Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

Η ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΩΜΑΛΙΑ

Από συνεργάτη της ιστοσελίδος

ΤΟ ΑΙΣΧΟΣ: Συμπροσευχή Βαρθολομαίου – Πάπα στόν Πανάγιο Τάφο.

ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ, ΑΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (Ἀρχιερέων καί ἱερέων), ἀλλά ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΩΣ ΚΑΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ (μεταξύ τοῦ λαοῦ καί τῆς ἰδίας τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅλοι ἀμετανόητοι , μέσα σέ μία ἀντιχριστιανική κοινωνία) .

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αὐτή ἡ εἰκόνα ὡς γεγονός ἐμφανίζει δύο ἀνθρώπους πού εὑρίσκονται μακριά ἀπό τήν Ἀλήθεια Τοῦ Χριστοῦ.

Καί οἱ δύο εὑρίσκονται στήν πλάνη. Ἀντικρύζουν ἕναν Χριστό ὄχι ὅπως πραγματικά εἶναι, ἀλλά ὅπως τόν θέλει ἡ φαντασία τους. Κατά τόν ἴδιο τρόπο καί κάθε ὑπήκοος χώρας πού εὑρίσκεται ἡ χώρα του στήν θρησκευτική πλάνη, ἔχει καί διαφορετική γνώμη γιά τήν πραγματική Φύση Τοῦ Χριστοῦ. 1000 καί πλέον διαφορετικοί ἄνθρωποι ἐάν δέν γνωρίσουν ὁλόκληρη τήν Ἀλήθεια τῆς ὀρθοδοξίας , μέ τά σωστά νοήματα της, μπορεῖ νά ἔχουν καί 1000 καί πλέον διαφορετικούς Χριστούς μέσα τους, 1000 καί περισσότερες διαφορετικές ἀνώνυμες αἱρέσεις ἐν ὑπνώση (σέ νάρκη) πού περιτριγυρίζονται σάν δορυφόροι στόν πλανήτη (πλανήτης= πλάνη) τῆς ἐπώνυμης (διεθνοῦς) θρησκευτικῆς αἱρετικῆς κακοδοξίας τῆς χώρας τους. Ἐάν ἄς ὑποθέσουμε ὁ καθένας ἄνθρωπος ἔχει καί μία διαφορετική ἀντίληψη τῆς ἀληθινῆς πίστης σέ κάποιο σημεῖο τῆς Ἁγίας Γραφῆς, πού εἶναι ἡ μοναδική Ἀλήθεια = ἡ ὀρθοδοξία, τότες ἐμπίπτει σέ προσωπική αἵρεση, τότες κανένας τους δέν γνώρισε τόν Ἀληθινό (Χριστό), κανένας τους τήν ἀληθινή πίστη (ὀρθοδοξία).

Παράδειγμα: Σήμερα πολλοί ἕλληνες θέλουν νά ὀνομάζονται ὀρθόδοξοι, ἱδρύουν ἀκόμα καί πολιτικά κόμματα μέ τήν λέξη: ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ μέσα τους (Βλέπε: ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ), ἀλλά κάποιοι ὡς ἀρχηγοί τῶν πολιτικῶν κομμάτων οἱ ὁποῖοι εἶναι καί οἱ ἴδιοι ἰδιοκτῆτες τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν τοῦ κόμματος τους , ἀφήνουν τούς κάθε παρατρεχάμενους νά διαφημίζουν τούς ἀστρολόγους, θεωρώντας αὐτό τό τραγικό ἀτόπημα οὔτε κἄν πλημμέλημα !!!, παρόλο πού εἶναι προδοσία τῶν 30 ἀργυρίων. Θεός τους τό χρῆμα λοιπόν, φανεροί εἰδωλολάτρες, καί ἀκατάλληλοι νά διευθύνουν ὄχι μόνον ὀρθόδοξα ἐθνικά, καί κοινωνικά κέντρα, πολιτικά κόμματα , ἀλλά οὔτε καί τήν ἴδια τήν ἰδιοκτησία τους (ὅπως ἀποδείχθηκε)˙ ἐκεῖνοι ὅλοι ἀντικατέστησαν τόν Χριστόν μέ τόν χρυσόν.

ΟΙ ΓΝΩΣΤΕΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΕΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ, ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΩΣΤΕΣ.

Ὅλες οἱ χριστιανικές αἱρέσεις τοῦ κόσμου ἀναπαράγουν στήν διάνοια τῶν ἀνθρώπων καί διαφορετικούς χριστούς μέσα ἀπό κάθε πολίτη μίας τέτοιας χώρας πού τίς ἐνστερνίστηκαν= ἀποδέχτηκαν (ἐκεῖνες τίς χριστιανικές αἱρέσεις= ἐπώνυμοι θρησκευτικοί πλανῆτες= πλάνες). Πρόκειται γιά θρησκευτικό σύστημα πλάνης πού ἀντικατοπτρίζει ὡς κάποιο εἴδωλο τίς πολιτικές καί κοινωνικές καταστάσεις , τόν ἴδιο τόν πολιτισμό τῆς κάθε χώρας μέσα ἀπό τούς πολίτες τους. Εἶναι ὁ θρησκευτικός ἀντίκτυπος τῆς πολιτιστικῆς καί πολιτικῆς κληρονομιᾶς πού τούς διαφεντεύει. Ἡ θρησκευτική κατάσταση μίας χώρας ἀντικατοπτρίζει ὡς κάποιον καθρέφτη τόσο τήν πολιτική κατάσταση μιᾶς χώρας, ὅσο καί τήν κοινωνική, εἶναι ὡς τό εἴδωλο στόν καθρέφτη. Πολλές χῶρες ἔχουν ἐπίσης ἐφεύρει πολλά χρήσιμα πράγματα μέσα ἀπό τίς καλές ἐπιστῆμες, ὅμως ἡ πραγματική φύση τῶν ἐπιστημονικῶν ἀγαθῶν τους δέν ὑπηρετοῦν τήν ἀλήθεια, τό καλό καί τό ἀγαθό, παρά μόνον τό πονηρό , εὑρίσκονται εἰς τήν ὑπηρεσίαν τοῦ πονηροῦ κατά τήν πλειοψηφίαν σχεδόν ὅλων σχεδόν τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων. Κάποιοι ἔχουν τό μαχαίρι νά φονεύουν, καί κάποιο ἄλλο μικρότερο ποσοστό νά κόβουν μέ τό μαχαίρι τόν ἄρτον τόν ἐπιούσιον στό τραπέζι, κάνοντας μέ εὐλάβεια τήν καθημερινή προσευχήν τους. Τρανό παράδειγμα εἶναι ἡ ἐφεύρεση τῆς τηλεοράσεως, ὡς ἐπίτευγμα ἐπιστημονικό καλό εἶναι, ἀλλά ὑπηρετεῖ σήμερα κατά πλειοψηφίαν ὄχι τό ἀγαθό καί μορφωτικό, ἀλλά τό πονηρό καί παραμορφωτικό. Αὐτό συμβαίνει διότι ἐμφανίζεται στήν πλειοψηφίαν μέ τά ἀπατηλά καί πονηρά εἴδωλα τους πού κυριαρχοῦν στόν κόσμο , ἡ εἰδωλολατρική εἰκόνα τῆς ἐπιστήμης στήν ζωή τοῦ κόσμου, τά ἴδια τά ἀγαθά μεταλλαχτῆκαν σέ πονηρά, γινῆκαν εἴδωλα θεοποίησης, καί ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε, μέσα γιά μιά καλύτερη ζωή, ἐκ τῆς Πηγῆς τῆς Ζωῆς, τόν Ἰησοῦ Χριστό.

ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΙΡΕΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΤΑΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ , ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ.

Αὐτή ἡ ἄγνωστη θρησκευτική αἵρεση στόν περισσότερο κόσμο (πλήν ὀλίγων πού τήν γνωρίζουν) καί πού δρᾶ ὑπογείως , ὀνομάζεται Καζαντζακισμός, ἱδρυτής της καί θρησκευτικός της ἡγέτης ὑπῆρξε ὁ γνωστός μας Νικόλαος Καζαντζάκης. Ὁ ιδιος τό εἶχε ἀναγγείλη, ὅτι τό ἐπιθυμοῦσε, δηλαδή νά φτιάξει δική του θρησκεία, τό ὅτι δέν τό κατάφερε μέ τήν μορφή ἀναγνωρισμένης θρησκείας σήμερα, ὅπως πολλοί ἄλλοι θρησκευτικοί ἱδρυτές πολλῶν καί διάφορων μικροθρησκειῶν, δέν σημαίνει ὅτι δέν λειτουργεῖ ὁ Καζαντζακισμός ὡς κάποια θρησκευτική πίστη κακόδοξη καί διαβολική. Ἀνήκη αὐτή ἡ αἵρεση (πού ὀλίγοι γνωρίζουν ὅτι ὑφίσταται) στίς τάξεις τῆς κρυφῆς μασονίας καί δραστηριοποιῆται συνήθως διά μέσου μεγάλων συνεδρίων στά πρότυπα μεγάλων ἰουδαϊκῶν τελετουργικῶν συνεδρίων, ἤ μασονικῶν τελετουργιῶν. Σκοπός αὐτῶν τῶν τελετουργικῶν συνεδρίων, πού ἐμφανίζονται δῆθεν ὡς κοσμικά συνέδρια ἐπιστημονικῆς καί τιμητικῆς μορφῆς, ἔχουν ἕνα καί μοναδικό σκοπό. Ἐκεῖνος λοιπόν ὁ σκοπός εἶναι ἡ ἐπαναλαμβανόμενη χαιρέκακη καταδίκη τοῦ Χριστοῦ μας, γι’ αὐτό ἐάν θυμοῦνται οἱ ἀναγνῶστες τό συγγραφικό του ἔργο μέ τίτλο: «Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΞΑΝΑΣΤΑΥΡΩΝΕΤΑΙ» δέν εἶχε κανένα ἄλλο νόημα ἀπό αὐτό πού προαναφέρθη, δηλαδή νά καταδικάζεται ἀπό τόν Σιωνισμό (ἀπό τούς μασόνους ὅπου γῆς) ὁ Χριστός μας, ξανά καί ξανά. Ἐπιθυμοῦν χαιρέκακα τήν ἐπαναλαμβανόμενη Σταύρωση του. Τά διεθνῆ συνέδρια λοιπόν πού πραγματοποιοῦν σήμερα γιά τόν Καζαντζάκη ἔχουν τόν σκοπό νά ξανακαταδικάζουν τόν Ἰησοῦ Χριστό, ξανά καί ξανά. Τώρα όμως επιχειρουν, όπως και με το σατανικό νομο περι «ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΦΥΛΛΟΥ» να χτυπήσουν ακομα τραγικότερα τα παιδιά.

ΓΡΑΦΟΥΝ (στό μονοτονικό)

Συνέδριο για να… μπει ο Καζαντζάκης στα σχολεία

Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης να αναδείξει τις διαφορετικές εκδοχές πρόσληψης του συγγραφέα στη διδασκαλία και στην έρευνα. να καταρρίψει ως μύθο ή να παγιώσει ως πραγματικότητα το δυσπρόσιτο και το ακατάλληλο της πνευματικής δημιουργίας του για παιδιά,. να εξάγει συμπεράσματα από τη σύγκριση-συσχετισμό της κατάστασης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να προωθήσει δημιουργικό διάλογο, σχετικά με την υφιστάμενη και την επιθυμητή αξιοποίηση του έργου του στην Εκπαίδευση

Ἡ ἀφίσα εἶναι ἀπό τό συνέδριο γιά τόν Καζαντζάκη

Προσέξτε γιατί ὁ Καζαντζάκης πίστευε σέ σατανικά πράγματα, καί τά μικτοποιοῦσε μέ λέξεις ὅπως «θεός» , «χριστός» , «χρέος τοῦ ἀνθρώπου νά σώσει τον ἄνθρωπο» ,κλπ (σήμερα μᾶς σώζουν» οἱ ἴδιοι οἱ πολιτικοί πού το θαυμάζουν καί πού προωθοῦν τοιαῦτα συνέδρια), καί ὁ κόσμος πλανήθηκε ὅτι πρόκειται γιά συνειδητό χριστιανό καί ἀνθρωπιστή (ὅπως κάνουν καί οἱ οἰκουμενιστές σήμερα μέσα ἀπό πλανεμένους ἱεράρχες μας πού κάνουν «ἀδερφές ἐκκλησίες» τίς δῆθεν «χριστιανικές ἐκκλησίες») .

Ὁλόκληρη ἡ καμπαλιστική θρησκεία τῶν μασόνων στηρίζεται στήν μαγεία, ὅπως μαγικούς ἀριθμούς, μαγικές λέξεις, ἐπικλήσεις, κλπ. Γι’αὐτό καί ὁ Καζαντζάκης ὡς καλός μασόνος φρόντισε νά ἔχει τόν μαγικό 33,333 ἀριθμό στό ἔργο του «Η ΟΔΥΣΣΕΙΑ». Αὐτά λοιπόν ὅλα μέ μαεστρία τώρα θέλει νά τά περάσει στά παιδιά μας, γιά νά τά μυήσει στήν δαιμονική θρησκεία του, θρησκεία πού δέν ἀναγνωρίστηκε μέν, ἀλλά ὑπογείως ἐνεργῆται ὡς ἀνώνυμη, κρυφή καί δόλια ἐκ τῆς μασονίας. Ἐπιχειροῦν καί εὐελπιστοῦν γιά τό ἑπόμενο βῆμα τῶν μυημένων γενεῶν (ἴσως καί πολύ ταχύτερα νά τό δοῦμε καί σέ αὐτήν τήν γενιά) νά ἀνακηρύξουν ἅγιο, ἤ κάποιο θεό τόν Καζαντζάκη, ὅπως αὐτό ἔκαναν σέ κάποιες χῶρες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς οἱ θαυμαστές ποδοσφαιρόφιλοι τοῦ Μαραντόνα. Ναί! ὑπάρχει ἡ ἐκκλησία τοῦ βετεράνου ποδοσφαιριστή Μαραντόνα, ὁ Μαραντόνα . . .θεός!!!

Ἡ ἀριθμητική μαγεία, ὅπως καί ἡ μιμητική μαγεία, κλπ, ἀποτέλεσαν τήν βάση τοῦ λατρευτικοῦ μέρους σχεδόν ὅλων τῶν ἀρχαϊκῶν πρωτόγονων θρησκειῶν, αὐτές τίς θρησκεῖες ἔχει σήμερα ἡ μασονία, καί ἐπιχειρῆται σήμερα στήν Ἑλλάδα νά περάσουν μέσα ἀπό τήν μυστική θρησκευτική αἵρεση τοῦ Καζαντζακισμοῦ. Στίς χῶρες τῆς Ἀνατολῆς ὁ Καζαντζάκης ταξίδεψε μέ αὐτόν τόν σκοπό, ἰδίως στήν Κίνα. Ὅλες γενικῶς οἱ «φυσικές» θρησκεῖες τῆς Ἀνατολῆς δημιουργήθηκαν ἀπό τήν ροπή τοῦ πρωτόγονου ἀνθρώπου πρός τήν δεισιδαιμονία καί τήν μαγεία καί δέν ἔχουν καμμία σχέση μέ τήν θρησκεία τῆς ἀλήθειας καί τοῦ φωτός πού δίδαξε ὁ Ἰησοῦς Χριστός˙ δέν εἶναι τυχαῖο λοιπόν πού μετά τό ἀντιχριστιανικό «ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ» γιά τούς μικρούς μαθητές, μέ ὅλα αὐτά μέσα , ἐπιχειρῆται ἡ νέα αὐτή ἔφοδος τῶν μασόνων ἐνάντια στά παιδιά μας, ἰδίως τώρα μέσα ἀπό τό μασονικό συνέδριο μέ τόν Καζαντζάκη.

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ (στό μονοτονικό):

«Σκοπός του συνεδρίου είναι να διερευνήσει και να αποτυπώσει τη θέση του Νίκου Καζαντζάκη στην Εκπαίδευση, δημόσια και ιδιωτική, όλων των βαθμίδων, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. Επίσης να αναδείξει τις διαφορετικές εκδοχές πρόσληψης του συγγραφέα στη διδασκαλία και στην έρευνα. να καταρρίψει ως μύθο ή να παγιώσει ως πραγματικότητα το δυσπρόσιτο και το ακατάλληλο της πνευματικής δημιουργίας του για παιδιά.

ΙΔΟΥ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ 33333 ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ.

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ Ἀπό τό διαδίκτυο (παρακάτω) , ἐάν πληκτρολογῆστε: Ἀνέστη ὁ Κύριος ὄντως! Ἀπάντηση στούς ἀρνητές τῆς Ἀνάστασης (μέρος Δ)

Ο Παναγής Λεκατσάς στο βιβλίο του «Τό Θείον Βρέφος» (1996) ἀναιρεῖ: « ενοούμενη παράσταση τς σιδας και στάρ εναι πιό γνώριμη παράσταση τς Βρεφοκρατούσας Θεϊκς Μητέρας. Τό μεσο ντίστοιχο τς σιδας τν Αγυπτίων, τς Δήμητρας τν λλήνων καί τς νδικής Ganga Θεάς το Ποταμού, εναι πιό γνώριμη στην Κίνα γυναικεία θεότητα, Shing Moo γία Μητέρα: φεγγαρική βασίλισσα τν Ορανών, γεννήτρια τῶν 33333 πλασμάτων. Τίποτα δέν σάστισε τόσο τούς εραπόστολους σάν πρωτοφτάσανε στήν Κίνα, σο εκόνα τς δέσποινας ατς, που νακαλύψανε ( νομίσαν πώς νακαλύψανε) τήν πιό κπληκτική μοιότητα μέ τήν Παρθένο Μαρία».

Θά ἦταν μικρό τό κακό λοιπόν ἐάν παρευρισκόταν σέ ἐκεῖνα τα μασονικά συνεδρια κάποιοι παλαιοί νοσταλγοί, φαντασμένοι καί πλανεμένοι ὅτι τιμοῦν κατά τήν πλανεμένη ἀντίληψη τους ἕναν . . σπουδαῖο διανοούμενο, ὅμως δυστυχῶς μέ αὐτά τά «μεγάλα συνέδρια» σκοπό ἔχουν νά παρασέρνουν καί τούς μαθητές, ἀφοῦ βάζουν στρατιές καθηγητῶν καί ρητόρων ὁμιλητῶν νά διενεργοῦνται ἐκεῖνα κάτω ἀπό τήν ταμπέλα τοῦ ὑπουργείου Παιδείας καί Πολιτισμοῦ.

ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Στήν Καινή Διαθήκη μέ τόν ὅρο αὐτό χαρακτηρίζονταν ἡ ἀνώτατη ἰουδαϊκή ἀρχή πού καταδίκασε τόν Ἰησοῦ Χριστό.

Τό 2016 ἔγινε ἀπό τό ὑπουργεῖο Παιδείας ἐπίσης ἕνα ἐπονομαζόμενο μεγάλο συνέδριο γιά τόν Καζαντζάκη, καί δεῖτε ἐδῶ πῶς τό θρησκευτικό στοιχεῖο παρεμβαίνει στήν πολιτεία, στήν κοινωνία, καί φέρνει τά μαῦρα σύννεφα της (δυστυχίες καί ὅλα ἐκεῖνα τά τραγικά ἐπακόλουθα πού βιώνει ἡ ἑλληνική κοινωνία).

Διαβάζουμε: Τίς ἐργασίες τοῦ Συνεδρίου εὐλόγησε ἀπό μακριά, ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη, ὅπου βρισκόταν, ὁ ἀρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Εἰρηναῖος.

Τήν ἰδίαν χρόνια ἀποφασίσθη ἀπό τό Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ τά ἑξῆς:

«Τό ἔτος 2017 ἐξ ἄλλου ἔχει ἀνακηρυχθῆ μέ ἀπόφαση (18-03-2016) τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ καί Ἀθλητισμοῦ « Ἔτος Καζαντζάκη. »

Βεβαίως! Καθώς τήν ἴδια χρονιά (2016) εἶχε προγραμματισθῆ ἡ ὀνομαζόμενη «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», πού ἦταν στήν πραγματικότητα ὄχι σύνοδος ἀλλά ἰουδαϊκό συνέδριο (μασονίας συνέδριο).

Ἀφορμή λοιπόν γιά τό καζανζάκικο συνέδριο ὑπῆρξε (γράφουν) : « ἡ συμπλήρωση τῶν 60 χρόνων ἀπό τόν θάνατο τοῦ Κρητικοῦ στοχαστή, τόν Ὀκτώβριο τοῦ 2017». Γιά ποιόν στοχαστή ὁμιλοῦν ; γιά ἐκεῖνον πού στόχευε μέ τό δόρυ του τόν Ἐσταυρωμένον γλυκύτατο Ἰησοῦ Χριστόν μας ;

Ὅλοι γνωρίζουμε τόν μεγάλο πόλεμο, πού κάνει ὁ σατανάς στόν ἄνθρωπο. Ἔχει ὅμως δύναμη ὁ σατανάς; Μπορεῖ νά κάνη κακό στόν ἄνθρωπο; καί πότε μπορεῖ; Λέγει ὁ Ἀπ’. Παῦλος: «Ἐπί πάσιν ἀναλαβόντες το θυρεόν τῆς πίστεως, ἐν ω δυνήσεσθε πάντα τα βέλη τοῦ πονηροῦ τα πεπυρωμένα σβέσαι» (Ἐφ’. στ’ 16). Δηλαδή, μαζί μέ ὅλα αὐτά νά πάρετε ἐπάνω σας καί νά φορέσετε σάν ἄλλη μεγάλη ἀσπίδα, πού θά σᾶς σκεπάζη ὁλόκληρους, τήν πίστη, μέ τήν ὁποία θά μπορέσετε νά σβήσετε ὅλους τούς καυστικούς πειρασμούς τοῦ πονηροῦ, πού μοιάζουν μέ πύρινα βέλη.

