! Ο χώρος του μικρού τούτου περιοδικού δεν μας επιτρέπει ν’ αναπτύξωμεν περισσότερον το δίδαγμά μας. Ένα μόνον λέγομεν χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να διαψευσθώμεν ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου είναι δράμα ολόκληρον. Μακράν του Χριστού η ζωή μας γίνεται ή τραγωδία ή κωμωδία. Μύρια σύγχρονα παραδείγματα πιστοποιούν την αλήθειαν ταύτην. Μόνον στὸ Χριστό ευρίσκεται η λύσις του δράματος της ζωής.
Χριστιανοί! Μη περιπλανάσθε μακράν. Μη ζητείτε άλλα φώτα. Με πίστιν στραφήτε προς το άστρον της Βηθλεέμ. Το άστρον αυτό φέρει ειρήνην, αγάπην, δικαιοσύνην, αλήθειαν. Αργά ή γρήγορα όλοι μας θα εννοήσωμεν ότι ο άνθρωπος εξευγενίζεται, εξωραΐζεται ηθικώς, γίνεται έμψυχον άγαλμα αρετής, ηθική προσωπικότης, περί της οποίας έλεγον οι αρχαίοι πρόγονοί μας: «Ως χαρίεν εστ’ άνθρωπος, όταν άνθρωπος η» (πόσον ευχάριστον όν είνε ο άνθρωπος, όταν είναι πραγματικός άνθρωπος). Μόνον δια του Ιησού ο άνθρωπος επανέρχεται εις την θείαν μακαριότητα, από της οποίας έχει εκπέσει. Άς ψάλλωμεν λοιπόν όλοι μαζί: Read more »

ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΠΟΥΛΤΟΖΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΝΑΖΟΥΜΕ· ΣΩΣΤΕ ΜΑΣ! ΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΑΣ ΣΩΣΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΑΡΚΕΙ ΜΕ ΤΑΠΕΙΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΝΑ ΤΟΥ ΤΟ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 18th, 2015 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Κυριακὴ πρὸ Χριστοῦ Γεννήσεως (Ματθ. 1,1-25)
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΙΗΣΟΥΣ = ΣΩΤΗΡ

«Τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν· αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν. …Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν»
(Ματθ. 1,21,25)

KYRIE TΩN DYNAM.istΚΑΘΕ ἄνθρωπος, ἀγαπητοί μου, ποὺ ἔρχεται στὸν κόσμο αὐτόν, παίρνει ἕνα ὄνομα. Μὲ τὸ ὄνομα εἶνε γνωστὸς στὴν κοινωνία, ξεχωρίζει ἀπὸ τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους. Ὅσοι ἄνθρωποι, τόσα καὶ ὀνόματα. Ἐμεῖς σ᾿ αὐτὴν ἐδῶ τὴ μικρὰ γωνία τῆς γῆς ἔχουμε ὡραῖα ὀνόματα, ποὺ ὑπενθυμίζουν τὸ παρελθὸν τῆς χριστιανοσύνης. Τὰ ὀνόματα αὐτά, ποὺ πήραμε τὴν ὥρα τῆς βαπτίσεως στὴν κολυμβήθρα, τὰ ἔφεραν μεγάλοι ἅγιοι καὶ μάρτυρες. Καὶ τὰ ὀνόματα αὐτὰ πρέπει νὰ τὰ τιμήσουμε.
Ἀλλ᾿ ἐκτὸς ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῆς καινῆς διαθήκης, ὑπάρχουν καὶ ὀνόματα τῆς παλαιᾶς διαθήκης. Καὶ τέτοια ὀνόματα, ἀνθρώπων ποὺ ἁγίασαν προτοῦ ἀκόμη γεννηθῇ ὁ Χριστός, ἀναφέρει σήμερα τόσο ὁ ἀπόστολος (Ἑβρ. 11,9-10,32-40), ὅσο καὶ τὸ εὐαγγέλιο (Ματθ. 1,1-25). Ἀκούσαμε πολλὰ ὀνόματα. Εἶνε οἱ προπάτορες τοῦ Χριστοῦ κατὰ σάρκα. 46 περίπου ὀνόματα ἀναφέρει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, ποὺ εἶνε μιὰ ὁλόκληρη ἱστορία.
Ἀλλά, ἀδελφοί μου, ἀπ᾿ ὅλα τὰ ὀνόματα τοῦ κόσμου ἐγὼ ξεχωρίζω ἕνα. Εἶνε «τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα» (Φιλιπ. 2,9). Εἶνε ὄνομα ποὺ δὲ᾿ θὰ σβήσῃ ποτέ στὸν κόσμο, ὄνομα ἀθάνατο. Εἶνε ὄνομα ποὺ ἀνάβει φωτιὰ στὴν καρδιά. Ὄνομα ποὺ τρέμουν οἱ δαίμονες καὶ ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι. Καὶ τὸ ὄνομα αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ πῆρε κατ᾿ ἐντολὴν τοῦ ἀγγέλου τὸ Θεῖο βρέφος τῆς Βηθλεέμ, ὅπως ἀκούσαμε· «Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν» (Ματθ. 1,25).
Τί σημαίνει τὸ ὄνομα Ἰησοῦς; Ἀξίζει νὰ τὸ ἐξετάσουμε, ἂν θέλουμε νὰ ἑορτάζουμε τὰ Χριστούγεννα ὄχι τυπικῶς ἀλλὰ οὐσιαστικῶς.

