Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ,ΤΙ ΣΠΕΙΡΑΜΕ, ΘΕΡΙΖΟΥΜE

date Οκτ 28th, 2012 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

IΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

Ἕδρα: Ἀπόλλωνος 23Β 10557 Ἀθῆναι
Δι’ λληλογραφίαν : ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr website: www.fotgrammi.grΑ.Φ.Μ. 090050859 * Ε´ Δ.Ο.Υ. ΑΘΗΝΩN

Ο ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΕΞΟΔΟ !!!

Ο,ΤΙ ΣΠΕΙΡΑΜΕ, ΘΕΡΙΖΟΥΜE ΟΠΩΣ ΣΤΡΩΣΑΜΕ, ΚΟΙΜΟΜΕΘΑ

ΚΑΙ ΣΤΕΡΝΗ ΜΟΥ ΓΝΩΣΙ ΝΑ Σ’ ΕΙΧΑ ΠΡΩΤΑ

9.11.2012

Οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοί μας μᾶς διδάσκουν ὅτι ἡ καλλιτέρα θεραπεία εἶναι ἡ πρόληψις. Ὄντως, ἕνα γραμμάριο προλήψεως σώζει ἀπὸ χιλιάδες τόννους θεραπείας. Δυστυχῶς ὅμως ὄχι μόνον οἱ ἰθύνοντες άλλὰ καὶ πολὺς λαός γράφουμε τὶς συμβουλὲς τῶν προγόνων μας καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τὰ παλαιά μας ὑποδήματα καὶ ἀνεπίδεκτοι ὄντες, δὲν θέλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε καὶ τὸ «μεῖζον πασῶν τῶν ἀρετῶν ἔστιν ἡ διάκρισις»…

Α. ΠΩΣ ΦΘΑΣΑΜΕ ΩΣ ΕΔΩ

1. Οἱ δῆθεν δημοκράτες καὶ σοσιαλίζοντες μετὰ τὴν μεταπολίτευσι παρέλαβαν ἐλάχιστο χρέος. Ἀλλὰ οἱ μεταπολιτευτικὲς κυβερνήσεις, μὲ τὴν ἄφρονα πολιτική, δημιούργησαν τὴν ἀστυφιλία, τὶς ἀτέρμονες ὑποσχέσεις, τὰ «βολεύματα» τῶν νωθρῶν, τῶν «λουφαδόρων» καὶ «παρασίτων», οἱ ὁποῖοι πάσχιζαν παντοιοτρόπως νὰ βολευθοῦν στὸ δημόσιο. Σχεδὸν ὁ κάθε γονιὸς προσέφερε γῆ καὶ ὕδωρ-σκανδαλώδη ὑποστήριξι σὲ ἐκείνους τοὺς πολιτικούς, οἱ ὁποῖοι ὑπόσχονταν μὲ τὴ σειρά τους «λαγοὺς μὲ πετραχήλια» καὶ διόριζαν τὰ τέκνα τους, ἐγγόνια, βαπτιστήρια καὶ ἐν γένει τὰ σόγια τῶν ἐχόντων ταυτότητα τοῦ κόμματος. Πρὸς τοῦτο ἐδημιουργοῦσαν πολλαπλάσιες ὀργανικὲς θέσεις στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες ἀπ᾿ ὅ,τι στὴν πραγματικότητα ἀπαιτοῦντο.

2. Μάλιστα δὲ αὐτοὶ οἱ ἀναίσχυντοι, ἀνεγκέφαλοι, σπάταλοι καὶ φαῦλοι πολιτικοὶ ἐπάσχιζαν νὰ ἐφαρμόζουν στὴ πρᾶξι τὴν πολιτικὴ τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, ὅπου ἀκόμη καὶ ἡ τέως Πρόεδρος τῆς Βουλῆς τῶν Ἑλλήνων κ. Ἄννα Ψαρούδα Μπενάκη ἔλεγε τὴν 12.3.2005 πρὸς τὸν νῦν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολο Παπούλια, τὰ ἑξῆς:

«…Ἀναλαμβάνετε, κύριε Πρόεδρε, τὴν Προεδρίαν τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας διὰ μίαν πενταετίαν, ὅπου θὰ σημειωθοῦν σημαντικὰ γεγονότα καὶ ἐξελίξεις: Ἡ εὐρωπαϊκὴ ἑνοποίησις θὰ προωθηθῇ μὲ τὴν ψήφισιν ἐνδεχομένως καὶ τῆς Συνταγματικῆς Συνθήκης, τὰ ἐθνικὰ σύνορα καὶ ἕν μέρος τῆς ἐθνικῆς κυριαρχίας θὰ περιορισθοῦν χάριν τῆς εἰρήνης, καὶ τῆς εὐημερίας καὶ τῆς ἀσφαλείας εἰς τὴν διηυρυμένην Εὐρώπην, τὰ δικαιώματα τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ πολίτη θὰ ὑποστοῦν μεταβολές, καθὼς θὰ ἠμποροῦν νὰ προστατεύωνται, ἀλλὰ ἴσως καὶ νὰ παραβιάζωνται ἀπὸ ἀρχὲς καὶ ἐξουσίες πέραν τῶν γνωστῶν καὶ καθιερωμένων καὶ πάντως ἡ Δημοκρατία θὰ συναντήσῃ προκλήσεις καὶ θὰ δοκιμασθῇ ἀπὸ ἐνδεχόμενες νέες μορφές διακυβερνήσεως. Ἡ χώρα μας ἐξ ἄλλου θὰ ἔχῃ νὰ ἀντιμετωπίσῃ σοβαρὰ διλήμματα εἰς πολλοὺς τομεῖς…».

