Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Σεπτέμβριος, 2021

ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ (Απο τον Αποστολο της εορτης της αγιας & ισαποστολου Θεκλης)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 23rd, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, εορτολογιο

Τῆς ἁγίας καὶ ἰσαποστόλου Θέκλης
Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου
Toυ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου

Μiα προφητεiα

«Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γόητες προκόψουσιν ἐ­πὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. 3,13)

Apst. PaulosΣήμερα, ἀγαπητοί μου, ἡ Ἐκκλησία μας τι­μᾷ τὴ μνήμη τῆς ἁγίας Θέκλας. Ἄλλοτε ἀ­φηγηθήκαμε τὸν βίο της. Σήμερα ἂς μιλήσου­με ἐπὶ τῆς ἀποστολικῆς περικοπῆς τῆς ἑορτῆς της, ποὺ εἶνε λόγια τοῦ διδασκάλου της ἀ­ποστόλου Παύλου (βλ. Β΄ Τιμ. 3,10-15). Δὲν θὰ ἑρμηνεύσουμε ὅλη τὴν περικοπή, ἀλλὰ μόνο τὸ ῥητὸ ποὺ λέει· «Πονηροὶ δὲ ἄνθρωποι καὶ γό­ητες προκόψουσιν ἐπὶ τὸ χεῖρον, πλανῶντες καὶ πλανώμενοι» (Β΄ Τιμ. 3,13). Τί θὰ πῇ αὐτό;

* * *

Ὁ Παῦλος, ἀγαπητοί μου, εἶνε ὁ κορυφαῖ­ος ἀπόστολος. Ὅπως εἴπαμε καὶ ἄλλοτε, ὁ Παῦ­λος προτοῦ νὰ πιστέψῃ στὸ Χριστὸ ἦταν ἐχθρὸς τῆς Ἐκκλησίας καὶ κατεδίωκε μὲ φανατισμὸ τοὺς Χριστιανούς. Ἀλλ᾿ ὅταν πίστεψε, ἔγινε ὁ πιὸ θερμὸς καὶ δραστήριος μαθη­τὴς καὶ ἀ­πόστολος τοῦ Χριστοῦ. Εἴκοσι περίπου χρόνια δὲν ἔπαψε μέρα καὶ νύχτα νὰ ἐρ­γάζεται γιὰ τὴ δόξα του. Πῆγε παντοῦ, σ᾿ ἀνατολὴ καὶ δύσι, κήρυξε μὲ δύναμι τὸ εὐαγγέλιο κ᾿ ἔκανε χιλιάδες ἀνθρώπους νὰ πιστέψουν στὸ Χριστὸ καὶ νὰ γίνουν πιστοὶ καὶ ἀφωσιωμένοι ἀ­κόλουθοί του. Τέλος συνελήφθη καὶ φυλακίστηκε.
Φυλακισμένος στὴ Ῥώμη καὶ περιμένοντας ἀπὸ μέρα σὲ μέρα ν᾿ ἀνοίξῃ ἡ φυλακή, ὄχι γιὰ νὰ ἐλευθερωθῇ ἀλλὰ γιὰ νὰ τὸν πάρουν καὶ νὰ τὸν πᾶνε στὸν τόπο τῆς ἐκτελέσεως, ὁ Παῦ­­λος δὲν ἔχασε τὸ θάρρος του. Ἀντιθέτως μὲ βαθειὰ πίστι καὶ ἐλπίδα στὸ Χριστὸ περνοῦσε τὶς τελευταῖες μέρες τῆς ζωῆς του. Μέσ᾿ στὸ κελλὶ τῆς φυλακῆς δὲν ἔ­μεινε ἀρ­γός. Μέρα καὶ νύχτα ἔγραφε ἐπιστολές, τὶς τελευταῖες ἐπιστολὲς πρὸς τοὺς ἀ­γαπημένους μαθητάς του Χριστιανούς. Read more »

ΣΤΟΝ ΑΙΩΝΑ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΨΥΧΗ ΔΙΨΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ, ΑΛΛΑ Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΔΥΣΚΟΛΑ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ. Η ΦΩΛΙΑ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΤΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΝΥΨΗΛΟ ΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΡΕΤΗΣ. Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΑΣ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ!

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 22nd, 2021 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου
Απόσπασμα γραπτοῦ κηρύγματος τῆς Κατοχῆς +Η ΑΛΗΘΕΙΑ+, ἀρ. φυλ. 1, 12 Μαρτίου 1944

+Η ΑΛΗΘΕΙΑ+

Μεινε μαζι μας ΧριστεΗ ανθρώπινη ψυχή διψά την αλήθεια. Είναι έμφυτος η δίψα αυτή, βαθειά ριζωμένη μέσα μας. Είναι τόσον βαθειά, ώστε ο άνθρωπος ζητών και ερευνών να εύρη την αλήθεια παραμερίζει άλλας φυσικάς, επιτακτικάς ανάγκας που έχει το σώμα. Λησμονεί την τροφή, τον ύπνο, την ανάπαυσι και άϋπνος πιέζει τον εαυτόν του, εντείνει τὶς διανοητικὲς του δυνάμεις, αγωνίζεται να πλησιάσει να κατακτήσει την αλήθεια. Και όταν την βρει ή νομίσει ότι την βρῆκε, ώ! τότε ποίος μπορεί να περιγράψει την χαράν του; Σαν άλλος Αρχιμήδης γεμάτος χαρά είναι έτοιμος και αυτός να φωνάξει: Εύρον! Εύρον!
Αλλά η αλήθεια, όπως λέγει αρχαίον λόγιον, είναι δυσθήρατος, δηλαδή δύσκολα ανακαλύπτεται και συλλαμβάνεται. Η φωλεά της είναι κτισμένη εις το πανύψηλον της αρετής Όρος. Ποῖος μπορεῖ να ανεβῆ; Εμπόδια φράσσουν την άνοδο, πυκνή ομίχλη σκεπάζει πολλάκις τας υπωρείας του Όρους, αυτοχειροτόνητοι οδηγοί παραπλανούν τους ερευνητάς. Read more »

