Αυγουστίνος ΚαντιώτηςMH ΣΑΣ ΑΠΕΛΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

date Νοέ 16th, 2012 | filed Filed under: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

MH ΣΑΣ ΑΠΕΛΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ

«Γράφω ὑμῖν, νεανίσκοι, ὅτι νενικήκατε τὸν πονηρόν»
(Α΄ Ἰωάν. 2,13)

Ἀγαπητό μου παιδί,
Στὸν αἰῶνα μας, ποὺ εἶνε ὁ πιό διεφθαρμένος αἰώνας τῆς ἱστορίας, ποὺ ἡ ἀπιστία καὶ ἡ διαφθορὰ κυριαρχοῦν, δὲν εἶνε εὔκολο νὰ ἐφαρμοσθῇ ἡ ζωὴ τῆς κατασκηνώσεως. Θὰ συναντήσῃς ἐμπόδια, ποὺ ἀναγκάζουν πολλοὺς νὰ λυγίζουν καὶ νὰ ἀπελπίζωνται. Θ᾿ ἀκούσῃς νὰ λένε, ὅτι ἡ ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου σήμερα εἶνε ἀνεφάρμοστη. Σὺ ὅμως, παιδί μου, μὴ ἀπελπιστῇς, ὅσα ἐμπόδια κι ἂν παρουσιαστοῦν στὴ ζωή σου. Διότι δὲν εἶσαι μόνη. Κοντά σου, ναὶ πολὺ κοντά σου, εἶνε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ποὺ εἶνε Ο ΔΥΝΑΤΟΣ. Σὲ κάθε ψυχὴ ποὺ ἀγωνίζεται τὸν καλὸ ἀγῶνα, δίνει μιὰ μυστηριώδη δύναμι, μὲ τὴν ὁποία καὶ ἡ ἀσθενέστερη ψυχὴ ἐξέρχεται νικήτρια, καθὼς ἀποδεικνύουν τόσα ἡρωικὰ παραδείγματα γυναικῶν, ποὺ μὲ τὴν ἀκράδαντη πίστι στὸ Χριστὸ μεγαλούργησαν ὡς παρθένοι ἢ ὡς σύζυγοι καὶ μητέρες, νίκησαν ὅλα τὰ ἐμπόδια καὶ προκάλεσαν τὸ θαυμασμὸ ἀνθρώπων καὶ ἀγγέλων. Συνδέσου, λοιπόν, μὲ τὸ Χριστὸ μὲ τὴν καθημερινὴ προσευχή, τὴ μελέτη τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τὴ θεία κοινωνία, καὶ προχώρα. Ἡ νίκη θὰ εἶνε δική σου.

Απόσπασμα κειμένου από ἐνθύμιο στὴ λῆξι τῆς σειρᾶς λυκείου κοριτσιῶν τοῦ ἔτους 1989 (βλ. περιοδικὸ «Σάλπιγξ Ὀρθοδοξίας» 1989, σελ. 241).

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.