Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ KAI OI OΡΘΟΔΟΞΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ

date Αυγ 18th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Η ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ .pdf

Πατήστε τον τίτλο και διαβάστε το σε pdf

TΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ

Η ΛΑΘΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ἀπό τήν στιγμήν πού ἡ Ἑλλάς χρεοκόπησε στούς ξένους, οὐδεμίαν πρόταση δημιουργικῆς ἀνάπτυξης εἰσέπραξε ἡ χώρα μας ἀπό τούς πολιτικούς τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησης. Τό μόνο πού καταναλώθηκαν (σωματικά καί πνευματικά) ἦταν στίς περίφημες . . διαπραγματεύσεις, καί νά ἀντιδικοῦν χωρίς τόν δημιουργικόν λόγο στή Βουλή. Γι’ αὐτό καί εἴμεθα ἀκόμα ὑπόδουλοι τῶν δανειστῶν μας.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΥΣ Λ. Α.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Μεγάλο λάθος ἔκανε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἰερώνυμος, καθώς δίνει τήν περιουσία τῆς Ἐκκλησίας χωρίς νά τήν ἀξιοποιήσει, ὥστε νά πολλαπλασιάσει τά τάλαντα ὑπέρ τοῦ πτωχοῦ λαοῦ (βλέπε Ἁγία Γραφή: Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ). Τήν δίνει οὐσιαστικά στήν ἁμαρτωλή Τρόικα καί χάνεται σάν πέτρα στήν ἀδηφάγο κινούμενη ἄμμο. Μιά κινούμενη ἄμμο πού δέν γεμίζει ἀκόμα καί μέ κοτρῶνες βουνῶν, καθώς ἀπό κάτω της ὑπάρχει γκρεμός κολάσεως, καί σκοπό ἔχει ἡ δικτατορία τῆς ΕΟΚ νά ρουφᾶ ὁλόκληρη τήν οἰκονομία τῆς Ἑλλάδος γιά κάθε οἰκονομικό ἔτος, καί γιά 70 συνεχόμενα χρόνια!!! Ὁπότε τήν στραγγίζει ὁλοκληρωτικά καί ἀργοσβήνει ἀπό οἰκονομική αἱμορραγία, καταντώντας τήν χώρα μας μιά σκελετωμένη μορφή κάτω ἀπό τήν σπάθη τοῦ θανάτου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΗ:
1) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΝ. Ἡ παραβολὴ μᾶς διδάσκει, ἀδελφοί μου, ὅτι ἔχουμε κάποιες ἱερὲς ὑποχρεώσεις καὶ κάποιο προορισμὸ ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πρέπει νὰ τὰ ἐκπληρώσουμε. Δὲν θὰ τιμωρηθῇ μόνο αὐτὸς ποὺ κάνει τὸ κακό · θὰ τιμωρηθῇ κι αὐτὸς ποὺ δὲν κάνει τὸ καλό. Πολλοὶ ἄνθρωποι λένε· Ἐγὼ δὲν σκότωσα, δὲν πόρνευσα, δὲν μοίχευσα, δὲν προσέβαλα τὴν τιμὴ τοῦ ἄλλου, δὲν πῆγα στὸ δικαστήριο ν᾽ ἁπλώσω τὸ χέρι μου στὸ Eὐαγγέλιο, δὲν συκοφάντησα, δὲν ἔκλεψα… Ἐν τούτοις, καὶ ἂν δὲν κάναμε αὐτὰ τὰ ἁμαρτήματα, δὲν μποροῦμε νὰ πάρουμε πιστοποιητικὸ ἁγιότητος οὔτε νὰ βγάλουμε εἰσιτήριο γιὰ τὸν παράδεισο. Θὰ τιμωρηθῇ ὡς κακοποιὸς ὄχι μόνο ὁ κλέφτης, ὁ ἀπατεώνας, ὁ μοιχός, ὁ πόρνος, ὁ βλάστημος, ἀλλὰ καὶ πᾶς μὴ ἀγαθοποιός, καθένας ποὺ μποροῦσε νὰ κάνῃ τὸ καλὸ καὶ δὲν τὸ ἔκανε. Θεέ μου, συχώρεσέ μας· πόσα καλὰ μπορούσαμε νὰ κάνουμε σ᾿ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ δὲν τὰ κάναμε! Πόσα τάλαντα ἔχουμε κρυμμένα καὶ δὲν τὰ ἀξιοποιήσαμε! Δάσκαλοι, καθηγηταί, ἐπιστήμονες, ὅλοι, μικροὶ καὶ μεγάλοι, ἄντρες γυναῖκες καὶ παιδιά, ἔχουμε χαρίσματα, ὑλικὰ καὶ πνευματικά, καὶ θὰ Θα μᾶς ζητήσῃ ὁ Θεὸς λογαριασμὸ γι᾿ αὐτά. Θὰ μᾶς ζητήσῃ τὸ κεφάλαιο καὶ τὸν τόκο.
2) ἁμαρτία εἶναι οἰκονομική χρεοκοπία. Ἀπόδειξις πρῶτα πρῶτα εἶναι ὁ ἄσωτος. Tί ἦταν πρῶτα; Φτωχαδάκι; Ὄχι. Eπῆρε μερίδιο ἀπό τεραστία κληρονομιά, τό ἔκανε ρευστό καί γέμισε το πουγκί του. Kαἱ τί τα ἔκανε, πού τα ξόδεψε; Tὁ λέει τό Εὐαγγέλιο· ἔμπλεξε μέ κακές παρέες. Ἄρχισε νά ξοδεύει τήν περιουσία του στίς διασκεδάσεις, στά γλέντια, στά γύναια τά ἁμαρτωλά, στά κέντρα τῆς διαφθορᾶς.
Ξόδευε χίλιες καί δέν εἰσέπραττε οὔτε μία. Tὁ τέλος ποιό ἦτο; Ἦρθε στιγμή, πού κατήντησε ψωμοζήτης. ζήτησε θέσι χοιροβοσκοῦ καί ἔκλεβε τα χαρούπια. Bλέπουμε ἐδῶ, ὅτι ἡ ἁμαρτία εἶναι χρεοκοπία οἰκονομική. O ἄσωτος χρεοκόπησε μέσα στήν ἁμαρτία.
(καί συνεχίζει ὁ ἐπίσκοπος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)
Ἀδελφοί μου, ἂς κάνῃ ὁ καθένας μας ἕναν ἀπολογισμὸ καὶ ἂς δῇ, τί καλὸ ἔκανε σὰν παιδὶ στὸ σπίτι του, τί καλὸ ἔκανε σὰν πατέρας, σὰν μάνα, σὰν ἐργαζόμενος, σὰν ὑπάλληλος, σὰν ἐπιστήμονας, σὰν παιδαγωγός, σὰν στρατιωτικός, σὰν κληρικός…

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Λ. Α. .. ΚΑΙ ΙΔΙΩΣ ΣΑΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ !!!

(καί συνεχίζει ὁ ἐπίσκοπος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)
Ἀλλοίμονο καὶ τρισαλλοίμονο, φωτιά, κόλασι, ἀπώλεια καὶ καταστροφὴ μᾶς περιμένει. Ὦ Εὐαγγέλιο , τὰ λόγια σου εἶνε αἰώνια! Ἂς προσπαθήσουμε νὰ τὰ ἐφαρμόσουμε.
Ἀγαπητοί μου! Ἂς μετροῦμε τὴν ἀξία τοῦἀνθρώπου ὄχι μὲ τὴν ἀπραξία τῆς κακίας, ἀλλὰ μὲ τὴν ἐνεργητικότητα τῆς καλωσύνης. Δραστήριους μᾶς θέλει τὸ Εὐαγγέλιο ὅλες τὶς ἡμέρες καὶ ὧρες τῆς ζωῆς μας, μέχρι τὴν τελευταία μας
πνοή. Ἂν ζήσουμε ἔτσι, ὅταν ἔρθῃ ἡ φρικτὴ ἡμέρα τῆς κρίσεως, δὲν θ᾿ ἀκούσουμε τὸ «Πονηρὲ δοῦλε καὶ ὀκνηρέ!» (Ματθ. 25,26), ἀλλὰ τὸ «Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ! …εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰ τοῦ Κυρίου σου» (ἔ.ἀ. 25,21). Ἔπαινο ὁ καθένας μας ν᾿ ἀκούσῃ ἀπὸ τὸν Κύριο γιὰ ὅλα τὰ καλὰ ποὺ θὰ ἀγωνιστῇ νὰ κάνῃ στὸν κόσμο.
Σέ κάποιο ἄλλο Θεῖο Κήρυγμα γιά τόν ἄγονο τουρισμόν καί τά καρναβάλια, (ὅπου εἶναι ἰσότιμες καί ὅμοιες σήμερα μέσα ἀπό τήν ἐπικαιρότητα μέ τίς καρναβαλίστικες διαπραγματεύσεις μέ τήν Τρόικα καί τήν ἀνυπαρξία ἀναπτυξιακῶν ἔργων ἀπό τήν κυβέρνηση) ὁ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ἀναφέρει :

« Εἰς αὐτὴν λοιπὸν τὴν Καρναβαλικὴν τελετήν, τὴν ὁποίαν καταδικάζει ὁμοφώνως ἡ ὑγιὴς συνείδησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, τὸ Ὀρθόδοξον Κράτος συμμετέχει ἐπισήμως καὶ διὰ τοῦ Τουρισμοῦ προσφέρει ἐφέτος 800.000 δραχμὰς διὰ νὰ ὁργιάζουν περισσότερον οἱ ἀναίσχυντοι ἑορτασταί. Ἀλλὰ θὰ ἔπρεπε βάσει τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, ὦν ἄγρυπνοι φύλακες ἐτάχθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, θὰ ἔπρεπε νά ἀφορισθοῦν οἱ ὑποστηρίζοντες ἐκ τῶν ἐπισήμων θέσεων τὰς ἀντιχριστιανικὰς αὐτὰς τελετὰς καὶ θὰ ἐβλέπομεν ἐὰν ἐτόλμων νὰ μοιράζουν τὸ παραδάκι τοῦ λαοῦ μας εἰς γλέντια, ὡσὰν τὰ δημόσια χρήματα νὰ ἧσαν τὰ κόλλυβα τοῦ πατέρα των.»

Σέ κάποιο ἄλλο Θεῖο Κήρυγμα, πάλι , ὁ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ἀναφέρει :
– Ἁμαρτία εἶναι χρεοκοπία· χρεοκοπία πλουσίων, φτωχῶν, τοῦ κόσμου ὁλοκλήρου. Θέλετε παράδειγμα; Πάρτε τά κράτη.
Ἀνοῖξτε τόν προϋπολογισμό, γιά νά δῆτε τί κάνει ἡ ἁμαρτία. Ἀστρονομικά ποσά. Kαἱ ποῦ πᾶνε; Ποῦ πάει τό μεγαλύτερο ποσοστό τῶν προϋπολογισμῶν τῶν κρατῶν; στά γεφύρια, στά σχολεῖα, σέ ἔργα ὠφέλιμα; Ὄχι. Tά ξοδεύουν στά φοβερά ἐργοστάσιά των, γιά ἀεροπλάνα, γιά πολεμικά πλοῖα, γιά πυρηνικές βόμβες, γιά τόν διάβολο. Γιά σκεφθῆτε, αὐτά τά ἑκατομμύρια δολλάρια ἤ ρούβλια ἤ λίρες τά ἄσωτα κράτη νά μήν τά ξοδεύουν πλέον γιά τήν καταστροφή. Nά σβήσουμε τήν λέξι «πόλεμος» ἀπό τό λεξικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λ. Α. Ἡ ΕΟΚ πού κυβερνᾶται πλέον ἀπό τήν Γερμανία, συνεχίζει τόν πόλεμο της, μόνο πού αὐτή τή φορά διεξάγει οἰκονομικό πόλεμο ὅπως ἐπιβληθεῖ τῆς Εὐρώπης, καί ἰδιαιτέρως ὅπως συντρίψει τόν παλαιόν ἐχθρόν της: τήν Ἑλλάδα τοῦ ΟΧΙ πού ἀντιστάθηκε, καί στάθηκε ἡ αἰτία νά χάσει τόν πόλεμο σέ πολλά μέτωπα της (ὅπως μέ τήν Ρωσία, καθώς τήν ἔπιασε ὁ ρωσικός χειμώνας, κλπ).

(καί συνεχίζει ὁ ἐπίσκοπος ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ)

Γιά φαντασθῆτε, αὐτά νά ξοδεύωνται γιά τήν εἰρήνη! Ω, τί εὐτυχία! Kαἱ τά βράχια θά τινάξουν ρόδα, καί ἡ Σαχάρα θά γινόταν μπαξές. Ω! Εὐαγγέλιο, ἄν σ’ ἐφήρμοζαν οἱ ἄσωτοι ἄνθρωποι! «…Kαἱ ἐκεῖ διεσκόρπισεν ἡ ἀνθρωπότης τήν οὐσίαν αὐτῆς ζῶσα ἀσώτως».

ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ! ΠΟΥ ΔΙΝΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ!!, ΤΗΝ ΔΙΝΕΙΣ ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΝΤΗΣΕΙ ΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ!!! .

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΗ!!! ΑΚΙΝΗΤΑ ΗΤΑΝ ! ΣΑΝ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ !

Ἀκίνητη περιουσία πού θά εὕρισκαν ὧρες χαρᾶς καί ἐνασχόλησης τά παιδιά μας, ὅπως καί αἴθουσες χρησιμώτατων κοινωνικῶν κέντρων, μή χάνοντας τόν καιρό τους (ἀρκετοί καί ὄχι ὅλοι φυσικά ) σέ ἔκφυλες διασκεδάσεις, τσιγάρα, ποτά, καί νά ἀερολογοῦν καί νά ἐρωτοτροποῦν στίς καφετέριες καί τίς ντίσκο. Πόσα καί ἐκεῖνα πού μπλέξαν μέ τά ναρκωτικά, ἀκριβῶς γιατί ὁ ὑγιής ἀθλητισμός ἐξέλιπε ἀπό κάθε ἑλληνόπουλο μέ ζωντάνια μεσα του, καί πού ἐπιζητοῦσε νά δραστηριοποιηθεῖ σύμφωνα μέ τό τάλαντο του. ΙΔΟΥ,
ΕΡΗΜΙΑ ΚΑΙ ΘΛΙΨΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΑ ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ.

ΘΛΙΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΕ ΚΑΙ ΤΑ ΒΙΝΤΕΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

https://www.youtube.com/watch?t=32&v=ivFqkGx36BQ
Ολυμπιακά Ακίνητα: από τον θρίαμβο στη λήθη

https://www.youtube.com/watch?v=fdjsBVWseco
Παρατημένα Ολυμπιακά ακίνητα – MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ

https://www.youtube.com/watch?v=-7h1R6SdJHs
Newsbomb.gr Τα… συντρίμμια των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων!

ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ !, ΑΠΟ ΠΟΤΕ ΕΙΧΑΝ ΠΟΤΕ ΜΥΑΛΟ ΟΙ ΑΘΕΕΣ ΚΑΙ ΜΑΣΟΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΑΝ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΛΟ;
ΚΑΙ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΣΥΜΒΕΙ ΤΩΡΑ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ;

Ιερώνυμος: Να αξιοποιηθεί από το κράτος η εκκλησιαστική περιουσία
Να διατεθούν τα έσοδα για το χρέος, δήλωσε σε συνέντευξή του

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ – ΣΤΟ ΜΟΝΟΤΟΝΙΚΟ)
Η Εκκλησία δίνει την περιουσία της για την αποπληρωμή του χρέους

Δήλωση του Αρχιεπίσκοπου Ιερώνυμου
Για πρώτη φορά η Εκκλησία ανοίγει το θέμα της εκμετάλλευσης της περιουσίας της για την αποπληρωμή του ελληνικού χρέους. Η δήλωση αυτή ήρθε εκ στόματος του Αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να πωληθούν περιουσιακά της στοιχεία αλλά να αξιοποιηθούν σε συνεργασία με το ελληνικό κράτος.
Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος διευκρίνισε ότι δεν μιλά για πώληση της εκκλησιαστικής περιουσίας, αλλά για την αξιοποίησή της, προκειμένου αυτή να παραμείνει σε ελληνικά χέρια, υπό την προϋπόθεση ότι τα έσοδά που θα προκύψουν, θα διατεθούν για την αποπληρωμή του χρέους.
Το θέμα αυτό, όπως είπε, θα συζητηθεί με τον πρωθυπουργό.
ΙΔΟΥ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΗΡΩΙΚΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ: « τά μωλαίματα τῆς Εὐρώπης» .

Πῶς χάθηκε τὸ 95% τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας»
τοῦ μητροπολίτου Μαντινείας κ. Ἀλεξάνδρου

Μετὰ τὴν Ἐπανάστασιν τοῦ 1821 καὶ τὴν δημιουργία τοῦ Νεοελληνικοῦ Κράτους, τοῦτο ἀντὶ νὰ ἀναγνωρίσει τὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας στὸν ἀγώνα τοῦ Ἔθνους γιὰ τὴν Ἐλευθερία τοῦ Ἔθνους ἐστράφη μὲ ἀχαριστία ἐναντίον Της μὲ πρώτη κίνησι τὴν ἀποκοπὴ τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Βασιλείου τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴν φυσική Της ἀγκαλιά, τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο, καὶ τὴ δημιουργία ἑνὸς μορφώματος Ἐκκλησίας μὲ ἀρχηγὸ τὸν Βασιλέα καὶ διορισμένην ἀπὸ τὸ Κράτος ἑξαμελῆ Ἱερὰ Σύνοδο καὶ δεύτερο βῆμα τὴ διάλυσι 416 ὀρθοδόξων Μοναστηριῶν καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῆς κινητῆς
καὶ ἀκίνητης περιουσίας τους μὲ τὴν πρόφασιν ὅτι θὰ δημιουργήσει Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον γιὰ νὰ πληρώνεται ὁ
Ἱερὸς Κλῆρος.

Πράγματι τὸ ἔτος 1834 ἱδρύθη τὸ Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον, ποὺ ἐνῶ εἰσέπραξε πολλὰ χρήματα δὲν ἔκαμε καμμίαν χρηματικὴν παροχὴν πρὸς τὴν Ἐκκλησία, μετ᾽ ὀλίγον διελύθη καὶ τὰ χρήματα, τὰ ὁποῖα ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ πράγματα ἦσαν σημαντικά, δὲν ἀπεδόθησαν στὴν Ἐκκλησία, ἀλλὰ περιῆλθαν στὸ Ἑλληνικὸ Κράτος καὶ κατεσπαταλήθησαν ἀπὸ τοὺς ἐπιτηδείους τῆς Πολιτείας, τοὺς ὁποίους ὁ ἡρωικὸς Μακρυγιάννης τοὺς χαρακτηρίζει «τὰ μωλαίματα τῆς Εὐρώπης».

Ἑβδομήντα χρόνια ἀργότερα, τὸ 1909, τὸ Κράτος πάλι ἀπαλλοτρίωσε ἀναγκαστικὰ μεγάλο μέρος ἀπὸ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Περιουσία καὶ ἐδημιούργησε τὸ λεγόμενον Γενικὸν Ἐκκλησιαστικὸν Ταμεῖον μὲ σκοπὸ νὰ καλύψη τὴν μισθοδοσίαν τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἀλλὰ καὶ τοῦτο δὲν εὐδοκίμησε, διότι λόγῳ τῶν πολιτικῶν παρεμβάσεων μέσα στὴν δεκαετία τοῦ 1920 ὡδηγήθηκε σὲ πλήρη χρεωκοπίαν καὶ τέλος κατηργήθη. Ἐπίσης στὴ δεκαετία τοῦ 1920, λόγῳ τῆς μεγάλης Μικρασιατικῆς Καταστροφῆς, τὸ Ἑλληνικὸ Κράτος προέβη «γιὰ τὴν ἀποκατάστασιν προσφύγων καὶ γιὰ λόγους προφανοῦς ἀνάγκης καὶ δημοσίας ἀσφαλείας» σὲ ἀναγκαστικὴ ἀπαλλοτρίωσι ἀπὸ τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν ἐκτάσεων ἀξίας τότε ἑνὸς δισεκατομμυρίου προπολεμικῶν δραχμῶν, καὶ σὰν ἀντάλλαγμα τὸ κράτος κατέβαλλε μόνον τὸ 4% δηλαδὴ 40.000.000 δραχμῶν. Στὴν τότε ἀσυνέπεια καὶ τὴν κοντόφθαλμη πολιτικὴ τοῦ Κράτους ἔμεναν ἀσαφῆ καὶ ἀπλήρωτα τὰ χρέη του πρὸς τὶς Μονές, ποὺ ἔδωσαν τὴν περιουσίαν τους καὶ ἀνέμεναν τὴν ἐξόφλησί τους, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ δημιουργηθῆ στὶς ἡμέρες μας τὸ πρόβλημα τῆς Μονῆς τοῦ Βατοπεδίου.

Τὸ 1930 συνεστήθη νέος οἰκονομικὸς ὀργανισμὸς διὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ περιουσία μὲ τὸ ὄνομα Ο.Δ.Ε.Π., δηλαδὴ Ὀργανισμὸς Διοικήσεως Ἐκκλησιαστικῆς Περιουσίας, καὶ τότε ἡ περιουσία τῶν Ἱερῶν Μονῶν, ὅση ἀπέμεινε ἀπὸ τὸ
παρελθόν, διακρίθηκε σὲ δύο κατηγορίες: 1) τὴν διατηρητέαν Μοναστηριακὴν περιουσίαν ποὺ παρέμεινε στὴν δικαιοδοσίαν τῶν Ἱερῶν Μονῶν, καὶ 2) τὴν ἐκποιητέαν Μοναστηριακὴν περιουσίαν ποὺ περιῆλθε στὴν δικαιοδοσία καὶ στὴν διαχείρισι τοῦ Ο.Δ.Ε.Π.

