Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜΗΝΥΜΑΤΑ

date Οκτ 13th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀκτὴ Θεμιστοκλέους 190, 185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, Τηλ. +30 210 4514833, Fax +30 210 4518476 e-mail: impireos@hotmail.com

 

᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18ῃ Ὀκτωβρίου 2012

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Θ Ε Ν

ΓΙΑ ΤΟ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΕΡΓΟ

Μέ ἀφορμή τίς ἀντιδημοκρατικές καί φασίζουσες ἀναρτήσεις τόσο στόν ἱστοχῶρο τοῦ διαδικτύου, ὅσον καί στόν ἔντυπο τύπο, μέ τίς ὁποῖες ἐπικρίνεται μία ἀπόλυτα προβλεπομένη ἀπό τό δικαιϊκό μας σύστημα ἐνέργειά μου, νά ζητήσω δηλαδή τήν ἐφαρμογή τοῦ νόμου γιά βάναυση καί αἴσχιστη προσβολή τοῦ προσώπου μου, πού στοιχειοθετεῖται καί θεμελιοῦται μέ τήν κακόβουλη βλασφημία τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως ἀπό τό χυδαῖο θεατρικό ἔργο Corpus Christi τοῦ Ἀμερικανοῦ συγγραφέα Τέρενς Μάκ Νάλι, ὁ ὁποῖος σέ ἡλικία 73 ἐτῶν στήν Οὐάσινγκτον «τέλεσε» ὁμοφυλοφιλικό «γάμο» μέ νεαρό «ζιγκολό» καί ἀπό τήν ἀφόρητη ψυχοπαθολογία του κινούμενος προέβαλε τόν νοσηρό ψυχισμό του στό πανάσπιλο καί ὑπερύμνητο πρόσωπο τοῦ αἰωνίου καί παναχράντου Θεοῦ ἐπάγομαι τά κάτωθι:

1.    Συμφωνῶ ἀπολύτως μέ τό θέμα τῆς ἡμερίδας πού διοργανώθηκε ἀπό τήν «Ἑλληνική Ἕνωση γιά τά δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου» στό ἀμφιθέατρο Δρακοπούλου στά Προπύλαια τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν: «Ὁ Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη εἰσαγγελέα», διότι πράγματι ὁ ἀληθής Θεός δέν ἔχει ἀνάγκη ὑπερασπίσεως καί εἶναι ἀφέλεια ὁ μεγαλοϊδεατισμός τοῦ αὐτοκλήτου σωτῆρος τῆς πίστεως. Ἀνάγκη ὅμως ὑπερασπίσεως ἔχει ὁ πιστός καί ἡ ἀξιοπρέπειά του, ὁ ὁποῖος συνάπτεται ἀρρήκτως καί ἀναποδράστως μέ τόν λοιδορούμενο καί βλασφημούμενο Θεό. Γι’ αὐτόν ἀκριβῶς τόν λόγο πού δυστυχῶς ὡς ἐκ τῶν δημοσιευμάτων (Καθημερινή 16 καί 17/10) ἡ ἡμερίδα ἀπεσιώπησε τίθενται στόν ποινικό μας Κώδικα τά ἄρθρα 198 καί 199 ὑπό τόν τίτλο «Προστασία τῆς θρησκευτικῆς εἰρήνης» καί ὄχι προστασίας τοῦ Θεοῦ διότι τά ἔννομα ἀγαθά εἶναι ἡ κοινωνική συνοχή καί ἡ θρησκευτική εἰρήνη πού προσβάλλονται βάναυσα ἀπό τήν δημοσίᾳ γενομένη κακόβουλη βλασφημία τοῦ Θεοῦ κάθε ἀνεκτῆς κατά τό Σύνταγμα θρησκείας στή χώρα, δηλαδή θρησκείας πού δέν ἔχει κρύφια δόγματα καί ἡ λατρεία της δέν ἀντίκειται στά χρηστά ἤθη καί τήν δημόσια τάξη (Ἄρθρο 13 τοῦ Συντάγματος). Εἶναι ἐξόχως ἀποκαλυπτικό τό γεγονός ὅτι κατά τήν συγκεκριμένη ἡμερίδα οὔτε νύξη αὐτῶν τῶν προϋποτιθεμένων καί αὐτονοήτων νομικῶν ἐννοιῶν ἔγινε γιά τήν διερεύνηση τοῦ θέματος, οὔτε ὑπεβλήθη αἴτημα γιά τήν κατάργηση τῶν αὐτονοήτων ποινικῶν ἀδικημάτων τῆς συκοφαντικῆς δυσφήμισης καί τῆς ἁπλῆς δυσφήμισης καί ἐξύβρισης τῶν πολιτῶν, ὥστε νά ὑπάρχει τουλάχιστον ἕνα ἰσοδύναμο πρόσχημα γιατί δέν νομίζω νά ἀποδέχονται οἱ μετέχοντες τήν προσωπική τους ἀποδόμηση καί ἀπομείωση μέ ἄλλοθι τήν δῆθεν ἐλευθερία ἐκφράσεως, ἐφ’ ὅσον στήν δημοκρατία ἡ ἐλευθερία τοῦ ἑνός τελειοῦται ἐκεῖ πού ἀρχίζει ἡ ἐλευθερία τοῦ ἄλλου.

