Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓραμμα στους νεους και στις νεες

date Σεπ 10th, 2015 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

Γραμμα στους νεους και στις νεες

Ἀπὸ ΛΑΖΑΡΟ ΑΡΑΒΑΝΗ

Πως θα περασ. το καλοκαιρι

Τό παρόν γράμμα δέν εἶναι δικό μου, ρώτησα τήν συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου, καί αὐτή μοῦ ἀπάντησε στό ἐρώτημα μου, τί λόγια νά πῶ στούς νέους καί τίς νέες τῆς ἐποχῆς μας, πού εὑρίσκεται ἡ ψυχή τους σέ πονεμένες καταστάσεις , πονεμένες καταστάσεις ἐξ αἰτίας τοῦ κόσμου πού εὑρέθηκαν νά ὑπάρχουν καί νά βιώνουν τήν ζωήν τους μέσα εἰς αὐτόν.

Ἀκοῦστε λοιπόν τί ἔχει νά σᾶς πεῖ ἡ συνείδηση τοῦ ἀνθρώπου. Νέε μου καί νεαρή μου, ὁ κόσμος μας εἶναι ὁ καθρέφτης τῆς ψυχῆς μας. Ἐσεῖς ἐάν ντύνεστε μέ τήν μόδα πού ἐπιτάσσει ἡ «νέα ἐποχή» μας, εἶναι γιατί προσπαθῆτε νά μᾶς δείξετε κάτι σέ ὅλους ἐμᾶς τῆς παλαιότερης ἐποχῆς, καί αὐτό τό κάτι εἶναι ὡς εἰκονογραφημένο καί ἠχογραφημένο μήνυμα παιδικοῦ ἀπατηλοῦ ὀνείρου , ἀπατηλοῦ ὀνείρου μέ κάποια μορφή κώδικα, ὅπως τοῦ κώδικα Μόρς. Ἐσεῖς ἐάν πέσατε κάποιοι στά ναρκωτικά εἶναι γιατί ἐμεῖς, οἱ παλαιότερες γενιές, μεγαλώσαμε καί πεθάναμε μέ ἕνα τσιγάρο στά χέρια. Εἶναι γιατί ἐμεῖς ΔΕΝ νικήσαμε τό τσιγάρο, ἀλλά συμβιβαστήκαμε μέ αὐτό, εἶναι γιατί συγκυβερνήσαμε μέ τόν καπνό, εἶναι γιατί νικηθήκαμε ἀπό αὐτόν. Ἐσεῖς ἐάν εὑρίσκεται λιμάνι ἀπατηλό τήν ἡδονή καί τίς σαρκικές ἀπολαύσεις εἶναι γιατί ἐμεῖς οἱ παλαιότερες γενιές μετά τῶν κυβερνήσεων μας πρῶτοι ἀφήσαμε τίς πόρνες νά λειτουργοῦν τά κάθε λογῆς πορνεία τους, ἀφήσαμε τίς ψυχές τους ἀπροστάτευτες, ἀφήσαμε τήν ἡδονοβλεψία νά εἰσχωρήσει στή διαφήμιση, στά περιοδικά, ἀλλά καί ὄχι μόνον στόν ἔντυπο λόγο ἀλλά καί στόν προφορικό λόγο τῶν παρεῶν μας καί τῶν συναναστροφῶν μας, πού ὡς νέοι εἴχαμε καί μιά βρώμικη λέξη στά στόματα μας. Εἶναι γιατί νικηθήκαμε ἀπό τήν πορνεία, καί ἀφήσαμε αὐτήν νά συγκυβερνήσει στόν κόσμο μας. Δεῖτε τήν πολιτικοκοινωνική ἐπικαιρότητα, εἶναι γιατί θέλουν νά συγκυβερνήσουμε μέ τήν ἁμαρτία, καί αὐτοαποκαλοῦνται κάποιοι πολιτικοί μας καί ὡς . . . ἀγωνιστές τάχατες ! Νικηθῆκαν, ἀπό τήν ἁμαρτία, καί ἐπιζητοῦν τώρα νά συγκυβερνήσουμε μέ αὐτήν!!! Νικηθῆκαν γιατί ἐκεῖνοι πρῶτοι δήλωσαν ἄπιστοι, ὅπως καί οἱ προηγούμενες κυβερνήσεις πού μᾶς στεφάνωσαν μέ τήν ἁμαρτία, γινώμενοι πρῶτοι ἐκεῖνοι οἱ πολιτικοκοινωνικοί κουμπάροι τῆς ἁμαρτίας, βυθίζοντας τήν χώρα μας σέ κολάσιμες καταστάσεις.