Μια οφειλομενη απαντησις εις τα οσα ειπε ο μητρ. Φλωρινης Θεοκλητος στον δημοσιογραφο Νικο Ευαγγελατο

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 22nd, 2021 | filed Filed under: π. Μαξιμος Καραβας

Μια οφειλομενη απαντησις εις τα οσα ειπε ο μητρ. Φλωρινης Θεοκλητος στον δημοσιογραφο Νικο Ευαγγελατο

Φωτό Θeokl

Ἐγνώριζα τὴν ἀνεντιμότητα ὁρισμένων δημοσιογράφων, ἐξ ἀκοῆς. Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ οἱ τίμιοι. Ἤθελα ὅμως νὰ τὴν γνωρίσω προσωπικὰ καὶ νὰ ἔχω ἰδίαν ἐμπειρία, γιὰ τοῦτο δέχτηκα τηλεοπτικὴν συνέντευξη. Εἶχα ὅμως τὴν προνοητικότητα νὰ βιντεοσκοπήσω τὴν συνέντευξη αὐτὴν, τὴν ὁποία θὰ ἀποστείλω εἰς τὸ τηλεοπτικὸν κανάλι ποὺ ἔχει τὴν ἐκπομπὴν ταύτην, γιὰ νὰ ἀποδειχθεῖ ἡ ἀνεντιμότητά των (Τό ἐν λόγω βίντεο βρίσκεται στὸν σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=6sC17ODyWzc )

Ἕνας, ὁ Εὐαγγελάτος, ἐδήλωσε, μὲ πομπῶδες ὕφος, ὅτι εἶναι «θρησκευόμενος». Δὲν μᾶς εἶπε ὅμως σὲ ποιὰ θρησκεία. Γιατί θρησκευόμενοι ὑπάρχουν σὲ ὅλες τὶς θρησκεῖες. Ἄλλο λοιπὸν θρησκευόμενος καὶ ἄλλο ὀρθόδοξος, πιστὸς Χριστιανός. Καὶ τώρα ἔρχομαι εἰς τὴν «μεγάλη ἀγάπη» τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης Θεόκλητου. Εἶναι δὲ τόσο «μεγάλη» ὥστε πέντε καὶ πλέον χρόνια ἔχει κόψει τὸν μισθὸ τοῦ Ἀρχιμανδρίτη π. Ἰγνατίου Καλαϊτζόπουλου καὶ ἐπιπλέον δὲν μᾶς ἐπιτρέπει, ἐπὶ πενταετίας καὶ πλέον, νὰ εἰσπράξουμε τὰ χρήματα τῆς Μονῆς τὰ ὁποία προέρχονται ἀπὸ δωρεὰν θανούσης γυναικός. Ὡς πρὸς τὴν ἀπειλὴ μὲ τὴν ὁποία μᾶς ἀπείλησε διὰ ἐκφοβισμόν, ὅτι δηλαδὴ θὰ μᾶς στείλει στὴν Σύνοδο, γιὰ νὰ μᾶς καθαιρέσει, τοῦ ἀπαντοῦμε: «Θὰ σὲ εὐγνωμονοῦμε αἰωνίως διότι μὲ τὴν καθαίρεση αὐτὴν θὰ μᾶς ἀνοίξετε τὴν πόρτα τοῦ Παραδείσου».

Read more »

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ. ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΝΙΚΕΣ ΤΩΝ ΣΚΟΤΕΙΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ. ΤΟ ΤΕΡΜΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΗ! EINAI O ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 21st, 2021 | filed Filed under: AΓΙΑ ΓΡΑΦΗ

Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΕΙΝΑΙ

ΕΥΕΡΓΕΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

Ὁ Θεὸς λοιπόνΑΓΩΝΙΣΘ, ὁ ὕψιστος καὶ παντογνώστης, ὁ ὁρίζων χρόνους καὶ καιρούς, Αὐτὸς μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀπείρων πρὸς τὸν ἄνθρωπον εὐεργεσιῶν ἠθέλησε νʼ ἀποκαλύψη εἰς τὸν ἠγαπημένον μαθητὴν τοῦ Υἱοῦ Του, τὸν Εὐαγγελιστὴν Ἰωάννην, τὰ μέλλοντα συμβαίνειν. Ἡ Αποκάλυψις αὕτη εἶνε εὐεργεσία. Διότι σκοπὸς αὐτῆς δὲν εἶνε ἡ ἱκανοποίησις τῆς περιεργείας τοῦ ἀνθρωπίνου πνεύματος, ματαίως ἀνιχνεύοντος τὸ μέλλον, ἀλλʼ εἶνε ἡ ἐνίσχυσις τῶν ἐν παντὶ καιρῶ καὶ τόπω ἀγωνιζομένων χριστιανῶν ἐν τῆ πίστει, ὅτι παρʼ ὅλα τὰ λάθη, τὰς πλάνας, τὰ ἁμαρτήματα, τὰς προσωρινὰς ἥττας τῆς χριστιανικῆς παρατάξεως καὶ τὰς νίκας τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὸ τέρμα τοῦ μεγαλειώδους ἀγῶνος μεταξὺ φωτὸς καὶ σκότους, πίστεως καὶ ἀπιστίας, ἀγῶνος ποὺ θὰ συγκλονίση τὰ ἐπίγεια καὶ τὰ οὐράνια καὶ τὰ καταχθόνια, τὸ τέρμα, λέγομεν, τοῦ ἀγῶνα θὰ εἶνε ὁ θρίαμβος τοῦ Χριστοῦ, τοῦ ἐσφαγμένου Ἀρνίου τῆς Ἀποκαλύψεως.

