Αυγουστίνος ΚαντιώτηςArchive for Οκτώβριος, 2021

Αν πιστευης, αστρα κατεβαζεις! – (Του αγιου Δημητριου του μυροβλυτου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 25th, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2416

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου
Τρίτη 26 Ὀκτωβρίου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Αν πιστευης, αστρα κατεβαζεις!

Αγ. Δημητριος φυλ.Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ­γίου Δημητρίου τοῦ μυροβλύτου. Ἑορτάζει ὁ λαός μας, ἑορτάζουν προπαντὸς ὅσοι ἔ­χουν τὸ ὄνομά του, ἄντρες καὶ γυναῖκες· καὶ εἶνε πολλοί. Πολὺ δημοφιλὴς ὁ ἅγιος Δημήτρι­ος. Τὸν τι­μοῦν πόλεις καὶ χωριά· κι ὄχι μό­νο ἐ­μεῖς, ἀλλὰ καὶ οἱ Σέρβοι καὶ οἱ Βούλγα­ροι καὶ οἱ ῾Ρουμᾶνοι καὶ οἱ ῾Ρῶσοι. Εἶνε ἕνα ὄ­νομα πολὺ ἀγαπητὸ στὴν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία. Πρὸ παν­τὸς ὅμως σή­μερα ἑορτάζει ἡ πρω­τεύουσα τῆς Μακεδονί­ας μας, τῆς Βορεί­ου Ἑλλάδος, ἡ Θεσσαλονίκη.
Ἀλλὰ ποιός εἶνε λοιπὸν ὁ ἅγιος Δημήτριος;

* * *

Ὁ ἅγιος Δημήτριος δὲν γεννήθηκε ἅγιος. Κανείς δὲν γεννιέται ἅγιος. Ὅλοι ἁ­μαρτωλοὶ πέφτουμε ἀπὸ τὴν κοιλιὰ τῆς μάνας μας. Γιὰ νὰ γίνῃ καν­εὶς ἅγιος, πρέπει νὰ πολεμήσῃ. Μέ­σα σὲ χιλιάδες ἀνθρώπους, ἕνας ἀναδεικνύε­ται ἅγιος, ἰδίως στὴν ἐποχή μας, πού εἶ­νε γεμά­τη πειρασμοὺς καὶ σκάνδαλα. Ἔ­γινε λοιπὸν ἅ­γιος κατόπιν μεγάλου ἀγῶ­νος καὶ πολέμου. Read more »

«Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ»

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 25th, 2021 | filed Filed under: π. Αθαν. Μυτιληναίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ[: Λουκά 8,26-39]
Απομαγνητοφωνημένη ομιλία μακαριστού γέροντος Αθανασίου Μυτιληναίου
σχετικά με την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής ΣΤ΄ Λουκά με θέμα:

«Η ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΣΤΑΣΙΣ ΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΣ»

[εκφωνήθηκε στην Ιερά Μονή Κομνηνείου Λαρίσης στις 22-10-2000]  (Β424)

π. Αθανασιος Μυτιληναιος.Ο Κύριος, αγαπητοί μου, μαζί με τους μαθητάς Του κατέπλευσε με πλοιάριο απέναντι από τη Γαλιλαία, ανατολικά, στην περιοχή των Γεργεσηνών. Τα Γέργεσα ή Γάδαρα, ήταν πόλις της Δεκαπόλεως της Παλαιστίνης και κατοικούσαν εκεί κυρίως Έλληνες. Μη σας κάνει εντύπωση. Λέγεται μάλιστα ότι αυτοί οι Έλληνες εκεί ήσαν επίγονοι εκ των στρατιωτών του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι γνωστό πού πέθανε ο Μέγας Αλέξανδρος και το στράτευμά του έμεινε σκορπισμένο από δω και από εκεί, εγκατεστάθησαν οι άνθρωποι κ.λπ. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ζωή των κατοίκων ήταν απρόσεκτη· α φού μάλιστα έτρεφαν χοίρους, πράγμα που απαγορευόταν βεβαίως στους Εβραίους. Έτσι ακόμη μπορούμε να κατανοήσουμε και την παρουσία δαιμονιζομένων ανθρώπων. Read more »

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 24th, 2021 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ[:Λουκ.8,27-39]