Ὁ ὀργανισμὸς τοῦ Ο.Δ.Ε.Π. ἐπέζησε μέχρι τὸ ἔτος 1976 καὶ τὸ μόνο ποὺ ἐπέτυχε ἦτο νὰ διασπαθίση καὶ νὰ ἀπολέση τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιουσίαν, ποὺ εἶχε ἀναλάβει νὰ διασφαλίση καὶ νὰ ἀξιοποιήση, μὲ ἀποτέλεσμα –ὅπως εἶμαι σὲ θέσι νὰ καταθέσω, διότι ζοῦσα ἀπὸ κοντὰ τὰ πράγματα ὡς Γραμματεὺς στὴν Ἱερὰ Σύνοδο–, νὰ ἔχη φθάσει σὲ τέτοια
χρεωκοπία ὥστε ὄχι μόνον νὰ μὴ δύναται νὰ πληρώση τοὺς ὑπαλλήλους του, ἀλλὰ τὸ τραγικώτερο νὰ μὴν ἔχη τὴν δυνατότητα νὰ πληρώση τοὺς δεκαπέντε καφέδες τῶν Συνοδικῶν Ἀρχιερέων κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τότε ὁ μακαριστὸς Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν Σεραφεὶμ ἀναγκάστηκε νὰ ζητήσει τὴν κατάργησι τοῦ Ο.Δ.Ε.Π. καὶ τὴν ἀντικατάστασί του μὲ τὴν ΕΚ.Υ.Ο., ποὺ σημαίνει Ἐκκλησιαστικὴ Ὑπηρεσία Οἰκονομικῶν, ἡ ὁποία ἀπὸ τότε ἀνέλαβε τὴν διασφάλισι καὶ τὴν διαχείρισι τῶν οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας.

Ἀλλ᾽ ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα καὶ βεβαιοῦν τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν, καὶ ἡ τύχη τῆς ΕΚ.Υ.Ο. δὲν εἶναι καλύτερη ἀπὸ τὴν τύχη τῶν προηγούμενων οἰκονομικῶν τῆς Ἐκκλησίας.
Ἡ χαριστικὴ βολὴ βέβαια της Πολιτείας πρὸς τὴν Ἐκκλησία ἀναφορικὰ μὲ τὴν περιουσίαν της ἔγινε τὸ ἔτος 1952, ὅτε τὸ Κράτος, «πρὸς ἀποκατάστασιν ἀκτημόνων γεωργῶν καὶ κτηνοτρόφων», ἀνάγκασε μὲ Νόμο τὴν Ἐκκλησίαν νὰ παραχωρήση πρὸς τὴν Πολιτείαν τὸ 80% τῆς καλλιεργήσιμης ἀγροτικῆς περιουσίας της, πολὺ μεγάλης ἀξίας, καὶ νὰ λάβη εἰς ἀντάλλαγμα μερικὰ ἀστικὰ ἀκίνητα εὐτελοῦς καὶ ἀμφιβόλου ἀξίας.

Μάλιστα τότε τὸ Κράτος ὑπέγραψε καὶ σύμβασι, στὴν ὁποία τονίζεται ὅτι ἡ ἀπαλλοτρίωσι αὐτὴ τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας θὰ εἶναι ἡ τελευταία καὶ δὲν πρόκειται νὰ γίνη ἄλλη στὸ μέλλον, καὶ ἀκόμη ὅτι τὸ Κράτος δεσμεύεται νὰ παρέχη στὴν Ἐκκλησία κάθε ἀναγκαία ὑποστήριξι (ὑλικὴ καὶ τεχνική) διὰ τὴν ἀξιοποίησιν τῆς ἐναπομείνασας Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, διὰ νὰ δυνηθῆ αὕτη νὰ συνεχίση τὸ φιλανθρωπικὸ καὶ κοινωνικό Της ἔργο.

Μὲ τὴ Σύμβασι τοῦ 1952 καθιερώθηκε καὶ ἡ μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου, ἀφοῦ ἡ Πολιτεία δὲν ἦταν σὲ θέσι νὰ πληρώση τὸ ἀντίτιμον τῆς ἀπαλλοτριωθείσης ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας.
Ὅμως ἡ Ἐκκλησία, παρὰ τὶς ἀδικίες ποὺ ὑφίσταται ἀπὸ τὴν Πολιτεία, δὲν παύει νὰ προσφέρη στὸ Κράτος τὴ γῆ της, γιὰ νὰ ἱδρυθοῦν ἱδρύματα εὐαγῆ γιὰ τὶς ἀνάγκες τοῦ Λαοῦ Της. Ἔδωσε στὸ παρελθὸν δωρεὰν οἰκόπεδα στὴν Ἀθήνα ὅπου κτίσθηκαν:

1) ἡ Ριζάρειος Σχολή, 2) ἡ Ἀκαδημία τῶν Ἀθηνῶν, 3) τὸ Αἰγινίτειο Νοσοκομεῖο, 4) τὸ Μετσόβειο Πολυτεχνεῖο, 5) τὸ Σκοπευτήριο, 6) τὸ Πτωχοκομεῖο, 7) ἡ Μαράσλειος Ἀκαδημία, 8) τὸ θεραπευτήριο «Εὐαγγελισμός», 9) τὸ Ἀρεταίειο Νοσοκομεῖο, 10) ἡ Ἀγγλικὴ Ἀρχαιολογικὴ Σχολή, 11) οἱ Ἀστυνομικὲς Σχολές, 12) τὸ Νοσοκομεῖο Παίδων, 13) τὸ
Νοσοκομεῖο Συγγροῦ, 14) τὸ Λαϊκὸ Νοσοκομεῖο «Σωτηρία», 15) τὸ Ἀσκληπιεῖο Βούλας, 16) ἡ Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, 17) τὸ Ὀρφανοτροφεῖο Βουλιαγμένης, 18) τὸ ΠΙΚΠΑ, 19) τὸ Ἱπποκράτειο Νοσοκομεῖο, 20) τὸ Γηροκομεῖο Ἀθηνῶν, 21) ἡ Ἐθνικὴ Βιβλιοθήκη, 22) τὸ Πανεπιστήμιο τῶν Ἀθηνῶν, ὡς καὶ 142 Δημοτικὰ Σχολεῖα καὶ Γυμνάσια τῶν Ἀθηνῶν καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς Ἀττικῆς, ἐνῶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τῆς Χώρας παρεχώρησε μεγάλες ἐκτάσεις γῆς καὶ μεγάλης
χρηματικῆς ἀξίας, ὅπου δημιουργήθηκαν Κατασκηνώσεις, κτίσθηκαν Σχολεῖα καὶ ἄλλα εὐαγῆ Ἱδρύματα, Γυμναστήρια, Στρατόπεδα, Πλατεῖες καὶ διάφοροι κοινόχρηστοι χῶροι γιὰ τὴν ἀναψυχὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ.
Ἡ Μητρόπολις Μαντινείας καὶ Κυνουρίας μὲ τὴ σύμβασι τοῦ 1952 παρεχώρησε στὸ Κράτος κατὰ Μονές, ὅπως εἶναι καταχωρημένα στὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως, τὰ ἑξῆς κτήματα ποὺ συνολικὰ ἀνέρχονται σὲ 30.549 στρέμματα, τὰ ὁποῖα δόθηκαν τυπικὰ μὲν εἰς τοὺς δῆθεν ἀκτήμονες γεωργοκτηνοτρόφους, οὐσιαστικὰ στοὺς πολιτικοὺς φίλους τοῦ Κόμματος τῆς Ε.ΠΕ.Κ. ποὺ κυβερνοῦσε τότε, καὶ ὅλοι αὐτοὶ οἱ δῆθεν ἀκτήμονες, ἀδιάφοροι γιὰ τὴν γῆν καὶ ἐκ φύσεως ὀκνηροὶ ὅπως ἦσαν, τὰ κτήματα τῶν Μοναστηριῶν ποὺ πῆραν μὲ τὴν πάροδον ὀλίγου χρόνου τὰ ἐπώλησαν, καὶ αὐτοὶ μὲν φαινομενικὰ ἔμεινα πάλιν ἀκτήμονες, ἡ Ἐκκλησία ὅμως ἀποστερήθηκε τὰ 4/5 τῆς περιουσίας της μὲ τὴν ὁποίαν εὐεργετοῦσε τὸν πτωχὸ Λαό μας.

ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ.

ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΤΟ ΛΑΘΟΣ ΣΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΕ ΙΕΡΩΝΥΜΕ.
Γιατί ὁ σκοπός τοῦ παρόντος πονήματος δέν εἶναι νά σοῦ φανερώσει τό δημόσιο=φανερό λάθος σου (μόνον ἐάν ἦταν κρυφό θά πέφταμε στήν κατάκριση), πού τό διατυμπανίζουν πολλοί μέσα ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ὡς ὀρθό, παραπλανῶντας τόν κόσμο, ἀλλά νά σοῦ φανερώσει (ἐπίσης) καί δημοσίως καί φανερά τόν τρόπο ὅπως ἐπανορθώσεις.
Συγκάλεσε συμβούλιο ἀμέσως, καί κάλεσε ὅλους τούς ἑλληνορθόδοξους συλλόγους καί σωματεῖα τῆς χώρας, μέσα ἀπό τά μέλη τους (πολλοί καλοί ἐπιστήμονες, οἱ περισσότεροι-ὅπως τῆς ΕΝΩΜΕΝΗΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗΣ) νά προτείνουν τό φυσικό πολλαπλασιασμό τῆς Ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας μέσω τοῦ γόνου, σπόρου, καλῆς διαχείρισης, ὀρθόδοξων ὑγειῶν οἰκονομικῶν μεθόδων, καί ἄλλων φυσικῶν καί τεχνικῶν παραγόντων πού διαθέτει ἡ πατρίδα μας. Μή σέ παραξενεύει τυχόν ἡ λέξη σπόρος, γόνος, κλπ. Ἐάν ἐρευνήσεις καί μάθεις, θά διαπιστώσεις ὅτι πολλά χρήματα στούς ὀλυμπιακούς ἀγῶνες δόθηκαν γιά δέντρα πού εἶχαν φυτευθεῖ πολλά χρόνια πρίν, καί ἦταν προορισμένα γιά δενδροστοιχίες ἔξω ἀπό τα ὀλυμπιακά ἀκίνητα καί λεωφόρους, καί πολλά ἀπό ἐκεῖνα ἀκούγονται νά ἦταν ξένων συμφερόντων. Φυσικά δέν δύναται νά δημιουργήσουμε ὅλα ἐκεῖνα γιά νά ξεχρεώσουμε τούς ἀπατεῶνες δανειστές μας, ἐκεῖνοι θά ἔπρεπε κανονικά νά πάρουν τό ἴδιο νόμισμα πού μᾶς ἔδωσαν, δηλαδή τυπωμένο χαρτί (χαρτονόμισμα) μέσα ἀπό κάποιο τυπογραφεῖο.

Μόνο πού τέτοια ἀπάτη (χρήματα ἄνευ ἐργασίας) δέν εἶναι πρέπον νά ἐπαναληφθεῖ ἀπό χριστιανούς ὀρθόδοξους. Θά λάβουν λοιπόν μία δικαστική ἀπόφαση, ἕνα χαρτί τυπωμένο ἀπό τό ἀνώτατο δικαστήριο τῆς χώρας μας καί θά τούς ἐνημερώνει ὅτι: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΠΟΥ ΕΝΗΡΓΗΣΑΝ ΝΑ ΛΑΒΟΥΜΕ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΤΑ ΔΟΛΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΥΠΟ ΚΡΑΤΗΣΙΝ, ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΧΑΤΗ ΠΡΟΔΟΣΙΑΝ ΜΕΤΑ ΔΟΛΟΥ , ΑΦΟΥ ΕΝΕΔΩΣΑΝ ΠΡΟΔΟΤΙΚΑ ΕΚ ΞΕΝΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ.

Γι’ αὐτό και καλοῦνται οἱ ξένες δυνάμεις πού δάνεισαν τήν χώρα μετά δόλου νά παρουσιασθοῦν στά ἑλληνικά δικαστήρια ὅπως δικασθοῦν καί ἐκεῖνοι διά ἐγκληματικήν συνεργίαν. Οἱ ὑπεύθυνοι ὑπουργοί τῶν χωρῶν πού διενήργησαν αὐτή τήν ἀτιμίαν ἐάν δέν παρουσιασθοῦν στά ἑλληνικά δικαστήρια ὅπως δικασθοῦν (ἀθῶοι ἤ ἔνοχοι) δέν ἔχει τό δικαίωμα ἡ χώρα μας νά καταβάλει ὁποιοδήποτε χρηματικό ποσόν στίς χῶρες
τους. Τά ἐνοχοποιητικά στοιχεῖα θά βρεθοῦν περισσότερα καί ἀδιάψευστα σίγουρα μέ τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ μας καί Θεοῦ μας , Χριστοῦ μας πού θά ὑπάρχει καί ἡ εἰκόνα του στό ἑλληνικό δικαστήριο.

Ἡ δικαιοσύνη Τοῦ Θεοῦ θά λάμψει, καί τό ἔλεος του σίγουρα θά δοθεῖ ἁπλόχερα γιά μία τέτοια ὀρθόδοξη χριστιανική Ἑλλάδα. Τό ὅτι ὑπῆρχε δόλος εἶναι κάτι παραπάνω ἀπό σίγουρο, καθώς ἡ νομική ἐπιστήμη τό ἀποδεικνύει ὅτι ὑπῆρχε δόλος. Ἡ τράπεζα παραδείγματος χάρη ποτές δέν δίνει δάνειο σέ πολίτη ὁποιασδήποτε χώρας ἐάν δέν ἐξοφληθεῖ τό τελευταῖο γιά νά λάβει τό ἑπόμενο˙ γιατί λοιπόν αὐτό παραβλέφθηκε ἀπό τράπεζες χωρῶν σέ κράτος μέλος του;
Ἰδού λοιπόν ἡ πρώτη βασική αἰτία καί σκοπός ἔνταξης ὡς μέλος τῆς χώρας μας στήν ΕΟΚ, ἡ παγίδευση. Ἐδῶ λοιπόν εἴχαμε δάνεια ἐπί δανείων τό ἕνα πάνω στό ἄλλο, καί μέ ὑπέρογκα ἀδικαιολόγητα ποσά, χωρίς μάλιστα διερευνητική ἐργασία, σχηματίζοντας καί ξεπερνώντας τά δάνεια τόν πύργο τοῦ Ἀϊφελ ἐπί 7 φορές τό ὕψος του. Δέν εἶναι λοιπόν τυχαῖο πού ὁ Θεός ἔδωσε την πληροφορίαν αὐτή στόν ἅγιο Παΐσιο , ὅτι δηλαδή ὁ κόσμος κυβερνᾶτε ἀπό 5 καί μόνον ἄτομα; Ποιά ἄτομα εἶναι ἐκεῖνα; Μήπως εἶναι ἐκεῖνα πού δανείζουν τίς χῶρες ἐκβιάζοντας τες γιά μιά παγκόσμια κυβέρνηση μιᾶς διεθνοῦς ἐγκληματικῆς ὀργάνωσης φέρνοντας τόν ἀντίχριστο; Γιατί ἐδόθη ἡ πληροφορία αὐτή; εἶναι δυνατόν ποτές ὁ Θεός νά δίνει στοιχεῖα ἄσκοπα; χωρίς νά εἶναι διατεθειμένος νά εὑρεθοῦν ἐκεῖνα (τά στοιχεῖα) ἐνώπιον τῆς δικαιοσύνης; Δικαιώνοντας τούς ἀθώους καί καταδικάζοντας τούς ἐνόχους. Ἀρκεῖ ὅμως νά ἔχει τήν πίστην καί τό σθένος ὁ ἄνθρωπος, ἡ ὁμάδα τῶν ἀνθρώπων, τό σωματεῖον, ἡ κοινότητα, ὁ δῆμος, τό ἴδιο τό κράτος νά ἀποδοθῆ ἡ δικαιοσύνη, τότες μόνον καί ὁ Θεός θά εἶναι μαζί τους. Ὅταν ὁ Θεός εἶναι μαζί μέ τόν δίκαιον, ἀκόμα καί τίς πέτρες μπορεῖ νά κάνει χρυσάφι, καί νά δοθοῦν ὡς χρηματικό ἀντίτιμο στούς ἐκβιαστές φιλάργυρους. Φυσικά, καί δέν ἀποτελεῖ αὐτό δωρεά, οὔτε ἐπιβράβευσιν στήν ἀτιμίαν, καθώς ὁ χρυσός ὅπου λατρέψανε σίγουρα θά γίνει βαρίδιον γιά περαιτέρω βύθισιν τους (ἐάν δέν μετανοήσουν καί ἐπανορθώσουν), χάνοντας τήν χρηματιστηριακήν ἀξίαν του, ἤ καί ἄλλα πολλά (βλέπετε τό τέλος τοῦ φιλάργυρου Ἰούδα).

Θά πρέπει νά γίνει ἐδῶ μία διευκρίνιση. Ὁ Θεός μᾶς καλεῖ νά συγχωροῦμε τούς ἐχθρούς μας, καί νά μήν τούς σέρνουμε στά δικαστήρια. Θά πρέπει λοιπόν οἱ ἰθύνοντες τοῦ κράτους μας πού ἄφησαν νά διογκωθοῦν τά δάνεια, καί νά μᾶς πνίξουν, νά ζητήσουν μέσα στό δικαστήριο πρῶτα τήν συγνώμη ἀπό τόν Θεό (ἐάν εἶναι χριστιανοί) καί ἔπειτα ἀπό τήν ἑλληνική πολιτείαν. Ἐάν συμβεῖ αὐτό, τότες καί ἡ κυβέρνηση ἡ χριστιανική (πού θά διοικεῖ τη χώρα) ὀφείλη νά τούς συγχωρέσει, καί νά τούς δώσει γιά παιδαγωγικούς λόγους κάποιες σωφρονιστικές ποινές ὡς παιδαγωγία. Ὅσο ἀναφορά τούς ξένους, καί ἐκεῖνοι ὀφείλουν νά παραδεχθοῦν τό λάθος τους, νά ζητήσουν συγνώμη ἀπό τόν ἑλληνικό λαό, καί νά ἀποχωρήσουν ἀπό τά ἑλληνικά δικαστήρια. Ἐμεῖς, μέ τήν σειρά μας, δέν θά μποροῦμε νά ἔχουμε τό δικαίωμα νά τούς ἐπιβάλουμε οὐδεμίαν ποινή κατηγορίας, τούς συγχωροῦμε, καί βεβαίως δέν τούς χρωστοῦμε τίποτε, καί θά εἴμεθα ἐπιεικεῖς καί καλοί μέ τά κλεμμένα στό Β! παγκόσμιο πόλεμο, τίς ἀποζημιώσεις, κλπ, ἀρκεῖ νά μᾶς τά ἐπιστρέψουν οἱ γερμανοί ὅταν μπορέσουν. Παρά ταῦτα ὅμως ὀφείλουν οἱ ἕλληνες σέ ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα νά ἀποκαταστήσουν ἐκεῖνο πού δέν ἔπραξαν οἱ ὑπόλοιπες εὐρωπαϊκές χῶρες, καί ἰδίως ἡ Ἀμερική (Η.Π.Α.).
Ὁ Θεός δέν εἶναι μόνο ἀγάπη, ἀλλά εἶναι καί δικαιοσύνη. Αὐτήν τήν δικαιοσύνη Τοῦ Θεοῦ ΔΕΝ τήν συμπεριέλαβαν στό πρόγραμμα ἀποκατάστασης τῆς δικαιοσύνης οἱ χῶρες ἐκεῖνες πού «συγχωρέσαν» τήν Χιτλερική Γερμανία ὅταν παραδόθηκε. Σβηστήκανε τά χρέη της πρός τήν ἀνθρωπότητα, καί δώσανε μόνο κάτι πολύ μικρές ἀποζημιώσεις σέ κάποιες χῶρες τῆς Εὐρώπης (καί ὄχι τῆς Ἑλλάδος, πού κάναν τά χειρότεραἐγκλήματα). Καί ὄχι μόνον σβήσανε τά χρέη της, ἀλλά καί δέν ἔλαβε ἀπό τίς Η.Π.Α. καί ἄλλες εὐρωπαϊκές χῶρες ἕνα παιδαγωγικό κανόνα, πρός μελλοντική συμμόρφωσιν της, ὅπως μή ἐξελιχθεῖ ὅπως ἐξελίχθηκε (ἡ Γερμανία) σήμερα σέ δυνάστη τῶν φτωχότερων εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, δυνάστη σκληρό καί φοβερό, τόσο πολύ πού καί ἐάν μποροῦσε ἀκόμα καί τήν Ἀμερική θά ἐξόντωνε οἰκονομικά. Ἔτσι λοιπόν μέ πρωτοβουλία τῶν Η.Π.Α. ἡ Γερμανία ἔγινε πάλι βιομηχανική δύναμη, τόσο, πού νά μεταβληθεῖ σέ μιά ἀλαζονική χώρα, καί νά ἐπιζητεῖ νά ΜΗ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΚΑΝΕΝΑΝ, καί νά ἐργάζεται μέ δόλο καί πονηριά ὅπως ἐπιβληθεῖ πάλι.
Ἡ Γερμανία ἐξελίχτηκε ἔτσι ὅπως ἐξελίχτηκε σήμερα , ἐπινοώντας τήν Ε.Ὁ.Κ. γιά νά συνεχίσει τόν πόλεμο πού ἄφησε στή μέση (ὅταν ἡττήθηκε)˙ ἕναν πόλεμο οἰκονομικό αὐτή τήν φορά, καί αὐτό εἶναι τό ἀποτέλεσμα τοῦ δυτικοῦ μεταλλαγμένου «χριστιανισμοῦ», καθώς ἡ θρησκεία τοῦ δυτικοῦ μεταλλαγμένου «χριστιανισμοῦ» ἡ θρησκεία τοῦ πάπα, εἶναι θρησκεία στείρας «ἀγαπολογίας». Μία θρησκεία πού δέν ἔχει οὐδεμίαν σχέση μέ τήν γνήσια καί ἀληθινή πίστη πού εἶναι ἡ πίστη τῶν ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Τό μικρόβιο τῆς «ἀγαπολογίας» τό ἐξέλαβε λοιπόν ἡ Ἀμερική (Η.Π.Α.) καί γι’ αὐτό τότες ἀπάλλαξε τό σύγχρονο ἀτίθασο συγγενή της, τήν Γερμανία, ἀπό τά νόμιμα χρέη της πρός τήν ἀνθρωπότητα, καί τό τραγικό; χωρίς παιδαγωγική ποινή.