* * *

«Καὶ ἐκάλεσε τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν». Τὸ ὄνομα Ἰησοῦς δὲν εἶνε ἑλληνικό. Εἶνε λέξις ἑβραϊκή, καὶ σημαίνει ὅ,τι καὶ ἡ ἑλληνικὴ λέξις σωτήρ. Ὁ ἄπιστος, ποὺ ἀκούει ὅτι ὁ Χριστὸς ὀνομάζεται σωτήρ, παραξενεύεται καὶ σοῦ λέει· ―Καὶ τί ἔκανε ὁ Χριστὸς στὸν κόσμο γιὰ νὰ τὸν ὀνομάσουμε σωτῆρα;…
Τί εἶπες; Ἐκεῖ λοιπὸν καταντήσαμε· νὰ ἀμφισβητῆται ὁ Χριστός, ἐνῷ φτάνουν νὰ ὀνομάζωνται σωτῆρες – ποιοί; κακοῦργοι καὶ λῃσταί! Δὲν ἔχω καιρὸ νὰ τὸ ἀναπτύξω αὐτό. Ὑπῆρξαν ὡρισμένοι πού, ἐνῷ ἔβαψαν τὰ χέρια τους στὸ αἷμα, τοὺς ὠνόμασαν σωτῆρες· καὶ τὸν πραγματικὸ Σωτῆρα δὲν τὸν λατρεύσανε. Read more »

« ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ…» HXHTIKH OMIΛΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ, ΜΑΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΕΙ ΨΥΧΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 18th, 2015 | filed Filed under: εορτολογιο

« ΚΑΙ ΕΠΙ ΓΗΣ ΕΙΡΗΝΗ…»

Η ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ
Ποῦ θὰ τὴν βροῦμε;
Ἀκοῦστε τὴν ὁμιλία τοῦ ἀγωνιστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου καὶ θὰ πάρετε τὴν ἀπάντηση.

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΑ ΓΝΩΡΙΣΜΑΤΑ ΤΗΣ:
Εἰρήνη μὲ τὸν Θεό, εἰρήνη μὲ τὸν κόσμο, εἰρήνη μὲ τὸν ἑαυτό μας

______________________________

________________

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 17th, 2015 | filed Filed under: ΣΤΗΛΗ: Ι. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

ΕΝΑ ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Γράφει ο Ιωάννης Λαμπρόπουλος

-4

Σε λίγο καιρό, τα λόγια θα είναι περιττά. Τα γεγονότα ΤΡΈΧΟΥΝ και έχουν ξεφύγει από κάθε λογική. Αν προσπαθήσεις να τα εξηγήσεις με την λογική τότε θα τρελαθείς. Αυτά όμως που ζούμε και στην Ελλάδα και στον κόσμο, δεν γίνονται από μόνα τους. Κάποιοι τα «σπρώχνουν» προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά αν δεν τα ήθελαν έτσι, θα ενεργούσαν διαφορετικά. Ποιοί όμως μπορεί να είναι αυτοί, που «σπρώχνουν» τα πράγματα, προς την διάλυση των κρατών και τον θάνατο των ανθρώπων;