Πῶς τὰ ἐγνώριζε καὶ ἀπὸ πότε ὅλα αὐτά; ; ;

3. Ἐπαναλαμβάνομε, καὶ ὁ τελευταῖος ἀγράμματος τσοπάνης ἢ ἀγρότης ἀκούων αὐτὰ τὰ φρικτὰ ἀντεθνικὰ σχέδια, θὰ ἔβαζε «τὰ πόδια στὰ αὐτιά» καὶ ἡ ἐθνική του συνείδησις δὲν θὰ τοῦ ἐπέτρεπε οὔτε κάν νὰ τὴν ξαναδῆ, τὴν τότε Πρόεδρο τῆς Βουλῆς, ἀλλὰ καὶ ὅλους ἐκείνους, ποὺ ἀνήκουν στὴν στοὰ Mπίλντεμπεργκ καὶ λοιπὲς στοὲς καὶ τὰ παρακλάδια τους, Ρόταρυ, Λάϊονς, στὰ ὁποῖα ἀνήκουν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ περισσότεροι τῶν πολιτικῶν μας.

4. Ἀκόμη καὶ ἐὰν κάποιος εἶναι ἐναντίον τῶν μυστικῶν αὐτῶν ὑπερκρατικῶν καὶ ὑπεράνω τῶν νόμων καταχθονίων σκοτεινῶν ὀργανώσεων, δὲν τολμᾶ νὰ κάνῃ τὸ παραμικρὸ ἐναντίον των, διότι ἔχουν τὸ παράδειγμα τοῦ ἀειμνήστου καὶ ἀνεπαναλήπτου Κυβερνήτου Ἰωάννου Καποδίστρια, ὁ ὁποῖος ἐτόλμησε νὰ ἐκδώσῃ ἐγκύκλιο, ὅτι ἡ συμμετοχὴ δημοσίων ὑπαλλήλων στὶς μυστικὲς αὐτὲς ὀργανώσεις εἶναι ἀσυμβίβαστη καὶ μετὰ ἀπὸ λίγο ἐδολοφονήθη…

Β. Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

1. Οἱ ἀνεγκέφαλοι, φαῦλοι καὶ ἰδιοτελεῖς πολιτικοί, πέραν τοῦ διορισμοῦ πολλαπλασίων ὑπαλλήλων στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες, ἐνέκριναν πληθώρα ὑπέρογκων ἀμοιβῶν ἐκτὸς τοῦ βασικοῦ μισθοῦ τους, ὡς π.χ. :

  • 420 ἄτομα τοῦ ΟΤΕ μὲ ἐπίδομα 690 € τὸ μῆνα, ὡς ἐπίδομα προθερμάνσεως αὐτοκινήτου.
  • ·657 ἄτομα τῆς ΔΕΗ μὲ 870 € ὡς μηνιαῖο ἐπίδομα φαξ.
  • ·329 ἄτομα τοῦ ΗΣΑΠ μὲ 1.120 € τὸ μῆνα ὡς ἐπίδομα κεραίας.
  • ·653 ἄτομα τοῦ Λιμενικοῦ μὲ 840 € μηνιαίως, ὡς ἐπίδομα προπέλας.
  • ·1.987 ἄτομα τοῦ ΟΣΕ μὲ 420 € τὸ μῆνα ὡς ἐπίδομα πλυσίματος.
  • ·6.800 ἄτομα τοῦ δημοσίου μὲ 290 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα μεταφορᾶς φακέλλων.
  • ·1.100 ἄτομα τῆς ΕΘΕΛ μὲ 450 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα παραλαβῆς-παραδόσεως λεωφορείων, καὶ
  • ·1.790 ἄτομα τῆς ΕΘΕΛ μὲ 310 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα ἔγκαιρης προσελεύσεως…
  • ·Πληθώρα ὑπαλλήλων τοῦ Ὑπ. Δικαιοσύνης μὲ 595 € μηνιαίως ὡς ἐπίδομα ἀποτελεσματικότερης διεκπεραιώσεως ὑποθέσεων.

2. Μὲ τοὺς στημένους διεθνεῖς διαγωνισμοὺς ἢ ἀπευθείας ἀναθέσεις ἔχουμε χοροὺς δισεκατομμυρίων καὶ τρισεκατομμυρίων γιὰ μίζες, λαδώματα, ἐκδουλεύσεις κ.λπ. Ἀλλὰ οἱ φαῦλοι ἐθνοπατέρες ἔφτιαξαν καὶ τὸν Νόμον περὶ εὐθύνης Ὑπουργῶν, γιὰ νὰ παραγράφωνται οἱ κακουργηματικὲς πράξεις τους καὶ μεταξύ τους οἱ πολιτικάντηδες τὰ «κάνουν πλακάκια» ἐφαρμόζοντες τὴν λαϊκὴ ρῆσι: «θὰ σὲ λέγω Μαστρογιῶργο, θὰ μὲ λέγῃς Μαστροκώστα, θ᾿ ἀγαπιόμαστε οἱ δυό μας καὶ θὰ μᾶς ἀγαπᾶ ὁ κόσμος ὅλος». Ἔτσι λοιπὸν σχεδὸν οὐδεὶς ἐφυλακίσθη καὶ προπαντὸς σὲ κανένα «κάθαρμα» δὲν ἐδημεύθηκε ἡ περιουσία του καὶ εἶναι ὅλοι ἔξω ὄχι σὰν ἀθῶοι, ἀλλὰ σὰν «παραγραφάκηδες».

