Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΠΑΠΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ/ Cipru

date Μαι 18th, 2010 | filed Filed under: Român (ROYMANIKA), ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

IERA MONH istΙΕΡΟΝ ΚΟΙΝΟΒΙΟΝ

ΟΣΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ

61300 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ

ἀρ. πρωτ.: 232

Πανιερώτατε, ἐξαιτούμεθα τάς ἁγίας Ὑμῶν ἀρχιερατικάς εὐχάς τε καί εὐλογίας.
Χαράν μεγάλην ἐχάρημεν σφόδρα ἅμα τῇ ἀναγνώσει τῆς ἐν τῷ διαδικτύῳ δημοσιευθείσης Ὑμετέρας συνεντεύξεως εἰς τήν ἐφημερίδαν «Φιλελεύθερος». Ἐδοξάσαμεν τόν Θεόν διά τήν καλήν ὁμολογίαν ἥν ἐδώκατε ἐν παρρησίᾳ καί συνέσει. Ἠγαλλίασε τό πνεῦμα ἡμῶν, βλέποντας Ὑμᾶς, ἕναν Ὀρθόδοξον Ἐπίσκοπον, νά αἴρεται εἰς τό ὕψος τῶν περιστάσεων, νά διαλύῃ τήν σιωπήν,  νά στηρίζῃ τό ταλαιπωρούμενον καί σκανδαλιζόμενον ποίμνιον εἰς τήν πατρῴαν αὐτοῦ πίστιν. Ἐπιτέλους, Ὀρθόδοξος φωνή Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου! Καί μάλιστα, ἀποπνέοντος τό ἄρωμα τῆς Ἀθωνικῆς ἐρήμου.
Ἡγιάσθη τό στόμα Ὑμῶν διά τῆς καλῆς ταύτης ὁμολογίας. Ἀνεπαύσατε τά πλήθη τῶν μοναστῶν καί τῶν πιστῶν, οἵτινες ὀδυνῶνται ὁρῶντες τά ἀλλεπάλληλα ταπεινωτικά πλήγματα ἐπί τοῦ ἀχράντου Σώματος τοῦ Κυρίου, τήν θεοΐδρυτον  Ἐκκλησίαν. Ἐπιβεβαιώσατε εἰς τήν καρδίαν τοῦ ποιμνίου οἵα ἀληθῶς εἶναι ἡ πίστις τῶν Πατέρων του καί ἀπετινάξατε θαρσαλέως τήν αἱρετικήν ἀχλύν.
Ἐπελέξατε δέ μάλιστα ὅπως ἡ συνέντευξις δοθῇ ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν δεκατριῶν ὁσιομαρτύρων τῆς Καντάρας, τῶν ὑπό τῶν Λατίνων μαρτυρησάντων, ἡ δέ συνέντευξις αὕτη ἐδημοσιεύθη τήν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς.
Ὡς ἀληθῶς, νέαν Πεντηκοστήν ἐζήσαμεν!!! Τό Ἅγιον Πνεῦμα παρεκίνησεν μέν Ὑμᾶς εἰς τήν καλήν ὁμολογίαν, ἀνέψυξε δέ
ἡμᾶς τούς ἀναγινώσκοντας τά γλυκύτατα λόγια Ὑμῶν διά τῆς δρόσου τῆς Αὐτοῦ Χάριτος. Ὄασις εἰς τήν ἔρημον τῆς ἀπουσίας ὀρθοδόξου ὁμολογίας εἰς τά διεθνῆ βήματα.
Θερμῶς εὐχαριστοῦμεν Ὑμᾶς καί προσευχόμεθα ὅπως τό Ἅγιον Πνεῦμα στηρίζῃ καί ἐνισχύῃ Ὑμᾶς εἰς τήν περαιτέρω ἄρθρωσιν ὁμολογιακοῦ λόγου, ὅπου καί ὅποτε δεῖ.  Ἐκζητοῦντες τάς εὐχάς Ὑμῶν, ἅπαντες οἱ ἀδελφοί τοῦ Ἱεροῦ Κοινοβίου κατασπαζόμεθα τήν Ὑμετέραν τιμίαν δεξιάν.

Ὁ  Καθηγούμενος
Ἐν Πενταλόφῳ,  τῇ  Δευτέρᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος,

24 ῃ  Μαΐου  2010
Πανιερώτατον Μητροπολίτην Λεμεσοῦ
κ. Ἀθανάσιον
Ἁγίου Ἀνδρέου ἀρ. 306 Τ.Θ. 56091
3304
ΛΕΜΕΣΟΣ – ΚΥΠΡΟΣ

sxed.-2

Η επισκεψη του Παπα σκανδαλιζει τους πιστους

23 Μαΐου, 2010

Αρνήθηκα να παραστώ στις εκδηλώσεις υποδοχής του

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:

Με την Αντιγόνη Σολομωνίδου Δρουσιώτου

lem_athanasiosΟ Μητροπολίτης Λεμεσού Αθανάσιος διαχωρίζει τη θέση του από την επίσημη θέση της Κυπριακής Εκκλησίας για την επίσκεψη του Πάπα Βενέδικτου στην Κύπρο.

Δηλώνει ευθαρσώς ότι είναι εναντίον, με επιχείρημα ότι ο Παπισμός είναι αίρεση και ότι η εδώ επίσκεψη του Προκαθημένου της Καθολικής Εκκλησίας θα σκανδαλίσει τις ψυχές αθώων ευσεβών χριστιανών. Την ίδια ώρα τονίζει πως καμία ασχημία δεν πρέπει να γίνει, καμία αγένεια, καμία κακή διαγωγή. Ο ίδιος πάντως δηλώνει ότι δεν θα παραστεί στις εκδηλώσεις υποδοχής.

Γιατί σκανδαλίζει την Εκκλησία και το ποίμνιό της η επικείμενη επίσκεψη στο νησί του Πάπα Βενέδικτου 16ου; Νομίζω ότι η επίσκεψη του Πάπα στην Κύπρο θα προκαλέσει αρκετά προβλήματα στις συνειδήσεις πολλών ευσεβών χριστιανών. Θα ήταν καλύτερα να μην ερχόταν διότι πιστεύω ότι δεν θα μας ωφελήσει σε τίποτα, μια που δεν είδα μέχρι τώρα κάποια θετική παρέμβαση του Βατικανού όσον αφορά τα εθνικά μας θέματα.

Ήδη έχει προκληθεί μεγάλη ανησυχία που δεν μας χρειαζόταν σ’ αυτές τις ώρες.

Κινδυνεύουμε από κάτι;

Δεν λέω ότι κινδυνεύουμε με την έλευση του Πάπα, δεν θα προδώσουμε την πίστη μας ή θα αλωθεί η ορθόδοξη Εκκλησία. Απλώς έδωσε αφορμή σε διάφορους κύκλους παλαιοημερολογιτών να μας κατηγορούν ότι είμαστε ενδοτικοί, ότι έχουμε υποχωρήσει από τις αρχές της ορθοδόξου πίστεως και έχουν δημιουργηθεί αρκετά ερωτηματικά σε αρκετό κόσμο. Βέβαια ο Πάπας προσκλήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ο Αρχιεπίσκοπος έδωσε τη συγκατάθεσή του.

Το συζητήσατε στην Ιερά Σύνοδο;

Στην τελευταία Ιερά Σύνοδο τέθηκε το θέμα της παρουσίας μας ή μη στις εκδηλώσεις με τον Πάπα. Εγώ αρνήθηκα να παραστώ και είπα ότι δεν γνωρίζαμε τίποτε. Μάθαμε για την έλευση του Πάπα από τις εφημερίδες.

Συνήθως μαθαίνετε τα νέα από τις εφημερίδες;

Ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου έχει αυξημένα προνόμια και σίγουρα δεν θέλουμε να μπει στα δικά μας δεδομένα. Διατηρούμε, όμως, το προσωπικό μας δικαίωμα να λέμε ότι δεν γνωρίζαμε ότι θα ερχόταν ο Πάπας και ότι αν μας ρωτούσε, εγώ προσωπικά θα δήλωνα όχι, διότι θα δημιουργείτο σκάνδαλο στις ψυχές αθώων ευσεβών χριστιανών ορθοδόξων, όπως και βλέπουμε να γίνεται.

Δεν πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ των Εκκλησιών, ζούμε στον 21ον αιώνα, είμαστε την Ευρωπαϊκή Ένωση;

Διαλόγους μπορούμε να κάνουμε με οποιονδήποτε άνθρωπο πολύ δε περισσότερο με τους ετεροδόξους και αλλοθρήσκους. Άλλο είναι να γίνεται διάλογος και άλλο να υποδέχεσαι τον Πάπα ως κανονικό Επίσκοπο, ο οποίος για μας τους ορθοδόξους είναι αιρετικός, αποκομμένος από την Εκκλησία και άρα ούτε Επίσκοπος.

Λόγω του σχίσματος;

Έχει αποκοπεί εδώ και δέκα αιώνες από την Εκκλησία, δεν είναι κανονικός Επίσκοπος, δεν έχει καμιά σχέση με την πραγματικότητα της Μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας του Χριστού. Άλλο να τον υποδέχεσαι ως κανονικό Επίσκοπο και άλλο να διαλέγεσαι μαζί του ως ετερόδοξον προκειμένου να του αποκαλύψεις την αλήθεια της ορθοδόξου πίστεως και παραδόσεως.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε με τον Πάπα και ξεκίνησε ένας διάλογος μεταξύ των Εκκλησιών.

Όπως είπα, ο διάλογος δεν είναι κακό πράγμα όταν γίνεται με τις σωστές προϋποθέσεις, αλλά είναι λάθος να λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι τους αναγνωρίζουμε ως Εκκλησία, ότι αναγνωρίζουμε τον Πάπα ως Επίσκοπο, ως εν Χριστώ αδελφό μας στην ιεροσύνη και στην πίστη. Αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ διότι λέμε ψέματα, αφού όλοι οι Άγιοι Πατέρες διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Ο Παπισμός είναι αίρεση και πηγή πολλών άλλων αιρέσεων που σήμερα ταλαιπωρούν την οικουμένη. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς είπε ότι στην ιστορία του ανθρωπίνου γένους υπήρξαν τρεις τραγικές πτώσεις: του πρωτοπλάστου Αδάμ, του μαθητή του Χριστού του Ιούδα και του Πάπα, ο οποίος ως πρώτος Επίσκοπος της Εκκλησίας όπως ήταν, εξέπεσε από την αποστολική πίστη, αποκόπηκε από την κανονική Εκκλησία και συμπαρέσυρε μαζί του πλήθη ανθρώπων μέχρι σήμερα.

Ο Πάπας τι λέει για τους Ορθοδόξους;

Ο Πάπας είπε για μας τους ορθοδόξους ότι είμαστε ελλιπής Εκκλησία.

Ο Θεός ένας είναι.

Ναι, ο Θεός είναι ένας και η Εκκλησία του Θεού είναι μια, γι’ αυτό λέμε στο σύμβολο της πίστεως «εις Μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν». Αυτή η μια είναι η ορθόδοξη Εκκλησία, δεν υπάρχουν πολλές Εκκλησίες.

Δεν είναι εγωιστικό να θεωρούμε ότι μόνο εμείς είμαστε;

Δεν είναι εγωιστικό. Όταν για παράδειγμα λες ότι οι Ιταλοί δεν είναι Έλληνες που είναι η αλήθεια, δεν προσβάλεις τον άλλο. Με το να λέω του άλλου ότι δεν πειράζει που είσαι καθολικός και ότι ανήκουμε όλοι στην ίδια Εκκλησία, τον εμπαίζω από τη στιγμή που όλοι οι Άγιοι Πατέρες μας διδάσκουν ότι μία είναι η Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού.

Γιατί είναι η δική μας αυτή η Εκκλησία και όχι η Παπική;

Διότι η ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την πίστη των Αποστόλων και την εμπειρία των προφητών απαρασάλευτη μέχρι σήμερα. Οι Παπικοί, δυστυχώς, μετά που αποκόπηκαν από την Εκκλησία έβαλαν πολλά αιρετικά δόγματα μέσα στην πίστη τους, άλλαξαν το σύμβολο της πίστεως και πάνω από όλα ανύψωσαν τον Πάπα σε κατ’ εξοχήν και μοναδικό αντιπρόσωπο του Θεού επί της γης. Ο Πάπας λένε ότι είναι αλάθητος, όποιος δεν έχει κοινωνία με τον Πάπα δεν έχει κοινωνία με τον Θεό. Επισήμως τα διδάσκουν αυτά, μέσα από τις Συνόδους τους.

Όταν προσθέτεις στο σύμβολο της Πίστεως πράγματα που οι Άγιοι Πατέρες δεν τα έγραψαν και πολλές άλλες κακοδοξίες, είναι αίρεση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Η Ορθόδοξη Εκκλησία πώς αντιμετωπίζει τους αιρετικούς;

Με πολλή αγάπη. Αγαπούμε τον Πάπα, αγαπούμε τους παπικούς όπως αγαπούμε κάθε άνθρωπο, δεν τους περιφρονούμε, δεν τους απορρίπτουμε ως πρόσωπα, αλλά δεν δεχόμαστε την αίρεση, δεν δεχόμαστε την κακοδοξία, δεν δεχόμαστε τις πλάνες. Επειδή τους αγαπούμε πρέπει να τους λέμε την αλήθεια.

Βέβαια ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια.

Γι’ αυτό γίνεται ο διάλογος για να αποδειχτεί βάσει των πηγών της ιστορίας ποια Εκκλησία έχει διαφυλάξει την αποστολική πίστη και την αποστολική εμπειρία των Αγίων.

Πιστεύετε ότι μπορεί να φέρει αποτέλεσμα ο διάλογος;

Μπορεί, αν γίνει σωστά και με σωστές προϋποθέσεις. Όμως δυστυχώς, όπως γίνεται σήμερα, δεν αποδίδει, γι’ αυτό διαλέγονται τόσα χρόνια και δεν έχουμε καταλήξει σε τίποτα.

Ο καθένας ακούει τον εαυτό του;

Πρέπει να διαλέγονταν κατοχυρωμένοι από την Αγία Γραφή με ταπείνωση και με αγάπη και με σκοπό να αποδειχθεί η αλήθεια του Χριστού. Τότε όλα μπορούν να γίνουν εύκολα.