Σήμερα θα δώσουμε απαντήσεις σε όλα. ΑΠΛΑ , ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΑ και ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ. Για να γνωρίζουμε τι συμβαίνει, γιατί συμβαίνει, και τι θα συμβεί. Όχι προφητικά, αλλά πρακτικά με βάση την «λογική» και τα σχέδια των Εβραίων Σιωνιστών του Ισραήλ.
Γιατί αυτοί «σπρώχνουν» τα πράγματα προς την καταστροφή της ανθρωπότητας, αλλά πρώτα απ’ όλους, θέλουν να αφανίσουν εμάς τους Έλληνες. Θα πούμε παρακάτω γιατί. Μετά θα στραφούν πιο εύκολα, κατά των αιώνιων εχθρών τους. Δηλαδή την φυλή των Αγαρηνών. (ΑΡΑΒΕΣ)

ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΝΑΤΑΡΑΧΗ;
Τώρα το ερώτημα είναι, γιατί να «σπρώχνουν» τα πράγματα οι Εβραίοι προς τον Γ’ παγκόσμιο πόλεμο και τι θα κερδίσουν μ’ αυτόν;
Είναι μία καλή ερώτηση, που θα μπορούσε να είχε ειπωθεί και το 1938, λίγο πριν ξεσπάσει ο Β’ παγκόσμιος πόλεμος, γιατί και τότε οι Εβραίοι Σιωνιστές τον είχαν οργανώσει, μόνο που τότε, δεν είχαν ακόμα κράτος και μετά τον πόλεμο το απέκτησαν.
Αυτό που σκοπεύουν να κερδίσουν σήμερα με λίγα λόγια, είναι πως θα μπορέσουν να δημιουργήσουν τις συνθήκες, ώστε μετά το τέλος του Γ’ παγκοσμίου πολέμου, να φτιάξουν το «ΜΕΓΑΛΟ ΙΣΡΑΗΛ», όπως φαίνεται στον χάρτη. Μετά τον Β’ παγκόσμιο, έφτιαξαν το πρώτο, αλλά μικρό Ισραήλ, τώρα με τον Γ’ παγκόσμιο θέλουν να το κάνουν «ΜΕΓΑΛΟ». (εικόνα από: infognomonpolitics) Read more »

ΠΩΣ ΔΙΕΛΥΘΗ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 17th, 2015 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ

ΠΩΣ ΔΙΕΛΥΘΗ ΕΝΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ AΠΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, στὸ περιοδικό «ΑΓΑΠΗ» τὴν Κατοχή.
Κοζάνη 25.12.1943, ἀρ. Φυλ. 4

(Η Γάλλοι πάντα ἴδιοι. Η φωτογραφία σύγχρονη)

ΜΠΑΤΑΚΛΑ Σατανικα συμβολα

Έχουν περάσει 200 περίπου χρόνια αφ’ ότου στην Γαλλία είχε ιδρυθεί ένας Σύλλογος. Τα μέλη του ήταν όλοι άπιστοι. Συγκεντρώνονταν κάθε βράδυ και είχαν σκοπό να αποδείξουν ότι η Αγία Γραφή είναι ένα βιβλίο ανάξιο προσοχής, το οποίο περιέχει μόνον ανοησίας που δεν μπορούν να σταθούν εμπρός εις το φως της ερεύνης των σοφών των κεφαλών. Οι συγκεντρώσεις του περιέργου αυτού σωματείου εγίνοντο ανελλιπώς και κάθε ένας άπιστος προσπαθούσε να διακωμωδήσει το βιβλίο που περιέχει τον λόγον του Θεού.
Κάποτε ήλθε στην συγκέντρωση ο πολύς Διδερότος.
Τον υπεδέχθηκαν όλοι με χειροκροτήματα. Ήτο ο μεγάλος αρνητής της πίστεως, ήτο ο μεγαλύτερος υλιστής, ο οποίος την μεγαλοφυΐαν του διέθεσε για να κλονίσει τὶς αιώνιες αξίας της ζωής. Ήτο εκείνος ο οποίος έλεγε ότι «εάν τα χέρια μου δεν έχουν σχοινιά, θα πλέξω τα έντερα των ιερέων για να απαγχονίσω τους βασιλείς της γης». Αυτός, λοιπόν, έκαμε την επίσκεψή του στην συγκέντρωση των απίστων. Μεγαλύτερο σύμμαχο κατά της πίστεως δεν θα εύρισκαν άλλο. Γι’ αυτό τον υπεδέχθηκαν με αφάνταστο ενθουσιασμό. Τώρα – είπαν – θα δοθεί το μεγαλύτερο κτύπημα κατά της Βίβλου.
Ο Διδερότος εκάθησε. Η συνεδρίασις άρχισε. Read more »