Ἡ κάθε γενιά εἶναι σάν τό ντόμινο, ὅπως καί ἡ κάθε ἁμαρτωλή κυβέρνηση, ἡ μιά ρίχνει τήν ἄλλη. Αὐτόν τόν κώδικα ψυχῆς (τῶν ἀντιδραστικῶν νέων μας) θά πρέπει νά τόν λάβουμε ἐμεῖς ὅλοι τῶν προηγουμένων ἐποχῶν ἀπό ἐσᾶς, ἀφοῦ τόν ἀποκωδικοποιήσουμε σέ μορφή κατανοητοῦ λόγου. Τό μήνυμα λοιπόν αὐτό ἀρχίζουμε καί τό διακρίνουμε, γι’ αὐτό δέν πρέπει νά ἀνησυχῆτε, ἀλλά νά μᾶς βοηθήσετε νά τό φέρουμε στήν ἐπιφάνεια ˙ εἶναι μήνυμα ψυχῆς, καί μέσα σέ ἐκεῖνο τόν καθρέφτη τῆς ψυχῆς σας, διακρίναμε λάμψεις σκιῶν, εἶναι τά ἀπατηλά παιδικά ὄνειρα σας. Τά ὄνειρα τά ἀπατηλά ἐμεῖς τά προκαλέσαμε, δυστυχῶς, ἐμεῖς οἱ παλαιότερες γενιές, πού κτίζαμε κλουβιά γιά νά στεγάσουμε τίς ἀνθρωπινές ψυχές μέσα τους, νομίζοντας ὅτι φτιάχνουμε ἀνθρωπινές πόλεις. Τί ἀπατηλό ὄνειρο λοιπόν εἴχαμε! Τί ἀπατηλό ὄνειρο δυστυχῶς ἀναμεταδώσαμε! Συγνώμη παιδιά μας, ἐμεῖς πρῶτοι παρασυρθήκαμε ἀπό τά ἀπατηλά παιδικά μας ὄνειρα, νομίσαμε ὅτι θά φτιάχναμε σπίτια, καί φτιάξαμε κλουβιά-φυλακές γιά νά στεγάσουμε (δυστυχῶς) καί τά δικά σας ὄνειρα μέσα. Ἐσεῖς τώρα , νά κτίσετε νέα, στέγαστρα πού θά φιλοξενοῦν μέσα τους τόν Χριστό μας, καί τότες θά φωτισθῆτε καί οἱ κατασκευές σας οἱ ἀρχιτεκτονικές θά εἶναι πρωτοπόρες καί ἄριστες. Ἡ ψυχή ἔχει τήν ἰδιότητα νά χρωματίζει τά παιδικά ἀπατηλά ὄνειρα, ὄνειρα ἀπατηλά πού ντύνουν τήν ψυχή ὡς κάποια ἐνδύματα, καί καθώς τό σῶμα μεγαλώνει τά ὄνειρα-παιδικά ἐνδύματα, δέν χωροῦν στά νέα μεγέθη τοῦ ἀναπτυσσόμενου σώματος, ἀποτέλεσμα εἶναι νά σκίζονται, καί νά ξεπροβάλει ἡ ἀσχήμια τῆς ἀνθρώπινης σάρκας. Καί νά ! λίγο μακρύτερα προβάλει ἡ δικιά μας σκιά-ὄνειροστόν ἴδιον τόν καθρέφτη, μιά περασμένη ἀπόμακρη μορφή τῶν δικῶν μας νιάτων, τῆς προηγούμενης δικῆς μας ἐποχῆς. Διερωτηθήκατε ποτές ἀγαπητά μου παιδιά, γιατί, γιατί ὁ σεισμός καταστρέφει τά κλουβιά μας; Γιατί θαρρῶ ἐκεῖ φυλακίσαμε τά δικά σας ὄνειρα, καί ἰδού τό ἀποτέλεσμα, βγῆκαν ἐκεῖνα σάν χρωματισμένες μαριονέττες νά μᾶς δείξουν τά «κάλλη» τους, νά πορευτοῦν σάν ξυλόκοτες τῶν πασαρέλων μόδας ἐνώπιον στό μάταιο ἐτοῦτο κόσμο μας, μάταιο γιατί εὑρίσκεται στήν ἁμαρτία, καί