Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΕΝΤΟΣ ΟΛΙΓΟΥ ΟΙ ΦΡΑΓΚΟΠΑΠΑΔΕΣ ΘΑ ΚΥΚΛΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΓΙΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΘΑ ΚΑΤΑΠΑΤΗΘΗ

ΟΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΑΙ ΔΙΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΩΝ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ

ΚΑΤΕΣΤΗΣΑΝ ΕΠΙΟΡΚΟΙ, ΑΥΤΟΚΑΤΑΚΡΙΤΟΙ, ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ,

ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΔΟΤΑΙ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ…

  • Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος Καντιώτης, στον Αγίο Παντελεήμονα Φλωρίνης, στις 7-3-1971:
  •  «Όσο καιρό είμαι εγώ επίσκοπος εδώ, δεν θα πατήσει πόδι φράγκου. Δεν ξέρω τί θα γίνει σ’ άλλες μητροπόλεις, αλλά εδώ τουλάχιστον θα σχηματίσουμε σύνταγμα ηρωϊκό, έτοιμο προς θάνατον. Όσοι πιστοί – όσοι πιστοί· Έχει μεγάλη σημασία αυτό το οποίο σας λέγω, διότι σήμερον, αύριο, μεθαύριο, θα ρθουν αγκαλιασμένοι ο Πάπας με τον Πατριάρχη, θα κοινωνήσουν μαζί, ό εστί μεθερμηνευόμενον· θα δύναται ο φράγκος να μπαίνει μέσα στην Ορθόδοξο Εκκλησία να λειτουργάει. Πράγμα το οποίο δεν θα επιτρέψουμε· διότι χάσμα μέγα χωρίζει την Δυτική από την Ανατολική Εκκλησία».

κ

Απόσπασμα από το βιβλίο· Η ΕΝΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ
ΚΑΙ ΤΑ «ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ», σελ.21, 22
Του ορθοδόξου απολογητού συγγραφέως Αναστασίου Κ. Πιερίου

ΣΥΜΠΡΟΣ. ΜΕ ΑΙΡΕΤ...«…Αγιορείται Πατέρες, Ελληνορθόδοξοι μοναχοί! Κλήρε και λαέ της Ελλάδος! Όση ακόμη εναπεμεινες ηθική ηγεσία εις τον τόπον αυτόν. Εκτίναξε την νάρκην της ψυχής και της σκέψεώς σου. Αναλογίσου ότι, εντός ολίγου (κατά το εκ Ρώμης «Σχέδιον») οι φραγκοπαπάδες θα κυκλώσουν το άσπιλο, ιερό και άγιον φρικτόν θυσιαστήριον σου, προπορευόμενοι εν τοις δεξιοίς των Ελλήνων Ορθοδόξων κληρικών και μοναχών. Ορθόδοξον καθεστώς του αγίου Όρους θα καταπατηθή και θα βεβηλωθή… Ο πατριάρχης θα εγκαταστήση το κατ’ Ανατολάς Βατικανό του εις την Μεγίστην Λαύραν και εκείθεν, ως αφ’ υψηλού θρόνου… θα διαπέμπη τας υψηλάς επιταγάς του ομοζύγου του πρωτοθρόνου Πάπα Ρώμης καθ’ άπασαν την Ανατολήν, ως δευτερόθρονος αυτός Πάπας, έχων απόλυτον, ακώλυτον και ανέκκλητον εξουσίαν «ζωής και θανάτου. εις ολόκληρον  τον ιερό κλήρο και των μοναχών και επί της πνευματικής, περιουσιακής και διοικητικής καταστάσεως της Εκκλησίας…

Ο πατριάρχης δια της συμπροσευχής… και της αναπέμψεως ύμνων μετά του αιρετικού Πάπα της Ρώμης, κατέστη επίορκος και αυτοκατάκριτος…, σχισματικός και αιρετικός. Ο 10ος Αποστολικός Κανών απαγορεύει την συμπροσευχή μετά των αιρετκών…
Οι εναγκαλισμοί και οι ασπασμοί του Πατριάρχου… μετά του Πάπα…αντιστρατεύεται ευθέως εις τον 33 Κανόνα της Συνόδου εν Λαοδικεία και προς τους 6 και 7 Κανόνας της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου…
Ο δε Απόστολος Παύλος γράφει προς τους Θεσσαλονικής, θεοπνεύστως· «Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις»· και προς τον Τιμόθεο λέγει· «Συ δε μένε εν οις έμαθες… ειδώς παρά τίνος έμαθες». Επίσης εις την Παλαιά Διαθήκη (Παροιμιών ΚΒ΄, 28) λέγει το Πνεύμα του Θεού· «Μη μεταιρε όρια αιώνια, ἅ έθεντο οι πατέρες σου»….Δεν μπορεί να γίνει ένωση εκκλησιών αν ο Πάπας δεν αποκηρύξη τις πλάνες του.

Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΥΣ ΚΑΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥΣ

  • «…Ενώ αγαπητοί υποκλινόμεθα ενώπιον παλαιών και νέων ιερών μορφών της σεπτής ιεραρχίας μας, δεν υποκλινόμεθα και δεν μας υποχρεώνει ούτε το Ευαγγέλιο ούτε οι Ιεροί Κανόνες, ούτε η Ιστορία της Εκκλησίας να υποκλινόμεθα ενώπιον κακών επισκόπων, που αποτελούν την ανατροπήν του Ευαγγελικού κηρύγματος. Δεν υποκλινόμεθα ενώπιον σκανδαλοποιών ιεραρχών. Δεν υποκλινόμεθα ενώπιον ιεραρχών οι οποίοι εισήλθαν ανωμάλως στην αγίαν μας Εκκλησία. Εάν θέλει κανείς να γίνει επίσκοπος, η αγία μας Ορθοδοξία έχει μονο μία θυρα και πας ο εισερχόμενος δια αυτής είναι επίσκοπος κανονικός..» (Μητροπολίτης Φλωρίνης π. Αυγουστίνος, Αθήνα 1966)

Το μεγεθος της διαβρωσεως

που έχουν υποστεί κάποιοι «ορθόδοξοι» μητροπολίτες

του ιατρου Λυκουργου Νανη
Σχόλιο από ΕΔΩ
Πρόκειται για απόβλητες και κατάπτυστες, από ορθοδόξου σκοπιάς, δηλώσεις που αποκαλύπτουν το μέγεθος της διαβρώσεως που έχουν υποστεί κάποιοι «ορθόδοξοι» μητροπολίτες, του κλίματος του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως, ως επί το πλείστον, απ το δηλητήριο του Οικουμενιστικού συγκρητισμού.
Ο κατήφορος των συγκεκριμένων πάτο δεν έχει. Έχουν αποβάλλει κάθε χαλινό, προδίδουν ασύστολα την Ορθόδοξη Πίστη, πυροδοτούν σχίσματα, κατασκανδαλίζουν το λαό του Θεού, του οποίου ο λέβητας της οργής υποκκαίεται επικίνδυνα με ορατό τον κίνδυνο να εκραγεί κάποια στιγμή με απρόβλεπτες συνέπειες.
Μήπως επέστη ο καιρός για τη διακοπή του μνημοσύνου τους;
Μέχρι πότε θα καταλείπονται ασύδοτοι προκειμένου να μεταθέτουν τα αμετάθετα, να καταλύουν τα ακατάλυτα και να εκθεμελιώνουν την Ορθοδοξία, μήτε Θεό φοβούμενοι μήτε ανθρώπους εντρεπόμενοι;
ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗΣ
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΠΙΣΤΟΣ
  • Άρχισαν τα προεόρτια της λαμπρής εορτής των Λατινοφρόνων και φίλων πολλών Αιρέσεων, Οικουμενιστών. Άρχισαν τα προεόρτια και τους κατέλαβε χαρά δαιμονιώδης. Αυτοί χαίρονται χαρά απωλείας και εμείς οι Ορθόδοξοι δεν λέμε να βάλουμε μυαλό, παρά την κρισιμότητα των καιρών. Αυτοί προσπαθούν πάνω στον οίστρο της πλάνης τους να βυθίσουν το Πλοίο της Εκκλησίας όσο μπορούν βαθύτερα στην Αίρεσή τους και εμείς καθ ομάδες μεγαλύτερες ή μικρότερες μέσα στις καμπίνες του ίδιου πλοίου, γιατί Μία είναι η Εκκλησία, παρά τις υφιστάμενες σήμερα διαιρέσεις, ερίζουμε ποιός είναι περισσότερο Ορθόδοξος, ποιός είναι περισσότερο ή λιγότερο Κανονικός, ποιός είναι » μολυσμένος » και ποιός ο αμόλυντος και ο εχθρός καλπάζει. Είναι καιρός οι υϊοί Του Φωτός να αποδειχθούν συνετότεροι των υϊών του σκότους. Είναι καιρός ταπεινώσεως του φρονήματος όλων μας για να ακούσουμε τί Το Πνεύμα ζητά από τους Πιστούς. Είναι καιρός να καταλάβουμε, ότι η οδός της Ενότητος των αληθινών Ορθοδόξων είναι ο μόνος Θεοφιλής δρόμος για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και την ψυχική σωτηρία μας και η μόνη απάντηση στις εορτές της Αποστασίας σαν αυτή που έρχεται και αυτές που την ακολουθούν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.