3. Ἀναλόγως τὴν πίεσι, ποὺ ὑφίσταντο οἱ Ὑπουργοὶ καὶ οἱ «βολευτές» ἀπὸ τὶς κλαδικὲς καὶ τὶς συνδικαλιστικὲς παρατάξεις τῶν «ἡμετέρων», ἐβόλευαν ἀφειδῶς οἱ ἀνεγκέφαλοι πολιτικοί μας ὅλο τὸν συρφετό τους, ὅπως τοὺς ὑπαλλήλους τῆς Βουλῆς, οἱ ὁποῖοι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, εἶναι περιεργαζόμενοι καὶ ὄχι ἐργαζόμενοι, εἶναι ὄχι μόνο δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀλλὰ καὶ ἀμετάκλητοι, δηλαδὴ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἐπιτρέπεται νὰ μετατεθῇ σὲ ἄλλη δημόσια ὑπηρεσία, ποὺ πιθανῶς ἔχει ἀνάγκη, καὶ ἔπαιρναν καὶ λαμβάνουν τεράστιους μισθούς.

 Ὅταν δὲ τὴν 7.11.2012 ἐτολμήθη νὰ τεθῇ τροπολογία ὅτι οἱ ὑπάλληλοι τῆς Βουλῆς ἐξομοιοῦνται μὲ τοὺς ὑπολοίπους δημοσίους ὑπαλλήλους, ὑποκινήθηκαν αὐτοὶ ἀπὸ τὴν ἀξιωματικὴ ἀντιπολίτευσι. Ἡ ἀπεργία τους δὲ διήρκησε εὐτυχῶς μόνο 7 λεπτὰ τῆς ὥρας… Ἡ κατὰ νόμο προθεσμία ἀποστολῆς ἐξωδίκου πῶς τηρήθηκε γι᾿ αὐτὴν τὴν ἀπεργία καὶ ἐὰν δὲν τηρήθηκε, ποιὸς θὰ ἐλέγξῃ τὸ ἀδίκημα τῆς κακοδιοικήσεως ; ; ;

4. Ἀπὸ καιροῦ εἰς καιρὸν ἐβολεύοντο καὶ ἄλλοι κλάδοι, ὡς π.χ. τῶν δικαστικῶν, γιὰ νὰ εἶναι ἐμμέσως ὑποχείρια ὄργανα τῶν πολιτικῶν.

5. Ὅσο εὐκολώτερα παραχωροῦνται καὶ κατοχυρώνονται οἱ διάφορες ἐκδουλεύσεις πρὸς τὶς διάφορες κοινωνικὲς ὁμάδες, τόσο δυσχερέστατο μέχρι καὶ ἀδύνατο εἶναι νὰ τολμήσουν μερικοὶ νουνεχεῖς πολιτικοὶ νὰ ἄρουν αὐτὲς τὶς κατοχυρωμένες παροχὲς καὶ ἐκδουλεύσεις. Μέχρι καὶ ἡ ὁλομέλεια τοῦ Ἀρείου Πάγου ἀπεφάνθη ὅτι εἶναι ἀντισυνταγματικὴ ἡ περικοπὴ τῶν διαφόρων ἐκδουλεύσεων καὶ παροχῶν τους, ποὺ τοὺς ἔκαναν τρισάθλιοι πολιτικοί… Ὄντως ἔχουν δίκαιο οἱ Δικαστικοί, διότι πάγια νομολογία εἶναι νὰ ἐξισοῦνται οἱ μισθοὶ τοῦ Προέδρου τοῦ Ἀρείου Πάγου καὶ τῶν ἄλλων Ἀνωτάτων Δικαστηρίων μὲ τοὺς μισθοὺς τῶν Ὑπουργῶν καὶ Βουλευτῶν καὶ κατὰ συνέπεια οἱ «ἐθνοπατέρες» ὀφείλουν νὰ παύσουν νὰ «εὐλογοῦν τὰ γένια τους» καὶ νὰ μειώσουν ἐπιτέλους τὶς ἀποδοχές τους, οἱ ὁποῖες ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ ἐπιτρέπεται νὰ ὑπερβαίνουν τὶς 4.000 € συνολικῶς μικτά.

Γ. Η ΑΠΟΚΑΡΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

1. Οἱ σημερινοὶ ἀντιμνημονιακοὶ εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, οἱ μέχρι ἐχθὲς «βολευμένοι» τῶν ἐχόντων κομματικὴ ταυτότητα καὶ τῶν «ψευδοεργατοπατέρων» καὶ τῶν φαύλων, ἀνίκανων, ἀνεγκέφαλων καὶ ἀχρείων πολιτικῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι συνήθως πειθήνια ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

2. Δυστυχῶς, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ὅπως εἶναι διαρθρωμένες οἱ δημόσιες ὑπηρεσίες, ὄχι μόνον δὲν παράγουν καὶ δὲν συμβάλλουν στὸν ἐθνικὸ πλοῦτο, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας νοσφίζονται τὸν ἱδρῶτα τῶν βαρύτατα ἐργαζομένων στὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία καὶ μὴ ἐπαρκούντων τῶν δημοσίων ἐσόδων, ἀναγκάζονται οἱ ἰθύνοντες νὰ κάνουν θαλασσοδάνεια, γιὰ νὰ μισθοδοτοῦνται ὅλοι αὐτοὶ οἱ «περιεργαζόμενοι» καὶ «λουφαδόροι» στὶς δημόσιες ὑπηρεσίες…