ὄχι ὅτι ὁ κόσμος εἶναι μάταιος. Μάταιος ὁ κόσμος δέν εἶναι, εἶναι διαγώνισμα μέ σάρκα ψυχή καί ὀστά, ἀπό αὐτόν τόν δῆθεν «μάταιο» κόσμο μας ἐξαρτᾶται ἐάν κερδίσουμε τόν παράδεισο, τήν μελλοντική αἰωνία πατρίδα μας, ἑπομένως ΔΕΝ ΖΟΥΜΕ ΜΑΤΑΙΑ. Βοηθῆστε μας νά τόν ἀλλάξουμε ἐτοῦτο ἐδῶ τόν ψεύτικο καί ἀπατηλό κόσμο μας. Θέλετε νά ἀλλάξετε τόν κόσμο; φύγετε ἀπό τήν ἁμαρτία τῶν προηγούμενων γενιῶν, μήν ἐπικολλᾶσθε σέ κάτι πού ἐπιμόλυνε καί ἐμᾶς, καί τώρα μολύνει καί ἐσᾶς, Ὄχι !!! ἀπομακρυνθῆτε ἀπό τήν γιγαντιαῖα ταφόπλακα τοῦ ντόμινο πού θά πέσει καί θά ρίξει τήν δίκια σας γενιά, καί ἡ δικιά σας θά ρίξει τήν ἑπόμενη, τῶν παιδιῶν σας καί τῶν ἐγγονιῶν σας, καί οὕτω καθεξῆς. Νέες, μήν ἀκολουθῆτε τήν μόδα, πίσω ἀπό αὐτήν ἰδού ὁ μεγάλος μόδιστρος, ὁ διάβολος. Αὐτός χάσκει, καί μᾶς περιγελᾶ ὅλους. Θέλετε νά διαφέρετε ἀληθινά; Θέλετε νά ξεχωρίσετε ἀπό τίς προηγούμενες γενιές τῶν ἁμαρτωλῶν σαπισμένων ταφόπλακων; ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ! ! ! Αὐτός εἶναι ὁ μόνος ἀληθινός ἐπαναστάτης, καθώς εἶναι ἡ ΑΝΑΣΤΑΣΗ , καί ἡ ΖΩΗ! Νέες, γυρίστε τόν διακόπτη δεξιά κατά Θεοῦ μεριά, καί ὄχι μέ τόν πολιτικοκοινωνικό προσανατολισμό τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ πού ὁδηγεῖ στήν κόλαση ψυχῶν. Νέες! Δημιουργῆστε μόδα ἑλληνορθόδοξη, ὡς κόρες εὐλογημένες ! καί ἀληθινά ἐπαναστάτριες !! κρατῆστε ὡς κόρες ὀφθαλμοῦ τήν ἁγνότητα σας, μήν τυφλωθῆτε χάνοντας την, καθώς αὐτή εἶναι ἡ πολύτιμη κληρονομιά γιά τίς ὑπόλοιπες νέες γενιές πού θά ἀκολουθήσουν. Νέοι, καί ἐσεῖς τό ἴδιο!! κρατῆστε τήν ἁγνότητα σας! ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΒΑΖΕΤΕ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ (οἱ ἄνδρες) , ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΑΣ ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ, ΘΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΕΝΝΟΥΝ!!! , μήν τήν πουλήσετε στό ἀνθρωποφάγο διάβολο, αὐτή ἡ ἁγνότητα σας θά εἶναι ἡ ἐγγύηση μελλοντικῶν εὐτυχισμένων γενεῶν, καί οἰκογενειῶν, ἀρκεῖ νά ἔχετε τόν Χριστό δίπλα σας, καί ὄχι νά τόν