(Απόσπ. ἀπὸ περιοδ. «Κιβωτός», τ. 17-18/Μάϊος 1953 του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου)

Δημοσια συζητηση FDA: «Τα εμβολια ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ περισσοτερους ανθρωπους απο οσους σωζουν», vid 2) 100 γιατροι απειλουν να προσφυγουν στη Δικαιοσυνη …Πανω απο 3 εκατ. Ισραηλινοι που εκαναν τη 3η δοση αγωνιουν μετα την αποφαση της Αμερικανικης FDA (Η Υπηρεσια Τροφιμων και Φαρμακων των ΗΠΑ)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 21st, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Δημοσια συζητηση FDA: «Τα εμβολια ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ περισσοτερους ανθρωπους απο οσους σωζουν», vid

Καταρρέει το αφήγημα!!! Γι΄αυτό ο FDA απέρριψε την πρόταση για γενικό εμβολιασμό του πληθυσμού με την τρίτη δόση!!!! Θυμηθείτε τι είπε ο Βασιλακόπουλος!!!

Στην ανοιχτή συζήτηση της Επιτροπής διαβούλευσης του FDA (Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων της Αμερικής)  για τα εμβόλια υποστηρίχθηκε σε μία μαρτυρία που κάνει ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΡΟΤΟ ότι το εμβόλιο COVID-19 σκοτώνει περισσότερους ανθρώπους από ό, τι σώζει και δίνει ώθηση στις μεταλλάξεις του κορωνοϊού όπως η λεγόμενη παραλλαγή “Delta”.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμβολίων και Σχετικών Βιολογικών Προϊόντων του FDA μετά από 8 ώρες ζυμώσεων ψήφισε 16-2 κατά του προτεινόμενου προγράμματος ενίσχυσης εμβολιασμών για τον COVID-19 του Αμερικανού Προέδρου, Joe Biden.

Κατά την διάρκεια αυτής της συζήτησης, μεταξύ των άλλων συμμετεχόντων, ο Steve Kirsch, διευθυντής του Ταμείου Πρόωρης Θεραπείας COVID-19 (τον έχουν κατηγορήσει για ψευδείς ισχυρισμούς), υποστήριξε ότι τα εμβόλια σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από ό, τι βοηθούν.

«Θα επικεντρώσω τις παρατηρήσεις μου σήμερα στον ελέφαντα του δωματίου για τον οποίο δεν αρέσει σε κανέναν να μιλά: ότι τα εμβόλια σκοτώνουν περισσότερους ανθρώπους από ό, τι σώζουν», δήλωσε ο Κίρς ΚΑΘΑΡΟΤΑΤΑ μέσω τηλεδιάσκεψης και συνέχισε:

https://www.triklopodia.gr/%ce%b4%ce%b7%ce%4%cf%89%ce%bd/

9a150f5deb69

100 γιατροι απειλουν να προσφυγουν στη Δικαιοσυνη …Πανω απο 3 εκατ. Ισραηλινοι που εκαναν τη 3η δοση αγωνιουν μετα την αποφαση της Αμερικανικής FDA….

Read more »

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΠΟΥ ΧΑΛΟΥΝ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΟ ΥΠΝΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟΠΟΙΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ. 2) ΨΗΦΙΣΜΑ ΝΕΩΝ ΘΕΟΛΟΓΩΝ, ΣΤΙΣ 7.2.1965, ΣΤΟ «ΑΚΡΟΠΟΛ». Παρουσιαζει την αθλια εκκλησιαστικη κατασταση & ενημερωνει τον ευσεβη Ελληνικο λαο (Απο «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ», Φεβρ. 1965, του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 20th, 2021 | filed Filed under: «ΧΡΙΣΤΙΑΝ. ΣΠΙΘΑ»

Χριστιανική Σπίθα», Ιουλίου 1965, φυλ. 282
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

