Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΟΝΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΥΡΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

  • Από συνεργάτη τῆς ἰστοσελίδος: ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ- ΛΥΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ.
    Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΕΔΩΣΕ ΤΙΣ ΜΑΧΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΕΔΩ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ. ΜΕΓΑΛΗ ΔΩΡΕΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΚΑΝΑΛΑΡΧΗ

Σε pdf

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΕΒΑΣΜΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΕΣ ΜΟΝΑΧΕΣ ΤΟΥ ΛΥΡΕΙΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: lyreio@gmail.com
(ὅσοι ἀναγνῶστες ἐπιθυμοῦν μποροῦν τό παρόν νά τό προωθήσουν στό Λύρειο ἵδρυμα)

Σεβάσμια ἠγουμένη, σεβάσμιες μοναχές, εὐλογῆτε.
Γνωρίζουμε ὅτι ὁ σκοπός τῆς ζωῆς σας ἦταν νά προσφέρετε τήν ζωή σας στόν Κύριο Ἰησοῦ Χριστό μας, τήν Παναγία μας, καί τούς ἁγίους μας. Νά προσφέρετε τήν ζωή σας στήν ὀρθόδοξη προφύλαξη καί ὀρθόδοξη ἀνατροφή τῶν ὀρφανῶν παιδιῶν, καί πού ὡς μάνες φιλότιμες τό καταφέρατε μέχρι σήμερα πολύ καλά μέ τήν βοήθεια πάντα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, καί σᾶς εὐγνωμονεῖ ἡ πολιτεία καί ὅλος ὁ κόσμος γι’ αὐτό, δοξάζουμε τόν Θεό γιά ὅλα αὐτά τά καλά πού μπορέσατε καί προσφέρατε. Σᾶς εὐγνωμονοῦμε γιά τήν προφύλαξιν τῶν ὀρφανῶν, ἀλλά σᾶς ὑπερευγνωμονοῦμε γιά τήν παιδείαν πού δώσατε στά τέκνα σας, καί σᾶς ἀποκαλοῦν δικαίως μέ τό καλύτερο στόλισμα-ἄκουσμα στόν κόσμο, ἡ φωνή ἐκείνη πού σᾶς ὀνοματίζει : Μάνα ! Ἡ παιδεία λοιπόν, καί ὁ ὀρθόδοξος χριστιανικός ἔλεγχος ἀπό ἀγάπη πρός τά τέκνα σας !!! , αὐτά τά δυό, τό μεγαλύτερο ἐπίτευγμα σας.
Τό ἵδρυμα λοιπόν αὐτό καίγεται γιά δεύτερη φορά ἀπό τίς πυρκαγιές στήν χώρα μας, καί ὁ καλός Θεός τό ἄφησε αὐτό νά συμβῆ πιστεύουμε γιά πολλούς καλούς λόγους.

Διότι κάποιο κακό πού συμβαίνει στήν ζωή μας, κατά παραχώρηση Θεοῦ, ἐάν θέλει μετά ὁ Θεός μπορεῖ νά μᾶς ἐλεήσει, καί νά βγῆ σέ καλό. Ἀπό τήν μετάνοια μας ἐξαρτᾶται. Ἐπιζητῆ τήν ἐπαγρύπνησιν μας. Ἕνα ἀπό αὐτούς τούς λόγους, καί μία ἀπό τίς ἀνθρώπινες ἐπαγρυπνήσεις μας , τολμοῦμε θαρροῦμε νά τίς διακρίνουμε, καί εἶναι ὅτι θά προστρέξουν κάποιοι συνάνθρωποι μας νά προσφέρουν ἀγάπη. Ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, εἶναι ὅμως καί Δικαιοσύνη, καί τά παιδιά του τά θέλει κι αὐτά νά ἔχουν ἀγάπη, ἀλλά καί δικαιοσύνη μαζί. Νά προσφέρουν τόν ὀβολόν τους, ἤ τήν ἐργασίαν τους, ὅπως ἀποκατασταθοῦν οἱ ζημιές στό ἵδρυμα, ἔτσι ὅπως καί τά παιδιά ἀποκτήσουν πάλι τήν στοργικήν των φωλιά, τίς πνευματικές των μητέρες, ἐσᾶς δηλαδή τίς μοναχές τοῦ κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ μας.