Ἡ θρησκεία τοῦ πάπα ἀφαίρεσε ἀπό τόν Θεό τήν Δικαιοσύνη του, τήν ἀφαίρεσε μέ τό πρόσχημα τῆς «συγχωρητικότητας». Ἀλλά ὁ θεός δέν εἶναι μόνο ἀγάπη, γνήσια ἀγάπη (καί ὄχι ψεύτικη καί δόλια-ὅπως τοῦ πάπα) ὁ Θεός εἶναι καί Δικαιοσύνη, καί γιά αὐτήν τήν δικαιοσύνη ἀναφέρθηκα ὅταν θά πρέπει νά γίνει ἑλληνικό δικαστήριο πού νά καταδικάσει τίς πράξεις τῶν δανειστῶν ὡς δόλιες καί κακουργηματικές. Βεβαίως ὑπάρχει τό συγνώμη, ἕνα συγνώμη ὅμως πού ΔΕΝ ἔδωσε μέ εἰλικρίνεια οὔτε ἡ παλιά Γερμανία μέ τόν πρῶτο καί δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ἀλλά καί πολύ χειρότερα σήμερα, πού συνεχίζει τόν πόλεμο, τόν συνεχίζει μέ οἰκονομικό πόλεμο, ὅπως ἐπικρατήσει καί πάλι. Τό ἑλληνικό δικαστήριο (πρός ἕλληνες καί ξένους) πού ἀναφέρθηκα δέν εἶναι δικαστήριο ἀντεκδίκησης, καθώς γίνεται δεκτή ἡ εἰλικρινή συγνώμη, ἀλλά δικαστήριο πού θά φέρει στήν ἀνθρωπότητα νόμο πού θά ἐξαλείφει τά δόλια δάνεια ἀπό ἐγκληματικές ὀργανώσεις εἰς βάρος τῶν χωρῶν. Μήπως ἀμφισβητεῖ κανένας τόν λόγο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου ; ὅτι ἡ ὀρθόδοξη χριστιανική Ἑλλάς προορίστηκε ἀπό τόν Θεόν διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητας; Ἀφοῦ λοιπόν κανένας ὀρθόδοξος χριστιανός δέν τό ἀμφισβητεῖ αὐτό (καί ὅποιοι ἄθεοι το ἀμφισβητοῦν εἰς βάρους θά εἶναι) θά πρέπει ἡ διδασκαλία ἐκείνη (χρέος ὅλων τῶν ἑλλήνων εἶναι) νά γίνει παιδαγωγία νόμου. Ἡ διδασκαλία τῶν ἑλλήνων παιδαγωγία, καθώς καί ὁ τιμωρητικός χαρακτῆρας στή νομική ἐπιστήμη ὀνομάζεται: σωφρονιστικός (ἀσχέτως ἐάν δέν ὑπάρχει κατά τον ὀρθόν τρόπο σήμερα). Θά πρέπει λοιπόν ἡ δικαστική ὁδός νά μήν ἔχει τήν ἔννοιαν τῆς δικαστικῆς διαμάχης καί ἀντεκδίκησης, ἀλλά ἡ δικαστική ὁδός σέ ἑλληνικά δικαστήρια νά γίνει παγκόσμιος διεθνής νόμος περί δανειοληπτικοῦ δόλου. Ἡ ποινή στόν ἐκπεσόντα δανειστή θά εἶναι νά χάνει τά χρήματα του, ἔτσι οἱ ἐγκληματικές ὀργανώσεις (τοπικές καί διεθνεῖς) νά σταματήσουν νά ἐργάζονται κακουργηματικά, αὐτή θά εἶναι ἡ δικαιοσύνη ἐν Θεῶ, καί ὄχι ἡ δικαιοσύνη τοῦ διαβόλου.
Ἡ Ἀμερική ὅταν κατασκεύασε τήν ἀτομική βόμβα δέν ἦταν δικαιοσύνη ὑπεροχῆς ἔναντι τῆς χιτλερικῆς Γερμανίας καί τοῦ συμμάχου της τήν Ἰαπωνία. Καί χωρίς τήν ἀτομική βόμβα ὁ πόλεμος θά ἔληγε κατά τῆς Γερμανίας. Ἦταν ἡ «δικαιοσύνη»= τερατοσύνη τοῦ ἰσχυροτέρου κακοποιοῦ ἀπέναντι τοῦ ἀδυνατότερου κακοποιοῦ πού ὑπέπεσαν ὅλοι στήν παγίδα τῶν δαιμόνων. ΗΤΑΝ ΠΟΛΕΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ. Σήμερα ὅλοι φοβοῦνται ἐκεῖνο πού κατασκεύασε ἡ Ἀμερική (τήν ἀτομική βόμβα), ἀκόμα καί ἡ κατασκευάστρια χώρα (ἡ Ἀμερική). Ποιά «δικαιοσύνη» εἶναι αὐτή; Αὐτή εἶναι ἡ «δικαιοσύνη» τῆς τρομοκρατίας, γι’ αὐτό ἡ Ἀμερική σήμερα βάλλεται καί βασανίζεται ἐκ αὐτῆς (τῆς τρομοκρατίας), ὅπως καί ἄλλες χῶρες πού τήν βοήθησαν γιά νά τήν κατασκευάσει (ὁ νοῶν νοεῖτο). Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶπε καννίβαλους τούς ἐργαζομένους τῆς ἀτομικῆς βόμβας, εἶπε τά ἕξης κάτωθι.
Ἅγιος Παΐσιος: «Σήμερα ὅμως πού ὅλοι γονατίσαμε καί δέν ὑπάρχει ἐλπίς, θά ἐπέμβει ὁ Θεός…»
…θά ἐπανέλθει τό Βυζάντιο.
«Σήμερα πουλήθηκαν ὅλα. Ἔχει κατορθώσει ὁ «Διεθνής Σιωνισμός» μέ τά προγράμματα πού κάνει ἐδῶ καί 180 χρόνια, νά ἐφαρμόσει σήμερα τά σχέδια του. Σήμερα ὅμως πού ὅλοι γονατίσαμε καί δέν ὑπάρχει ἐλπίς, θά ἐπέμβει ὁ Θεός τῶν πατέρων μας γιά τά αἵματα τῶν Μαρτύρων μας καί τά λείψανα τῶν Ἁγίων μας. Τό αἷμα τό Ἑλληνικό  πού χύθηκε γιά τήν Ὀρθοδοξία, ἐάν ἑνωθεῖ σήμερα θά γίνει πλωτό ποτάμι, νά πνίξει τούς κανίβαλους πού λέγονται «μεγάλοι».
Ὅταν ἔγινε ἡ πρώτη διάσπαση τοῦ ἀτόμου καί κατασκευάστηκε ἡ ἀτομική βόμβα, ἄκουσα ὁ ἴδιος τόν Ἀϊζενχάουερ νά δηλώνει: «Σήμερα εὐρισκόμεθα στά προπύλαια τῆς ἑλληνικῆς μαθηματικῆς». Εἶπε τήν ἀλήθεια ὁ κανίβαλος! Ὅσο γιά τήν κατάσταση στήν πρώην
Γιουγκοσλαβία, αὐτή εἶναι προϊόν του Βατικανοῦ. Εἶναι οἱ «εὐλογίες » τοῦ Πάπα,  τοῦ «μεγάλου χριστιανοῦ». Τά νοήματα ὅλων αὐτῶν συλλαμβάνει ὁ διεθνής σιωνισμός, τό διεθνές χρηματιστήριο πού ὀνομάζεται Ἀμερική. Ἀμερική δέν ὑπάρχει. Οἱ σιωνιστές εἶναι ἡ Ἀμερική. Αὐτοί λοιπόν ἀφοῦ λάβουν τά μηνύματα τά σατανικά, τό προωθοῦν στό Βατικανό, αὐτό τά μετατρέπει σέ σχέδια καί στήν συνέχεια καλεῖ τό Ἰσλάμ νά τά ἐφαρμόσει. Αὐτός εἶναι ὁ τρόπος πού λειτουργοῦν σήμερα τά σατανικά σχέδια. Αὐτοί κατόρθωσαν καί αἰχμαλώτισαν τούς ἡγέτες μας.
Οἱ ἐλπίδες μᾶς εἶναι μόνο στόν Θεό. Κι ἐσεῖς νά ζεῖτε χριστιανικά, γιατί σᾶς λέω ὑπεύθυνα – καί θά τό δεῖτε – ὅτι δέν ἔχουμε μέρες. Αὐτό πού ἀνάβει τώρα στά Βαλκάνια θά συνεχιστεῖ. Αὐτό θά εἶναι ἡ ἀφετηρία μέσω τῆς ὁποίας ὁ Θεός, μέ τό δικό Του τρόπο, θά ἐλευθερώσει τούς χριστιανούς καί θά τούς ὑψώσει πάλι στήν γραμμή τους. Καί θά ἐπανέλθει τό Βυζάντιο. Καί ξέρετε γιατί; Διότι οἱ Εὐρωπαῖοι λαοί θά ξαναενωθοῦν. Ποιός θά τούς καθοδηγεῖ; Δέν κρατάει κανείς. Μόνο ἐμεῖς κρατᾶμε τήν Ὀρθόδοξη πίστη.»
ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ

Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΒΟΜΒΑ τί ἦταν τελικά; Ἦταν μία καλή τεχνολογία; Ἦταν ἐκ Θεοῦ; Φυσικά καί ὄχι. Ἦταν ἐπιστήμη δαιμονική, καθώς χρησιμοποίησαν τήν δημιουργική ἐτυμολογία τῶν ἑλλήνων πού εἶχε μέσα της τήν λέξη: ΑΤΟΜΟ, δηλαδή τοῦ Δημόκριτου τό ἄτομο ἀλλά μέ ἀντιστρεφόμενους ὄρους, διαβάλλοντας τήν δημιουργία καί στή θέσιν της ἐναποθέσαν τήν λέξη: καταστροφία.  ὁ Δημόκριτος λέγει : «Ἡ γέννηση ἑνός πράγματος εἶναι στήν πραγματικότητα ἀνάμειξη προϋπαρχόντων στοιχείων: εἶναι συμπλοκή πολλῶν ἀτόμων»
(Σημείωση Λ. Α. αὐτό μήπως πού ἀνέφερε ὁ Δημόκριτος μήπως δέν εἶναι καί ἡ δημιουργία ἐκ Τοῦ Θεοῦ; Βεβαίως εἶναι , καθώς ὁ Θεός δίνει τά ἀγαθά του, ἡ «συμβολή πολλῶν ἀτόμων» τοῦ Δημόκριτου εἶναι στήν οὐσία ὁ καλός «χαμός»= το ἀδιανόητο δηλαδή, πού μπορεῖ νά συμβαίνει μέσω τῶν ἀκατάπαυστων καί ταχύτατων ἑκατομμυρίων διαδικασιῶν πού συμβαίνει μέσα στό κάθε ἔνζυμο=ζωή, καί τό κάθε κύτταρο ζωντανοῦ ἤ φυτικοῦ ὀργανισμοῦ. Αὐτό συνέβη καί μέ τή δημιουργία τοῦ κόσμου , διά Λόγου Θεοῦ.
Καί συνεχίσει ὁ Δημόκριτος. .
. . «ὁπότε καί ὁ θάνατος εἶναι διάσπαση ἑνός συμπλέγματος ἀτόμων.»

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ:
«Ἡ γέννηση ἑνός πράγματος εἶναι στήν πραγματικότητα ἀνάμειξη προϋπαρχόντων στοιχείων: εἶναι συμπλοκή πολλῶν ἀτόμων, ὁπότε καί ὁ θάνατος εἶναι διάσπαση ἑνός συμπλέγματος ἀτόμων»
Ἰδού λοιπόν πῶς εἶναι δυνατόν οἱ ἐφευρέτες τῆς ἀτομικῆς βόμβας νά στηριχτῆκαν στήν κατασκευή τους ἀπό αὐτήν καί μόνο τήν ἀναφορά ΤΩΝ ΛΟΓΩΝ τοῦ Δημόκριτου. Δηλαδή: «ὁπότε καί ὁ θάνατος εἶναι διάσπαση ἑνός συμπλέγματος ἀτόμων».
Ἐξέλαβαν λοιπόν ἀντί τῆς λέξεως ΖΩΗΣ, πού μόνο ὁ ΘΕΟΣ μπορεῖ νά τήν δημιουργήση, τήν λέξη: ΘΑΝΑΤΟΣ. Τόν θάνατο λοιπόν ποῖος τόν ἔφερε στόν κόσμο; Ὁ Θεός; ΟΧΙ ΦΥΣΙΚΑ. Τόν θάνατο καί τήν καταστροφή τόν ἔφερε ὁ σατανάς, διά μέσου τῆς ἁμαρτίας. Ἁμάρτησε λοιπόν ὁ κόσμος, ἁμάρτησαν οἱ γιαπωνέζοι πού παραπλανηθῆκαν ἀπό τούς χιτλερικούς τῆς Γερμανίας, πού καί ἐκείνους τούς παραπλάνησε ὁ διάβολος, (τούς Γερμανούς δηλαδή) καί συνέβη: ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ. Ὅτι συνέβη δηλαδή καί πάλι μετά τό καταστροφικό τσουνάμι, δηλαδή πυρηνική καταστροφή μέ τίς ἐπερχόμενες δυστυχίες τῶν καταστροφικῶν ἐκείνων ἀποτελεσμάτων. Δηλαδή ἀκόμα, μέ ἐπιστημονικούς ὄρους: «Ἡ ἀτομική βόμβα εἶναι βόμβα πού λειτουργεῖ μέ πυρηνικά ὑλικά (ὅπως τό οὐράνιο) καί βασίζεται στήν ἁλυσιδωτή ἀντίδραση (μή ἐλεγχόμενη πυρηνική σχάση)».

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΛΟΙΠΟΝ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΜΟΝΟΝ ΤΗΝ ΑΛΥΣΙΔΩΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (ἐκτός καί τήν ἀνατρέψουμε αὐτήν, τήν ἀποσυνδέσουμε, ὅπως ὁ εἰδικός πυροτεχνουργός τῆς ἀστυνομίας ἤ τοῦ στρατοῦ, πού ἀποσυνδέει τα καλώδια τοῦ ἐκρηκτικοῦ μηχανισμοῦ).

Πῶς προέκυπτε ἡ ἀτομική βόμβα;
Ἡ ἀτομική βόμβα προέκυψε ἀπό τόν ἀντίθετο ὅρο τῆς λέξεως: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ. Ἀντί αὐτοῦ, ἔβαλαν δίπλα του τη λέξη: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΑ (τό ἀντίθετο τῆς δημιουργίας). Διαβάλανε= ἀφαιρέσανε καί μετασχημάτισαν = μετουσίωσαν τήν Δημιουργία (ὡς λέξη) καί στή θέσιν της ἐναποθέσαν τήν λέξη: Καταστροφία. Ἔγινε δηλαδή στήν πράξη ἡ διαδικασία τῆς πνευματικῆς μεταμόρφωσης τοῦ πρώην ἀγαθοῦ ἀγγέλου σέ σατανᾶ. Ἐπαναλήφθηκε τό σκηνικό τῆς πνευματικῆς πτώση του ἐκπεσόντα ἀγγέλου, καί ἡ πτώση αὐτή ἐπισφραγίστηκε μέ την ὑλική πτώση τῆς ἀτομικῆς βόμβας στήν Ἰαπωνία.

Αὐτό ἦταν τό πρῶτο βῆμα. Εὐνόητο εἶναι ἔπειτα ὅτι ἀφοῦ ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΘΕΙ ΟΜΟΡΦΙΑ =ΕΝΩΝΕΙ ΤΟΝ ΟΜΟΡΦΟ ΚΟΣΜΟ (ὅπως ἔκανε ὁ Θεός μέ τήν δημιουργία τοῦ κόσμου), τό ἀντίθετο της εἶναι τό: ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΙ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ, καταστρέφει τήν ὄμορφη πλάση, τήν καταστρέφει διαλύοντας την ἀπό κακία. Προξενεῖ ΣΧΑΣΗ τῆς πλάσης (βλέπε καί τήν λέξη :πλάση: ὁ Θεός ἔπλασε τόν ἄνθρωπο).
Προσέξτε ἀπό πού φανερώνεται παρακάτω ἡ λέξη: ΣΧΑΣΗ, ἐνεργοποιώντας καί πάλι τήν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ.

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΤΑΣΗ: «Ἡ ἀτομική βόμβα εἶναι βόμβα πού λειτουργεῖ μέ πυρηνικά ὑλικά (ὅπως τό οὐράνιο) καί βασίζεται στήν ἁλυσιδωτή ἀντίδραση (μή ἐλεγχόμενη πυρηνική σχάση).»
ΚΕΙΜΕΝΟ (ἀπό τό διαδίκτυο-στο μονοτονικό) :
« Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας ασταθής ατομικός πυρήνας διασπάται (σχάται) σε δυο ή περισσότερους (μικρότερους) πυρήνες και σε μερικά παραπροϊόντα σωμάτια (όπως νετρόνια). Η σχάση αποτελεί μια περίπτωση μεταστοιχείωσης κατά την οποία παράγονται δύο πυρήνες με συγκρίσιμες μάζες. Στα βαρύτερα στοιχεία η σχάση είναι εξώθερμη αντίδραση αποδίδοντας στο περιβάλλον ενέργεια ως ακτινοβολία γ και ως κινητική ενέργεια των θραυσμάτων.»
36.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ

Ἀρχική – Ριζική: σχάζω < ἀρχ. < ΙΕ ρ. *skei- «κόβω, διανοίγω» Ετυμολογία: [<μτγν. σχάσις < σχάζω]

σκάω <ἀρχ. σκάζω
σκασίλα <σκάση
σκασιματιά <σκάσιμο
σκάσιμο <θ. ἀορ. τοῦ ρ. σκάζω + κατάλ. -ιμο
σκασμός <μσν. σχασμός, ἀπό τον ἀορ. τοῦ σχάζω

σκαστός <θ. ἀορ. τοῦ ρ. σκάζω

Σχάση (θηλυκό= στήν ἐδῶ περίπτωση κάτι πού γεννάει ἐπαναλαμβανόμενη διάσπαση)
ΣΧΑΣΗ: ἡ διάσπαση του πυρήνα του ἀτόμου ἑνός στοιχείου ἀπό την ὁποία προκύπτουν δύο πυρῆνες ἐλαφρότερων στοιχείων μέ την ταυτόχρονη ἀπελευθέρωση μεγάλης ποσότητας ἐνέργειας καί ἀκτινοβολίας (ραδιενέργειας)

Η ΛΕΞΗ ΣΧΑΣΗ ΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: ΣΧΕΣΗ.
Ἀφαιρῆται ἐδῶ μόνο ἕνα γράμμα στή λέξη , δηλαδή στή θέση τοῦ Α μπαίνει τό: Ε

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό) : Η λέξη σχέση προέρχεται από την αρχαία ελληνική γλώσσα, και είναι παράγωγο της λέξης «σχειν» που είναι απαρέμφατο αορίστου της λέξης έχω. Επομένως η σχέση είναι στην πραγματικότητα κάτι που έχουμε. Και τελικά αυτό είναι το πιο σημαντικό να καταλάβουμε. Ότι η σχέση είναι κάτι που έχουμε, ή που μπορούμε να έχουμε.
Ὅταν λένε λοιπόν οἱ σύγχρονοι ἕλληνες, ἤ ἑλληνίδες: ΠΩΣ ΠΑΕΙ Η ΣΧΕΣΗ ΣΟΥ; Δέν ἀντιλαμβάνονται διόλου ὅτι ἡ τυχόν ἁμαρτωλή ἤ παράνομη σχέση τήν πυροδοτεῖ στό τέλος πάντα ὁ διάβολος, καί τήν ἐκρήγνει ὡς πυρηνική σχάση= τήν διαλύει δηλαδή, ἀφοῦ πρῶτα φροντίζει νά τούς ἑνώνει στήν παράνομη σχέση. Ἐδῶ λειτουργεῖ καί ἡ σύντηξη.

ΒΛΕΠΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (από το διαδικτυο).
Η ατομική βόμβα είναι βόμβα που λειτουργεί με πυρηνικά υλικά (όπως το ουράνιο) και βασίζεται στην αλυσιδωτή αντίδραση (μη ελεγχόμενη πυρηνική σχάση). Ένας βαρύς ραδιενεργός πυρήνας βομβαρδίζεται μενετρόνιο(α) και εκλύει ενέργεια, άλλους πιο ελαφρείς πυρήνες και νετρόνια. Με τη σειρά τους τα παραγόμενα νετρόνια βομβαρδίζουν άλλους πυρήνες κ.ο.κ. οπότε αρχίζει μια αυτοσυντηρούμενη αλυσιδωτή αντίδραση που αν δεν ελεγχθεί καταλήγει σε έκρηξη (όπως οι βόμβες που έπεσαν στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι). Αυτές είναι οι βόμβες σχάσης.

Σύντηξη.
Οι βόμβες υδρογόνου καλούμενες υδρογονοβόμβες βασίζονται στην αντίθετη διαδικασία, την πυρηνική σύντηξη. Αυτές πρώτα σχάζουν κάποιο υλικό για να θερμανθούν αρκετά και έπειτα συντήκουν δευτέριο(2 ελαφροί πυρήνες δευτερίου παράγουν ένα βαρύτερο πυρήνα ηλιου).

πυρηνική σχάση / διάσπαση
διάσπαση του ατόμου

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΛΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΣΧΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΣΚΑΣΜΟ=ΣΧΑΣΜΟΣ .
σκασμός <μσν. σχασμός, ἀπό τόν ἀορ. τοῦ σχάζω
Αὐτός ὁ συσχετισμός, φανερώνει την πρωτογενή αἰτία τοῦ διαβόλου πού εἶναι ἡ κακία του.
Ὁ λαός μας ὄχι τυχαῖα πολλές φορές λέγει γιά κάποιον πού ἔχει μέσα του κακία: «ἔσκασε ἀπό τό κακό του». Κάτι φυσικά πού δέν εἶναι τυχαῖο. Ἡ κακία τῶν δαιμόνων ποῦ προκαλοῦν σχάση=σκασμό (λόγω κακουργίας) φανερώνεται καί ἀπό τό παρακάτω καταγεγραμμένο ἀληθινό περιστατικό.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στό μονοτονικό).