Δεν γίνεται με ταπείνωση και αγάπη ο διάλογος;

Δεν ξέρω, δεν συμμετέχω στους διαλόγους αλλά από τις αποφάσεις που βγαίνουν, δεν έχω δει σημαντικά αποτελέσματα.

Επειδή διαφωνώ δεν σημαίνει ότι ατακτώ και είμαι εκτός Εκκλησίας

Υπάρχει μια κίνηση που κυκλοφορεί βιβλία εναντίον του Πάπα και ετοιμάζουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Όλα αυτά δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Καμία ασχημία δεν πρέπει να γίνει, καμία αγένεια, καμία κακή διαγωγή. Αλλά το να πούμε τη γνώμη μας, αλίμονο, ζούμε σε δημοκρατικό πολίτευμα και άλλο να κάνω άσχημες ενέργειες. Ευθαρσώς και ενώπιον πάντων εγώ διαφωνώ με την έλευση του Πάπα στην Κύπρο και λέω με όλη μου την ψυχή ότι ο Πάπας είναι αιρετικός, δεν είναι Επίσκοπος, δεν είναι ορθόδοξος χριστιανός και αυτά τα λένε οι Άγιοι Πατέρες. Αν έχω λάθος είμαι έτοιμος να δεχτώ έλεγχο αλλά βάσει των Αγίων Πατέρων, όχι βάσει της νοοτροπίας της παγκοσμιοποίησης. Δεν σημαίνει ότι επειδή διαφωνώ κάνω αταξία και είμαι εκτός Εκκλησίας.

Με τις δηλώσεις σας δεν ανάβετε φωτιά σε αυτούς που ήδη σκανδαλίζονται με την έλευση του Πάπα;

Εμείς ό,τι έχουμε να πούμε το λέμε με πάσαν ευθύνη και ειλικρίνεια, δεν ανάβουμε φωτιές, διότι δεν θέλω και να με παρουσιάζουν ότι συμφωνώ και με ελαφριά συνείδηση αποδέχομαι την παπική παρουσία στην Κύπρο. Ο Αρχιεπίσκοπος στη Σύνοδο με πολύ δημοκρατικό τρόπο αντιμετώπισε τις διαφωνίες μας.

Συμφωνήσατε με την επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου στο Βατικανό;

Δεν ρωτηθήκαμε αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να μας ρωτήσει. Το πληροφορηθήκαμε από τις εφημερίδες. Τι απέφερε η επίσκεψή του στο Βατικανό;

Δεν ξέρω. Δεν σας ενημέρωσε;

Μας ενημέρωσε, αλλά εγώ προσωπικά δεν έδειξα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ο Πάπας πάντοτε λέει τυπικά και εθιμοτυπικά λόγια, όπως θα πει και τώρα που θα έλθει στην Κύπρο, αλλά τίποτα ουσιαστικό δεν θα κάνει , διότι δεν είναι ηγέτης Εκκλησίας, αλλά ένα πολιτικό πρόσωπο που δεν μπορεί να έρχεται σε αντίθεση με πολιτικά καθεστώτα και κατεστημένα. Πότε ο Πάπας υπεράσπισε την Ορθόδοξο Εκκλησία; Είχαμε τόσους κατακτητές πότε μας υπεράσπισε; Για να μην πω ότι στη φραγκοκρατία υποφέραμε από τους Πάπες και από τις παπικές βούλες, οι οποίες ήθελαν να μας αφανίσουν. Απόψε γιορτάσαμε τους δεκατρείς οσιομάρτυρες της Καντάρας, οι οποίοι σκοτώθηκαν με διαταγή του Βατικανού. Περάσαμε 400 χρόνια στυγνής δουλείας στη φραγκοκρατία. Ήταν χειρότερη από την τουρκοκρατία. Αλλά δεν επιστρέφω πίσω, οι λόγοι που αντιδρώ σήμερα είναι καθαρά θεολογικοί. Όταν χειροτονηθήκαμε Επίσκοποι ορκιστήκαμε να διαφυλάξουμε την ορθόδοξη πίστη.

Οι ιερείς που θα υποδεχτούν τον Πάπα δεν διαφυλάσσουν την ορθόδοξη πίστη;

Ο Απόστολος Παύλος είπε αυτός που τρώει ειδωλόθυτα να μην κατακρίνει εκείνο που δεν τρώει. Και εγώ δεν κατακρίνω αυτούς που θα παραστούν αλλά ούτε και θέλω να κατακρίνομαι επειδή δεν θα παραστώ.

Το Βατικανό δεν κάνει τυχαίες ενέργειες

Την περασμένη Κυριακή διαβάστηκε στις εκκλησίες μια εγκύκλιος από την Ιερά Σύνοδο και έκανε εντύπωση στον κόσμο ότι διάβαζαν ένα – ένα τα ονόματα των Συνοδικών.

Όλοι μας αποφασίσαμε να εκδοθεί μια εγκύκλιος προς τον λαό για να μείνει ενωμένος με την Εκκλησία του, να μην ακούει τους παλαιοημερολογίτες οι οποίοι θέλουν να τον αποσπάσουν από την κανονική Εκκλησία. Εκείνο το οποίο δεν διασαφηνίστηκε στην εγκύκλιο είναι το ότι δεν είμαστε όλοι ενήμεροι και σύμφωνοι με την πρόσκληση προς τον Πάπα.

Γιατί νομίζετε ότι έρχεται ο Πάπας στην Κύπρο;

Όπως καταλαβαίνετε, οι Παπικοί περνούν μια μεγάλη κρίση με όλα αυτά τα σκάνδαλα που βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Παιδεραστίας …δεν θέλω να τα ονομάσω, αλλά κάθε μέρα ο Τύπος δημοσιεύει θλιβερά πράγματα. Δεν κατακρίνω, αλλά ο Πάπας έχει την εντύπωση ότι είναι ο πρώτος και ο μοναδικός Βικάριος του Χριστού στη γη γι’ αυτό κάνει τέτοιες αποστολές.

Είπε ότι θέλει να κάνει ένα οδοιπορικό ακολουθώντας τα βήματα του Αγίου Παύλου.

Μόνο που ο Απόστολος Παύλος δεν περπατούσε με αλεξίσφαιρο αυτοκίνητο των 500 χιλιάδων ευρώ, όπως διαβάσαμε ότι θα αγοραστεί από την κυπριακή Κυβέρνηση για να κυκλοφορήσει ο Πάπας δύο μέρες στην Κύπρο. Εγώ προσωπικά σκανδαλίστηκα με αυτή την είδηση και είπα ότι το αλεξίσφαιρο αυτοκίνητο δεν αρμόζει σε Βικάριο του Χριστού. Μέσα στην οικονομική κρίση να επωμιστεί ο λαός αυτό το κόστος.

Η ανακοίνωση των εκπροσώπων του Πάπα λέει ότι έρχεται στην Κύπρο για προώθηση των ανθρώπινων και χριστιανικών αρχών και αξιών, κι ότι θέλει να περπατήσει στα βήματα του Αποστόλου Παύλου και σε ένα πνεύμα αδελφικότητας να συναντήσει την Ορθόδοξη Εκκλησία με καλή πρόθεση.

Δεν αμφισβητούμε την καλή του πρόθεση, μακάρι να είναι έτσι, μακάρι να μοιάσει του Αποστόλου Παύλου και να συναντήσει τον πλούτο της ορθόδοξης Εκκλησίας. Ευχόμαστε να επιστρέψει στην ορθόδοξη Εκκλησία και να ξαναγίνει ορθόδοξος Επίσκοπος όπως ήταν πριν από το σχίσμα. Αυτός και μόνο είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος ένωσης.

Τι νομίζετε ότι κρύβεται από πίσω;

Το Βατικανό δεν κάνει τυχαίες ενέργειες ούτε αφελείς κινήσεις. Όλοι οι έξοδοι του εκάστοτε Πάπα σκοπό έχουν να τον παρουσιάσουν ως παγκόσμιο ηγέτη του χριστιανισμού. Αυτή τη στιγμή ούτε κανονικός Επίσκοπος είναι, ούτε ορθόδοξος, άρα δεν έχει καμία θέση να θέλει να εμφανίζεται ότι έχει την πρώτη θέση ως Επίσκοπος.

Μπορεί να κρύβονται πολιτικά συμφέροντα;

Δεν ξέρω, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε κανένα πολιτικό όφελος από την επίσκεψη του Πάπα, αλλά μόνο αρκετά έξοδα και μεγάλη αναταραχή στις συνειδήσεις των πιστών.

Ο Αρχιεπίσκοπος είπε ότι όσοι διαφωνήσουν θα θέσουν εαυτόν εκτός Εκκλησίας.

Δεν έχω υπόψη μου τις δηλώσεις του Μακαριότατου αλλά δεν νομίζω ότι όποιος διαφωνεί με την έλευση του Πάπα θέτει εαυτόν εκτός Εκκλησίας. Εγώ διαφωνώ και το λέω ευθαρσώς και δεν είμαι εκτός Εκκλησίας.

Περιμένετε!

Η Εκκλησία, όπως ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος τονίζει, έχει δημοκρατικό πολίτευμα, άλλο να διαφωνούμε ευπρεπώς και άλλο να κάνουμε ασχημίες.

Ο Αρχιεπίσκοπος ξέρει πολύ καλά τα όριά του

Η Ιερά Σύνοδος αποδέχεται την άλλη άποψη;

Ο Αρχιεπίσκοπος είναι δημοκρατικός άνθρωπος και σέβεται τις απόψεις μας, με πολλή αγάπη μας αντιμετωπίζει όλους.

Μα πώς μπορεί να είναι δημοκρατικός ένας άνθρωπος που έχει εκλεγεί Αρχιεπίσκοπος με τον τρόπο που όλοι ζήσαμε;

Τυπικά έχει εκλεγεί με πλειοψηφία κανονικά.

Ουσιαστικά δεν ήταν δημοκρατικός ο τρόπος εκλογής του.

Δεν θα επιστρέψω εκεί, η προσωπική μου θέση είναι λεπτή και δεν θα σχολιάσω το θέμα. Μπορώ όμως να πω ότι μέσα στη Σύνοδο ο Αρχιεπίσκοπος μάς συμπεριφέρεται δημοκρατικά, δεν αισθάνομαι ότι δεν σέβεται τις απόψεις μας. Μας ακούει…

Και στο τέλος κάνει αυτό που θέλει;

Όχι, πολλές φορές υποχωρεί στην άποψη της Συνόδου έστω κι αν ο ίδιος είχε άλλη άποψη.

Ο νέος Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας έγινε με δημοκρατικό τρόπο;

Δεν τον έκανε ο Αρχιεπίσκοπος αλλά μια επιτροπή Συνοδικών και τέθηκε σε επανειλημμένες συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία.

Η αίσθηση που δίνεται είναι ότι έγινε με στόχο να σας αποκλείσει από μια ενδεχόμενη διεκδίκηση του αρχιεπισκοπικού θρόνου. -Εύχομαι ο Θεός να δώσει πολλά χρόνια στον Αρχιεπίσκοπο και να μη γίνουν σύντομα αρχιεπισκοπικές εκλογές.

Ο ίδιος είπε ότι θα μείνει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο για πέντε χρόνια, δηλαδή μέχρι τέλος Νοεμβρίου του ’11. -Η Αγία Γραφή λέει ότι χίλια χρόνια είναι ως ημέρα μια! Για το τι θα κάνει, πρέπει να το απαντήσει ο ίδιος. Εγώ εύχομαι να μην μπούμε σύντομα στην περιπέτεια των αρχιεπισκοπικών εκλογών. Ο κάθε Αρχιεπίσκοπος εκλέγεται μέσα από την πρόνοια του Θεού και όχι μέσα από ανθρώπινες προοπτικές. Αν ο Θεός θέλει να γίνει ο Α ή ο Β Αρχιεπίσκοπος, αύριο θα γίνει έστω και αν εμείς οι άνθρωποι θελήσουμε να τον εμποδίσουμε. Ο σκοπός της ζωής μας δεν είναι να γίνουμε Αρχιεπίσκοποι.

Ποιος είναι ο σκοπός της ζωής σας; -Να σωθούμε, να είμαστε κοντά στον Θεό, να αγαπούμε τον Θεό και τους αδελφούς μας.

Νιώθετε να προσπαθεί ο Αρχιεπίσκοπος να κάνει εθναρχικό τον ρόλο της Εκκλησίας; -Δεν νομίζω να έχει αυτή την τάση, εξάλλου ο ίδιος προσωπικά απάλειψε από τον τίτλο του τον ρόλο του εθνάρχη. Ξέρει πολύ καλά τα όριά του, αλλά νοιάζεται και αγαπά την πατρίδα του.

Ο ίδιος πρόσφατα δήλωσε ότι οργανωμένα καταβάλλεται προσπάθεια να πληγεί το κύρος και η αξιοπιστία της Εκκλησίας με πρόσχημα τις πεπαλαιωμένες οφειλές προς το κράτος και αποδίδει πολιτικά κίνητρα.

Αν έχει μιλήσει με αυτό τον τρόπο, είναι μια πολύ σοβαρή δήλωση που χρήζει μελέτης και πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους.

Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το ότι πρέπει να πληρώσει η Εκκλησία τις πεπαλαιωμένες οφειλές της προς το κράτος, τα 163 εκατομμύρια; -Δεν ήμουν στην επιτροπή που ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Αν πράγματι, βάσει του νόμου, η Εκκλησία οφείλει στο κράτος, τότε πρέπει να πληρώσει. Αν όμως δεν οφείλει βάσει του νόμου, τότε μπορεί να χειριστεί το θέμα διακριτικά, όπως η ίδια κρίνει ιδιαίτερα σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διανύει ο λαός μας με την οικονομική κρίση. Η Εκκλησία οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτική σε δηλώσεις και ενέργειες που τυχόν να προκαλούν το κοινό αίσθημα.

Αλλά και από την άλλη πλευρά, οφείλει και η Πολιτεία να είναι ξεκάθαρη και να μην παραπλανεί τον λαό λέγοντας ότι η Εκκλησία δεν πληρώνει τους φόρους.

Παραπλανεί τον λαό;

Όταν λέει ότι η Εκκλησία δεν πληρώνει είναι λάθος, διότι η Εκκλησία πληρώνει.