Εἴμεθα καί ἐμεῖς λοιπόν κάποιοι ἀπό ἐκείνους πού προστρέξαν, φτωχοί ἐργαζόμενοι, ἁμαρτωλοί (λίγο ἤ περισσότερο-καθώς οὐδείς ἀναμάρτητος), μά κυρίως εἴμεθα ἄσημοι, καί ὄχι διάσημοι μέ ἐπιχειρήσεις πού τίς γνωρίζει ὅλος ὁ κόσμος. Μέσα ἀπό αὐτήν τήν ἀσημαντότητα μας, ἐμεῖς ὁ βιοπαλαιστής λαός, οἱ συνταξιοῦχοι μέ τίς κουτσουρεμένες συντάξεις, οἱ πονεμένοι καί βασανισμένοι ἄνθρωποι, ὅλοι προσφερθήκαμε νά προσφέρουμε χωρίς νά γνωρίζει ὁ κόσμος τό ὄνομα μας. Προσφέραμε γιά τό καλό τῶν ὀρφανῶν, ἀλλά καί διότι μέσα βαθιά στά φυλλοκάρδια μας πιστεύαμε ὅτι ὁ Χριστός, ὁ δικαιοκρίτης Χριστός θά μᾶς ἐλεοῦσε κατά τόν τρόπο πού ἐκεῖνος γνωρίζει, καί ἔχουμε ἐμπιστοσύνη πρός Ἐκεῖνον.
Πληροφορηθήκαμε λοιπόν ἀπό τά Μ.Μ.Ε. ὅτι ὁ καλός Θεός μας φρόντισε νά σᾶς στείλει ἕναν ἰσχυρό τοῦ χρήματος συμπατριώτη μας, τόν κύριο Βαρδινογιάννη, ἤ μέλη τῆς οἰκογενείας Βαρδινογιάννη (μέσα ἀπό τίς ἐπιχειρήσεις τους –motor oil). Δόξα τόν Θεό. Δόξα τόν Θεό πού ὑπάρχουν ἀκόμα ἄνθρωποι πού συνομιλοῦν μέ τήν συνείδησιν τους, πού πιστεύουν στήν ἄλλη ζωή, τήν αἰώνια, πού πιστεύουν ὅτι ὁ πλοῦτος τους συνέβη γιά ἕνα λόγο, ὅπως ἐξαγοράσουν τήν αἰωνιότητα , διότι καί ἐκεῖνοι μερικοί ( οἱ πλούσιοι) πιστεύουν στό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἔχουν μία κάποια ἐμπιστοσύνη (μικρή ἤ μεγάλη) στόν Κύριον.
Ἐκεῖνο λοιπόν πού θά θέλαμε νά πεῖτε στόν κύριο Βαρδινογιάννη, ἠγούμενο τῆς πλουτοκρατίας του, καί πού θέλουμε νά πιστεύουμε ὅτι ἐάν θέλει μπορεῖ νά ἐλέγχει ὡς λεβέντης Κρητικός τίς ἐπιχειρήσεις του (γιατί πάντα κάποιος μπορεῖ νά ἠγῆται, ὅπως τό μοναστήρι ἔχει τήν ἡγουμένισσα του, ἤ τόν ἠγούμενο του) καί πού μπορεῖ νά ἐπέμβει (ἐάν θέλει), ἤ στά μέλη τῆς οἰκογένειας Βαρδινογιάννη πού προσφερθῆκαν, διότι καί ἐσεῖς σεβαστή ἡγουμένισσα καί μοναχές τοῦ Κυρίου μας ἐλέγχετε τίς μεγαλοπροσφορές ἀπό ὅπου καί ἐάν προέρχονται, καθώς δέν μπορεῖτε νά δεχθῆτε κάτι ἀπό ὅπου δέν γνωρίζετε. Θά θέλαμε λοιπόν νά τούς πεῖτε, ἐκτός τό μεγάλο εὐχαριστῶ, καί κάτι ἄλλο, γιά τό καλό τῆς πατρίδος μας, καί αὐτά τά λίγα λόγια εἶναι τά παρακάτω:
