Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΟΠΛΑ

date Μαρ 20th, 2019 | filed Filed under: ΑΠO ΣYNEΡΓATEΣ MAΣ

Η ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΜΑΣ ΟΠΛΑ

Συνεργάτου μας

ΕΡΩΤΗΣΗ : ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΣ (Σταυρό , Προσευχή), μετά ὑπακοῆς στίς ἐντολές, τόν Σωτήριον Λόγον Τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας ;

ΠΡΟΤΡΟΠΗ: ΝΑ ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΘΑ ΚΑΘΕ ΗΜΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΜΕΘΑ ΜΟΝΟΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ , ἀλλά νά χρησιμοποιοῦμε καί τά ὄπλα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Χριστός καί Θεός μας ΣΥΝ ΑΥΤΩΝ.

Πιασε τον Σταυρο istΣήμερα πού σᾶς δημοσιεύουμε αὐτό τό παρακάτω κείμενο , κείμενο πού τό γράψαμε τίς 16 Μαρτίου 2019, καθώς ἡ Ἐκκλησία μας ἑόρταζε τόν ἅγιο Θεόδωρο, τό διά κολλύβων θαῦμα, πού τιμήσαμε καί θά τιμοῦμε κάθε χρόνο. Καί θά πρέπει νά μήν ξεχνᾶμε τά βαθύτερα νοήματα πού μᾶς ἀνέφεραν οἱ ἱερεῖς μας γιά τήν ἡμέρα αὐτήν. Ποῖος ἦταν ὁ ἅγιος Θεόδωρος ; Ἀλλά ἄς ξεκινήσουμε μέ τά ἱστορικά γεγονότα. Ὁ Ἰουλιανός ὁ παραβάτης, γνωρίζοντας ὅτι οἱ χριστιανοί καθαρίζονται μέ τήν νηστεία στή πρώτη ἑβδομάδα τῆς ἁγίας Σαρακοστῆς – γι’ αὐτό τήν λέμε καθαρά ἑβδομάδα – θέλησε νά τούς μολύνει. Ὅπως ἐμόλυναν τόν κόσμο τότε, ἔτσι μολύνουν καί σήμερα τόν κόσμο, καί πολύ χειρότερα ἀπό τότες, τόν μολύνουν μέ τίς βδελυρές μαγεῖες, ἀκολασίες, νόμους πολιτικῶν μέ ἀντιχριστιανικό περιεχόμενο, καί ἔτσι μολύνεται ὁ κόσμος μας ὄχι μόνον πνευματικά ἀλλά καί σωματικά, ἡ φύση ὁλόκληρη ὑποφέρει. Διέταξε λοιπόν, αὐτός ὁ ἀντίχριστος κυβερνήτης τῆς τότες ἐποχῆς κρυφά, ὅλες οἱ τροφές στήν ἀγορά νά ραντισθοῦν μέ αἵματα εἰδωλολατρικῶν θυσιῶν. Ὅμως μέ Θεία ἐνέργεια, φάνηκε στόν ὕπνο τοῦ τότε Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως Εὐδοξίου, ὁ μάρτυρας Θεόδωρος καί φανέρωσε τό πράγμα. Παρήγγειλε λοιπόν νά ἐνημερωθοῦν ὅλοι οἱ χριστιανοί, νά μήν ἀγοράσουν καθόλου τρόφιμα ἀπό τήν ἀγορά καί γιά νά ἀναπληρώσουν τήν τροφή νά βράσουν σιτάρι καί νά φᾶνε τά λεγόμενα κόλλυβα, ὅπως τά ἔλεγαν στά Εὐχάϊτα. Ἔτσι καί ἔγινε καί ματαιώθηκε ὁ σκοπός τοῦ εἰδωλολάτρη αὐτοκράτορα. Καί τό Σάββατο τότε, ὁ εὐσεβής λαός πού διαφυλάχθηκε ἀμόλυντος στήν καθαρά ἑβδομάδα, ἀπέδωσε εὐχαριστίες στόν μάρτυρα. Ἀπό τότε γύρω στά μέσα τοῦ Δ’ αἰώνα, ἡ Ἐκκλησία τελεῖ κάθε ἔτος τήν ἀνάμνηση αὐτοῦ τοῦ θαυμαστοῦ γεγονότος σέ δόξα Θεοῦ καί τιμή τοῦ μάρτυρα ἁγίου Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος.