Η Μητρόπολη Λεμεσού αρνείται ή όχι τη φορολόγηση κεφαλαιουχικών κερδών; -Εγώ δεν γνωρίζω αυτούς τους οικονομικούς όρους. Όταν πωλήσουμε κάποια κτηματική περιουσία, πληρώνουμε κανονικά όλους τους φόρους μας. Εμείς δεν έχουμε επιχειρήσεις που μας αποφέρουν κέρδη, δεν έχουμε ξενοδοχεία και εργοστάσια, δεν έχουμε επενδύσεις, γι’ αυτό τα οικονομικά μας είναι χάλια.

Από πού προέρχονται τα έσοδά σας;

Έχουμε ένα ακίνητο από το οποίο παίρνουμε κάποια ενοίκια, από δωρεές ανθρώπων που αγαπούν την Εκκλησία και από πώληση κάποιων τεμαχίων γης.

Εφημερίδα Φιλελεύθερος Κύπρου

sxed. 5

__________________________

KAI STA ROYMANIKA

________________________

scandalizează pe credincioşi

Mitropolitul Athanasios de Lemesou:

„Am refuzat să fiu prezent la manifestările primirii lui”

– Interviu luat de  Antigona Solomonidou Drousiotou –

Mitropolitul Athanasios de Lemesou îşi delimitează poziţia sa de poziţia oficială a Bisericii Cipriote referitoare la vizita papei Benedict în Cipru. Declară cu curaj că este împotrivă, argumentând că papismul este o erezie şi că această vizită a întâistătătorului Bisericii Catolice va scandaliza sufletele nevinovaţilor creştini binecredincioşi. În acelaşi timp, subliniază că nu trebuie să aibă loc nicio necuviinţă, nicio grosolănie, niciun comportament urât. Cu toate acestea, el însuşi declară că nu va fi prezent la manifestaţiile primirii.

De ce scandalizează Biserica şi turma ei apropiata vizită în insulă a papei Benedict al XVI – lea?

Cred că vizita papei în Cipru va crea destule probleme de conştiinţă multor creştini evlavioşi. Ar fi fost mai bine să nu vină, pentru că eu cred că nu ne va folosi cu nimic, în primul rând pentru că n-am văzut până acum vreo intervenţie pozitivă a Vaticanului în ceea ce priveşte chestiunile noastre etnice. Deja a provocat o mare nelinişte de care nu aveam nevoie în aceste clipe.

Suntem în pericol din cauza a  ceva?

Nu zic că suntem în pericol că vine papa; noi nu ne vom trăda credinţa noastră, nici nu va cădea Biserica Ortodoxă. Mai simplu, a dat pretext diferitelor cercuri ale vechilor calendarişti să ne judece că suntem îngăduitori, că am cedat de la principiile credinţei ortodoxe şi s-au creat destule semne de întrebare la suficient de multă lume. Desigur, papa a fost invitat de către preşedintele statului şi arhiepiscopul şi-a dat consimţământul.

Aţi discutat subiectul acesta în Sfântul Sinod?

La ultimul Sfânt Sinod s-a pus problema prezenţei noastre sau nu la manifestările cu papa. Eu am refuzat să fiu prezent şi am spus că nu am ştiut nimic. Am aflat de venirea papei din ziare.

De obicei aflaţi noutăţile din ziare?

Arhiepiscopul Ciprului are privilegii lărgite şi desigur nu vrem să intre în datele noastre. Ne păstrăm însă dreptul nostru personal să spunem că nu am ştiut că va veni papa şi că, dacă ne-ar fi întrebat, eu personal aş fi declarat nu, deoarece va crea sminteală în sufletele nevinovaţilor şi evlavioşilor creştini ortodocşi, aşa cum şi vedem că se întâmplă.

Nu trebuie să existe o comunicare între Biserici? Trăim în secolul XXI, suntem în Uniunea Europeană…

Dialoguri putem să întreţinem cu orice om şi cu atât mai mult cu eterodocşii şi cu cei de alte religii. Altceva este să ai dialog şi altceva să-l primeşti pe papa ca episcop canonic, care pentru noi, ortodocşii, este eretic, despărţit de Biserică şi deci nici episcop nu este.

Din pricina schismei?

A fost înlăturat acum zece secole din Biserică, nu este episcop canonic, nu are nicio legătură cu realitatea Bisericii lui Hristos celei Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească. Una e să-l primeşti ca episcop canonic şi altceva să dialoghezi cu el ca eterodox, cu scopul de a-i descoperi adevărul credinţei şi predaniei ortodoxe.

Patriarhul ecumenic s-a întâlnit cu papa şi a început un dialog între Biserici. Aşa cum am spus, dialogul nu este un lucru rău când se face în condiţii corecte (sănătoase), dar este greşit să spunem acelor oameni că îi recunoaştem ca Biserică, că-l recunoaştem pe papa ca episcop, ca frate al nostru întru Hristos prin preoţie şi în credinţă. Acest lucru nu pot să-l accept, pentru că am spune minciuni, deoarece toţi Sfinţii Părinţi învaţă cu acrivie contrariul. Papismul este erezie şi cauza multor altor erezii care astăzi necăjesc lumea. Un sfânt contemporan, Sfântul Iustin Popovici, a spus că în istoria neamului omenesc au existat trei căderi tragice: a celui întâi zidit, Adam, a ucenicului lui Hristos, Iuda, şi a papei, care, din prim episcop al Bisericii cum era, a căzut din credinţa apostolică, a fost despărţit de Biserica cea canonică şi a târât după el o mulţime de oameni până astăzi.

Papa ce zice despre ortodocşi?

Papa a spus despre noi, ortodocşii, că suntem o Biserică nedeplină (cu lipsuri, ελλιπής). Dumnezeu unul este.

Da, Dumnezeu este unul şi Biserica lui Dumnezeu este una, pentru că aşa spunem în Simbolul de Credinţă: „Întru Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică”. Această Una este Biserica Ortodoxă, nu există mai multe Biserici.

Nu este egoism să considerăm că doar noi suntem?

Nu este egoism. Atunci când, de pildă, spui că italienii nu sunt elini, lucru care este adevărat, nu-l insulţi pe celălalt. Dar a spune celuilalt că nu contează că eşti catolic şi că toţi aparţinem aceleiaşi Biserici, asta înseamnă să-mi bat joc de el, din moment ce toţi Sfinţii Părinţi ne învaţă că Una este Sfânta, Soborniceasca şi Apostoleasca Biserică a lui Hristos.

De ce este a noastră această Biserică şi nu cea a papei?

Pentru că Biserica Ortodoxă păstrează până astăzi credinţa Apostolilor şi experienţa Proorocilor neclintită. Papistaşii (romano-catolicii), din nefericire, după ce au căzut din Biserică, au adăugat multe dogme eretice în credinţa lor, au schimbat Simbolul de Credinţă şi, mai presus de toate, au făcut din papa reprezentantul prin excelenţă şi unic al lui Dumnezeu pe pământ. Papa – spun ei – că este infailibil şi că cine nu are comuniune cu papa nu are comuniune cu Dumnezeu. Oficial învaţă acestea, prin Conciliile lor.

Când adaugi în Simbolul de credinţă (Crez) lucruri pe care Sfinţii Părinţi nu le-au scris şi multe alte erezii (κακοδοξίες), e o erezie. Aceasta este realitatea.

Biserica Ortodoxă cum îi tratează pe eretici?

Cu multă dragoste. Îl iubim pe papa, îi iubim pe papistaşi, după cum îi iubim pe toţi oamenii, nu îi dispreţuim, nu îi respingem ca persoane, dar nu acceptăm erezia, nu acceptăm erezia (reaua-slăvire), nu acceptăm rătăcirile. Pentru că îi iubim, trebuie să le spunem adevărul.

Dar fiecare are adevărul lui.

Tocmai de aceea are loc dialogul, pentru a se demonstra pe baza izvoarelor istorice care Biserică a păstrat credinţa apostolică şi experienţa apostolică a sfinţilor.

Credeţi că dialogul poate aduce vreun rezultat?

Poate, dacă se desfăşoară corect şi cu condiţii corecte. Din nefericire însă, aşa cum se face astăzi, nu oferă vreun rezultat, de aceea dialoghează de atâţia ani şi nu am ajuns la nimic.

Fiecare se ascultă pe el însuşi?

Trebuie să dialogheze ghidaţi de Sfânta Scriptură, cu smerenie şi iubire şi cu scopul de a demonstra adevărul lui Hristos. Atunci, toate pot să se întâmple cu uşurinţă.

Dialogul nu se desfăşoară cu smerenie şi dragoste?

Nu ştiu, nu particip la dialoguri, dar din hotărârile care se emit, nu am văzut urmări importante. Dacă nu sunt de acord, nu înseamnă că produc dezordine şi sunt în afara Bisericii.

Există o mişcare care pune în circulaţie cărţi împotriva papei şi pregăteşte manifestaţii de protest.

Cu toate acestea nu sunt de acord. Nici nu trebuie să se întâmple vreo necuviinţă, vreo grosolănie, vreun comportament urât. Dar una e să-ţi spui părerea – doar trăim într-un stat democratic – şi altceva să întreprinzi acţiuni necuviincioase. Cu curaj şi înaintea tuturor spun: Eu nu sunt de acord cu venirea papei în Cipru şi spun din tot sufletul meu că papa este eretic, nu este episcop, nu este creştin ortodox şi acestea le zic Sfinţii Părinţi. Dacă greşesc, sunt gata să primesc mustrare, dar în baza Sfinţilor Părinţi, nu în baza mentalităţii globalizării; dar nu înseamnă că, deoarece nu sunt de acord, produc neorânduială şi sunt în afara Bisericii.

Prin declaraţia Înaltpreasfinţiei Voastre nu turnaţi gaz peste foc celor care deja s-au smintit  de venirea papei?

Noi, tot ce avem de spus, o spunem cu toată responsabilitatea şi sinceritatea, nu turnăm gaz peste foc, dar nu vreau să mă prezinte ca pe unul care aş  fi de acord şi că aş accepta prezenţa papei în Cipru fără probleme de conştiinţă. Arhiepiscopul, în Sinod, într-un mod foarte democratic a luat act de faptul că noi nu suntem de acord.

Aţi fost de acord cu vizita Arhiepiscopului la Vatican?

Nu am fost întrebat, dar nu e obligatoriu să ne întrebe. Am aflat din ziare. Ce a adus vizita sa la Vatican?

Nu  ştiu.  Nu v-a informat?

Ne-a informat, dar eu personal nu am arătat un interes deosebit. Papa întotdeauna spune cuvinte formale şi formaliste, aşa cum va spune şi acum când va veni în Cipru; dar, în realitate nu va face nimic, pentru că nu este conducător al Bisericii, ci o persoană politică care nu poate să vină în contradicţie cu regimurile politice. Când papa a apărat Biserica Ortodoxă? Am avut atâţia ocupanţi. Când ne-a apărat? Ca să nu spun că în timpul franco-craţiei (dominaţiei catolice) am suferit din partea papilor şi a bulelor emise de ei, prin care au urmărit dispariţia noastră. În seara aceasta am sărbătorit pe cei treisprezece cuvioşi mucenici din Kadara, care au fost ucişi la porunca Vaticanului. Am fost timp de 400 de ani sub sclavie în timpul francocraţiei. A fost mai rea decât turcocraţia. Dar nu că mă întorc înapoi, motivele pentru care mă opun astăzi sunt pur teologice. Când am fost hirotoniţi episcopi, am jurat să păzim credinţa ortodoxă.

Preoţii care-l vor primi pe papa, nu vor păzi credinţa ortodoxă?

Apostolul Pavel a spus că acela care mănâncă idolotite (cărnuri jertfite idolilor) să nu judece pe cel care nu mănâncă. Aşa şi eu: nu-i condamn pe cei care vor fi prezenţi, dar nici nu vreau să fiu condamnat pentru că nu voi fi prezent.

Vaticanul nu întreprinde acţiuni întâmplătoare.

Duminica trecută a fost citită în Biserici o enciclică din partea Sfântului Sinod în care se menţionau la sfîrşit, nominal, toţi Episcopii.

Noi toţi am hotărât să se emită o enciclică către popor, pentru a-l ajuta să rămână unit cu Biserica, să nu-i asculte pe vechii calendarişti care vor să rupă poporul de Biserica canonică. Ceea ce nu s-a clarificat este faptul că nu toţi suntem de acord  cu invitaţia făcută papei.

De ce credeţi că vine papa în Cipru?

Aşa după cum ştiţi, catolicii trec printr-o mare criză, cu toate aceste scandaluri care văd lumina publicităţii.

Pederastia?

Nu vreau să vorbesc despre asta, dar în fiecare zi, presa publică lucruri groaznice. Nu judec, dar papa crede că e primul şi unicul vicar a lui Hristos pe pământ, şi de aceea face astfel de misiuni.

A spus că vrea să facă un pelerinaj, mergând pe urmele Apostolului Pavel.

Doar că Apostolul Pavel nu s-a plimbat cu un automobil blindat de 500 000 de euro, cum am citit că se va cumpăra de către guvernul cipriot, ca să-l plimbe două zile prin Cipru pe papa. Eu personal m-am scandalizat de această ştire, şi am spus că un automobil blindat nu e potrivit pentru vicarul lui Hristos. În mijlocul crizei economice să se pună tot pe umerii poporului aceste costuri.

Comunicatul reprezentanţilor papali spune că papa vine în Cipru pentru promovarea principiilor şi valorilor umane şi creştine şi că vrea să păşească pe urmele Apostolului Pavel, iar într-un spirit de fraternitate să se întâlnească cu Biserica Ortodoxă, având bune intenţii.

Nu ne îndoim de bunele lui intenţii, măcar de-ar fi aşa, măcar să se asemene Apostolului Pavel şi să întâlnească bogăţia Bisericii Ortodoxe. Ne rugăm să se întoarcă în Biserica Ortodoxă şi să redevină episcop ortodox aşa cum era  înainte de Schismă. Aceasta e unica modalitate de unire şi cea recomandată.

Ce credeţi că se ascunde în spate?

Vaticanul nu întreprinde acţiuni întâmplătoare, nici mişcări neprofitabile. Orice ieşire a oricărui papă are ca scop să-l prezinte ca lider mondial al creştinismului. În această clipă nu este nici măcar episcop canonic, nici ortodox, aşadar nu are nici un motiv să se prezinte ca prim episcop.

Pot să se ascundă interese politice?

Nu ştiu. Cred că nu vom avea niciun folos politic din vizita papei, ci doar foarte multe cheltuieli şi o tulburare în conştiiţele credincioşilor.

