Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΛΑΒΑΡΟ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ

_
Από Ρουμανική ιστοσελίδα : PELERIN ORTODOX
ORTHODOX PILGRIM Προσκυνητής ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ PÈLERIN ORTHODOXE PELLEGRINO ORTODOSSO

H αγάπη των αδελφών ορθοδόξων στη Ρουμανία έβγαλε τροπάρια στον αγωνιστή της Ορθοδόξου πίστεως π. Αυγουστίνο Καντιώτη

ΑΚΟΥΣΤΕ ΤΟ, χρειάζονται μονάχα λίγα δευτερόλεπτα

TROPAR SPRE CINSTIREA MITROPOLITULUI AUGUSTIN DE FLORINA

O π. Αυγουστίνος ενώ εξωτερικά εφαίνετο αυστηρός, στην κατ’ ιδιαν συζήτησι ήτο απόλυτα ἐπιεικής και εσέβετο την ἐλευθερια του συνομιλητού

Γιὰ τὸν Γέροντα π. Αὐγουστῖνο
ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἁγιορείτης

Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω τὰ ἑξῆς χαρακτηριστικά.
α΄) Τὴν μεγάλη ἀγάπη – σεβασμὸ ποὺ ἔτρεφε στὰ ἔργα του ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου.
Θυμᾶμαι ποὺ μᾶς ἔλεγε: Θέλετε νὰ ἀγαπήσετε τὸν Θεὸ περισσότερο; Μελετῆστε τὸν ἱ. Χρυσόστομο.
β΄) Ἐνῶ ἐξωτερικὰ ἐφαίνετο αὐστηρός, στὴν κατ’ ἰδίαν συζήτησι ἦτο ἀπόλυτα ἐπιεικής, σεβόμενος τὴν ἐλευθερία τοῦ συνομιλητοῦ.
Ὅταν τοῦ εἶπα ὅτι θέλω νὰ φύγω γιὰ τὸ ἅγ. Ὄρος, ἡ ἀπάντησί του ἦταν ἡ ἑξῆς:
―Παιδί μου, δὲν ξέρω ποιό εἶναι τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ. Ἔχεις τὴν εὐλογία καὶ εἶσαι ἐλεύθερος ὅποτε θέλεις νὰ πᾶς.
Αὐτὰ τὰ ὀλίγα

Προσκυνήματα μετὰ πολλοῦ σεβασμοῦ
ἱερομόναχος Βενέδικτος Ἁγιορείτης

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.