«Ἀγαπητά μου παιδιά τῆς οἰκογένειας Βαρδινογιάννη, σᾶς εὐχαριστοῦμε γιά τήν βοήθειαν σας, καί νά ξέρετε ὅτι ἀπό αὐτήν τήν στιγμήν θά δέωμεθα ὑπέρ τῆς προστασίας στήν ζωῆς σας , καί ὅσων δέν εἶναι σέ αὐτό τόν κόσμο καί ὑπέρ τῆς ψυχῆς σας (τέκνα, γονεῖς καί παπποῦδες σας) διότι τά χρήματα πού ἔχετε ὡς οἰκογένεια βοήθησαν αὐτήν τήν δύσκολη στιγμήν τά παιδιά μας, τό ἔθνος μας. Ἀπό σήμερα καί ἐσεῖς θά εἶσθε ἐπίσης παιδιά μας, ἄν καί δέν εἶσθε ὀρφανά, ἀλλά θά σᾶς βλέπουμε σάν παιδιά μας. Καλωσορίσατε στήν οἰκογένεια μας λοιπόν. Μία χάρη ὅμως θέλουμε καί ἐμεῖς, καί νά μᾶς συμπαθᾶτε καί μᾶς συγχωρέσετε γιά αὐτό πού θά σᾶς ποῦμε. Πληροφορηθήκαμε (ἐδῶ τώρα) ὅτι μέσα στίς τόσες ἐπιχειρήσεις σας ἔχετε καί κάποιο, ἤ κάποιους τηλεοπτικούς σταθμούς (ὅπως τό star chanel). Τά παιδιά τῶν ὀρθοδόξων χριστιανῶν στήν πατρίδα μας εἶναι βαπτισμένα, ὁμιλοῦμε γιά τά ἑλληνόπουλα-χριστιανόπουλα. Σᾶς παρακαλοῦμε λοιπόν ἀγαπητοί μου, πού εἶσθε τά ἀφεντικά αὐτῶν τῶν τηλεοπτικῶν σταθμῶν, νά δώσετε ἐντολή νά μήν δηλητηριάζονται τά παιδιά μας (μικρά καί μεγάλα) μέ αὐτά πού προβάλουν τά κανάλια σας. Σᾶς παρακαλοῦμε νά τά ἐλέγξετε καί νά τά σταματήσετε – ξέρουμε ὅτι μπορεῖτε- νά τά φιλτράρετε, ὅσο μπορεῖτε. Δῶστε σᾶς παρακαλοῦμε πολύ ἐντολή , μέσα ἀπό εὐλογημένες σωτήριες γιά τό Ἔθνος μας νέες θέσεις ἐργασίας, νά ἐλέγχονται ἀπό μία ὁμάδα ἀνθρώπων ἡ ἀντιχριστιανικότητα, τά ἀντίχριστα ὅλα αὐτά πού κατακλύζουν σήμερα τόν τηλεοπτικό σας σταθμό , ὅπως ἡ πορνεία, τά φοβερά ἐγκλήματα μέ ὠμότητες, τά φρικιαστικά πράγματα, οἱ ἀντιχριστιανικές ἐκπομπές, κλπ, καί πού σκοτώνουν ἀθῶες ψυχές. Καί ἐάν δέν μπορεῖτε, φύγετε μακριά ἀπό ἐκεῖ (ἀπό ἐκεῖνες τίς ἐπιχειρήσεις) καθώς εἶναι μεγαλύτερες καί χειρότερες φωτιές ἀπό ἐκεῖνες πού ἔκαψαν τό Μάτι Ἀττικῆς.