ΣΑΛΠΙΣΜΑΤΑ
ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Kakoi poimenesΟΡΘΟΔΟΞΙΑὙπάρχει εἰς πολλοὺς ἡ ἁντίληψις ὅτι ὁ Ἑλληνικὸς λαὸς εἶνε ἀδιάφορος πρὸς πᾶν τὸ ἐκκλησιαστικόν. Τὸ τί ἐπίτροποι, τί ψάλται, τί ἱερεῖς καὶ τί ἀρχιερεῖς εὑρίσκονται εἰς τὴν Ἐκκλησίαν, τοῦτο, λέγουν, δὲν ἐνδιαφέρει τὸν πολὺν λαό. Ὁ λαὸς ἐνδιαφέρεται ζωηρῶς διʼ ἄλλας ὑποθέσεις. Φιλονεικεῖ διὰ πολιτικά, κατέρχεται εἰς συλλαλητήρια, κάμνει πορείας πολλῶν χιλιομέτρων, διανυκτερεύει εἰς τὸ ὕπαιθρο, κηρύττει ἀπεργία πείνης προκειμένου νὰ διεκδικήση δίκαια τῆς ἐπαγγελματικῆς του τάξεως. Ἄκόμη δὲ ὁ λαὸς ἐνδιαφέρεται ζωηρῶς καὶ διʼ ἕν ποδοσφαιρικὸ μάτς. Διʼ ἕν ἄθλιο ὑποκείμενο, τὸ ὁποῖον δὲν εἶνε τίποτε ἄλλο παρὰ σάρκες καὶ νεῦρα καὶ μόνην ἱκανότητα ἔχει νὰ κλωτσᾶ τὴν μπάλλαν καὶ νὰ εἰσπράττη τεράστια ποσά, ὁ λαὸς δύναται νὰ συμπλακῆ εἰς γήπεδα, νὰ θραύση πᾶν τὸ προστυχόν, καὶ ὡς ἀσυγκράτητος εἰς τὴν ἐκδήλωσι τῶν αἰσθημάτων του νὰ μεταβάλη εἰς γῆν Μαδιὰμ τὸν ποδοσφαιρικὸ χῶρο. Ἀλλὰ διὰ τὴν Ἐκκλησίαν μὴν τοῦ ὁμιλήσης. Οὔφ! Μὲ τοὺς παπάδες τώρα θʼ ἀσχολούμεθα;…
Αὐτὴ ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἀποτελεῖ τὸ ἀναπαυτικὸν προσκέφαλον ἐπὶ τοῦ ὁποίου κοιμῶνται μακαρίως οἱ σκανδαλοποιοὶ κληρικοί. Θὰ κάμωμεν, λέγουν κατὰ φρένα ὡρισμένοι ἀρχιερεῖς, θὰ κάμωμεν ὅ,τι θέλομεν! Τὸ θέλημά μας θὰ γίνη νόμος τοῦ Κράτους. Θὰ έπιδιώξωμεν τὴν μετάθεσίν μας εἰς τὰς μεγαλυτέρας Μητροπόλεις. Θὰ πατάξωμεν τοὺς ἀντιδρῶντας. Θὰ ἐξοντώσωμεν τοὺς εὐθαρσεῖς ἱεροκήρυκας. Θὰ συμμαχήσωμεν καὶ μὲ αὐτὸν ἀκόμη μὲ τὸν Διάβολον. Θὰ ζητήσωμεν τὴν βοήθειαν καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν μας. Ἡμεῖς εἴμεθα ἡ Ἐκκλησία… Ἐὰν δὲ ὑπενθυμίση κἄποιος τὸν λαόν, ἀπαντοῦν εἰρωνικῶς καὶ σαρκαστικῶς˙ Ποιὸς λαός; Ποιὸς ἐνδιαφέρεται διὰ τὰ ἐκκλησιαστικά; Μερικοὶ τρελλοὶ φωνάζουν. Καὶ ὁ λαὸς γελᾶ εἰς βάρος των…

Read more »

«Ο Ναος της αγιας δοξης του Θεου» (Προφητης Δανιηλ – Κεφ. Γ΄(προσευχη),30)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 20th, 2021 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

«Ο Ναος της αγιας δοξης του Θεου»

(Προφήτης Δανιήλ – Κεφ. Γ΄(προσευχή),30)

Αναμφίβολα, υπάρχουν βαθειές διαφορές ανάμεσα στην Αγιογραφική αντίληψη του Ναού και στην αντίστοιχη των σημερινών οικουμενιστών επισκόπων.
Στον ύμνο των Τριών Παίδων (βιβλίο «Προφήτης Δανιήλ»), διαβάζουμε:
«Ευλογητός ει, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και αινετός και υπερυψούμενος εις τους αιώνας…
Ευλογημένος ει εν τω ναώ της αγίας δόξης σου και υπερύμνητος και υπερένδοξος εις τους αιώνας».
Επίσης η προσευχή της ορθοδόξου Εκκλησίας, ως βιωματική αρτίωση διαχρονικής εμπειρίας, εκφράζεται:
«Τίνα καλέσωμεν τον ναόν σου, Θεοτόκε; λιμένα πνευματικόν; Παράδεισον τρυφής επουρανίου; Πρόξενον ζωής ατελευτήτου; Πάντα γαρ έχεις τα καλά, πάντοτε πρέσβευε Χριστώ σωθήναι τας ψυχάς ημών».
Στη συνέχεια ο Προφήτης Δανιήλ καλεί τα δημιουργήματα σε αίνο του Δημιουργού, που τα εξουσιάζει απόλυτα, οντολογικά, και νοηματοδοτεί το σκοπό τους (Λόγοι των όντων): Read more »

Με την βοηθεια της Παναγιας μας το «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ» επιστρεφει! 2) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ-ΔΗΛΩΣΙΣ ΓIA ΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Εμπεριστατωμενη μελετη της επιστημονικης μας ομαδος, περι της «Πανδημιας COVID-19», που εσταλη στον Αρειο Παγο, αρ. πρωτ. 7130, στο Γενικο Επιτελειο Στρατου, στον Αρχηγο ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ) & στο Γενικο Επιτελειο Αεροποριας

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 19th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Με την βοηθεια της Παναγιας μας το «ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΣ» επιστρεφει!

