Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΝΑ ΜΗΝ ΑΜΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΜΑΣ – ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΟΥΝΑΚΙΑ

date Ιαν 20th, 2015 | filed Filed under: ΑΛΛΗΛΟΓΡ. ΑΠΟ ΑΓ. ΟΡΟΣ

Η Επιστολή εστάλη σε συνεργάτη του Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου, στον Ευάγγελο Παφίλη

Άγιον Όρος, Κατουνάκια, 29-12-1978

ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝκύριε Ευάγγελε, είθε ο Θεός να λυτρώση το πλάσμα Του και πάλι, αλλά ο άνθρωπος δεν εννοεί τας οικονομίας όπου έκαμε και καθημερινώς κάμει, πώς να σώση τον άνθρωπον. Αλλά ο άνθρωπος…….. δια τούτο απεφάσισε κατά τους Αγίους Πατέρας τον φρικτόν πόλεμον, όπου θα μείνουν το ένα τρίτον του κόσμου επί ολίγα χρόνια και κατόπιν Δευτέρα Παρουσία, δια να κρίνη τον κόσμον κατά τα έργα αυτού και να αποδώση του καθενός ό,τι έπραξε, διότι είνε δίκαιος. Δεν βλέπει προς πρόσωπον ανθρώπου, αλλά εξετάζει. Δια τούτο ας βιαζώμεθα εκ τα καλά ε΄ργα. Πάντες αποθνήσκομεν. Μην αμελούμε τη σωτηρία μας, όπου μας προβάλει ο διάβολος διότι λέγεται και ανθρωποκτόνος. Αυτός δεν κοιμάται, ούτε τρώγει. Κοπιάζει πώς να απολέσει έναν άνθρωπον. Λάβε ενίσχυσιν με τους καλούς λόγους και την Θείαν Μετάληψιν. Μην βλέπωμεν υψηλά πράγματα αλλά χαμηλά, ταπεινά, πτωχικά, ειρηνεύοντας αλλήλους, διότι ο άνθρωπος δεν πταίει, αλλά ο διάβολος σπείρει λόγους και πονηρεύει τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος είνε απλούς, απλούς. Ο διάβολος βάλλει πονηρίας σ’ όσους τον ακούνε. Ο Θεός όμως έδωκε το όνομά Του δια να μαστίζουμε τον διάβολον. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλόν. Μη αμελήσωμεν την προσευχή μας. Κρούετε και ανοιγήσετε. Ας λάβωμεν την συνήθειαν της ευχής αυτής και πάντοτε θα είμεθα ειρηνικοί. Και αν ο διάβολος σπείρει ζιζάνια εν ταις καρδίαις ημών, τότε χρειάζεται υπομονή και εις τον Θεόν προσευχή. Υπομονή χρειάζηται και όταν παρέλθη παν σκάνδαλον καθώς και άλλη φορά πάλη, πόλεμος πνευματικός. Όπου ο Θεός μας εύρη, εκεί θα μας κρίνη. Δεν σας γράφω περισσότερα, ίνα μη σας κουράσω τον νουν. Δια τούτο ας ευχόμεθα εις τον Θεόν να μας εύρη με τους εκλεκτούς Του και δι’ αυτό θα κολοβώση τας ημέρας της Δευτέρας Παρουσίας. Γρηγορείτε, γρηγορείτε, λέγει ο Κύριος, διότι δεν γνωρίζομεν ποίαν ώρα θα έλθη ο Κύριος.

Σας χαιρετούμε εν Χριστώ Ιησού

Χριστόδουλος μοναχός
Καλλίνικος μοναχός
Θεόφιλος μοναχός

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.