3. Καὶ ἀντὶ αὐτοὶ οἱ «χαραμοφάηδες» δημόσιοι ὑπάλληλοι νὰ ἐξυπηρετοῦν τὸν πολίτη καὶ νὰ ὑπηρετοῦν τὰ ὑποζύγια τῆς ἰδιωτικῆς πρωτοβουλίας, ποὺ στενάζουν κάτω ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους ὄγκους ἐργασίας καὶ φόρων, τοὺς κατατυραννοῦν. Πολλὲς φορὲς αὐθαδιάζουν μέχρι τοιούτου σημείου, ποὺ φέρνουν τοὺς Ἕλληνες πολίτες σὲ ἀπόγνωσι. Ἁπλοϊκοὶ ἄνθρωποι ἀναγκάζονται νὰ κάνουν ταξίδια ἡμερῶν ἀπὸ τὰ διάφορα νησάκια, μέχρι τὶς διάφορες κεντρικὲς ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ παρακολουθήσουν τὶς ὑποθέσεις τους. Μάλιστα μερικὰ ἀναίσχυντα γύναια ἢ ἀνάγωγοι νεαροὶ ἀντὶ νὰ μεριμνήσουν καὶ νὰ ἐπιλύσουν τὰ προβλήματα τῶν ταλαίπωρων αὐτῶν Ἑλλήνων, τοὺς ἐμπαίζουν λέγοντάς τους «περᾶστε τὴν ἄλλη ἑβδομάδα» (μήπως καὶ τοὺς δώσουν κάποιο «καφεδάκι»), λὲς καὶ διαμένουν δίπλα ἀπὸ τὴν ὑπηρεσία καὶ θὰ ἠδύνατο νὰ «πεταχθοῦν»…

4. Ἔχομε ἐπανειλημμένως σὲ ὁμιλίες μας καὶ ἄρθρα μας, προτείνει, ὅτι θὰ ἦτο προτιμώτερο νὰ ἐλάμβαναν οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι ἔστω διπλάσιο μισθὸ καὶ νὰ ἀπελύετο τὸ 60% τῶν ἀναιδῶν, τῶν ἀναισχύντων, τῶν στερουμένων ἤθους ἐργασίας καὶ τῶν «λαδιάρηδων». Μὲ τὸ 40% τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων θὰ λειτουργοῦσαν ὅλες οἱ ὑπηρεσίες «ρολόϊ», ἐὰν ἀποφασιζόταν ὅτι κάθε δημόσιος ὑπάλληλος, ποὺ δὲν ἐξυπηρετεῖ ἐγκαίρως, εὐκαίρως καὶ εὐγενῶς τοὺς πολίτες, νὰ ἀπολύεται ἀναποζημιώτως. Τοιουτοτρόπως θὰ περίσσευαν οἱ μισθοὶ τοῦ 20%, δηλαδὴ ἡ μισθοδοσία ἄνω τῶν 200.000 «παρασίτων» καὶ ὄχι μόνον δὲν θὰ παρίστατο ἀνάγκη νὰ κλείσουν θαλασσοδάνεια, γιὰ νὰ πληρώνωνται οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ ἐξοικονομοῦσε τὸ κράτος 20% ἀπὸ μισθοδοσίες τῶν «παρασίτων» καὶ δὲν θὰ εἴχαμε φθάσει σὲ αὐτὰ τὰ χάλια, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἄφρονες πολιτικοί.

Δ. Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

1. Ἡ παντελὴς ἔλλειψις ἐπαγγελματικοῦ προσανατολισμοῦ ὁδηγεῖ τοὺς γονεῖς νὰ προτρέπουν τὰ παιδιά τους νὰ σπουδάσουν κάτι, ὄχι τόσο γιὰ νὰ βοηθήσουν τὴν οἰκογένειά τους καὶ τὴν κοινωνία, ἀλλὰ γιὰ νὰ ἔχουν κάποιο δίπλωμα, λαμβάνοντες αὐτὸ εἴτε μὲ σκονάκια, εἴτε διὰ τῆς ἀνηθίκου ὁδοῦ. Αὐτὰ τὰ ταλαίπωρα πλάσματα, ἄν δὲν κατορθώσουν νὰ «βολευθοῦν» κάπου στὸ δημόσιο, καταντοῦν μακροχρόνιοι θαμῶνες τῶν καφετεριῶν, τῶν «μπαρ» ἢ τῶν ξενυκτάδικων καταγωγίων καὶ ἔχοντες τὴν οἴησι καὶ τὸν ἐγωισμὸ ὅτι εἶνα διπλωματοῦχοι δὲν καταδέχονται τὶς χειρωνακτικὲς ἐργασίες, τονίζοντες ὅτι ἡ α΄ ἢ ἡ β΄ ἐργασία εἶναι γιὰ τοὺς Ἀλβανοὺς ἢ γιὰ τοὺς ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές, καὶ ὅτι αὐτοὶ δὲν εἶναι Ἀλβανοὶ ἢ ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές.