Arhiepiscopul a spus că toţi aceia care nu sunt de acord se vor aşeza pe ei înşişi în afara Bisericii.

Nu am în faţă declaraţiile Preafericitului, dar nu cred că cel care nu este de acord cu vizita papei se situează în afara Bisericii. Eu nu sunt de acord şi declar asta cu curaj şi nu sunt în afara Bisericii. Biserica, precum însuşi Arhiepiscopul subliniază, are un regim democratic şi una e să nu fim de acord politicos şi altceva să provocăm neorânduieli. Arhiepiscopul îşi cunoaşte foarte bine limitele.

Sfântul Sinod acceptă alt punct de vedere?

Arhiepiscopul este un om democrat şi respectă opiniile noastre, şi cu multă dragoste ne întâmpină pe toţi.

Dar cum poate să fie democrat un om care a fost ales arhiepiscop în felul în care a fost ales? Formal a fost ales cu o majoritate canonică, însă în realitate modul alegerii lui nu a fost unul democratic.

Să nu revenim aici, poziţia mea personală este delicată, şi nu voi comenta subiectul. Pot însă să spun că, în Sinod, Arhiepiscopul se comportă cu noi democratic; nu simt că nu respectă opiniile noastre. Ne ascultă.

Şi la sfârşit face ceea ce vrea.

Nu, de multe ori cedează în faţa opiniei Sinodului, chiar dacă el însuşi are o altă opinie.

Noul Statut de Funcţionare al Bisericii s-a făcut într-un mod democratic?

Nu l-a întocmit Arhiepiscopul, ci o comisie alcătuită din sinodali şi s-a pus aprobat în repetate întruniri ale Sfântului Sinod. Hotărârile se iau conform principiului majorităţii.

Ai impresia că a fost întocmit cu scopul de a vă exclude de la o eventuală revendicare a  tronului archiepiscopal.

Doresc ca Dumnezeu să dea mulţi ani arhiepiscopului şi să nu aibă loc alegeri arhiepiscopale în curând.

El însuşi a spus că va rămâne în tronul archiepiscopal doar cinci ani, adică până la sfârşitul lui noiembrie 2011.

Sfânta Scriptură spune că o mie de ani sunt ca o singură zi! Despre ce va face, trebuie să răspundă el însuşi. Eu doresc să nu intrăm curând în aventura alegerilor arhiepiscopale. Fiecare arhiepiscop se alege de către pronia lui Dumnezeu şi nu din perspective umane. Dacă Dumnezeu vrea să devină arhiepiscop X sau Y, mâine va deveni, chiar dacă noi oamenii vrem să-l împiedicăm. Scopul vieţii noastre nu este să devenim arhiepiscopi.

Care este scopul vieţii dumneavoastră?

Să ne mântuim, să fim aproape de Dumnezeu, să-L iubim pe Dumnezeu şi pe fraţii noştri.

Simţiţi că Arhiepiscopul încearcă să joace un rol de etnarh al Bisericii?

Nu cred că are o astfel de intenţie. De altfel, el însuşi, personal, a renunţat la titlul de etnarh din titulatură. Îşi cunoaşte foarte bine limitele, dar îi pasă şi îşi iubeşte patria.

De curând, chiar el a declarat că se încearcă, în mod organizat, ştirbirea prestigiului şi încrederii în Biserică sub pretextul îndatorării faţă de stat.

Dacă a vorbit în felul acesta, este o declaraţie foarte serioasă, care trebuie studiată şi trebuie avută în vedere de către toţi.

Sunteţi de acord că Biserica trebuie să plătească vechile ei datorii către stat, cele 163 de milioane?

Nu facem parte din comisia care s-a ocupat cu tema aceasta. Dacă într-adevăr, în temeiul legii, Biserica este datoare statului, atunci trebuie să plătească. Dacă însă, legal, nu este datoare, atunci poate să trateze tema cu discernământ, având în vedere situaţia de criză prin care trece poporul nostru. Biserica este datoare să fie foarte atentă în declaraţiile şi acţiunile care ar putea provoca sensibilitatea publică. Dar de cealaltă parte, şi statul e dator să fie clar şi să nu păcălească poporul, zicând că Biserica nu plăteşte impozitele.

Păcăleşte  poporul?

Când zice că Biserica nu plăteşte este greşit, pentru că Biserica plăteşte.

Mitropolia de Lemesou respinge sau nu impozitarea profiturilor capitalizabile ?

Eu nu cunosc aceşti termeni economici. Când vindem vreo proprietate, ne plătim în mod normal toate impozitele. Noi nu avem afaceri, care să ne aducă vreun câştig, noi nu avem hoteluri sau ateliere,  nu am făcut investiţii, de aceea şi situaţia noastră economică e dezastruoasă.

De unde provin veniturile dvs.?

Din chiria unui imobil, din darurile oamenilor care iubesc Biserica şi din vânzarea unor terenuri.

______________________

CHINOVIA CUVIOSULUI NICODIM AGHIORITUL
DIN GOUMENISSA (GRECIA):

MESAJ  DE FELICITARE
CĂTRE MITROPOLITUL ATANASIE DE LEMESOU

Sfânta Chinovie CUVIOSUL NICODIM
Pentalofos 613 00 Goumenissa
Nr. prot.: 232    În Pentalofos,
Lunea Sfântului Duh,
24 mai 2010

Înaltpreasfinţitului Mitropolit de Lemesou Atanasie
Sfântul Andrei nr. 306
Τ.Θ. 56091
3304 Lemesos – Cipru

Înaltpreasfinţite Părinte, Vă cerem sfintele rugăciuni şi arhiereştile binecuvântări ale Înaltpreasfinţiei Voastre.
Cu bucurie mare ne-am bucurat foarte după ce am citit interviul Înaltpreasfinţiei Voastre publicat pe internet în ziarul «Φιλελεύθερος». Am slăvit pe Dumnezeu pentru buna  şi frumoasa mărturisire pe care aţi dat-o cu îndrăzneală şi înţelepciune. Veselitu-s-a duhul nostru, văzând în Înaltpreasfinţia Voastră cum un episcop ortodox se ridică la înălţimea circumstanţelor, rupe tăcerea şi-şi susţine turma cea necăjită şi scandalizată în credinţa ei strămoşească. În sfârşit, un glas ortodox al unui episcop ortodox! Şi desigur, respirând mireasma pustiei athonite.
Sfinţitu-s-a gura Înaltpreasfinţiei Voastre prin această bună şi frumoasă mărturisire. Odihnit-aţi mulţimile călugărilor şi ale credincioşilor, care suferă văzând repetatele atacuri umilitoare pe preacuratul Trup al Domnului, Biserica de Dumnezeu întemeiată. Întărit-aţi în inima turmei care este cu adevărat credinţa Părinţilor ei şi aţi îndepărtat cu bărbăţie pâcla ereziei.
Dar în mod deosebit aţi ales ca interviul să fie dat la pomenirea celor 13 cuvioşi mucenici din Kadara, care au fost martirizaţi de către latini (romano-catolici), iar interviul acesta s-a publicat în ziua Cincizecimii. Într-adevăr, o nouă Cincizecime am trăit!!! Duhul Sfânt V-a mişcat pe Înaltpreasfinţia Voastră spre buna mărturisire şi ne-a răcorit pe noi, cei ce am citit preadulcele cuvinte ale Înaltpreasfinţiei Voastre, cu roua Harului Său. O oază în pustia absenţei mărturisirii ortodoxe la nivelul forurilor internaţionale.
Vă mulţumim călduros şi ne rugăm ca Duhul Sfânt să vă sprijine şi să vă întărească şi pe mai departe în articularea cuvântului mărturisitor, oriunde şi oricând e nevoie.
Cerându-Vă rugăciunile, noi, toţi fraţii Sfintei Chinovii, sărutăm cinstita dreaptă a Înaltpreasfinţiei Voastre.

Stareţ,
Arhimandritul Hrisostomos
şi fraţii mei în Hristos

sxed. 5

ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΣΤΕ!
ΠΟΤΕ ΘΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ
ΟΙ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ;
Ο ΑΓΙΟΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΠΗΡΕ ΣΑΦΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΣΗ! ΑΞΙΟΣ!
ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΓΙΑΤΙ ΣΙΩΠΟΥΝ
Ή ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΠΑΠΑ;

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
==========================

Επανερχόμαστε!

Ο Αγιος Λεμεσού έπραξε το χρέος του και μας ανέπαυσε με τη σαφή του και ορθόδοξη τοποθέτηση αναφορικά με την έλευση του Πάπα στην Κύπρο.
Οι υπόλοιποι αρχιερείς μας γιατί σιωπούν;
Τι περιμένουν για να άρουν το βάρος του σκανδάλου από τα πνευματικά τους παιδιά;
Δεν έγιναν όλοι παραλήπτες της επιστολής της Ιεράς Μονής Σταυροβουνίου;
Δεν έγιναν κοινωνοί της κάθετης αντίρρησης της ακρόπολης της Κυπριακής Ορθοδοξίας στην απόφαση όλων των συνοδικών να εξαπολύσουν εγκύκλιο για την υποδοχή του Πάπα;
Γιατί ΜΟΝΟΣ (μέχρι στιγμής τουλάχιστον) ο Αγιος Λεμεσού (απολύτως προς τιμήν του!) ευαισθητοποιήθηκε;
“Οι άλλοι” δεκαέξη αρχιερείς μας “πού”;
Δεν ακούν το στεναγμό του σκανδαλισμού του ποιμνίου τους; Μόνο ο Αγιος Λεμεσού έχει ευαίσθητες πνευματικές κεραίες;
Συνειδητοποιούν το μέγεθος του σκανδαλισμού του κόσμου;
Ο Μακαριότατος χαρακτηρίζει τους σκανδαλισθέντες ελαφρόμυαλους, ανεγκέφαλους, ανόητους κτλ. Αραγε έτσι αίρεται ο σκανδαλισμός ή με τη σαφή, θαρραλέα και ορθόδοξη στάση που πήρε ο Αγιος Λεμεσού;
Ας αναλογιστεί ο Μακαριότατος και οι Αγιοι Αρχιερείς μας τούτο μόνον: Οι περισσότεροι πιστοί της Εκκλησίας της Κύπρου που ζουν συνειδητή χριστιανική ζωή εξομολογούνται είτε στο Σταυροβούνι, είτε σε πνευματικούς που έχουν την πνευματική τους αναφορά στο Σταυροβούνι, είτε είναι πνευματικά τέκνα του Αγίου Λεμεσού, είτε εξομολογούνται σε κληρικούς που έχουν την πνευματική τους αναφορά στο Μητροπολίτη Λεμεσού.
Αφού, λοιπόν, οι δύο αυτοί ουσιαστικοί πόλοι της πνευματικής ζωής της Κύπρου πιστοποιούν τεράστιο σκανδαλισμό των ευσεβών χριστιανών εξαιτίας των οικουμενιστκών πρωτοβουλιών της Εκκλησίας της Κύπρου τι άλλο αναμένει ο Μακαριότατος και οι άλλοι αρχιερείς μας για να αντιληφθούν το μέγεθος του προβλήματος;
Δυστυχώς! Οι μόνοι αρχιερείς μας που μίλησαν μέχρι στιγμής ήταν ο Μακαριότατος, ο Αγιος Πάφου και – προς απόλυτη (επαναλαμβάνω ΑΠΟΛΥΤΗ) απογοήτευσή μας – ο Νεαπόλεως Πορφύριος οι οποίοι δήλωσαν ότι θα παραστούν στην υποδοχή του Πάπα.
Για τους άλλους Ιεράρχες μας ακούμε δημοσιογραφικές πληροφορίες και εικασίες. Επομένως τίποτα το θετικό.
Παρακαλούμε και το Μακαριότατο και το Σεβασμιότατο και το Θεοφιλέστατο να κάνουν δεύτερες σώφρονες και ορθόδοξες σκέψεις και να ανακαλέσουν την απόφασή τους να παραστούν στην υποδοχή του Πάπα.
Ο Αγιος Λεμεσού άνοιξε το δρόμο.
Το επαναμβάνω: Απολύτως προς τιμήν του!
Ας τον ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι συνοδικοί για να σηκώσουν την πέτρα του σκανδάλου από το βάρος της συνείδησης των πιστών.
Είναι αδήριτο χρέος τους έναντι του Θεού, της Εκκλησίας αλλά και των κατασκανδαλισμένων πνευματικών τους παιδιών για τις ψυχές των οποίων θα δώσουν λόγο στο Θεό εν ημέρα Κρίσεως.

______________________________

ΟΙ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ
ΛΕΜΕΣΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
====================
Μόλις δημοσιεύθηκε η συνέντευξη του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Λεμεσού κ. Αθανάσιου αναφορικά με την επικείμενη έλευση του Πάπα στην Κύπρο ο Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος θεώρησε σκόπιμο να κάνει δηλώσεις στο ΡΙΚ 1 με τις οποίες απεδοκίμασε την παρέμβαση του Μητροπολίτη Λεμεσού. Διερωτήθηκε μάλιστα γιατί ο Σεβασμιότατος υπέγραψε την εγκύκλιο με την οποία ο Κυπριακός λαός καλείται να υποδεχθεί το Πάπα, ενώ τώρα εκφράζει αποδοκιμασία για την έλευσή του. Αλλά δεν έμεινε μέχρις εδώ.

