Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜηνύματα που παραλαβαμε

date Οκτ 20th, 2011 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

Ρεπορτὰζ γιὰ τὰ γεγονότα στὴν Ἀκαδημία Θεολ. Σπουδῶν Βόλου

Οἱ οἰκουμενιστὲς ἀναγορεύουν τοὺς ἡγέτες τους,

ὅπως καὶ τοὺς «ἁγίους» τους

«Τὸν Ζηζιούλα ποὺ τιμᾶτε, τήν Ὀρθοδοξία ξεπουλᾶτε»

Bolo diam.Διαμαρτυρία ὀρθοδόξων χριστιανῶν μὲ πανὼ καὶ συνθήματα κατὰ τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, κατὰ τοῦ φιλοξενουμένου-τιμωμένου Περγάμου κ. Ζηζιούλα, κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου καὶ κατὰ τῶν προσκεκλημένων μητροπολιτῶν καὶ θεολόγων πανεπιστημιακῶν καθηγητῶν, πραγματοποιήθηκε τὸ παρελθὸν Σάββατο τὸ ἀπόγευμα στὸν προαύλιο χῶρο καὶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἀκαδημία Θεολογικῶν Σπουδῶν τῆς Μητροπόλεως Δημητριάδος στὰ Μελισσιάτικα τοῦ Βόλου, ὅπου ἀπὸ 28 ἕως 30 Ὀκτ. συνῆλθε «διεθνὲς συνέδριο καὶ τιμητικὴ ἐκδήλωση γιὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ζηζιούλα», καὶ μάλιστα τὴν ὥρα ποὺ ὁ τιμώμενος γινόταν δεκτὸς ὡς Ἑταῖρος τῆς αἱρετικῆς καὶ μεταπατερικῆς Ἀκαδημίας.

Ἡ διαμαρτυρία τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στρεφόταν κατὰ τῶν ἐκεῖ παρευρισκομένων —καὶ ὄχι μόνον— ἐπιφανῶν λατινοφρόνων καὶ οἰκουμενιστῶν, ποὺ συστηματικὰ ἀποδομοῦν τὴν Ὀρθόδοξη Πίστη καὶ ἐξουνιτίζουν τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, καθυποτάσσοντάς την στὴν ἐξουσία τοῦ ἀντιχρίστου Πάπα καὶ παρασύροντάς την στὴν πλάνη τοῦ Παγκοσμίου Συμβουλίου Ἐκκλησιῶν, ἐπεργαζόμενοι τὴν ἐπιβολὴ τῆς συγκρητιστικῆς Πανθρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου.

Λίγο μετὰ τὴν προσέλευση τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν, ποὺ εἰρηνικὰ καὶ χωρὶς φωνὲς ἀνήρτησαν τὰ πανώ τους, ἐμφανίστηκε ἀστυνομικὴ δύναμη καὶ κατόπιν συνεννοήσεων οἱ διαμαρτυρόμενοι στάθηκαν στὸ σημεῖο ποὺ τοὺς ὑποδείχθηκε παρουσίᾳ τῶν ἀστυνομικῶν. Ἀργότερα ἐμφανίστηκε ἀξιωματικὸς μὲ πολιτικά, ὁ ὁποῖος μὲ σκαιότητα, ἀπειλὲς ὅτι θὰ ρίξει δακρυγόνα καὶ βιαιοπραγίες κατὰ ἡλικιωμένων ἀπαίτησε —κατόπιν διαταγῆς τοῦ Δημητριάδος κ. Ἰγνατίου ὅπως εἶπε— νὰ ἀπομακρυνθοῦν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ ἀπὸ τὸν χωρὶς περίφραξη προαύλιο χῶρο τῆς Ἀκαδημίας, γιατὶ εἶναι ἰδιωτικὸς χῶρος.