Η περιπέτεια της υγείας τοῦ Πάνου
Ἡ φρικτή κατάσταση που αντιμετωπίζει στα νοσοκομεῖα ο κάθε ασθενής, πού αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα υγείας και καταφεύγει σε αυτό.
Ευχαριστίες γιά την αρρώστια του και την θαυματουργική επέμβαση του Θεοῦ…

Εδῶ: https://ethnegersis.blogspot.com/2021/09/blog-post.html

d7f55ca6e4

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ-ΔΗΛΩΣΙΣ

ΓIA ΤΗΝ ΒΙΑΙΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ,
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ, ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ & ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πατηστε τον τιτλο & διαβάστε την γνωστοποίηση σε pdf

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟΣ:
1ονΓενικό Επιτελείο Στρατού
Υπ’ όψιν: Του Αρχηγού ΓΕΣ (Α/ΓΕΣ) (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 121419/02-09-2021)
2ονΓενικό Επιτελείο Ναυτικού
Υπ’ όψιν: Του Αρχηγού ΓΕΝ (Α/ΓΕΝ) (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 107283/02-09-2021)
3ονΓενικό Επιτελείο Αεροπορίας
Υπ’ όψιν: Του Αρχηγού ΓΕΑ (Α/ΓΕΑ) (Αριθμός Πρωτοκόλλου: 3774/02-09-2021)

Αθήνα 01η Σεπτεμβρίου 2021
Κύριοι Αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων,
Εν όψει εφαρμογής της εκδοθείσης υπ’ αριθμό: Φ.900/121/348191/Σ.6109/25Αυγ.21/ΓΕΕΘΑ/Β1 σχετικής, με τα εν’ αυτή διαλαμβανόμενα περί «Υποχρεωτικότητας Εμβολιασμού στις ΕΔ Λόγω Πανδημίας COVID-19», σας επισυνάπτουμε την, και προς τον κύριο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, από 11η Αυγούστου 2021, υπ’ αριθμό πρωτοκόλ: 114252/11-08-2021 Α/ΓΕΕΘΑ, ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ με την εν αυτή εμπεριστατωμένη μελέτη της επιστημονικής μας ομάδος, περί της «Πανδημίας COVID-19», προς γνώσιν σας και για τις δικές σας ενέργειες.

Διατελούντες Μετά τιμής

Για την ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΙΣ «Ε.ΛΑ.Σ»
ΕΚ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Οδυσσέας Τηλιγάδας – Στέργιος Σμυρλής
2103250220 – 6944325056

«Η ζημια της ψυχης» (Ομιλια μακαριστου γεροντος Αθανασιου Μυτιληναιου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 19th, 2021 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ[:Μάρκ. 8,34-9,1]

Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου, με θέμα:

«Η ζημια της ψυχης»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Στομίου Λαρίσης στις 21-9-1997] (Β362)

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Σήμερα, αγαπητοί μου, έχομε την Κυριακή την μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού. Όπως βλέπομε, η εορτή της Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, πλαισιώνεται από δύο Κυριακές. Την προ της Υψώσεως και τη μετά τηνΎψωσιν. Αυτό δείχνει λειτουργικά τη σπουδαιότητα του Τιμίου Σταυρού εις την σωτηρία μας. Γι΄αυτό και ο Κύριος ετόνισε: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι». Εδώ ο Κύριος ζητά μία ταύτιση του σταυρού του πιστού με τον Σταυρό τον δικό Του. «Όποιος θέλει να είναι δικός μου μαθητής, όποιος με αποδέχεται, θα σηκώσει τον σταυρό του και θα με ακολουθήσει». Και όλα αυτά γιατί η αξία της σωτηρίας της ψυχής δεν έχει αντάλλαγμα.
Είπε στη συνέχεια ο Κύριος όπως ακούσαμε σήμερα εις την ευαγγελική περικοπή: «Τί γάρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐάν κερδήσῃ τόν κόσμον ὄλον, καί ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ; Ἤ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ;». Δηλαδή τι έχει να ωφεληθεί ο άνθρωπος εάν κερδίσει τον κόσμον, με την έννοια που ο διάβολος είπε κάποτε προς τον Χριστόν: «Προσκύνησέ με και θα σου δώσω όλες τις βασιλείες του κόσμου». Είτε με την έννοιαν του σύμπαντος κόσμου. Ό,τι και να πιάσετε, ό,τι και να πάρετε, η αξία της ψυχής είναι ανωτέρα ολοκλήρου του ορατού κτιστού κόσμου. Τι λοιπόν έχει να κερδίσει ο άνθρωπος, εάν το σύμπαν ολόκληρο κατακτήσει, κερδίσει, αλλά χάσει την ψυχή του; «Ζημιωθῇ» -προσέξτε το ρήμα- «ζημιωθῇ τήν ψυχήν αὐτοῦ». Ή ακόμη, τι αντάλλαγμα μπορεί να δώσει ο άνθρωπος για την ψυχή του; Δεν υπάρχει αντάλλαγμα. Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ [: Γαλ. 2, 16-20] ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 18th, 2021 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ (Γαλ. 2, 16-20) ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Ιερος Χρυσοστομος«Εἰδότες δὲ ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν ἐπιστεύσαμεν διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ(:επειδή όμως μάθαμε από τη δική μας πείρα ότι δεν γίνεται δίκαιος ο άνθρωπος και δεν σώζεται με την τήρηση των τυπικών διατάξεων του μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό, γι’ αυτό λοιπόν και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να γίνουμε δίκαιοι και να σωθούμε από την πίστη στον Χριστό και όχι από τα έργα του μωσαϊκού νόμου· διότι όπως αναφέρεται και στους ψαλμούς, με τα έργα του νόμου δεν θα δικαιωθεί και δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος)»[Γαλ.2,16· ερμ. απόδοση Παν. Τρεμπέλα].
Πρόσεξε και εδώ πώς με ασφάλεια λέγει τα πάντα. «Διότι όχι όμως ως κακό αλλά ως ασθενή στο να μας εξασφαλίσει τη σωτηρία», λέγει, «εγκαταλείψαμε τον μωσαϊκό νόμο». Εάν λοιπόν ο μωσαϊκός νόμος δεν παρέχει δικαίωση και σωτηρία στον άνθρωπο, είναι περιττή η περιτομή. Αλλά εδώ μεν έτσι αναφέρει· προχωρώντας όμως δείχνει ότι όχι μόνο είναι περιττή η περιτομή, αλλά και επικίνδυνη· κάτι το οποίο είναι και περισσότερο αξιοπαρατήρητο, το ότι δηλαδή στην αρχή μεν λέγει ότι «δεν δικαιώνεται ο άνθρωπος από τα έργα του νόμου», προχωρώντας όμως ομιλεί και με πιο βαριές εκφράσεις. Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (Μαρκ. 8,34 – 9,1). Ομιλια Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου:Υπαρξι και αξια της ψυχης «Τι ωφελησει ανθρωπον εαν κερδηση τον κοσμον ολον, & ζημιωθη την ψυχην αυτου;» (Μᾶρκ. 8,36)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 18th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Κατά Μάρκον, κεφάλαιο Η΄, εδάφια 34-38 και κεφάλαιο Θ΄, εδάφιο 1

