Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠου ῾σαι πατερα μας γλυκε μια συμβουλη να δωσης και απ’ ολεθρο τον τρομερο να μας ελευθερωσης

ΠΟΙΗΜΑ ΕΝΟΣ ΑΠΛΟΥ ΒΟΣΚΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΚΟ ΔΕΣΠΟΤΗ,
ΠΟΥ ΕΔΙΩΞΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΤΟ 1951 ΤΟΝ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ

Ο Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος στις 27-6-1982 επ’ ευκαιρία εκδρομέων από την Κύμη, έλεγε για το βοσκό· «Η παρουσία σας μὲ θύμησε τὰ χρόνια ἐκείνα.
― Γνώρισα στὴν Κύμη ἕναν σπουδαῖο ἄνθρωπο ποὺ ἧτανε βοσκός καὶ ἧταν 120 χρονῶν. Εἶχε 12 παιδιά. Αναμεσά σας εἶνε ένα ἐγγόνι του. Ἦταν σπουδαῖος ἄνθρωπος, ἀνέβαινε ἐπάνω στὰ βουνά, ἔψαλλε, τραγουδοῦσε, ἔγραφε ποιήματα. Πᾶνε τώρα αὐτοί, γινήκανε ἕνα τεμπελοχανεῖο. Σὲ λίγο θὰ ζητῆτε γεωργὸς καὶ βοσκός. Δὲν θὰ ὑπάρχουν γεωργοὶ καὶ βοσκοί».

ΕΛΛΑΣ – ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

Η ΦΛΟΓΕΡΑ  

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ Ὑπὸ Γεωργίου Ν. Χαρτσᾶ βοσκοῦ καὶ διανέμεται δωρεὰν

ΦΛΟΓΕΡΑΚύμη
27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ    1953
ΦΥΛΛΑΔΙΟΝ 6

                          ΠΟΙΗΜΑ

ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΕΝΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ ΤΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΑΣ

ιεροκηρυξ π. ΑυγουστινοςΘρηνεῖτε νὰ θρηνήσωμε καὶ χριστιανοὶ μου κλᾶφτε καὶ λόγια ἑνὸς ἀγράμματου μὴν τὰ παραξηγᾶτε.
Παρατηρᾶτε χριστιανοὶ ἐδῶ στὴν Καρυστία, σὲ ποιὸ σημεῖον βρίσκεται ἡ πανσεμνεκκλησία.
Διάκος δὲν εὐρίσκεται Δεσπὸτη νὰ κλουθήσῃ, στὴ λειτουργία νὰ φανῃ δέησιν νὰ ἐκφωνήσῃ
καὶ κήρυκας δὲν βρίσκεται ἐδῶ νὰ κατηχήσῃ οὐδὲ καὶ ξεμολογητὴς νὰ μας ξεμολογήση.
Ποῦ ῾σαι Αὑγουστῖνε Ἱερὲ ποὺ ῾σαι ἐγκατεστημένος, σὲ ποίους τόπους βρίσκεσαι μὴν εἶσαι δικασμένος.
Ποῦ ῾σαι στυλοβάτη μας μὲ τὴν γλυκειὰ λαλιά σου, παρακαλοῦμε μίλησε καὶ πάρε μας κοντά σου.
Ποῦ ῾σαι στόμα μελίρρυτον νὰ μᾶς παρηγορήσης, ποῦ ῾σαι πνεῦμα ἄγιον νὰ μᾶς παρηγορήσης
ποῦ ῾σαι πνεῦμα ἄγιον νὰ μᾶς ξομολογήσης.
Τηλεγραφήματα ἄφθονα στὴ Σύνοδο πηγαίνουν, μα ἐντελῶς ἀνένδοτοι οἱ προεστοὶ κεῖ μένουν.
Ποῦ ῾σαι πατέρα μας γλυκὲ μιὰ συμβουλὴ νὰ δώσης καὶ απ’ ὄλεθρο τόν τρομέρο νὰ μᾶς ἐλευθερώσης.
Ποῦ ῾σαι Ἱεροκήρυκα πῶς μᾶς ἐγκαταλείπεις, ἤρθανε τὰ χριστούγενα νὰ μᾶς ξομολογήσης.
Ποιὸς ἀγέρας παγερὸς φύσηξέ καὶ σὲ πῆρε, θαρρῶ σέ τόπους πεδινοὺς κι απανέμους σέ πῆγε.
Σὰν τοῦ ὀρφέως τὸ λυρὶ ἄν μπόρια νὰ μιλήσω, τά ἄφθονα παράπονα ἐγὼ νὰ ἐξηγήσω.
Ποιὰ γλῶσσα φίλοι θέλησε πέτε μου ποῖα χείλη, ἕνας Δεσπότης θέλησε μένα νὰ καταγγείλῃ
καὶ εἰς τὰ Δικαστήρια βεβαίως νὰ μέ στείλῃ, σ’ αὐτὸ θὰ ἔχῃ δίκαιον διότι είμαστε φίλοι.
Ἐγὼ ὅμως τὸν συμπαθῶ συγχώρεσι ζητάω, νὰ συνπαθήσῃ τὸν Χριστὸν θερμῶς παρακαλάω.
Ποῦ ῾σαι πατέρα Κήρυκα ποῦ ῾σαι νὰ φωνάξης, λόγια αἰσχρὰ καὶ κι’ ἀνήθικα ἐσὺ νὰ τὰ πατάξης.
Πολιτικοὶ καὶ κληρηκοὶ Παπάδες Δεσποτάδες, οἱ Ὑπουργοὶ καὶ Βασιλεῖς Πάπαι Πατριαρχάδες.
Ὅλοι ξετᾶχτε τὶς γραφὲς ρωτᾶτε τοὺς Προφῆτες, μᾶς γράφουν καὶ μᾶς ἐξηγοῦν μᾶς περιμένουν λύσες.
Δὲν πρέπει νὰ μιλήσωμε μονάχα νὰ σκεφθοῦμε, πώς πλησιάζει ὁ καιρὸς καὶ ἁς διορθωθοῦμε.

Ὁ Βοσκὸς ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΧΑΡΤΣΑΣ Κύμη-Εὐβοίας.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.