Η E.O.K. ΘΑ ΕΠΙΒΑΛΗ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΘΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ KAI ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨH THN EΘNIKH ΠΡΟΣΩΠIKOTHTA TΩN KΡΑΤΩN-MEΛΩN ΚΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΤΗΣ ΜΑΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 16th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ

Τὸ ἑπτακέφαλο καὶ δεκακέρατο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τὶς μέρες μας δὲν εἶνε ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκη Οἱκονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.)

Η ΒΡΥΞΕΛΕΣ ΤΟ ΥΠΕΡΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΑΛΕΙΨΗ

ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-ΜΕΛΩΝ

  • Βιβλίο «ΚΑΙΡΟΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ», ἐκδοση 1991, σελ. 103-104
    Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

επτακεφ. θηρ

«…Ὁ λόγος ἐδῶ δὲν θὰ εἶνε περὶ Ἀντιχρίστου, τῶν προδρόμων καὶ τῶν ὀργάνων αὐτοῦ, διότι πρὸ ἐμοῦ ἐλάλησαν καὶ ἔγραψαν περὶ αὐτοῦ. Τόσον μόνο θὰ εἴπωμεν ἐδῶ, ὅτι ὑπὸ ἑρμηνευτῶν καὶ ξένων ἀκόμη, ἔχει λεχθῆ ὅτι τὸ ἑπτακέφαλο καὶ δεκακέρατο θηρίο τῆς Ἀποκαλύψεως εἰς τὶς μέρες μας δὲν εἶνε ἄλλο ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκη Οἱκονομική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.). Ἡ Ε.Ο.Κ. ὑπερκράτος -θηρίο ἔχον ἀντὶ κέρατα τὸ σύνολο τῶν κρατῶν –  μελῶν, ἕνα ἐξ αὐτῶν εἶνε ἴδη καὶ ἡ Ἑλλάς. Πρωτεύουσα τοῦ ὑπερκράτους, τὸ ὁποῖο θὰ συγχωνεύσῃ καὶ θὰ ἐξαλείψῃ τὴν ἐθνικὴ προσωπικότητα τῶν κρατῶν – μελῶν καὶ ἰδιαίτερα τῆς ἀγαπητῆς μας πατρίδος μὲ ἔνδοξο ἱστορία αἰώνων καὶ χιλίετηρίδων, θὰ εἶνε οἱ Βρυξέλες.

Ἀπὸ ἐκεῖ θὰ διοικῆται ὁλόκληρη ἡ γηραιὰ ἤπειρος τῆς Εὐρώπης, ἐμφανιζομένη ὡς ὑπολογίσιμη δύναμις, ἱκανὴ ν’ ἀνταγωνισθῇ πρὸς τὰς μεγάλας λεγομένας δυνάμεις τῆς Δύσεως καὶ τῆς Ἀνατολῆς. Ἐγκέφαλος δὲ τῆς Ε.Ο.Κ. θὰ εἶνε τὸ ἐν Βρυξέλλαις τεράστιον μεγαθήριον κομπιοῦτερ, τὸ ὁποῖο θὰ φέρῃ ἐπι τῆς ράχεως του τὸν ἀριθμὸ τοῦ Ἀτιχρίστου 666.

ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 16th, 2015 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

http://pointsoftimes.blogspot.gr/2015/12/blog-post_13.html 

ΑΠΟΒΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΗΚΩΣΑΝ ΚΕΦΑΛΙ!
ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΕΞΩ ΑΠ’ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ
ΦΤΥΣΤΕ ΤΟΥΣ!

