Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

date Οκτ 27th, 2013 | filed Filed under: ΜΗΝΥΜ. ΠΑΡΑΛ. ΠΡΟΩΘ.

ΛΙΑΝ ΚΑΥΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ

ΣΕ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΛΗΓΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΓΑΓΓΡΑΙΝΕΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΟΙ ,,ΡΟΜΑ,, ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ

www.fotgrammi.gr

24.10.2013 

Neofot. FlorinaΣυνοικ. Νεοφ. Φλωρινα1. Τὶς τελευταῖες ἑβδομάδες γίνεται τεράστιος θόρυβος πάλι μὲ τοὺς συνανθρώπους μας, τὶς νομάδες ΡΟΜΑ ἢ ἀθίγγανους ἢ κοινῶς τσιγγάνους-γύφτους.
Ὡς γνωστόν, τὸν νομαδικὸ αὐτὸ λαὸ τὸν ἔχουν ἐγκαταλείψει πλήρως ἡ Πολιτεία, Δῆμοι, Κοινότητες, ἡ πνευματικὴ καὶ θρησκευτικὴ ἡγεσία, κοπτόμενοι μόνον ὑπὲρ ἀλλοφύλων ἐπιδρομέων καὶ οὐδόλως γιὰ τοὺς Ἕλληνες ὑπηκοόυς ΡΟΜΑ. Τοιουτοτρόπως ζοῦν ἄλλοι μὲν σὲ μόνιμους καταβλυσμούς, ἄλλοι δὲ εἶναι περιπλανωμένοι, ζώντας σὲ σκηνὲς ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ ἔτσι διατυμπανίζουν τὴν μεγίστη κοινωνικὴ ἀναλγησία τῶν ἰθυνόντων.
2. Οἱ ἐν λόγῳ δυστυχισμένοι συνάνθρωποί μας εἶναι παραγκωνισμένοι ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ ἐν γένει τὴν κοινωνία καὶ ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι.
3. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι ἀγαθοπροαίρετοι καὶ εἰδικεύονται σὲ μερικὰ ἐπαγγέλματα, ὅπως π.χ. τῶν παλιατζήδων, οἱ ὁποῖοι διέρχονται τὶς ὁδοὺς τῶν διαφόρων συνοικιῶν καὶ γειτονιῶν καὶ περισυλλέγουν ὅ,τι εἶναι δυνατὸν νὰ ἀνακυκλωθῇ.
Δηλαδὴ εἶναι μεγίστη προσφορὰ στὴν κοινωνία, καθαρίζοντας τὶς διάφορες γωνίες μὲ τὴν περισυλλογὴ τῶν ἀνακυκλούμενων (εἶναι οἱ καλλίτεροι «οἰκολόγοι» καὶ «περιβαλλοντολόγοι»), ἀπομακρύνουν ὅλα αὐτὰ τὰ πρὸς χρῆσι ἀντικείμενα καὶ συμβάλλουν ἐμμέσως στὴν οἰκονομία.
Διότι π.χ. γιὰ τὴν παραγωγὴ χάρτου ἀπαιτεῖται ἡ κοπὴ ἑκατοντάδων δένδρων καὶ ἡ κατανάλωσι τόννων νεροῦ καὶ ἐνεργείας.
Ἄλλοι δὲ γίνονται καρεκλάδες, καλαθοποιοί, πιλοποιοί (καπελάδες) καὶ κάνουν λοιπὰ χειρωνακτικὰ καὶ ὑποτιμημένα ἐπαγγέλματα, ἄρα εἶναι λίαν ἐποικοδομητικὰ στελέχη στὴν κοινωνία.