2. Ἐπειδὴ στὴν Ἑλλάδα εἶσαι ὅ,τι δηλώσεις, μᾶς πῆραν «χαμπάρι» οἱ Ἀλβανοὶ καὶ λοιποὶ καὶ δηλώνουν καὶ αὐτοὶ ὅτι εἶναι ὅλων τῶν ἐπαγγελμάτων καὶ ἐὰν πάρῃς τὸν Ἀλβανὸ δῆθεν ὑδραυλικὸ, θὰ παιδεύεσαι μία ζωὴ ὁλόκληρη νὰ σφίγγῃς τὶς βρύσες καὶ τοὺς σωλῆνες γιὰ νὰ μὴ τρέχουν…

Ε. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ

Καὶ σὰν νὰ μὴ ἔφταναν ὅλα τὰ ἀνωτέρω, «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς ἔπαιρναν θαλασσοδάνεια ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Τράπεζα Βιομηχανικῆς Ἀναπτύξεως (Ε.Τ.Β.Α.) δίδοντες ἀπὸ αὐτὰ τὰ θαλασσοδάνεια στοὺς διευθυντές, τμηματάρχες καὶ ἄλλα πρόσωπα «κλειδιὰ» τεράστια «λαδώματα», ἔκτιζαν «ἅρπα κόλλα» εὐτελῆ κτίρια ἐργοστασίων, προμηθεύονταν μεταχειρισμένα μηχανήματα μὲ ὑπερτιμολογήσεις καὶ «ἔστηναν» «βιομηχανίες» ἐπενδύοντες τεράστια ποσὰ σὲ βίλες, κότερα κ.λπ. Ἠργάζοντο χωρὶς προοπτικὲς ἀναπτύξεως τῆς ἐπιχειρήσεως, πληρώνοντας ὑπέρογκους τόκους στὶς ληστρικὲς τράπεζες μέχρι 25% καὶ πίπτοντες σὲ ὑπερημέρια 36%. Ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἀθέμιτο ἀνταγωνισμὸ δὲν ἠδύναντο νὰ ἀντέξουν καὶ μὴ πληρώνοντες τοὺς φόρους, τὰ ἀσφάλιστρα, τεράστιους λογαριασμοὺς  στοὺς δημοσίους ὀργανισμοὺς «ἔριχναν κανόνι». Ὅλα αὐτὰ τὰ τεράστια χρέη ἐβάρυναν τὸν προϋπολογισμὸ κράτους, δημοσίων ὀργανισμῶν καὶ τοῦ ΙΚΑ. «Ἀετονύχηδες» δὲ πολιτικοὶ ἀνελάμβαναν νὰ ξεκαθαρίσουν τὴν ὅλη αὐτὴ πτώχευσι, νὰ βάλουν τοὺς ἀνέργους στὸν ΟΑΕΔ καὶ πολλὲς φορὲς τέτοιες ἐπιχειρήσεις μὲ στημένες δημοπρασίες τὶς ἔπαιρναν πάλι οἱ ἴδιοι ἐπιχειρηματίες ἐπ᾿ ὀνόματι συγγενῶν τους…

ΣΤ.  Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΙΣ

1. Οἱ παθογενεῖς αὐτὲς ἄκρως καταλυτικὲς γιὰ τὸ σύνολο καταστάσεις ἐπολλαπλασίαζαν τὰ ἔξοδα, τὰ ὁποῖα ἔπεφταν εἰς «πίθον Δαναΐδων».

Μὲ τὶς «μαϊμού» ἀναπηρίες καὶ συντάξεις μᾶς ὁδήγησαν αὐτοὶ οἱ τρισάθλιοι πολιτικοὶ στὴ περικοπὴ καὶ αὐτῶν τῶν δίκαιων καὶ ἐπιβεβλημμένων κοινωνικῶν δικαιωμάτων καὶ ἀντὶ νὰ ἔχωμε κοινωνικὴ πολιτική, ὡδηγήθημεν στὴν πολιτικὴ τῆς κοινωνικῆς ἀναλγησίας.

2. Ἐνῷ ὁ Μεταξὰς ἐδραστηριοποίησε τὸ Ι.Κ.Α. τὸ 1937 καὶ ὅλοι οἱ ἐργαζόμενοι εἶχαν μία ἀσφάλεια τῆς προκοπῆς, οἱ δημοκρατικολογοῦντες, σοσιαλίζοντες καὶ μαρξίζοντες ἀχρεῖοι πολιτικοὶ τὸ διέλυσαν οὐσιαστικὰ καὶ γιὰ μία ἐξέτασι σὲ παραπέμπουν γιὰ τοὺς ἑπόμενους μῆνες καὶ πρέπει νὰ πηγαίνῃς ἀπὸ τὴν νύκτα νὰ παίρνῃς ἀριθμὸ προτεραιότητος μήπως καταδεχθοῦν νὰ σὲ δοῦν οἱ ἰατροὶ καὶ σοῦ γράψουν μερικὰ «γενόσημα» φάρμακα ἀμφιβόλου θεραπευτικῆς ἱκανότητος καὶ τὰ ἄλλα κανονικὰ φάρμακα πρέπει νὰ τὰ πληρώνῃς μόνος σου…

Πρὸ 74 ἐτῶν οἱ ἐργάτες μας ὤφειλαν νὰ ἐργάζωνται ἀπὸ ἀνατολὴ μέχρι τὴν δύσι τοῦ ἡλίου. Ὁ δικτάτωρ Μεταξὰς μὲ τὴν «Ἑλληνικὴ Διακήρυξιν τοῦ 1939» ἐφήρμοσε τὸ 8ωρο πέραν τῆς Βιομηχανίας. Οἱ δημοκρατικο-πολιτικολογοῦντες μαρξιστολογοῦντες καὶ σοσιαλογοῦντες ἀνίκανοι πολιτικοὶ δὲν ἤθελαν νὰ ἀκουλουθήσουν οὔτε τὸ σχέδιον Γιαννίτση γιὰ τὴν ἐπιβίωσι τοῦ ἀσφαλιστικοῦ προγράμματος καὶ διεκδικοῦσαν 7ωρο, 6ωρο καὶ 5ωρο καὶ ὁδήγησαν τοὺς στὴν ἰδιωτικὴ πρωτοβουλία ἐργαζομένους νὰ ἐργάζωνται μὲ σύμβασι καὶ ἀμοιβὴ 4ώρου, πλὴν ὅμως νὰ ἐργάζωνται οὐσιαστικὰ ἄνω τοῦ 8ώρου καὶ νὰ μὴ φέρουν οὐδὲ τὴν παραμικρὰ ἀντίρρησι, γιὰ νὰ μὴ τοὺς ἀπολύσουν καὶ ἰδοὺ τώρα τὸ ἀποτέλεσμα.