Πράγματι οἱ διαμαρτυρόμενοι στάθηκαν στὶς παρυφὲς τῆς ἰδιοκτησίας, ὅπου ὁ ἰδιοκτήτης φρόντισε νὰ σβήσει τὰ φῶτα γιὰ νὰ μὴ φαίνονται. Ἀλλὰ τότε ἔκανε ἐμφανῆ τὴν παρουσία τους ἡ φωνή τους μὲ συνθήματα: «Δεσποτοκρατία, αἵρεση καὶ βία», «Ζηζιούλα παραβάτη τῶν ἱερῶν κανόνων καί τῆς Ὀρθοδοξίας ὅλων τῶν αἰώνων», «Δὲν θέλουμε προδότη νὰ μᾶς διοικεῖ, οὔτε τὸν Ζηζιούλα νὰ θεολογεῖ», «Οἰκουμενισμὸς σημαίνει προδοσία», «Ἔξω οἱ προδότες ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία», «Ἡ θεολογία τοῦ Ζηζιούλα εἶναι αἱρετική», «Τὸν Ζηζιούλα ποὺ τιμᾶτε, τήν Ὀρθοδοξία ξεπουλᾶτε» κ.ἄ.

Γιὰ ἄλλη μιὰ φορὰ ὁ Δημητριάδος κ. Ἰγνάτιος αὐτοεξευτέλισε τὴν περιβόητη «ἀγάπη» του, ποὺ χωράει τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα ἐκτὸς τοὺς ὀρθοδόξους χριστιανούς, καὶ αὐτοδιέψευσε τὴν περιλάλητη δημοκρατικότητα-ἀνεκτικότητά του, ποὺ ἀφορᾶ μόνον σ’ ἐκείνους ποὺ τὸν προσκυνοῦν!… Τελικὰ ὁ «μειλίχιος» καὶ «μελίρρητος» δεσπότης τοῦ Βόλου δὲν ἀντέχει τὸν μύθο του. Στὴν παραμικρὴ πίεση πετάει τὴ μάσκα τῆς αἱρετικῆς ὑποκρισίας του καὶ δείχνει αὐτὸ ποὺ πραγματικὰ εἶναι: ὁ Δεσπότης! Αὐτὸ τὰ λέει ὅλα καὶ ἐξηγεῖ τὰ πάντα!…

Οἱ καταγγέλλοντες τὸν Οἰκουμενισμὸ καὶ τοὺς οἰκουμενιστὲς ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ συνέχισαν τὴν διαμαρτυρία τους  καὶ τὴν Κυριακή, σιωπηρά πρὸ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἀναλήψεως, ὅπου ὁ κ. Ζηζιούλας τιμήθηκε καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολη Δημητριάδος, γιατὶ οἱ ἀκατάσχετες τιμὲς καὶ τὰ γαστριμαργικὰ πανηγύρια καὶ τὰ κρυπτομασωνικὰ λιβανίσματα (ἔλαβε δύο σταυρούς…)ἑαυτῶν καὶ ἀλλήλων εἶναι ὁ συνεκτικὸς θεσμὸς καὶ ὁ ἀπειλητικὸς δεσμὸς τῆς δεσποτοκρατίας.

Οἱ διαμαρτυρόμενοι ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ μοίρασαν φυλλάδια μὲ κριτικὴ τῶν αἱρετικῶν ἀπόψεων τοῦ κ. Ζηζιούλα, τῶν αἱρετικῶν δράσεων τοῦ κ. Ἰγνατίου καὶ τῆς αἱρετικῆς Ἀκαδημίας Θεολογικῶν Σπουδῶν. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ ἔκπληξη πολλῶν ποὺ διὰ τῶν φυλλαδίων αὐτῶν πρώτη φορὰ ἐπληροφοροῦντο γιὰ τὸν αἱρετικὸ καὶ προδοτικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας ρόλο τοῦ ἐπισκόπου τους.

Οἱ διαμαρτυρίες ἔγιναν μὲ πρωτοβουλία τῶν σωματείων «Ὀρθόδοξος Χριστιανικὸς Σύλλογος “Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης”» καὶ «Φιλορθόδοξος Ἕνωσις “Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος”».