2.    Ἔχοντας πλήρη γνώση τοῦ θεατρικοῦ «δρωμένου» πού παρουσιάστηκε στό θέατρο «Χυτήριο» ἀπό δύο αὐτόπτες μάρτυρες πού τό παρηκολούθησαν, διεπίστωσα ὅτι τό χυδαῖο αὐτό δρώμενο εἶναι κακόβουλο διότι ὁ σκηνοθέτης του Λαέρτης Βασίλι πού μεγάλωσε σάν γιός τοῦ πρώην ἀξιωματικοῦ τοῦ στρατοῦ τοῦ Χότζα Ἠλία Βασίλι, μετέπειτα νεωκόρου τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου Πειραιῶς καί πού τό χριστιανικό του ὄνομα εἶναι Φώτιος γνωρίζει πολύ καλά ὅτι γιά τήν χριστιανική εὐαγγελική ἠθική ἡ ἀρσενοκοιτία ἤ ὁμοφυλοφιλία ἀποτελεῖ θανάσιμο ἁμάρτημα πού ἀποκόπτει καί ἀποστερεῖ τόν ἐμμένοντα ἀμεταμελήτως σέ αὐτό ἀπό τήν κοινωνία τοῦ αἰωνίου Θεοῦ (Α΄Κορ. Στ΄9). Ἑπομένως ἡ ἀπόδοση στόν Πανάγιο Θεό αὐτοῦ τοῦ πάθους ἐκφράζει τήν δολία βούληση ἀπομειώσεώς του στίς συνειδήσεις τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι βλάσφημο διότι διαστρέφει πλήρως καί χυδαίως τήν εὐαγγελική ἀλήθεια, τήν πίστη τῆς Ἐκκλησίας καί τήν Χριστιανική ἠθική ἐμφανίζοντας ὡς μέθυσο τόν δίκαιο Ἰωσήφ, ὡς ὑποψήφιο θῦμα βιασμοῦ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ὡς ὁμοφυλοφίλους τούς δώδεκα Ἀποστόλους καί τελικῶς ὡς ἐμφορούμενο ἀπό αὐτό τό φρικῶδες πάθος τόν Πανάσπιλο καί Πανάγιο Λόγο καί Υἱό τοῦ Θεοῦ, τόν σταυρωθέντα καί ἀναστάντα Κύριο τῆς ζωῆς καί τοῦ θανάτου. Εἶναι δημοσίᾳ γενόμενο διότι διαδραματίζεται σέ χῶρο πού τό κοινό ἔχει πρόσβαση ἀσχέτως ἄν ὑπάρχει ἤ ὄχι εἰσιτήριο, δέν γίνεται ἰδιωτικῶς δηλαδή καί διαφημίζεται διά τοῦ διαδικτύου. Ἡ φαιδρά, ἀνεπέρειστος καί ἀτυχής ἀπόπειρα τῶν συντελεστῶν τῆς παραστάσεως νά ἀποσείσουν τήν ποινική τους εὐθύνη προβάλοντας ὅτι τό ἔργο δῆθεν δέν ἀφορᾶ στόν ἱστορικό Χριστό καταρρίπτεται ἀπό τό σενάριο τοῦ ἔργου, ὅπου ταυτοποιοῦνται πλήρως τά πρόσωπα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καί ἡ δράση τους, μέ τούς χαρακτῆρες τοῦ ἔργου καί εἰδικώτερα ὁ πρωταγωνιστής Joshua «βαπτίζεται» Ἰησοῦς. Μάλιστα στήν ἑλληνική ἐκδοχή ψάλλεται τό «Χριστός γεννᾶται δοξάσατε», ἀπαγγέλεται ἡ Κυριακή προσευχή «Πάτερ ἡμῶν» καί περιφέρονται τά σύμβολα τοῦ πάθους. Γι’ αὐτούς ἀκριβῶς τούς λόγους ὑπῆρξε διεθνής κατακραυγή σέ κάθε πρεμιέρα τοῦ ἔργου καί μάλιστα μετά τίς ἀπειλές πού δέχθηκε ὁ Μάκ Νάλι ἡ πρεμιέρα στήν Ν. Ὑόρκη ἀναβλήθηκε ἀπό τό 1997 γιά τόν Ὀκτώβριο τοῦ 1998. Τό 1999 στό Λονδίνο ἡ Μουσουλμανική Ὀργάνωση Shari’ ah Court ἐξέδωσε «Φάτουα» γιά τήν θανάτωση τοῦ ὁμοφυλόφιλου συγγραφέα διότι στό Ἰσλάμ ὁ Κύριος θεωρεῖται «προφήτης». Τό ἴδιο συνέβη στό Σίδνευ τῆς Αὐστραλίας καθώς καί σέ ἄλλες χῶρες.