Σήμερα ἐν ἔτος 2019 μολύνεται ὁ κόσμος μας ; ὑποφέρει ἡ φύση ὅλη ἀπό τά καιρικά φαινόμενα τά ἀκραῖα; Συμβαίνουν παράξενα καί φοβερά σημεῖα καί τέρατα σέ κάθε σχεδόν σημεῖο χώρας στόν πλανήτη μας ; καί ἡ ἀπάντηση δυστυχῶς εἶναι Ναί, καί πολύ ἀνησυχητικά φαινόμενα. Ἡ βία φέρνει τήν βία, καί ἕνας φαῦλος κύκλος χωρίς σταματημό. Οἱ δαίμονες καταλαμβάνουν ἐδάφη, ἐδάφη ξηρᾶς καί θαλάσσης, οἱ πόρτες πού ἀνοίγη ἡ βία , μέσα ἀπό φανερή καί ὑποκρυπτόμενη βία φέρνει ἀκόμα περισσότερη βία, μόλυνση, καί ἡ ἀσέβεια τά σημεῖα καί τέρατα εὑρίσκονται πλέον ὑπό τόν ἔλεγχο δυστυχῶς καί ἐπικυριαρχίαν τῶν δαιμόνων , καί σέ αὐτό φταίει ἡ ἀμετανόητη ἀνθρωπότης ὅπως ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ νά πιστέψει ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια, ἡ Σωτηρία, πού δέν εἶναι ἄλλη ἀπό τόν Σωτήριο Λόγο τοῦ Χριστοῦ καί Θεοῦ μας, ἡ ὀρθόδοξη πίστης μας, ἡ γνώση καί ἡ ἐπίγνωση τῶν πράξεων μας, καί πόσο τηροῦμε Αὐτόν τόν Σωτήριον Λόγον.

ΑΣ ΔΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΠΟΛΛΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΟ (πού ἴσως γίνει αἰτία νά κεντρίσει τό ἐνδιαφέρον σας, καί ξεφεύγει ἀπό τούς καθημερινούς κινδύνους, τούς πνευματικούς, πού τόσα πολλά γράφουν πολύ σωστά καθημερινά ὅλες σχεδόν οἱ ὀρθόδοξες χριστιανικές ἱστοσελίδες). ΔΥΣΑΡΕΣΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΕΛΛΟΧΕΥΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΚΑΙ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΕΡΙΚΕΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΜΑΣ, καί πού δυστυχῶς τά ἀφήνουμε ὅλα αὐτά καί παρόμοια μόνον στό νά φουσκώνουν τήν φαντασία τῶν κάθε παρατρεχάμενων, ἐνημερώνοντας ποῦ καί ποῦ τόν κόσμο, ἀλλά στήν οὐσία ἀγνοώντας τούς πραγματικούς κινδύνους πού ἐλλοχεύουν στόν κόσμο μας. Ὁ ἅγιος γέροντας Παΐσιος ἔλεγε ὅτι πολλοί ἕλληνες μέ τήν ἀπροσεξία τους τείνουν νά γίνουν σάν τίς μπαταρίες, ἐννοώντας ὅτι φορτιζόμεθα καθημερινά ὄχι ἀπό τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ , ἀλλά ἀπό κάθε δαιμονική ἐνέργεια. Ἀλλά ἄς ξεκινήσουμε μέ τόν λόγο ἑνός ἀσκητή τῆς ὀρθοδοξίας μας .