Ζ. Η ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

1. Μὲ ὅλα αὐτὰ ἐδημιουργήθη μία ἀνεργία, ἐπισήμως στὸ 25%, μὲ προοπτικὴ νὰ περάσῃ τὸ 35% στὸν ἰδιωτικὸ τομέα (χωρὶς νὰ ἔχουν ὑπολογισθῆ οἱ μηδέποτε ἐργασθέντες, οἱ μὴ δηλωθέντες ἀπόφοιτοι λυκείων, ΤΕΙ, Ἀνωτέρων & Ἀνωτάτων Σχολῶν, οἱ εἰς τὴν ἐπαρχείαν καὶ οἱ νοικοκυρές, οἱ ὁποῖες ἐπιθυμοῦν νὰ ἐργασθοῦν μισὴ ἡμέρα κ.λπ, κλπ, καὶ ὅλοι αὐτοὶ θὰ ὑπερβαίνουν τὰ 2.000.000). Ἀντίθετα ὅμως ἀκόμη καὶ μερικοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους ἄν διώξουν, ὅλοι οἱ σοσιαλίζοντες καὶ οἱ μαρξίζοντες χύνουν «κροκοδείλια δάκρυα». . .

Γιὰ τὸ περίπου 1.500.000 ἀνέργων τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέος καὶ τὶς ἑκατοντάδες χιλιάδες αὐτοαπασχολουμένων καὶ ἰδιοκτητῶν μικρῶν καταστημάτων, ποὺ ἀναγκάζονται νὰ κλείσουν γιὰ νὰ λυτρωθοῦν ἀπὸ τοὺς λίαν δυσβαστάκτους φόρους καὶ τὴν νέκρωσι τῆς ἀγορᾶς, νὰ μὴ «καίγεται κανενὸς καρφί»…. Αὐτὸ εἶναι μέγιστο αἶσχος γιὰ τὴν ὑποκρισία καὶ τὴν μεγίστη κοινωνικὴ ἀναγλησία τῶν ἰθυνόντων.

2. Γιὰ νὰ γίνουν αὐξήσεις μισθῶν καὶ συντάξεων πρέπει νὰ κατέλθῃ ἡ ἀνεργία στὸ 8%, πρᾶγμα ποὺ σημαίνει ὅτι μετὰ τὸ 2025 ὑπάρχουν ἐλπίδες νὰ δοθοῦν κάποιες μικροαυξήσεις. Ἀπεναντίας οἱ μισθοσυντήρητοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι θὰ ἔχουν ἐμμέσως καὶ ἄλλες ἀφαιμάξεις τῶν ἐσόδων τους, διότι ἀφήνουν τὸν πληθωρισμὸ – αὐξήσεις τιμῶν νὰ ἀνεβαίνουν.

3. Μὲ αὐτὰ τὰ θαλασσοδάνεια ἔχει ὄντως «γονατίσει-συρρικνωθῆ» ἡ ἑλληνικὴ ἀγορὰ καὶ μὲ τὴν ὕφεσι, ποὺ ἔχουν προξενήσει οἱ «λήσταρχοι» τραπεζίτες καὶ οἱ διεθνεῖς τοκογλύφοι, αὐξάνεται συνεχῶς ἡ ἀνεργία καὶ οἱ τιμὲς τῶν ἀγαθῶν καὶ ἔχουν καταντήσει τὴν ζωὴ τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ «βίο ἀβίωτο».

4. Ὁ λαὸς πρέπει νὰ διαμαρτύρεται γιὰ τὴν μείωσι τιμῶν καὶ τὴν καλλιτέρευσι τοῦ βιωτικοῦ ἐπιπέδου Οἱ οὐδέποτε ἐργασθέντες ἐργατοπατέρες, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον σοσιαλίζοντες καὶ μαρξίζοντες, ἐκόπτοντο πάντοτε γιὰ αὐξήσεις μισθῶν. Γιὰ «ψύλλου πήδημα» ἔκαναν στάσεις ἐργασίας καὶ ἀπεργίες, πορεῖες καὶ συλλαλητήρια δημιουργοῦντες συμφόρησι στὴν κυκλοφορία καὶ δὲν ἐπέτρεπαν τὸ δικαίωμα ἐργασίας στοὺς θέλοντες νὰ ἐργασθοῦν.

Μαζὶ μὲ τὰ ξερὰ καίονται καὶ τὰ χλωρά…

Ἄς εὐχηθοῦμε νὰ μὴ ἔχωμε καλπάζοντα πληθωρισμό, ὁπότε τὰ ἐλάχιστα χρήματα θὰ ἔχουν ἐλαχίστη ἀγοραστικὴ δύναμι. . .

