Αυγουστίνος Καντιώτης1. ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ!!! 2.Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ 3. ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΑΞΟΥ

date Νοέ 13th, 2013 | filed Filed under: Anti-papal Discourses

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΗΧΗΤΑΣ ΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ!!!!

ΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΟ ΤΟΥ ΑΘΕΟΦΟΒΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΒΟΛΟΥ!!!

ΑθεοφοβοιΤον κάλεσε η Μητρόπολη Φλωρίνης για να κατηχήση τους κατηχητάς!!!! Μοιράστηκε σε κάθε κατηχητή δωρεάν ένας σούπερ πολυτελής τόμος 270 σελίδων, που όμως κάποιες σελίδες του βιβλίου ήταν ακατάλληλες για τους κατηχητάς και υπήρξαν γι’ αυτό διαμαρτυρίες. Το βιβλίο ήταν άχρωμο και άοσμος από Ορθοδοξία. Είχε ανακατεμένα έθιμα χριστιανικά και ειδωλολατρικά, και αυτό τόλμησαν να το μοιράσουν στους κατηχητάς της Φλώρινας που τα αισθητήριά τους ακόμα λειτουργούν Ορθόδοξα. Αλλά τι θα περίμενε κανείς να διοχετεύει η Μητρόπολη Βόλου, που διακηρύττει την μεταπατερική θεολογία και τον οικουμενισμό;
Τα βιβλία βέβαια δόθηκαν δωρεάν στους κατηχητάς και κάποιοι θα τα πετάξουν ως άχριστα, όμως κάποια Μητρόπολη πλήρωσε γι’ αυτά. Πλήρωσε η φτωχή Μητρόπολη της Φλώρινας, που έκανε έκκληση πριν λίγες μέρες στον πιστό λαό να βοηθήσει και έβγαλε δίσκο στους ναούς, γιατί κινδυνεύει να κλείσει το Γηροκομείο που έκανε στη Φλώρινα ο Μητροπολίτης π. Αυγουστίνος, βάζοντας σε λαχειοφόρο αγορά ακόμα το πολυτελές αυτοκίνητο του προκατόχου του;
Διαβάστε την εγκύκλιο του: Κραυγή αγωνίας για το γηροκομείο της Μητρόπολης ΦλώριναςΑν έδωσε χρήματα γι’ αυτά τα βιβλία δεν είναι αμαρτία;
Τα έκανε δωρεάν ο Μητροπολίτης Βόλου για να προωθήσει τις κουλτουριάρικες ιδέες του; Όποιος και να τα πλήρωσε, την δουλειά του έκανε. Ο π. Αυγουστίνος το είπε στον Αγιο Παντελεήμονα: «Θα φύγω, αλλά Αυγουστίνο άλλο δεν θα ξαναβρείτε». Ο π. Αυγουστίνος έφυγε και προσκαλούνται στη Μητρόπολη Φλωρίνης για να την αποκαντιωποιήσουν, πρόσωπα που ούτε με τα κυάλια δεν θα την έβλεπαν!

090634b9b49e9b3e4c9bc943

Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ

ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΠΑΝΑΙΡΕΣΙΣ

Του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

«Οἱ προσβληθέντες ἐκ τοῦ μιάσματος τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἔχουν πνευματικόν δαλτονισμόν. Δέν διακρίνουν τάς διαφοράς μεταξύ Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἑτεροδόξων, ἔτι δέ καί ἀλλοθρήσκων.