________________

Το κόμμα του ρόταρυ και πάσης μασονίας, υπέρ του συμφώνου συμβίωσης των κίναιδων

http://makkavaios.blogspot.gr/2015/12/blog-post_80.html

d47

OMOΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΔΙΑΦΘΟΡΑ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

_______

____________

 ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΡΑ!

ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΥΣ «ΜΟΝΤΕΡΝΟΥΣ» ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ!

______Τολμήσαμε να αντιταχθούμε στο αισχρό νομοσχέδιο για την νομιμοποίηση της ανωμάλου συζυγικής σχέσεως! Καί χάλασε ο κόσμος! Τα ΜΜΕ ασχολήθηκαν με τις θέσεις μας! Ασχολήθηκαν με πάθος, με κακία, με μίσος! Καί όχι μόνον ασχολήθηκαν, αλλά παραποίησαν και διέστρεψαν τις θέσεις μας!….

http://mkka.blogspot.gr/2015/12/blog-post_14.html
d47

ΣΑΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΜΒΙΩΣΕΩΣ

Quo Vadis ; ΠΡΟΣ ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ ΚΑΙ ΠΟΜΠΗΙΑ ; ; ;

1. Ἔχουμε τονίσει κατὰ κόρον ὅτι οἱ ἰθύνοντες πασχίζουν νὰ ἐφαρμόζουν τὰ σατανικὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ εἶναι:
«Θέλεις νὰ ἐξουθενώσῃς ἕνα ἔθνος ;
Διέφθαρέ του τα ἤθη, τὰ ἔθιμα, τὴν οἰκογένεια, τὴν θρησκεία καὶ τὴν ἐθνική συνείδησι».
2. Πρὸς τοῦτο προσφέρουν στὸν λαὸ ἀφθονότατα αἴσχιστα θεάματα, γιὰ νὰ τὸν ἐκμαυλίζουν καὶ ἄλλοτε μὲν τοῦ προσφέρουν μὲ θαλασσοδάνεια ἀφθονότατο ἄρτο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, ἄλλοτε δὲ τοῦ στεροῦν καὶ τὸν ἄρτο τὸν ἐπιούσιο καὶ τὸν ὁδηγοῦν στὶς αὐτοκτονίες.
3. Οἱ ντόπιοι καὶ ξένοι τοκογλύφοι καὶ οἱ τραπεζίτες ἐφαρμόζουν τό: «ὁ θάνατός σου ζωή μου, ἡ δυστυχία σου εὐτυχία μου» καὶ μετατρέπονται σὲ λαίμαργες βδέλλες καὶ ἀπομυζοῦν τὸν ἱδρῶτα τοῦ βαρύτατα φορολογουμένου πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ τὸν φέρνουν σὲ μεγίστη ἀπόγνωσι – αὐτοκτονίες ….

http://www.fotgrammi.gr/index.php/news-ipipa/1040-141215—-quo-vadis——–

d47

Ἐν Πειραιεῖ τῆ 16ῃ/12/2015
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

 Δηλώνουμε πρός πάντας τούς πολιτικούς καί πολιτειακούς ἄρχοντας πού θά συμβάλλουν

στήν θεσμοθέτησι τοῦ ἠθικοῦ αὐτοῦ ἐξαμβλώματος ὅτι παύομεν οἱανδήτινα μετ’ αὐτῶν σχέσι