Η.      Δ.Ν.Τ.  ΚΑΙ  ΤΡΟΪΚΑ

      Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΙΝΗ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ

1.  Ὅταν τὸ «ἀνθρωπάκι» Σημίτης ἄρχιζε νὰ ὁμιλῇ γιὰ προσφυγὴ στὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, γιὰ νὰ προετοιμάσῃ τὸ ἔδαφος, καὶ ὅταν ἀργότερα ὁ Γεώργιος Ἀ. Παπανδρέου ὡμιλοῦσε γιὰ προσφυγὴ στὸ Δ.Ν.Τ., γιὰ νὰ σωθῇ ἡ Ἑλλάδα, ἔπρεπε τότε ὅλοι μας νὰ ἐναντιωθῶμε πρὸς τὸ μνημόνιο.

2. Τὸ δεύτερο καὶ τρίτο μνημόνιο, ποὺ εἶναι ἀποτελέσματα τοῦ πρώτου μνημονίου, μᾶς ἀναγκάζουν νὰ ξεπουλᾶμε τὰ πάντα γιὰ «πικάνιο φακῆς» καὶ νὰ ἐπωφελοῦνται οἱ ἀετονύχηδες καὶ οἱ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, ντόπιοι καὶ ξένοι καὶ νὰ νοσφίζωνται τὸν ἱδρῶτα τοῦ πτωχοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ τοῦ παρελθόντος, τοῦ παρόντος καὶ τοῦ μέλλοντος.

3. Τώρα, μὲ τὴν μονομερῆ διαγραφὴ τῶν θαλασσοδανείων, ἡ Τρόϊκα θὰ μᾶς ἐξουθενώσῃ περισσότερο καὶ ταχύτερα καὶ θὰ μᾶς ἐξαθλιώσῃ. Θὰ ἔπρεπε τότε, πρὸ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ πρώτου μνημονίου, οἱ πάντες νὰ ἐπαναστήσουν καὶ νὰ μὴ ὑπογραφῆ τότε τὸ πρῶτο μνημόνιο, τὸ ὁποῖο μᾶς ἐδέσμευσε καὶ οἱ Ἕλληνες πολιτικάντηδες ψηφίζοντας χωρὶς κἂν νὰ ἔχουν διαβάσει τὸ μνημόνιο ἐδέσμευσαν τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες καὶ μᾶς ἔχουν «δέσει χειροπόδαρα».

Τὸ δεύτερο καὶ τὸ τρίτο μνημόνιο γίνεται ἐπειδὴ οἱ κουτόφραγγοι διεπίστωσαν ὅτι ἔχουν νὰ κάνουν μὲ ἀσυνείδητους πολιτικάντηδες, ποὺ ψηφίζουν στὰ τυφλά, καὶ δὲν τὰ τηροῦν καὶ ἰδοὺ τὸ κατάντημα.

4. Μὲ τὸ ἄγριο «φορομπήξιμο» κατορθώνουν μὲν οἱ ἰθύνοντες νὰ πετύχουν νὰ καλύπτουν τοὺς ὅρους τοῦ πρώτου μνημονίου καὶ νὰ περισσεύουν μερικὰ χρήματα. Ὅμως αὐτὰ τὰ χρήματα δὲν τὰ ρίχνουν γιὰ τὴν ἀνακούφισι τῶν δεινοπαθούντων συνανθρώπων μας, ἀλλὰ γιὰ ἀνακεφαλαίωσι τῶν Τραπεζῶν, οἱ ὁποῖες «στύβουν» ὅλους, ἐργαζομένους καὶ ἐπιχειρηματίες σὰν λεμόνι καὶ αὐτὲς αἰσχροκερδοῦν μὲ ληστρικὸ τρόπο ἐξάγουσες τὴ λεία τους στὸ ἐξωτερικό.

Θ. ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Μὲ ὅλα τὰ ἀνωτέρω μᾶς ἔχουν φιμώσει καὶ δὲν δυνάμεθα νὰ ἐπιβληθῶμε γιὰ νὰ λύσωμε καὶ τὰ ἐθνικά μας προβλήματα, Σκοπιανό, Θράκη, Αἰγαῖο, Κυπριακὸ κ.λπ. …

2. Μάλιστα δὲ οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις μᾶς πιέζουν νὰ δημιουργήσουμε Ἐλεύθερες Οἰκονομικὲς Ζῶνες (Ε.Ο.Ζ.) καὶ στὴν Θράκη μας, γιὰ νὰ μεταβοῦν οἱ ἀπὸ τὸ Μπαγκλαντές, Πακιστανοί, Νιγηριανοὶ κ.λπ. νὰ ἐργάζωνται καὶ νὰ ἀποκτήσουν ταυτότητες διαμονῆς, ὁπότε ὁλοκληρώνεται εἰς τὴν πράξιν καὶ τὸ καταχθόνιο σχέδιο τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων νὰ μουσουλμανοποιηθῇ ὁλόκληρη ἡ Θράκη μας. Τὰ ὀστὰ τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ τῶν ἄλλων ἡρώων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας θὰ τρίζουν καὶ θὰ λέγουν ‘’ἀνάθεμα στοὺς ἀπογόνους μας, διότι ἐμεῖς ἐκάναμε τὰ κορμιά μας «κόσκινο», γιὰ νὰ ἐκδιώξωμε 1.000.000 μωαμεθανοὺς καὶ οἱ ἀνάξιοι καὶ φαῦλοι ἀπόγονοί μας ἔφεραν πολλαπλὰ ἑκατομμύρια μωαμεθανούς, γιὰ νὰ ἐξισλαμισθῇ καὶ ἡ Ὀρθόδοξος Ἑλλάδα,,…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ

1. Ὅλα αὐτὰ μᾶς ὀδήγησαν στὴν διεθνῆ ἀπομόνωσι καὶ ὅλοι νὰ θεωροῦν τοὺς Ἕλληνες ὡς ἀφερέγγυους, ἀνυπόληπτους καὶ ἀσυνεπεῖς.