Ὅσοι λοιπόν πηγαίνουν σέ τέτοια συνέδρια μασονικῆς προελεύσεως ἔχουν τήν ἀπαιτούμενη προστασία ; ἔχουν τήν μεγάλη ἀσπίδα Τοῦ Χριστοῦ μας; διότι σέ τέτοια συνέδρια ἔχουν σκοπό νά ἀφαιρέσουν τήν πίστη τῶν ὀρθοδόξων ἑλλήνων χριστιανῶν, πού ἐν ἄγνοια τους κάποιοι παρευρίσκονται εἰς αὐτά.

ΓΡΑΦΟΥΝ: «Οἱ ἐργασίες τοῦ συνεδρίου γιά τόν Καζαντζάκη θά πραγματοποιηθοῦν στήν πόλη τοῦ Ἡρακλείου 19, 20, 21καί 22 Ὀκτωβρίου 2017, στό Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ἡρακλείου, ἐνῶ ἡ ἐναρκτήρια τελετή θά γίνει στήν Βασιλική τοῦ Ἁγίου Μάρκου, τήν Παρασκευή 20 Ὀκτωβρίου 2017, ὥρα 18.00.» Δέν εἶναι τυχαῖο λοιπόν πού συνδυάζει τίς κοσμικές τελετές της ἡ μασονία μέ τίς θρησκευτικές (μέσω ἱερῶν ναῶν, κλπ) καθώς ἐπιζητοῦν ὅτι συνέβη μέ τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης (ἐξ ἀφορμῆς τά κοινωνικά προβλήματα τῶν ἐθνῶν, τρομοκρατία, νέες σύγχρονες κοσμικές ἀντιλήψεις, κλπ, πού τά συνδυάζουν μέ τό θρησκευτικό στοιχεῖο). Ἑπομένως, καί ἡ ἐκδήλωση πού πραγματοποιήθηκε μέ τόν Καζαντζάκη εἶναι καθαρά θρησκευτικό γεγονός (προωθοῦν τήν θρησκευτική αἵρεση τοῦ Καζαντζακισμοῦ) παρόλο ὁ κόσμος ἔχει ἄγνοια γιά τό πῶς τόν ἐγκλωβίζουν (τόν τρόπο δηλαδή) , καί τό θεωροῦν λανθασμένα ὡς πολιτιστικό γεγονός. Ὅλον λοιπόν ἐκεῖνον τόν κόσμο πού τρέχει ἀνυποψίαστος γιά τήν «πολιτιστική» ἐκδήλωση γιά τόν Καζαντζάκη, τόν ὀνομάζει ὑπερήφανα ἡ μασονία «Λεγεῶνες τῆς θρησκευτικῆς αἵρεσης τοῦ Καζαντζακισμοῦ» . Γνωρίζουν οἱ Ἑωσφοριστές ὅτι μέσα ἀπό ἐκεῖνο τό συνέδριο θά πλήξουν τούς μαθητές τῶν σχολείων μας, καί εἶναι σίγουρο ὅτι προσδοκοῦν κάποιων (μαθητῶν ἤ ἐκπαιδευτικῶν) νά πάθουν μία μικρή ἤ μεγαλύτερη δαιμονική ἐπιρροή. Ὁ ἅγιος Παΐσιος εἶχε ἀναφέρει ὅτι μία μαθήτρια εἶχε δαιμονισθῆ, ἐπειδή διάβαζε Καζαντζάκη καί τά πίστεψε. Εἶναι καταγεγραμμένο αὐτό. Ὁ ἴδιος τήν εἶδε καί τήν λυπήθηκε πολύ γιά τήν φοβερή κατάσταση της, φώναζε ὅτι καιγόταν , καί τά συνήθη (τῶν δαιμονισμένων). Πέραν ὅμως ἀπό αὐτό, εἶναι λογικό ὅτι δέν θά ὠφεληθοῦν (μαθητές καί ἐκπαιδευτικοί) ἀπό τό ἐν λόγω συνέδριο, θά εἶναι τό λιγότερο πού θά πάθουν, γιατί πράγματι ἕνα τέτοιο συνέδριο εἶναι ἐκ φύσεως του παθολογικό, δέν πρόκειται οὐδένα καλό νά προκύψει, τουναντίον πολλά κακά ὑπάρχει ὁ κίνδυνος νά ἐπιφέρει στήν διάνοια τῶν παρευρισκομένων, ἀναλόγως καί μέ τήν θερμότητα ἐμβάθυνσης τῶν νοημάτων τῆς βαθύτερης σκέψης τῶν ἀκροατῶν, ὅσο βαθύτερα εἰσέλθουν καί πιστέψουν τόν Καζαντζάκη τόσο καί σέ βαθύτερα πνευματικά κολάσιμα στρώματα ἐν ἀγνοία τους θά εὑρεθοῦν. Τό καλύτερο λοιπόν πού θά ἦταν ὅσοι ξεγελαστῆκαν καί πῆγαν, ἤ θά πᾶνε (ἐν ἀγνοία τους) στά ἑπόμενα συνέδρια ἐκεῖνα εἶναι μία προσευχή στόν Θεό, στήν Παναγία μας, ἤ τους προστάτες ἁγίους μας. Εἶναι σίγουρο ὅτι ὁ ἔχων πίστη στόν Θεό θά βοηθηθῆ νά κατανοήσει μετά πολλά πού θά ἐνθυμηθῆ ὅτι εἰπώθηκαν σέ ἐκεῖνο τό συνέδριο (ἰδιαίτερα ἐάν ἔχει κρατήσει καί σημειώσεις), ἔτσι θά ἀποκαλυφθοῦν οἱ πονηροί τοῦ συνεδρίου.

Τίτλος τοῦ συνεδρίου πού διαφημίσαν ; «Ἡ θέση τοῦ Νίκου Καζαντζάκη στήν Ἐκπαίδευση στήν Ἑλλάδα καί στό ἐξωτερικό – Ἐκδοχές πρόσληψης στή διδασκαλία καί στήν ἔρευνα. Ὁ πνευματικός κόσμος τρέχει πρός αὐτό ἐκ φυσικῆς κλίσεως τοῦ ἀνθρώπου γιά μάθηση. Εἶναι φυσικό λοιπό οἱ προτρέξαντες ὅτι προσδοκοῦν μία ἀνύψωση τοῦ πνεύματος τους, καθώς εἶναι πνευματικῆς φύσεως ἡ ἐκδήλωση, ἀγνοοῦν ὅμως ὅτι δέν εἶναι μόνο πνευματικῆς φύσεως, ἀλλά προχωρᾶ καί σέ πνευματιστικῆς φύσεως. Πράγματι, ἐάν τό μελετήσουν οἱ ἐρευνητές θά διαπιστώσουν ὅτι ξεφεύγη ἀπό τό πνευματικό, πού ἔτσι ἤ ἀλλιῶς βλάπτει καί αὐτό γιατί ἔχει τό ἀντίχριστο στοιχεῖο μέσα του, καί γίνεται πνευματιστικό, δηλαδή ὅπως τοῦ πνευματισμοῦ (μέντιουμ, μάγων, κλπ) καθώς εἶναι καθαρά τελετουργικό, δηλαδή ἀκόμα πιό τραγικό. Ἔχει μασονικούς συμβολισμούς, καί ἄς εἰσέλθουμε σέ ἐκεῖνα ποῦ ἀποκρύπτωνται . Στό παρακάτω (ὅπου γράφουν) ἐξυψώνουν μασονικές τελετές μέ ἱππότες (βλέπε: ἡ σημασία τῶν ἱπποτῶν γιά τήν μασονία, ὡς τίτλοι τιμῆς, κλπ), καί ἀπό τήν ἄλλη ἐφευρίσκουν τόν ἐχθρό τους, τούς χριστιανούς τούς ὀνομάζουν πρόβατα, καί τούς διδασκάλους αὐτῶν βοσκούς, γι’ αὐτό μέ πολύ μαεστρία ἀναφέρονται στούς «κακούς βοσκούς». Ἐκεῖ πού λέγει : «Ἡ κωμική χειροτόνηση του σέ ἱππότη» ἀντιλαμβάνεται τήν πρώτη ἀντίληψη τοῦ κόσμου πού τό θεωροῦν κωμικό, διασκεδάζουν τήν μασονική τελετή χειροτονίας τους, ἀντί νά κλαῖνε γιά τό κατάντημα τους (βλέπε: οἱ γελοιότητες τῶν μασόνων μέ σπαθάκια, ποδίτσες, ἀπαγγελία ἀνοήτων στίχων, καί κάθε μορφῆς γελοιότητας , πού στήν οὐσίαν τούς περιπαίζουν οἱ δαίμονες νομίζοντας ὅτι ἐπιτελοῦν κάτι τό ὕψιστο ἀνθρωπινό καί ἰδεῶδες) .

ΓΡΑΦΟΥΝ: (στό μονοτονικό) : «Μια ρομαντική ερμηνεία του Δον Κιχώτη ως αγωνιστή ενός ανώτερου ιδανικού και ως αιώνιου εραστή της φαντασίας ενάντια στη σκληρή και πεζή πραγματικότητα ως το τέλος.  Αυτή την πλευρά του Δον Κιχώτη διαβάζουμε μέσα από τη ματιά του Νίκου Καζαντζάκη. Η μεταδοτικότητα της ηρωικής τρέλας του εκδηλώνεται με την ανεξάντλητη ικανότητά του να εφευρίσκει περιπέτειες και εχθρούς: Η ξιφομαχία με φανταστικούς εχθρούς στην κάμαρά του υπό την επήρεια των ιπποτικών μυθιστορημάτων. Η επίσκεψη σε ένα χάνι, που το αντιλαμβάνεται σαν πύργο με πυργοδέσποινες. Η κωμική χειροτόνησή του σε ιππότη. Το επεισόδιο με τους ανεμόμυλους. Η απελευθέρωση κάποιων κατάδικων. Μια επίθεση σε βοσκούς που θεωρεί επικίνδυνους καβαλλάρηδες. Η επιστροφή του στο χωριό του και η σκηνή του θάνατου του, όπου ο καζαντζακικός Δον Κιχώτης δεν αποκηρύσσει τα ιπποτικά διαβάσματά του και προχωρά στον παράδεισο.»

ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: « Ἡ ορθοδοξοςἘκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μήν εὑρισκομένων ἐν κοινωνία μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτερόδοξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν».

Ἡ λέξη: ΑΠΟΔΟΧΗ ἀποδεικνύεται τελικά ὅτι εἶναι τό «κλειδί» ἑνός μασονικοῦ τελετουργικοῦ συνεδρίου, κάτω ἀπό τόν παραπλανητικό τίτλο: «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ». Πρόκειται περί ἐφαρμογῆς ἑνός σατανικοῦ θρησκευτικοῦ συστήματος λέξεων καί νομικίστικων διεστραμμένων ἐννοιῶν˙ τό ζητούμενο σέ αὐτό τό σατανικό θρησκευτικό σύστημα ἦταν νά περάσουν συγκεκριμένες λέξεις, παραφράζοντας, καί σκοτίζοντας τήν ἑλληνικήν ἀληθινή ἐννοιολογική γλωσσολογία καί ἀληθινή ἐτυμολογίαν.

Οἱ πρωτεύουσες λέξεις-ἐργαλεῖα ἦταν ἡ λέξη: α) ΑΠΟΔΟΧΗ, καί οἱ λέξεις: β) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΤΕΡΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ , ἐνῶ οἱ δευτερεύουσες ἦταν οἱ λέξεις: τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν, ὁμολογίαν, κλπ. Ἡ λέξη: ἑτερόδοξη ὅμως σημαίνει ἑτέρα δόξα, δηλαδή συνεταιρική δόξα. Θυμίζει τόν ἐκπεσόντα Ἑωσφόρο, πού θέλησε νά σταθῆ ἀρχικά ὡς θεός δίπλα στόν Θεό, καί βεβαίως μετά θά ἤθελε καί ἐπάνω ἀπό Ἐκεῖνον. Πρίν συμβῆ ὅμως ὁ συνεταιρισμός τῆς ἑτερόδοξης «ἐκκλησίας» προηγῆται ὁ συναινετισμός (ἀπό τό ρῆμα: συναινῶ). Ποῖοι θά συναινοῦσαν σέ αὐτό; Ἀπάντηση: οἱ πλανεμένοι ἀρχιερεῖς τῆς πίστεως μας πού ἀρνήθηκαν νά τήν ὑποστηρίζουν ὡς ἡ μοναδική Ἀλήθεια (ὀρθοδοξία), καί ΑΠΟΔΕΧΘΗΚΑΝ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΔΟΞΗΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» , καί αὐτός ἦταν ὁ ἀληθινός σκοπός (ὡς πρῶτο βῆμα) τῶν διδασκάλων αἱρετικῶν ἐκ τοῦ ἀρχηγείου τους στό Βατικανό στήν ἀποκαλούμενη παραπλανητικῶς «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ». Μετά τό συνεταιρισμόν θά γινόταν τό: συνενωτικόν (θά ἑνωνόταν), καί βεβαίως τό ἀμέσως ἑπόμενο βῆμα ἦταν νά λειτουργήσει ὡς νέος τίτλος στό διαμορφωμένο (παραμορφωμένο) θρησκευτικό σύστημα τό ἐπονομαζόμενον: «πρωταρχικόν», δηλαδή τό πρωτεῖον τοῦ Πάπα (γιατί αὐτό ὁρίζει τό θρησκευτικό τους σύστημα), ἁρπάζοντας τότες ὁλόκληρη τήν διοίκηση τῆς ἐκκλησίας ὁ Παπισμός μέ τό ἐπιχείρημα τοῦ ἀλάθητου (Πάπα). Φαντασθῆτε ἕναν βουλευτή σοσιαλιστή, ὅταν ξεφεύγει ἀπό τό πολιτικό σύστημα τοῦ σοσιαλισμοῦ, πῶς ἐν «ριπή ὀφθαλμοῦ» καθαιρῆται ἀπό τόν ἀρχηγόν τους, διότι πολύ ἁπλά δέν ὁρίζεται ἀπό τό πολιτικό ἐκεῖνο σύστημα παρεκκλίσεις στίς ἀρχές των (τό ἴδιο «ἔργο» τό ἔχουμε δεῖ πολλές φορές στίς πολιτικές σκηνές τοῦ κόσμου). Θά λέγαν πολύ ἁπλά στούς ὀρθοδόξους τότες, «κοιτάξτε νά δεῖτε, καθῆστε στή γωνιά σας, γιατί ἐσεῖς κάνετε λάθη, καί ἐδῶ χρειάζονται. . . οἱ «ἀλάθητοι». Ἄς ἐνθυμηθοῦμε καί τούς ἑκάστοτε ὀλυμπιακούς ἀγῶνες πού δηλητηριάζονται ἀπό τήν μασονία, ἐκεῖ παρευρίσκονται οἱ ὀνομαζόμενοι. . «ἀθάνατοι». Ἀλάθητοι, ἀθάνατοι, καί πάει λέγοντας, σέ ἕνα κόσμο θλιβερά γελοῖο, καθώς ἀφήνουμε κάποιους νά περνᾶν τίς νοσηρές ὑπερήφανες φαντασιοπληξίες τους.

ΕΤΕΡΟΔΟΞΗΝ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ» . Ἡ λέξη: ΕΤΕΡΟΔΟΞΗ ἐτυμολογικά χωρίζεται σέ : ἑταίρα, καί : δόξα, καί ἡ ἔννοια ἐδῶ φαίνεται καθαρά τί πρόγραμμα θά ἀκολουθήσει τό ὄργανο τοῦ διαβόλου (ὁ Πάπας). Θά ἀκολουθήσει νά ἑνωθῆ συνεταιρικά (στήν πρώτη φάση) μέ τό ὀρθόδοξο βασίλειο= ὀρθοδοξία, καί σέ δεύτερη φάση νά τό καταλάβει= κυριαρχήσει, ξεμπροστιάζοντας (γιά νά τό ἐπιτύχει αὐτό) τό δαιμονικό ὑπερήφανο πρωτεῖο τοῦ παπισμοῦ. Σκοπός (ἀρχικά) ἦταν νά ἀποδεχθοῦμε μία θρησκευτική ὁμάδα πλανεμένων ὅτι εὑρίσκονται τάχατες μέσα σέ χριστιανικήν «ἐκκλησίαν» (ἐδῶ ἔρχεται τό: ὀνομασίαν), καί συνεχίζει μέσα σέ κάποιους χρόνους (ἐδῶ ἔρχεται ἡ λέξη: ἱστορικήν) πού βεβαιώνεται ὄχι μέσω ἀγώνων τίμιων, ἀλλά μέσα ἀπό ἀγῶνες ἀριθμητικῆς συμμετοχῆς, πού ἀποκρύπτονται ὅτι ἔγιναν γιά τό θεαθῆναι.

ΣΤΗΝ ΨΕΥΔΟΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΤΟ ΕΞΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ: « Ἡ ορθοδοξοςἘκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μήν εὑρισκομένων ἐν κοινωνία μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτερόδοξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν».

Γιά ἀγῶνες ἀριθμητικῆς ἱστορικῆς συμμετοχῆς ὡς κάποια προσωπικά βιογραφικά δεσποτάδων (καί ὄχι ἐπισκόπων) πού γεμίζουν ὁλόκληρες σελίδες μέ σεμινάρια, ἐπισκέψεις ἐρευνητικῶν ἐμπειριῶν, φιλικῶν δείπνων, ἐκκλησιαστικῶν διαλόγων, κλπ , κλπ, καί ἔτσι ἀποσποῦν τούς τίτλους, στερώντας τήν ὑποψηφιότητα σέ πράους, ἱκανούς, πραγματικά καλούς ἐπισκόπους, χωρίς τά πολύχρωμα φτερωτά χρώματα τοῦ ὑπερήφανου παγωνιοῦ μέσα στά ἱστορικοῦ τύπου βιογραφικά τους. Πρόκειται ὅμως γιά ἱστορικούς ἀγῶνες παραπλάνησης, παγίδων, δολιοφθορῶν, συκοφαντιῶν, ἐγκλημάτων (βλέπετε ὡς ἕνα παράδειγμα: πρώην Γιουγκοσλαβία), καί πᾶσα κακουργημάτων.

Αὐτή ἡ λέξη λοιπόν: ΑΠΟΔΟΧΗ, λειτούργησε ὡς κάποιο «κλειδί» γιά νά ξεκλειδώσουν τήν θύρα, καί εἰσέλθουν ὡς ἀλεποῦδες μέσα νά ἁλώσουν τήν ὀρθοδοξίαν, νά ξεγελάσουν ἐκείνους τούς ἀρχιερεῖς τῆς ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας, πού κακῶς συμμετεῖχαν στό παραπλανητικό: «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ», ἐνῶ στήν πραγματικότητα ἦταν ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ, μέ τήν μορφή ἀποκρυφιστικοῦ μασονικοῦ τελετουργικοῦ. Παρόντες σέ αὐτό τό ὁρατό συνέδριο διά τῆς προδοτικῆς ἀποδοχῆς καί παγίδευσης τῆς ὀρθοδοξίας μέ τήν προβιά μίας δῆθεν «ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ» ἦταν κάποιοι ἀρχιερεῖς, παρευρέθησαν ἀοράτως ὅμως καί οἱ δαίμονες πού κατέγραφαν τήν ΑΠΟΔΟΧΗ, καί τώρα διεκδικοῦν τά ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ τῶν συμφωνηθέντων ἀνομημάτων.

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΜΕ ΠΩΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΧΘΗΣΑΝ οἱ ἰσχυριζόμενοι ὅτι ἀντιπροσωπεύουν μόνοι τους τήν ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, (ἀντί τῆς ἀρχικῆς προτεινόμενης λέξεως ὑπό τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος: «γνωρίζει») ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΝΤΙΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ἀλλά καί ΑΠΟΔΟΧΗΝ (εἴτε ἐν ἀγνοία τους εἴτε ἐν γνώση τους) στόν ΣΑΤΑΝΙΣΜΟΝ.

Ἰδού γιατί:

Στό συγγραφικό ἔργο τοῦ ἁγίου Νεκταρίου : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΗΣ, βλέπουμε στό ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ ΠΕΡΊ ἐκκλησίας .

§ 1. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Ὁ ἅγιος Νεκτάριος γράφει:

Τί ἐστίν ἐκκλησία ;

α) Ἐκκλησία ἐστί τό θεῖον θρησκευτικόν σύστημα τό ἱδρυθέν ὑπό τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἐγκαινισθέν διά τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατά τήν ἡμέραν τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς ἐν τῶ συνόλω τῶν ἀληθειῶν, τῶν θεσμῶν, τῶν μυστηρίων καί τῶν ἐντολῶν αὐτοῦ (1) .

β) Ἐπίσης λέγεται Ἐκκλησία τό σύστημα τῶν πιστῶν τό ἐποικοδομηθέν ἐπί τῶ θεμέλιο τῶν Ἀποστόλων καί Προφητῶν, ὄντος ἀκρογωνιαίου Αὐτοῦ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ (1). Ὡσαύτως ἐκκλησία λέγεται κατά συνεκδοχήν καί ὁ ναός τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ ἡ λατρεία καί τά μυστήρια τῆς Κ.Δ. ἐκτελοῦνται καί τό σύστημα τῶν πιστῶν συναθροιζόμενον λατρεύει Θεόν τρισυπόστατον (3). (Ἴδε σ. π. Δ.).

(1) Ἡ Ἐκκλησία περιλαμβάνει εἰς τούς ἑαυτῆς κόλπους καί τούς ὑποπεσόντας εἰς ἁμαρτίας καί μή βιοῦντας κατά τούς ἑαυτῆς νόμους, θεωρεῖ δέ τούτους ὡς μέλη πάσχοντα.

Θεοδώρ. Ἑρμηνεία εἰς τόν ψαλ. μ’ «οὐδέ ἐκ τῶν τελείων πᾶσα συνέστηκεν ἡ τοῦ Θεοῦ Ἐκκλησία∙ ἀλλ’ ἔχει καί τούς ῥᾳστώνῃ συζῶντας καί τόν ἀνειμένον βίον ἀσπαζομένους καί ἡδοναῖς δουλεύειν αἱρουμένου».