Ἡ κατάθεσι στό Ἐθνικό Κοινοβούλιο καί ἡ συζήτηση στήν ἁρμόδια Ἐπιτροπή τοῦ Βουλῆς καί μάλιστα μέ τήν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος πού κατά τήν Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ πρέπει νά ἔχει ψηφισθῆ πρό τῶν Χριστουγέννων, τοῦ νομοσχεδίου «Σύμφωνο συμβίωσης καί ἄλλες διατάξεις» μέ τήν σύμφωνη κατ’ἀρχάς γνώμη τῆς πλειοψηφίας τῆς ἀντιπολιτεύσεως (Νέα Δημοκρατία, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Ποτάμι, Ἕνωση Κεντρώων) μέ τό ὁποῖο θεσμοθετεῖται πλέον «ἐκφαντορικῶς» ἡ ἀνατροπή τῆς ἀνθρώπινης ὀντολογίας καί φυσιολογίας καί προβάλλεται ὡς ἔννομο ἀγαθό πού δεῖται ἐννόμου προστασίας ἡ παράχρησι τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος καί ἡ παράνοια τῆς ἀντιαισθητικῆς μιμήσεως τοῦ ἑτέρου φύλου καί ἡ ψυχοπαθολογική ἐκτροπή ἐκ τῆς ὑγιοῦς ἀνθρωπίνης σεξουαλικότητος πού ἀποτελεῖ ἐφαλτήριο τῆς συνδημιουργίας μέ τόν Θεό, ἐγκαινιάζει μέ τόν πλέον ἐπίσημο τρόπο τόν κρατικό διωγμό τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας. Ὅσοι ἐκ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Προσώπων δέν τό ἔχουν ἀντιληφθεῖ, ἔχουν ἀνάγκη πολλῆς προσευχῆς καί δυστυχῶς θά τό ἀντιληφθοῦν ἐπώδυνα λίαν προσεχῶς. Read more »

H KOINΩΝΙΚΗ ΑΔΙΚΙΑ ΩΣ ΑΔΗΦΑΓΟ ΘΗΡΙΟ ΚΑΤΑΒΡΟΧΘΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΠΤΩΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΥΣ, ΟΙ ΔΕΙΛΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΣΙΩΠΟΥΝ! ΕΣΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ ΜΟΥ ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΗΣ;

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 16th, 2015 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝ

_______

 

___________

«EΩΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΓΩΝΙΣΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙ ΥΠΕΡ ΣΟΥ» (Σοφ. Σειραχ)

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΑΓΩΝΙΣΘ

Στὸν κόσμο τῆς ἀνομίας ὑπάρχει καὶ βασιλεύει ἡ ἀδικία. Οἱ οἰκονομικὰ ἰσχυροὶ καὶ διάφορες ἄλλες σκοτεινές δυνάμεις πιέζουν τοὺς ἀδυνάτους. Δάκρυα τρέχουν ἀπό τὰ`μάτια τῶν ἀδικημένων. Στεναγμοὶ ἀκούονται παντοῦ. Ἡ κοινωνικὴ ἀδικία, ἀδηφάγον θηρίον, διὰ τῶν σκληρῶν αὐτῆς ὀδόντων καταβροχθίζει τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀδυνάτους. Ἡ ἀνομία ὑψώνει θρασεῖαν τὴν κεφαλήν. Οἱ πολλοὶ ἀπὸ δειλία καὶ ἰδιοτελεία ἀποφεύγουν τὴν μετ᾿ αὐτῶν σύγκρουσιν. Ἀλλ᾿ ὁ πιστὸς θὰ σιωπήσῃ; Ὄχι. Θ᾿ ἀγωνισθῇ, μ᾽ ὅλη τὴν δύναμή του, κατὰ τῆς κοινωνικῆς ἀδικίας καὶ ἀνομίας, θὰ διαμαρτυρηθῇ, θὰ ἐπαναλάβῃ εἰς μυρίας περιπτώσεις τὸ τοῦ Ἠσαΐου «Δικαιοσύνην μάθετε, οἱ ἐνοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς» (Ἠσ. 26,9), καὶ τὸ τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου «Οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου» (Μᾶρκ. 6,18). Καὶ ἐπειδὴ εἰς ἐποχὰς παρακμῆς ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀδικία διεισδύουν καὶ μέχρι τοῦ θυσιαστηρίου τῆς Ἐκκλησίας, ὁ πιστὸς δὲν θὰ μείνῃ ἀπαθὴς πρὸ τῆς καταπτώσεως τῆς Ἐκκλησίας του, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸν τομέα αὐτὸν θ᾿ ἀγωνισθῇ αἴρων τὴν μακαρίαν φωνὴν τοῦ Παύλου «Εἰͺτις οὐ φιλεῖ τὸν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, ἤτω ἀνάθεμα. μαρὰν ἀθᾶ» (Α΄ Κορ. 16,22). Τὸ ὅραμα μιᾶς κοινωνίας, ἐν τῇ ὁποίᾳ ὁ Χριστὸς θὰ βασιλεύῃ ἐν παντί, εἶνε πάντοτε ἐνώπιον τοῦ πιστοῦ, ἐμπνέει καὶ ἠλεκτρίζει καὶ ἀναδεικνύει τοῦτον ἀκατανίκητον καὶ ἀκαταμάχητον ἀγωνιστήν, θεωροῦντα ἑαυτὸν μακάριον, ἐὰν ἔνεκεν δικαιοσύνης καὶ ἀληθείας διωχθῇ καὶ μαρτυρήσῃ ἐν τῷ κόσμῳ τούτῳ. Ὁ πιστὸς δὲν ἡσυχάζει, ἕως ὅτου δῃ καὶ τὸ τελευταῖον φρούριον τῆς πλάνης καὶ τῆς ἁμαρτίας νὰ καταρρέῃ καὶ ἐπὶ παντὸς ὀχυρώματος τοῦ σατανᾶ νὰ ὑψώνεται νικηφόρος ἡ ἔνδοξος σημαία τοῦ σταυροῦ. Read more »