Ποικίλες συζητήσεις έχει προκαλέσει σε χωριό της Εύβοιας η σοκαριστική μαρτυρία 62χρονου κτηνοτρόφου, ότι ήρθε τετ-α-τετ…με τον διάβολο πριν μερικές μέρες ή μάλλον νύχτες.. κοντά στη στάνη του περίπου δύο χιλιόμετρα έξω από το χωριό του σε ορεινή δασώδη περιοχή. Το άκουσμα της εν λόγω μαρτυρίας σε πολλούς προκαλεί φόβο και τους κάνει να  σταυροκοπιούνται. Σε άλλους όμως προκαλεί γέλιο θεωρώντας τον 62χρονο γραφικό ή ακόμη και τρελό.Καταγράψαμε τη μαρτυρία του και τη μεταφέρουμε αυτούσια, χωρίς φυσικά να πάρουμε θέση και ο καθένας ας βγάλει τα συμπεράσματά του.

Μαρτυρία 62χρονου κτηνοτρόφου

«Περίπου στα 2 χιλιόμετρα έξω απ το χωριό προς το βουνό έχω τη στάνη, μαζί με ένα σπιτάκι ας το πούμε… και πολλές φορές με τη γυναίκα μου κυρίως τα καλοκαίρια μένουμε εκεί. Πριν δέκα μέρες γύρω στις δύο το πρωί δεν είχα και πολύ ύπνο και βγήκα έξω να κάνω ένα τσιγάρο. Λίγα μέτρα πιο πέρα από τη στάνη άκουσα ένα βέλασμα και είπα μήπως κάποιο από τα κατσίκια μου ήταν έξω από το μαντρί. Μπήκα στο σπίτι πήρα ένα φακό και πήγα κοντά να δω.
Όσο πλησίαζα τόσο αυτό… απομακρυνόταν προς τη μεριά της ρεματιάς κάποια στιγμή σταμάτησε και το είδα να κοκκινίζουν τα μάτια του να βγάζει κέρατα τα οποία μεγάλωναν και να σηκώνεται και να στέκεται στα δύο πόδια και να γρυλίζει σαν λυσσασμένο σκυλί.
Πραγματικά τρόμαξα τόσο πολύ που επικαλέστηκα την Παναγιά μας και έκανα το Σταυρό μου… και ξαφνικά αυτό κατακοκκίνισε έσκασε και άφησε μια αηδιαστική βρώμα γύρω. Κατάλαβα αμέσως πως συνάντησα τον οξαποδώ και με έλουσε κρύος ιδρώτας.
Άρχισα να τρέχω… μπήκα στο σπίτι και κλείδωσα αμέσως την πόρτα. Από κείνο το βράδυ κατεβήκαμε στο χωριό και δεν έχουμε σκοπό να ξαναπάμε πάνω στη στάνη με τη γυναίκα μου και να μείνουμε, παρά μόνο να κοιτάμε να περιποιούμαστε τα ζωντανά μας και έπειτα γρήγορα γρήγορα να γυρνάμε σπίτι μας στο χωριό». Η 57χρονη σύζυγος του κτηνοτρόφου επίσης σοκάρει… με τα όσα δηλώνει… «άκουσα το δυνατό χτύπημα από το κλείσιμο της πόρτας, ξύπνησα και είδα τον άντρα μου κατακίτρινο και να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη. Όταν κατάφερε να μου πει τελικά τι έγινε του είπα να φύγουμε αμέσως και να πάμε στο χωριό. Χωρίς δεύτερη σκέψη μπήκαμε στ’ αμάξι και φύγαμε». Συζητώντας με αρκετούς κατοίκους της περιοχής καθένας μας έδωσε τη δική του εξήγηση. Άλλοι είπαν πως πολλές φορές είναι σύνηθες φαινόμενο πολλοί κτηνοτρόφοι να αραδιάζουν ψεύτικες ιστορίες με φαντάσματα για να αποθαρρύνουν πιθανώς επίδοξους ζωοκλέφτες και άλλοι πως αυτά είναι παραμύθια φαντασιόπληκτων και μάλλον του 62χρονου του σάλεψε.

Δεν έλειψαν όμως και αυτοί που υποστήριξαν με κάθε σοβαρότητα πως πραγματικά υπάρχουν πολλά περιστατικά που αφορούν μεταφυσικές συναντήσεις και δεν παρέλειψαν κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία να μας διηγηθούν τη δική τους εμπειρία. Πάντως ο 62χρονος με τη σύζυγό του δεν έχουν πάει μέχρι τώρα να ξαναμείνουν στη στάνη.
———-

Ο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ, γι’ αὐτό ἔφθασε σέ ἡλικία αἰωνόβιου. Γνώριζε τήν ὠφέλεια τήν διατροφική καί ἰδιαίτερα τοῦ μελιοῦ.
Ὁ Δημόκριτος ἐρωτηθείς πῶς δύνανται νά διατηρηθοῦν οἱ Ἄνθρωποι ἄνοσοι καί μακρόβιοι ἀπεκρίνοντο:  «Εἰ τά μέν ἔξωθεν ἐλαίω τοῦ σώματος τα δέ ἔνδοθεν μέλιτι χρίσοιντο».
Ὅτι καταλόγιζε τό ἔλαιον ὡς θεραπευτικό μέσον, δέν σημαίνει ὅτι ἐκεῖνο τό θεωροῦσε μόνον καλό γιά τήν ἐπιδερμίδα καί ὄχι πρός κατανάλωσιν. Ἐάν ζοῦσε σήμερα ὁ Δημόκριτος θά ἦταν ἔνθερμος ὀπαδός μιᾶς καλῆς διατροφῆς, καί ἰδίως τοῦ ἰχθυέλαιου, (μουρουνελαίου, κλπ) ὅπως καί τοῦ ἐλαιολάδου. Ἡ ἱστορία μᾶς πληροφορεῖ, καί βγαίνει τό συμπέρασμα ὅτι οὐσιαστικά ὁ Δημόκριτος ἔκανε ἀποχή ἀπό τήν ὑγιεινή διατροφή (πού γνώριζε πολύ καλά) στά πολύ βαθιά του γεράματα (ξεπέρασε κατά πολύ τά 100 χρόνια). Μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι σταμάτησε νά τρώει, τρέφονταν μόνο ἴσα ἴσα γιά νά μήν αὐτοκτονήσει (καί ὄχι πῶς αὐτοκτόνησε ὅπως μερικοί ὑποστηρίζουν). Καί αὐτό, γιατί αἰσθάνονταν λύπη γιά τούς φίλους πού ἔχασε, καθώς τραβοῦσε μόνος του μπροστά στή ζωή , καθώς ὅλοι οἱ φίλοι του εἶχαν φύγει ἀπό τήν ζωή, καί θεώρησε ὅτι πρέπει νά δώσει τέλος στή διατροφική αἰωνιότητα του˙ δέν τό θεώρησε ὅτι ἀξίζει πιά τόν κόπο, πράγμα πού θά τόν πήγαινε (ἡ διατροφή του) ἀκόμα πιό μπροστά σέ ἡλικία, ἐάν τό ἐπιζητοῦσε.

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ: ΔΙΑΤΡΟΦΗ & ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΧΟΥΝ ΜΕΣΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΒΑΣΗ: ΤΡΟΦΗ
Ἔχετε ποτέ διανοηθεῖ γιατί ἡ τρόικα μέ ἐπιμονή ζητᾶ μεταρρυθμίσεις διατροφικές ; ; ; (πού προκύπτει τί αὐξάνει καί τί μειώνει τη φορολογία), καί ἄλλα εὐτράπελα (πού ὅμως ἔχουν βαθύτερο νόημα) καθώς εἶναι ἡ δύναμη τῆς καταστροφίας (τό ἀντίθετο τῆς δημιουργίας). Ἐπιζητοῦν θάνατο, ἐρημιά, ἀσθένειες, καί μαρασμό, καθώς ἔχουν μελετήσει πιθανώτατα τήν καταστροφική ἐτυμολογία (τό ἀντίθετο τῆς δημιουργικῆς ἐτυμολογίας) τῶν παραμέτρων-λέξεων πού ἐναποθέτουν τίς λέξεις ἐκεῖνες μέσα στά γραπτά κείμενα τους= μνημόνια. Συγγενεύουν οἱ τακτικές τους με τίς μαγικές ἐπικλήσεις, καθώς διενεργοῦνται καί αὐτές μέ τήν δύναμη τῶν λέξεων. Ἡ εὐχή , εὐχές καί προσευχές , τά ἱερά μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι τά ἀντίθετα ὅλων αὐτῶν τῶν κακῶν, καί πρέπει νά τά ἀντιμαχόμεθα τά κακά τους νικηφόρα.
Σήμερα βλέπουμε δυστυχῶς ἐπειδή ἀπουσιάζει ὁ δημιουργικός λόγος μέσα στή Βουλή τῶν ἑλλήνων, οἱ βουλευτές μας (ὄχι ὅλοι-θέλω νά πιστεύω) ἔχουν ἕναν ἀδημιούργητο λόγο. Μιλᾶ κανείς σήμερα ἀπό τά γνωστά πρωτοκλασάτα κόμματα τῆς Βουλῆς γιά ἀνάπτυξη; Καί ἐάν ἀκουσθεῖ κάποτε κάποια φωνή ἀπό κάτω, ἐάν ἀκουσθεῖ κάτι γιά ἐθνική ἀνάπτυξη αὐτός ὁ λόγος θά χαθεῖ μέσα ἀπό τά οὐρλιαχτά τοῦ ἀδημιούργητου λόγου. Θά ὁμοιάζει ὁ λόγος τους κραυγές. Ἰδού λοιπόν γιατί οἱ ὀπαδοί τοῦ Δαρβίνου (ὅτι καταγόμεθα ἀπό τον πίθηκο, λένε) οἱ ἴδιοι οἱ ὑποστηρικτές τῆς
σατανικῆς θεωρίας τοῦ Δαρβίνου , ἰδού πῶς κατήντησε ὁ λόγος αὐτῶν τῶν ὑποστηρικτῶν μέσα στή Βουλή τῶν ἑλλήνων. Κατήντησε: ΚΡΑΥΓΕΣ ΜΑΪΜΟΥΔΩΝ.
Ἰδού γιατί τά ζῶα λοιπόν πού δέν ἔχουν τήν ὁμιλία, ΔΕΝ μποροῦν νά ἐπικρατήσουν στόν κόσμο. Ποῖος ἐπικράτησε στόν κόσμο; ὡς ἡ ἰσχυρότερη δύναμη; ὁ πίθηκος; ὁ ἐλέφαντας; , τό λιοντάρι; ΟΧΙ, γιατί ἐκεῖνα δέν εἶχαν τόν δημιουργικό λόγο= ὁμιλία μέσα τους. Καί ποιά εἶναι ἡ ἁμαρτία ὅλων ἐκείνων πού δέν σχηματίζουν τόν δημιουργικό λόγο στή Βουλή; Ἡ παρακάτω εἰκόνα τό μαρτυρεῖ.

Ο ΛΟΓΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΥΓΗ ΠΙΘΗΚΩΝ ΕΝ ΤΗ ΖΟΥΓΚΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΚΡΑΥΓΗ ΟΡΝΕΩΝ ΕΝ ΤΗ ΕΡΗΜΩ.

Τά παρακάτω εἶναι ἐμπνευσμένα ἀπό τήν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΣ ΓΛΩΣΣΑ, ἐμφανίζοντας στούς ἀναγνῶστες τά ἀποτελέσματα τῆς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ. Ἡ γενεσιουργός αὐτή μορφή τῆς δημιουργικῆς ἐτυμολογίας φαίνεται ὅτι ἐδῶ εἶναι δική μου ἀποκαλυπτική καινοτομία (καθώς γιά πρώτη φορά ἐδῶ ἐμφανίζεται δημοσίως) ˙ ὅμως ἡ καινοτομία αὐτή προϋπῆρχε στό πνεῦμα ὅλων τῶν βαπτισμένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν, καί ἰδίως τῶν Ἑλλήνων, πάντα ὅμως σέ ἀναλογία δημιουργίας μέ τό κατά δύναμιν ἐκείνου πού τήν ἐργάζεται. Δηλαδή ὡς συγγραφεύς τοῦ παρόντος πονήματος ἔχω ἕνα ποσοστό δημιουργίας μέσα μου, ὅπως ὅλοι οἱ ἄνθρωποι ὡς πλάσματα Τοῦ Θεοῦ, καί τό ἀξιοποιῶ σύμφωνα μέ τό κατά δύναμιν μου. Βεβαίως ἐάν ὁ ἄνθρωπος προσευχηθεῖ στό Θεό δύναται νά αὐξήσει αὐτήν τήν δύναμη τῆς δημιουργίας μέσα του. Τα ἐργαλεῖα τῆς ἐργασίας πού θά παρουσιασθῆ ἡ δημιουργική ἐτυμολογία εἶναι ἡ ἑλληνική γλώσσα, ὁ λόγος ὁ γραπτός, ἀλλά καί ὁ προφορικός. Ὁ προφορικός δημιουργικός λόγος χρησιμοποιῆται καί γιά κατήχηση, ἡ δημιουργική καινοτομία (πού ἀναφέρω) εἶναι καλή καί μπορεῖ νά εὐοδωθῆ καλύτερα ἀπό βαπτισμένους ὀρθόδοξους χριστιανούς. Ὁ Χριστός πού ἦταν Θεάνθρωπος ὅταν ζοῦσε μέσα στόν κόσμο δέν ἄρχισε πρίν βαφτιστῆ τήν δημόσια δημιουργική κατήχηση του μετά τῶν θαυμάτων του, ὄχι γιατί δέν μποροῦσε, ἀλλά θαρρῶ γιά νά διδάξει, νά διδάξει στούς ἀνθρώπους ὅτι ἡ κατήχηση στόν κόσμο μπορεῖ νά ἔχει τά καλύτερα δυνατά θαυματουργικά ἀποτελέσματα του μέσα ἀπό βαπτισμένους κατηχητές. Αὐτό τό ἀντιλαμβανόμεθα πολύ αἰσθητά σήμερα , ὅταν βλέπουμε τούς ἐγγλέζους, ἀμερικανούς, καί ἄλλες φυλές πού συγγενεύουν μέ ἐκείνους (ἰδίως μέσα ἀπό τηλεοπτικές ταινίες τους), νά προσπαθοῦν νά θεραπεύσουν τήν ψυχή τῶν λαβωμένων καί πλανεμένων συνανθρώπων τους διά . .. ὡραίων καί μόνον λόγων, «ἀγαπούληδες» μέ λίγα λόγια. Παράδειγμα, «νά ξέρεις ὅτι ὁ μπαμπάς σέ ἀγαπάει» (παρόλο πού θά ἔχει ἐγκαταλείψη ἀπό μικρά παιδιά την οἰκογένεια του), γράμματα πολεμιστῶν (στό Βιετνάμ, Ἰράκ, κλπ) πρός τίς ολοκληρωμενες σχεσεις τους (σάν παντρεμένοι) « ἐάν σκοτωθῶ νά ξέρεις ὅτι σέ ἀγάπησα» , καί ἕνα ἀδύναμο καί νοσηρό λεξιλόγιο ἀγαπολο-γίας πού στήν πράξη δέν κάναν τίποτα ὡς κοινωνία νά νικήσουν τίς προγαμιαῖες σχέσεις, τίς ἔκφυλες ἑορτές τους (βλέπε: «ἁγίου» Βαλεντίνου-πού εἶναι δαιμόνιο, δαιμόνιο πού εἶχε καταλάβει μεγάλα ὀνόματα τοῦ κολασμένου ἔρωτα, ὅπως τοῦ Καζανόβα, Δόν Ζουάν, Δόν Βαλεντίνο, κλπ), καί δέν ἔχει σχέση μέ τόν ἀληθινό ἅγιο, καί ἀλλά πολλά. Φυσικά ἀποτυγχάνουν, ἡ συνήθης ἀγαπολογία τους καταντᾶ γελοῖα, καθώς δέν πιστεύουν οὔτε ἀγαποῦν το Χριστό, ἀπόδειξη ὅτι δέν κάνουν τό θέλημα του στίς ζωές τους, καί χαίρονται οἱ δαίμονες˙ προκαλεῖ ὅμως καί τήν θλίψη καί τήν λύπηση γιά ὅποιους τήν διακρίνουν, καθώς ὁ συνάνθρωπος μας (λαβωμένος ἤ πλανεμένος) χάνεται μέσα στόν κενό λόγον τους, ἀβοήθητος, ἰδίως οἱ ἔχοντες την ἀνάγκη ψυχολογικῆς βοήθειας.
Ἀπό πού θαρρῶ πηγάζει ἡ δημιουργική ἐτυμολογία; Πηγάζει ἀπό τόν δημιουργικό Λόγο τοῦ δημιουργοῦ Θεοῦ ὅταν δημιούργησε τον ὁρατό κόσμο.
Προσέξτε: Ποῖος εἶναι ὁ πρῶτος νόμος πού δόθηκε στόν ἄνθρωπο τοῦ παραδείσου;
Κατά τόν λόγο τοῦ ἁγίου Ἰσαάκ τοῦ Σύρου, ὁ πρῶτος
δοσμένος ἀπό τόν Θεό νόμος στόν ἄνθρωπο τοῦ παραδείσου
ἦταν ὁ φυσικός νόμος, δηλαδή ἡ θεωρία καί ἡ κατανόησης
τῶν κτισμάτων τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Ἀδάμ, γνωρίζουμε ἀπό τά ἱερά κείμενα, ὅτι ἔδωσε ὀνόματα= λέξεις σέ κάθε κτῆνος καί εἰς ὅλα τά πτηνά τοῦ οὐρανοῦ καί εἰς ὅλα τα θηρία τῆς ὑπαίθρου. Τί σημαίνει αὐτό; θαρρῶ ὅτι αὐτό εἶναι μία μορφή δημιουργικοῦ λόγου , διά τοῦ γενεσιουργοῦ λόγου, ἦταν ὀνοματοθεσία πού πραγματο-ποιήθηκε διά τοῦ στόματος-λόγου τοῦ Ἀδάμ.
Γεν. 2,20  «καὶ ἐκάλεσεν Ἀδὰμ ὀνόματα πᾶσι τοῖς κτήνεσι καὶ πᾶσι τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ
καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ ἀγροῦ· τῷ δὲ Ἀδὰμ οὐχ εὑρέθη βοηθὸς ὅμοιος αὐτῷ.»

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Γεν. 2,20    Καί ὁ Ἀδάμ μέ τήν σοφίαν, τήν κρίσιν καί τήν γνῶσιν πού εἶχεν, ἔδωσε ὀνόματα εἰς ὅλα τά κτήνη καί εἰς ὅλα τά πτηνά τοῦ οὐρανοῦ καί εἰς ὅλα τά θηρία τῆς ὑπαίθρου. Κανένα ὅμως ἀπό τά ζῶα αὐτά δέν εὑρέθη βοηθός ὅμοιος μέ τόν Ἀδάμ, ἄξιος καί εὐχάριστος εἰς αὐτόν.
Ὁ Ἀδάμ ἐπικοινώνησε νοηματικά μέ τά δημιουργήματα Τοῦ Θεοῦ , ἔχοντας τήν ὁρατή εἰκόνα ἔμπροσθεν του. Αὐτή ἡ ἐπικοινωνία μέ τά ὁρατά δημιουργήματα Τοῦ Θεοῦ ἐνέπνευσε
τόν Ἀδάμ νά ποιήσει ποιητικό δημιουργικό λόγο, καθώς εἶχε τά πρῶτα ἐκεῖνα ἁγνά δημιουργικά στοιχεῖα μέσα του, ἀπαλ-λαγμένος ἀπό τήν ἁμαρτίαν˙ ἔτσι γέννησε στό νοῦ τοῦ τίς πρῶτες ἐκεῖνες δημιουργικές ἐτυμολογίες τῶν λέξεων καί ἀκολούθησε ἡ ὁλοκληρωμένη λέξη, ὡς νά σχηματίζεται κάποιο ἔμβρυο λέξεως. Ὁ Μέγας Βασίλειος, στό βιβλίο του, τήν Ἑξαήμερο (Δημιουργία τοῦ κόσμου σέ ἕξι ἥμερες), λέγει ὅτι ή κτίση κυοφόρησε, δηλαδή σάν μία ἔγκυο γυναίκα στήν περίοδο τοῦ τοκετοῦ της, πού εἶναι ἕτοιμη νά δώσει στό νεογέννητο παιδί της, τήν ζωή. Πῶς συνέβη αὐτό; ἄς ἀναλογιστοῦμε καί πῶς ὁ μικρός ἄνθρωπος, τό προνήπιο, ἀρχίζει καί ὁμιλεῖ, καθώς δέν ἔχει διδαχθεῖ ἀπό κανένα σχολεῖο τήν γλώσσα, εἶναι ἔμφυτο χάρισμα, πού τήν ἀκοή τήν μετατρέπει σέ νοηματικό δημιουργικό λόγο καί δημιουργική σημασιολογία καί ἐννοιολογία. Ὁ πρωτόπλαστος ἔλαβε τήν δημιουργικότητα νά ὀνοματοθετεῖ διά τοῦ λόγου στόν ὑλικό κόσμο ἐκ αἰτίας καί Πρόνοιας Τοῦ Θεοῦ. Πρῶτος ὅμως ὁ δημιουργός Θεός ἦταν Ἐκεῖνος ὅπου διά τοῦ Λόγου του ἄρχισε νά δημιουργεῖ τόν ὁρατό κόσμο, ἀπό τά φυτά μέχρι τόν ἥλιο τούς πλανῆτες, κλπ˙ ἀλλά ἡ δημιουργία πραγματοποιήθηκε πρωτίστως σέ μεγάλη ἔξαρση καί ταχύτητα πολλαπλασια-στική στό ζωντανό πλανήτη μας, τήν γῆ μας. Παράδειγμα, ὁ πλανήτης κρόνος ἔχει ὡς δημιουργία μερικές μόνο λέξεις μέσα του , καί αὐτές οἱ λέξεις εἶναι κάποια ἀέρια, ἄμμο, καί μερικά ἀκόμα στοιχεῖα γεωλογικῆς σύστασης τοῦ πλανήτη. Ἡ γῆ μας, ὅμως , ὡς ὁ ζωντανός πλανήτης, ἐκεῖ ὅπου σφύζει ἡ ζωή κάθε μορφῆς, ἔχει μέσα της χιλιάδες λέξεις, λέξεις ὅπου μέ τήν ἐτυμολογία τους ἀπό τήν ἑλληνική γλώσσα μας πολλαπλα-σιάζονται οἱ ὀνοματοθεσίες στό ἄπειρο, ἀσχέτως ἐάν δέν τίς ἔχουμε ἀνακαλύψει ἀκόμα. Οἱ λέξεις μπορεῖ νά εἶναι τόσες ὅσες καί οἱ πολύπλοκες βιολογικές, βιοχημικες καί ἠλεκτρο-χημικές ἐργασίες ξεχωριστά τοῦ κάθε ἐνζύμου καί κυττάρου μέσα στόν ἀνθρώπινο ὀργανισμό, τό ζωικό, φυτικό καί ἐντομολογικό κόσμο. Ἄν αὐτό μποροῦμε νά τό συλλάβουμε, νά τό διανοηθοῦμε τότες ὁμιλοῦμε γιά γέννημα τρισεκα-τομμυρίων νέων λέξεων, λέξεις πού ἡ κάθε πράξη ἐκείνη πού συμβαίνει ὁρατή καί μόνο μέσα ἀπό ἠλεκτρονικό μικροσκόπιο νά ἔχει καί τό δικό της ξεχωριστό ὀνομάτυπο (ὄνομα-τύπο).
Γι’ αὐτό, ὅταν ὁ Θεός ἔλεγε διά τοῦ δημιουργικοῦ Λόγου του: γενηθήτω, ὁ Λόγος ἐκεῖνος μέ τίς λέξεις πρέπει νά εἶχαν τήν μεγαλύτερη πνευματική συγγένεια μέ τήν ἑλληνικήν γλώσσα (ἄν ὄχι νά ἦταν ἡ ἴδια ἡ ἑλληνική). Ἀπό ἐκεῖνο καί μόνον τό κοσμογονικό γεγονός μποροῦμε νά διανοηθοῦμε (ὅσο φυσικά ἀντέχει ὁ ἀνθρώπινος νοῦς) τήν φοβερήν σέ πλάτη καί μήκη δημιουργικότητα τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μας.

ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. «Η ΕΞΑΗΜΕΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» «Βλαστησάτω ἡ γῆ». «Σκέψου, σέ παρακαλῶ, πῶς, ὕστερα ἀπό τήν μικράν αὐτήν τήν φωνήν καί τό τόσον ὀλιγόλογον πρόσταγμα, ἡ κατάξηρος καί ἄγονη γῆ ἔξαφνα ἐκοιλοπόνει καί εὑρίσκετο εἰς κίνησιν διά τήν γέννησιν τῶν καρπῶν, καί ὡσάν νά ἔβγαλεν ἀπό ἐπάνω της καί νά ἔρριψε μακράν κάποιον σκυθρωπήν καί πένθιμον ἐνδυμασίαν, τήν ὅποιαν ἤλλαξε μέ ἄλλην λαμπροτέραν, ἔχαιρε διά τούς τόσους στολισμούς της, και προέβαλλε τά ἀναρίθμητα γένη τῶν φυτῶν.»
Γεν. 1,11           καὶ εἶπεν ὁ Θεός· βλαστησάτω ἡ γῆ βοτάνην χόρτου σπεῖρον σπέρμα κατὰ γένος καὶ καθ᾿ ὁμοιότητα, καὶ ξύλον κάρπιμον ποιοῦν καρπόν, οὗ τὸ σπέρμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ κατὰ γένος ἐπὶ τῆς γῆς. καὶ ἐγένετο οὕτως.
Γεν. 1,11                     Καί εἶπε ὁ Θεός· “ἄς φυτρώσουν καί ἄς ἀναπτυχθοῦν εἰς την ξηράν χλόη καί ποώδεις θάμνοι, πού το κάθε εἶδος ἀπό αὐτά θά ἔχη το ἰδικόν του σπέρμα, διά νά διαιωνίζεται ἐπί τῆς γῆς”· καί ἐν συνεχεία διέταξεν ὁ Θεός· “νά φυτρώσουν καί νά μεγαλώσουν εἰς τη γῆν καρποφόρα ξυλώδη δένδρα, ἕκαστον ἀπό τα ὁποία θά φέρη κατά το εἶδος του το ἰδικόν του σπέρμα”.
Ἡ δημιουργική ἐτυμολογία εἶναι συνεχής γενεσιουργός ἐργασία καί ἀποκάλυψη, καί διαβάζω νά λέει κάπου ἕνας ἅγιος μοναχός «ὅταν ἀκοῦμε τόν ἅγιο Εὐαγγελιστή Ἰωάννη νά λέγει: «Ὁ Πατήρ μου ἐργάζεται καί γώ ἐργάζομαι», νά ἐννοοῦμε ὅτι ὁ Πατήρ ἐργάζεται μέ τούς νόμους τῆς δημιουργίας καί τῆς ζωῆς. Ἐνῶ ὁ Υἱός ἐργάζεται μέ τήν πρόνοια Του, δηλαδή μέ
53.

τήν διαφυλάξει τῶν νόμων τοῦ σύμπαντος, οἱ ὁποῖοι ἀποτελοῦν τίς ὁρατές βάσεις τοῦ κόσμου.»
Οἱ καλοί ψυχολόγοι, καί οἱ ψυχίατροι ἐργάζονται πολύ νά βροῦν τίς σωστές λέξεις πού θά ἀκούσουν οἱ ἀσθενεῖς τους, καθώς αὐτές πιστεύουν ὅτι θά ἐνισχύσουν τήν θεραπευτική ἀγωγή πού τούς ἔδωσαν. Μάλιστα οἱ ψυχολόγοι καθώς δέν χρησιμοποιοῦν φάρμακα (ὅπως οἱ ψυχίατροι) ἐναποθέτουν τήν ἐλπίδα τους σέ ἕνα καλό ἀποτέλεσμα γιά τούς ἀνθρώπους πού προστρέχουν σέ αὐτούς ἀποκλειστικά καί μόνο στή δύναμη τοῦ λόγου. Βέβαια, τό θεραπευτικό ἀποτέλεσμα τοῦ λόγου μπορεῖ νά ἔχει καί τό ἀντίθετο στρατόπεδο, τόν κακοποιό λόγο, ἤ τόν λόγο πού σπρώχνει τόν ἄνθρωπο σέ ἁμαρτωλές καί ψυχοφθόρες πράξεις. Ὁ ἅγιος Πορφύριος γνώριζε τήν δύναμη τοῦ κακοῦ λόγου, καί εἶπε κάποτε: «καλύτερα νά ἀκοῦτε μουσική χωρίς λόγια», ἐννοώντας τήν κοσμική μουσική, καθώς γνώριζε ὅτι πολλά τραγούδια τῆς ἐποχῆς μας ἔχουν μέσα τους λόγια πού εἶναι ψυχοφθόρα καί κακοποιά γιά τήν ψυχή, ἰδίως τά «ἐρωτικά». Προσπαθοῦσε νά βοηθήσει τούς καταθλιπτικούς ὅπως θεραπευτοῦν ἀπό τήν κατάθλιψη μέσω τῆς βυζαντινῆς μουσικῆς.

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΓΕΙΩΘΗ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ.

Ὁ aγιος Πορφύριος λίγο πρὶν τὴν κοίμησή του, ἀρχὲς τῆς δεκαετίας τοῦ 1990, εἶχε προβλέψει τὴν ἐπανάσταση ποὺ θὰ ἔφερνε σὲ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα τὸ Ἴντερνετ. Ἔλεγε τότε: «Τί ὡραῖα ποὺ θὰ εἶναι ὅταν τὰ κομπιοῦτερ θὰ μιλοῦν μεταξύ τους!» καὶ πράγματι τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἴντερνετ στηρίζεται σὲ αὐτὴ τὴ δυνατότητα καὶ ἰδιότητα ποὺ ἔχουν τὰ κομπιοῦτερ καὶ μιλοῦν μεταξύ τους στὸ ἕνα παγκόσμιο ὑπερδίκτυο τοῦ Ἴντερνετ.
Τί μπορεῖ λοιπόν νά σημαίνει καί ἡ ἀναφορά παρακάτω τοῦ ἐπιστήμονα ἰατροῦ Κωνσταντίνου Βαρδάκα; Πού μᾶς πληροφορεῖ ὅτι: Σέ λίγες μέρες ὅλες οἱ ἀναζητήσεις στό διαδίκτυο θά ξεκινοῦν μέ τὸ ἑλληνικό γράμμα Α;

Σημαίνει περί ἀρχῆς μιᾶς ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ-ΠΟΙΗΣΗΣ, καί ἡ βαθύτερη ἔννοια πού κρύβεται μέσα στίς ἑλληνικές λέξεις, καί συγκεκριμένα καί ἰδιαίτερα τήν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΝ πού ἀναφέρω στίς τελευταῖες σελίδες τοῦ παρόντος ἐντύπου (ὡς ἐλαχιστώτατο δεῖγμα ἔννοιας).

«Ἡ γέννηση τοῦ Alphabet εἶναι συναρπαστικό, νέο κεφάλαιο στὴ ζωὴ τῆς Google» ἔγραψε στὸ blog του ὁ ἱδρυτὴς καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς ἑταιρείας, Λάρι Πέιτζ. «Μᾶς ἄρεσε τὸ Alphabet διότι σημαίνει μία συλλογὴ γραμμάτων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν μία γλώσσα – μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες καινοτομίες τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ὁ πυρήνας τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο δουλεύει ἡ ἀναζήτηση τοῦ Google…»
Βλέπετε ὁλόκληρο τό κείμενο παρακάτω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΡΑΒΑΝΗ
Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΚΑΘΑΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΘΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ (δηλαδή τῶν ἐγκυκλοπαιδικῶν καί ἐπιστημονικῶν γνώσεων)

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Ξεκίνησε ἤδη ἡ «Ἑλληνικὴ Παγκοσμιοποίηση»

Γράφει ὁ Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας
Σὲ λίγες μέρες ὅλες οἱ ἀναζητήσεις θὰ ξεκινοῦν μὲ τὸ γράμμα Α.
Ἡ Google ἀλλάζει σὲ Alphabet! Καὶ ἐγένετο Alphabet!
¨Ἄρχισε ὡς μηχανὴ ἀναζήτησης καὶ μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου ἐπεκτάθηκε σὲ drones, φαρμακευτικὰ προϊόντα καὶ ἄλλους τομεῖς – κανένας ἀπὸ τοὺς ὁποίους δὲν εἶναι ἰδιαίτερα κερδοφόρος. Καὶ τώρα ἡ Google ἀναδιοργανώνεται ὑπὸ νέο τίτλο – Alphabet – καὶ διαχωρίζει τὶς κερδοφόρες ἐπιχειρήσεις της ἀπὸ ἐκεῖνες στὶς ὁποῖες προέχει ἡ καινοτομία καὶ ὄχι τὰ κέρδη.
«Ἡ γέννηση τοῦ Alphabet εἶναι συναρπαστικό, νέο κεφάλαιο στὴ ζωὴ τῆς Google» ἔγραψε στὸ blog του ὁ ἱδρυτὴς καὶ διευθύνων σύμβουλος τῆς ἑταιρείας, Λάρι Πέιτζ. «Μᾶς ἄρεσε τὸ Alphabet διότι σημαίνει μία συλλογὴ γραμμάτων ποὺ ἀντιπροσωπεύουν μία γλώσσα – μία ἀπὸ τὶς σημαντικότερες καινοτομίες τῆς ἀνθρωπότητας καὶ ὁ πυρήνας τοῦ τρόπου μὲ τὸν ὁποῖο δουλεύει ἡ ἀναζήτηση τοῦ Google…»
Ἡ νέα μητρικὴ ἑταιρεία-ὀμπρέλα, ἡ ὁποία οὐσιαστικὰ θὰ εἶναι μία ἑταιρεία συμμετοχῶν (holding company) θὰ «τρέχει» τὶς νεότερες δραστηριότητες τοῦ ὁμίλου, ὅπως τὰ τμήματα ἐπενδύσεων (Google Ventures) καὶ ἔρευνας (Google X), τὴ μονάδα Nest γιὰ τὸ ἔξυπνο σπίτι καὶ τὴ.. μονάδα ἀνάπτυξης τοῦ αὐτόνομου ἀεροπλάνου (drone).

ΞΕΚΊΝΗΣΕ ἤδη καὶ στὴν Αὐστραλία!!!
Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα μπαίνει δυναμικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας καθὼς θὰ συμπεριλαμβάνεται ὡς δεύτερη γλώσσα καὶ ὄχι ὡς διδασκόμενη μόνο σὲ μαθητὲς ἑλληνικῆς καταγωγῆς.
¨Ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐπιτροπῆς Διαμόρφωσης τοῦ Ἐθνικοῦ Προγράμματος Διδασκαλίας Γλωσσῶν τῆς Αὐστραλίας (ACARA) χαιρετίστηκε μὲ θέρμη ἀπὸ τὴν ὁμογενῆ Ὁμοσπονδιακὴ βουλευτὴ τοῦ Ἐργατικοῦ Κόμματος, Μαρία Βαμβακινοὺ ἀπὸ τὸ 2012. Ἡ ἀποδοχὴ ἔκτοτε εἶναι μεγάλη καὶ ὄχι μόνον στοὺς ἑλληνικῆς καταγωγῆς μαθητές.
Ἡ Ἑλληνικὴ γλώσσα μπαίνει δυναμικὰ στὰ σχολεῖα τῆς Αὐστραλίας καθὼς θὰ συμπεριλαμβάνεται ὡς δεύτερη γλώσσα καὶ ὄχι ὡς διδασκόμενη μόνο σὲ μαθητὲς ἑλληνικῆς καταγωγῆς.
Κεντρικὸ ρόλο στὴν ἐξέλιξη αὐτὴ ἔπαιξε ὁ Συντονιστὴ Ἐκπαίδευσης τοῦ Ἑλληνικοῦ Προξενείου Μελβούρνης, Βασίλειος Γκόκας ποὺ συντόνιζε τὴν παρέμβαση τῆς ὁμογένειας καὶ ὁ ὁποῖος τόνισε στὴν Ἐπιτροπὴ ACARA ὅτι: «Ἡ διδασκαλία τῶν Γλωσσῶν, ὅπως τονίζεται στὸ Ἀναλυτικὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν, εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς βασικοὺς τομεῖς μάθησης καὶ βασικὸ συστατικό της ἐκπαιδευτικῆς ἐμπειρίας ὅλων τῶν μαθητῶν»».

Ξεκίνησε ἤδη  ἡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ Παγκοσμιοποίηση καὶ τίποτε δὲν τὴν σταματάει… Ὅπου θὰ ξαναφυτευθεῖ ὁ Ἑλληνικὸς Λόγος ἐκεῖ θὰ καρπίσει καὶ ὁ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ… ἐκεῖ καὶ ὁ ΕΠΑΝΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ τῆς διψασμένης Ἀνθρωπότητας… κρατᾶτε πνευματικὲς Θερμοπύλες Ἑλληνίδες – Ἕλληνες μᾶς περιμένουν μεγάλες ἐκπλήξεις.

Δρ. Κωνσταντῖνος Βαρδάκας

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ” ΕΧΕΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΓΡΑΠΤΑ ΙΕΡΑ ΠΡΩΤΥΠΑ.

1)Τόν πολλαπλασιασμό τοῦ δημιουργικοῦ λόγου, ὡς νά καταλήξει στήν ὀρθόδοξη λύση. 2)Τήν δημιουργική συνεργασίαν τῶν ἀναγνωστῶν του γιά νά γίνει δημιουργική ἡ παιδεία.
ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ. Ὅπου καί θά προτείνω ὡς συγγραφέας ὅτι καλό καί ὀρθόδοξο ὑπάρχει εἰς αὐτό (τό συγγραφικό μου ἔργο) καί συμφωνήσουν οἱ ἀναγνῶστες νά τό κάνουμε πράξη. Ζητώντας καί τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, διότι χωρίς ἐκεῖνον τίποτες καλόν δέν γίνεται. Ἐπίσης κείμενα ἀπό τήν «ἑξαήμερη δημιουργία. Ἁγίου βασιλείου.»
Πρῶτο. Ματθ. 18,19    Πάλιν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν συμφωνήσωσιν ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς.
Ματθ. 18,19   Πάλιν σᾶς διαβεβαιώνω ὅτι, ἐάν δύο ἀπό σᾶς συμφωνήσουν εἰς τήν γῆν γιά κάθε καλόν πράγμα, πού ἤθελαν ζητήσει διά τῆς προσευχῆς των, θά τό λάβουν ἀπό τόν Πατέρα μου τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Ματθ. 18,20       οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.
Ματθ. 18,20   Διότι ὅπου δύο ἤ τρεῖς εἶναι συγκεντρωμένοι στό ὄνομά μου καί διά σκοπόν σύμφωνον μέ τό θέλημά μου, ἐκεῖ εἶμαι καί ἐγώ ἐν μέσω αὐτῶν, διά νά τούς φωτίζω, νά τούς εὐλογῶ καί νά τούς ἐνισχύω”.
Δεύτερο. Ιε. 4-5. ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.
«Μείνατε ἐν ἐμοί, καί ἐγώ ἐν ὑμῖν. Καθώς τό κλῆμα δέν δύναται νά φέρῃ καρπόν ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἐάν δέν μείνῃ ἐν τῆ ἀμπέλω, οὕτως οὐδέ σεῖς, ἐάν δέν μείνητε ἐν ἐμοί. Ἐγώ εἶμαι ἡ ἄμπελος, σεῖς τά κλήματα, ὁ μένων ἐν ἐμοί, καί ἐγώ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς ἐμοῦ δέν δύνασθε νά κάμητε οὐδέν.»

Τρίτο. ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. «Η ΕΞΑΗΜΕΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» «Βλαστησάτω ἡ γῆ».
«Σκέψου, σέ παρακαλῶ, πῶς, ὕστερα ἀπό τήν μικράν αὐτήν τήν φωνήν καί τό τόσον ὀλιγόλογον πρόσταγμα, ἡ κατάξηρος καί ἄγονη γῆ ἔξαφνα ἐκοιλοπόνει καί] εὑρίσκετο εἰς κίνησιν διά τήν γέννησιν τῶν καρπῶν, καί ὡσάν νά ἔβγαλεν ἀπό ἐπάνω της καί νά ἔρριψε μακράν κάποιον σκυθρωπήν καί πένθιμον ἐνδυμασίαν, τήν ὅποιαν ἤλλαξε μέ ἄλλην λαμπροτέραν, ἔχαιρε διά τούς τόσους στολισμούς της, και προέβαλλε τά ἀναρίθμητα γένη τῶν φυτῶν. θέλω νά σοῦ ἐντυπωθῆ ἰσχυρότερον τό θαῦμα τῆς δημιουργίας, ἵνα ὁπουδήποτε καί ἄν εὑρεθῇς, καί ὁποιονδήποτε γένος τῶν φυτῶν καί ἄν ἐξετάσῃς, ἐνθυμῆσαι ζωηρῶς Ἐκεῖνον πού τά ἐδημιούργησε.»
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Λ.Α.: Ἐάν λοιπόν αὐτή ἡ μικρά φωνήν , καί τό ὀλιγόλογον πρόσταγμα, δηλώνει τόν προφορικόν λόγον, ὁ ὁποῖος δύναται νά τόν ἔχουμε καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ὡς γραπτό λόγον (οἱ Ἕλληνες μέσω τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσας)τότες αὐτός ὁ λόγος θά πρέπει νά εἶναι πάντα δημιουργικός, καί σέ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς ζωῆς μας , πόσο μᾶλλον ἡ δημιουργική ἐτυμολογία, ὅπου καλεῖται νά πολλαπλασιάσει κάθε γέννημα λέξεως, κι ὅσα ἀπειροελάχιστα δημιούργησε καί ὁ δημιουργός, ὀνοματίζοντας τες, ταξινομώντας τες καί συναρμολογώντας τες σε πλαίσιο πνευματικοῦ στίβου(κείμενο),μέ σκοπό νά προσφέρει δημιουργικές λύσεις. Δημιουργικός λόγος, καί ὄχι περιττές φλυαρίες, οὔτε τόν λόγον ὡς τήν Ἑλληνική μας γλώσσα νά τόν χρησιμοποιοῦμε μόνον ὡς ἐργαλεῖο γιά ἄγονες, παραπλανητικές καί κακόβουλες πράξεις, οὔτε γιά δηλητηριασμένες θεωρίες(Δαρβίνο),λογοτεχνικά δηλητηριασμένα ἀποφθέγματα,καί ἄλλα πολλά ὅπου κατακλύζουν σήμερα τήν παιδεία μας ὡς ζιζάνια στόν σίτον μέσα στά σχολεῖα . Σήμερα(2010)βλέπουμε τόν ἄγονον παραπλανητικόν λόγον τῶν κακῶν δημοσιογράφων καί ἄλλων συμμετεχόντων γιά τά σκάνδαλα στήν Ἑλληνική κοινωνίαν, καί διερωτώμεθα μετά τό πέρας τῶν μαραθωνίων ἐκείνων λόγων τους, τί ἀποκόμισαν; Τί ἀποκόμισε ὡς συμπέρασμα ὁ Ἑλληνικός λαός; Τίποτες οὐσιαστικόν, τίποτες δημιουργικόν, τίποτες διδακτικόν, ἀπεναντίας ὑπερκορέσθει ὁ κόσμος ἐκ τῆς ἀκατάσχετης παπαγαλίας καί μίζερης ἀνακύκλωσης τοῦ ἄγονου λόγου, ἐβρώμισε ὁ λόγος, καί εὑρέθηκε στό τέλος ὁ κόσμος εἰς πνευματική ἀποχαύνωσιν. –

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΕΚΘΕΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ & ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ.