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ

«Ὁ ὢν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ ἀκούει (:Εκείνος που κατάγεται από τον Θεό και απέκτησε με την άσκηση της αρετής πραγματική συγγένεια με τον Θεό, ακούει με προσοχή και ενδιαφέρον τους λόγους του Θεού και τους εγκολπώνεται)»[Ιω.8,47], λέγει ο Κύριος. Δηλαδή υπακούει στις εντολές του Θεού και μετατρέπει τους λόγους σε έργα, ζει και πολιτεύεται κατά Χριστόν, εκτελεί το θέλημα του ουρανίου Πατρός, και γίνεται « κληρονόμος μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμος δὲ Χριστοῦ»[βλ. Ρωμ.8,17: «Εἰ δὲ τέκνα, καὶ κληρονόμοι, κληρονόμοι μὲν Θεοῦ, συγκληρονόμοι δὲ Χριστοῦ, εἴπερ συμπάσχομεν ἵνα καὶ συνδοξασθῶμεν(:αφού λοιπόν είμαστε παιδιά, είναι φυσικό να είμαστε και κληρονόμοι του Θεού ως πατέρα μας και συγκληρονόμοι του Χριστού ως αδελφού μα. Και γινόμαστε συγκληρονόμοι του Χριστού εάν βεβαίως πάσχουμε μαζί με Αυτόν, έτσι ώστε και να δοξαστούμε μαζί Του)»]. Read more »

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 24th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ [:Λουκά 8,26-39]

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΓΑΔΑΡΗΝΩΝ

«Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας(:Και έφτασαν με το πλοίο στη χώρα των Γαδαρηνών, η οποία βρίσκεται απέναντι από τη Γαλιλαία)»[Λουκ. 8, 26].
Κατέβηκε ο Σωτήρας στη χώρα των Γαδαρηνών μαζί με τους άγιους μαθητές. Έπειτα τους συνάντησε κάποιος άνδρας, ο οποίος ήταν κατοικία πολλών και ακαθάρτων πνευμάτων, χωρίς νου και μυαλό, και δεν ξεχώριζε καθόλου από εκείνους που είχαν πεθάνει και βρίσκονταν στη γη και μάλλον ήταν ίσως ακόμα χειρότερος γιατί τριγυρνώντας γυμνός στα μνήματα των πεθαμένων, ήταν απόδειξη της απανθρωπιάς των δαιμόνων. Επιτρέπει βέβαια ο Θεός των όλων κατ’ οικονομίαν κάποιοι να υποταχτούν σε αυτούς, όχι για να υποφέρουν, αλλά μάλλον για να μάθουμε εμείς μέσω αυτών πόσο μισάνθρωποι και μισόκαλοι είναι οι δαίμονες απέναντι εμάς, και έτσι να πάψουμε να θέλουμε να υποτασσόμαστε σε αυτούς, γιατί όταν πάσχει ένας, οικοδομούνται πολλοί… Read more »

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 24th, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

Κατά Λουκάν, κεφάλαιο Η’, εδάφια 26-39

grafi26 Καὶ κατέπλευσεν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν, ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα τῆς Γαλιλαίας. 27Ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ ἔμενεν, ἀλλ᾿ ἐν τοῖς μνήμασιν. 28 ἰδὼν δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ ἀνακράξας προσέπεσεν αὐτῷ καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε· τί ἐμοὶ καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με βασανίσῃς. 29 παρήγγειλε γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου. πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει αὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ τοῦ δαίμονος εἰς τὰς ἐρήμους. 30 ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς λέγων· τί σοί ἐστιν ὄνομα; ὁ δὲ εἶπε· λεγεών· ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν· 31 καὶ παρεκάλει αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον ἀπελθεῖν. 32 ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἐν τῷ ὄρει· καὶ παρεκάλουν αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους εἰσελθεῖν· καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 33 ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους, καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην καὶ ἀπεπνίγη.
34 Ἰδόντες δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον ἔφυγον, καὶ ἀπήγγειλαν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35 Ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός, καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον, ἀφ᾿ οὗ τὰ δαιμόνια ἐξεληλύθει, ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, καὶ ἐφοβήθησαν. 36 Ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 37 Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ἀπελθεῖν ἀπ᾿ αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο· αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ πλοῖον ὑπέστρεψεν. 38 Ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνήρ, ἀφ᾿ οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ· ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς λέγων· 39 Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ὁ Θεός. Καὶ ἀπῆλθε καθ᾿ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς.

d7f55ca6e4
Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΡΓΕΣΗΝΩΝ

[Μέρος πρώτο: Υπομνηματισμός των εδαφίων Ματθ.8,28-9,1]
«Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι  ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι, χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης. καὶ ἰδοὺ ἔκραξαν λέγοντες· τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ υἱὲ τοῦ Θεοῦ; ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς;(:Και όταν ο Κύριος ήλθε στην απέναντι όχθη, στη χώρα των Γεργεσηνών, τον συνάντησαν δύο δαιμονισμένοι που έβγαιναν από τα μνήματα που υπήρχαν εκεί, στα οποία ευχαριστιούνταν να κατοικούν. Ήταν και οι δύο επιθετικοί και πολύ επικίνδυνοι˙ τόσο, ώστε να μην μπορεί κανείς να περάσει απ’ τον δρόμο εκείνο. Και ξαφνικά απ’ τον φόβο τους κραύγασαν δυνατά και είπαν: “Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα σε μας και σε σένα, Ιησού, υιέ του Θεού; Ήλθες εδώ πρόωρα, πριν από τον καιρό της παγκόσμιας κρίσεως, για να μας βασανίσεις;”)»[Ματθ.8,28-29]. Read more »