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ἀντί λοιπόν νά τούς ἀναγνωρίσουμε ὡς πάσχοντα μέλη τούς αἱρετικούς, τούς ἀποδέχθηκαν ὡς μέλη στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας μας. Καί ποῖοι τούς ἀποδέχθηκαν; Τά δικά μας πάσχοντα μέλη (οἱ ἐκπεσόμενοι ὀρθόδοξοι). Τά ὑγιεῖ μέλη τῆς Ἐκκλησίας μας ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΜΕΝ (παπικούς καί αἱρετικούς ἄλλων κακοδοξιῶν) ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΕ (τούς ἐκπεσόντες ὀρθοδόξους). ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ, ἀλλά τούς καλοῦμε ὅλους εἰς μετάνοιαν, χωρίς νά ΕΝΩΝΟΜΕΘΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΡΩΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥΣ.

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΤΙΚΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΜΕΝΗΝ «ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ» :

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟ . . . ΠΑΣΧΟΝ, ΤΟ ΝΟΣΗΡΟΝ, ΕΠΙ ΤΗΝ ΕΠΗΡΕΙΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ, εἶναι τό ἴδιο καί αὐτό ὡς νά θέλουμε νά βάλουμε μέσα στό καθαρό ὕδωρ (ἡ ὀρθοδοξία μας) ἑνός δοχείου τό μολυσματικόν, διότι: «« . . . ἀλλ’ ἔχει καί τούς ῥᾳστώνῃ συζῶντας καί τόν ἀνειμένον βίον ἀσπαζομένους καί ἡδοναῖς δουλεύειν αἱρουμένου» , πού σημαίνει ὅτι ἀσπάζονται καί τόν Σατανισμόν, ὁ ὁποῖος ἔχει σχέδιο νά ἑνωθῆ μέ τήν «χριστιανικήν» θρησκευτική πίστη τῶν ἑλλήνων (τήν μεταλλαγμένη ὅπως ὁδεύει νά καταλήξει ) ἐκ ἀνθρώπων πού διακατέχονται ἀπό ραστώνη- διότι οἱ ὀρθόδοξοι οἱ ἀληθινοί δέν ἑνώνονται μέ τό ψέμα, καί φυσικά οὔτε ἡ γνήσια ὀρθοδοξία) .

Ὁ ἅγιος μᾶς λέει ξεκάθαρα ὅτι: «Τό θρησκευτικό σύστημα ἐμπλουτίζεται (λόγω τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων πού ἐμφανίζονται) μέ ἱερές συνόδους, καί ἔτσι προστατεύεται. Ὁ ἅγιος Νεκτάριος περιγράφει ἀναλυτικά στό Κεφάλαιον Δ’ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ. Τονίζει τήν ἀναγκαιότητα των, λόγω τῶν διαφόρων αἱρέσεων πού ἐμφανίστηκαν καί ἐζήτουν νά διαστρέψουν τά τῆς Εὐαγγελικῆς διδασκαλίας νοήματα.

ΙΔΟΥ (παρακάτω) Η ΠΡΩΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ:

ΤΙ ΜΑΣ ΛΕΓΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ;

Μᾶς λέγει μέ κατανοητούς καί ἁπλούστατο τρόπο ὅτι ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι θεῖον θρησκευτικόν σύστημα. Τί σημαίνει σύστημα ; τί ἐξασφαλίζει τό αὐτό θρησκευτικό σύστημα ; Μά πρῶτα ἀπό ὅλα σημαίνει ὅτι δέν ὑπόκειται στίς φαντασιώσεις καί ὀρέξεις τοῦ κάθε ἀνθρώπου ἰσχυριζόμενος ὅτι διαθέτει τό ἀλάθητο (ὅπως ὁ κάθε πάπας δηλαδή). Διότι, ἀκόμα καί ἐάν ἀπουσιάζει (γιά διάφορους λόγους , πέθανε , ἤ δολοφονήθηκε ἐπί παραδείγματι) ὁ ἄνθρωπος πού ὁρίζει τούς θρησκευτικούς κανόνες, ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΟ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ πού δημιουργήθηκε ὄχι ἀπό ἀνθρώπινες ἐπινοήσεις, ὄχι ἀπό ἀνθρώπους πού σήμερα ζοῦν αὔριο πεθαίνουν, ἀλλά ἀπό θεόπνευστες ὁδηγίες μέσω τῶν ἁγίων μας. Ὁ παπισμός στήν πραγματικότητα μπορεῖ νά ἀλλάζει τούς κανόνες, ἀκόμα καί τῆς δικιᾶς τους αἵρεσης, κατά βούληση τοῦ ἀρχηγοῦ της (τοῦ Πάπα), ἰδίως πρός τό χειρότερο. Αὐτό σημαίνει ὅτι διοικεῖ ἐπάνω ἕνας πτωματικός δικτατορίσκος (πού συνεχίζει νά πίπτει ὡς πτῶμα εἰς τόν θάνατον) , καί πού μπορεῖ κατά βούληση νά παραβιάζει ἀκόμα καί τους ὅποιους ἠθικούς κανόνες (συνήθως τους ἔχουν ὡς δόλωμα) καί ὅποιους θρησκευτικούς νόμους ὑπόκεινται σέ αὐτούς ὁ παπισμός. Μπορεῖ ἐπί παραδείγματι νά ἀπαγορεύεται (στά λόγια) ἡ παιδοφιλία στούς ἱερεῖς τους, καί νά μήν ἰσχύει γιά τούς ὑψηλόβαθμους καρδινάλιους (οὔτε στά λόγια οὔτε πουθενά), καί αὐτό τό εἴδαμε μέ πολλούς τρόπους νά εἶναι σέ ἰσχύ στό Βατικανό. Ἀκόμα καί στόν ἑλληνικό ἀντιχριστιανικό πολιτικό κόσμο ἡ ἀτιμία προστατεύεται μέ διαφορετικές λέξεις, ὅπως ὅταν παραγράφονται κάποια ἀδικήματα πολιτικῶν, κάτω ἀπό διάφορα νομοθετικά ἄρθρα, ἤ ὅταν προστατεύονται ἀπό πολιτικά ἄσυλα, βουλευτική ἀσυλία, κλπ. Ὅτι εἶναι ἐπηρεασμένη ἡ ἑλληνική πολιτική ἀπό τό δηλητήριο τοῦ παπισμοῦ φανερώνεται καί ἀπό τίς πολλές ἐκφράσεις τῶν βουλευτῶν μας ὅταν ὁμιλοῦν γιά: « λευκός καπνός», ὑπονοώντας κάτι πού περιμένουν, ὅπως ἕνα ὄνομα ἀπό κάποια ἐκλογή μέσα ἀπό συμβούλιο, συνέδριο, κλπ. Ὁ «λευκός καπνός» ὅμως προέρχεται ἀπ’ την ἑκάστοτε ψηφοφορία ἐκλογῆς νέου Πάπα. Ὅταν βγεῖ λευκός καπνός ἀπό τήν καμινάδα ἔχουν τό ὄνομα τοῦ νέου Πάπα, ἐνῶ ὅταν βγαίνει μαῦρος καπνός ἀπό τήν καμινάδα δέν ἔχει ἀκόμα ψηφιστῆ, δέν ἔχουν ὄνομα. Ἡ καλή κοινωνιολογική ἐπιστήμη δέν θά ἀργήσει (θαρρῶ) νά ἀποκαλύψει γρήγορα ὅτι αὐτές οἱ πολιτικές ἀτιμίες σέ κάθε χώρα συμβαίνει ἀκριβῶς διότι ὑπάρχουν ὡς ἀντιστάθμισμα πνευματικό οἱ θρησκευτικές ἀτιμίες, καί οἱ μασονικοί συμβολισμοί τους. Θρησκευτικές ἀτιμίες πού προηγηθῆκαν τῶν πολιτικῶν ἀτιμιῶν, καί πού προέρχονται ἀπό τήν νομολογία τοῦ θρησκευτικοῦ συστήματος τοῦ παπισμοῦ, ἤ τῶν χριστιανικῶν αἱρέσεων, ἤ ἀκόμα καί τῶν διάφορων θρησκευτικῶν κακοδοξιῶν. Ὅτι δέ ἀντιχριστιανικό ἔχει μία κοινωνία ὡς χώρα, προέρχεται ἀπό τό θρησκευτικό του σύστημα, πού δρᾶ ὡς νέφος ἀόρατο ἐπάνω ἀπό τίς ζωές τῶν πολιτῶν. Οἱ πληγές τῆς χώρας τοῦ Φαραώ μᾶς ἀποδεικνύουν ὡς αὐτό καί τό ἀληθές, καθώς στερούμενοι οἱ Αἰγύπτιοι τῆς ὀρθόδοξης θρησκευτικῆς πίστης, ἐπέφερε τίς τιμωρητικές πληγές στόν λαό τους, τιμωρητικές πληγές πού προῆλθαν ἀπό διάφορες λανθασμένες πολιτικές ἀποφάσεις τοῦ ἄρχοντα τους.

Ἡ ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης ὄχι μόνον ἀπέτρεψε τά τῶν αἱρέσεων ἀπειλάς, ἀλλά εἴδαμε ὅτι ὅλας τάς ἀπειλάς τῶν κακοδοξασιῶν τους ὡς ἀμετανόητες «ἐκκλησίες» τάς ἀποδέχθησαν κάποιοι πού θέλουν νά ἀντιπροσωπεύουν (ἀντικανονικῶς καί παρανόμως) τήν ὀρθοδοξίαν μας (δέν εἶναι δηλαδή ἄξιοι νά λέγονται ὀρθόδοξοι)˙ διότι ἐμφανίσθησαν ὅτι πραγματοποιοῦν δῆθεν μία ἱερά σύνοδος ἐνῶ ἦταν συνέδριον στά πρότυπα σιωνιστικῶν συνεδρίων (στά Ἰουδαϊκά ὀνομάζεται: συνχεντρίν).

ΕΠΟΜΕΝΩΣ: Ἡ λέξη ΑΠΟΔΟΧΗ πού ἀναφέρεται στό κείμενο τῆς συμφωνίας σέ ἐκεῖνο τό Σιωνιστικό συνέδριο (καί ὄχι «ἱερά σύνοδος») εἶναι φανερό ὅτι ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ. Χρησιμοποίησαν τό ρῆμα: ΑΠΟΔΕΧΟΜΑΙ , πού εἶναι ἰδίας ἔννοιας μέ τό: δέχομαι , ποῖον δέχονται; Δέχονται ἐκεῖνον πού εἶναι πίσω ἀπό μία φερόμενη ὡς «ΕΚΚΛΗΣΙΑ», πού δέν εἶναι χριστιανική ἀλλά ὁ Ἀντίχριστος, καί πίσω ἀπό αὐτήν τήν ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» ἑπόμενο εἶναι νά ὑπάρχη ὁ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ .

Στό μυστήριο τῆς Βάπτισης στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας ὁ ἱερέας ρωτάει τόν ἀνάδοχον ἤ τόν ὑποψήφιο : «Ἀποτάσσῃ τῶ Σατανᾶ; καί πᾶσι τοῖς ἔργοις αὐτοῦ; καί πάσῃ τῆ λατρεία αὐτοῦ; καί πᾶσι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ; καί πάσῃ τήν πομπή αὐτοῦ

Καί ὁ ἀνάδοχος ἤ ὁ ὑποψήφιος λέγει : «Ἀποτάσσομαι».

Στήν ἀποκαλούμενη «ἱερά σύνοδο» τῆς Κρήτης συνέβη τό ἀντίθετο. Ἦταν μία πράξη ἐπιχείρησης προδοσίας τοῦ ὀρθόδοξου βαπτίσματος. Πρωταγωνιστές-βλάσφημοι οἱ βαπτισμένοι ὀρθόδοξοι Ἀρχιερεῖς μας, ἐκεῖνοι προδῶσαν στήν οὐσία τό βάπτισμα τους.

Ἡ πρόταση: « Ἡ ορθόδοξοςἘκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μήν εὑρισκομένων ἐν κοινωνία μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτερόδοξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν» – εἶναι στήν οὐσία ἡ πρόταση-συμφωνητικό πράξη ἀποδοχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου, εἶναι πράξη: ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟΤΑΣΣΟΜΕΝΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.

ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΚΟΝ ΛΕΞΙΚΟΝ

ἀποδοχή , ἡ ἐνέργεια τοῦ ἀποδέχομαι, συγκατάθεση, ἔγκριση.

τυμολογα

ποτσσω < ρχαα λληνικ ποτάσσω < πό + τάσσω  ἀποτάσσω (παθητική φωνή: ἀποτάσσομαι)

ἀποκηρύσσω, ἀπαρνοῦμαι, ἀπομακρύνω ὁριστικά (καί ἐνίοτε ἀτιμωτικά) ἀξιωματικό ἀπό το στρατό, γιατί ἔχει διαπράξει βαρύ παράπτωμα.

ἀποκηρύσσω, θηλυκό (παθητική φωνή: ἀποκηρύσσομαι)

ἀπομακρύνω κάποιον ἀπό τό σῶμα θεσμοῦ, ὀργάνωσης, ὁμάδας συνήθως λόγω θεμελιώδους ἰδεολογικῆς διαφωνίας (ἤ διότι τό ἄτομο αὐτό δέν ἀποδέχεται τόν τρόπο λειτουργίας της ὀργάνωσης καί τίς μεθόδους τῆς ἡγεσίας).

Ὅλα «κυλῆσαν» λοιπόν μέσα σέ ἐκεῖνο τό μασονικοῦ τύπου συνέδριο (μέ τήν παραπλανητικήν ὀνομασία: «ἱεράν σύνοδος») ὡς τελετουργία βλασφημίας , μέ σκοπό νά προδώσουν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί Ἀρχιερεῖς πού συμμετεῖχαν σέ αὐτό τό μασονικό συνέδριον το ἱερό βάπτισμα τους. ΣΥΝΕΒΗ λοιπόν : Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΑΥΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟ.

Στό μυστήριο τῆς Βάπτισης ἐπίσης στήν ὀρθόδοξη ἐκκλησία μας ὁ ὑποψήφιος καί ὁ ἀνάδοχος στρέφονται πρός τήν Δύση, ἐπειδή ἡ Δύση εἶναι ἡ χώρα τοῦ ὁρατοῦ σκότους, ὁ δέ διάβολος εἶναι ὁ ἴδιος τό σκοτάδι καί στό σκοτάδι ἔχει τό βασίλειό του. Γι’ αὐτό λέει ὁ ἅγιος Κύριλλος στούς φωτιζόμενους: «Γυρίζοντας συμβολικά πρός τήν Δύση, ἀποτάσσεσθε αὐτόν τόν σκοτεινό καί ζοφερό ἄρχοντα». Ὁ ὑποψήφιος, ἤ ὁ ἀνάδοχος ἐκ μέρους του, ἐρωτᾶται τρεῖς φορές ἄν ἀπαρνεῖται τόν Σατανά, ἄν ξεκόβει κάθε σχέση μέ τόν διάβολο (αὐτό σημαίνει τό ἀποτάσση – ἀποτάσσομαι). Ἡ Δύση (αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ) μᾶς ΕΝΩΣΑΝ ἀντί νά ξεκόψουμε ἀπό τόν διάβολο, μᾶς ἔφερε πιό κοντά στήν ἀρχηγική αἵρεση, τήν παπική , ἀναφερόμενη ὡς δῆθεν χριστιανική «ἐκκλησία», ἐνῶ πρόκειται γιά μία θρησκευτική ὁμάδα ἀνθρώπων πού ἔχουν πλανηθῆ ἐκ τοῦ πονηροῦ.

ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΣΑΝ ΤΗΝ ΛΕΞΗ: ΑΠΟΔΟΧΗ , ἀλλά καί τίς λέξεις: ἱστορικήν ὀνομασίαν , ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΜΕΝΗ «ΙΕΡΑ» ΣΥΝΟΔΟ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΙΣ:

« Ἡ ορθόδοξοςἘκκλησία ἀποδέχεται τήν ἱστορικήν ὀνομασίαν τῶν μήν εὑρισκομένων ἐν κοινωνία μετ’ αὐτῆς ἄλλων ἑτερόδοξων χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν καί Ὁμολογιῶν»

ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ : « ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΟΝΟΜΑΣΙΑΝ» ἔχει τόν ρόλο τῆς : «πολύχρονης καί πολύπονης προπόνησης καί ἀγώνα».

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟΝ ΟΡΟ ΠΟΥ ΘΕΤΕΙ Η ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ.

Ἀθλητικοί ψυχολόγοι μελετοῦν κατά διαστήματα τούς ἀθλητές, καί καταλήγουν μέσα ἀπό ἐπιστημονικά συμπεράσματα τῶν μελετῶν τους ὅτι πολλές φορές ἡ πολύπονη καί πολύχρονη προπόνηση καί ὁ ἀγώνας εἶναι ἕνας τρόπος νά κερδίσουν τήν ἀποδοχή ὅλων τῶν ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΤΟΥΣ. Δηλαδή, ἀναγνωρίζουν τό ἠθικό κίνητρο, καί ὅτι ἐκεῖνο θά ἀναγνωρίσουν στό τέλος οἱ ἄνθρωποι , δηλαδή τόν ἀγώνα τους, ἀσχέτως τοῦ τελικοῦ ἀποτελέσματος νίκης ἤ ἥττας στό στίβο τῶν ἀγωνισμάτων τους. Προϋπόθεση ὅμως φυσικά εἶναι νά ἀγωνίζεται ὁ ἀθλητής τίμια. Γι’ αὐτούς (τούς ἀθλητές) μετράει ὁ ἀγῶνας, ἡ συμμετοχή, ὅτι ἀγωνίσθηκαν, ὅτι δέν κατάθεσαν τά ὄπλα ἀμαχητί. Γι’ αὐτό πολλές φορές ἀκοῦμε τό: «σημασία ἔχει νά ἀγωνισθῆς», «ἡ συμμετοχή ἔχει ἀξία», κλπ.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΡΟΠΟ ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ λοιπόν ΚΑΙ Η ΠΑΠΙΚΗ «ΕΚΚΛΗΣΙΑ» πού δέν εἶναι Ἐκκλησία ἀλλά θρησκευτική ὁμάδα, καί φαντάσθηκε ὅτι ἔτσι θά εἶχε τήν τελικήν ἀποδοχή ὅλων τῶν θρησκειῶν (διαφωνούντων καί συμφωνούντων μέ τήν κακοδοξία της) . Δέν ὑπολόγισε ὅμως ὅτι οἱ ἄνθρωποι κάποτε δέν θά τήν κρίνουν αὐτήν τήν θρησκευτική αἱρετική ὁμάδα ἀπό τούς ἀγῶνες της μόνο γιά τήν διάδοση καί ἀποδοχή ὅτι ἀγωνίσθησαν γιά πολλά χρόνια (πού τελικά εἶναι ἐκ τοῦ πλανεμένου τρόπου προσέγγισης στόν Χριστό), ἀλλά βάση ὑγιῶν μέσων ἤ ἀντιθέτως ἐκ τῆς διαπίστωσις ὅτι ἐφάρμοσαν δολιότητες , καί συνέταξαν ἐπάνω σέ αὐτές τόν ἀτιμωτικό ἀγώνα τους.

ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕ (αὐτή ἡ πονηρή θρησκευτική ὁμάδα πού θέλει νά τήν ἀποκαλοῦν χριστιανική ἐκκλησία) ΗΤΑΝ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΘΑ ΕΒΑΖΕ ΣΤΟ ΟΠΛΟΣΤΑΣΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ ΑΓΩΝΑ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΛΕΚΤΑΝΗ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ γιά τήν δῆθεν ἀληθινή ἔννοια τοῦ χριστιανισμοῦ.

Ὅταν ἔρχονται λοιπόν στό γήπεδο δύο ποδοσφαιρικές ὁμάδες , ὁ λόγος πού συναντιόνται εἶναι ὁ ἀγῶνας. Διεξάγουν «μάτς» , καί ἀπό πάνω παρακολουθοῦν ἐναγωνίως οἱ φίλαθλοι τῶν ἑκατέρωθεν ὁμάδων. Τό παγκόσμιο συμβούλιο ἐκκλησιῶν, στηρίζεται σέ αὐτήν τήν κοσμική φιλοσοφία ΔΙΑΛΟΓΟΥ, πού τήν ἐννοοῦν οἱ αἱρετικοί ὡς ἀθλητικό ἀγώνισμα «μάτς», εἶναι στήν πραγματικότητα πνεῦμα συναγωνισμοῦ γιά τό θεαθῆναι, καί ὄχι πνεῦμα διαλόγου μέ σκοπό τήν ἐξεύρεση τῶν ἀληθειῶν τῆς ὀρθοδοξίας, καί ἀποδείχθηκε αὐτό πολλές φορές ὅταν τούς ἐκθέσαν τίς Ἀλήθειες τῆς ὀρθοδοξίας καί τίς ἀπέρριψαν, ὄχι γιατί δέν συμφωνοῦσαν τόσο (διότι δέν εἶχαν ἐπιχειρήματα) ἀλλά γιά νά προσθέσουν στήν ἀτζέντα τους ἀριθμητικῶς τά ἀγωνίσματα ὅπως τά χρησιμοποιήσουν γιά ΙΣΤΟΡΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ. Εἶναι τελικά ἱστορική πρόσθεση καί μοναδική πρόθεση ἑνός ἀκόμα ἀγῶνος στόν ἀγωνιστικό στίβο τοῦ διαλόγου, καί ὄχι ὡς διάλογος μέ καταθέσεις ἐπιχειρημάτων ΑΛΗΘΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΑΝΕΜΕΝΟΥΣ. Πράξεις καί ὁμολογίες ΑΛΗΘΕΙΑΣ πού ἑκατοντάδες φορές τούς ἔθεσε ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΜΑΣ , ἀλλά ΔΕΝ ΗΘΕΛΗΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΟΥΝ .

Προτρέπουν λοιπόν ὅλες μαζί τίς θρησκευτικές ὁμάδες ΕΙΣ ΔΙΑΛΟΓΟΝ, πού τίς ὀνομάζουν ἐκκλησίες- γιατί Ἐκκλησία εἶναι μόνον Μία ἡ ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, βλέπετε τό Σύμβολο της Πίστεως: Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικήν καί Ἀποστολικήν Ἐκκλησίαν ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΗΤΑΙ «ΜΑΤΣ» ἀγώνισμα-περίγελος, συμμετοχή (ἀποζητοῦν τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς ἀντίπαλο, ἀφοῦ δέν μποροῦν νά τήν νικήσουν, καταγράφουν τήν συμμετοχή (διαλόγους, συνντήσεις, κλπ) καί γιά ἱστορικούς λόγους. Ἱστορικούς λόγους πού εἴδαμε πῶς χρησιμοποιοῦν. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΚΑΚΟΒΟΛΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ , ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΝ ΣΤΟ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ ).

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ-ΒΔΕΛΥΓΜΑ

Ἐκ ἀφορμῆς τῆς πολιτικῆς «ὑπεκφυγῆς» κάποιων πολιτικῶν προσώπων βλέπετε: ἐκεῖνα τά πολιτικά πρόσωπα πού ἐμφανίσθηκαν δῆθεν ὡς οὐδέτερα , (παρόντα, καί ἀπόντα) στό βδελυρό νομοσχέδιο ταυτότητας φύλου , τά ὁποία (ἐάν δέν τό γνωρίζουν τούς τό ὑπενθυμίζουμε) ἔχουν στήν συνειδηση τοῦ πιστοῦ λαού τό ρόλο τοῦ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟΥ, καί ἰδίων συνυπευθυνοτήτων μέ ὅσους ψήφισαν τό βδέλυγμα-νομοσχέδιο, καί ἰδίων ἐπίσης συνυπευθυνοτήτων μέ ὅσους Σταυρῶσαν τόν Χριστό, διότι ἔτσι καί κατά τόν ἴδιο τρόπο σήμερα σταυρώνουν καί τήν ἑλληνική οἰκογένεια. Συνολικά καί πραγματικά οἱ ἀπόντες τοῦ νομοσχεδίου γιά τήν «διόρθωση» φύλου (ἤ ἀλλαγῆς φύλου) ἦταν 15 βουλευτές. Ἐκεῖνοι διαδραματίσαν καθοριστικό ρόλο ὥστε τελικά νά περάσει τό βδέλυγμα-νομοσχέδιο ὑπέρ τῆς ἀνωμαλίας καί τοῦ σατανισμοῦ, ἦταν πραγματικοί μικροί Πόντιοι Πιλάτοι ὡς ἕνα σῶμα στό σῶμα τοῦ Πόντιου Πιλάτου, πού νίπτοντας τάς χεῖρας τους (μέ τήν ἀπουσίαν τους) δέν ἔγειρε ἡ ζυγαριά τῆς δικαιοσύνης στό ἔδαφος τῆς Ἀλήθειας, τῆς Ἀλήθειας (ἐκ τῶν δεξιῶν) πού θέσπισε ὁ Θεός ὅταν δημιούργησε τα δύο φύλα, τόν ἄνδρα καί τήν γυναίκα. Ἔτσι ἡ ζυγαριά τῆς Βουλῆς, ἀντί νά γείρη πρός τά δεξιά καί νά προσεδαφιστῆ ἡ ὁριζοντία ἄκρη της σέ ἔδαφος δικαιοσύνης, ἔδαφος παραδείσου, ἔγειρε πρός τά κάτω ἀριστερά , καί προσεδαφίστηκε ἡ πλάστιγγα στό πύρινο ἔδαφος τῆς κολάσεως μετά τῶν δαιμόνων. Καί αὐτό συνέβη ἐν πρώτης ὑπό τό βάρος τῶν βρωμερῶν κόπρων-ψήφων , πού ἔγειρε ἡ πλάστιγγα πρός τά κάτω ἀριστερά , ἀφοῦ ἐξέλειπαν οἱ 15 ἀπόντες βουλευτές, πού ἀρνηθῆκαν τό βάρος τῆς ψήφου των γιά νά μήν γείρη τελικά ἡ πλάστιγγα πρός τά δεξιά . Αὐτή ἡ ἀπουσία ὑπεράσπισης τῶν 15 ὑπέρ τῆς Δικαιοσύνης Τοῦ Θεοῦ πρόδωσαν καί Τόν Χριστό, στερῆσαν καί τήν τελική νίκη τῆς ἐν τῶ κόσμω δικαιοσύνης νά γείρη πρός τά δεξιά ἡ πλάστιγγα. Ἐσκεμμένα λοιπόν δέν θέσαν τό βάρος τῶν ψήφων τους ὑπέρ τῆς Δικαιοσύνης, καί ἔτσι διά αὐτῶν τῶν προδοτῶν, διά αὐτῶν τῶν Πόντιων Πιλάτων ὡς ἕνα σῶμα τελικοῦ ἀποτελέσματος μετατόπισης βάρους, στερῆσαν ἀπό τήν πλειοψηφίαν τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας τό φυσιολογικό πού ἤθελε , καί ἐπικράτησε μέ νόμο τοῦ κράτους ἡ ἀνωμαλία, ὁ σατανισμός. Ὅλοι τους, καί ἐκεῖνοι πού ὑπερψήφισαν τήν ἀνωμαλία, ἀλλά καί ἐκεῖνοι ὡς Πόντιοι Πιλάτοι πού δέν διέθεσαν τό βάρος τῆς ψήφους των πρός τά δεξιά, καί εἶπαν ὅτι «νίπτουν τάς χεῖρας τους» καί διά τῆς ἀπουσίας ὑπεράσπισης τοῦ δικαίου δέν μετατόπισαν τό βάρος τῆς ψήφους των πρός τά δεξιά (τήν ὑπεράσπιση Τοῦ Χριστοῦ μας) εἶναι ἔνοχοι βαρυτάτης κολάσιμης πράξης. Οἱ πρῶτοι εἶναι ἔνοχοι, μέ τίς ψήφους ὑπέρ τῆς ἀνωμαλίας , καί θά ὁρισθοῦν ὡς βαρίδια τά σώματα τους ὑπέρ τῆς ἀνωμαλίας καί τοῦ σατανισμοῦ, ἔτσι θά καταβυθιστοῦν συνειδησιακά στά πύρινα ἔγκατα τῆς κολάσιμης πράξης τους, ἐνῶ οἱ δεύτεροι μέ τήν ἀπουσία τοῦ βάρους τους ὑπέρ τῆς Δικαιοσύνης Τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ Εὐαγγελίου του, θά ὁρισθῆ τό βάρος τους ὡς χαμένο γιά νά σώσουν τόν παράδεισο τους, καί ἑπομένως καί ἐκεῖνοι (συνειδησιακῶς) θά καταβυθιστοῦν στά ἔγκατα τοῦ τελικοῦ κολάσιμου ἀποτελέσματος ἐκ αὐτῆς τῆς πράξεως τους. Ἑπομένως θά τούς ἐλέγχει ἡ συνείδηση γιά τό πῶς θά μποροῦσαν νά ἀνατρέψουν τήν κατάσταση, καί δέν τήν ἀνατρέψαν, καί θά βιώνουν μία ἄλλου εἴδους ὀδυνηρή κολάσιμη πραγματικότητα (ἐκ τῶν πρώτων), καί σαφῶς συνειδησιακῶς μία ὀδυνηρή κατάσταση κολάσιμη.

Συνολικά δεκαπέντε βουλευτές ἀπουσίαζαν ἀπό τήν ψηφοφορία γιά τήν Ταυτότητα Φύλου.

Συγκεκριμένα, ἀπό τήν βουλή ἀπουσιάζαν: οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Τάσος Κουράκης καί Μάρκος Μπόλαρης, οἱ βουλευτές τῆς Ἕνωσης Κεντρώων, Μάριος Γεωργιάδης, Ἀριστείδης Φωκᾶς καί Ἀναστάσιος Μεγαλομύστακας, ἡ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἐπικεφαλῆς τῆς ΔΗΣΥ, Φώφη Γεννηματᾶ, οἱ βουλευτές τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Κρεμαστινός, Βασίλης Κεγκέρογλου καί Μιχάλης Τζελέπης. Ὁ βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Κατσιαντώνης καί ὁ πρώην πρωθυπουργός καί πρόεδρος τῆς ΝΔ Ἀντώνης Σαμαράς.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΙΝΟΝΑ ΖΥΓΑΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ.

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΟΥΛΗ ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΘΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΑΝΩΜΑΛΙΑ ἤ Η ΟΜΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΨΗΦΙΖΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΑΝ ΘΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΣΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ἤ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ.

ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΔΑΙΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΥΘΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΛΑΣΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. ΕΝΩ ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΗΝ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΥΨΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ.

Οἱ βουλευτές τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Τάσος Κουράκης καί Μάρκος Μπόλαρης, οἱ βουλευτές τῆς Ἕνωσης Κεντρώων, Μάριος Γεωργιά-δης, Ἀριστείδης Φωκᾶς καί Ἀναστάσιος Μεγαλομύστακας, ἡ πρόεδρος τοῦ ΠΑΣΟΚ καί ἐπικεφαλῆς τῆς ΔΗΣΥ, Φώφη Γεννηματᾶ, οἱ βουλευτές τῆς Δημοκρατικῆς Συμπαράταξης, Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, Γιάννης Μανιάτης, Ὀδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, Δημήτρης Κρεμαστινός, Βασίλης Κεγκέρογλου καί Μιχάλης Τζελέπης. Ὁ βουλευτής τῆς Νέας Δημοκρατίας Γιῶργος Κατσιαντώνης καί ὁ πρώην πρωθυπουργός καί πρόεδρος τῆς ΝΔ Ἀντώνης Σαμαράς.

Προσέξτε στήν εἰκόνα παραπάνω τήν κολασμένη προσωποποιημένη συνείδηση πού κρέμεται διά τῆς ἀπουσίας της ἀπό τήν ψηφοφορία, πῶς γίνεται βαρίδιον ὑπέρ τοῦ σατανισμοῦ˙ εἶναι ὅλοι ἐκεῖνοι πού σέρνουν τά ὀνόματα τους ὡς βαρίδιον κολάσιμο στήν συνειδησιακή τους ὕπαρξη . Τό βάρος τῆς ἀπουσίας τους βαρίδιον στήν αἰωνιότητα .

Τήν ἑλληνική οἰκογένεια τήν εὐλόγησε ὁ Χριστός μας, καί ἦρθαν σήμερα οἱ μασόνοι καί μασονοκίνητοι γιά νά τήν βγάλει ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ μας. Ναί ὁμιλῶ καί γιά ἐκείνους κυρίως πού δηλῶσαν εἴτε παρόν εἴτε ὡς ἀπόντες στό βδελυρό νομοσχέδιο ἀλλαγῆς φύλου, ἀρχίζοντας ἀπό τούς ἀνήλικους ἕλληνες μαθητές καί τίς ἑλληνίδες ἀνήλικες μαθήτριες. Καί γιατί τό ἔκαναν αὐτό ; μήπως ὅτι δέν συμφωνοῦσαν μέ τό νομοσχέδιο ; ΟΧΙ. Σκοπός αὐτῆς τῆς κίνησης ἦταν ἡ ἐξαπάτηση τῶν ψηφοφόρων. Ἀπόδειξη ὅτι σέ προηγούμενες δημόσιες συζητήσεις γιά τήν ἀναγνώριση τῶν ἀνωμάλων, τήν ἀναγνώριση τῆς ἀνωμαλίας , πῆραν σαφέστατη καί καθαρή θέση ὑπέρ των. Συγχαρητήρια στό βουλευτή κ. Λεβέντη πού καταψήφισε τό βδέλυγμα-νομοσχέδιο, νά μήν παραιτηθεῖ, διότι θά στερηθεῖ τῶν ἀγώνων ὁμολογίας πίστεως , καί θά μείνουν οἱ πράκτορες τῶν δαιμόνων-βουλευτές νά ἁλώσουν εὐκολώτερα ἀκόμα τήν ἑλληνική Βουλή, καί νά προσέξει καί τό ἑξῆς: Δέν ὑπάρχη «ὀλίγον ἔγκυος», τό βδέλυγμα τῆς ἀνωμαλίας κυοφορεῖ ἤδη μέσα στήν ἑλληνική κοινωνία, καί θά γεννηθεῖ μέ τήν μορφή Ἀντίχριστου, μέ τήν ἔννοια ὅτι θά συμβοῦν ὅλα ἐκεῖνα τά θλιβερά τραγικά πού θά βιώσει (ἄς ἐλπίσουμε μή γένοιτο) ἡ ἑλληνική κοινωνία. Τόν ἀκούσαμε νά λέει ὅτι ὑπερασπίζεται τά δικαιώματα τῶν ἀνωμάλων, καί θά τούς δώσει καί ἄλλα, ἀλλά τό νομοσχέδιο δέν τό ψηφίζει. Μήν πέφτεις στήν παγίδα κ. Λεβέντη, γιά νά μήν χάσης τήν πρότερη λεβεντιά σου πού ἀντιστάθηκες. «Ὀλίγον ἔγκυος» δέν ὑπάρχει, δέν ὑφίσταται ! ἑπομένως οὔτε δικαιώματα ὁμοφυλοφίλων ἔχουν οἱ ἀνώμαλοι ὡς ἀνώμαλοι. Μόνον δικαιώματα ἀνθρώπων ἔχουν, δικαιώματα πρός ἐξανθρώπιση ἀπό τήν σατανικήν κτηνωδίαν πού ὑπέπεσαν, μόνον αὐτά τά δικαιώματα πρέπει νά τούς ἀναγνωρίζουμε, ἐάν θέλουμε νά σωθοῦν, καί νά σώσουμε καί τήν κοινωνίαν μας ἀπό ἀφανισμόν. Μόνον τό δικαίωμα τῆς ὁδοῦ τῆς Σωτηρίας τους ἀποδεχόμαστε νά βαδίσουν, το δικαιωμα να μην σωθουν το εχουν εκτος τς χριστιανικης κοινωνίας, και η κοινωνια δεν θα τους διευκολυνη εις αυτό, διοτι λογιζεται συνεργια στο εγκλημα. Αὐτό λοιπόν εἶναι καί τό ἠθικό χριστιανικόν χρέος μας ἄλλωστε, δηλαδή σέ μή διευκόλυνση στήν ἀκολασίαν, ἄλλοι ὁδοί καί μονοπάτια πού δέν ὁδηγοῦν στήν Σωτηρίαν ὡς δικαιώματα, ποτέ νά μήν ἐπιδιώκουμε νά τά βαδίσουν, διότι εἶναι ἐκ τοῦ πονηροῦ καί ὁδηγοῦν στήν τελειωτική καταδίκη τῆς ἀπωλείας τους. Ἐάν τούς ἀναγνωρίσουμε δικαιώματα ὡς ὁμοφυλόφιλοι, ἐνισχύεται καί ἡ ὁμοφυλοφιλία τους ὅπως τήν ἔχουν, ἀναγνωρίζουμε τό ἀρρωστημένο πάθος τους ὡς δικαίωμα νά τό ἔχουν. Ἔτσι ποτές δέν θά προσανατολισθοῦν πρός Ἀνατολάς (στήν Πηγή τῆς Ζωῆς= Ἰησοῦ Χριστόν) ὅπως ξημερώσει μία ἄλλη καλύτερη ἡμέρα στήν ζωή τους, ἀλλά τούς στρέφουμε καταδικαστικά πρός τήν Δύση τῆς ἀπωλείας τους. Τούς στρέφουμε εἰς τήν Δύση ψευτο-ἐλπίδας, μέ τελικό ἀποτέλεσμα ὅπως ὁ ἥλιος χάνεται καί βυθίζεται κάτω, ἔτσι καί ἐκείνη ἡ ἐλπίδα ζωῆς μαζί μέ τήν νοσηρή ζωή τους θά χαθοῦν στά σκοτάδια, ἐνῶ θά μπορούσαμε νά κάνουμε τήν ἀνατροπήν νά βγεῖ ὁ ἥλιος=ἐλπίδα ἀπό τήν ζωή τους ἀπό τήν Ἀνατολήν (τήν ὀρθοδοξίαν μας) . Ἡ Ἐκκλησία μας εἶναι ὀρθόδοξη Ἀνατολική, μόνον οἱ παπικοί ἔχουν δυτικήν νοοτροπίαν, ὅπως ἀκούσαμε καί τό δῆθεν «ἀνθρωπιστή» Πάπα, πού ὑπερασπίζει τά δικαιώματα τους. Αὐτή λοιπόν (ἡ παπική) εἶναι ἐκκλησία δύουσα πρός τήν ἀνυπαρξίαν, πρός τόν ἀφανισμόν, δέν ἀναγνωρίζουμε ὅτι εἶναι ἐκκλησία χριστιανοσύνης. Τούς ὁμοφυλόφιλους πάντα θά πρέπει νά τούς βοηθοῦμε ὅπως ἀπαλλαγοῦν, βοηθηθοῦν ὀρθοδόξως ἀπό τό πνευματικῆς φύσεως ψυχοσωματικό νόσημα τους (γατί περί αὐτοῦ πρόκειται), καί ὄχι νά ζήσουν μέ αὐτό ἀνορθοδόξως ἀθεράπευτοι. Δικαίωμα στήν Ζωή νά ἔχουν, καί ὄχι δικαίωμα στόν Θάνατο, στήν αὐτοχειρία, ἤ στήν διατήρηση τῆς νόσου. Σέ τί ἀλήθεια μή δικαίωμα στήν ζωή μπορεῖ νά ἰσχυρισθῆ ἕνας συνάνθρωπος μας ὅτι δέν τοῦ προσφέρεται, ὅταν τοῦ προσφέρεται μία ἀξιοπρεπῆ ἐργασίαν ἀπό τήν πολιτείαν μας, ἤ τοῦ προσφέρεται μέσω ἑνός ἐργοδότη πού διέπεται καί λειτουργεῖ κάτω ἀπό τούς νόμους μίας ἔννομης πολιτείας ἡ ἐπιχείρηση του ; Μήπως αὐτό δέν κάνει ἡ πολιτεία σήμερα σέ πρώην ναρκομανεῖς ; ὅταν ἐπιζητεῖ νά τούς ἐντάξει στήν πολιτεία μας ; στήν κοινωνία μας; Μήπως στούς πρώην ναρκομανεῖς πού τούς προσφέρει μία ἐργασία ἡ πολιτεία δέν τούς ὑπενθυμίζει (ὡς ὀφείλουμε) ὅτι ἔχουν δικαίωμα γιά τήν ἐργασίαν, ἀλλά ἔχουν καί ὑποχρεώσεις ; Τούς δίδει λοιπόν ἡ πολιτείαν ἐργασίαν ὡς πρώην ναρκομανεῖς, καί ὄχι ὡς νῦν, ὅπως ἐπιζητοῦν καί πράττουν οἱ ἄθεοι καί σατανιστές σήμερα μέ τούς ὁμοφυλόφιλους. Ἀπό τήν μίαν λέγουν ὅτι ἀναγνωρίζουν τήν ἰδιαιτερότητα τους, ἀλλά δέν παραδέχονται τήν νοσηρότητα ὡς πάθος, ἀλλά ὡς ὑγιῆ, καί ἀπό τήν ἄλλη ἀναγνωρίζουν λένε τόν ἑρμαφροδιτισμό τους ὡς διαταραχή ὀργανική, φάσκουν λοιπόν καί ἀντιφάσκουν. Οἱ ὑποχρεώσεις λοιπόν κρίνονται ἀναγκαῖες , ὅπως ζητοῦν οἱ ἐργοδότες καί ἡ πολιτεία ἀπό τούς ναρκομανεῖς νά σταματήσουν νά παίρνουν ναρκωτικά, νά ντύνονται σύμφωνα μέ τόν καθωσπρεπισμό, καί νά ἔχουν ἐν γένη ἀξιοπρεπῆ προσωπικότητα στήν ἐργασία τους, κατά τόν ἴδιο λοιπόν τρόπο ἐπιβάλλεται νά συμβαίνει μέ τόν ἐθισμό καί βρωμερό πάθος τῆς ὁμοφυλοφιλίας. Πρόκειται περί πάθους νοσηρᾶς μορφῆς, ἡ διαφορά εἶναι ὅτι στό μέν ναρκομανῆ ἐπιδροῦν ἰσχυρά ὀργανικά προβλήματα ἐθισμοῦ, ἐνῶ στόν ὁμοφυλόφιλο ἐπιδρᾶ ἡ ἀμετανοησίαν του, γι’ αὐτό καί εἶναι ἀπαράδεκτος ἐάν δέν συμμορφωθῆ μέ τούς κανόνες συμπεριφορᾶς πού ὁρίζει ἡ ἔννομη πολιτεία. Ἐάν δέν τό ἀναγνωρίσουν λοιπόν οἱ ἴδιοι ὡς νοσηρότητα καί κάκιστη συμπεριφορά οἱ ἴδιοι (τό γνῶθι εἰς ἑαυτόν) , καί τό διαδίδουν συγχρόνως ὡς ὑπερήφανο δικαίωμα, ὅταν τό προβάλουν ξεδιάντροπα σκανδαλίζοντας τούς συνανθρώπους τους, σαφῶς καί δέν ἔχουν καί τό δικαίωμα σέ χῶρο ἐργασίας νά ἐργάζονται μέ ἄλλους μαζί συνανθρώπους τους. Ἐμπίπτουν σέ σοβαρή παράβαση ἀξιοπρεποῦς συμπεριφορᾶς σέ ἐργασιακό χῶρο, μέ κίνητρο τήν διάδοσιν τῆς ἀκολασίας. Τί φταίει ὁ συνάδελφος του ἐργαζόμενος ; νά ἔχει δίπλα του τό ἔκφυλο θρασίμι ἐκεῖνο τό ἀμετανόητο; καί νά τόν πικραίνει μέ τό δηλητήριο του ; Ἐδῶ δέν ἔχει δικαιώματα ὁ ἐργαζόμενος; ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ , ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΗ ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΖΗΤΟΥΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ἤ μεμονωμένα ἄτομα) ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΗΣ, ΟΠΩΣ Ο ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ (ἡ ἀνωμαλία δηλαδή) ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ. Τό ἀνορθόδοξον δέν μπορεῖ λοιπόν νά ἑνωθῆ μέ τό ὀρθόδοξον, πρέπει νά διαχωρισθῆ τό ἀνορθόδοξον καί νά φροντίσει θεληματικῶς πρός ἀποκατάστασιν, πρός θεραπείαν τῆς ἀνωμαλίας του. Ἔτσι λοιπόν καί ἡ ὀρθόδοξος Ἐκκλησία μας, ὅταν συναντιέται μέ τούς ἀνορθόδοξους (αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ, κλπ) δέν πρέπει νά διενεργοῦν συναντήσεις διαλόγου ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΟΥΤΕ ΝΑ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΕΡΓΙΑΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΩΜΑΛΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, μήτε τήν ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΝ ΤΩΝ, ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ ΤΟΥΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΝΑ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΤΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ, ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ, ἀλλά νά ἔχουν συζήτηση μίαν, ἐάν δέχονται νά παιδαγωγηθοῦν στήν ὀρθοδοξίαν, ἐάν δέχονται νά μαθητεύσουν πρός θεραπευτικήν ἀποκατάστασιν τῆς πνευματικῆς τους βλάβης. Διότι ἐάν τούς ἀποπροσανατολίσουμε ὅτι δέν ἔχουν βλάβη, οὐδέποτε αὐτή ἡ βλάβη θά διορθωθῆ, οὐδέποτε θά ἀποκατασταθῆ, καθώς δέν θά εἰσέλθουν (ἐκ μέρους των) πρός τήν σωστήν κατεύθυνσιν, μέ πρώτη μίαν καλή πράξη, αὐτή τῆς μετανοίας τους, μίαν περίσκεψιν ὥστε νά ἀναγνωρίσουν τό πρόβλημα τους (τό γνῶσιν ἑαυτῶ). Θά ἔχουν δικαίωμα λοιπόν καί οἱ ὁμοφυλόφιλοι μόνον πρός ἐγκλεισμό εἰδικῶν θεραπευτηρίων-ἐάν τό θελήσουν, εἰδεμή τήν μετάνοια τους (ἀρκεῖ), ὥστε νά μήν ἀναγνωρίζουν ὡς κάτι τό καλό στήν δυστυχῶς ἐπιμένουσα καί διατηρηθεῖσα ὁμοφυλοφιλίαν τους, ἀλλά νά προσπαθοῦν γιά τήν ἀποκατάστασιν τοῦ φύλου τους, ὅπως δηλαδή ἦταν αὐτό πού γεννήθηκαν. Κίνητρον νά τό θελήσουν εἶναι προτείνουμε ὁ ἀποκλεισμός τους ἀπό τίς δύο παροχές πρόνοιας τῆς πολιτείας (ἐργασία καί δικαίωμα ψήφου) , διότι ἐπιζητοῦν νά ἐνσωματώσουν τήν νοσηρότητα τους διαφθείροντας τήν πολιτείαν διά βιαίαν συμμετοχήν τῆς νοσηρότητας τους, βλάπτοντας τό κοινωνικό σύνολον. Ὅταν θά σταματήσουν λοιπόν νά συμπεριφέρονται ἀντικοινωνικῶς , σεβόμενοι τό κοινωνικόν σύνολον (συναδελφους τους στό ἐργασιακό χῶρο) δηλαδή τήν μή ἀποδοχῆς τῆς ὁμοφυλοφιλίας τους ὡς κάτι δῆθεν καλό , τότες θά δικαιοῦνται ξανά τίς δύο παροχές τῶν κοινωνικῶν ἀγαθῶν πρόνοιας ἐκ τῆς πολιτείας, δηλαδή ἐργασίας καί δικαίωμα ψήφου, καθώς αὐτά τά δύο ὑποχρεοῦται ἡ πολιτεία νά τούς τά στερήσει γιά παιδαγωγικούς λόγους , δηλαδή γιά ἀνάρμοστη συμπεριφορά καί δημόσιας ὁμολογίας τους ἐπικαλούμενοι σέ νομιμοποίηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας , ὅπως καί την ἀνεπίτρεπτη συμπεριφορᾶς τους μέ ἄρνηση ὁμολογίας τους γιά τήν βλαβερότητα τῆς ὁμοφυλοφιλίας σέ χῶρο ἐργασίας. Διότι ἐάν καταδικάσουν τήν ὁμοφυλοφιλία , καί δέν τήν προωθοῦν καί τήν προβάλουν ὑπερηφάνως, δέν ὑπάρχη τότες καί κανένας λόγος νά ἀρνηθῆ καί ἡ πολιτεία καί ὁ κάθε ἐργοδότης (πού ὑπάγεται στούς νόμους καί τίς ἠθικές ἀρχές τῆς πολιτείας ἡ ἐπιχείρηση του) νά ἐργασθοῦν ἐκεῖνοι οἱ συνάνθρωποι μας στήν ἐργασίαν μετά τῶν συνανθρώπων τους. Ἀντιθέτως μάλιστα εἶναι ὑποχρέωση τῆς πολιτείας ὅπως στηρίξη τόν φιλότιμο ἀγώνα τους, ἀφοῦ θά ἀγωνίζονται εὐσυνείδητα γιά τήν ἀποκατάσταση τῆς συμπεριφορᾶς τους σέ πλήρη συνεργασίαν μέ τό κέντρο ὀρθόδοξης θεραπευτικῆς ἀποκατάστασης τοῦ φύλου τους , ἤ τήν συνειδητή μετάνοια τους (ἐάν δέν ἐπιλέξουν τό κέντρο ἐκεῖνο). Εἶναι λοιπόν καθαρῶς θέμα ἐργασιακῆς συμπεριφορᾶς. Βεβαίως αὐτό θά κριθῆ ἀπό ὅλην τήν συμπεριφοράν τους (ντύσιμο, καί τρόπους συμπεριφορᾶς. Ἐδῶ λοιπόν εἶναι τό χρέος τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας, καθώς δέν φρόντισε ἡ ἑλληνική πολιτεία γιά τήν δημιουργίαν «ὀρθοδόξων κέντρων θεραπευτικῆς ἀποκατάστασης φύλου», ἀλλά προτείνουμε τώρα νά τό ξεκινήσει αὐτό ἡ Ἑλληνική Ἐκκλησία, καί νά τύχουν ἀποκλειστικῆς ἁρμοδιότητας τους, καθώς εἶναι ζήτημα πνευματικῆς καί σωματικῆς ἀποκατάστασης συγχρόνως, καί ὄχι μεμονωμένο πρόβλημα, σωματικῆς ἤ πνευματικῆς φύσεως. Ἐκεῖ μέσα (στό ὀρθόδοξο κέντρο θεραπευτικῆς ἀποκατάστασης φύλου) νά ἐργάζονται ἐπιλεγμένοι ψυχολόγοι θεολόγοι, ἱερεῖς, παιδοψυχολόγοι, ἐνδοκρινολόγοι, καί ὠτορινολαρυγγολόγοι μέ ἐξειδίκευση στήν λογοθεραπείαν, ἤ συνεργαζόμενοι μέ λογοθεραπευτές. Ἤδη σήμερα ὑπάρχουν κάποιοι (ἀνεπίσημα) ὀρθόδοξοι Ἕλληνες προσανατολίζονται ὡς βοήθημα πρός τούς θηλυπρεπεῖς (πού θέλουν νά βοηθηθοῦν) νά ἀλλάξουν αὐτήν τήν ἰδιαιτερότητα τῆς φωνῆς τους. Τό ἀναφέρω ἐδῶ πρός μοναδικήν εὐκαιρίαν ὅπως ἑνώσουν τίς δυνάμεις τους οἱ Ἕλληνες ὀρθόδοξοι χριστιανοί πού εἰδικεύονται στήν ὠτορινολαρυγγολογία. Εἶναι ἕνα πρῶτο βῆμα ὅπως ἀποκτήσουν αὐτοπεποίθησιν οἱ θηλυπρεπεῖς, καί βεβαίως ἀποφύγουν νά προκαλοῦν ἀσεβέστατους παλιανθρώπους πού τούς κοροϊδεύουν γιά αὐτήν τους τήν ἰδιαιτερότητα πού βγαίνει μέσα ἀπό τήν φωνή τους χωρίς νά τό ἐπιζητοῦν. Δέν πρόκειται γιά χειρουργικήν ἐπέμβασιν, ἀλλά στηρίζεται (κατά πληροφορίες ἑνός ἰατροῦ πού τό ἐρευνᾶ) σέ εὐκολώτατη ὁρμονικήν ἀποκατάστασιν φωνητικῶν χορδῶν. Ἕνα μόνον θά πῶ, ὅτι ἰάπωνες ἐρευνητές ὅπως ἀνακάλυψαν τήν ἀλλαγή φωνῆς σέ πιθήκους, βάζοντας τους νά εἰσπνέουν τό ἀέριον ἥλιον (ἔγινε ἡ φωνή τους πολύ ψιλή, ὡς γυναικείαν) κατά τόν ἴδιο τρόπο σκέψης ἕλληνες ἐρευνητές προσανατολίζονται πρός βιολογικήν ὁρμονοθεραπείαν καί λογοθεραπείαν (σέ συνεργασίαν μέ λογοθεραπευτές) ὅπως ἀποκαταστήσουν πλήρως τίς πάσχουσες φωνητικές χορδές, καί τόν φυσιολογικόν ἔναρθρον λόγον τῶν θηλυπρεπῶν ἀνδρῶν μέσα ἀπό τό κατάλληλο ὁρμονικό βιολογικό παρασκεύασμα- αὐτό θά τό ἐντοπίσουν (ἐλπίζουν) μέσα ἀπό τίς ἐπιστημονικές τους ἔρευνες. Ἐάν συμβῆ αὐτό θά πρόκειται σαφῶς γιά ἕνα ἰσχυρό πρῶτο βοήθημα ἀπόκτησης τῆς χαμένης αὐτοπεποίθησης τῶν θηλυπρεπῶν ἀνδρῶν, καθώς πολλοί δάσκαλοι καί καθηγητές μέ τέτοιαν θηλυπρέπεια στήν φωνήν ὑπόκεινται σέ σχολικόν ἐξευτελισμόν καί κοροϊδία ἐκ μέρους τῶν ἀπαίδευτων μαθητῶν. Πρόκειται γιά τό γνωστό «μπούλινγκ» μέ δράστες μαθητές καί θύματα δασκάλους καί καθηγητές, βεβαίως αὐτό ἐπεκτείνεται δυστυχῶς καί μέσα στήν κοινωνία, ὅπως σέ δρόμους, καί ἄλλους χώρους συνάθροισης τῶν ἀνθρώπων.