οι δυο δρομοιΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄: 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄: 1Καί ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2408

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1)
19 Σεπτεμβρίου 2021

Υπαρξι και αξια της ψυχης

«Τί ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;» (Μᾶρκ. 8,36)

Θὰ σᾶς μιλήσω, ἀγαπητοί μου, πολὺ ἁπλᾶ. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια οἱ ἄνθρωποι δὲν εἶ­χαν τὰ μέσα καὶ τὶς εὐκολίες ποὺ ἔχουμε σήμερα ἐμεῖς, ποὺ ζοῦμε στὸν αἰῶνα ποὺ λέγεται τεχνολογικός. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶ­χαν π.χ. ἠλεκτρικὸ ῥεῦμα· μετὰ ἀπὸ τὰ δᾳδιὰ τῶν πρωτογόνων φωτίζον­ταν τὴ νύχτα μὲ λυχνάρια καὶ κεριά. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶχαν ψυγεῖα, γιὰ νὰ συντηροῦν τὶς τροφές, ἀλλὰ φρόντιζαν νὰ τὶς κρατοῦν σὲ μέρη δροσερά. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια δὲν εἶχαν τὰ σημερινὰ ταχύτατα μέσα συγκοινωνί­ας (αὐ­το­κίνητα, ἀτμόπλοια, σιδηροδρόμους, ἀεροπλά­να κ.λπ.)· ἐ­κτὸς ἀπὸ τὰ πόδια τους καὶ τὰ γαϊδουρά­κια, μετακινοῦνταν μὲ κάρρα καὶ ἅμαξες ποὺ ἔσερναν ἄλογα, καὶ στὴ θάλασσα μὲ βάρκες καὶ ἱστιοφόρα πλοῖα. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἡ ἐπικοινωνία γινόταν ἀπὸ στόμα σὲ στόμα ἢ μὲ γράμματα ποὺ μετέφεραν ταχυδρό­μοι. Στὰ παλιὰ τὰ χρόνια ἡ ἐνημέρωσι τοῦ κοινοῦ γινόταν μὲ ἀναρτήσεις σὲ πίνακες ἀ­νακοινώσεων καὶ μὲ ντελάληδες ποὺ διαλαλοῦσαν μηνύματα ἢ διαταγές. Δὲν εἶ­χαν τότε οὔτε τηλέφωνα, οὔ­τε ῥαδιόφωνα καὶ τη­λεοράσεις γιὰ ν᾽ ἀκοῦνε καὶ νὰ μαθαίνουν τὰ νέα τοῦ κόσμου· τίποτε ἀπ᾽ αὐτά. Ἦταν φτω­­χοί, ῥακένδυτοι, πεινασμένοι· κατοικοῦσαν σὲ ταπεινὰ σπιτάκια καὶ σὲ καλύβες ἀπέριττες.
Παρ᾽ ὅλα ὅμως αὐ­τὰ οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι, πρὶν ἀπὸ διακόσα – τριακόσα χρόνια, εἶχαν ἕ­να μεγαλεῖο· μεγαλεῖο ποὺ δὲν τὸ ἔχουμε ἐ­μεῖς σήμερα. Ποιό ἦταν τὸ μεγαλεῖο ­τους· πίστευαν, πίστευαν βαθειὰ στὸ Θεό, καὶ γι᾽ αὐ­τὸ ποὺ πίστευαν δάκρυζαν. Ἔμπαιναν στὴν ἐκ­κλησία κι ὅταν περνοῦσαν τὰ ἅγια κατανύσσον­ταν, γονάτιζαν, ἔκλαιγαν. Read more »