Σπορα – «Ο σπειρων φειδομενως φειδομενως και θερισει, και ο σπειρων επʼ ευλογιαις επʼ ευλογιαις και θερισει» (Β Κορ. 9, 6)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 23rd, 2021 | filed Filed under: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΗ΄
Β΄ Κορ. 9, 6-11

Σπορα

«Ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως
καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπʼ εὐλογίαις
ἐπʼ εὐλογίαις καὶ θερίσει»
(Β΄ Κορ. 9, 6)

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ, ἀγαπητοί μου, στὸ φθινόπωρο. Εἶνε ἡ ἐποχὴ τῆς σπορᾶς. Ἐὰν πᾶτε σʼ ἕνα γεωργικὸ χωριό, θὰ δῆτε ὅτι ὅλοι βρίσκονται σὲ κίνησι. Ἕνα τέτοιο χωριὸ στὴν περιφέρειά μας εἶνε ἡ Κέλλη, ἕνα ἀπὸ τὰ πιὸ παλαιὰ χωριὰ τῆς Μακεδονίας μας. Κάποτε ἦταν καὶ ἕδρα ἐπισκόπου. Γεωργοὶ καὶ βοσκοὶ εἶνε οἱ κάτοικοι τοῦ χωριοῦ. Ὀρεινὸ τὸ χωριό. Τεχνικὴ καλλιέργεια μηδέν (*). Τρακτὲρ καὶ ἀλωνιστικὲς μηχανὲς δὲν ἔχουν κάνει ἀκόμη τὴν ἐμφάνισί τους στὸ χωριὸ αὐτό. Τὰ χωράφια καλλιεργοῦνται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο ποὺ τὰ καλλιεργοῦσαν στὴν ἀρχαία ἐποχή. Καλλιεργοῦνται μὲ ξύλινα ἀλέτρια, ποὺ σέρνουν τὰ καματερὰ βόδια. Read more »

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ THΣ KYΡIAKHΣ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ (24.10.2021) και ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 23rd, 2021 | filed Filed under: ΛΟΓΟΙ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤ’ ΛΟΥΚΑ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΣΤ΄ΛΟΥΚΑ

Β΄προς Κορινθίους, κεφάλαιο Θ΄, εδάφια 6-15

  • 6Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει.7Ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τῇ καρδία, μὴ ἐκ λύπης ἢ ἐξ ἀνάγκης· ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός. 8 Δυνατὸς δὲ ὁ Θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς ὑμᾶς, ἵνα ἐν παντὶ πάντοτε πᾶσαν αὐτάρκειαν ἔχοντες περισσεύητε εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθόν, 9 καθὼς γέγραπται· ἐσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς πένησιν· ἡ δικαιοσύνη αὐτοῦ μένει εἰς τὸν αἰῶνα. 10 Ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν σπέρμα τῷ σπείροντι καὶ ἄρτον εἰς βρῶσιν χορηγήσαι καὶ πληθύναι τὸν σπόρον ὑμῶν καὶ αὐξήσαι τὰ γενήματα τῆς δικαιοσύνης ὑμῶν· 11 ἐν παντὶ πλουτιζόμενοι εἰς πᾶσαν ἁπλότητα, ἥτις κατεργάζεται δι᾿ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεῷ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ

Μέρος πρώτο: Υπομνηματισμός στα χωρία Β΄Κορ. 9, 6-9

Ιερος Χρυσοστομος«Τοῦτο δέ, ὁ σπείρων φειδομένως φειδομένως καὶ θερίσει, καὶ ὁ σπείρων ἐπ᾿ εὐλογίαις ἐπ᾿ εὐλογίαις καὶ θερίσει (:Και πρέπει να γνωρίζετε και αυτό, ότι εκείνος που στο χωράφι του σπέρνει με τσιγκουνιά λιγοστό σπόρο, θα θερίσει και λίγο σιτάρι, ενώ εκείνος που σπέρνει άφθονο σπόρο, άφθονα και θα θερίσει)»[Β΄Κορ. 9,6].
[…] Ο Απόστολος Παύλος, μιλώντας στο σημείο αυτό για τους καρπούς της ελεημοσύνης δεν χρησιμοποίησε για εκείνον που διστάζει να δώσει απλόχερα σε όσους έχουν ανάγκη, τη φράση «εκείνος που με μικροπρέπεια σπέρνει στο χωράφι του λιγοστό σπόρο», αλλά χρησιμοποίησε εντονότερη και ηχηρότερη έκφραση, αναφέροντας τη φράση «εκείνος που με τσιγκουνιά σπέρνει στο χωράφι του λιγοστό σπόρο». Και ονόμασε «σπόρο» την πράξη της ελεημοσύνης, για να πάει αμέσως ο νους σου στην ανταπόδοση και αφού κατανοήσεις το ποια είναι η συγκομιδή, θα μάθεις ότι παίρνεις περισσότερα από όσα δίνεις. Γι’ αυτό δεν είπε «εκείνος που δίνει», αλλά «εκείνος που σπέρνει» και δεν είπε «εσείς αν σπείρετε», αλλά χρησιμοποιεί λόγο που αναφέρεται σε όλους γενικά που «σπέρνουν» με αυτόν τον τρόπο. Και δεν είπε ότι θα λάβει «με αφθονία», αλλά «σαν ευλογία» που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Read more »

