Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΔυστυχισμενη Ελλαδα! Ελευθερο κρατος ονομαζεσαι, αλλα εισαι δουλη ξενων οικονομικων συμφεροντων! Τα παντα πωλουνται! Σε λιγο θα κληθεις να πληρωνεις φορο και για τον αερα που αναπνεεις!!!

date Μαι 16th, 2023 | filed Filed under: ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ, ΑΝΘΕΛΛΗΝΕΣ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ, ΑΠΟ TO 1956, ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΤΗ «XΡIΣTIANIKH ΣΠΙΘΑ» ΜΕ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ· «ΚΟΝΚΟΡΔΑΤΟΝ;», ΜΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΖΩΓΡΑΦΙΖΕΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

ETOΣ ΙΒ ΚΟΖΑΝΗ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1956 ΑΡΙΘ. ΦΥΛΛΟΥ 186
«ΣΠΙΘΑ» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ

ΚΟΝΚΟΡΔΑΤΟΝ;

«Ἀδελφοί, τιμῆς ἠγοράσθητε˙ μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων» (Ἀπόστολος Παῦλος Α΄ πρὸς Κορινθ. 7, 23)

     

Ζητήματα πίστεως

   Ἡ μικρά, ἀγαπητοί, ἡ μικρά μας χώρα δύναται νὰ ὀνομασθῆ χώρα τῶν πλέον παραδόξων καὶ ἑτεροκλήτων συμβάσεων. Πτωχή, ἀδύνατος, ὑλικῶς κατεστραμμένη, διελθοῦσα διὰ πυρὸς καὶ σιδήρου ἡ Ἑλλὰς στρέφεται πρὸς τοὺς ἔξω καὶ κράζει: Βοηθήσατέ μοι… Καὶ ἀμέσως σπεύδουν ἐξ Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως οἱ καλοί της φίλοι!

ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

λλὰ δυστυχῶς εἰς τὰ μάτια τῶν περισσοτέρων, ἵνα μὴ εἴπωμεν ὅλων, ἡ δυστυχία τῆς Ἐλλάδος παρουσιάζεται διʼ αὐτοὺς ὡς θαυμασία εὐκαιρία πρὸς ποικίλην καταπίεσιν καὶ ἐκμετάλλευσιν. Ἕν δίδουν, δέκα, ἑκατόν, χίλια, θέλουν νὰ εἰσπράξουν. Πρὸς ἐξασφάλισιν τῶν κεφαλαίων των θέλουν νὰ δέσουν τὴν Ἑλλάδα μὲ ἰσχυρὰ δεσμά, τὰς λεγομένας συμβάσεις, ποὺ δὲν θὰ εἰμπορῆ κανεὶς νὰ μεταβάλη, νὰ κλονίση, διότι ἐπὶ πᾶσαν ἀθέτησιν καὶ τῆς ἐλαχίστης λεπτομερείας ἡ μικρὰ μας χώρα, ὅπως ἕνα ζωηρὸν καὶ ἄτακτον παιδίον, θὰ συλληφθῆ ἀπὸ τὸ αὐτὶ καὶ θὰ ὁδηγηθῆ κατηγορουμένη εἰς τὰ διεθνὴ δικαστήρια!

Οἱ ξένοι θέλουν νὰ ἔχουν τὴν Ἑλλάδα προσδεδεμένην εἰς τὸν πάσσαλον τῶν πλεόν εὐτελῶν συμφερόντων των, θέλουν νὰ ἔχουν τὴν Ἑλλάδα ὡς ἀγελάδα, ποὺ νὰ τὴν ἀρμέγουν αὐτοί, τὰ παιδιά των, τὰ ἐγγόνια, τὰ δισεγγόνια των ἐπὶ πολλὰς δεκαετητρίδας, ἐπὶ αἰῶνος!

Μηχανὴ ἀρμέγματος αἱ μετοχαί. Καὶ εἰς πολλὰς περιπτώσεις οἱ ξένοι ἔχουν ἐπιτύχη ἐν τῆ χώρα μας τοὺς καταχθονίους σκοπούς των. Τὸ μαρτυρεῖ ἡ Ἱστορία 130 ἐτῶν, «ἐλευθέρου» βίου τῆς νεωτέρας Ἑλλάδος.

Δυστυχισμένη πατρίς! Ελευθέρα επλάσθης από τον Δημιουργόν σου. Η ελευθερία είναι το γλυκύτερον σου άσμα. Υπέρ ελευθερίας, όσον ουδείς άλλος λαός, από αρχαιοτάτων χρόνων γενναίως ηγωνίσθης. Εις άπειρα πεδία μαχών ποταμούς αιμάτων έχυσαν τα εκλεκτά σου τέκνα, πάλαι τε και νύν. Ελεύθερον κράτος ονομάζεσαι. Αλλά δυστυχώς είσαι δούλη, υποχείριος ανωνύμων εταιριών, οικονομικών μεγαθηρίων, που δια μυρίων μέσων απομυζούν και την ελαχίστην ικμάδα. Πως να ζήσεις; Πως να προοδεύσεις; Ύδρευσις, φωτισμός, συγκοινωνίαι επίγειοι και εναέριοι, ανθρακωρυχεία, μεταλλεία, παν ό,τι έχεις πολύτιμον και δι’ έλλειψιν χρημάτων δεν δύνασαι να αξιοποιήσεις, το έν κατόπιν του άλλου περιέρχεται εις την εξουσίαν ξένων εταιρειών. Εκατοντάκις έχεις πωληθεί. Ολίγον ακόμη και θα κληθείς να δίδεις φόρον και δια τον αέρα που αναπνέεις. Μη αμφιβάλλεις ποσώς, ότι εάν ήτο δυνατόν να δεσμεύσουν τον αέρα τον οποίον αναπνέεις, θα τον εδέσμευον και το κοινόν τούτο αγαθόν του Πλάστου θα το ημπορεύοντο δι’ ιδίον λογαριασμόν ως ανώνυμος εταιρεία ελληνικής ατμοσφαίρας!

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.