3.    Κατόπιν τῶν ἀνωτέρω ἐνεργώντας ὄχι ὡς Μητροπολίτης ἀλλά ὡς πολίτης ὅπως εἶχα κάθε ἔννομο δικαίωμα στήν δημοκρατική χώρα πού θέλω νά πιστεύω ὅτι ζοῦμε μετέβην στό ἁρμόδιο Ἀστυνομικό Τμῆμα Ὁμονοίας, στήν περιοχή εὐθύνης τοῦ ὁποίου διαπράττεται τά ἀνωτέρω ἀδίκημα τό ἀπόγευμα τῆς Πέμπτης 11 Ὀκτωβρίου ἐ.ἔ. καί κατέθεσα μήνυση γιά τήν αὐτεπαγγέλτως διωκομένη ἐγκληματική ἐνέργεια τῆς κακόβουλης βλασφημίας τῶν θείων. Ὑπό τῆς εἰσαγγελικῆς Ἀρχῆς μοῦ ἐζητήθησαν συμπληρωματικά στοιχεῖα καί τό ἀπόγευμα τῆς ἑπομένης προσῆλθα γιά νά καταθέσω τά συγκεκριμένα στοιχεῖα. Μάρτυρες ἐπρότεινα τόν ἐλλογιμώτατο κ. Κωνσταντῖνο Χολέβα, Πολιτικό Ἐπιστήμονα καί τόν Ραδιοφωνικό παραγωγό κ. Λυκοῦργο Μαρκούδη, αὐτήκοο καί αὐτόπτη μάρτυρα τοῦ θεατρικοῦ ἔργου. Κατά τή διαδικασία τῆς καταθέσεως ὁμάδα βουλευτῶν προσῆλθε αὐθορμήτως καί μοῦ ἐδήλωσε συμπαράσταση. Τούς συνεχάρην καί τούς εὐχαρίστησα ὅπως θά εὐχαριστοῦσα οἱονδήποτε ἐπώνυμο ἤ ἀνώνυμο ἔσπευδε νά ἐκφράση τήν συμπαράστασή του. Μέ ποῖα λογική θά ἔπρεπε νά ἀποπέμψω τούς συγκεκριμμένους βουλευτές. Μήπως λάμβανε χώρα στό ἀστυνομικό τμῆμα κομματική ἐκδήλωση ἤ μετεῖχα σέ προεκλογική ἐκστρατεία ὑπέρ κόμματος; Δυστυχῶς γιά τό πολιτικό μας σύστημα καί τούς κομματικούς του σχηματισμούς ἡ βάναυση καταπάτηση τοῦ ποινικοῦ νόμου πού ἐξωραΐζεται ὡς δῆθεν ἐλευθερία ἐκφράσεως ἤ ἐλευθερία τῆς τέχνης οὐδόλως τούς ἀφύπνισε καί τούς διέγειρε μέ ἀποτέλεσμα ἤ νά ἀερολογοῦν στά τηλεπαράθυρα ἤ νά τυρβάζουν περί ἄλλα ἀπομειώνοντας τήν ἐγκληματική καί κακόβουλη βλασφημία εἰς βάρος τοῦ Παναγίου Θεοῦ, τῆς ἀμωμήτου ἡμῶν πίστεως καί τοῦ εὐσεβοῦς Γένους πού θρησκεύεται καί λατρεύει τόν ὑβριζόμενο Θεό. Θά ἤμουν ἀναπολόγητος ἐάν συνέπραττα μέ ὁποιαδήποτε κομματική σημαία ἤ ἐάν δέν ἐδεχόμην τήν συμπαράσταση ὁποιουδήποτε προστρέχοντος. Δέν ἔδειξαν ἐνδιαφέρον βουλευτές ἄλλων κομμάτων οὔτε ὁ χῶρος ὑποβολῆς μηνύσεως ἦταν ἰδιωτικός. Ἔχει δέ ἀπόλυτη ἐφαρμογή ὁ λόγος τοῦ ἀειμνήστου Γέρου τῆς Δημοκρατίας: «Ἐμεῖς λειτουργοῦμε καί ὅποιος θέλει προσέρχεται».