Να φυγη ο σατανας, να ερθη ο Χριστος!

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 23rd, 2021 | filed Filed under: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2415

Κυριακὴ ΣΤ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,26-39)
24 Ὀκτωβρίου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστινου Καντιώτου

Να φυγη ο σατανας, να ερθη ο Χριστος!

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΤΥΠΑ ΤΗΝ ΘΥΡΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣΣήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε Κυριακή. Ἔχουμε ἀναγνώσματα ἀποστόλου, εὐαγγελίου, καὶ τοὺς ἁγίους τῆς ἡμέρας. Γιὰ νὰ τὰ χαροῦ­­με ὅλα αὐτά, πρέπει νὰ προσερχώμεθα στὴν θεία λειτουργία νωρίς. Κακῶς πολλοὶ ἔρχονται ἀρ­γά· αὐτὸ εἶνε ἁμαρτία. Κανονικά, μετὰ τὸ «Εὐ­­λογημένη ἡ βασιλεία…» οἱ ἐκκλησίες πρέπει νὰ κλείνουν. «Ὅσοι πιστοί…» (θ. Λειτ.)!
Ἔχουμε τρία θέματα λοιπόν· τὸ ἕνα εἶνε οἱ ἅγιοι, τὸ ἄλλο ὁ ἀπόστολος, καὶ τρίτο τὸ εὐ­αγ­­γέλιο. Νὰ μιλήσω γιὰ τοὺς ἁγίους; στὸν ἀ­πόστολο; στὸ εὐ­αγγέλιο; Ἀπαιτοῦνται ὧρες. Κ᾽ ἐ­σεῖς βιάζεστε. Ἀλλοῦ δὲν βιάζεστε, στὴν ἐκ­κλη­σία ὅμως κοιτᾶτε τὰ ῥολόγια πότε θ᾽ ἀκουστῇ τὸ «Δι᾽ εὐχῶν…». Γι᾽ αὐτὸ κ᾽ ἐγὼ δὲν θὰ σᾶς ἀ­πα­σχολήσω πολύ· μόνο μερικὰ λεπτά.
Θὰ ποῦμε λίγα λόγια ἐπὶ τοῦ εὐαγγελίου (βλ. Λουκ. 8,26-39). Γιατὶ σήμερα μέσα σ᾽ αὐτὸ εἶνε – τί· ἡ φωτογραφία μας! ἡ δική μου, ἡ δική σας, ὅλων σχεδὸν τῶν ἀνθρώπων.
–Μά, θὰ πῆτε, τὸ εὐαγγέλιο δὲν μιλάει σήμερα γιὰ ἐμᾶς, μιλάει γιὰ κάποιον ἄλλον ἄν­θρωπο· πῶς λές, ὅτι φωτογραφίζει ἐμᾶς; Read more »

Του αγιου Ιακωβου του αδελφοθεου – Φοβος Θεου στην θεια λειτουργια

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 22nd, 2021 | filed Filed under: εορτολογιο

Περίοδος Δ΄ – Ἔτος ΛΗ΄
Φλώρινα – ἀριθμ. φύλλου 2414

Τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου
Σάββατο 23 Ὀκτωβρίου 2021
Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Φοβος Θεου στην θεια λειτουργια

Θεία Ευχαριστία«Ἐπειδὴ ἔμφοβοι καὶ ἔντρομοί ἐσμεν μέλλοντες παρεστάναι τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ, ἐξαπό­στειλον ἐφ᾽ ἡμᾶς, ὁ Θεός, τὴν χάριν σου τὴν ἀγαθὴν καὶ ἁγίασον τὰς ψυχὰς καὶ τὰ σώμα­τα καὶ τὰ πνεύματα, καὶ ἀλλοίωσον τὰ φρονήματα ἡμῶν πρὸς εὐσέβειαν» (εὐχ. μετὰ τὴν εἴσοδον, 5η)