Γέροντας Ἐφραίμ τῆς Σκήτης τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέα:

«Οἱ δαίμονες μετά τήν πτώση τους, συνηθίζουν καί τούς ἀρέσει πάρα πολύ, νά βρίσκονται κυρίως στό ὑγρό στοιχεῖο καί στή θάλασσα, γιατί ἡ θάλασσα εἶναι ὁ ἀντίπους τοῦ οὐρανοῦ. Βρίσκονται σέ ὅλο τό ὑγρό στοιχεῖο, ἀκόμα καί στά ὑπόγεια ὕδατα. Ὅταν συγκεντρωθοῦν σέ κάποιες θάλασσες, ἀσκοῦν ἐκεῖ ὑψηλές ἠλεκτρομαγνητικές ἰδιότητες, ὅπως συμβαίνει γιά παράδειγμα στό τρίγωνο τῶν Βερμούδων, μέ ἀποτέλεσμα ὅποια καράβια πλησιάσουν τήν περιοχή ἐκείνη, νά ἐξαφανίζονται! Πολλοί πού πλησίασαν τέτοιες περιοχές, δέν πρόλαβαν νά εἰδοποιήσουν γιά τόν κίνδυνο πού διατρέχουν, ἀφοῦ ὅλα τά μηχανήματα μετρήσεως καί ραντάρ πού διέθεταν, ἀτόνησαν καί καταστράφηκαν αὐτομάτως, μέ ἀποτέλεσμα νά βυθιστοῦν καί νά πνιγοῦν! Μέ αὐτόν τόν τρόπο, πάρα πολλοί ἄνθρωποι ἔχουν πνιγεῖ μέ δαιμονική συνέργεια σέ ὅλο τόν κόσμο. Γι’αὐτό καί λένε οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, ὅτι ὅταν ταξιδεύουμε στήν θάλασσα, νά κάνουμε τόν σταυρό μας καί μέ πολύ πίστη νά προσευχόμαστε. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ὅταν πῆγε στήν Πάτμο ἐξόριστος, ἐκεῖ βρῆκε κάποια ἰαματικά λουτρά, τά λεγόμενα χαμάμ. Τό ὕψος τοῦ νεροῦ, στά λουτρά αὐτά ἦταν μηδαμινό 10 μέ 20 ἑκατοστά, ἀλλά ἐπειδή στά νερά αὐτά οἱ ἄνθρωποι ἔφτιαχναν μεταξύ τους πολλές ἀσέλγειες καί σαρκικές διαστροφές, τά δαιμόνια παίρνανε ἐξουσία καί στή συνέχεια πιάνανε τούς ἀνθρώπους ἀπό το σβέρκο, τούς βουτοῦσαν σέ μιά στάλα νερό καί τούς πνίγανε! Μιά μέρα πνίγηκε καί ὁ γιός τῆς ἰδιοκτήτριας, πού ἀνῆκαν τα χαμάμ. Ἡ μάνα ἔπεσε σέ πένθος καί ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ἀνέστησε τό παιδί της καί τῆς εἶπε το λόγο, πού συμβαίνουν ἐκεῖνοι οἱ πνιγμοί. Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης προσευχήθηκε καί ἐξόρισε τά δαιμόνια ἀπό ἐκείνη τήν περιοχή, τά ὁποία πῆγαν σέ ἔρημους τόπους.»

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΡΓΩΝΟ ΤΩΝ ΒΕΡΜΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΑΣΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ;

ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΑΔΙΚΤΥΟ ὅμως μία πιό σωστή πρόταση, καθώς τό ἀναφέρει ὡς τό τρίγωνο τοῦ διαβόλου, καί ἔτσι εἶναι.

Τό Τρίγωνο τοῦ Δράκου ἤ Θάλασσα τοῦ Διαβόλου.