4.    Ἡ μνημειώδης καί θεολογικά ἀρτία τοποθέτηση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως κ.κ. Ἱερεμίου, Καθηγητοῦ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἔδωσε ἠχηρό ράπισμα σέ ἀδολεσχοῦντες ἐκκλησιαστικούς πού ρίχνουν ἀφρόνως νερό στό νεοεποχίτικο μῦλο προσφέροντας ἄλλοθι σέ ἐξωνημένους τοῦ πολιτικοῦ μας συστήματος νά ἐπαναλάβουν τό στρατήγημα τοῦ Ἰμπραήμ Πασᾶ γιά τήν δημογραφική ἀλλοίωση τοῦ λαοῦ καί τήν καταστροφή τοῦ Γένους καί ἀσυνέτως στρεβλώνουν τά πράγματα ἠθελημένως «λησμονοῦντες» καί τήν γεωστρατηγική θέση τῆς χώρας καί τήν φρικώδη ρήση, τό δόγμα, τοῦ ἀλήστου μνήμης Τουργκούτ Ὀζάλ: «Δέν χρειάζεται νά κάνουμε πόλεμο μέ τούς Ἕλληνες, ἀρκεῖ νά τούς στείλουμε μερικά ἑκατομμύρια ἀπό ΄δῶ μεριά καί νά τελειώνουμε μ΄ αὐτούς»!

5.    Ὁ Ἑλληνικός λαός ὅπως ἀποδεικνύεται διϊστορικῶς ὑπερασπίζεται τήν ἀνεξιθρησκεία καί τήν ἐλευθερία θρησκευτικῆς συνειδήσεως. Τήν στιγμή αὐτή στό Λεκανοπέδιο ἐλεύθερα ἀσκοῦν τήν λατρεία τους ἀντιτριαδικές θρησκευτικές παραδοχές, πού ἀρνοῦνται τό θεανδρικό πρόσωπο τοῦ Κυρίου ὅπως τό Ἰσλάμ καί ἡ φυλλαδική ἑταιρεία τῶν Μαρτύρων τοῦ Ἰεχωβᾶ καί οἱ ἀμερικανοκίνητοι Μορμόνοι, παρ’ ὅλον πού στόν Ἑλλαδικό χῶρο δέν ὑπάρχουν τεμένη πού νά εἶναι στάβλοι ἤ δημόσιοι χώροι ὑγιεινῆς ὅπως σέ Μουσουλμανικά Κράτη συμβαίνει μέ τούς χριστιανικούς ναούς (Β. Κύπρος, Τουρκία). Ἡ λοιδορία ὅμως καί ἡ χυδαιότητα σέ βάρος τοῦ παναγίου καί παναχράντου Κυρίου τῆς πίστεώς μας μᾶς κινεῖ νά ἐνεργήσουμε εἰρηνικῶς καί νομίμως μή φειδόμενοι οὔτε τῆς ἰδίας μας τῆς ζωῆς καί ἐδῶ ἀνιδρύεται τό παράδοξο γιά ἐκείνους τούς συνέλληνες πού δικαίως συμπαρατάσσονται μέ τούς διαμαρτυρομένους μουσουλμάνους γιά τήν ἀπομείωση τῆς θρησκευτικῆς των παραδοχῆς ἀλλά ἀντιθέτως δέν πράττουν τό ἴδιο μέ τούς συνέλληνες καί κατά τεκμήριο ὁμοπίστους των συντασσόμενοι μέ τούς βιαστές τῆς ἀλήθειας.