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΛΕΙ ΤΟ ΛΕΜΕΣΟΥ ΝΑ ΣΙΩΠΗΣΕΙ!!!
_________________
Προχώρησε και επιτίμησε τον Μητροπολίτη Λεμεσού επειδή έδωσε συνέντευξη και τον κάλεσε να σιωπήσει!!! Καταρχήν τι δικαίωμα έχει ο Αρχεπίσκοπος να καλεί το συνεπίσκοπό του να σιωπήσει για θέματα πίστεως; Είναι επίσκοπος! Οχι υπάλληλος της Αρχιεπισκοπής. Αν οι επίσκοποι δεν έχουν δικαίωμα (τι δικαίωμα; Αστεία λέμε; Αδήριτη υποχρέωση και επιβεβλημένο καθήκον!) να μιλούν για θέματα πίστεως τότε ποιος έχει δικαίωμα και υποχρέωση να μιλά; Αυτός είναι ο σεβασμός του Μακαριότατου προς το επισκοπικό αξίωμα και το συνοδικό πολίτευμα της Εκκλησίας;

Η ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΛΕΜΕΣΟΥ
________________
Ο Μακαριότατος αναφέρθηκε επίσης για το ανακόλουθο του Σεβασμιότατου Λεμεσού ο οποίος υπέγραψε την εγκύκλιο που εξαπέλυσε η Σύνοδος για να υποδεχθεί τον Πάπα και ύστερα από λίγες μέρες έδωσε συνέντευξη στην οποία έλεγε ότι ο Πάπας είναι ανεπιθύμητος στην Κύπρο. Ας σημειωθεί ότι ο Σεβασμιότατος Λεμεσού έδωσε τη δική του εκδοχή για την υπογραφή της εγκυκλίου. Γιατί πρέπει να την παραγνωρίσουμε; Πέραν αυτού ο κάθε λογικά και αντικειμενικά σκεπτόμενος άνθρωπος διερωτάται: Ακόμη και αν η εκδοχή του Μακαριότατου είναι ορθή γιατί πρέπει να ντρέπεται ο Σεβασμιότατος γι’ αυτή τη διαφοροποίηση; Από πότε έγινε να θεωρούμε λάθος τη συμφωνία μας με τη γραμμή των Πατέρων; Εκείνο που μετρά στη συνείδηση των πιστών είναι ότι ο Σεβασμιότατος Λεμεσού με τη συνέντευξή του στοιχήθηκε με κρυστάλλινη διαύγεια σε όλα τα θέματα που αφορούν την έλευση του Πάπα στην Κύπρο.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ
_______________
Είπε συγκεκριμένα: Ο Πάπας είναι αιρετικός. Ο Παπισμός δεν είναι Εκκλησία. Δεν έχει μυστήρια. Ο Πάπας δεν θα έπρεπε να έχει προσκληθεί στην Κύπρο, αλλά και που προσεκλήθη δεν θα φέρει κανένα καλό στο εθνικό μας θέμα. Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η Εκκλησία της Κύπρου κατά τη Λατινοκρατία υπέστη τα πάνδεινα και η δουλεία και τα μαρτύρια της είναι χειρότερα και από την εποχή της Τουρκοκρατίας και εξήγησε ότι το μόνον που θα απομείνει από την επίσκεψη του Πάπα είναι ο σκανδαλισμός του ευσεβούς λαού του Θεού που αποστρέφεται και αποδοκιμάζει τις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες. Δεν παρέλειψε επίσης να κάνει αναφορά στο σκάνδαλο της παιδεραστίας που σείει κυριολεκτικά συνθέμελα τα θεμέλια του Παπισμού.

ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΙΑ;
__________________
Ερωτώ: Ποιος λογικός και απροκατάληπτος άνθρωπος δικαιούται να μεμφθεί το Σεβαμιότατο για τις τόσο ξεκάθαρες θέσεις του; Ακόμη και αν η εκδοχή του Μακαριότατου, και όχι του Σεβασμιότατου Λεμεσού για την ευθύνη της πρόσκλησης προς τον Πάπα είναι ορθή, γιατί θα έπρεπε ο Αγιος Λεμεσού να μείνει εδραίος και αμετακίνητος σε μια θέση που διαπίστωσε ότι σκανδάλιζε το ποίμνιο της Εκκλησίας και τον άφηνε εκτεθειμένο στις δίκαιες επικρίσεις των πιστών;

ΑΛΛΟ ΑΣΥΝΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΝΟΙΑ
_____________
Η αλλαγή στάσης με γνώμονα την αλήθεια της Εκκλησίας δεν λέγεται ασυνέπεια αλλά μετάνοια. Και η μετάνοια για οποιοδήποτε λάθος δεν μας αφήνει εκτεθειμένους, όπως φαίνεται να φρονεί ο Μακαριότατος! Αντίθετα μας εξυψώνει στα μάτια και του Θεού και των ανθρώπων. Το αμαρτάνειν ανθρώπινον. Το εμμένειν στην αμαρτίαν σατανικόν.
ΜΟΝΟΝ Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ;
________________
Αλλωστε μόνον ο Αγιος Λεμεσού συγκατάνευσε στη διοργάνωση του Διαθρησκειακού συνεδρίου και στην πρόσκληση προς τον Πάπα να επισκεφθεί την Κύπρο; Οι υπόλοιποι επίσκοποι της Εκκλησίας της Κύπρου δεν έδωσαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τη συγκατάθεσή τους για τις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες; Γιατί να μεμφθούμε το Σεβασμιότατο Λεμεσού επειδή εκφράζει δημόσια, έστω και την ενδεκάτη, με τόση σαφήνεια ξεκάθαρα ορθόδοξες θέσεις; Τι έπρεπε να κάνει; Να εκφράσει εμμονή ή να επιδείξει ανοχή με τη σιωπή του στις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες; Οσο αυστηρά και αν εξετάσει κάποιος τη συνέντευξη του Σεβασμιότατου Λεμεσού είναι αδύνατο να τη βρει επιλήψιμη αφού διαχώρισε τη θέση του από τις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΚΑΝΔΑΛΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΟΙΜΝΙΟ;
______________________
Το πιο παράδοξο ίσως που είπε ο Μακαριότατος στις δηλώσεις στο ΡΙΚ 1 είναι ότι κάνει λάθος ο Σεβασμιότατος Λεμεσού όταν διατυπώνει την άποψη ότι ο κόσμος είναι σκανδαλισμένος με την πρόσκληση προς τον Πάπα. Είναι απορίας άξιον πώς ο Μακαριότατος γνωρίζει ότι δεν υπάρχει σκανδαλισμός των πιστών αφού ως γνωστόν δεν ασκεί το έργο του πνευματικού. Αντίθετα! Ο Μητροπολίτης Λεμεσού έχει χιλιάδες πνευματικά παιδιά και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα αν υπάρχει ή αν δεν υπάρχει σκανδαλισμός αναφορικά με την επίσκεψη του Πάπα. Γιατί, λοιπόν, να εμπιστευτεί κάποιος την άποψη του Μακαριότατου και όχι του Αγίου Λεμεσού που γίνεται άμεσα αποδέκτης του σκανδαλισμού του ποιμνίου του;

ΝΑ ΒΡΕΙ ΜΙΜΗΤΕΣ, ΟΧΙ ΕΠΙΚΡΙΤΕΣ, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
______________
Εκφράζω την ισχυρή πεποίθηση ότι το ζητούμενο (τουλάχιστον αυτή τη στιγμή), δεν είναι να ψέξουμε τον Αγιο Λεμεσού ή να διακριβώσουμε την ευθύνη του για τις οικουμενιστικές πρωτοβουλίες της Εκκλησίας της Κύπρου τα τελευταία χρόνια. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί δεν είναι ότι άργησε ο Σεβασμιότατος Λεμεσού να μιλήσει (επιτέλους ο εργάτης της ενδεκάτης αμείβεται όπως και της πρώτης) αλλά το ότι η Εκκλησία της Κύπρου έχει 17 αρχιερείς και από αυτούς μόνον ο Αγιος Λεμεσού βρήκε το σθένος να διαχωρίσει δημόσια τη θέση του από τις Οικουμενιστικές πρακτικές και εξέφρασε θέσεις για τον Οικουμενισμό, τους διαλόγους και τον Πάπα που ανέπαυσαν πλήρως τη συνείδηση των πιστών. Πιστεύω ειλικρινά ότι αντί επικριτές του Μητροπολίτη Λεμεσού αναμένουμε μιμητές του ανάμεσα στην Ιεραρχία της Εκκλησίας της Κύπρου.
______________
sxed.-2

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ
ΒΕΒΑΙΟΣ ΔΙΑΔΟΧΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΙΚΟΥ ΘΡΟΝΟΥ

Του Παναγιώτη Τελεβάντου
=============
Είναι με τον επιεικέστερο δυνατόν χαρακτηρισμό παράξενη η συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου Κύπρου τις τελευταίες μέρες. Απειλεί τώρα όσους επισκόπους (ο αριθμός τους παραμένει ακόμη αδιευκρίνιστος) δεν θέλουν να παραστούν στην υποδοχή του Πάπα. Μία λογική (επαναμβάνω λογική) εξήγηση υπάρχει: Απεφάσισε να χρίσει, για τους δικούς του λόγους, έμμεσα τον Μητροπολίτη Λεμεσού διάδοχό του στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο! Υπενθυμίζω ότι αναφέρθηκα δύο φορές σε λογική εξήγηση της συμπεριφοράς του Αρχιεπισκόπου. Δεν εννοούσα κατ’ ανάγκην ότι ερμηνεύει το θέατρο του παραλόγου που ζούμε αυτές τις μέρες στην Κύπρο.
ΟΣΟΙ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΗΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΘΑΙΡΕΘΟΥΝ
______________
Ως γνωστόν οι Ιεροί Κανόνες των Οικουμενικών και Τοπικών Συνόδων απαγορεύουν αυστηρά και επί ποινή καθαιρέσεως τη συμπροσευχή με αιρετικούς. Ο Πάπας με βούλλα της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Κύπρου είναι αιρετικός. Αρα όσοι συμπροσευχηθούν με τον Πάπα πρέπει να καθαιρεθούν με βάση τους Ιερούς Κανόνες. Αν ο Αρχιεπίσκοπος θέσει θέμα στη σύνοδο για να τιμωρήσει τους Ιεράρχες που θα αρνηθούν να συμμετάσχουν στην υποδοχή του Πάπα βάσει ποιων κανόνων θα τους καταδικάσει; Βάσει αυτών που προβλέπουν καθαίρεση του ιδίου και όποιου άλλου ιεράρχη παρανομήσει και συμπροσευχηθεί με τον Πάπα;
Ο ΛΕΜΕΣΟΥ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΑΡΤΥΡΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ
___________________________
Αν προχωρήσει σε τέτοια ενέργεια μια λογική εξήγηση υπάρχει! Για κάποιο λόγο απεφάσισε να δώσει το δακτυλίδι της διαδοχής στο Σεβασμιότατο Λεμεσού. Αν επιβάλει το επιτίμιο αποβολής από τις εργασίες της Συνόδου σε όσους Ιεράρχες απόσχουν από την υποδοχή του Πάπα το ΜΟΝΟ πράγμα που θα κατορθώσει είναι να κάνει τον Μητροπολίτη Λεμεσού μάρτυρα στη συνείδηση των πιστών. Οσες αντιρρήσεις και αν υπάρχουν ή αν υπήρχαν εκ μέρους των παραδοσιακών πιστών απέναντι στο πρόσωπο του Αγίου Λεμεσού θα σβηστούν με μια μονοκοντυλιά άπαξ και διαπαντός και θα καταστεί με μαθηματική ακρίβεια κατα αναπόδραστη νομοτέλεια ο πόλος αντίστασης στα οικουμενιστικά ανοίγματα της Εκκλησίας της Κύπρου και ο βέβαιος διάδοχος του Αρχιεπισκοπικού θρόνου όποτε προκύψει θέμα διαδοχής. Αυτά λέγει η κοινή λογική ακόμη και ημών των ανεγκεφάλων και ανοήτων που ενεργούμε με ζήλον χωρίς επίγνωση, σύμφωνα με τους χαρακτηρισμούς του Μακαριότατου.
ΔΕΝ ΑΝΤΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ;
___________
Και ο μεν Αρχεπίσκοπος δεν φαίνεται να αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των λόγων του ή ίσως προωθεί, με αυτόν τον τρόπο, την υποψηφιότητα Λεμεσού. Καλά ούτε ο Μητροπολίτης Πάφου το κατανοεί; Ούτε ο Αγιος Μόρφου; Ούτε ο Αγιος Κιτίου; Ούτε ο Αγιος Κωνσταντίας; Το σίγουρο είναι ότι αποκλείεται να αγνοούν ότι ο ευνοούμενος του ΑΚΕΛ για τον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο, όποτε ήθελαν προκύψει, έχει ήδη ορισθεί. Ο Μητροπολίτης Πάφου έχει αποκλειστεί λόγω των θέσεων του στο Κυπριακό. Οι Μητροπολίτες Κύκκου, Κιτίου, Κωνσταντίας και Μόρφου είναι δεκτοί από το ΑΚΕΛ πλην όμως το ΑΚΕΛ έχει κάψει τη γούνα του δύο φορές τα τελευταία χρόνια στις εκλογές εκκλησιαστικών προσώπων: Και στη Μητρόπολη Λεμεσού και στις Αρχιεπισκοπικές εκλογές. Γι’ αυτό αποκλείεται να ποντάρει σε άλογο που δεν έχει σοβαρότατες πιθανότητες να κερδίσει την κούρσα. Ετσι η μόνη επιλογή που απονέμει είναι η υποψηφιότητα του Μητροπολίτη Ταμασού ο οποίος αφ’ ενός μεν θα έχει στη διάθεσή του τον κορβανά της Μονής του Κύκκου και παράλληλα την ικανότητα να διεμβολίσει τη δεξαμενή των ψήφων της δεξιάς με μεγαλύτερη επιτυχία. Επομένως η κοινή λογική λέγει ότι αν ο Μητροπολίτης Λεμεσού (μόνος εκ των δελφίνων του Αρχιεπισκοπικού Θρόνου) αφεθεί μόνος να πολεμά τις οικουμενιστικές ενέργειες η εκλογή του στον Αρχιεπισκοπικό Θρόνο είναι με μαθηματική βεβαιότητα εξασφαλισμένη. Θα μου πείτε: Μα αυτά τα γράφεις για να προβληματίσεις όσους σκέφτονται να παραστούν στην υποδοχή του Πάπα. Και απαντώ: Ασφαλώς και τα γράφω γι’ αυτό το σκοπό και όχι για κανένα άλλο, αλλά δεν είναι η ΜΟΝΗ ρεαλιστική εκτίμηση των δεδομένων που υπάρχει;
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΒΟΚΑΤΟΡΕΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ;
______________
Ας σημειωθεί ότι η στάση του Μητροπολίτη Λεμεσού θα αποκτήσει ιδιαίτερη δυναμική αν ορισμένοι από το περιβάλλον του σταματήσουν να υποσκάπτουν την κατά Θεόν στάση του. Ο Αρχεπίσκοπος μιλά με αυτή την αθυροστομία και τον αυταρχισμό όχι μόνον εξαιτίας του χαρακτήρα του αλλά και επειδή ενθαρρύνεται από τη στάση ορισμένων ιεραρχών.
ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΗ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΥ
________________
Ενας από αυτούς λ.χ. ο χωρεπίσκοπος Νεαπόλεως Πορφύριος δήλωσε χθες ότι δεν θα ήταν φρόνιμο να φύγει από την Αρχιεπισκοπή για να απόσχει από την υποδοχή του Πάπα. Οι δηλώσεις του Αγίου Νεαπόλεως, αν μετεδόθησαν ορθά από τα ΜΜΕ (δεν είδαμε ακόμη διάψευσή τους), φέρνουν τον Θεοφιλέστατο σε κάθετη αντιπαράθεση με το Γέροντά του Μητροπολίτη Λεμεσού ο οποίος σε δηλώσεις του σε Ιερατικό συνέδριο της Μητρόπολής του είπε ότι προτιμά να χάσει το θρόνο του παρά να παραστεί στην υποδοχή του Πάπα. Ο Αρχιεπίσκοπος απειλεί με επιτίμιο αποβολής για ένα χρόνο από τις εργασίες της Συνόδου όσους δεν παρευρεθούν στην υποδοχή του Πάπα. Η μάχαιρα του επιτίμιου θωπεύει ήδη ανατριχιαστικά το λαιμό του Σεβασμιότατου Λεμεσού. Και ο Αγιος Νεαπόλεως; Προβαίνει στην αποκαρδιωτική και ακατανόητη δήλωση ότι δεν είναι φρόνιμο να φύγει από την Αρχιεπισκοπή για να απουσιάσει από την υποδοχή του Πάπα! Να σχολιάσουμε τη στάση του; Είναι το λιγότερο ασέβεια προς τον Γέροντά του! Αήθεια εκ μέρους του! Και φυσικά αδίστακτη παράβαση των Ιερών Κανόνων.
Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ
_______________
Υπάρχει επίσης μια παράξενη σιωπή εκ μέρους του Ηγουμένου του Μαχαιρά (επισκόπου πολλαπλώς ευεργετηθέντος από το Σεβασμιότατο Λεμεσού). Οι δημοσιογραφικές πληροφορίες δεν αναφέρουν το όνομά του μεταξύ αυτών που θα είναι απόντες από την υποδοχή του Πάπα. Ευελπιστούμε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι θα καταφέρει πισώπλατη μαχαιριά κατά του ευεργέτη του. Οφείλει να διευκρινίσει, με δημόσιες δηλώσεις, όπως και ο Αγιος Νεαπόλεως, ότι στηρίζουν το Γέροντά τους και ότι θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του προπαντός τώρα που απειλείται με εκκλησιαστικά επιτίμια για την κατά Θεόν στάση που δείχνει αναφορικά με την έλευση του αιρεσιάρχη της Ρώμης στην Κύπρο. Του το οφείλουν! Το οφείλουν στους κανόνες της μοναχικής υπακοής που έχουν δώσει. Και το οφείλουν προπαντός στο Χριστό και στην Εκκλησία αλλά και στις χιλιάδες των παραδοσιακών πιστών που παρακολουθούν ενεοί και κατασκανδαλισμένοι τα τελευταία χρόνια τον οικουμενιστικό κατήφορο της Εκκλησίας της Κύπρου.
_____
sxed.-2

