Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜητροπολιτης Φλωρινης Αυγουστινος Καντιωτης: Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΔΙΑΡΚΩΣ ΟΜΙΛΕΙ ΓΙΑ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΑΔΙΑΦΟΡΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΤΗ. ΟΠΟΙΟΣ ΤΟΝ ΑΚΟΥΕΙ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΙΩΝΙΣΤΗΣ Ή ΜΑΣΟΝΟΣ Ή ΔΙΠΛΩΜΑΤΗΣ Ή ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΚΑΠΟΙΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΝΩΣΗ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΕΙΝΑΙ ΨΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ

%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%be%ce%b9%ce%bf%cf%82-%ce%b2%ce%b1%cf%81%ce%b8%ce%bf%ce%bb%ce%bf%ce%bc%ce%b1%ce%b9%ce%bf%cf%82«Ὁ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως Ἀθηναγόρας (1948-1972), ὁ ὁποῖος ἐπειγόμενος διὰ τὴν ἕνωσιν ἧρεν ἀντικανονικῶς τὰ ἀναθέματα, εἰς δὲ τοὺς ἐν Ὀρθοδόξῳ πνεύματι ὁμιλοῦντας καὶ ἀντιλέγοντας ἔλεγεν· «Ἐγὼ ἐνδιαφέρομαι διὰ τὴν ἀγάπην καὶ μόνον. Οἱ θεολόγοι ἂς συζητοῦν περὶ δογμάτων…» Ὁποιος ὰκούει τὸν Ἀθηναγόραν διαρκῶς νὰ ὁμιλη περὶ ἀγάπης, συμφιλιώσεως καὶ συναδελφώσεως ἀσχέτως πρὸς τὴν πίστιν, ἐσχημάτιζε τὴν ἐντύπωσιν, ὅτι μιλοῦσε κάποιος σιωνιστὴς ἢ μασόνος ἢ διπλωμάτης ἢ ἐντεταλμένος κάποιας μεγάλης δυνάμεως, ὁ ὁποῖος ἀδιαφορῶντας τελείως διὰ τὴν Ὀρθόδοξη πίστι, κηρύττει καὶ ἐνεργεῖ διὰ τὴν ἄνευ Θεοῦ συμφιλίωσιν τῶν λαῶν, ξένην παντελῶς, πρὸς τὴν περὶ εἰρήνης καὶ ἑνότητος διδασκαλία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἐνισχύεται δὲ ἡ ἐντύπωσις αὕτη, ὅταν λάβῃ κάποιος ὑπ᾽ ὄψιν την εἴδησιν ἐφημερίδος τοῦ ἐξωτερικοῦ, στην ὁποίαν ὁ Ἀθηναγόρας ἦτο μέλος μασονικῆς στοᾶς. Εἴδησιν, τὴν ὁποίαν δυστυχῶς ὁ Ἀθηναγόρας, καίτοι προεκλήθη, δὲν διέψευσεν ὡς ὤφειλε νὰ πράξῃ.

Ἀλλὰ μήπως παρομοία κατηγορία δὲν ἔχει ἐκτοξευθῇ καὶ ἐναντίον τοῦ νῦν πατριάρχου κ. Δημητρίου, καθὼς καὶ ἐναντίον ἄλλων ἱεραρχῶν τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, οἱ ὁποῖοι μέχρι σήμερον δὲν προέβησαν εἰς δημοσίαν διάψευσιν, διὰ νὰ καθησυχάσουν τὸν ἀνησυχοῦντα πιστὸν λαόν μας; Ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης ὡς ἐπίσκοπος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διὰ λόγους συνειδήσεως ἀπευθύνω ὑστάτην ἔκκλησιν πρὸς τὸν οἰκουμενικὸν πατριάρχην κ. Δημήτριον καὶ ἄλλους ἱεράρχας τοῦ Οἰκουμενικοῦ θρόνου, οἱ ὁποῖοι κατηγοροῦνται ὅτι ἔχουν σχέσιν μὲ τὴν μασονίαν καὶ μὲ μασονικὰς παραφυάδας (ὅπως εἶνε αἱ ὀργανώσεις AHEPANS, ROTARY, LIONS, ὡς καὶ τὸ περιβόητον Ἱπποτικὸν τᾶγμα τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου), ὅπως δηλώσουν δημοσίως, ὅτι δὲν εἶνε μέλη τῶν ὀργανώσεων αὐτῶν, ὡς ἔπαιξαν παλαιότερον διὰ τὴν μασονίαν εἰς κοινὸν ἀνακοινωθὲν ὅλοι οἱ ἱερᾶρχαι τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος.

  • Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὐγουστίνου Ν. Καντιώτου, «Ζητήματα πίστεως–ὁ διάλογος καὶ τὰ ἀποτελέσματά του», περιοδ. «Χριστιανικὴ Σπίθα», ἀρ. φύλ. 450/Ἰανουάριος–Φεβρουάριος 1987

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.