ΠΟΙΑ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΔΗΣ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ( μουσική χορδή).

Διαβάζουμε: 13 ἑβδομάδα: Τό μωρό ζυγίζει περίπου 22 γραμμάρια καί ἔχει μῆκος 7-8 ἑκατοστά! Ἐμφανίζονται τά δακτυλικά ἀποτυπώματα καί ἀναπτύσσονται οἱ φωνητικές χορδές.

Τά τελευταῖα χρόνια καλοί ἐπιστήμονες βρῆκαν ὅτι οἱ ἐξασκοῦντες τήν γιόγκα μέσα ἀπό διδασκαλίες γιόγκηδων ἔχουν ὁρμονικές διαταραχές στόν ὀργανισμόν τους, καί συγκεκριμένα διαταράσσονται οἱ ὁρμόνες πού σχετίζονται μέ τόν ἐγκέφαλο πού ἐπιδρᾶ στήν σεξουαλική συμπεριφορά. Ποῖοι ὅμως δασκάλεψαν τούς γιόγκηδες; Πῶς γνωρίζαν οἱ γιόγκιδες ὅτι οἱ ἀσκήσεις γιόγκα ἐπιφέρουν ὁρμονικές διαταραχές στόν ἐγκέφαλο καί πολλοί ὁδηγοῦνται στήν ἐπονομαζόμενη «ἱερά τρέλα» ; δηλαδή διάφορες σχιζοφρενικές καί παρανοϊκές καταστάσεις ; Ἀπό τίς καταγεγραμμένες ἐμπειρίες ἐρευνητῶν, καί ἁπλῶν ἀνθρώπων ἔχοντας ζήσει στήν χώρα τῶν γιόγκηδων (τήν Ἰνδία) ἔχουν καταλήξει ὅτι πρόκειται περί ἀνθρώπων πού κατέχονται ἀπό πονηρά πνεύματα. Ἕνας πολύ φημισμένος γιόγκι , ὑπῆρξε καί ὁ Σαϊ- Μπάμπα , πού ἔγραψε γιά αὐτόν πολλά πράγματα σέ ἕνα βιβλίο ἕνας φοιτητής ἀπό τήν Θεσσαλονίκη , καθώς ἐξιστοροῦσε τήν περιπέτεια του στήν Ἰνδία (Οἱ γκουρού καί ὁ γέροντας Παΐσιος) . Διηγοῦνταν λοιπόν γιά αὐτόν τόν γιόγκι , γιά τό πῶς εἶχε φέρει ἕναν προσκυνητή σέ κατάσταση δαιμονοκαταληψίας. Ἔγραφε συγκεκριμένα ὅτι τόν ἔκανε νά δονῆται σάν κομπρεσσέρ, σέ στάση προσοχῆς, καί ἔβγαζε συγχρόνως μία ἀλλόκοτη φωνή , κάτι σάν ἀγελάδας πού εὑρισκόταν σέ σεξουαλική διέγερση !

Ὁ ἐκπεσών Ἑωσφόρος= Σατανάς, πρίν τήν πτώση του θεωροῦνταν ὡς ἕνα ζωντανό μουσικό ὄργανο πού ὑμνοῦσε Τόν Θεό, ἑπομένως ἔχει μεγάλη ἐμπειρία στήν μουσική τέχνη, καί στούς μουσικούς ἤχους, καί βεβαίως εἶναι γνώστης τῆς φωνητικῆς, πού μέ κάποιον τρόπο ἴσως νά ἐπηρεάζει τίς ὁρμόνες στίς ἔγκυους πού εὑρίσκονται ἀπροστάτευτες ἀπό τίς διάφορες κακοτοπιές ὡς κακές συγκυρίες καί συμπεριφορές , δίνοντας δικαιώματα στόν πονηρό νά ἐπεμβαίνει (ὅπως: μέσω ἀπρεπῶν συζητήσεων μιᾶς ἐγκυμονούσας, διότι χρειάζεται ἁγιωσύνη περισσότερη ἐκείνη τήν περίοδο στή ζωή της, ὅπως οἱ ἀσκήσεις γιόγκα, γιόγκα πού πολλοί καλοί ἐπίσκοποι μας τίς θεωροῦν δαιμονικά πράγματα- καί ἔτσι εἶναι, τό ἀκραῖο στρές, ἀκραίους φόβους, καί ἴσως καί ἄλλα) πού ὅμως διορθώνονται ὅλα μέ τήν ἐξομολόγηση, Θεῖα Κοινωνία, καί τήν εὐχή τῆς Ἐκκλησίας μας, χωρίς οὐδένα φόβον νά συμβῆ τό παραμικρό κακό ἐκ αἰτίας τοῦ πονηροῦ πού πιθανώτατα νά διαταράσσει τίς ὁρμόνες τῆς γυναικός. Πιό δύσκολα εἶναι τά πράγματα, ἀλλά ὄχι μή ἀντιμετωπίσαντα ἀπό τήν ἰατρική ἐπιστήμη , ὅταν δέν συμβαίνει τίποτες ἀπό ὅλα αὐτά (δηλαδή τά ἐκ τοῦ πονηροῦ), καί ἡ αἰτία πού διαταράσσεται ἡ ὁμαλότητα στήν φωνή τοῦ κυοφορούμενου ἐμβρύου νά εἶναι ἐκ φυσικῶν αἰτιῶν, ὅπως ἡ κακή διατροφή, καί περιβαλλοντικά ἀτυχήματα. Ὅμως πιστεύουν ὅλο καί περισσότεροι ἐπιστήμονες σήμερα ὅτι ἀλλάζοντας τήν διατροφή εἴτε ἡ ἔγκυος, εἴτε τό παιδί της σιγά-σιγά ὅταν θά μεγαλώνει , διατροφή πρός τό ὑγιεινότερο ( ὅπως χωρίς γλειφιτζούρια , χωρίς καραμέλες μέ ἄσπρη ζάχαρη, χωρίς φθόριο, χωρίς γαριδάκια, καί χωρίς διάφορα συντηρητικά) τό πρόβλημα ἀντιμετωπίζεται ἐπιτυχῶς. Στό φυσικό μας κόσμο ἡ ταλάντωση τῆς χορδῆς, δηλαδή ἡ δόνηση πού διενεργῆται εἶναι καί ἡ αἰτία πού παράγεται ἡ φωνή. Ἡ γυναικεία φωνή δονῆται περίπου 200 φορές τό δευτερόλεπτο, αὐτή εἶναι ἡ ταχύτητα δόνησης στήν φωνή μίας γυναίκας κατά τήν διάρκεια μίας συζήτησης. Στήν ἀνδρική φωνή οἱ δονήσεις πέφτουν σέ ἀριθμό. Σέ ἕναν διαταραγμένο ἄνδρα μέ κλίση στήν θηλυπρέπεια οἱ δονήσεις δέν κλίνουν οὔτε πρός τήν πλευρά τῆς γυναικείας φύσης οὔτε πρός τήν ἀνδρικήν, ἀλλά συμβαίνει μία ἀλλόκοτη κατάσταση. Τό ἀλλόκοτο ποτές δέν εἶναι φυσιολογικό, ἀλλά πάντα ἔχει νοσηρό λόγο ὕπαρξης καί χρήζει θεραπευτικῆς ἀποκατάστασης. Ἡ αἰτία λοιπόν γιά νά συμβαίνει ἡ δόνηση , σέ κάθε φωνή , εἶναι καθαρά ὁρμονική. Μέ ἄλλη ταχύτητα καί ρυθμό ἐξορμοῦν οἱ θηλυκές ὁρμόνες στήν παραγωγή τῆς φωνῆς καί μέ ἄλλη ταχύτητα καί ρυθμό ἐξορμοῦν οἱ ἀνδρικές ὁρμόνες.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ: Διαβάζουμε (στό μονοτονικό) :

Ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Τη δεκαετία του 1990, ο ομοφυλόφιλος επιστήμονας Σάιμον Λεβέ, πρώην διευθυντής του Kέντρου Ορασης του Ινστιτούτου Σαλκ των ΗΠΑ, ήταν ο πρώτος που εντόπισε διαφορές στη δομή των εγκεφάλων ομοφυλόφιλων και ετεροφυλόφιλων ανδρών ύστερα από αυτοψία. «Αυτή η δομική διαφορά βρίσκεται στον υποθάλαμο, μία περιοχή του εγκεφάλου που παίζει σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της σεξουαλικής μας συμπεριφοράς και συναισθημάτων», λέει ο δρ Λεβέ στο ντοκιμαντέρ. Παρότι σε αυτή την περιοχή του εγκεφάλου μία ομάδα κυττάρων είναι συνήθως μεγαλύτερη στους άνδρες από ό,τι στις γυναίκες, ο δρ Λεβέ παρατήρησε ότι οι εγκέφαλοι των ομοφυλόφιλων ανδρών δεν διαφέρουν από αυτούς των γυναικών. Μία άλλη ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ στην Ολλανδία, ερεύνησε επίσης στον υποθάλαμο, αλλά σε μία λίγο διαφορετική περιοχή. «Αυτό που ανακαλύψαμε ήταν μία πολύ ξεκάθαρη διαφορά στο “ρολόι του εγκεφάλου”, στον υπερχιασματικό πυρήνα, o οποίος ήταν διπλάσιος σε μέγεθος και περιείχε διπλάσιο αριθμό νευρώνων σε ομοφυλόφιλους από ό,τι σε ετεροφυλόφιλους άνδρες» λέει ο καθηγητής νευρολογίας Ντικ Σβαμπ από το Πανεπιστήμιο του Αμστερνταμ. Και ενώ σταδιακά ανακαλύπτονται και άλλες περιοχές του εγκεφάλου που διαφέρουν, «σήμερα γνωρίζουμε μόνο την κορυφή του παγόβουνου», λέει ο ίδιος στο ντοκιμαντέρ.

Ορμονικές αιτίες. Σύμφωνα με τον δρα Λεβέ, οι ορμόνες κατά την εγκυμοσύνη θα μπορούσαν πιθανώς να οδηγήσουν σε αλλαγές στα κύτταρα του εγκεφάλου, αλλά κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατό να συμβεί στην ενήλικη ζωή. Θα μπορούσαν δηλαδή οι ορμόνες που εκκρίνονται κατά την εγκυμοσύνη, να παίζουν ρόλο στον σεξουαλικό προσανατολισμό; Αυτή είναι μία υπόθεση που έχει ευρέως επιβεβαιωθεί στα ζώα.

Ερευνες του δρος Μπάλταζαρ σε ιαπωνικά ορτύκια έδειξαν ότι όταν εμποδισθεί η έκκριση κάποιων ορμονών στα έμβρυα των θηλυκών, τότε αυτά αναπτύσσουν αρσενικές συμπεριφορές, ενώ αντίστοιχα όταν γίνει έγχυση θηλυκών ορμονών σε αρσενικά έμβρυα αυτά χάνουν κάθε αρσενική συμπεριφορά.

Παρότι τέτοιες έρευνες δεν θα ήταν ηθικό να πραγματοποιηθούν σε ανθρώπους, έχουν κατά το παρελθόν παρατηρηθεί παρόμοιες επιπτώσεις. Μεταξύ 1942 και 1945, όταν το Ανατολικό Βερολίνο βομβαρδιζόταν, παρατηρήθηκε αύξηση στη γέννηση ομοφυλόφιλων ανδρών, γεγονός που θεωρήθηκε ότι συνδέεται με τα αυξημένα επίπεδα στρες των μητέρων κατά την εγκυμοσύνη. Πιο πρόσφατες παρατηρήσεις, κατέγραψαν «αγορίστικες» συμπεριφορές σε κορίτσια που εκτέθηκαν σε υψηλά επίπεδα ανδρικών ορμονών όταν ήταν έμβρυα.