Πρέπει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι ἡ πρωτοβουλία ἀνελήφθη ἀπὸ τοὺς ἀνωτέρω φορεῖς, ἐφόσον ἐξήντλησαν κάθε ἄλλη προσπάθεια, κατὰ τεκμήριον θεσμικὴ καὶ θεμιτή. Ἡ ἀρχικὴ σκέψη ἦταν νὰ πραγματοποιηθεῖ —παραλλήλως μὲ τὸ διεθνὲς συνέδριο καὶ τὴν τιμητικὴ ἐκδήλωση «γιὰ τὸν Μητροπολίτη Περγάμου κ. Ζηζιούλα»— ἐκδήλωση-ὁμιλία στὴν πόλη τοῦ Βόλου, κατὰ τὴν ὁποία θὰ ἐγνωστοποιοῦντο καὶ θὰ ἀναιροῦντο οἱ αἱρετικὲς ἀπόψεις τοῦ τιμωμένου.

Μὲ αὐτὴ τὴν πρόταση ἀπευθύνθηκαν:

—Στὴ Σύναξη Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν, μέσω τοῦ καθηγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Τριάδος Γατζέας, ἀλλὰ ὁ γέροντας Γρηγόριος ἀρνήθηκε νὰ τοὺς δεχτεῖ παραπέμποντάς τους σὲ κάποιον μοναχὸ τῆς μονῆς, στὸν ὁποῖο ἐκτέθηκε προφορικὰ τὸ αἴτημα καὶ ἐπιδόθηκε σχετικὸ γραπτὸ ὑπόμνημα. Στὴ Σύναξη, ποὺ συνῆλθε ἐκεῖ τὴν ἑπόμενη ἡμέρα δὲν ἐτέθη τὸ αἴτημα, ἀλλὰ οὔτε κἂν τὸ θέμα.

—Στὸν κ. Δημήτριο Τσελεγγίδη, ὁ ὁποῖος ἐδήλωσε κώλυμμα ἀλλά ἄφησε νά ἐννοηθεῖ ὅτι στό μέλλον θά μποροῦσε νά κάνει μία σχετική ὁμιλία στό Βόλο, ἀφοῦ πρῶτα προετοιμασθεῖ ἀναλόγως.

—Στὸν π. Θεόδωρο Ζήση, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε, λέγοντας ὅτι ἔτσι δίνουμε ἀξία στὸν κ. Ζηζιούλα.

—Στὸν π. Γεώργιο Μεταλληνό, ὁ ὁποῖος ἀρνήθηκε, δηλώνοντας κώλυμμα καὶ λέγοντας ὅτι ὡς ἱερέας ἔπρεπε νὰ πάρει ἄδεια-εὐλογία ἀπὸ τὸν οἰκεῖο μητροπολίτη.

Εἶναι πράγματι ἀπορίας ἄξιον, ὅπως διατυπώνεται ἀπὸ πολλὲς πλευρές, τὸ πῶς καὶ τὸ γιατί τῆς ὀλιγωρίας τοῦ ἀντὶ-οἰκουμενιστικοῦ μετώπου —ἂν τελικὰ ὑπάρχει κάτι τέτοιο— καὶ τῶν ἰθυνόντων αὐτοῦ ἀπέναντι στὴν οἰκουμενιστικὴ λαίλαπα ποὺ σαρώνει τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας. Ἐντυπωσιακότερη ὅλων, βεβαίως, εἶναι ἡ ἐπίμονη σιωπὴ τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καὶ Μοναχῶν!…

Λ.Ντ.