Ο  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

Μιμηται του Ιουλιανου του Παραβατη Σαμαρα και Δενδια

Πρώτοι διωγμοί Ορθοδόξων Χριστιανών! Πάνω από 50 χριστιανοί Ορθόδοξοι προσήχθησαν στη φυλακή επειδή «ομολόγησαν δημοσίως τον Χριστό»!
(15/10/2012 16:56)

«…Και με τις βλάσφημες ταινίες πού παρουσιάζουν, θέλουν να γελοιοποιήσουν τον Χριστό… Η Διαμαρτυρία για την βλάσφημη εκείνη ταινία ήταν ομολογία πίστεως.
Το κάνουν, για να πουν «αυτός ήταν ο Χριστός, τώρα θα έρθει ό Μεσσίας», και να παρουσιάσουν μετά τον «Μεσσία» τους. Εκεί το πάνε». (Γέροντας Παΐσιος για τη βλάσφημη ταινία «Ο τελευταίος πειρασμός» που βασίζονταν στο ομώνυμο βιβλίο του Ν. Καζαντζάκη)
Το πόσο επίκαιρα είναι σήμερα τα λόγια αυτά του γέροντα Παϊσίου το κατανοούν όλοι οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Ζούμε και βιώνουμε άλλωστε καταστάσεις πρωτόγνωρες για την ευλογημένη αυτή χώρα. Καταστάσεις ευτελισμού των πάντων που κάλλιστα θα μπορούσαμε να περιγράψουμε με τη γνωστή αγιογραφική λαϊκή ρήση «Σόδομα και Γόμορρα»! Καταστάσεις που αμιγώς ευθύνονται για την πνευματική και οικονομική κρίση και εν γένει για την όλη κατάντια της Ελλάδος. Καταστάσεις που μετέτρεψαν την Ελλάδα από λίκνο του πολιτισμού και των αξιών που
ήταν σε δακτυλοδεικτούμενη χώρα και παράδειγμα προς αποφυγήν! Καταστάσεις που ενέπνευσαν ένα αμιγώς τυραννικό και φασιστικό καθεστώς όπου οι λίγοι (βλ. λίστα Λαγκάρντ, σκάνδαλα) που ζουν σε βάρος των πολλών επαινούνται και οι πολλοί καταπιέζονται ακόμη περαιτέρω στο όνομα της δήθεν … ανάπτυξης!
Αυτή ακριβώς η δαιμονική νοοτροπία οδηγεί τις θεσμοθετημένες από το Δημιουργό Θεό αξίες όπως η ελευθερία και η δημοκρατία να παρερμηνεύονται, να ποδοπατούνται, να διαστρεβλώνονται μπροστά στη δαιμονική επέλαση της ασυδοσίας και του μυστηρίου της ανομίας. Στην θέση τους τοποθετούνται με περίτεχνο τρόπο η ιδιοτέλεια, η υποκρισία, ο άκρατος εγωϊσμός που προκαλούν τα κάθε λογής πάθη και το συμφέρον! Με λίγα λόγια επικρατεί η φιλοσοφία του Σάτρ που θέλει τον πλησίον ως αντίπαλο και εχθρό. Επικρατεί ακόμη η φαρισαϊκή νοοτροπία
και αντίληψη περί του κόσμου που μεταβάλλει πολλούς σε «λύκους βαρείς μη φειδόμενους του ποιμνίου»…
Όποιος μάλιστα τολμήσει να σηκώσει ανάστημα και να αντιδράσει στο ισχυρό αυτό ρεύμα τούτο της ασέβειας, στο ρεύμα της προσπελάζουσας ανηθικότητας αμέσως ενοχοποιείται! Τότε το σύστημα αυτό της ανομίας, ως νέος Γολιάθ αναλαμβάνει να εκδιώξει, να περιθωριοποιήσει και δια του τρόπου αυτού να αντιμετωπίσει την εφιστάμενη απειλή που συνιστά η διαφωνία… Τότε ξεσηκώνονται και επιστρατεύονται οι αυτο-ανακηρυσσόμενοι ως υπερασπιστές της Δημοκρατίας, οι αυτο-αποκαλούμενοι ειρηνιστές, οι αυτο-χαρακτηριζόμενοι ως προοδευτικοί,