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, εἶνε ἡ ἑορτὴ τοῦ ἁ­γίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου καὶ σὲ πολ­λοὺς ναοὺς τελεῖται ἡ δική του Λειτουργία.
Ἡ Λειτουργία τοῦ ἁγίου Ἰακώβου διαφέρει ἀπὸ τὶς λειτουργίες μεγάλου Βασιλείου καὶ ἱεροῦ Χρυσοστόμου. Εἶνε πολὺ μεγα­λύ­τερη, τὴ χαρακτη­­ρίζει τὸ κατανυκτικὸ ὕφος, ἡ ἱερὰ συγ­­κίνη­­σις, τὸ ῥῖγος ποὺ φέρνει σὲ ὅποιον διασῴ­ζει ψή­γματα ἔστω πίστεως. Ἔχει πολλὲς εὐχές. Read more »

Νεα στοιχεια για την παιδοκτονια στη δημιουργια της εμβρυϊκης κυτταρικης σειρας που χρησιμοποιειται για τη δοκιμη εμβολιου COVID 2) ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ (ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 22nd, 2021 | filed Filed under: MASONIA - satanismos

Νεα στοιχεια για την παιδοκτονια στη δημιουργια της εμβρυϊκης κυτταρικης σειρας που χρησιμοποιειται για τη δοκιμη εμβολιου COVID

Αυτά είναι θεραπευτική Έκτρωση;;;; ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ οι δεσποτάδες
Ανατριχιαστικό άρθρο για τον τρόπο που γίνονται οι εξαγωγές κυττάρων για κυτταροκαλλιέργειες από τα νεφρά, το συκώτι και τον εγκέφαλο ΖΩΝΤΑΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ.
Γεννιούνται με προγραμματισμένη καισαρική, ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ αμέσως ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ και ΣΠΑΡΤΑΡΑΝΕ από τον πόνο ενόσω ΤΕΜΑΧΙΖΟΝΤΑΙ και πριν ΕΚΤΕΛΕΣΤΟΥΝ και απορριφθούν ως σκουπίδια!!!

Διαβαστε εδω: https://agonasax.blogspot.com/2021/10/covid.html

9a150f5deb69 ΟΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ «ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ»

κορακες -ψ.1986. ψηφίστηκε ο νόμος 1609/1986 με τίτλο «Τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης και προστασία τής υγείας τής γυναίκας και άλλες διατάξεις». Τον είχε εισηγηθεί ο τότε υπουργός υγείας & κοινωνικών ασφαλίσεων τού ΠΑΣΟΚ Γιώργος Γεννηματάς.
Τίς 28 Ιουνίου τού 1986 λοιπόν δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα τής κυβερνήσεως, το υπέγραψε ο υπουργός υγείας κος Γιώργος Γενηματάς, ο υπουργός δικαιοσύνης κος Απόστολος Κακλαμάνης, ο υπουργός οικονομικών κος Δημήτρης Τσοβόλας, και το επικύρωσε ο πρόεδρος τής Δημοκρατίας κος Χρήστος Σαρτζετάκης.
Ήταν άραγε υπέρ τής προσωπικής, κοινωνικής και εθνικής υγείας αυτός ο νόμος; Μήπως ήταν και υπέρ τού προσωπικού (ατομικού) δικαίου, μήπως ήταν υπέρ και τού κοινωνικού και εθνικού δικαίου; Μήπως τέλος ήταν και υπέρ τής προσωπικής, κοινωνικής και εθνικής οικονομίας; Τίποτε λοιπόν δεν ήταν υπέρ, αντιθέτως ήταν όλα κατά. Κατά Τού Θεού εν πρώτης, κάνοντας το θέλημα τού αντιθέτου (Σατανά και τών διαβόλων του, και τών αντίχριστων οργάνων του= παλιάνθρωπων) διότι παραβιάσατε το: «ού φονεύσεις», δεύτερον κατά τού πραγματικού ατομικού συμφέροντος, δηλαδή Read more »

ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΘΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ, ΠΟΥ ΚΑΘΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ & ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ; 1) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ΩΡΑ: 6 μ.μ. ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ επιβιωση της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.; 2) «Οι φιλοσκοπιανοί δεν είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν στον τόπο μας κ.Σακελλαροπούλου»!

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 21st, 2021 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΥΓΕΙΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

Την Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021, ΩΡΑ: 6 μ.μ.