Ἡ Θάλασσα τοῦ Διαβόλου ἤ τό Τρίγωνο του Δράκου εἶναι μία περιοχή στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, ὅπου τά περίεργα συμβάντα πού βιώνουν οἱ ἐπισκέπτες της ἀνταγωνίζονται ἐπάξια αὐτά τοῦ Τριγώνου τῶν Βερμούδων. Βρίσκεται στά ἀνοικτά τῶν ἀκτῶν τῆς Ἰαπωνίας, κοντά στό νησί Μιγιάκι, περίπου 10 χλμ μακριά ἀπό τό Τόκυο. Μαγνητικές ἀνωμαλίες, ἀνεξήγητα φῶτα καί ἀντικείμενα, καί φυσικά, μυστηριώδεις ἐξαφανίσεις εἶναι μόνο μερικά ἀπό τά φαινόμενα  πού συχνά σήμερα ἀποδίδονται σέ ἠλεκτρομαγνητικά πεδία. Κάποιοι ἀρχαῖοι θρύλοι μιλοῦσαν γιά δράκους πού ζοῦσαν στά ἀνοικτά τῆς Ἰαπωνίας καί καταβρόχθιζαν τά πλοῖα πού ἔβρισκαν στό δρόμο τους.  Σύμφωνα μέ τόν συγγραφέα, Τσάρλς Μπέρλιτζ, ἡ Ἰαπωνία ἔχασε πέντε πολεμικά πλοῖα τήν περίοδο 1952-1954, μέ 100 ἐπιστήμονες νά ἐξαφανίζονται μαζί μέ αὐτά. 

Μετά ἀπό αὐτό ἡ ἰαπωνική κυβέρνηση ἔστειλε ἕνα ἐρευνητικό σκάφος, τό Kaio Maru No. 5, γιά νά διερευνήσει τί προκάλεσε την ἐξαφάνιση τῶν πλοίων καί τί πραγματικά συνέβαινε σέ αὐτό τό σημεῖο τῆς θάλασσας. Τό Kaio Maru καί τό πλήρωμά του, συνολικά 31 ἄνθρωποι, εἶχαν τήν τύχη τῶν πολεμικῶν πλοίων. Κανείς δέν τούς εἶδε καί κανείς δέν ἔμαθε ποτέ τί ἀπέγιναν. Μία ἄλλη ἱστορία ἀναφέρει ὅτι ὅταν ὁ Κουμπλάϊ Χάν προσπάθησε νά εἰσβάλει στήν Ἰαπωνία ἀπό τήν Θάλασσα τοῦ Διαβόλου, ἔχασε τουλάχιστον 40.000 ἄνδρες. Ὑπάρχουν οἱ συνήθεις θεωρίες πού ἀκούγονται καί γιά τό Τρίγωνο τοῦ Διαβόλου (ΑΤΙΑ, πύλες σέ παράλληλα σύμπαντα, Ἀτλαντίδα) ἀλλά ὑπάρχουν καί θεωρίες πού θεωροῦν ὑπεύθυνα τά ἠλεκτρομαγνητικά πεδία ἀλλά καί τήν ὑψηλή ἡφαιστειακή δραστηριότητα πού ὑπάρχει στήν περιοχή.

ΕΔΩ ΠΑΡΑΚΑΤΩ (ἄλλη περιοχή) ΣΤΟΝ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟ ΩΚΕΑΝΟ.

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΙ ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΥΤΟ ;