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΘΑ ΚΑΤΑΝΤΗΣΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΤΩΧΗ ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΣΑΝ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑΣ ΘΑ ΠΑΡΑΣΥΡΗ ΚΑΙ ΘΑ ΙΣΩΠΕΔΩΣΗ ΤΑ ΠΑΝΤΑ· ΕΘΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ, ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ ΙΔΕΩΔΗ

author Posted by: Επίσκοπος on date Δεκ 15th, 2015 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ, ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

 ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ Ε.Ο.Κ.

 Ἁγόρευσις τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου πρὸς τὴν Διαρκῆ Ἱερὰ Σύνοδο, στὴν Συνεδρία στὶς 6.10.1989, βλεπ. «ΣΥΝΟΔΙΚΑ»

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

Ὡς δὲ παρετηρήθη καὶ ὑπὸ ἄλλων ἐχόντων γνῶσιν τῆς ἐθνικῆς μας οἰκονομίας, ἀπὸ τοῦ ἔτους 1992, ὅτε θὰ γίνη ἡ πλήρης σύνδεσις τῆς Ἑλλάδος μὲ τὴν Ε.Ο.Κ., λόγω ἐλλείψεως ἀνταγωνιστικότητος αὐτῆς πρὸς τὰ μεγάλα καὶ πανίσχυρα κράτη – μέλη τῆς Ε.Ο.Κ. καὶ τῆς ἱδρύσεως καὶ λειτουργίας ἐν Ἑλλάδι πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ἡ ὑπάρχουσα οἰκονομικὴ ἰκμὰς θὰ ἀπορροφηθῆ καὶ οἱ Ἕλληνες θὰ καταντήσουν τότε οἱ «πτωχοὶ συγγενεῖς», οἱ ὁποῖοι θὰ ζοῦν ὡς ὑπάλληλοι εἰς τὰ διάφορα τουριστικὰ κέντρα, ὅπου θὰ συρρέουν τὰ ἑκατομμύρια τῶν ξένων.
Διὰ τοῦτο ὀρθῶς ἐχαρακτηρίσθη ἡ Ε.Ο.Κ. ὡς «λεόντειος ἑταιρεία», ἡ ὁποία ὑπενθυμίζει γνωστὸν μῦθον τοῦ Αἰσώπου, συμφώνως πρὸς τὸν ὁποῖον μικρά τινα ζῶα (ὡς ὁ ὄνος, ὁ κύων, ἡ ἀλώπηξ κ.λπ.) ἐξῆλθον εἰς κυνήγιον μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὸν λέοντα. Ἀλλὰ τὸ πλούσιον θήραμα ἐκ τοῦ κυνηγίου δὲν ἐμοιράσθη δικαίως, διότι ὁ λέων ἠξίωσε νὰ λάβη τὴν μεγάλην καὶ πλουσίαν, τὴν πρώτην, τὴν λεόντειον μερίδα, τὰ δὲ λοιπὰ ζῶα ἐλάχιστα, μηδαμινά τινα ὑπολείμματα.