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΥΠΡΟ ΣΤΑ ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ

________________

IERARHI BOICOTEAZĂ VIZITA PAPEI ÎN CIPRU

Sursa: Φιλελεύθερος, 25/5/2010

Levkosia:

Paşii mitropolitului de Lemesou, care va lipsi de la festivitatea de primire a papei Benedict al XVI-lea la începutul lui iunie, vor fi urmaţi conform unor informaţii şi de alţi – cel puţin – patru arhierei. Este vorba despre mitropoliţii Pavel de Kirineea şi Varnava de Trimitunda, precum şi de horepiscopii Hristofor de Carpasia şi Nicolae de Amatunda, fără a fi exclus să-i urmeze şi alţii.

Mitropolitul Gheorghe de Pafos a declarat către «Φ», că în comunicatul Sfântului Sinod se face referinţă la faptul că papa este eretic, deoarece se subliniază că există diferenţe dogmatice. “Oricine se diferenţiază dogmatic de credinţa ortodoxă este considerat de către Biserica noastră eretic şi asta este clar pentru toţi cei care cunosc dogmatică”, a spus. Pe aceeaşi lungime de undă s-a situate prin declaraţiile sale şi horepiscopul Porfirios de Neapoli.

Ambii însă, încearcă să arate că Ortodoxia nu este vătămată de discuţii şi contacte cu ereticii sau cu cei de alte religii. Cu toate acestea, subliniază că privesc foarte negativ prozelitismul pe care îl promovează biserica catolică prin aşa numita uniaţie. Prin această metodă, episcopi cu aceeaşi înfăţişare ca şi episcopii ortodcşi  se prezintă ortodocşi, dar îl pomenesc pe papa, împotriva credinţei ortodoxe.

Una e papa, altceva preşedintele

Membrii ai Sfântului Sinod susţin că, deoarece vizita papei este vizita unui şef de stat, nu sunt obligaţi să-l primească la sosirea sa în Pafos, cum vor face alţi sinodali. Aceiaşi adaugă faptul că invitaţia adresată papei nu vine din partea Bisericii Ciprului, ci din partea preşedintelui statului şi lucrul acesta le uşurează poziţia.

Arhiepiscopul Hrisostomos al II-lea şi-a exprimat părerea că unii membrii ai sinodului pot să participe la primirea papei în Pafos şi alţii să fie prezenţi la vizita papei la Arhiepiscopie, unde va vizita camera arhiepiscopului Macarie şi va şedea la masă. Horepiscopul Porfirios de Neapole a menţionat că nici el nu consideră că acela care va fi de faţă la primire trădează credinţa, iar cel care nu va fi, o susţine. Vizita papei nu constituie un eveniment religios, ci în principal politic, a adăugat horepiscopul. El însuşi a menţionat că se va afla la Arhiepiscopie, când va ajunge papa, şi a adăugat că n-ar fi înţelept să plece de la Arhiepiscopie.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-

________

Pontiful este eretic cu girul Sinodului Ciprului

Indirect, dar clar, îl pun la zid pe papa şi pentru prozelitism

de Vasou Vasiliou

În afară de mitropolitul de Lemesou, vizita papei Benedict se aşteaptă a fi boicotată şi de mitropolitul Pavel de Kirineea, mitropolitul Varnava de Trimitunda, episcopul Hristofor de Karpasia şi episcopul Nicolae de Amatunda.Prin urmare, membrii ai Sfântului Sinod consideră ca fiind foarte negativ din partea papei prozelitismul pe care îl promovează biserica catolică în rândul creştinilor ortodocşi, deşi este considerat eretic, de vreme ce în primul caz există căderi cu încurajarea catolicismului în dauna Ortodoxiei.

Atât mitropolitul Gheorghe de Pafos, cât şi episcopul Porfirios de Neapole consideră că prozelitismul constituie unul din cele mai negative elemente în acţiune ale bisericii catolice în dauna Ortodoxiei.

Paralel, Gheorghe de Pafos, a arătat că Sfântul Sinod a făcut referinţă în Enciclica din 16 mai, atât asupra faptului că papa este eretic, cât şi asupra prozelitismului la care se dedă biserica catolică şi s-a întrebat ce a spus în plus mitropolitul Athanasie de Lemesou în interviul său acordat duminica trecută.

Când a fost întrebat unde s-a făcut referinţă în Enciclică asupra faptului că papa este eretic (cum a susţinut mitropolitul de Lemesou), Mitropolitul de Pafos a trimis la paragraful în care se menţionează:

“Participarea noastră la primirea papei, prezenţa noastră la festivităţile în onoarea sa, precum şi întâlnirile noastre cu el, nu înseamnă  revizuirea marilor diferenţe dogmatice şi de altă natură care ne despart…”.

La observaţia că la o primă vedere nu este clar că referinţa de mai sus trimite la faptul că e eretic, Gheorghe de Pafos a subliniat că oricine se diferenţiază dogmatic de credinţa ortodoxă este considerat de Biserica noastră eretic şi acest lucru este clar pentru cei care cunosc dogmatică. Gheorghe de Pafos, a observat, că menţiunea de mai sus s-a făcut nu într-un comunicat oarecare, ci într-o enciclică sau circulară, pe care o semnează toţi membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ciprului.

Pe de altă parte, episcopul Porfirios de Neapole a menţionat că nu trebuie să ne temem nici de dialogul cu alte  religii sau cu alte confesiuni, nici de contactele, care au loc din când în când cu diferite prilejuri. Nu va fi trădată Ortodoxia dacă ne întâlnim, dacă discutăm, dacă chiar mâncăm împreună şi cu cei de alte religii – a spus, ca să adauge:

Ne aflăm sub ocupaţie şi avem nevoie de ajutorul şi al creştinilor şi al altora, ca să ne eliberăm ţara, şi ajutorul acesta, dacă vine, nu va veni în absenţa noastră.

În ceea ce priveşte subiectul prozelitismului, mitropolitul de Pafos a menţionat că la acesta se face trimitere în Enciclica Sfântului Sinod după cum urmează:

“… Nici recunoaşterea deviaţiei eclesiologice a uniaţiei, care este pentru noi o metodă de prozelitism”.

Gheorghe de Pafos a menţionat că episcopii catolici care poartă aceleaşi haine cu episcopii ortodocşi îi rătăcesc, îi înşală pe credincioşii ortodocşi, zicând că se roagă în acelaşi fel în care ne rugăm şi noi, dar la sfârşit îl pomenesc pe papa.

Asupra aceleiaşi teme episcopul de Neapole a menţionat că într-adevăr chestiunea respectivă constituie un spin în relaţiile dintre cele două biserici.

Prozelitism

În timpul vizitei sale în Cipru, papa va trece şi la acţiuni care întăresc prozelitismul în dauna Bisericii Ortodoxe, după cum susţin membri ai Sfântului Sinod, care nu au vrut să le fie publicate numele. Mai precis, după cum au menţionat, în Cipru vor sosi şi episcopi din Orientul Mijlociu şi între ei vor fi şi uniţi (greco-catolici), care îi atrag pe creştini la catolicism. Papa este aşteptat să emită invitaţii episcopilor uniţi (greco-catolici) pentru congresul care va avea loc în luna octombrie la Vatican, lucru care este considerat ca o acţiune nedreaptă, de vreme ce aceasta se va face într-o ţară ortodoxă.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_1008.html)

______

Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului

se întruneşte înainte de venirea papei

Răspunzând la unele întrebări ale ziariştilor, Arhiepiscopul Hrisostomos al Ciprului a spus că Sinodul ordinar al Bisericii Ciprului se va întruni înainte de sosirea papei, în marţea şi miercurea următoare şi „se va pune deci tema (a se înţelege a reacţiilor/împotrivirilor) numaidecât”.A menţionat printre altele că deja de la întrunirea anterioară a Sinodului s-a hotărât care episcopi îl vor primi pe papa în Pafos şi care la Arhiepiscopie.

(trad. I.F., http://thriskeftika.blogspot.com/2010/05/blog-post_8599.html)

______________

Φιλορθοδοξος Ενωσις Κοσμας Φλαμιατος

«Μωραίνει Κύριος ὃν βούλεται ἀπωλέσαι»

Ὁ «Πάπας» τῆς Κύπρου παραληρεῖ

μὲ ἀπειλές, ὕβρεις, συκοφαντίες καὶ ψεύδη

Στήνεται κλῖμα καὶ σκηνικὸ προβοκάτσιας

Ἡ πραγματοποίηση τῆς Ἡμερίδος, ποὺ ἔγινε στὴν Πάφο στὶς 22 Μαΐου 2010, μὲ θέμα «Θεολογικὲς καὶ Ἠθικὲς διαστροφὲς τῆς Παναιρέσεως τοῦ Παπισμοῦ – Οἱ φοβερὲς ἀλήθειες ποὺ ἀποκρύπτουν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καὶ ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου», ἔγινε ἐπειδὴ ἕως τότε οὐδεμία ἀντίδραση ὑπῆρξε ἢ διεφαίνετο ὅτι θὰ ὑπάρξει. Τὰ μοναστήρια σιωποῦσαν. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου μάλιστα –καὶ ἐνῶ εἶχε ἀνακοινωθεῖ ἡ εἴδηση περὶ τῆς Ἡμερίδος ἀπὸ τὶς 2 Μαΐου, ἐξέδωσε Ἐγκύκλιο πρὸς τὸν λαόν στὶς 4/5/2010.

Ἡ Ἐγκύκλιος διαβάστηκε στοὺς Ἱ. Ναοὺς στὶς 16/5/2010 –ἕξι ἡμέρες πρὶν τὴν πραγματοποίηση τῆς Ἡμερίδος– μὲ τὴν ὁποία τὸν καλοῦσε νὰ μὴν ἀντιδράσει: «Καλοῦνται πατρικὰ ὅπως ὅλοι παραμείνουν ἥσυχοι καὶ κωφεύσουν στὶς ὁποιεσδήποτε προτροπὲς ἀνεύθυνων στοιχείων γιὰ ἔκφραση διαμαρτυριῶν… Ἂν ὑπῆρχε ὁ παραμικρὸς κίνδυνος γιὰ τὴν πίστη μας» ἡ Ἱ. Σύνοδος πρώτη «θὰ καλοῦσε σὲ διαμαρτυρίες… “Πείθεσθε, λοιπόν, τοῖς ἡγουμένοις ἡμῶν”». Ἡ Ἐγκύκλιος προσπαθεῖ νὰ καθησυχάσει καὶ ν’ ἀποκοιμίσει τὸν λαὸ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὸ περιεχόμενό της καταμαρτυρεῖ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο: ἡ ὀλιγωρία περὶ τὴν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας εἶναι καταφάνερη, ἐνῶ ἡ καισαροπαπικὴ ἐξουσιαστικὴ ἐπιβολὴ καὶ ἐπιβουλὴ κραυγάζει μὲ τὴν ἀποτρόπαιη φωνή της. Ἡ Ἐγκύκλιος ποὺ διαβεβαιοῖ ὅτι δὲν κινδυνεύει ἡ Ὀρθοδοξία, αὐτὴ τούτη ὄζει ἀντορθόδοξης νοοτροπίας ποὺ καταργεῖ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν ἱερὰ Παράδοση!… Ἀπόδειξη τούτου εἶναι ἡ ἀντιπαπικὴ-ἀντιοικουμενιστικὴ τοποθέτηση τοῦ Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσοῦ κ. Ἀθανασίου ποὺ κατόπιν δημοσιεύτηκε («Φιλελεύθερος», 23/5/2010).