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ,
ΓΙΑ ΤΗ ΧΩΡΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ επιβίωση της ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.
Θα μιλήσουν:
– Δημήτρης Κούβελας, Καθηγητής Ιατρικής. 2)  Ζήσης Δελήχας, Πυρηνικός Ιατρός. 3) Αθανάσιος Καλογερίδης, Μοριακός Βιολόγος, Γενετιστής. 4) Ευγένιος Μπαϊραμίδης, Στρατιωτικός Ιατρός, Χειρουργός. 5)  Δημήτριος Γάκης, πρώην διοικητής ΑΧΕΠΑ. 6) Ζώης Μπέχλης, Στρατιωτικός Ιατρός, πρόεδρος της Ένωσης Στρατιωτικών Ιατρών. 7)  Παναγιώτης Παπαγιαννάκης, Γαστρεντερολόγος.

9a150f5deb69

«Οι φιλοσκοπιανοι δεν ειναι ελευθεροι να κανουν ο,τι θελουν στον τοπο μας κ. Σακελλαροπουλου»!

ολιγαρχια φΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΕΡΡΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΗΓΕΝΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ κ.ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΙΣ ΣΕΡΡΕΣ

Η πολύπαθη Μακεδονία άργησε να απελευθερωθεί. Το τίμημα μεγάλο… 8.828 Έλληνες στρατιώτες θυσιάστηκαν στη Μάχη του Λαχανά πολεμώντας τους Βουλγάρους. Οι περισσότεροι κάηκαν ζωντανοί. 110 πρόκριτοι του Σιδηροκάστρου Σερρών βασανίστηκαν και κάηκαν σε ασβεσταριά. Μεταξύ αυτών ήταν ο Μητροπολίτης Μελενίκου και Σιδηροκάστρου Κωνσταντίνος Ασημιάδης, τον οποίον αφού οι Βούλγαροι έβγαλαν τα μάτια και τον έσυραν σε όλη την πόλη, τον πέταξαν στην ασβεσταριά μαζί με τους άλλους Σιδηροκαστρινούς. 4000 σπίτια, 1000 καταστήματα και 21 Εκκλησίες των Σερρών κάηκαν ολοσχερώς πριν το φευγιό των Βουλγάρων… Πόση οργή να είχαν αυτοί που έδωσαν τα πάντα για την λευτεριά της Μακεδονίας…

Διαβαστε: https://alithia21.blogspot.com/2021/06/blog-post_24.html

Ουφ! Με τους παπαδες τωρα θʼ ασχολουμεθα;… H αδιαφορια του λαου για την Εκκλησια αποτελει αναπαυτικο προσκεφαλο επανω στο οποιο κοιμουνται μακαριως οι κακοι ρασοφοροι. Εαν και ο χειροτερος των επισκοπων εγνωριζε οτι δια καθε αταξια στον βιο του & για καθε αντικονονικη πραξη του στην διοικησι της Εκκλησιας θα προκαλουσε θυελλα διαμαρτυριων του λαου, δεν θα καταντουσε δαιμονας (Αποσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», Φεβρ. 1965, Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 21st, 2021 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΚΑΚΟΙ ΠΟΙΜΕΝΕΣ

Ουφ! Με τους παπαδες τωρα θʼ ασχολουμεθα;

Απόσπασμα «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΣΠΙΘΑΣ», Φεβρουαριου 1965
Τοῦ Μητροπολιτου Φλωρίνης Αὺγουστίνου

σωτηρες παγκοσμ.ιντΑὐτὴ ἡ ἀδιαφορία τῶν πολλῶν διὰ τὴν Ἐκκλησίαν ἀποτελεῖ τὸ ἀναπαυτικὸν προσκέφαλον ἐπὶ τοῦ ὁποίου κοιμῶνται μακαρίως οἱ σκανδαλοποιοὶ κληρικοί. Θὰ κάμωμεν, λέγουν κατὰ φρένα ὡρισμένοι ἀρχιερεῖς, θὰ κάμωμεν ὅ,τι θέλομεν! Τὸ θέλημά μας θὰ γίνη νόμος τοῦ Κράτους. Θὰ έπιδιώξωμεν τὴν μετάθεσίν μας εἰς τὰς μεγαλυτέρας Μητροπόλεις. Θὰ πατάξωμεν τοὺς ἀντιδρῶντας. Θὰ ἐξοντώσωμεν τοὺς εὐθαρσεῖς ἱεροκήρυκας. Θὰ συμμαχήσωμεν καὶ μὲ αὐτὸν ἀκόμη μὲ τὸν Διάβολον. Θὰ ζητήσωμεν τὴν βοήθειαν καὶ αὐτοῦ τοῦ Ἀντιχρίστου διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τῶν σκοπῶν μας. Ἡμεῖς εἴμεθα ἡ Ἐκκλησία… Ἐὰν δὲ ὑπενθυμίση κἄποιος τὸν λαόν, ἀπαντοῦν εἰρωνικῶς καὶ σαρκαστικῶς˙ Ποιὸς λαός; Ποιὸς ἐνδιαφέρεται διὰ τὰ ἐκκλησιαστικά; Μερικοὶ τρελλοὶ φωνάζουν. Καὶ ὁ λαὸς γελᾶ εἰς βάρος των… Read more »