2. Κατὰ συνέπεια εἴμεθα, δυστυχῶς, ὅλοι συνυπεύθυνοι, διότι δὲν ἀντιδράσαμε ἐγκαίρως στὸ πρῶτο μνημόνιο. Τώρα εἶναι πλέον κατόπιν ἑορτῆς. Ὅταν ὁ ἐκβιαστὴς καὶ ὁ ληστὴς σοῦ πιάσει τὸ ἕνα χέρι, προσπαθεῖ νὰ σοῦ αἰχμαλωτίσῃ ὁλόκληρο τὸ σῶμα…

3. Ὅπως ἐπανειλημμένως ἔχομε ὑπογραμμίσει καὶ ἀναπτύξει ἐκτενέστατα, ἡ ὑλικὴ κρίσις, εἰς τὴν ὁποία καταντήσαμε, εἶναι ἀπόροια τῆς ἠθικῆς κρίσεως, τὴν ὁποία μᾶς καλλιεργοῦν οἱ ἰθύνοντες συστηματικὰ καὶ ἐντατικότατα σχεδὸν 40 ἔτη.

Οἱ ἐθνοπατέρες διευκόλυναν τὸν συστηματικὸν ἐκμαυλισμό μας μὲ ἀφθονώτατα αἰσχρὰ θεάματα καὶ ἄλλοτε μὲν ὡδηγοῦσαν τὸν λαὸ εἰς τὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία μὲ κάθε εἴδους παροχές, καὶ τὰ ἐσωτερικὰ θαλασσοδάνεια (δάνεια διακοπῶν, Χριστουγέννων, Πάσχα, αὐτοκινήτου, οἰκοσκευῶν κ.λπ), τώρα δὲ τὸν ἐξαχρειώνουν μὲ τὶς συνεχεῖς περικοπὲς καὶ κουρέματα, ὁδηγοῦντες τὰ κατώτερα στρώματα ἀπὸ τὴν ὑπερκατανάλωσι εἰς τὴν ἀβεβαιότητα τῆς αὔριον, τὸ ἄγχος καὶ τὴν ἀπόγνωσιν.

 

4. Ὅπως καὶ  σὲ περιόδους ἀποστασίας τοῦ ἑβραϊκοῦ λαοῦ, ὁ Θεὸς ἔδιδε κακοὺς ἄρχοντες γιὰ νὰ τιμωρεῖται (διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν ἄνδρα ἐβασίλευσε Δεβώρρα…), ἔτσι καὶ ὁ περιούσιος λαὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ἑλληνικός, λόγῳ τῆς ἀποστασίας ἀπὸ τὸν Θεὸ καὶ τοῦ ἐκμαυλισμοῦ του, ἐπέτρεψε ὁ Θεὸς καὶ ἐδῶ κακοὺς ἄρχοντες, μήπως συναιτισθῆ.

5. Κατὰ συνέπεια ἡ μοναδικὴ λύσις εἶναι νὰ κάνουμε Νινευϊτικὴ μετάνοια, νὰ ἐπιστρέψουμε εἰς τὶς ρίζες μας  καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖον ἔλεος γιὰ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμὸ ποὺ μᾶς ὡδήγησαν τὰ πειθήνεια ὄργανα τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων. Ἐὰν συνειδητοποιήσωμε αὐτά, ὅλοι μαζὶ ἑνωμένοι, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι, κλῆρος καὶ λαός, καὶ ἐργασθοῦμε ἐντατικότατα διὰ τὴν ἀνόρθωσιν τῶν καταγκρεμισθέντων αἰωνίων ἀξιῶν τῆς φυλῆς μας, ἀκεραία Πατρίδα, διὰ τὸ σύνολο τῶν Ἑλλλήνων καὶ ὄχι μόνον διὰ τὴν «ἀφρόκρεμα», γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία μας καὶ τὶς ἁγνὲς οἰκογένειές μας, τὸτε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ κατορθώσωμε νὰ ἀναγεννηθῶμε, ὅπως ὁ φοίνικας ἀπὸ τὴν στάκτη. Ἐργαζόμενοι δὲ σκληρά, ὅλοι μαζί, ἀπὸ τὰ παλάτια μέχρι καὶ τὴν τελευταία καλύβα, ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ μέχρι καὶ τὴν τελευταία Μονή, μόνον τότε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ὄχι μόνον θὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὸν πλήρη καταποντισμό, ἀλλὰ καὶ θὰ ὀρθοποδήσουμε καὶ θὰ μεγαλουργήσουμε.

Θὰ ἐφαρμοσθοῦν οἱ στίχοι τοῦ ποιητοῦ:

«Ὅπως ἔδωσες θὰ δώσῃς, θὰ ζητήσουν ὡς ζητῆς, θὰ γεννῆς καὶ πάλι φώτων καὶ πολιτισμοῦ κοιτίς».

6. Ὁ Θεὸς θὰ ἀγαπήσῃ καὶ πάλι τὴν Ἑλλάδα καὶ τοὺς Ἕλληνες, ἀρκεῖ ἐμεῖς νὰ μὴ τὸν περιφρονοῦμε, νὰ μὴ τὸν βλασφημοῦμε μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα καὶ νὰ ἐπικαλεσθῶμε τὸ θεῖον ἔλεος.

Γένοιτο!  Ἀμήν!

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=685%3A91112————&catid=29%3A2009-07-31-01-42-16&Itemid=80

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.