Ἡ Ἡμερίδα εἶχε στόχο νὰ ξυπνήσει τὰ ὀρθόδοξα ἀντανακλαστικὰ τῶν ἐφησυχαζόντων Ἱεραρχῶν καὶ πιστῶν, νὰ τοὺς προβληματίσει καὶ νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν σημασία τῆς —παρὰ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες— ὑποδοχῆς ἑνὸς αἱρετικοῦ καί, τέλος, νὰ τοὺς παροτρύνει σὲ ἀποχή, ὥστε νὰ ἀνατραποῦν τὰ σχέδια τοῦ Πάπα, ποὺ θέλει νὰ πιάσει στὸν ὕπνο τὴν Ἐκκλησία μας καὶ νὰ τῆς ἐπιβληθεῖ ἐξουνιτίζοντάς την. Ὁ στόχος τῆς Ἡμερίδας, μὲ τὴν χάρη καὶ τὴν οἰκονομία τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἐπετεύχθη.

ΠΕΡΙΦΡΟΝΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΑΠΟΧΗ ΣΑΣ ΤΟΝ ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗ ΠΑΠΑ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

Ἡμερομηνία διεξαγωγῆς τῆς Ἡμερίδας ἐπελέγη νὰ εἶναι 15 ἡμέρες πρὶν τὴν ἔλευση τοῦ Πάπα στὴν Κύπρο, γιὰ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε σὲ οἱασδήποτε ἀποχρώσεως καλοθελητὲς ἢ «πράκτορες» νὰ δράσουν προβοκατόρικα τὶς παραμονὲς ἢ τὴν ἡμέρα τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πάπα. Καὶ ἐπειδὴ ἡ παραπληροφόρηση συνεχίζεται, ἐκδίδουμε τὸ παρὸν Δελτίο γιὰ νὰ δηλώσουμε τὰ ἑξῆς:

Εἴμαστε ἀντίθετοι μὲ δυναμικὲς ἐκδηλώσεις ἐναντίον τοῦ Πάπα κατὰ τὴν ὑποδοχή του καὶ τὴν παραμονή του στὴν Κύπρο. Ὅ,τι ἀσχημίες μποροῦσαν νὰ διαπραχθοῦν φρόντισε νὰ τὶς διαπράξει καὶ νὰ τὶς διαπράττει κατὰ συρροὴ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου κ. Χρυσόστομος Β΄, ὁ ὁποῖος μὲ τὶς ἐπανειλημμένες προκλητικὲς καὶ ἀπαράδεκτες γιὰ ὀρθόδοξο κληρικὸ δηλώσεις του δημιουργεῖ κλῖμα ἔντασης καὶ καλλιεργεῖ τὴν ἀνομολόγητη προσδοκία του γιὰ τὴν πραγματοποίηση «ἀσχημιῶν»!… Οἱ κινητοποιήσεις ὅμως πρέπει ν’ ἀποφευχθοῦν παντελῶς, γιατὶ πολλὲς δυνάμεις στὰ πλαίσια τῆς Παγκοσμιοποίησης καὶ τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων στὴν περιοχὴ ἔχουν συμφέρον μὲ προβοκάτσιες (μικρὲς ἢ μεγάλες ἢ ἀκραῖες στοχευμένες προκλήσεις) νὰ δημιουργήσουν προβλήματα στὴν Κυπριακὴ Δημοκρατία καὶ νὰ ἐκθέσουν ἐκείνους ποὺ ὑπερασπίζονται τὴν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας. Ἡ θέση μας εἶναι:

«Περιφρονεῖστε τὸν Πάπα τοῦ Βατικανοῦ καὶ τοὺς λατινόφρονες καὶ οἰκουμενιστὲς ἐπισκόπους τῆς Κύπρου. Γυρίστε τους τὴν πλάτη καὶ καταδείξετε τὴν ἀπαξίωσή σας μὲ τὴν καθολικὴ ἀποχὴ τοῦ Ὀρθοδόξου Κυπριακοῦ Λαοῦ ἀπὸ τὴν ὑποδοχή του καὶ τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν τρίτο καὶ ὁριστικὸ Ἀττίλα ποὺ εἰσβάλλει στὴν Κύπρο».

Ἐξ ἄλλου —εἰς ὅ,τι ἀφορᾶ τὴν Φιλορθόδοξη Ἕνωση «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» καὶ τὰ συνεργαζόμενα μαζί μας ὀρθόδοξα σωματεῖα στὴν Κύπρο καὶ στὴν Ἑλλάδα— ἀποδείξαμε τὴν εἰρηνικὴ στάση μας μὲ τὴν Ἡμερίδα, ποὺ πραγματοποιήσαμε στὴν Πάφο καὶ στὴν ὁποία δὲν ἐκφράσαμε συνθηματικό λόγο, ἀλλὰ παραθέσαμε ἱστορικὰ στοιχεῖα καὶ καταθέσαμε θεολογικὰ ἐπιχειρήματα κατὰ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ρωμαίου Ποντίφηκα, καταγγείλαμε τοὺς παράγοντες ποὺ ἀπεργάζονται τὰ ἀνίερα τεκταινόμενα καὶ προειδοποιήσαμε γιὰ τὶς ὀλέθριες συνέπειες ποὺ θὰ ἀκολουθήσουν τὴν ἐπίσκεψη τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα στὴν Κύπρο.

Εἶναι κακόβουλη καὶ σκόπιμα ἀποπροσανατολιστικὴ καὶ ἀποτελεῖ προβοκάτσια (ὅσον ἀφορᾶ στοὺς συλλόγους ποὺ πραγματοποίησαν τὴν Ἡμερίδα στὴν Πάφο) ἡ πληροφορία, ποὺ διοχετεύθηκε στὶς ἐφημερίδες τῆς Κύπρου, ὅτι τάχα «φανατικοὶ ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἕτοιμοι νὰ κατέλθουν στὴν Κύπρο μὲ σκοπὸ νὰ συνδεθοῦν μὲ τοὺς ἐδῶ ὁμοϊδεάτες τους, γιὰ νὰ ἀντιδράσουν ἀπὸ κοινοῦ στὴν ἐπίσκεψη τοῦ Πάπα» («Φιλελεύθερος», 26/05/2010). Ὁ φανατισμὸς καὶ οἱ σκοπιμότητες ὑπάρχουν σὲ ἐκείνους ποὺ υἱοθετοῦν σκοτεινὰ ἢ ἀναληθῆ σενάρια καὶ σὲ ἐκείνους τοὺς ἱερωμένους —ὅπως ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου καὶ οἱ σὺν αὐτῷ λατινόφρονες-οἰκουμενιστὲς ἐπίσκοποι— οἱ ὁποῖοι τὸ μόνο πρᾶγμα ποὺ ξέρουν νὰ κάνουν καλά, εἶναι οἱ ἐκφοβισμοί, οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ προτροπὲς γιὰ βιαιότητες. Ἀπειλὲς ἀκόμα καὶ στοὺς συνεπισκόπους τους, ποὺ —σταθερά, ἡρωϊκά, θυσιαστικὰ καὶ παρὰ τὸν προηγηθέντα δισταγμό τους— ἀποφάσισαν τελικὰ νὰ βαδίσουν τὸν δρόμο τῆς Ὁμολογίας. Ὄντως, οἱ ἀπειλὲς ποὺ ἐκτοξεύτηκαν ἀπὸ Ἀρχιεπισκοπικὰ χείλη πρὸς πιστοὺς καὶ Συνοδικοὺς Ἱεράρχες, εἶναι πρωτόγνωρες γιὰ τὸν αἰῶνα μας. Καὶ ὄχι μόνον εἶναι δημοκρατικὰ ἀπαράδεκτες, ἀλλὰ εἶναι καὶ ἐκκλησιολογικὰ ἀστήρικτες, ἀφοῦ κανένας Ἱερὸς Κανόνας δὲν τὶς προβλέπει καὶ ἔτσι ἀποδεικνύεται ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος τελείως ἀδαὴς στὰ θέματα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τῆς ὁποίας προΐσταται.

Ἀποτελεῖ λυπηρὸ γεγονὸς ἡ αὐτογελοιοποίηση ἑνὸς κληρικοῦ. Καὶ ἀκόμα λυπηρότερο, ὅταν ἕνας Ἀρχιεπίσκοπος βάλθηκε νὰ μᾶς ἀποδείξει ὅτι δὲν ἔχει τὴν πίστη οὔτε ἑνὸς ἁπλοῦ μέλους τῆς Ἐκκλησίας. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου ἀντὶ νὰ βαδίσει τὴν ὁδὸ τῶν Ἁγίων, τῶν μαρτύρων καὶ ὁμολογητῶν τῆς Πίστεως, βαδίζει τὴν αἱρετικὴ ὁδὸ τῶν συγκριτιστικῆς κακοδοξίας Οἰκουμενιστῶν, τῆς νεοφανοῦς αὐτῆς «παναιρέσεως» τοῦ 20ου αἰῶνα, ὅπως τὴν χαρακτήρισε ὁ Ἅγιος Γέροντας Ἰουστῖνος Πόποβιτς. Μὲ τὴ διαφορὰ ὅτι οἱ ἄλλοι Οἰκουμενιστὲς Ἱεράρχες, εἶχαν τὴν στοιχειώδη —γιὰ αἱρετικὸ— εὐελιξία νὰ θολώνουν τὰ νερά, νὰ ἐνδύονται κάποιο πειστικὰ παραπλανητικὸ προβατόσχημο ἔνδυμα. Εἶναι δηλαδὴ εὐφυεῖς Οἰκουμενιστές. Ὁ κ. Χρυσόστομος, ὅμως, ἀδυνατεῖ κι αὐτὸν τὸν ρόλο νὰ παίξει σωστά, γι’ αὐτὸ ἀπροσχημάτιστα λοιδωρεῖ, ψεύδεται καὶ αὐτοδιαψεύδεται, ἐκβιάζει καί —τὸ κυριότερο— σκανδαλίζει ψυχὲς καὶ ντροπιάζει τὸ σχῆμα ποὺ Ἐκεῖνος τοῦ ἐμπιστεύθηκε, ἀλλὰ καὶ τὸ ἱερατικὸ ἀξίωμα ποὺ ὁ ἴδιος μὲ ἕωλες μεθοδεῖες ὑπεξαίρεσε!…


ΕΩΣΦΟΡΙΚΟ ΜΕΝΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΠΑ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ ΤΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Ὅταν ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Λεμεσοῦ, ἀποφάσισε (23/5/2010) νὰ πάρει δημόσια θέση στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα, ὁ κ. Χρυσόστομος ἐνεργῶν ὡς νούτσιος τοῦ Πάπα, παπικότερος τοῦ Πάπα, ταράχτηκε βλέποντας νὰ καταρρέουν τὰ σχέδια ποὺ τοῦ ἐμπιστεύθηκαν νὰ φέρει εἰς πέρας. «Ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος Β’, φανερὰ ἐκνευρισμένος γιὰ τὸ κλῖμα που διαμορφώνεται λίγο πρὶν τὴν ἐπίσκεψη στὴν Κύπρο (τοῦ Πάπα), δήλωσε…» («Ἡ Ἀλήθεια», 26/05/2010). Ἐπέπληξε γι’ αὐτὸ τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ π. Ἀθανάσιο, λέγοντάς του ἐκεῖνο τὸ βαρύγδουπο καὶ καθόλου δημοκρατικό, ἀλλὰ σφόδρα καισαροπαπικό: «θὰ ἦταν καλύτερα νὰ παραμείνει σιωπηλὸς» ὁ Λεμεσοῦ. Ἔτσι, ἁπλά, ὡς νὰ ἀπευθυνόταν σὲ ἕνα σχολιαρόπουλο, κι ὄχι σὲ ἕναν θεολογικὰ καταρτισμένο Ἐπίσκοπο, ποὺ μπροστὰ στὶς θεολογικές του γνώσεις, ὁ κ. Χρυσόστομος φαντάζει ὡς νήπιο. Ἂς παρακαλέσει τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ νὰ τοῦ ἐξηγήσει, ὅτι τὴν Ἐκκλησία δὲν τὴν προσβάλλει ὅποιος ἀρνεῖται τὴν ὑποδοχὴ τοῦ αἱρεσιάρχη Πάπα, ἀλλὰ ὅποιος ἀρνεῖται τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες, περιποιούμενος τιμὲς σὲ αἱρετικοὺς καὶ λοιδωρούμενος τοὺς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία ἂς ρωτήσει τὸν Ἀρχιεπίσκοπο, ὁ Λεμεσοῦ: «Μακαριώτατε, καλά, δὲν δικαιοῦμαι διὰ νὰ ὁμιλῶ· ἐπιτρέπεται, ὅμως, νὰ “ὀρθοτομῶ τὸν λόγο τῆς τοῦ Θεοῦ ἀληθείας”»; Καὶ νὰ τοῦ θυμήσει, τότε, τὸν λόγο τῆς ἀληθείας ποὺ ἠθελημένα «ξέχασε» ὁ Μακαριώτατος:

Πὼς ὁ μαθητὴς τῆς ἀγάπης (στὸ ὄνομα τῆς ὁποίας, λέγει, ἐκάλεσε τὸν Πάπα), δηλαδὴ ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης, ἀλλὰ καὶ ὁ Ἀπόστολος Παῦλος, προτρέπουν νὰ μὴ λέμε οὔτε «χαίρετε», ἐν ἐκκλησιαστικῇ ἐννοίᾳ, στοὺς αἱρετικούς καὶ νὰ ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ αὐτοὺς «μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν». Ἢ πολλήν ἀγάπη ἔχει ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, καὶ λίγη οἱ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ ἢ ἡ ἀγάπη τοῦ Ἀρχιεπισκόπου δὲν εἶναι ἐν τῇ ἀληθείᾳ τοῦ Χριστοῦ! Ἀλλὰ τότε τί εἴδους «ἀγάπη» εἶναι; Ποιᾶς μυστικῆς ἢ ὄχι ἐλὶτ «ἀγάπη» εἶναι;

Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος ἔλεγε, ὅτι ἡ αἵρεση εἶναι ὕβρις κατὰ τοῦ ἰδίου τοῦ Χριστοῦ, ποὺ μᾶς δίδαξε νὰ μὴν ἔχουμε ἐπικοινωνία μὲ τοὺς αἱρετικούς. Καὶ ἀφοῦ —ἐρωτᾶ ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος— ὁ ἴδιος ὁ Χριστὸς κατακρίνει τὴν αἵρεση, ποιός ἄνθρωπος θὰ τολμήσει νὰ τὴν ἀναγνωρίσει ἀποδεχόμενος τοὺς αἱρετικούς; Ἄρα εἶναι «χριστομάχος» ὅποιος ἐπικοινωνεῖ μαζί τους, ὡσὰν νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ οἰκείους τῆς πίστεως!… Καὶ ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ γράφει, πὼς οὐδέποτε πρέπει νὰ γίνεις φίλος μὲ τοὺς αἱρετικούς, οὔτε νὰ «συμφάγῃς» καὶ νὰ πιεῖς μαζί τους· «…πάντα γὰρ ὅσα εἰσὶν [αὐτοῖς], ἀκάθαρτα εἰσίν», ἀφοῦ ἔχει μολυνθεῖ «αὐτῶν ὁ νοῦς καὶ ἡ συνείδησις. Ἀσφαλίζου οὖν τὴν ψυχήν σου, ἀγαπητέ». Μὴ συνάπτεις φιλίες μὲ αἱρετικούς, «ἵνα μὴ συγκοινωνήσῃς τῇ κοινωνίᾳ αὐτῶν». Καὶ στὴ συνέχεια ὁ ἴδιος Ἅγιος τονίζει, πὼς ἡ μεγαλύτερη βλάβη προέρχεται ὄχι τόσο ἀπὸ κάποιες ἁμαρτίες ἠθικῆς ὑφῆς, ὅσο ἀπὸ τὴν ἁμαρτία τῆς αἱρέσεως, τῆς κατὰ πρόσωπον δηλαδὴ ἐναντιώσεως πρὸς τὸν Θεὸν τῶν κακοδοξούντων.