Ἡ δημιουργική ἐτυμολογία λέξεων εἶναι μία νέα μορφή ἐκπαίδευσης ὅπου θέλω νά εἰσάγω στήν πρωτοβάθμια καί δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση ὡς πρόγραμμα ἐκπαιδευτικό τῶν Ἑλληνικῶν δήμων (δῆμος+ἔργο=δημιουργία).
Τό πρόγραμμα αὐτό χρησιμοποιεῖ ὡς ἐργαλεῖον της τήν Ἑλληνική γλώσσα. Ἑλληνική γλώσσα ὅπου εἶναι ἀπό μόνη της δημιουργική φύση. Ἡ ὅλη της λειτουργία στηρίζεται στήν γενεσιουργό ἀρχή τῆς κάθε λέξεως (ἀπό τό ἐτυμολογικό ἑρμηνευτικό) καί τοποθετῆται εἰς ἕνα συγκεντρωτικό πλαίσιο μέ ἀόριστο ἀριθμό ἐπίσης ἄλλων λέξεων ὅπου ἐπιλέχτηκαν ὥστε νά ἀποτελέσουν τήν λύση εἰδικῶν προβλημάτων (Ἰατρικῶν, κοινωνικῶν, πολιτικῶν, μηχανικῶν, φιλοσοφικῶν, κλπ). Λειτουργοῦν δηλαδή οἱ Ἑλληνικές λέξεις ὡς μηχανικά ἐξαρτήματα ὅπου ἀφοῦ ταξινομηθοῦν κατά κατηγορίες τῆς ἐπιστημονικῆς τους εἰδικότητας (παραδ. χάρη, Νούφαρο: Ὑδροβιολογία, ) ἐρευνοῦμε καί ἀνασύρουμε ἄλλες λέξεις μέσα ἀπό τήν ἐπιστήμη τῆς Ὑδροβιολογίας γιά νά ἀντιμετωπίζουμε τό πρόβλημα καί νά φτάσουμε σιγά-σιγά καί μεθοδικά στήν λύση τοῦ προβλήματος ὅπου ἐπιλέξαμε. Ἔπειτα ἀφοῦ ἐπιλέξουμε ὅλες αὐτές τίς λέξεις (ἐξαρτήματα) ἀρχίζουμε τό ἐπίπονο ἄλλα συγχρόνως καί διασκεδαστικό ἔργο τῆς συναρμολογήσεως αὐτῶν τῶν λέξεων γιά νά δημιουργήσουμε τόν μηχανισμό ὡς σύνολο ὅπου μᾶς δίνει τήν ἐπιθυμητή λύση στό πρόβλημα μας. Ὅλες οἱ ἐπιστῆμες συμμετέχουν μέ τίς λέξεις τους, καί χρησιμοποιοῦμε (ἀφοῦ κρίνουμε ἀπαραίτητον) τήν γραμματικήν τους, τό συντακτικό τους, τήν ἐτυμολογία των, τόν ἐπιστημονικόν ὅρο τῆς λέξεως, τόν λογοτεχνικό, τόν ποιητικό=δημιουργικό, κλπ. Ὅλη αὐτή ὅμως τήν εὐχάριστη καί δημιουργική διαδρομή τήν ξεκινοῦμε ἀπό μία ἀφετηρία, καί ἡ ἀφετηρία εἶναι ἡ πρόταση. Δηλαδή, ἔχοντας ἀφετηρία μία πρόταση ὅπου μᾶς ἄρεσε, μᾶς ἐνέπνευσε (βλέπε: ποίηση, λογοτεχνία, κλπ). Ἀλλά ὄχι μόνον αὐτές οἱ ποιητικές προτάσεις, ἀλλά καί οἱ προτάσεις μέσα ἀπό τίς Ἑλληνικές ἐφημερίδες ὅπου δημοσιοποιοῦν θέματα ὡς προβλήματα στήν Ἑλληνική κοινωνίαν. Παράδειγμα: Ἐφημερίδα ΕΣΤΙΑ, ΝΕΑ, ΕΘΝΟΣ κλπ, ἐπιλέξαμε ἕνα θέμα μέ τά τροχαία ὡς μάστιγα γιά τήν Ἑλληνική κοινωνία. Ἐπιλέγουμε τήν πρόταση, ἤ τό κείμενο μέ λίγες προτάσεις, καί αὐτήν τήν πρόταση, ἤ τίς προτάσεις μεθοδικά μελετοῦμε , ἀναλύοντας κάθε λέξη.
Τώρα θά ἀναφέρω μερικές προτάσεις, ἀπό κείμενο ὅπου προσωπικά μοῦ ἄρεσε ὡς λογοτεχνικές, θεολογικές, διδακτικές, διηγηματικές, καί ἐπιστημονικές ἔννοιες. Καί μέσα ἀπό αὐτό δίνω τήν λύση (ἔτσι τουλάχιστον θεωρῶ,) ὡς «ἐκπαιδευόμενος σπουδαστής» (τό ἀναφέρω αὐτό ὡς παρομοίωση,γιά τόν ρόλο τῶν μαθητῶν). Ἔπειτα ἐάν τήν θεωρήσει ἀξιόλογη τήν λύση ὁ δάσκαλος, ἤ ὁ καθηγητής τήν ἐναποθέτει στό ἀρχεῖο τοῦ δημοτικοῦ συμβουλίου γιά νά ἐπιλεγεῖ ὡς περίπτωση λύσεως τοῦ τοπικοῦ (ἐνδεχομένως) προβλήματος.

Παρακάτω ἐναποθέτω πρότυπο, ὡς ὁδηγό παράδειγμα:

ΘΕΜΑ: «Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΙΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΑΣΗ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΟΥΜΕ ΝΕΡΟ, ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ (ἤ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ): Τό κείμενο εἶναι ἀπό τό ἔντυπο: «ΠΟΥ ΗΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΠΟ ΔΩΔΕΚΑ ΕΤΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΑΝΤΑ» Συγγραφεύς: Δ. Παναγόπουλος. Στ! Ἔκδοση, (Ὀρθόδοξου τύπου).
Σελίδες κειμένου στό ἔντυπο: 22-23.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: { Αὐτό τό παιδί, ὁ Ἰησοῦς, ὅταν ἦταν πέντε χρονῶν, ἔπαιζε στήν ὄχθη ἑνός ρυακιοῦ, ὅπου μάζευε τά τρεχούμενα νερά σέ λάκκους κι ἀμέσως τά ἔκανε καθαρά. Ὁ γιός τοῦ γραμματέα Ἄννα στεκόταν ἐκεῖ μαζί μέ τόν Ἰωσήφ καί μ’ἕνα κλαδί ἰτιᾶς πού κρατοῦσε στό χέρι σκόρπιζε τό νερό πού μάζευε ὁ Ἰησοῦς. Σάν εἶδε ὁ Ἰησοῦς τί ἔκανε, ἀγανάκτησε καί τοῦ εἶπε: «Ἄδικε, ἀσεβή, καί ἀνόητε, τί σέ ἔβλαψαν οἱ λάκκοι καί τά νερά; Τώρα λοιπόν κι ἐσύ σάν δέντρο νά ξεραθεῖς καί νά μή βγάλειςφύλλα, οὔτε ρίζα οὔτε καρπό». Κι ἀμέσως τό παιδί ἐκεῖνο ἔμεινε ξερό. }

Ἐπιλεγμένες λέξεις:

1) Παιδί.
Ὅμοια σύνδεση: παίζω, παιγνίδι α) ἡ ἐκπαιδευτική σημασία ὅπου ἔχει τό παιγνίδι στά παιδιά , β) ἡ παιδεία ὡς μόρφωση μέσα ἀπό τά πραγματικά προβλήματα τῆς κοινωνίας (ὡς ὑπαρκτά συμβάντα, γεγονότα) γιά τήν ἀποφυγήν, ἀλλά καί τήν λύση των ὡς μάθημα.

2) ρυάκι.
Ὅμοια σύνδεση: α)Τά νερά τῆς βροχῆς δημιουργοῦν ποταμό, ἤ ποτάμια, β) τά νερά τῶν ποταμῶν χύνονται στήν θάλασσα, γ)ἀπό τό ποτάμι ἀλλάζουμε τήν κατεύθυνση τοῦ νεροῦ δημιουργώντας ρυάκια, δ)ἀπό τά ρυάκια ὁδηγοῦμε τό νερό τοῦ ποταμοῦ τῆς βροχῆς καί τό ἀποθηκεύουμε στίς λίμνες (τεχνητές) καί δέν χύνεται στήν θάλασσα.
Τώρα μέσα ἀπό αὐτές τίς νέες προτάσεις δημιουργοῦμε νέες λέξεις ὡς ἐργαλεῖα γιά νά δημιουργήσουμε τό πλαίσιο ἐκεῖνο τῆς δημιουργικῆς μας ἐργασίας ὅπου οἱ λέξεις θά εἶναι τά κατάλληλα ἐξαρτήματα, ἀφοῦ προσδιορίσουμε τό νέο ἀντικείμενο.

Παράδειγμα νέων λέξεων: Τεχνητή λίμνη.
Ὅμοια σύνδεση: α) ἐπιστήμη τῆς Ὑδροβιολογίας, β) ὑδρόβια φυτά, ὅπως το νούφαρο, (γιά νά καθαρίζουν τήν

λίμνη ἀπό τό βρώμικο καί στάσιμο νερό) γ) δάσος (μέ ὑδρόβια φυτά καί δέντρα ὅπου δέν καίγονται)
δ)ἀγροτική καλλιέργεια (μποστάνια ὅπου ποτίζονται τά λαχανικά μέ τό νερό τῆς λίμνης.)

Κεντρική ἰδέα πρότασης
Ἐπειδή δέν φυλᾶμε τά νερά τῆς βροχῆς, δέν ἔχουμε νερά γιά τήν δημιουργία ὑδρόβιων δασῶν ὅπου δέν καίγονται. Ἐπειδή σκορποῦμε τό νερό ὡς τόν γιό τοῦ γραμματέα τοῦ χωριοῦ Ἄννα, ἔχουμε λειψυδρία, πράξη ὅπου δηλώνει (ὅπως εἶπε κι ὁ μικρός Χριστός) ἀδικία, ἀσέβεια, καί ἀνοησίαν.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΙΚΡΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΟΥ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α, ΕΠΕΙΤΑ ΘΑ ΤΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕ ΤΗ ΣΗΜΑΣΙΑΝ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Β. ΙΔΟΥ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΜΕ ΒΑΘΥΤΕΡΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΛΥΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΥΝΑΜΙΝ ΤΟΥ ΣΥΥΓΡΑΦΕΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Λ. Α.)

ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΩΝ

ΕΞΑΓΟΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ.

Η ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Τό πρόβλημα μέ τά πυρηνικά ἐργοστάσια λύνεται διά ὁριστικῆς καί ἀμετάκλητης ἀπόφασης τῶν χωρῶν νά μήν κατασκευάζονται πουθενά πυρηνικά ἐργοστάσια. Ὅμως παρά ὅλα αὐτά, ἐπειδή ὁ ἄνθρωπος ἀπό ὅτι φαίνεται δέν σταματᾶ, καί δέν μετανοεῖ γιά τίποτες ,(δυστυχῶς), ἄς διαιρέσει τουλάχιστον τόν τόπο, τόν χρόνο, καί τήν ὕλη , μήπως καί ἀπομονώσει τήν δυστυχία του, στό μεγαλύτερο ποσοστό της.
Τό πρόβλημα μέ τούς πυρηνικούς ἀντιδραστῆρες λύνεται διά τῆς διαιρέσεως τῆς μίας δεξαμενῆς καυσίμου σέ 10.000 δοχεῖα (κάψουλες). Αὐτή ἡ τεχνολογία εἶναι δυνατή σέ κάθε ἐνέργεια, ὅπως πετρέλαιο, μπαταρίες στερεές καί ὑγρές, ἀκόμα καί στήν πυρηνική ἐνέργεια. Ἐάν ἡ μία κάψουλα ἰσοδυναμεῖ μέ 1 ὥρας ἠλεκτρικῆς ἐνέργειας μίας περιοχῆς πόλεως, στήν περίπτωση διαρροῆς της ἡ ραδιενέργεια θά εἶναι μικρή.

Κάθε κάψουλα θά τοποθετῆτε στόν πυρηνικό ἀντιδραστήρα ἀπό τόν ἄνθρωπο.
Οἱ ὑπόλοιπες κάψουλες θά εἶναι φυλαγμένες μακριά ἀπό τόν πυρηνικό ἐργοστάσιο καί σέ ὑπόγειο. Θά κατασκευάζονται δέ πυρηνικό καύσιμο γιά χρήση μόνον ἑνός τριμήνου κάθε φορά γιά νά μήν ὑπάρξει μεγάλη ποσότητα πυρηνικοῦ καυσίμου. Ἄρα διαιρῆται ἡ ὕλη (πυρηνικό καύσιμο-ἐνέργεια), διαιροῦμε τόν τόπο (χῶροι ἀποθήκευσης, γιά νά μήν εἶναι ἀποθηκευμένη ἡ πυρηνική ἐνέργεια-κάψουλες ὅλες μαζί) καί διαιροῦμε καί τόν χρόνο. (τρίμηνη παρασκευή τοῦ πυρηνικοῦ καυσίμου κάθε φορά).-

Δοχεῖα, ἀντί ἑνός. Ὅπως τό ντεπόζιτο τοῦ αὐτοκινήτου, ὅταν διαιρεθεῖ σέ 10.000 δοχεῖα. Τό καύσιμο μεταφέρεται μέ τό κάθε δοχεῖο χωριστά, αὐτοματοποιημένα.

Περιληπτικά ἡ μέθοδος στήν Ἰαπωνική.

まず、原発は世界であるべきではないと思う。

もしそれでもなければならないとしたなら、次のような安全を保つような方法があると思う。
*核燃料は小さな容器(それぞれの容器の核燃料には5分程度に値する燃料をいれるー{小さな地域で必要な量}この燃料が終わったとき、ほかの容
器に変える。というものです。こうすることによってもし事故が起きても最小限に抑えることが出来ると思う。

Λ. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

Η «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ» ΕΧΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΩΤΥΠΑ.

1) Τήν ἐτυμολογική μελέτη καί τόν πολλαπλασιασμό τῆς δημιουργικῆς λέξης-ἐργαλεῖο, ἕως νά καταλήξει στήν ὀρθόδοξη λύση. 2) Τήν δημιουργική συνεργασίαν μελετητῶν, σπουδαστῶν καί ἐπιστημόνων σέ ἐκπαιδευτικές ὁμάδες, ὥστε νά γίνει δημιουργική ἐμπεριστατωμένη μελέτη, ἔρευνα, καί ἀποδοτική ἐργασία στό τέλος ὡς ἔκθεση της.
Ἔκθεση-ἐργασία, ὅπου τό ὅλο θέμα τό ἔχουν ἐπεξεργαστεῖ καί παρουσιάσει μέ ἐπιμέλεια, ἀπό κάθε ὀρθή ἄποψη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ.: Ἡ δημιουργική ἐτυμολογία, ὅπου καλεῖται νά πολλαπλασιάσει ἐτυμολογικά καί δημιουργικά κάθε γέννημα λέξεως, ὀνοματίζοντας τες, ταξινομώντας τες καί συναρμολογώντας τες σέ πλαίσιο πνευματικοῦ στίβου(κείμενο),μέ σκοπό νά προσφέρει δημιουργικές λύσεις.

Δημιουργικός λόγος, καί ὄχι περιττές φλυαρίες, οὔτε τόν λόγον ὡς τήν Ἑλληνική μας γλώσσα νά τόν χρησιμοποιοῦμε μόνον ὡς ἐργαλεῖο γιά ἄγονες, παραπλανητικές καί κακόβουλες πράξεις, οὔτε γιά δηλητηριασμένες θεωρίες (Δαρβίνο), λογοτεχνικά δηλητηριασμένα ἀποφθέγματα ,καί ἄλλα πολλά ὅπου κατακλύζουν σήμερα τήν παιδεία μας ὡς ζιζάνια στόν σίτον μέσα στά σχολεῖα . Σήμερα βλέπουμε τόν ἄγονον παραπλανητικόν λόγον τῶν δημοσιογράφων καί ἄλλων συμμετεχόντων γιά τά σκάνδαλα στήν Ἑλληνική κοινωνίαν, καί διερωτώμεθα μετά τό πέρας τῶν μαραθωνίων ἐκείνων λόγων τους, τί ἀποκόμισαν; Τί ἀποκόμισε ὡς συμπέρασμα ὁ Ἑλληνικός λαός; Τίποτες οὐσιαστικόν, τίποτες δημιουργικόν, τίποτες διδακτικόν, ἀπεναντίας ὑπερκορέσθει ὁ κόσμος ἐκ τῆς ἀκατάσχετης παπαγαλίας καί μίζερης ἀνακύκλωσης τοῦ ἄγονου λόγου, ἐβρώμισε ὁ λόγος, καί εὑρέθηκε στό τέλος ὁ κόσμος εἰς πνευματικό ἀδιέξοδο καί ἀποχαύνωσιν. –

ΛΕΞΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.
Θέμα: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ (Ἡ ἀναφερθεῖσα ὡς εὑρεσιτεχνία μου στήν ἔκθεση.)
ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΞΗ – ΕΡΓΑΛΕΙΟ : Μοχλός.
ΛΕΞΕΙΣ-ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΟΠΟΥ ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΜΟΧΛΟΣ:
1) Μόχθος: σωματικός κόπος (λιγότερος μόχθος διά τοῦ μοχλοῦ.)
α) Ἐπίπονη σωματική ἐνέργεια (λιγότερη ενέργεια διά τοῦ μοχλοῦ.)

Κεντρική ἰδέα – συσχετισμός (λέξεων: μοχλός+μόχθου) : Λιγότερος σωματικός κόπος γιά τήν ἀνύψωση βάρους διά τοῦ μοχλοῦ. Εἰδικά γιά τήν ἐν λόγο εὑρεσιτεχνία τό ἀποκαλυπτικό στοιχεῖο ὅπου ἀπεκομίσαμεν εἶναι: λιγότερη ἐνέργεια . Αὐτή ἡ λιγότερη ἐνέργεια εἶναι ὅπου τελικά ἔχει στό σύνολον της τήν πρόσθετη ἐνέργεια ὅπου πολλαπλασιάζεται διά τοῦ χρόνου ὅπου λειτουργεῖ ἡ γεννήτρια (εὑρεσιτεχνία.)
Μοχλός.
Ἀρχιμήδης: «Πᾷ βῶ καί χαριστίωνι τᾶν γᾶν κινήσω πᾶσαν;» («Ποῦ νά σταθῶ καί μέ ἕνα μοχλό νά κινήσω τόν κόσμο ὁλόκληρο;»)
Ἄρα: Το ζητούμενο εἶναι οἱ μαθηματικές θέσεις καί ὁ τρόπος ὅπου θά ἔχουμε μοχλούς μηχανισμούς γιά τήν μετατόπιση τοῦ βάρους στήν ἐπίπεδη ὁριζόντια ἐπιφάνεια τοῦ κύκλου. Αὐτό το σύστημα εὑρεσιτεχνίας ὅπου ἔχω κατοχυρώσει στόν Ο.Β.Ι. θά παρουσιάζω στήν ἔκθεση στό Μεγανήσι ὅπου εὐελπιστῶ νά δώσει λύση στό πρόβλημα τῆς ἐνέργειας (Ἀποθηκευμένη ἐνέργεια μέ τό σύστημα τῆς ἰσορροπίας, τῶν χρονοδιακοπτῶν, καί πού θά στέκει ὁ κύκλος ἐπιφανείας γιά νά ἰσορροπεῖ καί νά ἀλλάζει κατεύθυνση διά μοχλοῦ.
Ὁ Ἀρχιμήδης χρησιμοποίησε μοχλούς γιά νά ἀνυψώσει πολύ βαριά ἀντικείμενα.

Εἶναι ἰσχυρή ράβδος πού χρησιμεύει γιά νά μετακινήσουμε βαριά σώματα καί λέγεται στήν καθομιλουμένη λοστός ἤ μανέλλα. Στή Φυσική μέ τη λέξη μοχλός χαρακτηρίζουμε ἕνα στερεό σῶμα πού μπορεῖ νά γυρίζει γύρω ἀπό ἕναν ἄξονα μέ δυό δυνάμεις νά ἐνεργοῦν σέ δύο σημεῖα του. Ὁ ἄξονας αὐτός ὀνομάζεται ὑπομόχλιο. Ὁ μοχλός ἀνήκει στίς ἁπλές μηχανές. Ἐκτός ἀπό τον ἄξονα, το ὑπομόχλιο ἔχει καί τούς μοχλοβραχίονες, δηλ. τήν ἀπόσταση κάθε δύναμης ἀπό τόν ἄξονα. Ἄν πολλαπλασιάσουμε κάθε δύναμη μέ τήν ἀπόσταση αὐτή, βρίσκουμε τήν ροπή, ἕνα ποσό, πού δείχνει ἕναν ἀριθμό καί διεύθυνση.
Μέ τόν μοχλό μποροῦμε νά ἐξουδετερώνουμε μεγάλη ἀντίσταση, ἄν ὁ μοχλοβραχίονας εἶναι μεγαλύτερος ἀπ’ αὐτόν τῆς ἀντίστασης. Γιά νά κινήσουμε π.χ. ἕνα βαρύ σῶμα, τοποθετοῦμε τό ὑπομόχλιο κοντά στήν ἀντίσταση καί μέ τόν τρόπο αὐτόν ἡ δύναμη ἐπιδρᾶ στά σημεῖα πού βρίσκονται σέ μεγαλύτερη ἀπόσταση ἀπό τό ὑπομόχλιο . Ὁ Ἀρχιμήδης ἦταν ὁ πρῶτος πού ἐξήγησε τόν νόμο τῶν μοχλῶν, διατυπώνοντάς τον ὡς ἑξῆς: «(ἴσα) βάρη σέ ἴσες ἀποστάσεις βρίσκονται σέ ἰσορροπία, καί ἄνισα βάρη σέ ἴσες ἀποστάσεις δέν βρίσκονται σέ ἰσορροπία, ἀλλά κλίνουν πρός τό βάρος πού βρίσκεται στή μεγαλύτερη ἀπόσταση.»