οι γνήσιοι εκφραστές της ανηθικότητας και του νέου ειδωλολατρικού μοντέλου για να στοχοποιήσουν την αντίδραση. Να την εντάξουν μέσα σε καλούπια και όρια ώστε να μπορούν να την καταπολεμήσουν. Να την στολίσουν και να την ντύσουν στις σχολές του μεσαιωνικού διαφωτισμού-σκοταδισμού. Να την κεντήσουν με τις γνωστές ψεύτικες πλέον ετικέτες του «ακροδεξιού», του «φασίστα», του μέλους μιας μίας μη κοινωνικά αποδεκτής -περιθωριακής οργάνωσης όπως λ. χ. παραθρησκευτικής κ.ο.κ.
Διά του τρόπου αυτού η δημόσια ειρηνική διαφωνία, η εν Χριστώ ομολογία εντάσσεται στο δαιμονικό εκείνο πλαίσιο που μεταβάλλει τον πραγματικό θύτη σε θύμα και αντίστοιχα μετατρέπει το θύμα σε θύτη. Μέσα σ’ αυτό τον παραλογισμό της σύγχρονης εποχής είναι φυσικό η βλασφημία και οι κάθε λογής βλάσφημοι και εν γένει οι ασεβείς έναντι της ηθικής και των αξιών να προστατεύονται. Είναι φυσικό τα κάθε λογής όργανα και υποστηρικτές μιαρών στοών και δαιμονικών λεσχών, ασήμαντα ανθρωπάκια να αναδεικνύονται σε πολιτικούς άρχοντες και
να καταλαμβάνουν υπουργικές ακόμη και πρωθυπουργικές θέσεις. Είναι ακόμη φυσικό στο όνομα αυτού που υπηρετούν μέσα ως μέλη των στοών και των λεσχών αυτών να ζηλεύουν τη δόξα μεγάλων διωκτών της Χριστιανοσύνης όπως λ. χ. του Ιουλιανού του παραβάτη και να συλλαμβάνουν νέους και γέροντες και γερόντισσες. Είναι φυσικό για τέτοιες κυβερνήσεις της ανηθικότητας να οδηγούν Ορθοδόξους Χριστιανούς ως κοινούς «εγκληματίες» στα κρατητήρια και στις φυλακές.
Αφύσικο στην προκειμένη περίπτωση είναι οι έμμεσοι διώκτες του Χριστού να παρουσιάζονται ως δήθεν Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Αφύσικο είναι αν και δεδηλωμένα με τις πράξεις και αποφάσεις τους μέλη και οπαδοί του μιαρού Σατανά να επικαλούνται το Θεό να τους βοηθήσει να βγάλουν λ.χ. την Ελλάδα από το τέλμα της οικονομικής κρίσης.
Γιατί γι’ όλους αυτούς τους ανωτέρω σφετεριστές της αλήθειας που τύποις και όχι ουσία είναι χριστιανοί η ομολογία των Ορθοδόξων Χριστιανών από άφησαν την χαλαρότητα του καναπέ και την κατευθυνόμενη πλύση εγκεφάλου των τηλεοπτικών ΜΜΕ εκλαμβάνεται ως «έγκλημα»! Μέσα στο πλαίσιο τούτο ήταν πλήρης δικαιολογημένο το πολίτευμα της Δημοκρατίας να αποστείλει τις δυνάμεις καταστολής προκειμένου να τους προπηλακίσουν, να τους απωθήσουν στο όνομα μιας εικονικής ελευθερίας για να εκτοξευθούν χωρίς πρόβλημα προς τον ουρανό τα
πύρινα βέλη της βλασφημίας.
Φθηνή δικαιολογία άλλωστε αποτελεί γι’ αυτούς που κινούν τα νήματα της εξουσίας είτε μέσω του θεσμού της δικαιοσύνης είτε μέσω της πολιτειακής αρχής η αποδοχή του ψεύδους ασυζητητί της παραγωγού και παρουσιαζόμενης ως «ηθο-ποιού» Βάσιας Παναγοπούλου, η οποία αναιδώς υποστήριζε η χυδαία θεατρική παράσταση δεν σχετίζεται με τον Χριστό και τους Αποστόλους! Αντιθέτως ο εβραϊκής καταγωγής βραβευμένος από τον γνωστό Σιωνιστή Ροκφέλερ ομοφυλόφιλος συγγραφέας Τέρενς Μάκ Νάλι, ισχυρίζεται ότι το έργο του αφορά τη ζωή του
Χριστού και την αποκατάσταση της αληθείας!!!