Αὐτὰ λένε οἱ Πατέρες. Τώρα, ἂν θέλει νὰ φτιάξει δικό του Εὐαγγέλιο ὁ κ. Χρυσόστομος, ἂς βγεῖ ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, ἡ ὁποία δὲν ἀποτελεῖ ἰδιοκτησία του —καὶ στὴν ὁποία μήτε πνευματικὰ μηδὲ ψυχικὰ ἀνήκει— ὥστε νὰ λέγει λόγους ἀνοίας ἀχρειότερους, ὅπως τὸ ὅτι «θὰ θέσει θέμα στὴ Σύνοδο νὰ ἀποβληθοῦν γιὰ ἕνα χρόνο ἀπὸ τὸ Σῶμα ὅσοι δὲν παρευρεθοῦν στὴν ὑποδοχὴ τοῦ Πάπα»!!!

Η ΕΩΣΦΟΡΙΚΗ ΕΞΟΥΣΙΟΛΑΓΝΕΙΑ ΤΟΥ «ΠΑΠΑ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ

Εἶπε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος: «Στὴν Ἐκκλησία ὑπάρχει δημοκρατία, ὑπάρχει ἐλευθερία λόγου καὶ μπορεῖ ὁ καθένας νὰ λέει τὴν ἄποψή του ἀλλὰ δὲν μπορεῖ ὁ καθένας νὰ κάνει τοῦ κεφαλιοῦ του. Ἀποφασίζει ἡ Σύνοδος καὶ ἡ ἀπόφαση τῆς Συνόδου εἶναι ὑποχρεωτικὴ γιὰ ὅλους» (ΚΥΠΕ, ΑΠΕ, «Πολίτης», 25/05/2010). Οἱ ἐνέργειές σας καὶ οἱ λόγοι σας, Μακαριώτατε, ὄζουν ἐκκοσμικεύσεως. Προσπαθεῖτε νὰ ἐπιβάλλετε αὐταρχικὰ τὴν πρακτικὴ τοῦ ἐξουσιαστικοῦ Παπικοῦ Πρωτείου στὴν Ὀρθοδοξία. Προσπαθεῖτε νὰ ὑποκαταστήσετε (ὅπως γιὰ παρόμοια φαινόμενα γράφει ὁ π. Θεόδωρος Ζήσης) «τὴ συνοδικότητα καὶ τὸ διάλογο μὲ τὴν ἀξίωση ὑπακοῆς σὲ δῆθεν ἀλάθητες ἀποφάσεις συλλογικῶν ἐκκλησιαστικῶν ὀργάνων», ἐκμεταλλευόμενος τὴν αὐτονόητη ὑποχρέωση ὑπακοῆς πρὸς τοὺς ἐκκλησιαστικοὺς ἡγέτες καὶ τὰ συνοδικὰ ὄργανα. Ἡ ὑπακοή, ὅμως, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δὲν εἶναι ἀπροϋπόθετη. Προϋποθέτει ὅτι καὶ οἱ ἐκκλησιαστικοὶ ταγοὶ «κάνουν ὑπακοὴ στὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ἐκκλησίας», κάτι ποὺ ἐσεῖς δὲν κάνετε.

Ἄγευστος θεολογικῆς παιδείας ὁ καὶ Μακαριώτατος, φαίνεται ὅτι ποτέ του δὲν ἔμαθε, ὅτι στὴν δισχιλιετῆ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας πολλοὶ πιστοὶ ἀντέδρασαν ὄχι σὲ μιὰ Σύνοδο στὴν ὁποία προεδρεύει ἐξουσιαστικὰ ἡ ἀφεντιά του, ἀλλὰ σὲ Οἰκουμενικὲς Συνόδους· ἀντέδρασαν Ἐπίσκοποι, μοναχοί, ἀλλὰ ἀκόμα καὶ ἁπλοὶ πιστοί, ὅταν οἱ ἀποφάσεις τῶν Συνόδων αὐτῶν ἀποδείχτηκε ὅτι δὲν ἦσαν ὀρθές. Κι αὐτὲς οἱ Σύνοδοι ὀνομάστηκαν ληστρικές καὶ ψευδοσύνοδοι.

Ἂς παρακαλέσει καὶ πάλι ἐν ταπεινώσει ὁ Μακαριώτατος, τὸν Μητροπολίτη Λεμεσοῦ νὰ τοῦ κάνει ἕνα ταχύρρυθμο σεμινάριο περὶ Συνόδων, καὶ ἂν εἶναι ὑπάκουος μαθητής, θὰ μάθει γιὰ ἄλλη φορὰ νὰ μὴν ἐκτίθεται μὲ τόση βαρβαρότητα, ἂν δὲν ἀντιληφθεῖ ὅτι ὁ ρόλος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου ποὺ ἐπέλεξε δὲν τοῦ «πάει» καὶ ὅτι πρέπει νὰ τὰ μαζέψει καὶ νὰ ἀπέλθει. Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ χρειάζεται Ἅγιο καὶ Μάρτυρα καὶ Ὁμολογητὴ Ποιμένα, ὄχι μάνατζερ κι ἐξουσιαστή, κάτι μεταξὺ καὶ ὑπεράνω Μουσολίνι-Στάλιν-Χίτλερ!…

Ο «ΠΑΠΑΣ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΟΜΟΦΡΟΝΕΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ
ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

«Δὲν εἴμεθα λιγότερο Ὀρθόδοξοι οὔτε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Λεμεσοῦ οὔτε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Κυρηνείας ἢ ἀπὸ ὁποιονδήποτε ἄλλο καὶ ὀφείλουν νὰ τὸ καταλάβουν, διαφορετικὰ θὰ ἀπομονωθοῦν καὶ θὰ μείνουν μόνοι τους» εἶπε ἀκόμα ὁ Ἀρχιεπίσκοπος (ΚΥΠΕ, ΑΠΕ, «Πολίτης», 25/05/2010). Τὸ ποιὸς εἶναι ἀπομονωμένος τόσο ἀπὸ τὸ πλήρωμα τῆς Ἐκκλησίας ὅσο καί, κυρίως, ἀπὸ τὸν Χριστό, Μακαριώτατε, ἀποδεικνύεται ὄχι ἀπὸ τί ἐσεῖς ἰσχυρίζεσθε γιὰ τὸν ἑαυτό σας, ἀλλὰ ἀπὸ τί οἱ πράξεις σας καὶ τὰ λόγια σας καὶ συμπεριφορές σας μαρτυροῦν.

Ο «ΠΑΠΑΣ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΨΕΥΔΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΤΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ «ΒΟΗΘΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΟΝΤΙΦΗΚΑ ΡΩΜΗΣ

Διαβάζουμε στὰ ρεπορτὰζ τῆς 26/5/2010: «Ἀναφορικὰ μὲ τὴν παρατήρηση τοῦ Ἁγίου Λεμεσοῦ, ὅτι ὁ ποντίφικας οὐδέποτε ὑπερασπίστηκε τὴν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία, ὁ ἀρχιεπίσκοπος εἶπε τὸ ἑξῆς: “Μὰ δεν βλέπω τὸ λόγο γιατὶ ὁ πάπας να ὑποστηρίξει τὴν Ὀρθοδόξη Ἐκκλησία…”» («Ἡ Ἀλήθεια», 26/05/2010).

α) Οὔτε αὐτὸ δὲν μπορεῖτε νὰ κατανοήσετε, Μακαριώτατε; Ἂν ἕνας «Ἁγιώτατος Ἐπίσκοπος Ρώμης» (ὅπως τὸν ἀποκαλέσατε τὸ 2007, ὅταν καὶ πρῶτος τὸν προσκαλέσατε ὡς «ἀδελφὸ» στὴν Κύπρο), δὲν ἔχει λόγο νὰ βοηθήσει τοὺς χριστιανοὺς ἀδελφούς του —ὅπως κατὰ τοὺς ἀνερμάτιστους λόγους σας ἰσχυρίζεστε πὼς εἴμαστε— τότε ποιούς βοηθεῖ; Τοὺς ἀδελφοὺς ὁμοφυλόφιλους καὶ παιδεραστὲς ἢ τοὺς ἀδελφοὺς μασώνους;

β) Ἀλλὰ δὲν ξεχάσαμε τὶς διαβεβαιώσεις σας, Μακαριώτατε: Ἐσεῖς μᾶς λέγατε ὅτι ὁ Πάπας θὰ ἔρθει ἐδῶ γιὰ νὰ μᾶς βοηθήσει καὶ πὼς «ἡ ἐπιρροὴ τοῦ Ποντίφηκα στοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς εἶναι γνωστὴ καὶ ἀναμένουμε, μέσῳ τῶν πρέσβεων τοῦ Βατικανοῦ σὲ ὅλο τὸν κόσμο, ὤθηση στὶς δίκαιες ἐπιδιώξεις μας». Ἀφοῦ δὲν βλέπετε τὸν λόγο νὰ μᾶς ὑποστηρίξει ὁ Πάπας τῆς Ρώμης, τότε γιατὶ τὸν καλέσατε;

γ) Ἀλλὰ τελικὰ μέσα στὴν σύγχυσή σας, ἔχετε καὶ κάποιο δίκιο. Πράγματι, γιὰ ποιόν «λόγο ὁ Πάπας νὰ ὑποστηρίξει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία»; Ἀληθινά, δὲν ἔχει κανέναν λόγο νὰ τὴν ὑποστηρίξει. Θὰ ἦταν παρανοϊκὸ νὰ περιμέναμε βοήθεια ἀπὸ τὸν Πάπα. Αὐτὸς καὶ ἡ διαχρονικὴ ἐπιβουλὴ τοῦ Βατικανοῦ κατὰ τῆς Ὀρθοδοξίας, μοναδικὸ σκοπό τους ἔχουν —ὡς αἱρετικὸς «λύκος» καὶ ὡς συμμορία λύκων— νὰ κατασπαράξουν τοὺς Ὀρθοδόξους καὶ νὰ ὠφεληθοῦν ἀπὸ τοὺς πιστοὺς ἐξουνιτίζοντάς τους, ὅπως κατασπαράζει ὁ λύκος τὰ πρόβατα κατὰ πὼς λέγει καὶ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο. Καὶ ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικός, πρᾶγμα ποὺ ἀκόμα καὶ ὁ Πανιερώτατος Πάφου προχθὲς ὁμολόγησε: «Ὁ μητροπολίτης Πάφου Γεώργιος ἀνέφερε στὸν «Φ», ὅτι στὴν ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γίνεται ἀναφορὰ στὸ ὅτι ὁ Πάπας εἶναι αἱρετικὸς» («Φιλελεύθερος», 25/05/ 2010).


Ο ΛΑΤΙΝΟΦΡΩΝ-ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗΣ «ΠΑΠΑΣ» ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΟΜΠΑΖΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ» ΤΟΥ

«Ὅταν ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία διεξάγει θεολογικὸ διάλογο μὲ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία», πρόσθεσε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος, «δὲν μπορεῖ ἕνας πιστὸς νὰ εἶναι πάνω ἀπ’ ὅλη τὴν Ὀρθοδοξία» («Ἡ Σημερινή», 24/05/2010). Ἔ, μάθετε λοιπόν, ὅτι ἀκόμα καὶ ἕνας πιστὸς μπορεῖ νὰ εἶναι πάνω ἀπὸ τὴν «ὀρθοδοξία» σας, Μακαριώτατε, ὅταν ἡ «ὀρθοδοξία» σας ταυτίζεται μὲ τὸν οἰκουμενισμό. Θέλετε παράδειγμα; Ἕνας μοναχός, ποὺ ἀργότερα ἀποδείχτηκε Ἅγιος καὶ Ὁμολογητής, ὁ μοναχὸς Μάξιμος, ἦταν πάνω ἀπὸ τὴν «ὀρθοδοξία» ποὺ ἐξέφραζαν οἱ Ἐπίσκοποι τῆς ἐποχῆς του, ἀφοῦ καὶ τότε, ἐκείνη ἡ «ὀρθοδοξία» ταυτιζόταν μὲ τὸν μονοθελητισμὸ κάποιων Πατριαρχῶν καὶ Ἀρχιεπισκόπων σὰν καὶ σᾶς, ποὺ ἀργότερα ἡ Ἐκκλησία τοὺς καθαίρεσε.

Αὐτά.

Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»

Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο

Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης Σηµάτης

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.