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Πρόταση γιά δημιουργία δημοτικοῦ ἐργαστηρίου (στήν Ἀθήνα, ἤ σέ δῆμο στήν ἐπαρχία) γιά τὴν ἀρίστη λειτουργία προγράμματος μέ τὴν ὀνομασία «Ἀνακατασκευαστικὴ ἀνακύκλωση» 2000 τμ.(περίπου) ἡ παραχώρηση (τυχόν) δημοτικοῦ ἀκινήτου, (σέ μία μεγαλούπολη τῆς χώρας μας) γιά ἐργαστήριο καί ἔκθεση μαζί.
Εἰσαγωγή : Ἡ λέξη ἀνακατασκευή εἶναι μία νέα ὁρολογία στό λεξιλόγιο τῶν μορφῶν τῆς ἀνακύκλωσης ὅπου ἐπιζητῶ νὰ καθιερώσω στήν Ἑλληνική κοινωνία. Τὸ παρών πρόγραμμα ἔχει σκοπό ἕνα καταναλωτικό προϊόν ἤ προϊόντα νὰ συμβάλουν νὰ ἀποτελέσουν ἕνα διαφορετικό σέ σχῆμα καί χρήση καταναλωτικό προϊόν χωρίς νὰ λιώσουμε τὸ μέταλλο, τὸ γυαλί ἡ τοκάθε ὑλικό τὸ ἀρχικοῦ προϊόντος ὅπου ἔχουμε εἰς τὴν κατοχήν μας. Ἡ διαδικασία ὅπου τὰ ὑποβάλουμε εἶναι ἡ ἐπεξεργασία αὐτῶν τῶν προϊόντων διὰ μηχανικῶν καί τεχνικῶν μέσων. Ἐπίσης διὰ αὐτῆς τῆς δημοτικῆς ἐπιχείρησης (ἀνακατασκευαστικὴ ἀνακύκλωση) μποροῦν διάφοροι κοινωνικοί φορεῖς, ὅπου τυχόν συμμετέχουν, νὰ δύνανται νὰ φανοῦν περισσότερο ὠφέλιμες πρός τὴν Ἑλληνική κοινωνία.
Χαρακτηριστικά παραδείγματα . Α) Σέ ἕνα παλαιό ἔπιπλο, διὰ τριβείου ἀποχωρίζουμε τὴν φθαρτή ἐπιφάνειά του, τὸ περνᾶμε μέ λάδι, καί τὸ κάνουμε καινούριο. Β) Ἕνα κουτί ἀλουμινίου μπύρας ἀφοῦ τὸ ἀποχωρίζουμε διὰ κοπτικοῦ τροχοῦ τὴν μία βάση του, στήν ἄλλη βάση του (ἡ ὁποία εἶναι καθαρὴ) τὴν διατρυποῦμε μέ τὸ τρυπάνι, δημιουργώντας θῆκες-τρύπες γιά μολύβια καί πέννες.
Ἔπειτα τὸ βάφουμε, ἡ διὰ τοῦ τριβείου, ἀποχωρίζουμε τὰ πρότερα χρώματα, καί ζωγραφίζουμε νέα σχέδια ἐπάνω στό κουτί. Γ ) Ἀνταλλακτικά ἠλεκτρονικῶν , ἠλεκτρικῶν, κλπ συσκευῶν τὰ ταξινομοῦμε κατά σειρά καί δημιουργοῦμε νέες ἐφαρμογές καί διακοσμητικά στά ἐργαστήρια εὐχάριστης ἀπασχόλησης τῶν νέων καί ἡλικιωμένων.
Τὸ πρόγραμμα . Τὸ πρόγραμμα αὐτό, ἔχει σκοπό νὰ παρέχει ἕνα σταθερό εἰσόδημα στόν φτωχό πολίτη καί φυσικά καί σέ μία δημοτική ἐπιχείρηση. Ἕνα δεύτερο εἶναι νὰ ἀξιοποιήσει ἕνα θεραπευτικό πρόγραμμα ὅπου τὸ ὀνομάζουμε ἐργασιοθεραπεία, καί μπορεῖ νὰ ἀπασχολήσει ἀνέργους, ἡλικιωμένους μέ χαμηλό εἰσόδημα, ἄτομα μέ εἰδικές ἀνάγκες, πολύτεκνους. Τὸ πρόγραμμα αὐτό μπορεῖ νὰ συμπεριληφθῆ καί στό πρόγραμμα τῆς ἀνακύκλωσης γιά τοὺς Δήμους, ὡς κοινωνικό πρόγραμμα ἀνακύκλωσης. Ἡ ἐργασιοθεραπεία ἔγκειται καί ἀπό τὴν ἀγωγή ὅπου λαβαίνουμε ἀπό τὸν σωστό τρόπο ὅπου ἀξιοποιοῦμε τώρα σωστά τὰ καταναλωτικά προϊόντα μιᾶς πρωτύτερης βεβαρημένης καταναλωτικῆς κοινωνίας ὅπου κάποτε συμμετείχαμε ἐν ἀγνοία μας ἡ ἐν γνώση μας. Ὁ σκοπός ἔπειτα εἶναι τὰ παραγόμενα προϊόντα νὰ ἐκθέτονται καί μέσω τοῦ ἰδίου χώρου ὅπου παράγονται, καί ἐπίσης ἀπό Δημοτικά περίπτερα μέσω τῶν τοπικῶν δήμων τοῦ νομοῦ ὅπου ἑδρεύει ἡ δημοτική ἐπιχείρηση (δημοτικός τουρισμός) Κάθε προϊόν ὅπου θά πωλῆτε θά εἰσπράττεται τὸ χρηματικό ἀντίτιμο καί γιά τοὺς δυὸ φορεῖς. Χρηματικό ἀντίτιμο ὅπου μέρος αὐτοῦ θά διανέμεται στούς ἐργαζόμενους, δηλαδή, κάθε τί ὅπου ἀνακατασκευάζει ὁ ἐργαζόμενος-πολίτης ,μέ ἀνακατασευαστικὰ ὑλικά τῆς δημοτικῆς ἐπιχείρησης, θά ταυτοποιεῖται τὸ προϊόν του μέ κωδικό ἀριθμό.
Ὅταν θά πωλῆται τὸ ἀνακατασκευασμένο προϊόν στήν ἔκθεση , 20% τῆς τιμῆς του θά τὸ εἰσπράττει ὁ κατασκευαστής του, καί τὸ 80% ἡ ἐπιχείρηση. Ἡ δημοτική ἐπιχείρηση θά μεταφέρει ΔΩΡΕΑΝ στό ἐργαστήριο τὸ μεταχειρισμένο προϊόν του πολίτη , ἐάν εἶναι ὀγκῶδες, καί θά ἔχει τὴν ὀργάνωση καί διοργάνωση μόνιμου ἐμπορικοῦ κέντρου στήν Ἀθήνα (τύπου πολυκαταστήματος) ,ὅπως καί στόν νομὸ ὅπου ἑδρεύει ἡ δημοτική ἐπιχείρηση. (Γραφεῖα, τουριστικά περίπτερα τύπου ἔκθεση θεσσαλονίκης) Τὸ μεγάλο πλεονέκτημα τοῦ κατασκευαστῆ-πολίτη, ὡς ἐνεργό κοινωνικό μέλος, εἶναι ὅτι θά ἔχει τὸ δικαίωμα γιά ἕνα ἐπιπλέον εἰσόδημα ἀπό τὴν δημοτική ἐπιχείρηση . Μιᾶς ἐπιχείρησης ὅπου ἦρθε ὁ καιρός ὅπου ὁ καταναλωτής (λόγο τῆς φτώχειας ἐξ αἰτίας καί τῆς κακῆς χρήσης τῶν καταναλωτικῶν προϊόντων, τῆς ἀπουσίας συμφεροντολογικῶν δημοκρατικῶν δημιουργικῶν κοινωνικῶν προγραμμάτων, κλπ,) δικαίως νὰ κατακλύζει τὸ μελλοντικό ἐκθεσιακό ἐργαστήριο-πολυκατάστημα, ὡς ἐμπορικό καί κοινωνικό κέντρο.

Παρακάτω ὑπάρχει ἀναφορά γιά συλλογή καί παρασκευή βιολογικοῦ λιπάσματος, ἕνα ἄλλο πρόγραμμα ὅπου μπορεῖ νά ἐνσωματωθῆ μέ τη γενική ἀνακύκλωση.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΥΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
Σκεπτικό: « Ἡ πεζοδρομιακή ἔκταση εἶναι δημόσια ἔκταση, ὅπου μπορεῖ στό συνολικό μῆκος της (ὅλοι οἱ πεζόδρομοι) νά φθάνουν τά ἑκατοντάδες χιλιόμετρα (ἀναλόγως τήν ἔκταση τοῦ δήμου ἤ τοῦ νομοῦ) ἐάν ὑπάρχουν σέ ὅλο το μῆκος τους λοιπόν καρποφόρα δέντρα θά ἀποδίδουν κάθε χρόνο ἕνα ἀξιόλογο ποσόν γιά κάθε δῆμο.»

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ.
1) Νά φυτεύει μικρά δενδρύλλια (κάθε εἴδους) μέσα σέ γλάστρες (διαστάσεων 1 ἐπί 1 ) ἀπό καρποφόρα μέχρι πλατάνια, εὐκάλυπτους καί ὁτιδήποτε ἄλλο. Ἔπειτα αὐτά ὅλα νά ἀποθηκεύονται σέ χώρους εἴτε δημόσιους (ἀκίνητη περιουσία δήμου), εἴτε σέ ἰδιωτικούς χώρους
Ὁ σκοπός εἶναι δύο «ταχυτήτων» ἀνάπτυξης. Πρῶτος εἶναι νά μεγαλώνουν ἀκόμα περισσότερα (σύν τό χρόνο) τά δενδρύλλια καί νά πωλοῦνται σέ κάθε ἐνδιαφερόμενο Ἑλλάδα καί ἐξωτερικό. Σκεφτῆτε πόσα ἑκατομμύρια εὐρώ δαπανήθηκαν μόνον γιά τήν μεταφύτευση δέντρων γιά τούς ὀλυμπιακούς ἀγῶνες στήν Ἀθήνα. Χρήματα ὅπου κάλλιστα θά μποροῦσε νά ἔχει εἰσπράξει ἀπό μία τέτοια ἐπιχείρηση ὁ δῆμος.
Δεύτερο σκοπό ἔχουν νά γεμίσουν ὅλα τά πεζοδρόμια τοῦ κάθε ἑλληνικοῦ νομοῦ μέ ἕνα καρποφόρο δέντρο, ὅπου θά ἐκμεταλλεύεται τόν καρπό της , καί τά παράγωγα τοῦ δένδρου ἡ δημοτική ἐπιχείρηση τοῦ δήμου. Παράδειγμα, σέ μία χιλιομετρική πεζοδρομιακή ἔκταση μήκους 50 χιλιομέτρων, ἐάν γίνει ἡ συλλογή ἀπό ἕνα μόνο δέντρο (λεμονιές) θά ἔχουμε 200 τόνους ἀπό τόν καρπό της κάθε χρόνο, καί ἀπό αὐτόν νά παράγουμε (μέσω τῆς ἰδίας δημοτικῆς ἐπιχείρησης ὅπου κάνει τήν συλλογή) διάφορα προϊόντα ἐκ τῶν παραγόντων τοῦ καρποῦ, ἀκόμα καί φαρμακευτικά στοιχεῖα ἀπό τά προϊόντα, ὅπου θά τά ἐπεξεργάζονται οἱ φαρμακοβιομηχανίες τῆς χώρας μας
Β) Σέ κάποιον ἄλλο δρόμο (ὅπου θά τόν προκαθορίσει ὁ δῆμος) θά φυτευθοῦν γρέϊπ-φρούτ, μόνο ἀπό το κουκούτσι αὐτοῦ τοῦ φρούτου παράγονται πλῆθος φαρμακευτικῶν στοιχείων μέ ἀντιμικροβιακές και θεραπευτικές ἰδιότητες, κλπ.
Παράδειγμα:
Γ) Ὁ δρόμος Βασιλική – Λευκάδα νά φυτευθεῖ μέ τήν «ἀναρριχώμενη ἄμπελον» (κοινῶς κληματαριά) , ὅπου κάτω ἀπό τήν σκιά της κάθε καλοκαίρι νά διεξάγεται ὁ «Λευκαδίτικος μαραθωνοδρόμος», μέ ἔπαθλο στόν νικητή «φύλλα ἀμπέλου» στήν κεφαλή ὡς στέφανο τοῦ νικητή, καί τήν συμμετοχή του (ὡς πρώτου τιμητικοῦ προσώπου) στό «τραπέζι τοῦ οἴνου». Δηλαδή θά στρώνεται ἕνα τραπέζι 200 μέτρων καί θά παρακάθωνται ὅλοι οἱ καλεσμένοι (τουρίστες καί ντόπιοι) κάτω ἀπό τήν κληματαριά, καί θά γεύονται τά παραδοσιακά μεσογειακά προϊόντα τῆς Λευκάδας (ἐλιά, ψωμί, κρασί, λάδι, κλπ, κλπ). Σᾶς ὑπενθυμίζω πῶς ἐάν δημιουργηθεῖ μίας ἔκτασης 40 χιλιομέτρων μαραθονόδρόμος (ἀπό τό ἕνα πεζοδρόμιο στό ἀπέναντι, καί στήν μέση ὁ δρόμος) κληματαριᾶς, θά δίνει ἕναν ποταμό κρασιοῦ κάθε καλοκαίρι στήν Λευκάδα, καί θά ἀναγκασθοῦν πολλά χωράφια μέ τά ἀμπέλια νά ἐλευθερωθοῦν καί νά φυτευθεῖ κάτι ἄλλο.
Κατά αὐτόν τόν τρόπο ἐπιτυγχάνουμε: 1) Ἐργασία σέ δημοτικούς ἐργάτες καί ὑπαλλήλους (ντόπιους). 2) Ἐξαγωγή προϊόντων σέ ἀδελφοποιημένους δήμους, Εὐρώπη, κλπ. Θά τοποθετοῦν καί τά βιολογικά ἀπορρίμματα (φλοῦδες, κουκούτσια, κομμένα λαχανικά, κλπ) σέ εἰδικό δημοτικό κάδο γιά νά τά περισυλλέγει ὁ δῆμος καί νά τά παρασκευάζει σέ βιολογικό λίπασμα . –

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΩΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΛΙΠΑΣΜΑ
ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΣ
ΦΥΤΕΥΣΗ ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ

ΟΙ ΚΑΔΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ

Περιληπτικά.
Οἱ κάδοι βιολογικῶν λιπασμάτων εὑρίσκονται ἔξω ἀπό τίς οἰκίες, καί δίπλα σχεδόν ἀπό κάθε 10-30 γλάστρες. Αὐτοί οἱ κάδοι ἔχουν τήν ἑξῆς χρησιμότητα: Ὁ ἰδιοκτήτης κάθε οἰκίας ὅπου δύναται νά καταναλώνει βιολογικά φροῦτα, λαχανικά, κλπ θά μπορεῖ νά ἀνακυκλώνει τά κατάλοιπα τους (φλοῦδες, ὑπολείμματα λαχανικῶν, χυμῶν, κλπ) μέσω μίας ἠλεκτρικῆς μικροσυσκευῆς , εἰδική γιά πολτοποίηση. Αὐτός ὁ βιολογικός πολτός θά τοποθετεῖτε μέσα σέ εἰδική συσκευασία καί θά τόν ἀφήνει ὁ ἰδιοκτήτης μέσα στόν κάδο βιολογικῶν λιπασμάτων ὅπου εὑρίσκεται ἔξω ἀπό τό σπίτι του. Ὅταν ἐμπλουτίζεται τό φυτό μέ βιολογικό λίπασμα, παρ’ ὅτι εὑρίσκεται σέ γλάστρα, ἰσοδυναμεῖ ὡς νά ἔχει φυτευθεῖ σέ χωράφι.
1) Ὁ ὑπεύθυνος ὅπου φροντίζει τά φυτά λαμβάνει μέρος αὐτοῦ τοῦ λιπάσματος καί λιπαίνει κατά περιόδους τά καλλιεργήσιμα φυτά μέ τούς καρπούς του.

Κατά αὐτόν τόν τρόπο, ἐλαττώνονται τά σκουπίδια ἀπό κάθε οἰκία κατά 20-30%.
2) Ὁ οἰκοδεσπότης ὅπου ἀναλαμβάνει αὐτή τήν ἀσχολία προηγουμένως θά ἔχει παρακολουθήσει εἰδικά ἐπιμορφωτικά σεμινάρια ἀπό τόν δῆμο.

Μέρος τοῦ βιολογικοῦ λιπάσματος ὅπου δέν θά εἰσέρχεται στίς γλάστρες μέ τά καλλιεργήσιμα φυτά, θά πωλεῖται μέ τήν εὐθύνη τοῦ δήμου, καί θά λαμβάνει ὁ οἰκοδεσπότης τό 50% τῆς ἀξίας του σέ χρήματα.
4) Ἡ συλλογή τῶν καρπῶν ἀπό τίς γλάστρες θά γίνεται εἴτε ἀπό ἐξουσιοδοτημένο δημοτικό συνεργεῖο τοῦ δήμου (δημοτική ἐπιχείρηση) εἴτε ἀπό ὁμάδες ἐθελοντῶν ὅπου ἔχουν ἰδιόκτητες οἰκίες στήν ἐδαφική πεζοδρομιακή ἐπικράτεια τοῦ δήμου ὅπου εἶναι οἱ γλάστρες μέ τόν καρπό.

Η ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΛΥΚΟΥ= ΕΟΚ. ΑΛΛΑ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΟΠΟΥ ΚΟΙΤΑΖΕΙ ΑΡΜΟΝΙΚΩΣ ΚΥΚΛΙΚΑ.
Η ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ
Κύριοι , κυρίες , δεσποινίδες και παιδιά, θά ἀποδείξω ἀπό ὅλα τά παρακάτω γιά τό ἀπό πού προέρχεται ἐτυμολογικά ἡ λέξη ΘΕΟΣ, ἡ σωστή εἶναι τοῦ Πλάτωνα.
Διότι, ὅπως θά ἐνθυμῆσθε, ἀνέφερα ὅτι γιά νά βροῦμε τήν ὀρθή ἔννοια τῆς δημιουργικῆς ἐτυμολογίας, εὑρίσκουμε την ἰδίαν σημασίαν λέξεων καί ἐννοιῶν μέ προτάσεις Ἁγίων.
ΒΑΣΗ: Ὁ γέροντας ἅγιος Παϊσιος κάποτε ἀνέφερε τό ἑξῆς: «Ὁ Θεός βλέπει κυκλικά»
Παραλείπω ὅλα τῶν φιλοσόφων καί ἑστιάζομαι στά λόγια τοῦ Πλάτωνα.
Πρόσεξε τί λέει ὁ Πλάτων: «Μετά τόν Ἡρόδοτο ὁ Πλάτων στό ἔργο του «Κρατύλος 397 C» ὑποστηρίζει ὅτι ἡ λέξη Θεός παράγεται ἀπό τό ρήμ. θέειν = τρέχειν ποῦ κυριολεκτεῖται γιά κάθε κυκλοτερές πράγμα ποῦ φαίνεται ὅτι περιτρέχει καί ἐπανέρχεται εἰς ἑαυτόν (θο-ὅς = ταχύς, δηλώνει ἐνέργεια), διότι οἱ πρῶτοι θεοί γιά τους ἀρχαίους ἀνθρώπους ἦταν ὁ Ἥλιος καί ἡ Σελήνη καί τα λοιπά οὐράνια σώματα ποῦ «διέτρεχαν» το διάστημα.»
Ἄρα: Ὁ Πλάτων πλησίασε τήν ἀλήθεια.
Ἡ Ἑλληνική γλώσσα εἶναι τό δέντρο μέ ἑκατοντάδες χιλιάδες διαφορετικούς καρπούς ἐπάνω της, δηλαδή ὅσες καί οἱ λέξεις της, τά κλαδιά της ἡ γραμματική της, καί ὁ καρπός της τό καλό ἀποτέλεσμα τῆς γνώσης ὅπου λύνει τό πρόβλημα.
Ἡ δημιουργική ἐτυμολογία δικτυώνεται μέ ὅλες τίς λέξεις ὅπου συνδέονται μέ τήν ἀρχική της (ὡς ἀφετηρία τῆς περιπέτειας) μέσα ἀπό μία πρόταση. Κάθε ἀρχή λέξεως σέ μία πρόταση εἶναι τό λιμάνι-ὁρμητήριο , ἐκεῖνο τῆς ὁμηρικῆς Ἰθάκης ὅπου ἐξεστράτευσε ὁ ὀδυσσέας γιά τή μεγάλη ἐκείνη μυθική περιπέτεια, καί κάθε τέλος λέξεως μέσα ἀπό ὅλες τίς λέξεις καί προτάσεις τῆς περιπέτειας σηματοδοτοῦν τήν ἐλπίδα γιά ἐπιστροφή στήν Ἰθάκη καί τό τέλος τῆς περιπέτειας.
Πρόβλημα κοινωνικό, πολιτικό, ἠθικό, παιδαγωγικό, ἐπιστημονικό, κλπ, ὅπου τώρα ἔχει τήν λύση του, καί τό τέλος τῆς περιπέτειας.

ΠΡΩΤΗ Λέξη

Λέξη
Μέρος
Σημασία
θυμός
ουσιαστικό
έντονη δυσαρέσκεια που εκδηλώνεται βίαια

ΔΕΥΤΕΡΗ Λέξη
Λέξη
Μέρος
Σημασία
βιαστικός
επίθετο
που διαρκεί πολύ λίγο κι ύστερα παύει να υπάρχει
επειγούσης φύσεως
επίθετο
για κάτι που πρέπει να γίνει γρήγορα
εσπευσμένος
επίθετο
που γίνεται με σπουδή, βιασύνη
βιαζόμενος
επίθετο
που βιάζεται, που δεν έχει χρόνο
πεταχτός
επίθετο
που γίνεται γρήγορα, γιατί δεν υπάρχει αρκετός χρόνος
τρεχάτος
επίθετο
που κινείται τρέχοντας από βιασύνη.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ.
ΘΥΜΟΣ + ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ= Ο ΚΑΚΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ.
ΕΝΩ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΥΜΟΣ,
ὅπου εἶναι: ΚΑΛΟΣ ΘΥΜΟΣ + ΒΙΑΣΤΙΚΟΣ = ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ.
Η ΛΕΞΗ : ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ ΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΛΟ ΘΥΜΟ.»

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ.

ΘΕΜΑ: Η ΔΙΑΡΡΟΗ ΕΓΚΕΦΑΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ & Η ΜΕΤΑΔΙΑΡΡΟΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΠΡΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΩΝ.
ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
ΣΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

τοῦ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ.ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ ΕΙΔΙΚΟ.
ΤΕΛΕΙΟΠΟΙΗΣΗ ἤ ΜΕΤΟΥΣΙΩΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ» ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ.
ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ.
ΑΝΑΦΕΡΟΜΑΙ ΣΕ ΠΙΘΑΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ, ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΠΟ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ.
ΕΙΘΕ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΗ Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΙΑΣ ΚΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΑΤΡΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΝΕΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ. ΑΜΗΝ.

ΘΕΜΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΣΥΝΤΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ -ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ.

ΠΡΟΤΑΣΗ-ΒΑΣΗ: «Τά Ω3 (στό ἰχθυέλαιον) ἔχουν τήν ἱκανότητα νά βελτιώνουν τήν ἠλεκτρική ἐπικοινωνία μεταξύ τῶν καρδιακῶν κυττάρων.»
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ Α: «Τά ψάρια ἔχουν συγχρονισμό στήν κίνηση τους μέσα στή θάλασσα ἀπό τά βιοηλεκτρικά κύτταρα πού διαθέτουν τά πτερύγια τους. Εἶναι σάν νά κατευθύνονται ἀπό ἕνα βιοηλεκτρομαγνητικό ραντάρ.»

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ:
Τα αισθητήρια όργανα που διαθέτουν τα ψάρια για να αντιλαμβάνονται κινήσεις και δονήσεις στο νερό λειτουργούν ως «υδροδυναμική κεραία» που καταγράφει τη ροή του νερού γύρω από όλο το σώμα τους, αναφέρουν αμερικανοί ιχθυολόγοι και φυσικοί. «Όπως το σχήμα μιας τηλεοπτικής ή ραδιοφωνικής κεραίας είναι σχεδιασμένο για τη λήψη ηλεκτρομαγνητικών σημάτων, το σύστημα των ψαριών είναι σαν μια κεραία στην επιφάνεια του σώματος η οποία έχει ρυθμιστεί ώστε να είναι ευαίσθητη σε μεταβολές της πίεσης» αναφέρει ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Ἐκ τῆς πρότασης-βάση , κρατᾶμε τίς λέξεις: ἠλεκτρική ἐπικοινωνία, καί καρδιακῶν κυττάρων. Τήν πρόταση -βάση τήν συσχετίζουμε μέ τό συσχετισμό Α, κρατώντας τίς λέξεις: βιοηλεκτρικά κύτταρα, καί βιοηλεκτρομαγνητικό ραντάρ.
Ἐκ τοῦ συσχετισμοῦ Α λοιπόν ἔχοντας ἔμπροσθεν μας τίς 6 ἐκεῖνες λέξεις: ( α)ἠλεκτρική β)ἐπικοινωνία- γ)καρδιακῶν δ)κυττάρων- ε)βιοηλεκτρομαγνητικό ζ)ραντάρ) βγαίνει μία προσέγγιση ὁμοιοπαθητικῆς βλάβης πού ἐνδέχεται νά προκαλεῖ τό κινητό τηλέφωνο στήν βιοηλεκτρομαγνητική ἀποσυντονίση τῆς ἀνθρώπινης καρδιᾶς.
Ἄρα, ἡ ἔνδειξη εἶναι: βιοηλεκτρικά κύτταρα + βιοηλεκτρομαγνητικό ραντάρ + καρδιακῶν κυττάρων = μιά πιθανή παθολογική κατάσταση ἀποσυντόνισης τῶν καρδιακῶν κυττάρων, ὥστε νά «ἐξασθενεῖ» τό βιοηλεκτρικό σῆμα στά καρδιακά κύτταρα, καί νά ἐπέρχεται καρδιακό πρόβλημα. Ἄς τό ἐρευνήσουν αὐτό τό ἐνδεχόμενο οἱ καλοί ἐπιστήμονες, ὥστε νά ἀποκλεισθῆ καί αὐτή ἡ βλάβη ἐκ τῆς χρήσης τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου.
Τό παραπάνω εἶναι ἕνα παράδειγμα ἐπιστημονικῆς προσέγγισης πού ἀπορρέει ἀπό τήν χρήση τῆς δημιουργικῆς ἐτυμολογίας (τό κατά δυναμιν).

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ , ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ἤ μήν ἀσθενεῖς ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΟΥΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
ΘΕΜΑ: «ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ» ; ΓΙΑ ΚΟΙΤΑΞΤΕ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΥ {δόση 15.000 mg εἰκοσιδυεξανοϊκοῦ ὀξέος (DHA) καί εἰκοσοπενταενοϊκοῦ ὀξέος (EPA)}.
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ , ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΟΥΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ- ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
{ οἱ λέξεις οἱ χρωματισμένες ὡς ἐργαλεῖα γιά ἐπεξεργασία μέσω τῆς ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ }

1) Οι επιστήμονες σε όλο τον κόσμο πλέκουν το εγκώμιο ενός θρεπτικού συστατικού, τόσο αποτελεσματικού που μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία εκατοντάδων ασθενειών. Δες ποιο είναι και πώς επιδρά πάνω σου.
Οταν ο Ράνταλ ΜακΚλόι εισήχθη στα επείγοντα του νοσοκομείου Ρούμπι Μεμόριαλ της Δυτικής Βιρτζίνια ήταν σχεδόν νεκρός. Ο 27χρονος ανθρακωρύχος είχε περάσει 41 ώρες θαμμένος 3,5 χλμ. κάτω από την επιφάνεια της γης, μετά από μία έκρηξη που έγινε στο ορυχείο στο Σάγκο της Δυτικής Βιρτζίνια. Οι άλλοι δώδεκα που ήταν μαζί του πέθαναν από έλλειψη οξυγόνου.
«Απ’ όσο ξέρουμε επέζησε από τη μεγαλύτερη έκθεση σε δηλητηρίαση μονοξειδίου του άνθρακα» λέει ο Τζούλιαν Μπέιλς, ο νευροχειρουργός που ήταν υπεύθυνος. Ο ΜακΚλόι ήταν σε κώμα, η καρδιά του μόλις που χτυπούσε, ένας από τους πνεύμονές του είχε καταρρεύσει και το συκώτι και τα δύο νεφρά του είχαν σταματήσει να λειτουργούν. Ακόμα κι αν τα κατάφερνε, οι γιατροί πίστευαν ότι ο ΜακΚλόι θα είχε βαριές εγκεφαλικές βλάβες, αφού το μονοξείδιο του άνθρακα είχε αφαιρέσει το προστατευτικό κάλυμμα μυελίνης από τους περισσότερους νευρώνες του εγκεφάλου του. «Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να επανέλθεις από εγκεφαλικό τραυματισμό» λέει ο Μπέιλς.
«Δεν υπάρχει φάρμακο για να σε βοηθήσει». Τη στιγμή που ο ΜακΚλόι δεχόταν εγχύσεις οξυγόνου σε έναν υπερβαρικό θάλαμο, ο Μπέιλς είχε μία επιφοίτηση: έδωσε εντολή για μία ημερήσια δόση 15.000 mg εικοσιδυεξανοϊκού οξέος (DHA) και εικοσοπενταενοϊκού οξέος (EPA). Σε απλά ελληνικά, του έδωσε ιχθυέλαιο.
Μετά από κάποιες εβδομάδες, ο ΜακΚλόι, πέρα από κάθε προσδοκία, βγήκε από το κώμα. Αυτό από μόνο του ήταν εκπληκτικό, αλλά δεν σταμάτησε εκεί. Τις επόμενες εβδομάδες εξέπληξε ακόμα και τους πιο αισιόδοξους ανακτώντας τη μνήμη και σταδιακά την ικανότητά του να περπατάει, να μιλάει και να βλέπει, σε μία επαναφορά που πολλοί έχουν ονομάσει θαυματουργή. Αν και ο Μπέιλς πιστεύει ότι ο υπερβαρικός θάλαμος έκανε κάποια δουλειά στη μυελίνη, νομίζει ότι η κύρια ευθύνη βρίσκεται αλλού. «Τα ω-3 βοήθησαν στην αναδόμηση της κατεστραμμένης φαιάς και λευκής ουσίας του εγκεφάλου του» .

2) ΤΟ ΙΧΘΥΕΛΑΙΟΝ καθορίζουν την δίοδο των ηλεκτρο-χημικών μηνυμάτων στον εγκέφαλο και στα κύτταρα της καρδιάς..

3) ΟΙ ΜΑΣΟΝΟΙ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΑΝΟΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΙΔΕΑ ΤΗΝ «ΔΩΡΕΑ ΟΡΓΑΝΩΝ{&ΜΑΣΟΝΟΙ}»! Λές και οι διάφοροι «δωρητές» και ιατροί, έχουν, την «Θεϊκή αποστολή {&ΜΑΣΟΝΟΙ} και εξουσία»{&ΜΑΣΟΝΟΙ} να αποφασίζουν {& ΜΑΣΟΝΟΙ}, είτε εν «γνώσει και αγνοία» είτε, «εικάζοντας συννενούντες» (κατά την απαράδεκτη νομοθεσία{&ΜΑΣΟΝΟΙ}!) για το «πάρε-φέρε» εις την ζωήν ανθρώπους(;!)
4) Ἀπὸ τὸ περιοδ. τῆς Ἱ. Μονῆς Γρηγορίου Ἁγ. Ὄρους
«Ὅσ. Γρηγόριος»
Πέρασαν ἤδη τέσσερα χρόνια ἀπ’ τὴ μέρα ποὺ ὁ π. Νικόδημος Γρηγοριάτης μὲ τὸ μαρτυρικό του τέλος ἐπισφράγισε τὴν ὁσιακὴ ζωή του καὶ ἡ ἐλπίδα του γέμισε μ’ ἀθανασία. Δαπάνησε ὁλόκληρη τὴν ζωή του στὴν ἁγία ταπείνωση ποὺ γεννοῦσε μέσα του δίψα ἀκόρεστη γι’ ἀγάπη.
Ὅταν ὁ θεράπων ἰατρὸς ἔθεσε ἐνώπιόν του τὸ δίλημμα «μεταμόσχευση καρδιᾶς ἢ θάνατος» ἐκεῖνος ἐπέλεξε αὐτὸ ποὺ ὑπαγόρευε ἡ μέχρι θανάτου ἀγαπῶσα καρδιά του.
«Θέλω νὰ ζήσω. Βάλτε μου τὴν τεχνητὴ καρδιὰ ἢ ὅ,τι ἄλλο τεχνικὸ μέσο διαθέτει ἡ ἐπιστήμη. Ὅμως ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ δεχθῶ μία καρδιὰ ποὺ θὰ προέρχεται ἀπὸ ἕναν “ἐγκεφαλικὰ νεκρό”, ὁ ὁποῖος γιὰ μένα δὲν εἶναι νεκρὸς ἀλλὰ ζῶν καὶ βαρύτατα πάσχων ἀσθενής».
Ὅσοι ζήσαμε ἀπὸ κοντὰ τὸν π. Νικόδημο ξέραμε πὼς ἦταν ἕτοιμος ἀπὸ καιρὸ γιὰ αὐτὴ τὴ μαρτυρία Ἀγάπης ποὺ καρποφόρησε καὶ τὸ μαρτύριό του. Εἶναι πολλὰ τὰ θαυμαστὰ ποὺ συνδέονται μὲ τὴν ὁσιακὴ ζωή του.

5) Η ΤΡΟΪΚΑ ΕΚΟΨΕ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΜΗΠΩΣ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ ΝΕΚΡΟΥΣ; το παρόν ἐκτός διαδικτύου)

6)
[20:5] Εικοσα-πεντα-εν-οϊκό οξύ (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoic acid,EPA)

Βρίσκεται σχεδόν αποκλειστικά στα ιχθυέλαια. Σολωμός, σαρδέλες, μπακαλιάρος θεωρούνται ως τροφές πλούσιες σε EPA. Διατροφικώς απαραίτητο. Πρόδρομη ένωση της προσταγλανδίνης-3, που αποτρέπει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων.
αποτρέπει τη συγκόλληση των αιμοπεταλίων [22:6] Εικοσιδυα-εξα-εν-οϊκό οξύ
(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoicacid, DHA)

Βρίσκεται κυρίως στα ιχθυέλαια. Προϊόν μεταβολισμού του EPA. Πιθανολογείται ότι η απουσία του από τον οργανισμό του ανθρώπου συνδέεται με τη νόσο Alzheimer.
νόσο Alzheimer
Είναι όμως μόνο τα ωμέγα-3;

ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΜΟΠΕΤΑΛΙΩΝ

7) ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΛΑΤΙ  Έχει τη δύναµη να επαναφέρει το σύστηµα των ενζύµων του οργανισµού.

8) ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ ΕΝΖΥΜΑ ΚΑΙ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ

9) ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΛΑΤΙ ΑΦΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΟΞΥΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ

10) Τι είναι τα ένζυμα.
Τα ένζυμα είναι συγκεκριμένες πρωτεΐνες που είναι ενεργές σε κάθε κύτταρο του σώματος σας κάθε δευτερόλεπτο.
Τα ένζυμα μετατρέπουν τα πράγματα σε χρησιμοποιήσιμες μορφές.
“Χωρίς ένζυμα, οι σπόροι δεν θα βλάσταναν, τα φρούτα δεν θα ωρίμαζαν, τα φύλλα δεν θα άλλαζαν χρώμα, και δεν θα υπήρχατε.”

ΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΤΑ ΕΝΖΥΜΑ (ΕΝΖΥΜΑ = ΕΝ ΖΩΗ ) :
Τα ένζυμα μετατρέπουν τα πράγματα σε χρησιμοποιήσιμες μορφές.
ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΕΑΝ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ (πού βεβαίως εἶναι) ΤΟΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ Η ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΜΙΑΣ ΛΥΣΕΩΣ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ (ἰατρικό, τεχνολογικό, κλπ) ΝΑ ΜΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΟΡΡΕΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΣ.

Λ. Α. ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ

11) Επιδιορθώνει Γονίδια
Το μύδι του είδους Bathymodiolus ζει σε ένα από τα πιο αφιλόξενα μέρη της γης, τη Μεσοατλαντική Ράχη, όπου υδροθερμικές αναβλύσεις εκτοξεύουν πολύ τοξικές χημικές ουσίες οι οποίες βλάπτουν διαρκώς τη γενετική σύνθεση αυτού του πλάσματος. Ωστόσο, ειδικά ένζυμα βοηθούν το μύδι να επιδιορθώνει το DNA του. Οι επιστήμονες μελετούν αυτά τα ένζυμα ελπίζοντας να ανακαλύψουν πώς μπορούν να επιδιορθώσουν το ανθρώπινο DNA που υφίσταται βλάβη από ασθένειες ή από γηρατειά.
12) Θαυματουργή Εικόνα του Αγίου Νικολάου.
Ἀρχιμ. Νίκων Κουτσίδη

Στήν Ἱερά Μονή Σταυρονικήτα ὑπάρχει μιά ψηφιδωτή εἰκόνα τοῦ ἁγίου Νικολάου (προστάτου τῆς Μονῆς). Στό μέτωπο τοῦ ἁγίου ὑπάρχει κατά μῆκος σχισμή ὀκτώ ἑκατοστῶν, πάνω στήν ὁποία εἶχε φυτευθῆ ἕνα μεγάλο «ὄστρεο» κατά τό χρονικό διάστημα, πού ἡ εἰκόνα εἶχε μείνει στόν βυθό τῆς θάλασσας. Ἔτσι ἡ εἰκόνα αὐτή ἔλαβε τήν προσηγορία: «ἅγιος Νικόλαος ὁ Στρειδᾶς ἤ Ἀστρειδᾶς». Ἡ παράδοση ἀναφέρει ὅτι «ἐξήχθη ἐκ τῆς θαλάσσης, ὑπό τῶν ἁλιέων τῆς Μονῆς κατά τούς χρόνους τῆς ἀνιδρύσεως
αὐτῆς», κατά τύχη, μέ τά δίχτυά τους, μέ τό ὄστρακο πάνω στό μέτωπο τοῦ ἁγίου Νικολάου. Οἱ ἁλιεῖς προσπάθησαν ἐπιτηδείως νά ἀποκολλήσουν τό στρείδι ἀπό τό μέτωπο τοῦ ἁγίου. Μόλις ὅμως τό ξεκόλλησαν, στό μέτωπο τοῦ ἁγίου ἐφάνη αἷμα, πού μέχρι σήμερα φαίνεται καί βεβαιώνει τό θαῦμα.
ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΥΧΑΙΟ, ΜΗΠΩΣ ΤΟ ΣΤΡΕΙΔΙ ΣΤΟΝ ΚΕΦΑΛΙ= ΕΓΚΕΦΑΛΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ, ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ, ΜΗΠΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΜΗΝΥΜΑ; Ποιό ; ΣΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ «ΝΕΚΡΟΥΣ». ΤΟ ΣΤΡΕΙΔΙ ΙΣΩΣ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΟΥ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΠΤΕΙ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, ΚΑΙ Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ (βλέπε: ἐφάνη αἷμα) ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΟΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΕΝΟ ΕΓΚΕΦΑΛΟ, ΤΟ ΔΕ ΣΤΡΕΙΔΙ, ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ!
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ , ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΟΥΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕ ΟΡΘΗ ΟΜΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ , ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ, ἤ δεισιδαιμονίες ὅπως προσέχουν οἱ πλανεμένοι τόν καφέ στό φλιτζάνι, στά πλανεμένα σημάδια τάχατες ἐκ Θεοῦ, κλπ. ΠΡΟΣΟΧΗ ΘΕΛΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΩΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ.
ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΑΙΜΑ ΙΣΩΣ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ. ΒΛΕΠΕ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΣΘΕΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ «ΝΕΚΡΟΥ» ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ, ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟ.
13) Τα μύδια είναι εξαιρετικά μέσα καθαρισμού του νερού, όπως και τα στρειδια.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Το ἰχθυέλαιο , ὅπως καί οἱ ἰδιότητες τοῦ ἀνεπεξέργαστου ἁλατιοῦ, καί τῶν ὀστράκων μποροῦν νά διερευνηθοῦν ἀπό τού ἐπιστήμονες γιά τήν ἀνάκαμψη τοῦ ἐγκεφάλου σέ τραυματικές περιπτώσεις «ἐγκεφαλικῶν θανάτων».
ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ , ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΟΥΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
ΘΕΜΑ: ΟΙ ΜΥΚΗΤΙΑΣΕΙΣ (βλέπε καί νύχια ποδιῶν) ΜΗΠΩΣ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ 3 ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΑ ΔΑΚΤΥΛΑ; ΑΣ ΤΟ ΔΟΥΝΕ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ: ΒΙΤΑΜΙΝΗ D,

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ , ΔΕΝ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ Η ΙΣΟΤΙΜΗ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΛΑΘΟΥΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ.
Η ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΓΓΥΑΤΑΙ Ο ΚΑΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΒΛΑΦΤΕΙ Ο ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΣ ΜΑΣ, ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΖΩΝΤΑΝΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ (ζῶα, κλπ).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Εἶναι θλιβερό, ἡ χώρα μας νά στηρίζεται σέ τακτικές καί ἀνορθόδοξες μεθόδους ἐπιλύσεως τῶν προβλημάτων της. Ἡ ἀπομάκρυνση ἐκ τῆς πατροπαράδοτης πίστης (τήν χριστιανική ὀρθοδοξία) ἐπέφερε στούς κυβερνῆτες μας, ἐκκλησι-αστικούς(εὐτυχῶς λίγους) καί πολιτικούς (δυστυχῶς πολλούς) νά κυνηγοῦν τα ξυλοκέρατα τῶν χοίρων. Ἀρνούμεθα τήν σωστή ἐπιστήμη πού ἀπορρέει ἐκ φυσικῶν καί πνευματικῶν γνώσεων γιά τόν ὑλικό καί πνευματικό κόσμο μας˙ μία τέτοια ἐπιστήμη ἄγνωστη στόν ἑλληνικό κόσμο ἀκόμα εἶναι θαρρῶ καί ἡ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ. Ἡ στατιστική ἐπιστήμη, ἄν καί χρησιμοποιῆται κάποιες φορές βρώμικα, ἔχει πράγματι ἐπιστημονικές βάσεις, καί ὑιοθετήθηκε ἀπό τίς ἑκάστοτε κυβερνήσεις μέ τό νά ξοδεύουν τεράστια ποσά κάθε χρόνο γιά νά προσεγγίσουν τήν κομματική τους πορεία. Βεβαίως! γιατί αὐτό μόνο τους ἐνδιαφέρει, ἡ πορεία τοῦ κόμματος καί μόνον, ἀδιαφορώντας γιά τήν στατιστική τῶν αὐτοκτονιῶν, τήν στατιστική τῶν πρόωρων θανάτων ἐξαιτίας τῶν τροφικῶν δηλητηρίων πού κυκλοφοροῦν ἀνεμπόδιστα στήν ἀγορά, καί ἄλλες τραγικες κοινωνικές παραμέτρους. Εἶναι δυνατόν νά κατηγορήσουν κάτι πού δέν τούς ἀρέσει, κάτι πού θά φέρει πραγματικές λύσεις στόν κόσμο χωρίς νά τόν κοροϊδεύει. Τά μέντιουμ, ἡ ἀστρολογία, ὅλα αὐτά τά σατανικά, ἄν καί ἐξαπατοῦν τόν κόσμο ἀρνοῦνται πεισματικά νά ἀφαιρεθοῦν
μέ νόμο ἀπό τήν ἑλληνική κοινωνίαν. Καλῶ τούς νέους σήμερα νά ἀρχίσουν νά μελετοῦν τήν ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑΝ, πάντα μέ ὀρθόδοξα πρότυπα καί ἀρχές, καί νά ἀριστεύσουν σέ αὐτήν (τήν καθαρά ἑλληνική ἐπιστήμην) πού ἀπορρέει ἐκ τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας μας, καί μπορεῖ νά φθάσει σέ ὑψηλά ἐπίπεδα εὕρεσης λύσεων γιά πολλά κοινωνικά καί ἄλλα προβλήματα στήν κοινωνία μας. Ὑπάρχουν νέοι πού ἀγαποῦν τόν ἠλεκτρονικό ὑπολογιστή, καί τούς καλῶ νά προχωρήσουν σέ λογισμικό πρόγραμμα. Εἴθε γι’ αὐτό, εὔχομαι, νά ἔχουν τήν εὐλογίαν τοῦ σύγχρονου ἁγίου τῆς τεχνολογίας μας, τοῦ Ἅγιου Πορφυρίου.-

«Τί ὡραῖα ποὺ θὰ εἶναι ὅταν τὰ κομπιοῦτερ θὰ μιλοῦν μεταξύ τους» ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ

———————

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.