Αποδεχόμενοι το ψεύδος τούτο διακόσιοι περίπου υπερασπιστές της Δημοκρατίας και του παράλογου αυτού πολιτισμού συγκεντρώθηκαν έξω από το θέατρο της για να αντιταχθούν στην «λογοκρισία» και την «πυρά» που δήθεν επέβαλλαν όσοι διαμαρτυρήθηκαν. Βέβαια μέσω της στάσης αυτής επιχειρούν ασυνειδήτως να εξαλείψουν προσωπικές ενοχές που προκαλεί ο εναγκαλισμός τους με το παράλογο, το παράνομο και την ασυδοσία… Καθίστανται υπερασπιστές της κατ’ εξοχήν ψυχασθένειας της ανωμαλίας (κιναιδισμού) την οποία παρουσιάζουν ως
«διαφορετικότητα» και την αναδεικνύουν ως υπέρτατο ανθρώπινο δικαίωμα. Επιστρατεύουν το παράλογο προκειμένου να ταυτίσουν τον ψυχασθενή ανώμαλο με την ψυχασθένεια και μέσω της σύγχυσης αυτής να καθιερώσουν επισήμως στο όνομα της ψευτο-δημοκρατίας και της φασιστικής τους ιδεολογίας την ανωμαλία ως θεσμό! Αντιπολιτεύονται κάθε τι που τους ενοχλεί και συνειδησιακά τους ελέγχει στην ψυχοσωματική παραβατικότητά τους. Φθάνουν στο σημείο έτσι να ενοχλούνται ως δημοκράτες από τον ήχο της καμπάνας, από τις ιερές εικόνες, από
τον σταυρό, και να αναπτύσσουν με αποφάσεις και πράξεις μια συντονισμένη πολεμική σε βάρος της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εκλαμβάνουν την Ορθόδοξη Εκκλησία ως μια ιδέα «αναχρονιστική» και την ταυτίζουν με τις απαράδεκτες και καταδικαστέες μεθόδους της εκκοσμικευμένης παπικής κοινότητας. Επιθυμούν διακαώς μέσα από μια αμιγώς φασιστική νοοτροπία να παρουσιάσουν τους χριστιανούς και την εκκλησιαστική ζωή ως αντίθετους σε όσα αυτοί εκλαμβάνουν ως πρόοδο. Χρησιμοποιούν τις ίδιες μεσαιωνικές παπικές τακτικές και μεθόδους για να
στιγματίσουν, να ειρωνευτούν αυτούς που συνειδητά αντιστέκονται σ’ αυτήν την κατρακύλα μη ανεχόμενοι τη σήψη, τη διαφθορά και τη δυσωδία που εξ αυτής αναδύεται.
Σχολιάζοντας την κατάσταση αυτή γέροντας ασκητής του Παγγαίου Όρους μας προέτρεψε να αναγνώσουμε τους συγκεκριμένους στίχους: «παρά πάντας τους εχθρούς μου εγεννήθην όνειδος, καί τοις γείτοσί μου σφόδρα, και φόβος τοις γνωστοίς μου… Κύριε, μη καταισχυνθείην, ότι επεκαλεσάμην σε’ αισχυνθείησαν ασεβείς, καί καταχθείησαν εις άδου. Μη παραζήλου εν πονηρευομένοις, μηδέ ζήλου τους ποιούντας την ανομίαν. Ότι ωσεί χόρτος ταχύ αποξηρανθήσονται, και ωσεί λάχαν χλόης ταχύ αποπεσούνται…»! Και πρόσθεσε: Είμαστε εν μέσω
συνταρακτικών γεγονότων. Έχει αρχίσει η διαδικασία του καθαρισμού της ήρας από το σιτάρι. Από τις πόλεις που εκτοξεύθηκαν πύρινα βέλη βλασφημίας δεν διασώθηκε καμία. Καταστράφηκαν ολοσχερώς. Προσεύχομαι να λυπηθεί ο Θεός την Αθήνα για να μην υποστεί τα ίδια δεινά… Ζει Κύριος ο Θεός»!

Συντάκτης: ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ
Πηγή: ΣΤΥΛΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
http://www.orthodoxia.gr/show.cfm?id=1714&obcatid=1

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.