«H αναστολη εργασιας σε ανεμβολιαστους» (Ως συμπτωμα αποστασιας, κοινωνικης παρακμης και αδικiας)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 17th, 2021 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

«H αναστολη εργασιας σε ανεμβολιαστους»

(Ως σύμπτωμα αποστασίας, κοινωνικής παρακμής και αδικίας)

Αναμφίβολα, οι εκκλησιαστικοί, πολιτικοί και οικονομικοί ηγέτες είναι, σήμερα, ιδιαίτερα υπεύθυνοι έναντι του Θεού, του λαού και της Ελληνικής Ιστορίας.
Η προδοσία της Ορθοδοξίας (Κρήτη), η προδοσία της πατρίδος (λαθρομετανάστευση – Σκόπια), η παραβίαση των νόμων του Ευαγγελίου με κρατικά νομοθετήματα και υγειονομική δικτατορία, δημιούργησαν έλος αποστασίας και ανύψωση της στάθμης του θανάτου, πνευματικού και σωματικού.
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του μέτρου – λαιμητόμου (αναστολή εργασίας) είναι: Η αποστασία από την Ορθοδοξία, η παρακμή – σήψη του κοινωνικού (αστικού) κράτους, η αδικία επί των εργαζομένων Ελλήνων και η καταδίκη τους σε δυστυχία, πνευματική και σωματική.
Ο Θεός κάθε μέρα απευθύνεται στην ελευθερία του ανθρώπου.
Όπως ο Θεός είναι ελεύθερος, έτσι και η ανθρώπινη ύπαρξη (ως δημιούργημά του) έχει ως δώρα μια θέληση και μια συνείδηση, που τον αυτοκαθορίζουν ελεύθερα. Υπάρχει δηλ. η αυτοσυνειδησία, η εσωτερική φωνή της συνειδήσεως, η δυνατότητα ελεύθερης απόφασης και η ικανότητα ηθικής εκλογής.
Η συνείδηση είναι ένας κύριος δείκτης – οδηγός υπακοής στην εξουσία. Το υπογραμμίζει κατηγορηματικά ο Απ. Παύλος (Ρωμ. 13,5):
«διό ανάγκη υποτάσσεσθαι ου μόνον δια την οργήν, αλλά και δια την συνείδησιν».
Την υγιή συνείδηση δεν την αντέχουν, σήμερα, οι σύγχρονοι οικουμενιστές επίσκοποι, οι οποίοι μας θυμίζουν συνειρμικά τον ιεροεξεταστή καρδινάλιο στους «Αδελφούς Καραμαζώφ», ο οποίος δήλωσε στον Ιησού:
«Εμείς διορθώσαμε το έργο σου».
Αυτή την ζωτικής σημασίας συνειδησιακή ελευθερία δεν την σέβεται και το άθεο ελληνικό κράτος, το οποίο επαναλαμβάνει (για τους ανεμβολίαστους) αναλογικά (στην πράξη) τα λόγια της βασίλισσας (Γαλλία) (Μαρία – Καρολίνα): «Τίποτε φρικτότερο από το να κυβερνάς ανθρώπους αυτόν τον φωτισμένο αιώνα, όπου κάθε υποδηματοποιός ορθολογίζει και παραλογίζεται επί της κυβερνήσεως»! Read more »

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ[:Μάρκ. 8,34-38 και 9,1] Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ [Υπομνηματισμος στα εδαφια Ματθ.16,24-27]

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 17th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ, ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ[:Μάρκ. 8,34-38 και 9,1]

Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ

[Υπομνηματισμός στα εδάφια Ματθ.16,24-27]

++«Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι(:Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του: “Εάν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει ως μαθητής μου, ας διακόψει κάθε σχέση με τον διεφθαρμένο από την αμαρτία εαυτό του κι ας πάρει τη σταθερή απόφαση να υποστεί ακόμη και θάνατο σταυρικό και βίαιο. Κι ας με ακολουθήσει μιμούμενος σε όλα το παράδειγμά μου· και να μη διστάσει να προβεί στις αποφάσεις και τις θυσίες αυτές)»[Ματθ.16,24].
«Τότε ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του», λέγει ο ιερός Ευαγγελιστής· πότε δηλαδή; Όταν ο Πέτρος λίγο πριν είχε πει: « Ἳλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο(:Ο Θεός να σε φυλάξει, Κύριε, από όσα φοβερά μας είπες ότι θα σου συμβούν· Δεν πρέπει να σου συμβούν αυτά)»[Ματθ.16,22]· και άκουσε ως απάντηση από τον Κύριο: « Ὓπαγε ὀπίσω μου, σατανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων (:Πήγαινε πίσω μου και φύγε από μπροστά μου, σατανά˙ μου είσαι εμπόδιο στο δρόμο του καθήκοντός μου και πειρασμός· διότι δεν φρονείς εκείνα που αρέσουν στον Θεό, αλλά εκείνα που αρέσουν στους ανθρώπους)»[Ματθ. 16,23]· διότι δεν αρκέστηκε στην επιτίμηση μόνο, αλλά θέλοντας να δείξει και με το παραπάνω και το ότι τα λόγια του Πέτρου ήταν άτοπα και ανάρμοστα και να αποκαλύψει και το κέρδος που θα πήγαζε από το Πάθος, λέγει: «Εσύ μου λέγεις: “ο Θεός να σε φυλάξει και να σε ευσπλαχνιστεί, ώστε να μη σου συμβεί αυτό”· εγώ όμως σου λέγω ότι δεν είναι μόνο επιβλαβές για σένα και ολέθριο το να με εμποδίσεις και να δυσφορείς για το Πάθος μου, αλλά ότι ούτε θα μπορέσεις να σωθείς εάν και εσύ ο ίδιος δεν είσαι προετοιμασμένος με κάθε τρόπο να πεθάνεις». Για να μη νομίσουν δηλαδή ότι είναι ανάξιο Αυτού το να πάθει, διδάσκει σε αυτούς το κέρδος του πράγματος, όχι μόνο με όσα είχαν προηγηθεί, αλλά και με όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Read more »