69717295

Η Ελλάδα δεν ανήκει πια στους Έλληνες

Δευτέρα, 31 Οκτώβριος 2011
Ο τίτλος του άρθρου παραπέμπει στο γνωστό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ της δεκαετίας του 1970 «η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες». Τότε η σκοπιμότητα της εξουσίας και των οικονομικών συμφερόντων οδηγούσε τους πολιτικούς σε μεγαλοστομίες που ο εύπιστος λαός κατάπινε με ευκολία και ευχαρίστηση.
Ειδικά ο Ανδρέας Παπανδρέου, μαέστρος στην χειραγώγηση του ελληνικού λαού, είχε καταλάβει ότι το μίγμα περηφάνειας και καλοπέρασης ήταν το κατάλληλο για να ενθουσιάσει τον λαό και να τον ακολουθεί τυφλά.
Και πραγματικά τυφλοί πρέπει να ήμασταν σαν λαός που δεν βλέπαμε που μας οδηγεί η δημαγωγία, ο εύκολος και πολλές φορές παράνομος πλουτισμός και η μείωση της παραγωγής της χώρας. Θέλαμε να ήμαστε τυφλοί γιατί έτσι μας βόλευε.
Τώρα εισπράττουμε το αντίτιμο της εντελώς ανεύθυνης συμπεριφοράς μας.
Η Ελλάδα καταρρέει μέσα στην χλεύη και την κατακραυγή όλου του πλανήτη.
Η Ελλάδα δεν ανήκει πλέον στους Έλληνες αλλά σε όλους τους ισχυρούς που έχουν ήδη αρχίσει να ασελγούν επάνω στο ημιθανές σώμα της.
Ζούμε τις τελευταίες ημέρες την πρωτοφανή προετοιμασία του ελληνικού λαού, ώστε να δεχτεί ψυχολογικά την ουσιαστική κατάκτηση της Ελλάδας από τους ευρωπαίους επιτρόπους, επόπτες, επιτηρητές και λοιπούς «φιλέλληνες».
Ήδη βρίσκεται στην Ελλάδα και έχει αρχίσει την δραστηριότητά του ο νέος μας «κυβερνήτης» γερμανός Χορστ Ράιχενμπαχ, ο οποίος για να μας καθησυχάσει δήλωσε ότι «ήρθα στην Ελλάδα για να βοηθήσω και όχι για να επιβλέπω» (http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4668047). Στην πράξη βεβαίως ο ίδιος και η ομάδα του επιτηρούν στενά όλα τα υπουργεία, τις αποκρατικοποιήσεις και όλους τους νευραλγικούς τομείς του κράτους, ζητούν όλο και περισσότερες εξουσίες παρέμβασης, ώστε να καθοδηγήσουν την χώρα και την ζωή των ελλήνων στον δρόμο που τους συμφέρει.
Ο κύριος Ράιχανμπαχ σε συνέντευξη τύπου (http://www.nooz.gr/greece/raixenmpax-den-sunupografo-upourgikes-apofaseis), αφού μας διευκρίνισε ότι δεν θα συνυπογράφει τις υπουργικές αποφάσεις, κατόπιν απάντησε σε πολλές ερωτήσεις. Οι απαντήσεις του απέδειξαν περίτρανα ότι είναι ο βασικός ρυθμιστής των εσωτερικών πραγμάτων της Ελλάδας, αφού ασχολείται ακόμη και με τον τρόπο διαχείρισης των σκουπιδιών!
Το εκπληκτικό είναι ότι σε ερώτηση δημοσιογράφου γιατί σε καμία άλλη χώρα δεν έχει εφαρμοστεί αυτή η μορφή εποπτείας, η απάντηση του κυρίου Ράιχανμπαχ ήταν ότι «αντίστοιχο αίτημα δεν έχει υποβληθεί από άλλη χώρα»!
Τα πράγματα είναι πια ολοφάνερα. Κανείς πια δεν κρύβεται, εκτός από την δουλική ελληνική κυβέρνηση.
Πολλοί αξιωματούχοι στην Ευρώπη παραδέχονται ότι η κατάσταση που διαμορφώνεται είναι μια νέα μορφή αποικιοκρατίας.
