Αυγουστίνος Καντιώτης6η Ανοιχτη Επιστολη Ερημιτου Ασκητου

date Ιούλ 20th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

6η  Ανοιχτη  Επιστολη  Ερημιτου  Ασκητου

ser2Τό κίνημα τῶν Μοναχῶν τῆς Ἐκκλησίας μας στήν Σερβία θυμίζει τό κίνημα τῶν «Κολλυβάδων».
Θά ἀναδειχθοῦν καί πάλι Μακάριοι, ὄχι τώρα ἀπό τήν Κόρινθο ἀλλά ἀπό τήν Σερβία.
Θά ἀναδειχθοῦν καί πάλι Νικόδημοι καί Ἀθανάσιοι πού θά κρατήσουν τήν Ἀλήθεια, γιά νά τήν φανερώσουν στόν πιστό λαό.
Ἡ διοίκηση στήν Ἐκκλησία χωρίς Χριστό φέρνει πάντα ἀποτελέσματα τραγικά!!!
Οἱ διῶκται κατόρθωσαν τελικά καί ξήλωσαν τόν Χριστό ἀπό τήν καρδιά τους καί τόν ἔφεραν στά χείλη.
Βεβήλωσαν τόν Λόγον καί τόν ἔκαμαν λόγια. Συνταίριασαν τά λόγια τους μέ τήν λογική τους καί τήν Θεολογία τήν ἔκαμαν Φιλοσοφία.Καί ἔπεσαν στήν αἴρεση.
Ἀποτυχία ζωῆς!!!
Ξεμάκρυναν τήν ζωή τους ἀπό τήν ΖΩΗ. Καί ἔχασαν τήν Ταπείνωση.
Ξέχασαν ὅτι θυσία δέν εἶναι καταστροφή, ἀλλά ἁγιασμός.
Οἱ Μοναχοί ἀγωνίζονται νά προσφέρουν τήν ζωή τους στόν Θεό ὡς θυσία.Καί οἱ διῶκται μισοῦν καί καταστρέφουν τήν προσφερόμενη θυσία στόν Θεό.
Στούς ἀδελφούς μας Μοναχούς τοῦ Κοσσόβου πού ζοῦν διασκορπισμένοι ἀπό τήν μανία τῶν διωκτῶν, «κακουχούμενοι καί διωκόμενοι» γιά τήν ὀρθή πίστη τους στόν Θεόν, ταπεινά εὐχόμεθα πάντα νά ἔχουν κέντρο τῆς ζωῆς τους τόν Θεόν καί νά διατηροῦν τήν ἀγάπη τους πρός τήν Ἀλήθεια. Καί ὁ Θεός θά ἀνταποδώσει τόν ἀγῶνα τους. Μέσα ἀπό τόν ἀγῶνα αὐτόν θά ἀναδειχθοῦν Νέοι Στουδίται, ὁμολογηταί τῆς Πίστεως καί τῆς Ὀρθοδοξίας. Ἐμεῖς ταπεινά ἐπικαλούμεθα τίς εὐχές τους.

Ἀμήν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.