Μανα με τρεις κορες (Οι μαρτυρες Σοφια, Πιστις, Ελπις, Αγαπη)

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 17th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Των αγίων Σοφίας, Πίστεως, Ελπίδος, Αγάπης
17 Σεπτεμβρίου
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης Πρεσπων & Εορδαίας π. Αυγουστίνου

Μανα με τρεις κορες

(Οι μαρτυρες Σοφια, Πιστις, Ελπις, Αγαπη)

Αγια ΣοφιαH Ἐκκλησία μας, ἀγαπητοί μου, ἔχει ὁρίσει ἑορτές. Τί εἶνε αὐτὲς οἱ ἑορτές;
Λέει κάποιος σοφὸς τὸ ἑξῆς. Ἐὰν ὑποθέσουμε, ὅτι εὑρίσκετο ἕνας καὶ μόνο ἄνθρωπος στὸν κόσμο νὰ ἐφαρμόσῃ τὸ Εὐαγγέλιο, ἔφτανε αὐτὸς ὁ ἕνας ν᾿ ἀποδείξῃ, ὅτι τὸ Εὐαγγέλιο ἐφαρμόζεται. Γιατὶ τώρα πολλοὶ λένε· «Δὲν γίνονται αὐτὰ ποὺ λέει τὸ Εὐαγγέλιο…». Ἀλλ᾿ αὐτὸ δὲν εἶνε ἀληθές. Ἔχομε στὴν Ἐκκλησία μας ὄχι ἕναν καὶ δύο μόνο, ἀλλὰ μυριάδες ἀνθρώπους ποὺ τὸ ἐφήρμοσαν. Ἐφαρμόζεται λοιπὸν τὸ Εὐαγγέλιο· καὶ εἰς πάσας τὰς ἐποχάς, παλαιοτέρας καὶ νεωτέρας, ἔχουν ἀναδειχθῆ καὶ ἀναδεικνύονται ἅγιοι. Γι᾿ αὐτὸ λοιπὸν ἡ Ἐκκλησία μας κάθε μέρα προβάλλει καὶ ἕναν καὶ δύο καὶ περισσοτέρους ἁγίους. Τοὺς προβάλλει ὡς παραδείγματα καὶ ὡς ὑποδείγματα. Ὅ,τι ἔκαναν ἐκεῖνοι, μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ ὁ κάθε Χριστιανός, εἰς ὁποιονδήποτε αἰῶνα καὶ ἂν ζῇ. Read more »

Γιαννης Νακος «Καταστραφηκε η ζωη του και η αθλητικη του καριερα μετa το εμβoλιο» 2) 15 ημερες αντιμετωπη με παρενεργειες του εμβολιου 19χρονη! Συγκλονιζει η μητερα της – Ηχητικο Focus FM

author Posted by: Επίσκοπος on date Σεπ 16th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΜΠΡΑΖΙΛΙΑΝ ΖΙΟΥ ΖΙΤΣΟΥ Γιαννης Νακος

«Καταστραφηκε η ζωη του

και η αθλητικη του καριερα μετa το εμβoλιο»

_______

____

Ο Γιάννης Νάκος είναι ένας νέος άνθρωπος 33 ετών. Πρωταθλητής Ελλάδος στο Βραζιλιάνικο Ζίου Ζίτσου, γυμνάζεται καθημερινά ακολουθώντας τους πάγιους κανόνες διατροφής και πειθαρχημένης ζωής που επιβάλει ο πρωταθλητισμός. Άλλωστε εκπαιδεύει νεότερους σε ηλικία αθλητές και οφείλει να βρίσκεται διαρκώς σε πολύ καλή φυσική κατάσταση….

https://www.triklopodia.gr/%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%cf%83%cfbb%ce%b9%ce%bf/

090634b9b49e9b3e4c9bc943

15 ημερες αντιμετωπη με παρενεργειες του εμβολιου 19χρονη! Συγκλονιζει η μητερα της – Ηχητικο Focus FM

Τις δύσκολες ώρες που βίωσε και βιώνει η κόρη της μετά τον εμβολιασμό της κατά της covid-19 περιέγραψε μιλώντας στον Focus FM και στον δημοσιογράφο Στέφανο Δαμιανίδη η κ. Ρένα Γρίβα.

Σύμφωνα με την ίδια, η 19χρονη κόρη της που διανύει το δεύτερο έτος των σπουδών της μετέβη σε εμβολιαστικό κέντρο της Θεσσαλονίκης για να κάνει το εμβόλιο της Pfizer «υπό την απειλή του όπλου» όπως χαρακτηριστικά είπε, με δεδομένο ότι εάν δεν το έκανε θα έπρεπε να πληρώνει rapid tests για την προσέλευσή της στο πανεπιστήμιο. Read more »