Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΣΤΑΛΗ (6-9-2004) ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ, ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ «ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΟΣ» ΠΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΤΟΝ ΓΕΡΟΝΤΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΙΕΡΑΡΧΗ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟ ΚΑΝΤΙΩΤΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ, ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΕΓΚΩΜΙΑΣΗ ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗ ΘΕΟΚΛΗΤΟ (ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒAΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ). ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΣΕ pdf, ΕΣΤΑΛΗ ΣΤΙΣ 14.9.2004

date Μαι 15th, 2018 | filed Filed under: ΤΑ ΥΠΕΡ & ΤΑ ΚΑΤΑ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΑΣΥΓΚΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒAΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΩΤΕΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ


ΠΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩ ΤΙΤΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ, ΣΕ pdf

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ

(ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΕΙΣΕ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟ ΕΠΑΝΕΛΑΒΕ)

Μακαριώτατε,

p. Augoust

Θεοκλ. Ελπιδ

 Σᾶς στέλνω τὸ νέο βιβλίο «Ρίχνω τὸν κουβᾶ μου βαθειά», καὶ ἀπόκομμα τῆς ἐφημερίδος, ποὺ δημοσιεύει τὸν χαρακτηρισμό τοῦ «ἰδιόρρυθμου» ποὺ δώσατε στὸν π. Αὐγουστῖνο, στὴν προσπάθειά σας νὰ ἐξάρετε τὸ πρόσωπο τοῦ ἐπισκόπου Φλωρίνης κ. Θεοκλήτου.

Μὲ μεγάλη μου λύπη ἀπήντησα, διὰ τοῦ τύπου. Γιατί ὁ λόγος σας αὐτὸς χτύπησε ἄσχημα καὶ σχολιάστηκε στὴν Πτολεμαΐδα.
Βρισκόμουν πολλὰ χιλιόμετρα μακριά, καὶ ὅμως αὐθημερῶν ἔμαθα ὄχι τὰ καλὰ λόγια, ποὺ εἴπατε γιὰ τὸν π. Αὐγουστῖνο, ἀλλὰ τὸν χαρακτηρισμὸ ἰδιόρρυθμος ποὺ τοῦ δώσατε.
Ὁ λόγος σας δημοσιεύθηκε ἀπομαγνητοφωνημένος στὴν ἐφημερίδα «Διαφάνεια» Πτολεμαϊδος, μιὰ μέρα πρὶν ἀπό τὴν ἀπάντησί μου.
Συγχωρέστε με ποὺ θὰ σᾶς τὸ πῶ, σύγκρινατε τὰ ἀσύγκριτα και ἀδικήσατε τὸν π. Αὐγουστῖνο.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος δὲν εἶναι βέβαια ὁ τέλειος καὶ ὁ ἀναμάρτητος, ὅμως δὲν μπορεῖ νὰ μπῇ σὲ τέτοια ζύγια συγκρίσεως.
Νὰ σᾶς θυμίσω ἕναν παλαιότερο λόγο σας;

  • Ἀπευθυνόμενος στὸν νεοχειροτονούμενο τότε ἐπίσκοπο Φλωρίνης κ. Θεόκλητο εἴπατε:
    «… Ὑπῆρξε (ὁ π. Αὐγουστῖνος) ἀγαθὸς ἄνθρωπος, ἄνθρωπος ποὺ βεβαίως εἶχε τὰς ἐξάρσεις του, εἶχε τὰς ὑπερβολάς του…
    Εἶχε τὰς ὑπερβολάς του ὁ π. Αὐγουστῖνος. Ἀλλὰ σύ, ἀγαπητὲ Θεόκλητε, κατὰ κοινὴν ὁμολογία, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι ὑπῆρξες ὁ πρῶτος συνεργάτης του ἐπὶ 33 χρόνια, ἐν τούτοις ὡς ἡ μέλισσα ἤντλησας ἐξ αὐτοῦ μόνον τὰ θετικὰ καὶ ἀπέρριψες τὰ ἀρνητικὰ στοιχεῖα…».
    Μακαριώτατε, νὰ σᾶς θυμίσω καὶ κάτι ἀκόμη;

Ὅταν τὸ 1998, καλεσμένος ἀπὸ τὸν π. Αὐγουστῖνο, ἐπισκεφθήκατε τὴν Φλώρινα, ἀπὸ τοῦ ἄμβωνος προτείνατε στὸν π. Αὐγουστῖνο νὰ παραιτηθῇ, πρὸς χάριν τοῦ π. Θεοκλήτου. Καὶ τότε χτύπησε ἄσχημα ὁ λόγος σας. Καὶ ὅταν, γιὰ ἀρκετὴ ὥρα στὸ γραφεῖο τοῦ π. Αὐγουστίνου, προσπαθούσατε νὰ πάρετε ἀπὸ τὸ στόμα τοῦ Γέροντος τὴν διαβεβαίωσί του ὅτι θὰ παραιτηθῇ, καὶ νὰ ἀνακοινωθῇ στὰ κανάλια ποὺ περίμεναν ἔξω ἀπὸ τὸ γραφεῖο, δὲν τὸ κατορθώσατε.
Γιατί, μακαριώτατε, συμπεριφέρεσθε ἔτσι σὲ ἕνα Γέροντα τῆς Ἐκκλησίας, ποὺ ἐκτιμᾶ ὅλη ἡ Ὀρθοδοξία;
Οἱ τιμητικὲς πλακέττες καὶ τ’ ἀφιερώματα, ποὺ γίνονται πρὸς χάρι του, εἶναι γιὰ τὰ μάτια τοῦ κόσμου καὶ δὲν δείχνουν ἀληθινὴ ἀγάπη.
Σταματῶ ἐδῶ, ἐκφράζοντας τὸ παράπονό μου. Δὲν θέλω νὰ πῶ περισσότερα. Ἀφήνω τὴν ἱστορία νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν ἔρευνα.
Καὶ πάλι σᾶς ζητῶ χίλια συγνώμη καὶ σᾶς παρακαλῶ, μὴ τὸν ἀδικεῖτε.

Μὲ πολὺ σεβασμὸ φιλῶ τὴν δεξιά σας

Ἀνδρονίκη Καπλάνογλου
ΚΟΖΑΝΗ
(Κοζάνη 6-9-2004)

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.