ΟΧΙ ὅτι αὐτό εἶναι τό μεγάλο πρόβλημα τοῦ κόσμου (τό συγκεκριμένο) , ἀλλά γιά νά τό δοῦμε ὡς μία ἀφορμή , καί ἕνα παράδειγμα , γιά νά ἀρχίσουμε ἐπιτέλους νά συνειδητοποιοῦμε ὅτι ὅπως ὑπάρχει αὐτό, ὑπάρχουν καί ἀλλά πολλά πού ἀγνοοῦμε, κυρίως στήν πατρίδα μας. Τό Αἰγαῖο ἐπί παραδείγματι ἔχει μεταβληθῆ σέ πεδίο τραγωδιῶν, μέ τούς ἑκατοντάδες θανάτους προσφύγων, ὅπως καί σκηνικό πολέμου, μέ καθημερινῶν παραβιάσεων ἀπό τήν γειτονική Τουρκία. Σήμερα ἔχουν μαζευτῆ καί ὅλες οἱ μεγάλες ἑταιρεῖες ἐξόρυξης πετρελαίου καί φυσικοῦ ἀερίου, διεκδικώντας μερίδια, καί ἡ περιοχή εὑρίσκεται σέ ἀναβρασμό, λόγω κυρίως τῆς Τουρκίας πού ζητᾶ καί αὐτή μερίδιο λεόντειο. Κυρίως ὅμως πολλά πού συμβαίνουν μέσα στήν πατρίδα μας. Ὅπως; Ὅπως χάσαμε (προσωρινά θέλουμε νά πιστεύουμε, καθώς δέν πρέπει νά τους ἀφήσουμε) τό ὄνομα Μακεδονία , ἐμπλεκόμενοι σέ φοβερή δύνη, δηλαδή σέ ἕνα ἄλλο τρίγωνο δαιμονίων. Τρίγωνο δαιμονίων πού ἡ μία της ἄκρη εἶναι ἡ ἀμετανοησία μας στήν καθημερινή ἁμαρτία, καί πού αὐτή ἐπέφερε τούς σημερινούς πολιτικούς πού ἔχουμε στόν σβέρκο μας γαντζωμένους ὡς ὕαινες, τιμωρούμενοι οἱ ἴδιοι ἀπό αὐτήν τήν ἐπιλογήν μας˙ ἡ δεύτερη ἄκρη εἶναι ἡ μονόπλευρη καί ἀμελέτητη ἐμπιστοσύνη πού δείχνουμε στούς ἀνθρώπους, καί στίς λανθασμένες ἐπιστημονικές καί πολιτικές θεωρίες των (βλέπετε τά πολιτικά κόμματα πού ἀρχίζουν πάλι τῶν χορό τῶν ψεμάτων τους, μήν ἀλλάζοντας τίς ἀντιχριστιανικές συμμαχίες καί πράξεις τους οἱ ἀρχηγοί αὐτῶν τῶν κομμάτων) , πιστεύοντας μόνον ὡς κάποιοι ἄλλοι εἰδωλολάτρες τήν ὕλη, καί θεοποιώντας αὐτούς καί αὐτά, καί