Ὑπάρχουν λοιπόν σοβαρές ἐνδείξεις , καί ἀποδείξεις ὅτι, μία ὁρμονική διαταραχή τῆς μητέρας ὅταν εἶναι ἔγκυος νά εἶναι εἰς θέση νά ἐπιφέρει στό ἔμβρυο μία ὁρμονική διαταραχή ὅταν σχηματίζεται ἡ φωνή του καί τά φωνητικά του ὄργανα. Τό στρές, ἡ κακή ψυχολογία, ἡ λάθος διατροφή, ἐξωτερικοί καί ἐσωτερικοί παράγοντες ἄγνωστοι καί γνωστοί νά ἔχουν συμβάλει, ἀλλά καί ἐδῶ ἡ ὀρθόδοξος πίστη μας, ἡ ὀρθοδοξία, καί ἐδῶ μπορεῖ νά βοηθήσει, σύν τήν καλή ἐπιστημονική γνώση (γιά καλή διατροφή, ἰδανικό περιβάλλον, κλπ). Διότι μονόπλευρη ἀντιμετώπιση δέν εἶναι ποτές ὀρθόδοξη συμπεριφορά. Ἡ θρησκευτική ὀρθόδοξη πίστη καί συμπεριφορά (προσευχή, εὐχές τῆς Ἐκκλησίας μας, ἁγιασμός, κλπ) ἔρχεται καί ἁγιάζει τήν ὀρθή ἐπιστημονική γνώση καί ὀρθήν συμπεριφορά. Δέν μπορεῖ ἐπί παραδείγματι νά διατρέφεται μία ἔγκυος μέ κάκιστη τροφή καί νά περιμένει μόνον ἀπό τήν προσευχή νά ἔχει καλή ἐγκυμοσύνη. Εἶναι σάν τό περιστατικό (στήν Ἁγία Γραφή) πού ἔλεγε ὁ Σατανάς στό Χριστό μας , δηλαδή νά πέσει ἀπό τόν γκρεμό, καί δέν θά πάθει τίποτες . Βεβαίως Ὁ Χριστός ὡς Θεός δέν μποροῦσε νά βλαφτῆ, καί βεβαίως μποροῦσε νά κάνει ὑπερφυσικά πράγματα, ἀλλά δέν τά ἔκανε γιά πολλούς λόγους, πρῶτον ὅτι διά τῆς συμπεριφορᾶς του δίδασκε τόν ἁπλό ἄνθρωπο, τόν δίδασκε ταπεινοφροσύνη, νά μήν ἐπιδεικνύεται, νά μήν ἀναιρεῖ τούς νόμους τῆς φύσης, πού συνεπάγεται περιφρόνηση τῶν νόμων Τοῦ Θεοῦ, διότι Ἐκεῖνος δημιούργησε τούς φυσικούς νόμους, καί νά μήν φέρει συνέχεια στό στόμα του Τόν Θεό γιά πράγματα πού μπορεῖ νά κάνει μόνος του, ἤ μάταια, καί νά εἶναι καί πρός τό καλό του. Ἀκόμα καί ὅταν προσευχόταν δέν τό ἔκανε διότι εἶχε ἀνάγκη τήν προσευχήν, ἀλλά γιά νά διδάξει τούς ἀνθρώπους στό νά προσεύχονται.

Ἄς δοῦμε καί μερικές προτάσεις ἀπό ἔρευνα Ἕλληνα ἐπιστήμονα, πού συνέλεξα ἐπιλεκτικά (προτάσεις) ἀπό κείμενο του

(στό μονοτονικό- ἀπό τό διαδίκτυο).

ΤΑ ΕΝΑΠΟΘΕΤΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΩ ΟΤΙ Η ΦΩΝΗ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΕΛΙΚΑ.

Επίδραση των ορμονών και της ηλικίας στη φωνή των τραγουδιστών.

Δρ. Κων. Λαμπρόπουλος Χειρουργός ΩΡΛ Φωνίατρος Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Φωνιατρικής & Εφαρμοσμένης Λαρυγγολογίας.

Επίδραση ορμονών στον λάρυγγα : ο λαρυγγικός βλεννογόνος αποτελεί όργανο στόχο για τις γυναικείες ορμόνες επίδραση ορμονών στον λάρυγγα ο λαρυγγικός βλεννογόνος αποτελεί όργανο στόχο για τις γυναικείες ορμόνες.

Επίδραση ορμονών στον λάρυγγα

οιστρογόνα : ενισχύουν την αδενική λαρυγγική κυτταρική παραγωγή και αυτομάτως το βλεννογόνο του λάρυγγα, καθιστώντας τον λεπτό, καθαρό, ελαστικό και προσθέτοντας αυτομάτως στις φωνητικές χορδές τις αντίστοιχες ιδιότητες.

προγεστερόνη: ασκεί μια αντιπολλαπλασιαστική δράση στον λάρυγγα επιφέρει επιθηλιακές αλλαγές, που μειώνουν την εκκριτική ιδιότητα του βλεννογόνου. Αυξάνει την οξύτητα των αδενικών λαρυγγικών κυττάρων. προκαλεί ξηρότητα, πάχυνση του βλεννογόνου και οίδημα των φωνητικών χορδών. Τα αυξημένα επίπεδα των ανδρογόνων ενισχύουν την ξηρότητα και πάχυνση του φωνητικού βλεννογόνου.

Επίδραση ορμονών στον λάρυγγα παιδική ηλικία :

κατά την παιδική ηλικία, επειδή τα επίπεδα της προγεστερόνης, των οιστρογόνων και των ανδρογόνων είναι πολύ χαμηλά, δεν

παρουσιάζονται δραματικές αλλαγές στην φωνητική ποιότητα.

Ολα τα κορίτσια μέχρι 10 ετών (χωρίς έμμηνο ρύση) που εξετάστηκαν είχαν μέση συχνότητα φώνησης 290 Hz και ο λαρυγγικός βλεννογόνος στην βιντεοστροβοσκόπηση ήταν φυσιολογικός μετά την εφηβεία… μείωση της θεμελιώδους συχνότητας κατά το ένα τρίτο, σε σύγκριση με τη φωνή κατά την παιδική ηλικία αύξηση του εύρους και της συχνότητας ταλάντωσης των φωνητικών χορδών. Τα επίπεδα των οιστρογόνων κατά το πρώιμο μέρος του κύκλου (το πρώτο μέρος του κύκλου μέχρι την ωορρηξία) αυξάνονται, προκαλώντας μικρό οίδημα στο επίπεδο των φωνητικών χορδών.

Μετά την ωορρηξία, τα επίπεδα της προγεστερόνης αυξάνονται σημαντικά ενισχύοντας το φωνητικό οίδημα. Οι εκκρίσεις των αδένων αυξάνουν σε συνδυασμό με τα οιστρογόνα τον ερεθισμό

της προγεστερόνης και έπειτα από 7 με 8 ημέρες μετά την ωορρηξία (ωχρινική περίοδος -16η -23η μερα), οι τιμές της προγεστερόνης και των οιστρογόνων μειώνονται ξηρότητα των φωνητικών χορδών αύξηση της οξύτητας μειωμένος μυϊκός τόνος των λαρυγγικών μυών οίδημα των φωνητικών χορδών. Το φωνητικό εύρος είναι μειωμένο οι αρμονικές είναι υψηλές η ποιότητα της φωνής παρουσιάζει σημαντική αλλαγή κυρίως κατά το τραγούδι (στους επαγγελματίες χρήστες φωνής) και λιγότερο στους απλούς ομιλητές.

Προεμμηνορροϊκή περίοδος : Αλλαγές στον λάρυγγα Ξηρότητα των φωνητικών χορδών. Αύξηση της οξύτητας (συχνά εντείνεται από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση). Μειωμένος μυικός τόνος των λαρυγγικών μυών Οίδημα , των φωνητικών χορδών Διάταση μικροαγγείων.

Έμμηνος ρύση: Αλλαγές το λάρυγγα αλλαγές στη μάζα των φωνητικών χορδών οίδημα στις φωνητικές χορδές υπερτροφία του βλεννογόνου άφθονη , υγρή λεπτή, βλέννα. Βλεννογόνος των φωνητικών χορδών διογκώνεται η επαφή μεταξύ των φωνητικών χορδών είναι λιγότερο αποδοτική μειωμένη δόνηση

Στροβοσκόπηση : ελαφρύ οίδημα και ερεθισμός στις φωνητικές χορδές, μειωμένη ένταση στους φωνητικούς μύες.-

Φωνητικά συμπτώματα – τιμές jitter: υψηλές για γυναίκες με ΠΕΣ.

Εγκυμοσύνη

1ο-2ο τρίμηνο: δεν υπάρχουν αξιοσημείωτες αλλαγές

3ο τρίμηνο : Αλλαγές στο λάρυγγα: βλεννογόνος υπεραιμικός και οιδηματώδης αφυδάτωση του βλεννογόνου πάχυνση του φωνητικού ιστού Φωνή αναπνευστική φωνή χαμηλή ένταση βραχνάδα μεγάλη προσπάθεια για την παραγωγή φωνής φωνητική κόπωση μείωση του Μέγιστου Χρόνου Φώνησης.

Ανδρικές φωνές: Σταθερότερες στην διάρκεια του χρόνου

Οι «ψηλές» φωνές μετά την ηλικία των 55+ χάνουν σταδιακά το εύρος και την ευελιξία τους . Οι «μπάσες» φωνές αντέχουν περισσότερα χρόνια.

ΠΟΥ ΝΑ ΕΥΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

Νά εὑρίσκεται ἔξω ἀπό τήν ἀστικότητα μεγαλουπόλεων, ὥστε νά διαθέτουν καί γῆ πού θά καλλιεργοῦν οἱ νοσοῦντες μέ σκοπό τήν σκληραγωγίαν τοῦ σώματος τους, καί ὄχι νά διατηροῦν τήν μαλθακότητα τους πού ἐπηρεάζει ἀναμφίβολα τήν ψυχή τους, τό ἴδιο τό πνεῦμα τους. Αὐτό περί μαλθακότητας σώματος τό εἶχε ἀναφέρει πολλές φορές ὁ ἅγιος Παΐσιος ὡς μία σοβαρή αἰτία ἀποκατάστασης τῶν ἀνθρώπων πού ρέπουν πρός στήν θηλυπρέπεια. Βεβαίως καί δέν ὑπάρχει πουθενά στόν «προοδευτικό» κόσμο ἕνα τέτοιο κέντρο ἀποκατάστασης ταυτότητας φύλου- γι’ αὐτό συνεχίζει καί νά νοσεῖ ὁ δῆθεν «προοδευτικός» Δυτικοῦ τύπου κόσμος μας. Ἀντί λοιπόν νά παρασέρνονται τά παιδιά στό τετελεσμένο γεγονός, τό σατανικό : «διόρθωση φύλου», νά ἀντικατασταθῆ αὐτό τό νομοσχέδιο μέ τό « ὀρθόδοξος θεραπευτική ἀποκατάσταση ταυτότητας φύλου» μέσα ἀπό ἱδρύματα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος πού θά συμμετέχει καί ἡ κοινωνική πρόνοια τῆς πολιτείας. Ἕνα παρόμοιο μέτρο (γιά τήν πορνεία) εἶχε προτείνει καί μακαριστός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁμίλησε γιά ΝΗΣΟΝ ΚΑΘΑΡΣΕΩΣ, ἄς τόν ἀκούσουμε:

 

« Μεταξ τν μέτρων, τ ποα πειγόντως θ πρεπε ν ληφθον, μες τολμμεν ν ποδείξωμεν συντόμως τ έξς:
ΙΔΡΥΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΝΑΜΟΡΦΩΤΗΡΙΟΥ τ
ν γυναικν, α ποαι παρεστράτησαν κα ζον κ το ασχρο μπορίου τς δίας σαρκός. Δν γνοομεν, τι πάρχει τοιοτον ναμορφωτήριον ες κάποιαν συνοικίαν τν θηνν, λλ μία φωτογραφία, ποία κατ’ ατς δημοσιεύθη ες θηναϊκν φημερίδα κα παρουσιάζει τς τροφίμους π στέγης το οκήματος κα δι τς λης στάσεώς των ν προκαλον τος διαβάτας, ποδεικνύει, τι τοιοτον ναμορφωτήριον δν δύναται ν λειτουργήση κα εδοκιμήση ν μέσω τς πρωτευούσης. Κάπου λλο πρέπει ν ενε. Μακρν τν πειρασμν, ες μίαν π τς ρημικς νησίδας πο χει λλάς, κε ν κτισθ δι τν σκοπν τοτον συγκρότημα κτιρίων περ θ περιλαμβάνη κοιτνας, αθούσας διδασκαλίας, ργαστήρια, Ναν τς ειπαρθένου Μαρίας. Συγκρότημα φωδιασμένον μ λα ν γένει τ μέσα ες τρόπον στε α δυστυχες ατα πάρξεις, ο καρπο κα τ θύματα τς σημερινς θλιότητος τς κοινωνίας μας, ν ερουν στοργήν, νναβαπτισθον ες τν κολυμβήθραν τν ραίων παραδόσεων τς Χριστιανικς, τς ρθοδόξου λλάδος. π τν πνον κλεκτν χριστιανν λληνίδων θ δύνατο ν συντελεσθον θαύματα.»

Αὐτά εἶπε ὁ ἡρωικός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης.

Νά ἔχει τέτοια ἱδρύματα λοιπόν τό ἑλληνικό κράτος μας , διότι ἐγεννήθη ὁ Ἕλλην ὄχι μόνον διδάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητας, ἀλλά καί πρωτεργάτης τῶν καλῶν ἐπιστημῶν. Ἐξερχόμενοι ἀπό αὐτά νά πιστοποιοῦν ὄχι μόνον ψυχοσωματικῶς τήν ἀποκατάσταση, ἀλλά τήν κοσμίαν διαγωγήν γιά θέληση ἐντάξεως τους μέσα εἰς τήν ὑγιῆ κοινωνίαν. Καί νά θεσπιστοῦν νόμοι ἄλλοι, δηλαδή ἀντί νά ὑπάρχουν νόμοι πού διαιωνίζουν τήν ὁμοφυλοφιλίαν, μέ τήν μορφήν συμπεριφορᾶς καί ἀποδοχῆς τους πού προσβάλλονται (ἐκ τρίτων) γιά τήν ἰδιαιτερότητα τους (ἀποδεκτῆς ὅμως ἐκ τῶν ἰδίων ἀνωμάλων ἡ ὁμοφυλοφιλίαν), νά ὁρισθοῦν νόμοι πού ἀποτρέπουν τήν χλευαστικήν καί κοροϊδευτικήν συμπεριφοράν ἀνθρώπων μέ θηλυπρεπῆ συμπεριφορά πού δέν ἀποδέχονται ὅμως τήν ἀνωμαλίαν, καί εὑρίσκονται εἰς καθεστώς ἀποκατάστασης. Στήν πρώτη περίπτωση ὁ σημερινός ἀντιρατσιστικός νόμος ἀσφαλίζει τήν ὁμοφυλοφιλίαν πρός διαιώνισιν, ὁ δέ ὀρθῶς (πού προτείνουμε) ἀποτρέπει τήν διαιώνισιν τῆς ὁμοφυλοφιλίας, καί συμβάλει στήν προστασίαν ἀνθρώπων πού εὑρίσκονται ὑπό καθεστώς θεραπείας καί συμβάλει πρός τήν ὁμαλή ἔνταξιν τους στήν κοινωνίαν. Οἱ νόμοι νά διέπονται ἀπό σεβασμόν τοῦ ἀνθρώπινου προσώπου, ὡς κατ’ ὁμοίωσιν Θεοῦ πού ἐπλάσθη ὁ ἄνθρωπος, καί ὄχι μέ τό νά ἀσεβοῦν εἰς βάρος του ἀποδεχόμενοι ἄλλη μορφή, σατανιστική= ὁμοφυλοφιλικήν. Οἱ ἄνθρωποι νά παραδειγματισθοῦν ἀπό τίς μέλισσες, πού σέβονται τόν δημιουργό τοῦ ἀνθρώπου, τόν Ἰησοῦ Χριστό μας, καί νά μήν ἐπιζητοῦν νά ἀμαυρώσουν αὐτήν τήν εἰκόνα, ὅταν ἀντιλαμβάνονται ὅτι ὁ Σατανάς τό ἐπιδιώκει αὐτό, δηλαδή τήν μετάλλαξιν, διάβρωσιν καί ἐκφυλισμόν τῆς φύσεως τοῦ ἀνθρώπου.

Ἱδρύοντας λοιπόν τέτοια ἱδρύματα , ἡ ἑλληνική πολιτεία στρέφεται πρός λύσιν τοῦ προβλήματος, μετά τήν ὄχι τόσο ὡς διάγνωση (ἐκ τρίτων) ἀλλά τήν λανθασμενην ἀποδοχή ἐκ τῶν ἰδίων ὅτι . . . καλῶς εἶναι ὁμοφυλόφιλοι. Καί ἐάν τό ἀρνηθοῦν (οἱ πάσχοντες, ἤ οἱ μή μετανοημένοι) στό νά βρεθοῦν εἰς αὐτά τά ἱδρύματα ἀποκατάστασης τῆς ὑγείας τους, ἀφοῦ συνεχίζουν νά συμπεριφέρονται ἀπρεπῶς, νά ἀρνῆται καί ἡ πολιτεία δικαιωματικά νά τούς παραχωρεῖ τό δικαίωμα πρός ἐργασίαν εὑρισκόμενοι καί ἄλλοι ἄνθρωποι μέσα στό χῶρον ἐκεῖνον, ὅπως ἀρνῆται σέ ἕναν μή πτυχιοῦχο ἠλεκτρολογίας νά ἀσκήσει τό ἐπάγγελμα τοῦ ἠλεκτρολόγου, ἤ ἕναν μέθυσο στό νά εὑρίσκεται μεθυσμένος σέ ὥρα ἐργασίας, ἤ ἡ πολιτεία σέ ἕναν ὁδηγό μέθυσο˙ ὁμοίως καί ὁ ἐργοδότης (πού εὑρίσκεται ἡ ἐπιχείρηση του κάτω ἀπό τόν νόμο τῆς πολιτείας) νά ἐναρμονισθῆ μέ τούς νόμους τῆς πολιτείας. Ἄς σεβαστῆ ἡ πολιτεία ἐπιτέλους τά δικαιώματα τῶν ἐργαζομένων, πού δέν ἐπιθυμοῦν νά ἐργάζονται δίπλα σέ ἀμετανοήτους ὁμοφυλόφιλους, ἀλλά μόνον δίπλα σέ ἀγωνιζομένους φιλοτίμους συναδέλφους των, ὅπως ἀποκαταστήσουν καί ἐλευθερωθοῦν ἀπό τό κουσούρι τους. Ἡ ἐπίμονη τους (τῶν ὁμοφυλόφιλων) σέ ἄρνηση νά συμμορφωθοῦν, καί ἡ ὑποκύπτουσα πολιτεία στίς δικές τους ὁδηγίες ἀνοχῆς ἰσοδυναμεῖ μέ πράξη ἀποδόμησης τῆς κοινωνίας, καί αὐτό ἡ κάθε σωστή κοινωνία δέν πρέπει νά τό ἀποδεχθῆ. Εἶναι ὡς νά κατατάσσεται ἕνας ἔφεδρος ἀξιωματικός στόν στρατό, καί νά ἀρνῆται νά φορεῖ τήν στολή τοῦ ἑλληνικοῦ στρατοῦ, ἔτσι καί ἡ πολιτεία, μπορεῖ νά μήν ἔχει βεβαίως τίς ἴδιες αὐστηρές ἀρχές ἑνός σώματος στρατοῦ, ἀλλά ἐάν ἀφεθῆ στίς ακραίες ἀπαιτήσεις τῶν νοσηρῶν συμπεριφερόμενων πολιτῶν , χωρίς ἀρχές καί τάξη, ὁδηγῆται ἡ ἴδια ἡ πολιτεία στήν ἀναρχία καί ἐκφυλισμό συμπεριφορῶν καθωσπρεπισμοῦ.

Ἐάν βαδίσουν μέσα στά δικαιώματα τῶν ὁμοφυλοφίλων ὅπως τά καθορίζουν οἱ σατανιστές, τούς ἀναγνωρίζουμε τότες καί αὐτομάτως ὡς τρίτο φύλο, καί ὄχι ὡς ἀσεβεῖς πού εἶναι, ἔτσι βαδίζουν ἀθεράπευτοι καί μέσα στήν ὁδό πού ὁδηγεῖ στήν ἀπώλεια τῶν ψυχῶν τους. Ἐάν ἀποδεχτοῦμε ἕνα σῶμα σάν ἐκκλησία πού εὑρίσκεται μέσα στήν πλάνη καί τήν ἁμαρτία, συμπορευόμαστε μαζί του εἰς τήν ὁδόν τῆς ἀπωλείας, ἀποδεχόμαστε τήν ἐκκλησία τοῦ Ἀντιχρίστου, ἀποδεχόμαστε τό ἴδιο τό σῶμα του ὡς Ἀντιχρίστου. Μήπως καί τό αὐτό δέν ἔγινε στήν ἀποκαλούμενη παραπλανητικῶς ὡς «ἱερά» σύνοδος τῆς Κρήτης ; ἀποδεχόμενοι κάποιοι ἐκπεσόμενοι καί πλανεμένοι «ὀρθόδοξοι» τό σῶμα τῶν ἀνωμάλων ἐκκλησιῶν ὡς πραγματικές ἐκκλησίες ;

Ὀσφραίνονται λοιπόν κάποιοι βουλευτές καί βουλευτίνες καί ἀφουγκράζονται λοιπόν τόν ἁμαρτωλό ἐκεῖνο ρυθμό τῆς ὅποιας μικρῆς ποσοστιαίας μονάδας τῆς παρασυρμένης κοινωνίας μας , σάν κάποιοι αἱμοβόροι λύκοι καί ἀλεποῦδες οἱ «οὐδέτεροι» πολιτικοί μας κρυφτῆκαν πίσω ἀπό τά 30 ἀργύρια τῶν ψήφων τους, αἱμοβόροι ἐκμεταλλευτές, καί πού εἶναι φυσικά 1000 φορές χειρότερα σέ αἱμοβοροσύνη ἀπό αὐτά τά αἱμοβόρα κτήνη, καθώς τά ἄγρια κτήνη οὐδέποτε διαστρέφουν τή φύση τους συμπεριφερόμενα παρά φύση , πλήν κάποιων ἐξαιρέσεων ποῦ κατελήφθησαν ἀπό δαιμόνια. Αἰσθάνονται οἱ πολιτικάντηδες ἐκεῖνοι ἀσφαλεῖς πίσω ἀπό τήν ἀθλία κρυψώνα τους (τή δῆθεν οὐδετερότητα τους) . Ἐπιθυμοῦν ὡς τά αἱμοβόρα πολιτικά ἁρπακτικά νά μή χάσουν οὔτε μία ἀπό τίς ψήφους ὅλων τῶν ἔχοντα δικαίωμα ψήφου, ψήφων καί ἀπό τίς δύο πλευρές τοῦ κόσμου, ἐξαπατῶντας τους, καί ἀδιαφορώντας ἐάν ρίξουν τίς ψυχές τους στήν κόλαση.

