Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ

date Νοέ 30th, 2010 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.


Ίδρυμα Προασπίσεως Ηθικών και Πνευματικών Αξιών

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Γ. ΜΠΙΛΑΛΗΣ

(+30.11.2010)

MPILL.Λαμπρὸς ἐπιστήμων καὶ  ταπεινὸς Ἄνθρωπος μὲ μεγάλην κοινωνικὴν εὐαισθησίαν εἶχε τὸ τηλέφωνον του καὶ τὸν ἑαυτόν του 24 ὧρες τὸ 24 ωρον εἰς τὴν διάθεσιν τῶν ἀσθενῶν παιδιῶν καὶ τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας. Καταγόμενος ἐκ τοῦ χωρίου Μηλιὲς Ἠλείας ἀνέπτυξεν ἀπὸ πολὺ νέος μεγάλην ἐπιστημονικὴν καὶ ποικίλην κοινωνικὴν δραστηριότητα.

Ἦτο ἀπὸ τὰ ἱδρυτικὰ μέλη τοῦ Σωματείου μας «Οἱ Φίλοι τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους» καὶ εὑρίσκετο συνεχῶς ἐν ἀγωνίᾳ διὰ τὴν πραγματοποίησίν του.

Μέχρι καὶ τὰς τελευταίας μας συζητήσεις ἐξεφραζε τὸν σφοδρόν του πόθον, ὅτι πρέπει νὰ κάνωμε τὰ ἀδύνατα δυνατά, ὥστε τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους νὰ πραγματοποιηθῇ τὸ συντομώτατον δυνατὸν καὶ μόνον εἰς τὴν περίοπτον θέσιν τοῦ Ἀττικοῦ  Ἄλσους, ὅπου ἔχουν διατεθῆ χρήματα εὐλαβῶν φίλων τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους διὰ ἀπαλλοτριώσεις, ὁδοὺς προσβάσεων κ.λπ.

Ὁ ἀείμνηστος Παῦλος (πρῶτος ἐκ δεξιὼν) πάντοτε εἰς τὰς ἐπάλξεις. Κατὰ τὴν συνάντησίν μας τὴν 4.6.2009 μὲ τὸν  Πρωτοσύγκελλον Πανοσιολ. Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ  Παπανικολάου (ἀδυνατοῦντος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου νὰ μᾶς δεχθῇ) κατὰ μίαν ἀπὸ τὰς πολλὰς ἐκκλήσεις μας συμπαραστάσεως τῆς Ἐκκλησίας εἰς τὴν πραγματοποίησιν τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

ΑΙΩΝΙΑ  Η  ΜΝΗΜΗ  ΑΥΤΟΥ !

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.