τέλος ἡ ἄλλη, ἡ τρίτη ἄκρη εἶναι ὅτι δέν ἔχουμε ἐμπιστοσύνη στόν Θεό, ὅτι αὐτός μόνον μπορεῖ νά μᾶς βοηθήσει ἐάν καί ἐφόσον ἐμεῖς γίνουμε συνειδητοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Ὁ κόσμος μας λοιπόν εἶναι ὅπως ἡ θάλασσα, καί πολλές φορές στήν Ἀποκάλυψη στήν Ἁγία Γραφή μας ἡ θάλασσα ἔχει τόν συμβολισμό τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου μας. Ἐμεῖς λοιπόν τί εἴμεθα μέσα σέ αὐτόν τόν ἁμαρτωλό κόσμο= τήν θάλασσα ; εἴμαστε ἐπιβάτες σέ ἕνα καράβι, καί τό μόνο πού πρέπει νά κάνουμε εἶναι νά βάλουμε στό τιμόνι τόν Χριστό καί Θεό μας, νά κουνήσουμε τά χέρια μας νά βουτήξουμε τόν σταυρό στήν θάλασσα, ὅταν ἔρχονται οἱ τρικυμίες καί οἱ κάθε λογῆς κίνδυνοι στήν ζωή μας. Ἔχουμε λοιπόν τά ὄπλα τοῦ Θεοῦ μας, ὁ κόσμος μας πλέον βυθίζεται σέ κάθε εἴδους καταστροφές, ἀπό τήν ὀνομαζόμενη λένε κλιματική ἀλλαγή, μέχρι τούς τυφῶνες, τούς σεισμούς, τίς πλημμύρες τούς παγετούς ,τίς πυρκαγιές. Οἱ ἕλληνες κατά τόν ἅγιο Νεκτάριο εἶναι προορισμένοι ἀπό τόν Θεό γιά νά εἶναι οἱ διδάσκαλοι τῆς ἀνθρωπότητος, οἱ ὀρθόδοξοι ἕλληνες ὅμως, καί ὄχι οἱ ἀνορθόδοξοι. Ἄς μήν περιμένουμε νά κάνουν ἐπεμβάσεις μόνο οἱ πολιτικοί μας, πού τούς φορτωθήκαμε ὡς ὕαινες στόν σβέρκο μας , καί αὐτό γιά τίς ἁμαρτίες μας , γιατί ἐάν εἴμεθα στήν πλειοψηφία ὀρθόδοξοι χριστιανοί δέν θά βασανιζόμαστε ὅπως σήμερα , δηλαδη νά γίνονται οἱ πολιτικοί μας παίγνια στά χέρια τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν, ἰσχυρῶν χωρῶν πού θά τούς ἔδιωχναν στό κάτω-κάτω ἀπό μόνοι τους ἐάν πίστευαν στήν ἀλήθεια τῆς πίστεως μας.

Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ θαυματουργεῖ.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης τῆς Κρονστάνδης, γράφει: «Ὁ σταυρός εἶναι εἰκόνα τοῦ ἐσταυρωμένου Χριστοῦ, τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτό καί τό σημεῖο του, καί ἡ σκιά του ἀκόμα μόνη, προκαλοῦν τρόμο στούς δαίμονες, ἐπειδή εἶναι τό σημεῖο τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή εἶναι ἡ σκέπη τοῦ Ἐσταυρωμένου. Γι’ αὐτό ἀρκεῖ νά βυθίσει κανείς τόν σταυρό στό νερό, γιά νά τό ἁγιάσει. Μετά ἀπ’ αὐτό τό νερό γίνεται ἰαματικό, καί διώχνει τά δαιμόνια.»

Αὐτά ἔλεγε ὁ ἅγιος. ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Τί σημαίνει αὐτό, ὅτι ἐάν ἀπομακρυνόμεθα ἀπό την ἁμαρτία, μετανοούσαμε, καί βουτούσαμε τον τίμιο Σταυρό στά νερά τῆς πατρίδος μας (λίμνες ποτάμια, πηγάδια, θάλασσες) σέ οὐδεμίαν περίπτωση θά εἴχαμε πλημμύρες (ὅπως στήν Κρήτη, στήν Μάνδρα Ἀττικῆς, καί ἄλλες περιοχές τῆς πατρίδος μας ), ἀλλά καί πυρκαγιές , ὅπως στό Μάτι Ἀττικῆς. Διότι φαίνεται ὅτι στό ὑγρό στοιχεῖο, ἀλλά καί στήν φωτιά μεταδίδεται ἡ δαιμονική ἐνέργεια, καί ἔτσι προκαλεῖ διαβρώσεις ἐδαφῶν κατευθυνόμενες ὥστε νά προκαλοῦνται τόσο πολύ ἀνείπωτες καταστροφές, πέραν φυσικά το φυσικό στοιχεῖο τοῦ νεροῦ πού ἀπό μόνο του ἔχει αὐτές τίς ἰδιότητες (τῆς διάβρωσης) ἀλλά δέν θά ἦταν τόσο πολύ ἐνισχυμένες, καί κατευθυνόμενες οἱ καταστροφές. Ἔχουμε τονίσει ἐπανειλημμένως ἐπίσης, καί καθιστοῦμε την προσοχή τῶν ἱερέων μας, νά μήν ἀδιαφοροῦν, ὅπου βλέπουν ὅτι ἔγινε ἕνα κακό, ὅπως φόνοι, τροχαῖα, ληστεῖες, καί ἄλλα κακά συναπαντήματα, καί κυρίως νά μήν ἀδιαφοροῦν οἱ πολίτες ὀρθόδοξοι χριστιανοί. Δηλαδή, κάθε φορά πού συμβαίνουν αὐτά τά κακά σέ κάποιο τόπο καί χρόνο, ἐκεῖ σέ νέο χρόνο μετέπειτα νά τελῆται ἕνας ἁγιασμός, καί βεβαίως σύν τα ἀνθρώπινα δυνατά μέτρα. Ὅπως ὁ ἰατρός ὁ καλός, ο παραδοσιακός, πού μετά τήν διάγνωση σημειώνει στό χαρτί συνταγογραφίας τά φάρμακα τῆς καλῆς ἐπιστήμης, καί δίπλα τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ, γράφοντας: ΣΥΝ ΘΕΩ. Ἕνα σοβαρό μέτρο κυρίως εἶναι νά μήν ψηφίζουμε πολιτικούς πού εἶναι μέσα σέ μασονικές στοές, ὅπως καί ὑποστηρικτές αὐτῶν καί ὄργανα των. Νά βγοῦν λοιπόν νά διαβεβαιώσουν στόν λαό μας ὅλοι οἱ ἀρχηγοί τῶν πολιτικῶν κομμάτων (κυρίως ἡ ἀντιπολίτευση, πού περιμένει την σειρά της) ὅτι δέν εὑρίσκονται σέ συνεργίες καί μέλη τοπικῶν καί διεθνῶν μασονικῶν ὀργανώσεων μετά τῶν παρακλαδιῶν τους. Διότι ἐκεῖνοι θά πάρουν , ἐάν εἶναι ἄνθρωποι τοῦ Θεοῦ φώτιση, καί ὄχι οἱ πολιτικοί πού σκοτίζεται ὁ νοῦς τους ἀπό δαιμόνων συμπλέγματα καθώς καί ἀνήκουν καί συνεργοῦν μέ αὐτά. Ὁ ἅγιος Πορφύριος δέν εἶναι τυχαῖο πού εἶπε κάποτε, ὅταν σταμάτησε τον ὁδηγό πού τον μετέφερε σέ κάποιο σημεῖο τοῦ δρόμου γιά νά διαβάσει την εὐχή. Εἶπε: «σέ αὐτόν τον δρόμο στέκεται ἕνας δαίμονας καί προκαλεῖ πολλά τροχαῖα στούς νέους μέ τά μηχανάκια». Φαίνεται ὅτι ἐκεῖ πράγματι εἶχαν σκοτωθεῖ πολλοί νέοι, ἀλλά ἡ ἀδιαφορία τῶν σύγχρονων ἱερέων μας, καί βεβαίως οἱ συμπολίτες μας οὐδέν το ὑποψιάζονται. Δηλαδή νά κινήσουν τίς διαδικασίες τῶν ἀνθρωπίνων δυνατοτήτων (ἡ ἐπιστήμη τῶν μεταφορῶν, πῶς πρέπει νά εἶναι ὁ δρόμος, σήμανση, κλπ) το ἀνθρώπινο δυνατόν δηλαδή , καί νά ἀκολουθήσουν καί τα πνευματικά μας ὄπλα (τῆς Ἐκκλησίας μας).

