Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΘΕΩΝ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ  ΤΩΝ ΨΕΥΤΟΘΕΩΝ

katrakyllaΠήραμε ένα e-mail με το παρακάτω ποίημα. Είναι γραμμένο με πόνο ψυχής και αγάπη στην ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ.

Ας γνωρίζουν οι προδόται αρχιερείς, που συμμάχησαν με τους πλουτοκράτες, για να στήσουν στην γη την παγκόσμια κυβέρνηση του Αντιχρίστου, ότι δεν είναι ξέφραγο αμπέλι η Εκκλησία του Χριστού, αλλ’ έχει Αφέντη. Τον δρόμο της προδοσίας που ακολουθούν, τον ακολούθησαν και άλλοι, αλλά πέθαναν και αποβλήθηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία ως αιρετικοί. Το τέλος τους ήταν άθλιο και πανάθλιο, η ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ όμως έμεινε και μένει εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί δεν είναι κατασκεύασμα της γης, αλλά δώρο τ’ Ουρανού. Ας γνωρίζουν οι διεφθαρμένοι αρχιερείς ότι δεν θα επιτρέψει ο Χριστός να μολύνουν το Άγιο Σώμα του, θα τους αποβάλει όπως απέβαλε τόσους και τόσους αιρετικούς. Ας γνωρίζουν ακόμη ότι και οι ορθόδοξοι χριστιανοί δεν είναι άβουλα πρόβατα που θα τους ακολουθήσουν στην κατρακύλλα τους. Θα σηκώσουν το λάβαρο της Ορθοδοξίας και θα αγωνιστούν. «Ουκ εκλείψουσι τι Εκκλησία του Χριστού στρατιώται», έλεγε συχνά ο γέροντας αγωνιστής ιεράρχης  π. Αυγουστίνος Καντιώτης.

Ένα τέτοιο ορθόδοξο λάβαρο είναι το παρακάτω ποίημα. Ευχαριστούμε τον αδελφό που μας το έστειλε. Σας το παραθέτουμε όπως έχει. Ο τίτλος που βάλαμε είναι του ποιητή.

Χριστέ μου, ὅταν ἔφτασε
τό πλήρωμα τοῦ χρόνου,
ἦλθες στή γῆ καί ἔγινες
ὁ Λυτρωτής τοῦ πόνου.

Ἦλθες καί ἐσταυρώθηκες
κι᾽ ἐτάφης κι᾽ ἀνεστήθης
καί διέταξες τούς Μαθητάς,p. A...
στό ὄρος π᾽ ἀνελήφθης.

Νά πᾶν᾽ στά πέρατα τῆς γῆς,
σ᾽ ὅλη τήν οἰκουμένη,
καί νά κηρύξουν πώς Θεός
Σωτήρας τούς προσμένει

Ἐκεῖ ψηλά στούς οὐρανούς
ὅσοι θά βαπτισθοῦνε,
ἀφοῦ πιστέψουνε καί ζοῦν
ὅπως θά διδαχθοῦνε.

Ὅτι μονάχα διά Σοῦ,
χωρίς ἀμφιβολία,
καί εἰς τό Τίμιον Αἶμά Σου,
ὑπάρχει Σωτηρία.

Πῶς; μερικοί ἐπίσκοποι,
πού Σ᾽ ἀντιπροσωπεύουν,
διδάσκουν ὅτι σώζονται,
σ᾽ὅπιον θεόν πιστεύουν;

Ὅτι ἐβραῖοι, βουδισταί,
μάγοι καί μουσουλμάνοι,
ἡ πανσπερμία τοῦ κακοῦ,
πού μόνο κακό κάνει.

Πῶς γίνεται καί ὅλ᾽ αὐτοί
παρέχουν Σωτηρία,
ἀφοῦ εἶναι ψευτοθεοί
καί εἰς ἀνυπαρξία;

Καί τοῦτα τά διδάσκουνε
εἰς τά συνέδριά των
᾿κεῖνα τά διαθρησκειακά      ΟΚΤ. 1986
πού εἶναι ἡ χαρά των.               ΑΣΙΖΗ

Γιά τοῦτο πρέπει οἱ πιστοί
νά τούς ἀπαρνηθοῦμε
μαζί μέ τούς ψευτοθεούς
πού ἐρωτοτροποῦνε.

Μ. Κ. 23-2-2011     …………………………………………………………………………………………………. Ἦχος πλ. α′.
Αὐγουστῖνον τόν πάνυ ἀνευφημήσωμεν,
μιμησάμενοι πᾶσαν τήν βιοτήν αὐτοῦ.
Τόν Ἱεράρχην τοῦ Χριστοῦ,
Ἱεροκήρυκα δεινόν
καί μέγαν ἐχθρόν τοῦ πάπα.
Πρεσβεύει γάρ τῷ Κυρίῳ,
στερεωθῆναι ὀρθοδόξως, ἡμᾶς

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.