Αυγουστίνος Καντιώτης«Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ»

date Μαρ 14th, 2010 | filed Filed under: ΑΠΑΝΤΗΣ. ΣΕ ΑΠΙΣΤΟΥΣ

ΣΕ ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ,

στο περιοδικό του «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΠΙΘΑ» φυλ. 137, Δεκέμβριος του 1952

Ο ιεροκήρυκας τότε π. Αυγουστίνος Καντιώτης κάνει κριτική του βιβλίου «O ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ» και παρουσιάζει τους παλαιούς διώκτας του Παπουλάκου.
Στο φύλλο αυτό της «Χριστιανικής Σπίθας παρουσιάζεται η αγία μορφή του Παπουλάκου. Θα το δημοσιεύσουμε σύντομα για να πάρουν απάντηση και οι σύγχρονοι διώκτες του Παπουλάκου.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

«Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ»

σε μικρή υποσημείωση της «Σπίθας», του 1952,

Ο ΠΑΠΟΥΛΑΚΟΣ«Ο Παπουλάκος σπανία θρησκευτική φυσιογνωμία του παρελθόντος αιώνος, ηδικήθη σφόδρα υπό των διανοουμένων. Εκκλησιαστικοί συγγραφείς, ως οι ιστορικοί Δ. Κυριάκος, ο Φ. Βαφείδης, λογοτέχναι ως ο Μπάμπης Άννινος (ιστορικά σημειώματα σελίς 379-480) έκρινον δυσμενώς τον ιερόν άνδρα. Η μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια χαρακτηρίζει τον Παπουλάκον ως αγύρτην! Αλλά ο Κύριος, εις τον οποίον επίστευεν εξ όλης της ψυχής του ο Παπουλάκος, δεν αφήκεν ανυπεράσπιστον τον πιστόν του δούλον. Μετά από 100 έτη ήγειρε ρωμαλέον υπερασπιστήν των δικαίων του Παπουλάκου.
Άριστος δημοσιογράφος και λογοτέχνης, τιμών το ελληνικό όνομα εις τον νέον κόσμο, ο Κωσταντίνος Μπαστιάς, εδημοσίευσε κατά το έτος τούτο υπό μορφήν ηθογραφίας την βιογραφίαν του Παπουλάκου. Το βιβλίον του «ο Παπουλάκος» είναι ωραιότατον. Ομοιάζει με το «Αλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικής πολυτίμου». Το άνοιγμά του διαχύει την ευωδία της ορθοδόξου πίστεως την οποίαν ζει ο συγγραφεύς. Η ανάγνωσης του βιβλίου, εντρύφημα καρδίας. Το συνιστώμεν ιδιαίτερως εις τους φίλους αναγνώστας, οι οποίοι δύνανται να το προμηθευθούν…»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.