Προειδοποίηση τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη: «καί ὁ σκοπός, ἐάν ἴδη τή ρομφαίαν ἐρχομένην καί μή σημάνη τῇ σάλπιγγι, καί ὁ λαός μή φυλάξηται, καί ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβη ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διά τήν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καί τό αἷμα ἐκ χειρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω» (Ἰεζεκιήλ, 23, 6). Μέ ἄλλα λόγια: Οἱ ψυχές, ὅσων χάνονται, θά ζητηθοῦν ἀπό αὐτούς, πού δέν ἔκαναν καλά τήν δουλειά τους ὡς φύλακες τοῦ ποιμνίου τους.»

Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΗ ΤΗΝ ΣΚΛΑΒΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ ΕΘΝΩΝ.

Τό Ἰσραήλ τότες εἶναι φανερό ὅτι σκλαβώθηκε ἐκ τῶν ἁμαρτιῶν του, καί ὑποδουλώθηκε στούς ἄλλους λαούς , σκλαβώθηκε καί ὑποτάχθηκε στούς ἰσχυρότερους ἐκ αὐτοῦ. Ἡ Αἴγυπτος τῆς ἐποχῆς τῶν *ἑπτά πληγῶν τοῦ Φαραώ (συμβολίζει ὁ ἀριθμός 7 τίς πολλές πληγές) εἶχε λάβει μία πολιτική ἀπόφαση (ἐκ τοῦ ἀνώτατου ἄρχοντα τῆς χώρας) νά μήν ἐλευθερώση τούς Ἰσραηλίτες , καί νά συνεχίζει νά τούς ἔχει ὡς σκλάβους. Αὐτό νά τό ἐνθυμηθῆ ὁ σημερινός πρωθυπουργός τῆς χώρας πού διακηρύσσει ὅτι τό 2018 θά τελειώσουμε ἀπό τά μνημόνια καί θά εἴμεθα πλέον ἐλεύθεροι. Οἱ «Φαραώ τῆς Εὐρώπης» σήμερα αὐτό οὐδέποτε θά τό δεχθοῦν, πόσο μᾶλλον ὅταν λαός καί ἐξουσία μείνουν ἀμετανόητοι καί δέν ἀποβάλουν τίς ἁμαρτίες τους, μή δίνοντας τό προβάδισμα στόν Χριστό μας ὅπως μᾶς ἐλευθερώσει. Ἡ πολιτική ἐκείνη ἀπόφαση τοῦ Αἰγύπτιου βασιλιά νά μήν θελήσει τήν ἀπελευθέρωση (τότες στήν ἱστορική ἐποχή τῶν 7 πληγῶν τοῦ Φαραώ) δέν εἶχε καμμία σχέση μέ τό θρησκευτικό συναίσθημα τῶν μετανοημένων Ἰσραηλιτῶν, ἀλλά ὀφειλόταν ὡς πνευματικό αἴτιο ἀπό τήν προηγούμενη ἀμετανοησία τοῦ Ἰσραηλίτικου λαοῦ, ἁπλῶς ἐπέμεναν οἱ Αἰγύπτιοι ὡς δυνάστες τους, καί ἀκολούθησαν οἱ πληγές-τιμωρίες ἐκ Θεοῦ προερχόμενες πού τούς ἔπληξε, καί ἔτσι ὑποχωρῆσαν. Καί αἴτιον ἐπέμβασης Τοῦ Θεοῦ ἦταν πού ζήτησαν οἱ Ἰσραηλίτες μέ δάκρυα μετανοίας ἀπό τόν Θεό τήν πολυπόθητη ἐλευθερίαν τους. Ὅμως ἡ Αἴγυπτος εἶχε οἰκονομικά ὠφελήματα ἐκ τῶν Ἰσραηλιτῶν, δούλευαν γιά αὐτούς ὡς σκλάβοι, καί δέν εἶχαν σκοπό νά τούς ἀφήσουν νά φύγουν, ἦταν μία καθαρή πολιτική ἀπόφαση, ὅπως λαμβάνουν ἐπί παραδείγματι σήμερα τά ξένα κέντρα , καί βάζουν καί τούς ἀδύνατους (πνευματικῶς) καί ἄνανδρους πολιτικούς ἄρχοντες μας νά ἐφαρμόσουν τά ἐπώδυνα μέτρα πού θεωροῦν ὅτι πρέπει νά ἐπιβληθοῦν στόν ἑλληνικό λαό. Πολιτικά μέτρα πού εἶναι καί ἡ αἰτία γιά τά θλιβερά ἀποτελέσματα στήν ἑλληνική κοινωνία μας, ὅπως τίς τόσες αὐτοκτονίες τῶν συμπολιτῶν μας, καί τά διάφορα ἄλλα ἐπερχόμενα δράματα καί τραγωδίες (κυρίως οἰκογενειακές) πού ἐπέφεραν τά ξένα κέντρα πού μᾶς ἐλέγχουν ἄμεσα σέ ἐπίπεδο οἰκονομικό, μέ τίς ὅποιες ἄλλες προεκτάσεις κατοχῆς τους (δηλαδή ἐκτός τῶν οἰκονομικῶν μᾶς ἐλέγχουν ἔμμεσα καί σέ ἄλλους τομεῖς, ὅπως ἀπό ὅτι ἀποδείχθηκε καί τῆς παιδείας, καί ἄλλων πολλῶν). Ἡ διαφορά μας μέ το Ἰσραήλ , τήν ἐποχή τῆς ἀρχαίας ἐκείνης περιόδου στήν Αἴγυπτο εἶναι ὅτι ἐμεῖς ΔΕΝ μετανοήσαμε ἀκόμα γιά νά ἐπέλθει καί ἡ δικαιοσύνη Τοῦ Θεοῦ ὅπως μᾶς ἐλευθερώσει.

Ὅλοι πλέον οἱ Ἕλληνες (πλήν κορεσμένων σάπιων καρδιῶν, καί ἄρρωστων βαριά στήν ψυχή) ἐπιθυμοῦν νά ἐλευθερωθοῦμε ἀπό τά μνημόνια, καί τούς ἀντιχριστιανικούς νόμους τοῦ κράτους πού εἶναι ἡ πνευματική αἰτία γιά κάθε τί πού νοσεῖ καί δυστυχεῖ ἡ ἑλληνική κοινωνία, ὁ ἴδιος ὁ ἑλληνικός λαός. Γιά νά ἐλευθερωθοῦμε ὅμως καί νά ἐπέλθει ἡ τιμωρία (ἐάν ἐπιμένουν) στά ξένα κέντρα μετά τῶν μασόνων ἑλλήνων πολιτικῶν μας, πού θά ἀρνηθοῦν ὡς τόν Αἰγύπτιο βασιλέα τῶν 7 πληγῶν τήν ἐλευθερίαν μας, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΟΛΑ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΤΙΝΑΞΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΒΕΡΚΟ ΤΟΥ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΑΝΤΗΔΕΣ ΜΕ ΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.

Ὅταν θά μετανοήσει, τότες καί θά ἀποκατασταθῆ καί ἡ ἐλευθερία μας, θά σταματήσουμε νά εἴμεθα σκλάβοι τῶν δαιμόνων μετά τῶν ὀργάνων τους (ξένα κράτη, καί παλιανθρώπων).

Ἄς ἔρθουμε ὅμως στό κυρίως θέμα μας, πού ὅπως διαβάσατε στόν τίτλο τοῦ παρόντος πονήματος:

ΠΩΣ ΟΙ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΛΑΘΕΜΕΝΕΣ , ΑΔΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΒΔΕΛΥΓΜΑΤΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΚ ΤΩΝ ΑΝΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ (Ἀρχιερέων καί ἱερέων), ἀλλά ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΩΣ ΚΑΚΩΝ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ (μεταξύ τοῦ λαοῦ καί τῆς ἰδίας τῆς πολιτικῆς ἐξουσίας, ὅλοι ἀμετανόητοι , μέσα σέ μία ἀντιχριστιανική κοινωνία) .

Τό παραπάνω πού μόλις διαβάσατε εἶναι δυνατόν νά συμβαίνει ὄχι κατά σπάνιες περιπτώσεις, ἀλλά κυριολεκτικῶς, καί θά τό ἀποδείξουμε παρακάτω.

Ἡ στατιστική ἐπιστήμη εἶναι μία πράγματι καλή ἐπιστήμη , ἀλλά μόνον ὅταν γνωρίζει κάποιος νά τήν χρησιμοποιεῖ στόν κατάλληλο τόπο καί χρόνο, χωρίς ὅπως σήμερα νά χρησιμοποιῆται πολλές φορές ἀπό τούς πολιτικάντηδες γιά ἐξαπάτηση τοῦ λαοῦ.

Ὁ ὁρισμός τῆς ὀρθῆς χρήσης τῆς στατιστικῆς ἐπιστήμης:

Καλή χρήση τῆς στατιστικῆς ἐπιστήμη ὀνομάζεται ὅταν ἔχεις τήν ὀρθή διάκριση νά συνδυάζεις τήν κοινωνιολογία (ὡς ἐπιστήμη) μέ τά κοινωνικά πραγματικά γεγονότα τῆς ζωῆς (ἐπικαιρότητα, ἐπαγγελματικά, κλπ) ὅπου αὐτά συμβαίνουν σέ μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Παράδειγμα: Ἄς ἀναφέρουμε ἕνα κοινωνικό γεγονός ὡς συμπεριφορά, καί ἄς δοῦμε κατόπιν τά ἀποτελέσματα πού προέκυψαν σέ βάθος χρόνου. Ἡ δασκάλα ἤ ὁ δάσκαλος στό σχολεῖο , ἐπηρεασμένοι ἀπό τό πολιτικό κλίμα «προοδευτισμοῦ» τῆς ἐποχῆς των (βλέπε: ὅπως τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου ἐπί «Πασόκ» , καί ἄλλων πολιτικῶν φορέων) ὁμιλεῖ στίς μικρές μαθήτριες καί τῆς μικρούς μαθητές γιά τά δικαιώματα τῶν παιδιῶν, τά κομματικοποιεῖ ἐν πρώτης, καί ἀδιαφορεῖ γιά τά σπουδαῖα ἐκεῖνα καθήκοντα τους ὡς μαθητές καί μαθήτριες, πού θά διαμορφώσουν τήν μελλοντικήν ὁλοκληρωμένη προσωπικότητα τους σέ καλούς, χρήσιμους καί ἐνάρετους μελλοντικούς πολίτες. Τό ἀποτέλεσμα ὅπου προκύπτει λοιπόν στό ἐν λόγω παράδειγμα θά εἶναι νά ἐξεγερθοῦν οἱ μαθητές κάποτε καί νά παρασυρθοῦν γιά κατάργηση (ἐπί παραδείγματι) τῆς μαθητικῆς ποδιᾶς τῶν κοριτσιῶν στά σχολεῖα, καί ἄλλα πολλά τραγικά. Ἀπό μία τέτοια τάξη ξεπήδησαν πολλά ἀμόρφωτα παιδιά, πού σήμερα κατέλαβαν τήν ἐξουσία, ἀφοῦ προσαρτήθηκαν ἀπό τά μαθητικά καί φοιτητικά τους χρόνια μέ τήν «ἐπαναστατική» πολιτική (κομματικοποίηση) ἐνάντια στά ψυχωφελῆ διδάγματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Ὁ σημερινός πρωθυπουργός μας σέ κάποια συνέντευξη του , ἐδῶ καί πολλά χρόνια ὑπερηφανευόταν (μπροστά στόν δημοσιογράφο) ὅτι ἐκεῖνος ἦταν πού παρακινοῦσε, (παρακινούμενος ἀπό πολιτικά-ἰνδάλματα, νεανικά του εἴδωλα) τούς συμμαθητές του στό σχολεῖο του σέ πολλά «προοδευτικά» (ὅπως τήν κατάργηση τῆς μαθητικῆς ποδιᾶς, . . «ἀπελευθερώνοντας» τίς συμμαθήτριες του, κλπ) , καί χωρίς νά τό διανοῆται σήμερα ἡ διανοητική παχυδερμία τοῦ ἐγκεφάλου του, πού πωρώθηκε καί σάπισε , σέ τί παρονομαστή ἐξέπεσε ΣΗΜΕΡΑ ἡ ἑλληνική κοινωνία μας, στό ὅτι ἄρχισε μέ τήν κατάντια στά σχολεῖα μας, μία ἀνήθικη πασαρέλα τῆς ἀνήθικης μόδας (παρασυρόμενος καί αὐτός τότες ἀπό τά πολιτικά ἰνδάλματα του, ἰνδάλματα εἰσαγόμενα καί ντόπια), καί καταλήξαμε σήμερα (Ὀκτώβριος 2017) νά ἀποδεχόμαστε τήν ἀλλαγή . . φύλου στά ἀνήλικα παιδιά μας !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. Τό ἕνα κακό ἔφερε τό ἄλλο, καί ΝΑ ΤΩΡΑ, εὑρισκόμεθα στά πρόθυρα τῆς κολάσεως. Ἡ καλή λοιπόν χρήση τῆς στατιστικῆς ἐπιστήμη ὀνομάζεται ὅταν ἔχεις τήν ὀρθή διάκριση νά συνδυάζεις τήν κοινωνιολογία (ὡς ἐπιστήμη) μέ τά κοινωνικά πραγματικά γεγονότα τῆς ζωῆς (ἐπικαιρότητα, ἐπαγγελματικά, κλπ) ὅπου αὐτά συμβαίνουν σέ μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Ὁ χρονικές αὐτές περιόδους ἀναγνωρίζονται πολύ εὔκολα σήμερα ἀπό ἐξαγγελίες τῶν ἀντίχριστων πολιτικῶν μας γιά δῆθεν προοδευτική «ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ», γιά δῆθεν ἱστορικές ἀποφάσεις-ὁρόσημο γιά τήν πρόοδο (ὅταν ἐξαγγέλλονται τά δικαιώματα τῆς ἀνωμαλίας διά μέσου τῶν ἀνωμάλων, κλπ).

Γνωρίζουμε ἱστορικῶς μία ἀπό τίς πολλές θαυμαστές ἐμφανίσεις τῆς Παναγίας μας , συγκεκριμένα ὅταν εἶχε παρουσιασθῆ σέ κάποιον στρατιώτη μας καί τόν πληροφόρησε ὅτι ἡ αἰτία τοῦ πολέμου στήν χώρα μας (τό 1940) ἦταν οἱ ἁμαρτίες τοῦ λαοῦ μας. Ἀφήσαμε δηλαδή τήν ὀρθόδοξη πίστη μας, καί παρασυρθήκαμε τότες (κυρίως) ἀπό τίς βλασφημίες κατά τῶν ἱερῶν Προσώπων τῆς πίστεως μας. Γιά τήν ἴδια αἰτίαν (τήν βλασφημίαν) ἔκανε λόγο καί ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος, ἀλλά καί ὁ ἡρωικός ἐπίσκοπος Αὐγουστίνος Καντιώτης, ὁ ὁποῖος εἶχε μεγάλη ἁγιότητα , πρώτη αἰτία ἡ βλασφημία λέγαν καί οἱ δύο γιά τόν ἠθικό λόγο πού χάσαμε τήν Σμύρνη, καί ἐπακολούθησε ἡ Μικρασιατική καταστροφή. Αὐτές λοιπόν οἱ χρονικές συγκυρίες μέ τίς συγκεκριμένες τοπικές ἁμαρτίες μίας χώρας μέσα ἀπό τόν λαόν της καί τῶν ἡγετῶν της ἀποτελεῖ καί τό ἀναμενόμενο τραγικό ἀποτέλεσμα μετά τῶν ἱστορικῶν γεγονότων πού ἀκολούθησαν . Πρέπει λοιπόν νά ἐννοήσει ἐπιτέλους ὁ Ἕλλην καί ἡ Ἑλληνίδα ὅτι δέν εἶναι ΤΙΜΩΡΟΣ Ο ΘΕΟΣ, ἀλλά φεύγει ἐκ τῆς προστασίας μας, διότι ΕΜΕΙΣ ΤΟΝ ΔΙΩΧΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΣΙΑΝ ΜΑΣ. Ὁ κόσμος μας δέν εἶναι ὅπως ὁ παράδεισος στόν οὐρανό, πού δέν ὑπάρχει ἐκεῖ ὁ διάβολος γιά νά βασανίζει καί παγιδεύει τόν ἄνθρωπο, ἀλλά στόν κόσμος μας εὑρίσκονται οἱ δαίμονες καί ἔχουν δικαιώματα ἐπάνω μας ὅταν τούς τά παραχωρήσουμε διά τῶν ἁμαρτιῶν μας. Βεβαίως, ὁ Θεός δέν γνωρίζουμε σέ ὅλα πῶς ἐνεργεῖ, ἀλλά γνωρίζουμε ὅτι ὅπως καί νά ἐνεργεῖ ἔχει τήν δικαιοσύνη μέσα της ἡ κάθε ἐνέργεια του. Στά μάτια καί στήν νόηση τήν δική μας (τήν ἀνθρώπινη) μερικές φορές μπορεῖ νά φαίνεται σάν ἄδικο πού τιμωρῆται κάποιος, καί κάποιος ἄλλος δέν τιμωρῆται, ἀλλά πρέπει νά γνωρίζουμε ὅτι ὁ θάνατος, ἤ μία ἀρρώστεια κάποιου συνανθρώπου μας δέν εἶναι πάντα ἀποτέλεσμα τιμωρίας, ἀποτέλεσμα ἁμαρτίας, ἀλλά εἶναι καί ἐναλλακτικῆς λύσης ὡς Σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου , ἀφοῦ δέν διορθώνεται ἤ πρόκειται νά πράξη στό μέλλον κάποιο βαρύ ἀτόπημα ὁ ἄνθρωπος μέ καταδικαστικό ἀποτέλεσμα γιά τήν αἰωνιότητα τῆς ψυχῆς του . Ὁ θάνατος ἤ ἡ ἀρρώστεια εἶναι ἀποτέλεσμα ἀκόμα καί ἄλλων παραμέτρων καί συναθροιζόμενων καταστάσεων πού ἡ διάνοια μας πολλές φορές ἀδυνατεῖ νά συλλάβει. Τό ἀποκαλούμενο γεγονός ὡς : «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ» στήν Κρήτη, πού δέν ἦταν σύνοδος ἀλλά συνέδριο μασονικῶν πρότυπων , ἦταν μία θρησκευτική πράξη μέ ἀντίκτυπο τραγικότητας στήν ἑλληνική κοινωνία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕ αὐτή ἡ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΉ ΠΡΆΞΗ-ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΩΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΛΗΓΕΣ (πνευματικῶς) ΚΑΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (καταδικαστικά) , ΕΙΤΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (παιδαγωγικά) ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙΣ ΣΥΜΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΚΕΙΝΕΣ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΠΡΙΝ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΟΥΜΕ . Ἀναμφίβολα ὅμως, ὅποιοι τήν ἔφεραν αὐτήν τήν θρησκευτική ἀντιχριστιανική πράξη (τό Ἀντιχριστιανικό συνέδριο πού ἀποκάλεσαν βλάσφημα «ἱερά σύνοδος») θά καταδικασθοῦν δικαίως ἐάν δέν προλάβουν νά μετανοήσουν.

Λειτούργησαν οἱ πνευματικοί νόμοι. Ἦρθαν τά ἐπαίσχυντα καί τραγικά. Γιά νά μήν ἔχει ἰσχύη , ἐν δύναμη πνευματική ἰσχύ αὐτό τό κακό στήν κοινωνία θά ἔπρεπε νά ὑπάρξη ἐν πρώτης ἡ ὑγιῆ ἀντίδραση τῶν πνευματικῶν ποιμένων τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας μας, δηλαδή οἱ ἐπίσκοποι-ἱερεῖς, ἱερεῖς, ἱερομόναχοι, μοναχοί, διδάσκαλοι, διανοούμενοι . Κατά δεύτερον οἱ πολιτικοί ποιμένες τῆς πολιτείας , πού εἶναι οἱ ὑπουργοί, καί οἱ βουλευτές, κατά τρίτον (ὡς σειρά) τοῦ κάθε ἑνός ἀνθρώπου πού κατέχει διευθυντική θέση στήν κοινωνία μας μέσα ἀπό τό ἐπάγγελμα του, καί κατά τέταρτο τήν ἐξεγερθεῖσα συνείδηση τοῦ καθενός μας , ὡς ἀνθρώπου , ἐξεγείροντας συνειδήσεις κατά τῆς καθυπόταξης πατρίδος καί οἰκογενείας μας. Σκοπός ἦταν νά ἀντιδράσει σύσσωμος ὁ λαός.