Οὗτοι βλέπουν μόνον ὁμοιότητας. Καί χάριν τῶν ὁμοιοτήτων καλοῦν ὅλους νά ἑνώσουν ὅλας τάς πίστεις καί νά γίνουν ἕν! Ὀργίζονται δε καί ἐξανίστανται ἐάν τίς τολμήσῃ καί ὑπενθυμίσῃ εἰς αὐτούς δογματικάς διαφοράς καί ὅτι χάσμα μέγα ἐστήρικται μεταξύ Ὀρθοδόξων, ἑτεροδόξων καί ἀλλοθρήσκων, καί ὅτι εἶναι ἄκρως ἐπικίνδυνον νά ἐπιχειροῦν ἰλιγγιώδη ἅλματα.
Ἐντός τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἡ Ὀρθοδοξία χάνει τό χρῶμα καί τό ἄρωμά της, τό αἷμα καί τήν εὐωδίαν Χριστοῦ.
Νά γνωρίσουμε καλύτερα τήν Ἐκκλησία μας, τήν Ὀρθοδοξία… Νά μείνουμε πιστοί καί ἀφωσιωμένοι στήν Ὀρθόδοξο Ἀνατολική Ἐκκλησία μας, νά κρατήσουμε σφιχτά, παντοτεινά, αἰώνια τήν Ὀρθόδοξο πίστι μας. ἡ Ὀρθόδοξος πίστις μας εἶναι θησαυρός πολύτιμος, καί δυστυχῶς δέν τήν γνωρίζουμε καλά…Χαίρετε, ἀδελφοί μας διότι ἀνήκετε στήν Ὀρθόδοξο Ἐκκλησία….
Ὁ Παπισμός εἶναι ἀνατροπή θεμελιωδῶν νόμων τῆς Ἐκκλησίας, τοῦ γνησίου Χριστιανισμοῦ. Ἡ Οὐνία εἶναι Δούρειος ἵππος, σατανικόν μηχάνημα τοῦ παπισμοῦ, πρός ἐκπόρθησιν τῆς ψυχῆς τῶν ὀρθοδόξων… Ἡ Οὐνία εἶναι ἕνα ἀπό τά ὅπλα πού χρησιμοποιοεῖ ἡ παπική προπαγάνδα διά νά ὑποτάξῃ τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν.
Ὁ Πάπας εἶναι πηγή αἱρέσεων. Ἡμεῖς θά μείνωμεν ὀρθόδοξοι. Δέν θά προδώσωμεν τήν πίστιν μας…O πάπας ζητά να υποδουλώσει την Ελλάδα, μα δεν θα μπορέσει και ούτε η Ελλάς θα επιτρέψει  ν’ αγγίσει την πίστη της. (Ελέχθη 11-3-2001)
Τό σπουδαιότερο πού μᾶς ἄφησαν οἱ πατέρες μας, δέν εἶναι τά χωράφια, τά σπίτια, τά χρήματα· εἶναι ἡ Ὀρθόδοξος πίστις. Αὐτή εἶναι ὁ θησαυρός ὁ ἀνεκτίμητος.
Κράτα λοιπόν καλά τό θησαυρό αὐτόν «Κράτει ὅ ἔχεις ἵνα μηδείς λάβει τόν στέφανόν σου» (Ἀπ. 3, 11). Κλεῖσε τ’ αὐτιά σου στούς ἐχθρούς. Μεῖνε πιστός στήν Ἐκκλησία πού βαπτίσθηκες· προτίμησε θάνατο μᾶλλον παρά νά χάσῃς τήν Ὀρθόδοξο Ὁμολογία. Λέγε σ’ ἄνθρώπους καί δαίμονες· Ὀρθόδοξος γεννήθηκα-Ὀρθόδοξος θά πεθάνω· ἔχω ρίξει τήν ἄγκυρά μου ἐδῶ καί κανένα κῦμα δέν μέ παρασύρει ἀπό τό λιμάνι τῆς Ὀρθοδοδοξίας.
Ὅσο γιά τούς ἄλλους πού εἶναι ἔξω ἀπό τή μάνδρα τῆς Ὁρθοδοξίας, ἐμεῖς δέν ἔχουμε παρά νά εὐχηθοῦμε, καί αὐτοί καί ὅλοι οἱ ἄλλοι πού βρίσκονται μακριά, νά ἐπιστρέψουν στούς κόλπους τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.
Εἴθε ὁ Κύριος νά εὐδοκήσῃ, ὥστε νά παύσουν αἱρέσεις καί σχίσματα, νά ἑνωθοῦν ὅλοι στήν Ὀρθοδοξία, νά γίνῃ ὁ κόσμος «μία ποίμνη εἶς ποιμήν» (Ἰω. 10,16), πρός δόξαν τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Αὐτό θά γίνῃ ὁπωσδήποτε. Ἀλλά ἀπό πολλούς πολέμους.
Θά χυθῇ πολύ αἷμα, καί μετά ἀπό τά πολλά αἵματα πού θά χυθοῦν, ἡ ἀνθρωπότης θά μετανοήσῃ καί θά πέσῃ νά προσκυνήσῃ τόν Χριστό. Καί τότε ὅλα τά στόματα καί ὅλες οἱ καρδιές, καί ὅλοι θά ποῦνε·  «Εἰς Ἅγιος, εἰς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός Αμήν»!

 

090634b9b49e9b3e4c9bc943

ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ:

Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος προς στον παπικό αρχιεπίσκοπο

katanixis blogspot

Μας εστάλει μέσω του ηλεκτρ. ταχυδρομίου, η συγκλονηστική επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ. Ιερεμίου, προς τον παπικό αρχιεπίσκοπο Νάξου, Τήνου, Άνδρου και Μυκόνου κ. Νικόλαο. 

Η επιστολή αυτήν έρχεται ως συνέχεια και στήριξη του κ. Ιερεμία στην επιστολή του Σεβ. Μητροπολίτου Πειραιώς προς τον ίδιο παπικό αρχιεπίσκοπο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕΤΗΝ ΕΔΩ:

ΕΠΙΣΤΟΛΗ Γόρτυνος σε Παπικό

090634b9b49e9b3e4c9bc943

π. Βασίλειος Βολουδάκης: «Στη σύγχρονη ζωή οι άνθρωποι που δεν έχουν κάτι άλλο να τους συνδέει μετατρέπουν τη σαρκική σχέση σε κτηνωδία»

http://synodoiporia.blogspot.gr/2013/11/video_27.html

_

tagOne Response to “1. ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ!!! 2.Ο ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΓΧΥΣΕΩΣ 3. ΣΚΛΗΡΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΙΕΡΕΜΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΠΙΣΚΟΠΟ ΝΑΞΟΥ”

  1. kitsos zahos Said,

    Αυτός που έφερε τον οικουμενιστή πρωτοσύγγελο, της Ι.Μ. Βολου, φανταστείτε τι θα κάνει αν γίνει δεσπότης!!!

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.