Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΖΑΝΗ

(Ποιημα ευλαβούς ιερομονάχου)

 

  • Εἰς τόν Παναγιώτατον διά τήν ἐπίσκεψή του,
  • εὐχόμεθα εἰς τόν Θεόν νά εἶναι ἡ στερνή του.
  • Γιατί δέν ἔρχεται ἐδῶ γιά νά μᾶς ἐνισχύσει,
  • ἀφοῦ καί εἰς τήν πίστην του οἰκτρά ἔχει ναυαγήσει.
  •  Μεγάλο κακό ἔκανε σ᾿ἀνατολή καί δύση,
  • γιατί ἀπ᾿ ὅπου πέρασε ναυάγια ἔχει ἀφήσει.
  • Κ᾿ ἄν γιά τοῦτα τά κακά ἔχει ὄντως μετανιώση,
  • εὐχόμεθα εἰς τόν Θεόν ἄφεση νά τοῦ δώση.
  •  Γιατί ἔχει ὥς ἄνθρωπος ἀνάγκη μετανοίας
  • διά νά γίνει μέτοχος τῆς ἄνω Βασιλείας.

Μ. Κ.   21. 6. 2012


     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.