Διαβάζοντας τό ὀρθόδοξο περιοδικό «ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ (τεῦχος 115- ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017) , ἀντιγράφουμε τό παρακάτω: «Ποῦ πηγαίνουμε; Παραφρονήσαμε; Συγχρόνως ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καλπάζει. Ἡ πλειονοψηφία τῶν ἐπισκόπων δέν συμφωνεῖ μέν μέ ὅλα αὐτά τά ἐπικίνδυνα –ὅπως φαίνεται σέ κατ’ ἰδίαν συζητήσεις– ἀλλά καί ἐλάχιστοι ἀντιδροῦν. Τί φοβοῦνται; Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς, θερμά σᾶς παρακαλοῦμε: ἀφῆστε τίς προκλητικές καί πολυέξοδες «φιέστες», μέ ἀφορμή ὀνομαστήρια καί πανηγύρεις, καί ἀφουγκρασθῆτε τήν φωνή τοῦ ἐξαθλιωμένου καί προδομένου ἑλληνικοῦ λαοῦ, πού εἶναι καί τό ποίμνιό σας. Ἄς μᾶς ἀφυπνήσει ἡ συγκλονιστική προειδοποίηση τοῦ προφήτου Ἰεζεκιήλ ἀπό τήν Παλαιά Διαθήκη: «καί ὁ σκοπός, ἐάν ἴδη τή ρομφαίαν ἐρχομένην καί μή σημάνη τῇ σάλπιγγι, καί ὁ λαός μή φυλάξηται, καί ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβη ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διά τήν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καί τό αἷμα ἐκ χειρός τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω» (Ἰεζεκιήλ, 23, 6). Μέ ἄλλα λόγια: Οἱ ψυχές, ὅσων χάνονται, θά ζητηθοῦν ἀπό αὐτούς, πού δέν ἔκαναν καλά τήν δουλειά τους ὡς φύλακες τοῦ ποιμνίου τους

Τό ἀποκαλούμενο λοιπόν γεγονός ὡς : «ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ» στήν Κρήτη, πού δέν ἦταν σύνοδος ἀλλά συνέδριο μασονικῶν πρότυπων , ἦταν μία θρησκευτική πράξη σοβαρώτατης βλασφημίας ἐκ κάποιων Ἀρχιερέων στήν πατρίδα μας, ὑποκινούμενοι ἀπό τόν ἀρχιοικουμενιστή Πατριάρχη Βαρθολομαῖο, μέ σοβαρά καί βαθύτατο ἀντίκτυπο τραγικότητας στήν ἑλληνική κοινωνία.

ΕΡΩΤΗΣΗ: ΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΑ ;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Ἦταν τά παρακάτω γενικώτερα (τό κατά δύναμιν διακρίσεως):

Οἱ κοινωνικές πληγές καταμετρῶνται ἀπό τήν χρονική στιγμή πού διεξήχθη ἡ ἀποκαλούμενη ὡς . . «ἱερά» σύνοδος, μέχρι σήμερα (τά μέσα Ὀκτωβρίου 2017). Ἡ στατιστική ἐπιστήμη μπορεῖ νά τό ἐπιβεβαιώσει.

1) Ξεπρόβαλε τό φρικιαστικό ἐκεῖνο πρόσωπο στά ἑλληνικά σχολεῖα μας , τό φρικιαστικό ἐκεῖνο μάθημα τῶν ἀντίχριστων θρησκευτικῶν, καί ὄχι τό ὀρθό πού ἦταν τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν.

2) Οἱ τουρκικές ἀπειλές καί παραβιάσεις στό Αἰγαῖο αὐξηθῆκαν 1000 % .

3) Ὁ ι παράνομοι λαθρομετανάστες αὐξηθῆκαν κατά ποσοστό 20%, καί μέσα σέ αὐτό αὐξήθηκε καί ἡ ἐγκληματικότητα τους.

4) Αὐξήθηκαν τά τοπικά (ἐπαρχιακά καί ἀστικά) ἀτυχήματα καί δυστυχήματα, καί οἱ κακουργηματικές πράξεις κάθε μορφῆς κατά 100%. Σέ μερικές περιοχές ὅπως Κρήτη καί ἄλλες περιοχές στήν πατρίδα μας συνέβησαν ἐκεῖνα μέ ἀδικαιολόγητο αὐξανόμενο ποσοστό, φθάνοντας σέ μερικά μέχρι καί τό 1000% σέ χρόνο λιγότερο τοῦ ἑνός μηνός !!! . Τά περισσότερα, συμβολίζαν φωναχτά πλέον τήν ἀνελευθερίαν τοῦ λαοῦ μας (χρέη, διαδικασίες γραφειοκρατίας χρονοβόρες, ταλαιπωρίες ἀπίστευτες, ἀπαγωγές, καί δικαστικές μηνυτήριες ἀγωγές κάθε εἴδους, κλπ).

5) Ξεπρόβαλε φανερά πλέον καί μέ ἀπύθμενη θρασύτητα ὅλο τό φρικιαστικό προσωπεῖο τῶν δικαιωμάτων τῶν ἀνωμάλων, ὡς κάτι . . «φυσικῆς» καί «δίκαιης» διεκδίκησης.

6) Αὐξήθηκαν στήν ἑλληνική κοινωνία οἱ καβγάδες , τά διαζύγια καί οἱ οἰκογενειακές τραγωδίες κατά 500%.

7) Ἰδιαίτερα ὁ καρκίνος καί τά καρδιακά ἐπεισόδια, ἀλλά καί οἱ ψυχοπάθειες αὐξηθῆκαν στό 150%. Τά περιβαλλοντικά ἀτυχήματα καί δυστυχήματα κατά 1500% , βλέπε ὁ Σαρωνικός, καί ἄλλα μικρότερα πού ἐσκεμμένα δέν δημοσιοποιοῦνται. Πρόσφατα μόνο (κατόπιν «ἑορτῆς») ἀνακοινώθηκε ὅτι μολύνθηκε καί ἡ χώρα μας (ὅπως καί ἡ ὑπόλοιπη Εὐρώπη) ἀπό ραδιενεργό στοιχεῖο-νέφος προερχόμενο ἀπό διαφυγή μικρῆς ἔκτασης πυρηνικῶν στοιχείων ραδιενέργειας ἐρευνητικοῦ κέντρου στήν Ρωσία. Στήν ὀρθόδοξη Ρωσία καλά θά κάνουν λοιπόν μερικοί Ἀρχιερεῖς καί ἱερεῖς τους νά ἀναθεωρήσουν τόν «καλό» (ὅπως κακῶς διακηρύσσουν) ρόλο τοῦ Π.Σ.Ε. (παγκόσμιου συμβουλίου ἐκκλησιῶν) διότι πρόκειται περί σφηκοφωλιᾶς ἀντιχρίστων ἐκεῖ μέσα. Τό παγκόσμιο συμβούλιο ἐκκλησιῶν εἶναι ἡ ἔδρα τοῦ Ἀντιχρίστου.

8) Οἱ καθημερινές ἀτασθαλίες στήν ὁμαλή λειτουργία τῶν ἑλληνικῶν δημόσιων ὑπηρεσιῶν αὐξηθῆκαν κατά 200% ὅπως καί οἱ ἄδικοι τρόποι ἀντιμετώπισης κοινωνικῶν ἀγαθῶν καί κοινωνικῶν δίκαιων προηγουμένων παροχῶν ἀπό τήν πολιτείαν πού ἔφτασαν στό ἄκρον ἄωτον τῆς θρασύτητας κατά 300% (ἕνα παράδειγμα: ἡ διακοπή, καί ἡ ἐξευτελιστική προσωρινή σύνταξη στίς χῆρες πού ἔχασαν τόν σύζυγον τους) .

9) Ἦρθε ἡ νομιμοποίηση τοῦ αἰσχροῦ συμφώνου συμβίωσης τῶν ὁμοφυλόφιλων . Μαζί μέ αὐτόν τό βδέλυγμα-νόμο ξεπρόβαλε καί ἡ ἀνηθικότητα ὅλων τῶν μορφῶν της , αὐξήθηκε ἐκ τοῦ ἀνήθικου λόγου καί τήν ἀνήθικη εἰκόνα, ξεπροβάλλοντας μέσα ἀπό τήν τηλεόραση καί τό ραδιόφωνο, καί φυσικά ἀπογειώθηκε διά τοῦ διαδικτύου στό ἐξωφρενικό ποσοστό τοῦ 1000% , κάποιο ποσοστό ἀδυνάτων προσεβλήθη μολυσματικά μέσα ἀπό τήν καθημερινότητα τῶν πολιτῶν πού δέν διέθεταν τήν προστασία πού ὁρίζει ἡ ἐκκλησία μας (ἐκκλησιασμός, ἐξομολόγηση, Θεία κοινωνία).

10) Ἦρθε (τέλος) μέ νόμο ἡ ἀλλαγή φύλου ἀπό τά 15 χρόνια (ἐδῶ θά ἐπακολουθήσει τραγικότατο «ντόμινο» ὀλέθριων καταστάσεων, κυρίως ὅσο περνάει ὁ χρόνος καί δέν θεραπεύεται ἡ πνευματική αὐτή ἀόρατη γάγγραινα. ΘΑ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΤΟ : ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ) . Μαζί μέ αὐτόν τόν νόμο-βδέλυγμα πέρασε καί ὁ νόμος γιά τήν ἀρχή ὠδίνων ἐκποίησης τῆς Θράκης στήν τουρκική μειονότητα. Καί δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο πού πέρασαν μαζί αὐτοί οἱ δύο νόμοι. Σημαίνει μᾶλλον ὅτι : ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΘΑ ΣΚΛΑΒΩΘΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟΝ. Ἡ Ἑλλάς ὅπως ἀνακοίνωσε γνωστός Ἁγιορείτης μας ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΕΤΑΝΟΗΣΟΥΜΕ ΚΡΑΝΙΟΥ ΤΟΠΟΣ.

Ἤδη προχωροῦν στήν πρόταση γιά νομιμοποίηση ἑνός ναρκωτικοῦ (τήν κάνναβη), τά ναρκωτικά χτυποῦν ὡς νομιμοφανῶν ἐγκληματιῶν πλέον τήν πόρτα τῶν παιδιῶν μας, ὥστε νά εἰσέρχονται τώρα νόμιμα στήν καταστροφή τῆς κοινωνίας μας. Οἱ εἰσαγγελεῖς μας καί τό δικηγορικό σῶμα τῶν ἑλλήνων (μαζί μέ τόν ἐξεγερμένο δικαίως μεγάλο ποσοστό τοῦ λαοῦ μας πού σταυρώνονται στό Γολγοθᾶ τους) , ἀντί νά βάζουν τά δυνατά τους, καί νά μήν ἀσχολοῦνται τόσο ἐνθέρμως μόνον μέ τίς καθημερινές κοινωνικές διαμάχες καί ἀσυμφωνίες τῶν ἀνθρώπων πού ἀλληλομισοῦνται, θά ἔπρεπε νά ἀσχολοῦνται σοβαρά μέ τούς ἀντιχριστιανικούς νόμους πού διαλύουν κυριολεκτικά τόν κοινωνικό ἱστό τῆς πατρίδος μας. ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ (ἔστω τούς λιγοστούς, ἀλλά ἰσχυρούς πού διαθέτει τό Σύνταγμα μας).

ΕΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Διαβάζουμε:

Πένθιμα θά χτυποῦν οἱ καμπάνες σέ ὅλες τίς ἐνορίες τῆς Μητρόπολης Αἰγιαλείας καί Καλαβρύτων, γιά μία ὁλόκληρη ἑβδομάδα, σέ ἔνδειξη διαμαρτυρίας τοῦ Σεβασμιώτατου μητροπολίτη Ἀμβρόσιου καί τῶν ὑπόλοιπων κληρικῶν τῆς περιοχῆς γιά τήν ὑπερψήφιση του νομοσχεδίου πού θά ἐπιτρέπει την. . διόρθωση καταχωρισμένου φύλου.

Στήν ἐπίσημη ἀνακοίνωσή της, ἡ μητρόπολη κάνει λόγο γιά μία «ἀτυχή κυβερνητική ἐπιλογή» πού στόχο ἔχει τήν ἀποδόμηση τῆς χριστιανικῆς πίστης καί την «κατάρρευση τῶν ἠθικῶν κανόνων καί ἰδεωδῶν τῆς Ἑλλάδας».

Οἱ καμπάνες θά ἀρχίσουν νά χτυποῦν πένθιμα ἀπό αὔριο, Κυριακή (15 Ὀκτωβρίου 2017). 

«Το μόνο πού ἐπιθυμῶ εἶναι νά μοιραστῶ μαζί σας τήν ἀγωνία της ψυχῆς μου, ὥστε αὐτή τήν ἀγωνία νά τήν μετατρέψουμε σέ μία κίνηση διαμαρτυρίας. Προτείνω, λοιπόν, νά προβοῦμε, ὡς Μητρόπολις, σέ μία δυναμική ἀντίδραση, ὄχι ὅτι μέ αὐτόν τόν τρόπο θά λύσουμε τό πρόβλημα, ἀλλά θά ἱκανοποιήσουμε τήν συνείδησή μας, πράττοντας τό καθῆκον μας. Ἔτσι, ἴσως νά μπορέσουμε νά παρασύρουμε καί κάποιους ἄλλους ὥστε νά γίνει μία… ἐξέγερση καί νά μήν περάσουν ἀμαχητί καί σιωπηλά ό,τί προσπαθοῦν νά περάσουν οἱ σημερινοί κυβερνῶντες».

Αὐτές εἶναι λοιπόν οἱ 10 κοινωνικές πληγές, κοινωνικές πληγές ἀπό τήν χρονική στιγμή πού διετέλεσαν τήν θρησκευτική τύπου ἀποκαλούμενη ὡς . . «ἱερά» σύνοδος τῆς Κρήτης ἕως τά μέσα τοῦ Ὀκτωβρίου πού γράφονται αὐτές οἱ γραμμές στό παρόν πόνημα (14 10-2017) ˙ καί κάθε φορά πού θά εὑρεθοῦν κάποιοι «ἐξυπνάκηδες» νά ἐκφέρουν γνώμη γιά τό ὅτι δῆθεν οἱ ὀρθόδοξοι χριστιανοί εἶναι θρησκευόμενοι φανατικοί , ὅτι δέν ζοῦν στόν πραγματικό κόσμο μας, καί ἰσχυρίζονται ὅτι τό μόνο πού τούς ἐνδιαφέρει εἶναι νά ἀσχολοῦνται μόνον μέ ἱερούς συνόδους καί θέματα πού ἀνήκουν μόνο στήν Ἐκκλησία , νά γνωρίζουν λοιπόν ὅτι οἱ ἀληθινοί χριστιανοί ἐνδιαφέρονται πολύ περισσότερο ἀπό τούς πολίτες πού ἔχουν στρέψει τά ἐνδιαφέροντα τους μόνο στήν ρηχή ἐπιστημονική γνώση καί τήν ματαιότητα τοῦ κόσμου μας.

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΕΥΡΙΣΚΕΤΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΜΟΝΟΝ ΣΕ ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΕΡΙΑ

Ο ΑΓΙΟΣ ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ ΕΙΧΕ ΠΕΙ ΝΑ ΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΠΟΥ ΜΑΣ ΔΩΡΙΣΕ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ. Διαβάζοντας τά παρακάτω θά συνειδητοποιήσουν πολλοί χριστιανοί ὅτι καί ὁ τηλεοπτικός σταθμός τοῦ κυρίου Καρατζαφέρη, ὁ ὁποῖος εἶναι ἰδιοκτήτης , δηλαδή ὁ ΑΡΤ (Ἄστυ Ράδιο Τηλεόραση- πρώην ΤηλεΆστυ), λειτουργοῦσε καί λειτουργεῖ μέσα ἀπό τόν δορυφόρο πού βοήθησε σέ αὐτό , δηλαδη στήν ὁμαλή λειτουργία του ὁ ἅγιος Πορφύριος. Γι’ αὐτό ἐπανειλημμένως ἔχουμε συστήσει στόν κον Καρατζαφέρη νά σταματήσει νά προβάλει στό κανάλι του ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΥΣ. Διότι ἀπό τήν μία χρησιμοποιεῖ τήν ὀρθοδοξία (βλέπετε και τήν ονομασία τοῦ κόμματος του: «ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ») , καί ἀπό την ἄλλη τήν διασύρη.

ΑΝΤΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (στο μονοτονικό)

1) Hellas Sat

Από τη Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Hellas Sat ονομάζεται μια θυγατρική εταιρία του Arabsat, η οποία έχει στην ιδιοκτησία της και διαχειρίζεται τον ελλαδο -κυπριακό τηλεπικοινωνιακό δορυφόρο HELLAS SAT 2. Η έδρα της εταιρείας βρίσκεται στην Κοφίνου στην Κύπρο και τα γραφεία της θυγατρικής της στην Ελλάδα βρίσκονται στο Κορωπί. Ο δορυφόρος Hellas Sat 2, μια κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας και Κύπρου. Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρίας είναι ο Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς.

Ο Hellas-Sat-2 είναι ο δορυφόρος που βρίσκεται σήμερα υπό την ιδιοκτησία, εμπορική εκμετάλλευση και έλεγχο της εταιρίας. Εκτοξεύτηκε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ στις 14 Μαΐου 2003. Μετά από την επιτυχημένη εκτόξευση που είχε, τέθηκε επιτυχώς στη γεωστατική τροχιά 39Ε (δηλαδή βρίσκεται μόνιμα σε γεωγραφικό μήκος 39° ανατολικά του Γκρίνουϊτς και πλάτος 0°, δηλαδή επί του ισημερινού) συγκεκριμένα πάνω από την περιοχή της Κένυας. Πρόκειται για το μοντέλο Eurostar E2000+ της γαλλικής εταιρίας Astrium. Την ευθύνη εκτόξευσης του Hellas Sat 2 είχαν οι εταιρείες Lockheed Martin και ILS (International Launch Services), ενώ τον ελληνικό δορυφόρο μετέφερε στο Διάστημα ο νέας γενιάς πύραυλος Atlas V. Μεταξύ των σχεδιαστών του πυραύλου είναι και ο ελληνικής καταγωγής Γιάννης Καράς, υψηλόβαθμο στέλεχος της Lockheed Martin.

Ο δορυφόρος Hellas Sat-2 διαθέτει δύο σταθερές δέσμες με 18 αναμεταδότες για την κάλυψη της Ευρώπης και δύο κινητές δέσμες με 12 αναμεταδότες για την κάλυψη της Μέσης Ανατολής, της Αμερικής, της Αφρικής, και της Νοτιοανατολικής – Κεντρικής Ασίας.

Η εταιρεία HELLAS SAT θεωρείται μια από τις πιο επιτυχημένες δορυφορικές εταιρείες του κόσμου, αφού χρησιμοποιούν σήμερα το δορυφόρο πάνω από 100 πελάτες σε 32 χώρες. Τα κέρδη της εταιρείας μεσούσης της οικονομικής κρίσης το 2010 ήταν 8,6 εκατομμύρια ευρώ ενώ για το 2011 αναμένεται σημαντική αύξηση.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται διεθνώς πολύ έντονα και έχει σημαντικό διεθνές κύρος. Ο Διευθύνων Σύμβουλός της Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς εκλέγηκε δύο φορές Πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαϊκών Δορυφορικών Οργανισμών και πρωτοστάτησε στην προστασία του δορυφορικού φάσματος στο τελευταίο συνέδριο της ITU που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2007 στη Γενεύη.

Η HELLAS SAT ήταν από τις πρώτες εταιρείες στην Ευρώπη που εισήγαγε την υπηρεσία του δορυφορικού ίντερνετ η οποία χρησιμοποιείται για τη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος στις απομακρυσμένες περιοχές. Σημαντικά έργα που ανέλαβε ήταν η εγκατάσταση ίντερνετ σε 300 σχολεία της Αλβανίας, η εγκατάσταση δωρεάν υπηρεσίας ίντερνετ σε 153 απομακρυσμένες κοινότητες της Κύπρου και το πρόγραμμα RURAL WINGS μέσω του οποίου προσφέρεται τηλε-εκπαίδευση σε δεκάδες σχολεία της Ευρώπης.

2) Το ΑΡΤ (Άστυ Ράδιο Τηλεόραση) (πρώην ΤηλεΆστυ) είναι ελληνικός τηλεοπτικός σταθμός πανελλαδικής εμβέλειας[1], ο οποίος εκπέμπει δορυφορικά μέσω του δορυφόρου Hellas Sat 2 από την δορυφορική ψηφιακή πλατφόρμα του COSMOTE TV, επίγεια και εθνικά σε όλη την Ελλάδα. Ο σταθμός ξεκίνησε να λειτουργεί τον Μάρτιο του 1990. Το πρώτο του όνομα ήταν TeleCity, ενώ το 2001 μετονομάστηκε σε ΤηλεΆστυ(ελληνική μετάφραση του TeleCity) όνομα που κράτησε μέχρι τις 8 Οκτωβρίου 2012. Τον Ιούλιο του 2016 το κανάλι τέθηκε εκτός της διαγωνιστικής διαδικασίας για τις τηλεοπτικές άδειες πανελλαδικής εμβέλειας για τυπικούς λόγους.[2]

Ιδιοκτησία[Επεξεργασία | επεξεργασία κώδικα]

Ο σταθμός ανήκει στη City News Ανώνυμη Εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 1990[3] ένα μήνα πριν το ξεκίνημα του TeleCity. Στις 5 Φεβρουαρίου του 2010 μεταβιβάστηκε και πωλήθηκε στο πολιτικό κόμμα ΛΑ.Ο.Σ. (Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός) και στον πρόεδρο του κόμματος, Γιώργο Καρατζαφέρησύμφωνα με απόφαση του ΕΣΡ που βγήκε στις 18 Μαΐου του 2010[4]. Συμμετείχε με το ποσοστό των 50% των μετοχών του τηλεοπτικού σταθμού. Στις 3 Ιουλίου του 2015, το ΛΑΟΣ επέστρεψε τις μετοχές του στη City News Ανώνυμη Εταιρεία[5][6]. Μετά από λίγο καιρό, επιστράφηκε η ιδιοκτησία του σταθμού, στον Γιώργο Καρατζαφέρη.

3) Ο Όσιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης και η Hellas sat – CEO…