4. Ἀπὸ αὐτούς, ὅμως, οἱ ἄκρως ἐγκαταλελειμμένοι καὶ μὴ ἱκανοὶ γιὰ τὰ ἀνωτέρω ἐπαγγέλματα, δυστυχῶς, πέφτουν στὴν παρανομία καὶ ὑποτροπιάζουν συνεχῶς, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ἀπασχολοῦν συνεχῶς τὴν Ἀστυνομία, τὰ Δικαστήρια καὶ ἐν γένει τὴν Διοίκησι καὶ νὰ καθίστανται ἐπικίνδυνα ἄτομα γιὰ τοὺς κοινοὺς θνητοὺς καὶ καταλυτικὰ ἄτομα γιὰ τὴν καθόλου κοινωνία.
5. Οἱ ἀθίγγανοι τῆς Φλωρίνης καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν ἦταν νομάδες, ποὺ ἔρρεπαν πρὸς τὴν ἐγκληματικότητα.
6. Ὁ εἰς πάντα διαπρέψας ἀείμνηστος θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος Καντιώτης, τότε Μητροπολίτης Φλωρίνης, σὰν ἰδανικὸς ἐργάτης τοῦ Εὐαγγελίου, δὲν ἀπευθύνθη στὴν Ἀστυνομία καὶ λοιπὲς ὑπηρεσίες γιὰ τὴν περιστολὴ τῆς ἐγκληματικότητος, ἀλλὰ κινήθηκε πρὸς οὐσιαστικὴ καὶ ὁριστικὴ ἄρσι τῆς αἰτίας τῶν ἐγκληματικῶν τους πράξεων. Πρὸς τοῦτο τοὺς ἐπλησίασε, τοὺς ἔδειξε ἀπεριόριστη ἀγάπη καὶ στοργὴ σὰν πνευματικά του τέκνα καὶ ἐκεῖνοι τὸν σεβάστηκαν καὶ τὸν ἀγάπησαν καὶ πειθαρχοῦσαν στὶς ὑποδείξεις του. Ἀφοῦ τοὺς ἐκατήχησε σωστά – καὶ ὄχι ὅπως κατηχοῦνται ἐλλειπέστατα σήμερα οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων -, ὅπως ἐπιβάλλεται νὰ κατηχῆται ὁ κάθε Χριστιανός, ὅρισε τὴν ὁμαδική τους βάπτισι στὸν ποταμό.
Περίπου 600 λεωφορεῖα μὲ εὐλαβεῖς καὶ ταπεινοὺς προσκυνητὲς ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα κατευθύνονταν στὴν Φλώρινα νὰ ἀπολαύσουν τὸ σπουδαιότατο αὐτὸ γεγονὸς καὶ νὰ εὐχηθοῦν καὶ προσευχηθοῦν μαζὶ μὲ τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο ὑπὲρ τῶν Νεοφωτίστων ἀδελφῶν μας ΡΟΜΑ.
7. Δυστυχῶς ὅμως ὁ ἀνεγκέφαλος Στρατηγὸς Πατίλης, ὁ «σατράπης» τῆς Βορείου Ἑλλάδος, κατὰ τὴν περίοδο τῶν Συνταγματαρχῶν, ἀπαγόρευσε τὴν προσπέλασι τῶν 600 λεωφορείων μὲ τοὺς περίπου 30.000 εὐλαβεῖς προσκυνητές. Ἐὰν πραγματικὰ οἱ Συνταγματάρχες ἐπίστευαν ἀπολύτως στὸ «Ἑλλὰς Ἑλλήνων Χριστιανῶν» ὄχι μόνο δὲν θὰ ἐμπόδιζαν τοὺς εὐλαβεῖς προσκυνητές, ἀλλὰ ἀπεναντίας θὰ καλοῦσαν τὰ διεθνῆ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημερώσεως, γιὰ νὰ διαδώσουν τὸ μέγιστο κοινωνικὸ ἔργο τοῦ θρυλικοῦ Γέροντος Αὐγουστίνου ἀνὰ τὴν ὑφήλιο καὶ θὰ μποροῦσαν νὰ καυχηθοῦν: «μέχρι τώρα καὶ οἱ Ἕλληνες ζοῦσαν σὰν ΡΟΜΑ – γύφτικα, ἐνῷ τώρα ἀκόμη στὴν Ἑλλάδα καὶ οἱ ΡΟΜΑ ἐκπολιτίζονται καὶ δὲν συμπεριφέρονται πλέον γύφτικα, ἀλλὰ ὡς πρότυπα τάξεως, καθαριότητος, εὐπρέπειας, εὐσυνειδησίας, εἶναι εὐλαβῆ καὶ ταπεινὰ μέλη τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας καὶ ἐποικοδομητικὰ στελέχη τῆς πολιτείας».