Φωτιές πνευματικές, πού φουντώνουν καί σκοτώνουν ψυχές, καί πού κάποτε μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός στό ἔλεος τῶν φυσικῶν πυρκαγιῶν. Φυσικῶν πυρκαγιῶν πού γίνονται πολλές φορές ἐξ αἰτίας πνευματικῶν πυρκαγιῶν νά ἀποστατήση ἡ ἑλληνική κοινωνία ἀπό τόν Θεό, καί νά χάσει τήν προστασίαν του. Ψυχές ἀνθρώπων, καί πού κάποτε καί αὐτές γίνονται γονεῖς (ἄνδρες καί γυναῖκες) καί φέρνουν στόν κόσμο ψυχές, ψυχές πού πολλές φορές τίς παρατᾶνε βορά στούς δαίμονες, χωρίς πολλοί νά μποροῦν νά κάνουν τίποτε (στήν ἀνεξέλεγκτη ἀνηθικότητα τῆς τηλεόρασης) καί πού αὐτές (οἱ ψυχές) πολλές φορές καταλήγουν μέ τήν σειρά τους εἴτε στά ὀρφανοτροφεῖα, ὅπως τό ὀρφανοτροφεῖο μας, εἴτε σέ ἄλλα ἱδρύματα τοῦ κράτους , ὅπως εἶναι δυστυχῶς οἱ φυλακές. Καί μήν δικαιολογηθῆτε ὅτι ἔχουν σήμανση περί ἀκαταλληλότητας (τό γνωστό σῆμα περί ἀκαταλληλότητας στήν τηλεόραση), αὐτά εἶναι δαιμόνων ψευτοτεχνάσματα, εἶναι οὐτοπία, καθώς πουθενά δέν πρέπει νά προβάλλονται (τά βρωμερά θεάματα), οὔτε σέ ἐφήβους, οὔτε σέ γονεῖς , οὔτε σέ γέρους. Ὅλοι πλάσματα τοῦ Θεοῦ εἶναι, ἄσπρες ψυχές δοσμένες ἀπό τόν Θεό, πού λερώνονται ἀπό τόν ἐμετό τῶν διαβόλων (τά αἰσχρά θεάματα, κλπ, τῆς τηλεόρασης). Πληροφορηθήκαμε ἐπίσης ὅτι σᾶς ἀνήκουν καί περιοδικά πού ἀπευθύνονται στίς γυναῖκες, καί μέσα ἐκεῖ ἀφήνετε νά παρελαύνει ὁ λόγος τῶν δαιμόνων, μέσα ἀπό παρεκτροπές ὑπαλλήλων σας (σύμβουλοι σχέσεων, κλπ) , ὅτι ἀφήνετε νά προβάλλονται ὡροσκόπια (στό τηλεοπτικό σᾶς κανάλι καί τά περιοδικά σας), καί ὅλα αὐτά τῶν δαιμόνων. Ὁ Χριστός μας εἶναι πολύ λυπημένος γιά τόν κατήφορο πού ἔχει πάρει ἡ ἑλληνική κοινωνία μας, κυρίως ἡ ἀνηθικότητα , πορνεία, μοιχεία, ὁμοφυλοφιλία, καί τά τελευταῖα τραγικά γεγονότα τό ἐπαληθεύουν, καί δέν εἴδαμε ἐσεῖς οἱ κύριοι τῶν μεγάλων ἐπιχειρήσεων στήν πατρίδα μας νά ἀντιπαρατίθεστε ἀρνητικά σέ ὅλους αὐτά, ἀλλά μᾶλλον φιλικά καί συνωμοτικά τά ὑπερασπίζεστε, τούς ὑπερασπίζεστε.
Ὁ γέροντας ἅγιος Παΐσιος ἔλεγε ὅτι ὁ Θεός ψάχνει μία εὐκαιρία γιά νά ἐπέμβη καί νά μᾶς βοηθήσει ὅλους στήν μετάνοια μας. Αὐτήν τήν εὐκαιρία ἐδῶ λοιπόν δέν μποροῦμε νά τήν ἀγνοήσουμε. Τό παρόν πού διαβάζουμε καί διαβάζετε εἶναι αὐτή ἀκριβῶς ἡ εὐκαιρία. Θέλετε νά τήν πετάξουμε στά σκουπίδια ; θέλετε νά πάρουμε τά χρήματα σας μονάχα; χωρίς νά ὁμιλοῦμε περαιτέρω ;
Ἀκοῦστε καλά μου παιδιά, κουρασθήκαμε νά σβήνουμε φωτιές, φωτιές ὑλικές καί πνευματικές ἀπό τόν ἐπίγειο κολάσιμο ἀμετανόητο καί ποτέ διδασκόμενο δυστυχῶς ἑλληνικό κόσμο μας. Πέραν ἀπό ὅτι εἴπαμε , καί σᾶς ἐλέγξαμε, καθώς εἶσθε δημόσια πρόσωπα, καί ὅλος ὁ κόσμος σᾶς γνωρίζει ἐσᾶς καί τίς ἐπιχειρήσεις σας, σᾶς ἀγαποῦμε.
