Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΦΛΩΡΙΝΗΣ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ

date Αυγ 7th, 2010 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΩΝ ΕΛ.ΤΑ

ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΠΡ. ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΗ


afieroma_elta3Με τίτλο «Ο υπεραιωνόβιος επίσκοπος της Φλωρίνης Αυγουστίνος Καντιώτης», τα ΕΛ.ΤΑ, με πρωτοβουλία του Κων/νου Κωστένη διευθυντού του κεντρικού καταστήματος ΕΛ.ΤΑ Φλωρίνης και του Παύλου Λέκκου πωλητή ΕΛ.ΤΑ Φλωρίνης-Καστοριάς, εξέδωσαν τον Μάρτιο του 2010 –σε 500 αντίτυπα– «Ειδικό Συλλεκτικό Λεύκωμα», διαστάσεων 23,5×30 cm, αφιερωμένο στον Αυγουστίνο Ν. Καντιώτη, πρώην Μητροπολίτη Φλωρίνης, όπως και σειρά γραμματοσήμων των 0,67 € με τη μορφή του σε διαφορετικές φωτογραφίες.

afieroma_elta5Στο Λεύκωμα το οποίο είναι διανθισμένο με ασπρόμαυρες και έγχρωμες φωτογραφίες του π. Αυγουστίνου επιχειρείται «Αδρή σκιαγράφηση της μορφής του υπεραιωνοβίου Επισκόπου Φλωρίνης Αυγουστίνου Ν. Καντιώτη» βάσει των όσων γράφτηκαν στο περιοδικό «Χριστιανική Σπίθα» φφ. 647-649/2007. Στο τέλος της σκιαγραφήσεως παρουσιάζονται «Σταθμοί του βίου του Αυγουστίνου» σε δύο σελίδες, κατάλογος των βιβλίων του στα ελληνικά (85), αγγλικά (13), ρουμανικά (1) και αλβανικά (2), κατάλογος μικρών τευχών (16), όπως και βιβλία που γράφτηκαν από άλλους γι’ αυτόν (14), επίσης σε δύο σελίδες.

Από το ειδικό αυτό συλλεκτικό λεύκωμα παραθέτουμε την πρώτη και τελευταία παράγραφο.

afieroma_elta6«ΜΙΑ ΖΩΗ περιπετειώδης δεν διαρκεί συνήθως πολύ· σωματικές κακουχίες και ψυχικές θλίψεις καταβάλλουν και ανθεκτικούς ανθρώπους και επισπεύδουν το τέλος. Αυτό θα περίμενε ανθρωπίνως κανείς και για τον δούλο του Θεού Αυγουστίνο, που είδε το φως του ηλίου στις αρχές εικοστού αιώνος (1907). Δεν πέρασε τη ζωή του εν ανέσει και γαλήνη. Η ιστορική περίοδος που η θεία πρόνοια του ώρισε να ζήση και να εργασθή, η αγωγή της οποίας έτυχε από μικρός, οι οδηγοί τους οποίους ακολούθησε, η φυσιογνωμία που διαμόρφωσε, όλα συνέβαλαν στο ν’ ακολουθήση ένα δύσκολο δρόμο. Έτσι· προερχόμενος από ευκατάστατη οικογένεια, προτίμησε να ζήση φτωχός· προικισμένος με έκτακτα χαρίσματα και αριστούχος στις σπουδές, αρκέστηκε να εργάζεται ως απλοϊκός ιεροκήρυκας εν μέσω του λαού· ενώ η σύνεση υπαγόρευε ν’ ασφαλίζεται, η φωνή της συνειδήσεως του επέβαλλε να ριψοκινδυνεύη· ενώ διέθετε προσόντα και γνωριμίες απεμπόλησε κεντρικές θέσεις και αγαλλόταν να περιφέρη το τίμιο ράσο ανά την ύπαιθρο· ενώ ο οικοδομητικός λόγος του τον έκανε θελκτικό και αποδεκτό σε όλους, εκείνος τόλμησε να χρησιμοποιήση και λόγο ελεγκτικό που πλήθυνε τους εχθρούς του. Κι όταν χωρίς να παρακαλέση και σε προχωρημένη ηλικία εκλήθη να γίνη επίσκοπος, δεν κάθησε στο θρόνο ν’ αναπαυθή, αλλ’ είδε το αξίωμα ως έπαλξι για κραταιότερους αγώνες· εκαλείτο ν’ αποδείξη ότι αυτά που κήρυττε ως ελεύθερος σκοπευτής από τη θέσι του πρεσβυτέρου, μπορεί να τα εφαρμόση και φορτωμένος την ευθύνη του επισκόπου. Είνε λοιπόν θαυμαστό πως από κάτω από τέτοιες συνθήκες έφθασε τα 100 έτη. Αυτό είναι έργο πρώτα της προνοίας και της χάριτος του Θεού, και έπειτα του τρόπου της ζωής του».

«Σήμερα; Ο π. Αυγουστίνος ύστερα από 100 χρόνια ζωής και 70 χρόνια προσφοράς εφησυχάζει.

afieroma_elta7Ίσως σκεφθή κανείς· Δεν λειτουργεί πλέον, δεν κηρύττει, δεν γράφει, δεν ελέγχει, δεν προφητεύει, δεν ομολογεί, δεν επεμβαίνει, δεν αγωνίζεται, δεν … τελείωσε η αποστολή του». Όμως «όσο ο Θεός του δίδει μέρες, κάποιο σκοπό έχει»… Μπορούμε να πούμε ότι όσο επιτρέψη ο Θεός, ο γέρων επίσκοπος θα εξακολουθήση να μαρτυρή και με την σιωπηρή ακόμη παρουσία του εν μέσω ημών. Συνεχίζει να κηρύττη με τα παλαιά και νέα άρθρα και βιβλία του, τα ήδη εκδεδομένα και τα τώρα εκδιδόμενα, με τα σωζόμενα και ακουόμενα του κηρύγματα του. Συνεχίζει να ελέγχη και έτσι αφώνως, με την εμφάνιση της στάσεώς του στα επανερχόμενα προβλήματα, κάθε φορά που τίθεται το ερώτημα ‘Τι θα έκανε άραγε, αν ήταν τώρα στην ενεργό διακονία;…’. Ίσως σε ωρισμένες περιπτώσεις παρεμβαίνει και απροσδοκήτως με τρόπους που οικονομεί ο Θεός».

afieroma_elta8Σήμερα ο π. Αυγουστίνος εισήλθε πλέον στο 104ο έτος της ζωής του… Ευχαριστούμε τα ΕΛ.ΤΑ που με το λεύκωμα τους τον ξανάφεραν μπροστά μας για να μας διδάξει ξανά, να μας τονώσει, να μας υπενθυμίσει με τη ζωή του και το παράδειγμα του το δέον και αρμόζον, σε πλείστα όσα ζητήματα και θέματα.

ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΑΠ. ΒΑΔΡΑΧΑΝΗΣ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.