8. Ὡς γνωστὸ τὸ αἴσχιστο κατεστημένο ὄχι μόνο δὲν συνέδραμε τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο στὴν ἀποκατάστασι τῶν ΡΟΜΑ, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὸν ἔσερναν στὰ Δικαστήρια γιὰ τὰ ἐκκλησιαστικά του κτήματα καὶ τὸν ἐμπόδισαν νὰ κατασκευάσῃ ἐκεῖ κτίρια γιὰ τὴν στέγασι τῶν ἀθιγγάνων. Ὅμως ὁ θρυλικὸς Γέρων Αὐγουστῖνος δὲν ἐκάθησε μὲ «σταυρωμένα τὰ χέρια», ὅπως οἱ περισσότεροι ἄλλοι Μητροπολίτες, ἀλλὰ ἀπεναντίας προσέφυγε καὶ αὐτὸς στὰ Δικαστήρια καὶ τοῦ ἐπεδικάσθησαν ὅτι αὐτὰ εἶναι ὄντως ἐκκλησιαστικὴ περιουσία καὶ κατασκεύασε ἐκεῖ τὰ οἰκήματα γιὰ τοὺς ἀθίγγανους. Οἱ ἀθεόφοβοι ἰθύνοντες ἀπαγόρευσαν στὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο νὰ τὰ δωρήσῃ στοὺς ἀθίγγανους, διότι δὲν ἦταν ἑλληνικῆς ἰθαγενείας, ἀλλὰ μόνον Ἕλληνες ὑπήκοοι. Τότε ὁ Γέρων Αὐγουστῖνος ξεπέρασε καὶ αὐτὸν τὸν σκόπελο νοικιάζοντάς τους τὰ οἰκήματα μὲ ἕνα εὐτελὲς τίμημα, τὸ ὁποῖο ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρὰ τὸ ἐπλήρωνε ὁ ἴδιος ὡς φιλοδώρημα στοὺς Νεοφώτιστους ΡΟΜΑ …Για τη συνέχεια πατήστε
9. Ἐὰν εἶχαν ἴχνος φιλότιμου, εὐσυνειδησίας, ἤθους ἐργασίας καὶ πνεῦμα εὐποιΐας καὶ οἱ περισσότεροι τῶν Μητροπολιτῶν, τότε θὰ εἶχε ἐπιλυθῆ τὸ μακροχρόνιο καυτὸ πρόβλημα τῶν ΡΟΜΑ καὶ θὰ δίδασκαν καὶ ἐμᾶς νὰ μὴ ζοῦμε σὰν «γύφτοι» πετώντας τὰ μισοφαγωμένα φαγητά ἢ μισοπιωθέντα ἀναψυκτικά, καφέδες  κ.λπ. καὶ τὰ τσιγάρα μολύνοντας καὶ καταστρέφοντας τὸ περιβάλλον, ἀλλὰ θὰ εἴμεθα καὶ ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι Ἕλληνες σὰν τοὺς ἀθίγγανους Φλωρίνης, πολιτισμένοι, εὐσυνείδητοι, φιλότιμοι, τίμιοι καὶ σωτῆρες τοῦ περιβάλλοντος…
10. Τὸ ἁμαρτωλὸ κράτος, πέραν τῶν τεράστιων φόρων, ποὺ εἰσέπραττε ἀπὸ τὸν βαρύτατα φορολογούμενο πτωχὸ ἑλληνικὸ λαό, ἔπαιρνε καὶ τεράστια ποσὰ ἀπὸ τὴν Ἡνωμένη Εὐρώπη γιὰ πληθώρα προγραμμάτων, τὰ ὁποῖα ἐξανεμίσθηκαν, διότι τὰ διάφορα ποσὰ τὰ ἔδιδαν μὲ τὸ ἀζημείωτο στὸν συρφερτὸ τῆς ἑκάστοτε κυβερνώσης παρατάξεως καὶ τοὺς ἀδηφάγoυς κομματικούς συνδικαλιστές (πράγματα τὰ ὁποῖα εἶναι ἡ συμφορὰ τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πολιτείας) . . .