διώχνετε καί νά μένετε ἀπροστάτευτοι. Νέοι καί νέες ὁ Θεός δέν μας ἔδωσε μόνον ἀγάπη, μᾶς ἔδωσε καί τό μίσος μέσα μας, ἀλλά μίσος γιά τήν ἁμαρτία, καί ὄχι ἐναντίον τοῦ συνανθρώπου μας. Μισῆστε τήν ἁμαρτία καί κυνηγῆστε την ὅπου τήν βρῆτε, χωρίς νά κάνετε κακό στό συνάνθρωπο σας. Γυρίστε τόν διακόπτη, καί κρατῆστε ὅλα ἐκεῖνα πού φανερώνουν τήν ἀληθινά ἐπαναστατημένη νέα γενιά τῶν νέων. Κρατῆστε τήν ὁρμή σας στό μπλέ τοῦ οὐρανοῦ, γιατί ἐκεῖ εἶναι ὁ οὐράνιος Πατέρας μας, καί ὄχι στό κόκκινο τῆς κόλασις καί τῶν δαιμόνων. Ἔχετε μίσος μέσα σας; κάντετο ἄλλο τόσο, καί μεγαλύτερο, καί συντρίψτε τήν ἁμαρτία, χωρίς νά προσκαλέσετε κακό στόν συνάνθρωπο σας. Ἔχετε θάρρος μέσα σας; γυρίστε τήν πλάτη στούς δαίμονες πού ἐξουσιάζουν ὅλες τίς κακές «νέες ἐποχές». Αὐτή εἶναι ἡ μεγάλη ἀλλαγή!!! ἡ νικηφόρα!!! , ἡ μόνη ἀληθινή ἐπανάσταση. Δεῖτε κατάματα τίς πρόσφατες νεανικές πολιτικές «ἐπαναστάσεις» στήν χώρα μας, πού ἔφαγαν τά μοῦτρα τους, καί ἔσπασαν τά χέρια τους, καί θά τά τρῶνε κάθε λογῆς σπασίματα καί ἧττες, ὅλοι τους, ἀσχέτως πολιτικῆς κατεύθυνσης (ἀριστεροί δεξιοί, κεντρῶοι, κλπ, κλπ, ) καί ὅσο συμπλέουν μέ ἁμαρτωλά «κρουαζιερόπλοια» δίπλα τους. Δέν ὑπάρχει περίπτωση καμμία ὅσοι λένε «θά πάω καί μέ το διάβολο» γιά νά ἐπιτύχουν δῆθεν. Εἶναι ποτές δυνατόν ὁ ἀρχέκακος, πού μισεῖ ἀπύθμενα τό δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τόν ἄνθρωπο, νά τόν ἀφήσει στό τέλος νά βρεθεῖ στήν πλευρά τῆς ἐπιβίωσης; ψυχῆς καί σώματος ; (διότι καί τό σῶμα θά ζήσει αἰώνια στόν παράδεισο μαζί μέ τήν ψυχή). Ὁ ἄνθρωπος θέλει τό ὀξυγόνο τοῦ καλοῦ Θεοῦ γιά νά ζήσει ἐδῶ στή γῆ, καί ὁ διάβολος ἤ θά τοῦ τό στερήσει ὁλότελα καί θά πεθάνει ἀπό ἀσφυξία ὁ δύστυχος ἄνθρωπος, ἤ θά τοῦ τό δώσει ὁλόκληρο καί καθαρό ὡς ἀέριο εὔφλεκτο (βλέπε: καθαρό ὀξυγόνο) γιά νά τό πυροδοτήσει μετέπειτα καί νά τόν κάψει ζωντανό τον ἄνθρωπο, ἀπό τήν κορυφή τῶν μαλλιῶν στήν κεφαλήν του , μέχρι τα νύχια τῶν ποδιῶν του.
Ἀλλάξτε, ἐπαναστατεῖτε, ἀναστηθῆτε καί φέρετε τήν ἀληθινή Ἀνάσταση, μπορεῖτε.-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.