Θα μπουμε στον επικινδυνο και μαχητικο και αγωνιστικο Χριστιανισμο: ΧΡΙΣΤΟΣ & ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ (Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου Καντιωτου) 2) Απο την συγκεντρωση των υγειονομικων υπαλληλων στο Συνταγμα (10/10/21) κατα της υποχρεωτικoτητας. (βιντεο)

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 20th, 2021 | filed Filed under: ΑΓΩΝΕΣ

ΧΡΙΣΤΟΣ & ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ

(Ἀπὸ τὸ νέο βιβλίο τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου
Οἱ σημερινοὶ ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς στὰ ζύγια τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ», σελ. 60

Μικρο ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, μὲ πρόσφατα σχόλια κάτω ἀπὸ τὸ βιντεο)

https://youtu.be/VhpJxH2e9eU

Χριστος & ψυχη μικρΤώρα ἔχουμε ἀκίνδυνο Χριστιανισμό. Θὰ μποῦμε στὸν ἐπικίνδυνο καὶ μαχητικὸ καὶ ἀγωνιστικὸ Χριστιανισμό· νὰ μᾶς στοιχίσῃ καὶ κάτι ὁ Χριστιανισμός…
Νὰ μὴ φοβηθοῦμε· ΧΡΙΣΤΟΣ & ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ… Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰ φυλάξουμε καὶ νὰ μὴ τὰ δώσουμε ποτέ…

Σχόλια κατω απο το βιντεο:

Kosmas Tsitsivos: Ξύπνα μακαριστέ Καντιώτη.. χανόμαστε…
Ιωαννης Μουστακας: Χαίρε μακαριστέ επίσκοπε εν Κυριω! Για μας ακόμη ζης! Δίκαιος πεποιθεν ως λέων. Αυθεντία απολελυμενη αφόρητος εστίν (εξουσία μη υποκειμενη εις Θεον είναι ανυπόφορη!) Κρεισσον γαρ υπ’ ουδενός άρχεσθαι ή υπό κακού άγεσθαι! Δυστυχώς λόγω των πολλών αμαρτιών ημών επιτρέπει ο Θεός την τυραννιαν δια συνετισμον ημών, διότι το της πόλεως όλης ήθος τοις αρχουσιν ομοιουται! Και αθλα γαρ οις κείται αρετής ελάχιστα (κακίας μέγιστα), τοις δε και άνδρες ΧΕΙΡΙΣΤΟΙ ΠΟΛΙΤΕΥΟΥΣΙΝ! Είμαστε άξιοι της τύχης μας!
Vasiliki Zacharopoulou: Ὅλα για το Χριστό μας, σε αυτόν ανήκουμε τώρα καί εἰς τους αιώνας. Καλό στάδιο αδερφια μου. Μαζί με το Χριστό μας αρχηγό θα νικήσουμε. Καλό στάδιο σε όλους μας. Προσευχή, πίστη, αγάπη, καὶ θάρρος.
Δημήτριος Κατράνας: Η Μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη δίωξη του Κυρίου. Φοβάμαι πως η Κεφαλή της Εκκλησίας, ίσως λόγω ανεπάρκειας, η ακόμη χειρότερα συντεταγμένα μαζί με την Μασονία, διώκουν τον Κύριο. Φοβάμαι έντονα για το ρόλο του Οικουμενικού Πατριάρχη. Είναι πολύ εκδικητικός (βλέπε αφορισμό του Νικολάου Σωτηρόπουλου και τη λυσσαλέα δίωξη τη αδελφότητος της Μονής Εσφιγμένου)…
Στελ. Αγιορειτης: Που είσαι ρε παππούλη μου… Σήκω & άρπαξε τους!
Κυριακή Πανασέτη -‘Μικρό μου σχολείο’ Channel: Μας λείπουν τέτοιοι άνθρωποι σήμερα!!!
dafni zr: Λειτουργός του Ὑψίστου με Πνεύμα Άγιο.
fkarasavvidis: Εὐλόγησον μακαριότατε. Πόσο δίκαιο εἴχατε.
Tina Rapti: Tί ὡραία λόγια, βγαλμένα ἀπὸ τὴν ψυχή του! Πραγματικὸς ἀγωνιστής τοῦ ΧΡΙΣΤΟΥ. Μέγα τὸ ὄνομα τῆς ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!!

Απο την συγκεντρωση των υγειονομικων υπαλληλων στο Συνταγμα (10/10/21) κατα της υποχρεωτικoτητας.