Οἱ διάφοροι αὐτοὶ «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες τῆς διαπλοκῆς» δὲν τὰ χρησιμοποιοῦσαν ἀποκλειστικὰ καὶ κυρίως γιὰ παραγωγικὰ ἔργα καὶ ἐπενδύσεις, ἀλλά, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, γιὰ βίλλες, κότερα, πολυτελέστατα ἐξοχικὰ καὶ γιὰ τὴν καλοπέρασι. Πολλοὶ δὲ ἐλεεινότατοι δῆθεν ἐπιχειρηματίες τὰ ἐπένδυαν ἀντὶ γιὰ ἐκπαιδευτήρια γιὰ τὴν παραγωγή, σὲ ξενυκτάδικα γιὰ τὴν προαγωγὴ τῆς νεολαίας στὰ ξενυκτάδικα καὶ τὰ ἄνδρα διαφθορᾶς.
Ποῦ νὰ περισσεύσουν λοιπὸν χρήματα γιὰ προγράμματα γιὰ τὸν ἐκπολιτισμὸ τῶν ΡΟΜΑ ; ; ; ;
11. Τὸ ἴδιο περίπου ἰσχύει καὶ γιὰ τὴν Ἐκκλησία. Τὴν ἀμύθητη περιουσία τὴν ἐξανέμισαν οἱ διοικοῦντες τὴν Ἐκκλησία σὲ «ἡμετέρους», ἢ τὴν ἐσφετερίσθηκαν ἢ ἦσαν ἀνίκανοι νὰ τὴν διαχειρισθοῦν, καὶ ἔτσι ἀπεγυμνώθη ἡ Ἐκκλησία τῆς περιουσίας της καὶ τώρα δὲν ἔχει νὰ πληρώσῃ οὔτε τὸν συρφετό, ποὺ διόριζαν καὶ στὸν Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.
12. Παρ᾿ ὅλον ὅτι ὁ γέρων Αὐγουστῖνος δὲν ἐζήτησε ἀπὸ τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησία οὔτε μία δεκάρα, ἐν τούτοις οἱ ἰθύνοντες τὸν κατέτρεχαν καὶ ἔβαζαν καὶ τοὺς τρισάθλιους δημοσιογράφους τοῦ κίτρινου τύπου νὰ τὸν διασύρουν, ἐφαρμοζομένων τῶν Γραφικῶν χωρίων :
«…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις· ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν ἀγρυπνίαις πολλάκις, ἐν λιμῷ καὶ δίψει, ἐν νηστείαις πολλάκις, ἐν ψύχει καὶ γυμνότητι· χωρὶς τῶν παρεκτὸς ἡ ἐπισύστασίς μου ἡ καθ’ἡμέραν, ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν. Τὶς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; Τὶς σκανδαλίζεται καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; » (Β΄ Κορινθίους 11, 26-29)
«…μᾶλλον ἑλόμενος συγκακουχεῖσθαι τῷ λαῷ τοῦ Θεοῦ ἤ πρόσκαιρον ἔχειν ἁμαρτίας ἀπόλαυσιν,… » (Ἑβραίους 11, 25), ὅπως καὶ ἔχουμε ἀναπτύξει σὲ διάφορα περιοδικά μας, ὡς π.χ.
τεῦχος 39, σελ. 67-75
(http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id)
τεῦχος 44, σελ. 1-9,
τεῦχος 49, σελ. 37-49
(http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id) κ.λπ.
Ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἀργυρώνητοι καὶ ἰδιοτελέστατοι δημοσιογράφοι, ἀδίστακτοι καὶ πανοῦργοι φασίστες, ποὺ τὸ παίζουν δημοκράτες καὶ σοσιαλιστὲς, ἐνορχηστρωμένα ἐλασπολογοῦσαν καὶ διέσυραν ἀφαντάστως τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο ὡς «Χομενιί», ὡς «καθυστερημένο», ὡς «ὀπισθοδρομικό», «φασίστα», «ἐθνικιστή», «ναζιστή» καὶ πληθώρα ἄλλων φρικτῶν χαρακτηρισμῶν…