Ἀλλʼ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ προσέξη ἐν προκειμένω ἡ Ἐκκλησία, εἶνε αἱ ἐπιπτώσεις ἐκ τῆς προσδέσεως τῆς χώρας μας εἰς τὸ τεράστιον συγκρότημα τῆς Ε.Ο.Κ. Διότι ἡ Ε.Ο.Κ., ἀποβλέπουσα εἰς τὴν δημιουργίαν νέου τρόπου ζωῆς διʼ ὅλα ἀνεξαιρέτως τὰ μέλη – κράτη αὐτῆς, ῥυθμιζομένου ὄχι ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῶν ἀρχῶν τοῦ Εὐαγγελίου, τὰς ὁποίας κηρύττει ἡ Ὀρθοδοξία ἀλλʼ ἀπὸ τὴν ὑλιστικὴν θεωρίαν μιᾶς καταναλωτικῆς κοινωνίας, ἐξελίσσεται εἰς ἕνα μεγαθήριον ἐξ ἐκείνων, τὰ ὁποῖα εἶδεν ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης εἰς τὴν Ἀποκάλυψίν του ἐν Πάτμω, ἀναδυόμενον ἐκ τῆς θαλάσσης τῶν ἀνθρωπίνων παθῶν, καὶ δὴ ἐκ τῆς φιλαργυρίας, ἐκ τῆς λατρείας τοῦ μαμμωνᾶ. Οὕτω ἡ Ε.Ο.Κ., ἔχουσα ὡς σύμβολόν της τὸ 666, θὰ ἐπιβάλη εἰς τοὺς ἀνήκοντας εἰς αὐτὴν νὰ ἔχουν μίαν γνώμην, τὴ γνώμην τού θηρίου, καὶ θὰ εἶνε ἀδύνατον νὰ ζήσουν οὗτοι ἄνευ τῆς συμμορφώσεώς των πρὸς τὰς ἐπιταγάς της (βλ. Ἀποκ. 17,13˙ 17).
Ἡ Ε.Ο.Κ., ὡς φοβερὸς ὁδοστρωτήρ, θὰ παρασύρη περαιτέρω καὶ θὰ ἰσοπεδώσει τὰ πάντα, ἤτοι ἐθνικὴν γλῶσσαν, παραδόσεις, ἠθικὰ καὶ θρησκευτικὰ ἰδεώδη καὶ ὅ,τι ἄλλο ἐξωραΐζει τὴν ἀνθρωπίνην ζωὴν καὶ δίδει ποιότητα εἰς αὐτήν. Τὸν κίνδυνον τοῦτον ἐπεσήμαναν πολλοί, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ ἡ νῦν πρωθυπουργὸς τῆς Ἀγγλίας Θάτσερ, ἡ ὁποία ἐδήλωσεν ἐσχάτως, ὅτι δὲν πρέπει νὰ δημιουργηθῆ ἕνα εὐρωπαϊκὸν ὑπερκράτος, τὸ ὁποῖον θὰ ἀσκῆ μίαν νέαν κυριαρχίαν ἀπὸ τὰς Βρυξέλλας. Ἰδοὺ τὶ χαρακτηριστικῶς εἶπε μεταξὺ ἄλλων˙ «Βέβαια θέλουμε νὰ δοῦμε τὴν Εὐρώπη πιὸ ἐνωμένη καὶ μὲ μιὰ μεγαλύτερη αἴσθησα τῶν κοινῶν στόχων. Ἀλλὰ αὐτὸ πρέπει νὰ γίνη μὲ ἕνα τρόπο, ὁ ὁποῖος θὰ διαφυλάσση τὶς διαφορετικὲς παραδόσεις, τὶς κοινοβουλευτικὲς ἐξουσίες καὶ τὴν αἴσθηση τῆς ἐθνικῆς ὑπερηφάνειας γιὰ κάθε μιὰ χώρα. Γιατὶ αὐτοὶ οἱ ἐπὶ μέρους παράγοντες ὑπῆρξαν ἡ πηγὴ τῆς ζωτικότητος τῆς Εὐρώπης διὰ μέσου τῶν αἰώνων» (βλ. ἐφημερίδα «Μακεδονία» φ. τῆς 22 – 9 – 1988). Εἰς τὴν χοάνην λοιπὸν αὐτὴν τῆς Ε.Ο.Κ. κινδυνεύει ἡ Ἑλλὰς νὰ χάση τὴν ταυτότητά της ὡς ὀρθοδόξου χριστιανικῆς χώρας. Read more »