Άλλη πηγή σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters δήλωσε με θράσος για την ομάδα του Ράιχενμπαχ: «Χρειάζεσαι κάποιον που να μιλάει ελληνικά αλλά που δεν είναι με το μέρος των Ελλήνων. Οι εξουσίες τους θα συνδέονται με τους όρους του δανείου. Η παρουσίαση (της ιδέας) θα πρέπει να γίνει με προσοχή – να παρουσιαστεί τεχνική βοήθεια ή κάτι τέτοιο. Δεν μπορείς να τους ποδοπατήσεις όλους» (πηγή: http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=425774).
Η ομάδα δράσης του Ράιχενμπαχ δεν ενδιαφέρεται ούτε για το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων, ούτε για την επιβίωση ανέργων, χαμηλόμισθων και συνταξιούχων, ούτε για την παιδεία, την υγεία και όλες τις άλλες ανάγκες ενός πολιτισμένου λαού.
Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να εξασφαλίσουν, με σκληρή λιτότητα και σκληρότερους φόρους, πλεονάσματα στον προϋπολογισμό, ώστε να αρχίσουν να αποπληρώνονται τα δάνεια που μας έχουν δώσει.
Στον βωμό αυτού του στόχου θα θυσιαστούν σχολεία, νοσοκομεία, μισθοί και συντάξεις.
Θα πάρουν τον έλεγχο των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες θα βρεθούν σε πολύ δυσμενή θέση μετά από το αποφασισμένο «κούρεμα» του χρέους και των ομολόγων και την ενίσχυσή τους με δάνεια από την Ευρώπη, η οποία θα αναλάβει και τον έλεγχό τους.
Παράλληλα θα φροντίσουν να επισπεύσουν τις αποκρατικοποιήσεις, με διαδικασίες που ελέγχουν οι ίδιοι, κερδίζοντας έτσι τα ισχυρά ευρωπαϊκά κράτη τεράστια κέρδη, αγοράζοντας ακίνητα και επιχειρήσεις σε χαμηλές τιμές και αξιοποιώντας τα.
Ακόμη και οι επενδύσεις που ετοιμάζουν είναι μόνο για το δικό τους συμφέρον. Το μόνο που θα προσφέρουν στην Ελλάδα είναι μισθοί πείνας στους ιθαγενείς που θα παρακαλάνε για μια θέση των 400€, μετά από 2 και 3 χρόνια στην ανεργία.
Αυτή η κατάσταση εκτιμούν ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον 10 χρόνια. Στην πραγματικότητα στα 10 αυτά χρόνια θα ολοκληρωθεί η υποδούλωση της Ελλάδας στους άθεους κεφαλαιοκράτες ευρωπαίους, που όπως επί βασιλιά Όθωνα θα προσπαθήσουν να ξεριζώσουν όποια ήθη και παραδόσεις απέμειναν στον ελληνικό λαό και να τον εκπαιδεύσουν στην ψυχρή κουλτούρα της Ευρώπης.
Οι Έλληνες να ξυπνήσουμε έστω και την έσχατη ώρα!
Να μην ανεχθούμε τον ζυγό που μας ετοιμάζουν!
Να διώξουμε τους πολιτικούς που είναι δούλοι των ξένων συμφερόντων και να πάρουμε την ζωή μας στα χέρια μας!
Δεν έχουμε ανάγκη κανένα «σωτήρα».
Η Ελλάδα έχει ψυχή, δύναμη και όραμα που μπορεί να ανατρέψει και την χειρότερη απειλή, αρκεί οι Έλληνες να παραδεχτούμε ότι φταίμε όλοι για την καταστροφική συμπεριφορά του βολέματος που δείξαμε τα τελευταία 35 χρόνια, να αλλάξουμε στάση ζωής και να εργαστούμε σκληρά με τιμιότητα και ομοψυχία.
Νικόλαος Ζώτος

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ» πολιτική παράταξη  συνεχιστών του Καποδίστρια

_____

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.