13. Ἐὰν εἶχαν ἴχνος εὐσυνειδησίας, ἤθους, ἀρετῆς οἱ ἰθύνοντες τῆς Πολιτείας καὶ τῆς Ἐκκλησίας, θὰ πρότειναν τὸν θρυλικὸ Γέροντα Αὐγουστῖνο νὰ βραβευθῇ κυρίως γιὰ τὸ κοινωνικό του ἔργο καὶ εἰδικώτερα, διότι κατώρθωσε νὰ ἐκπολιτίσῃ καὶ νὰ μετατρέψῃ τοὺς ρέποντες πρὸς τὴν ἐγκληματικότητα ΡΟΜΑ σὲ πρότυπα τῆς πολιτείας καὶ τῆς κοινωνίας, γιὰ νὰ ἔπαιρνε τὸ βραβεῖο Νόμπελ.
 
Ἀξίζει ἡ τιμὴ αὐτὴ νὰ τοῦ ἀποδοθῇ, ἔστω καὶ τώρα. Τὸ ἔργο του πρέπει νὰ συμπληρωθῇ μὲ ἐκπαίδευσι διδασκάλων καὶ ἱερέων, ποὺ θέλουν νὰ ἐκπαιδεύσουν καὶ καθοδηγοῦν τοὺς ΡΟΜΑ.

14. Γεννᾶται τὸ ἐρώτημα, μήπως οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτείας καλύπτουν μερικὰ κοινωνικὰ φαινόμενα καὶ πληγὲς καὶ τὰ ὑποθάλπουν, γιὰ νὰ τὰ ἀνασύρουν ἐν καιρῷ, γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὴν κοινωνία ἀπὸ πληθώρα ἄλλων καυτῶν κοινωνικῶν, ἐθνικῶν καὶ οἰκονομικῶν προβλημάτων καὶ νὰ διευκολύνουν πονηρὰ σχέδια τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων ;
Π.χ. ἐν προκειμένῳ νὰ πετύχουν νὰ ὑπερψηφισθῇ ἀκωλύτως καὶ ὁ ἀντιχριστιανικὸς – ἀντιρατσιστικὸς νόμος – τὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, γιὰ νὰ βάζουν στὰ νεογέννητα τὰ τσιπς, γιὰ νὰ δύνανται νὰ μᾶς ἐντοπίζουν και κατευθύνουν ἀνὰ πᾶσα στιγμή.
Οἱ ἰθύνοντες καυχῶνται ὅτι τὸ Νομοσχέδιο τὸ ἔχουν πρὸ πολλοῦ ἕτοιμο. Καὶ συμπεριλαμβάνουν μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀντιχριστιανικῶν καὶ ἀντικοινωνικῶν μέτρων καὶ ἐξέτασι DNA, καὶ σὲ ὅσες γυναῖκες δὲν ἔχουν τὴν πολυτέλεια νὰ γεννήσουν σὲ κλινικὲς καὶ γεννοῦν στὰ χωράφια, στὰ βουνὰ καὶ στὰ λαγκάδια, ὡς ἀγρότισσες ἢ τσοπάνες. Αὐτὰ τὰ πανάκριβα ἔξοδα γιὰ αὐτὲς τὶς ἐξετάσεις πρέπει νὰ τὰ ἀναλαμβάνῃ τὸ κράτος, γιὰ νὰ μὴ ἀναγκασθῇ ἡ πτωχιὰ τσοπάνα νὰ πουλήσῃ ὅλη τὴν στάνη της καὶ ἡ πτωχιὰ ἀγρότισσα νὰ πουλήσῃ γιὰ πινάκιο φακῆς τὰ χωράφια της καὶ τὸ σπίτι της, γιὰ νὰ πληρώνωνται αὐτὲς οἱ πανάκριβες ἐξετάσεις.
 