Γιατί ψεύτικες ἀναπαύσεις συνειδήσεων , μέ μόνο τό εὐχαριστῶ πού θά μᾶς βοηθήσετε ὑλικῶς δέν μᾶς τό ἐπιτρέπει ἡ συνείδηση μας νά δίνουμε στούς συνανθρώπους μας. Εἶναι θέμα τελικά τό τί δίνουμε καί τί τελικά μένει στό καταπληγωμένο καί ταλαίπωρο Ἔθνος μας, ἁπλή ἀριθμητική, πρόσθεση καί ἀφαίρεση.
Ἡ ψυχή δέν ζεῖ μόνον μέ τό ὑλικό ψωμί, θέλει καί τό πνευματικό, καί ἰδίως δέν μπορεῖ νά τήν τσακίζουμε συνειδητά μέ τό βρώμικο. Χρέος μας νά σᾶς τά ποῦμε, ἀφοῦ βρεθήκατε καί προσφερθήκατε οἰκονομικῶς στήν οἰκογένεια μας (τό ὀρφανοτροφεῖο μας) , γιατί σᾶς θέλουμε ὅλους σας νά ἀνταμώσουμε στήν αἰώνια πατρίδα, στόν παράδεισο.
ΘΑ ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΣ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΕΑΝ ΘΑ ΒΛΕΠΑΜΕ ΜΟΝΟΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΜΑΣ , ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΕΣ ΦΩΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ ΠΟΥ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.
Θά ἦταν πιό εὔκολο , πιστέψτε μας, νά μήν σᾶς ποῦμε τίποτε, μόνον ἕνα εὐχαριστῶ, ὁ Θεός νά σᾶς εὐλογεῖ, ἤ ὅπως λένε καί οἱ Ἀμερικανοί: «Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» (καί ἀπό πίσω οἱ Ἀμερικανοί νά ἐξοπλίζουν τόν Τοῦρκο μέ ἀεροπλάνα, τά συμφέροντα βλέπετε, γιά νά εἰσβάλουν στήν ἑλληνική Κύπρο, ὅπως καί νά ἀπειλῆ ἡ Τουρκία τήν ὀρθόδοξη Ἑλλάδα) , ὅμως ὄχι, δέν μπορῶ, δέν μποροῦμε, ἀπό τήν στιγμή πού ἔλαβα καί ἐκλάβαμε αὐτό τό γράμμα (τό παρόν)˙ δεσμεύομαι νά πράξω ὀρθόδοξα καί Ἑλληνικά, καί νά τελειώσω τό γράμμα μου μέ ἐτοῦτα ἐδῶ τά τελευταῖα λόγια. Ἔμπροσθεν μας ὡς ὅραμα ζωντανό κυματίζει ἡ Ἑλληνική μας σημαία, ματωμένη, ξεφτισμένη, καπνισμένη ἀπό τίς πρόσφατες φωτιές, καί ὁ ἐθνικός μας ὕμνος, νά ἀκούγεται ἀπό τίς παιδικές φωνές. Σῶστε τά παιδιά μας , Κύριοι, καί κυρίες.
Ὁ Θεός νά σᾶς ἐλεεῖ καί νά σᾶς δίνει φώτιση γιά μετάνοια.-»

https://www.youtube.com/watch?v=h9x0vZXL4YY
Εθνικός Ύμνος με παιδικές φωνές

——————————————–

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.