___________

_______________

Read more »

«Ας ερθει ενας εισαγγελεας να με κυνηγησει κι εμενα οπως τον κ. Γακη» – Φαρσαλινος 2) Το ΚΡΑΥΓΗ 25 – ΜΕΡΟΣ 2ον, (σελ. 11-19). 3) ΚΡΑΥΓΗ 25 – ΜΕΡΟΣ 3ον,( σελ. 20-29) – Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ……..ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ!!!!!

author Posted by: Επίσκοπος on date Οκτ 20th, 2021 | filed Filed under: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ & ΛΗΣΤΕΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

«Ας ερθει ενας εισαγγελεας να με κυνηγησει

κι εμενα οπως τον κ. Γακη» – Φαρσαλινος

_______

__________

Συνδέσει 1 αρχείο σε αυτό το email:
* Το ΚΡΑΥΓΗ  25 – ΜΕΡΟΣ 2ον, σελ. 11-19.docx (6,4 MB) φιλοξενείται

στο Plik: https://plik.root.gg/file/61KhGXyCBm2lAMZ0/zdVoNwIv8cQtPuEF/%CE%9A%CE%A1%CE%91%CE%A5%CE%93%CE%97%20%2025%20-%20%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%9F%CE%A3%202%CE%BF%CE%BD%2C%20%CF%83%CE%B5%CE%BB.%2011-19.docx
 

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Πατηστε τον τιτλο και διαβάστε το παρακάτω αρθρο σελιδοποιημένο, με φωτογραφικό υλικό

ΚΡΑΥΓΗ 25 – ΜΕΡΟΣ 3ον, σελ. 20-29-1

Αγαπητοί μου,
Συνημμένως σας διαβιβάζω μία νέα δημοσίευση στη σειρά
«Κραυγή αγωνίας»
και ζητώ την εκ μέρους σας κατανόηση!
+ Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων & Αιγιαλείας Αμβρόσιος
Αίγιον, Οκτώβριος 2021 Read more »

«ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ» 2) ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ ΕΓΙΝΕ 3) «Ο οικουμενισμος των ανθρωπινων δικαιωματων» (Ενα πολιτικο–ψυχολογικο οπλο εναντιον της Ορθοδοξου Εκκλησiας

«ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΘΑ ΜΕΙΝΟΥΜΕ»

Tὴν πίστι αὐτή, ποὺ ἀνόσιοι, ἀπάτριδες, ἀνάξια παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, ζητοῦν νὰ τὴν τορπιλίσουν, τὴν πίστι αὐτὴ θὰ τὴν κρατήσουμε· Εἶνε τὸ φῶς μας, εἶνε ἡ παρηγοριά μας, εἶνε ἡ ἄγκυρά μας, εἶνε ὁ φάρος μας, εἶνε τὸ φαρμακό μας, εἶνε ἡ ζωή μας. Προτιμότερο νὰ ἀποθάνουμε, παρὰ νὰ σβήσῃ ἡ πίστι..

____________

____________

ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

ΤΙ ΑΛΛΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΕΝΩΣΗ  ΕΓΙΝΕ;

https://youtu.be/9FqzfGio_sU

9a150f5deb69

«Ο οικουμενισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων»

(Ένα πολιτικό–ψυχολογικό όπλο εναντίον της Ορθοδόξου Εκκλησίας)

Εξ αρχής να τονίσουμε, ότι δεν είναι μόνο η αίρεση του οικουμενισμού προς αλλοίωση της Ορθοδοξίας. Χρησιμοποιείται επίσης, στην ηθικο-πολιτική «γεωγραφία» των ισχυρών πλανητικών δυνάμεων και ο οικουμενισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Εν πολλοίς, ο οικουμενισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι η αντίστροφη όψη των νόμων – εντολών του Θεού. Να θυμηθούμε, όμως, και την ανθρώπινη αρχή – έναρξη της αντιστροφής – παραβίασης των Θείων δικαιωμάτων, ως προβολή ανθρώπινου δικαιώματος:

«και είδεν η γυνή, ότι καλόν το ξύλον εις βρώσιν και ότι αρεστόν τοις οφθαλμοίς ιδείν και ωραίον εστι του κατανοήσαι, και λαβούσα από του καρπού αυτού έφαγε∙ και έδωκε και το ανδρί αυτής μετ’ αυτής, και έφαγον» (Γένεσις γ΄,6).

Είχαμε «δικαιωματική» αντίδραση στο θέλημα του Δημιουργού. Το χαρισματικό δικαίωμα (δώρο) στη Θέωση το μετέτρεψαν σε «έλλογη» ανθρώπινη δικαιωματική πράξη!

Η φιλανθρωπία του Θεού προχώρησε, όμως, στην αναίρεση της μεταπτωτικής αδυναμίας του ανθρώπου σε νέο πνευματικό άξονα: Read more »