15. Μήπως καὶ αὐτὸν τὸν ἀνεγκέφαλο, ποὺ διέπραξε τὸ στυγερότατο ἔγκλημα ἐναντίον τοῦ ἀριστεροῦ ὀργανοπαίκτη, τὸν ἔβαλαν ἀρχικῶς στὸ Κ.Κ.Ε. καὶ μετὰ στὴν ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ καὶ τοῦ ὑποσχέθηκαν ὅτι θὰ προσπαθήσουν νὰ τὸν βγάλουν ὡς διανοητικῶς ἀνάπηρο, γιὰ νὰ ἔχουν τὴν προβοκάτσια καὶ νὰ περάσουν τὸν ἀντιρατσιστικὸ νόμο ἀκωλύτως ; ; ;

16. Μήπως καὶ τοὺς 500 γνωστοὺς ἄγνωστους τοὺς ὑποθάλπουν οἱ διάφορες ὑπηρεσίες, γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν κατὰ βούλησι ἀναλόγως τῶν περιστάσεων ;

Μᾶς εἶναι τελείως ἀδιανόητον νὰ μὴ δύνανται νὰ ἀντιμετωπίζουν 35 ὁλόκληρα χρόνια αὐτοὺς τοὺς γνωστοὺς ἄγνωστους, γιὰ νὰ τοὺς χρησιμοποιοῦν ἑκάστοτε στὴν ἀναστάτωσι τῆς κοινωνίας καὶ νὰ τοὺς ἐπιβάλλει ἡ ἑκάστοτε κυβερνώσα κλίκα.

17. Δεκάδες χιλιάδες νουνεχεῖς Ἕλληνες πιστεύουν ἀπολύτως ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ «παρατράγουδα» εἶναι καθαρὲς σκηνοθεσίες τῶν πανούργων ἰθυνόντων, γιὰ νὰ ἀποπροσανατολίζουν τὸν λαὸ καὶ νὰ ἐπιβάλλουν τὰ καταχθόνια σατανικὰ σχέδια τῶν σκοτεινῶν δυνάμεων, τὶς ὁποῖες ὑπηρετοῦν.

18. Ἀνάγκη λοιπὸν νὰ ἀφυπνισθοῦν ὅλοι καὶ νὰ ἀντιδράσουμε ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως προτοῦ αὔριο θὰ εἶναι πάρα πολὺ ἀργά, δηλαδὴ «ζήτω ποὺ καήκαμε»! ! !

19. Παρακαλοῦνται τὰ Μ.Μ.Ε., ἠλεκτρονικὰ καὶ ἔντυπα, νὰ συμβάλλουν στὴν σωτηρία τοῦ τόπου καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὶς ρίζες μας, γιὰ νὰ δυνηθοῦμε, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, νὰ σωθοῦμε ἀπὸ τὴν ἀφόρητη αὐτὴ κατάστασι, ποὺ μᾶς ὁδήγησαν οἱ ἰθύνοντες.

20. Ὅλοι οἱ κοινωνικοὶ θεσμοὶ ἔχουν ἀνάγκη νὰ ὑπηρετοῦνται ἀπὸ ἱκανούς, ἐλευθερόφρονες καὶ ἀνεξάρτητους ἀνθρώπους καὶ φιλανθρώπους ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, στην ΕΛΛΑΔΑ, ποὺ πρέπει νὰ βρῇ τοὺς θεσμούς, ποὺ ἀποβάλλουν τὴν διαίρεσι καὶ τὴν διχόνοια καὶ ἀνυψώνουν τὸν ἄνθρωπο σύμφωνα μὲ τὴν θελησι ΤΟΥ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΜΑΣ …

22. ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΠΟΤΕ ΠΩΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΑΝ ΤΟ ΑΓΡΟΙΚΟΝ ΛΑΤΙΟ. ΙΔΟΥ Η ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ.ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΩΤΗΡΙΟ ΕΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΕΣ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ ΦΙΛΕΛΛΗΝΕΣ, ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΪΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ. ΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΦΩΤΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΑΡΧΟΝΤΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΙ ΑΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΟΥΜΕ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΧΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

ΟΣΤΙΣ ΘΕΛΕΙΝ ΟΠΙΣΩ ΜΟΥ ΕΛΘΕΙΝ…ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ ΥΙΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΛΕΗΣΟΝ ΜΑΣ…

ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Περιοδικὸν «Φωτεινὴ Γραμμή»
Μουσῶν 14 – 15452 Ψυχικόν
Τηλ.: 210-3254321, Τηλεομοιότυπον:210-3236978
www.fotgrammi.gr

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.