Δέν γνωρίζω ὡς ὁ τελευταῖος ἕλλην πολίτης, καί τελευταῖος ὀρθόδοξος χριστιανός κατά τήν ταπεινή μου γνώμη καί θέση, γιά τό πῶς θά ἦταν καλύτερα νά τό πῶ, αλλά οἱ καλοί ἱερεῖς σίγουρα θά γνωρίζουν πολύ καλύτερα , καθως πιστεύω ὅτι ὅσοι πιστοί ὀρθόδοξοι χριστιανοί περνοῦν ἀπό αὐτές τίς θάλασσες, καί κινδυνεύουν, ὅπως οἱ ψαράδες, καί ρίξουν τόν Σταυρό τους στήν θάλασσα (γιά νά μήν τόν χάσουν ἄς τόν δέσουν μέ ἕνα σχοινάκι) δέν θά ἀπογοητευτοῦν ἀπό τό ἀποτέλεσμα. Ἐπίσης, ὁ Σταυρός στόν βυθό αὐτῶν τῶν θαλασσῶν, οἱ εὐλογημένοι σταυροί ἀπό τήν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ἐάν ἀφεθοῦν ἐπίσης νά πέσουν (μερικοί) σέ ὅλο αὐτό τό θαλάσσιο τρίγωνο, καί παραμείνουν ἐκεῖ γιά πάντα˙ νά τελεσθῆ καί ἕνας ἁγιασμός κάθε χρόνο, δηλαδή τίς θάλασσες ἐκεῖνες πού διαβάσαμε παραπάνω, καί πού σήμερα τίς ἔχουν οἱ δαίμονες στήν ἐπικράτεια τους περισσότερο ἀπό ὅλες τίς θάλασσες τοῦ κόσμου, θά συνεχίζουν μετά νά τίς ἔχουν ; ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ. Αὐτή εἶναι ἡ ἡ γνώμη ἑνός ἁπλοῦ πολίτη ἕλληνος˙ ὅμως αὐτή ἡ σκέψη θέλει μελέτη, καί ὄχι ἀπό ἐμένα , ἀλλά ἀπό δύο ἤ τρεῖς καί περισσότεροι πού θά συμφωνήσουν προσευχόμενοι στόν Χριστό μας (ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ: «Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν. Κατά Ματθαίον» (ιη΄ 10-20) καί θά ἀποφασίσουν γιά νά σταλθῆ μέ σκοπό νά πραγματοποιηθῆ ἡ εἰσήγηση τους στίς κυβερνήσεις αὐτῶν τῶν χωρῶν (Η.Π.Α. Μεξικό καί Ἰαπωνία ) πού ἔχουν στήν ἐπικράτεια τους αὐτά τά φαινόμενα, τά ἀνεξήγητα κατά αὐτούς, ἤ τό ὅπως νομίζουν ἐξηγημένα ἀπό τήν ἐπιστήμη τῶν «φυσικῶν» φαινομένων. Σήμερα βλέπουμε ἐπίσης , ἔντρομοι σχεδόν, ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας μας νά φαντασιώνεται ξανά τούς ἡγέτες τῶν παιδικῶν του βιβλίων περί σωτήρων, καί σωτήριων πολιτικῶν ἰδεολογιῶν , καί νά ἀσπάζεται ἡγέτες τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, καί ἡ ἑλληνική κοινωνία νά καταντᾶ βορά στά νύχια τῶν δαιμόνων , ἀντιγράφοντας τήν ἐγκληματικότητα καί τίς πολιτικές τῶν χωρῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς . Μάθαμε ὅτι σκοπεύουν οἱ φωστῆρες τίς πολιτικῆς νά «ξαλαφρώσουν τώρα τίς κοσμοσυρροή τῶν φυλακῶν, «βαπτίζοντας» τα μεγάλα ἐγκλήματα μικρά, καί ἔτσι νά βγαίνουν πολύ γρήγορα οἱ κακοποιοί πρός νέες δράσεις ἰδίων ἐγκλημάτων καί χειροτέρων. Ὁδεύουμε γιά χῶρες ὅπως τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, χωρῶν-θύματα τῶν ἰσχυρῶν χωρῶν καί αὐτές , καί Ἀντίχριστων κροίσων τοῦ πλούτου, πού τίς ἐκμεταλλεύτηκαν, ἀλλά δέν προσανατολίσθηκαν στήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, στήν βοήθεια τοῦ Σταυροῦ, ἀλλά μόνον στήν βοήθεια τῶν πολιτικῶν τους ἰδεολογιῶν, γι’ αὐτό καί ἔγιναν καί θύματα, ὅπως καί δυστυχῶς καί ἐμεῖς, πού βυθιζόμαστε στήν καθημερινή ὁλοένα καί αὐξανόμενη ἐγκληματικότητα, πλησιάζοντας τήν ἐγκληματικότητα τῶν χωρῶν τῆς Ἀμερικῆς, καί τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς, καί συγχρόνως πιανόμαστε ἀπό τά τρύπια σωσίβια τῶν πολιτικῶν ἰδεολογιῶν μας.

ΜΕΡΚΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΟΠΛΩΝ.

Τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ὀρθόδοξης (Χριστιανικῆς) προσευχῆς εἶναι ἱκανά νά σκοτώσουν μικρόβια, καί νά μεταβάλουν τῆς ὀπτικές ἰδιότητες τοῦ νεροῦ. Ἐπιστήμονες ἔχουν ἀποδείξει πειραματικά τίς θαυματουργικές ἰδιότητες τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ καί τῆς προσευχῆς. «Εἶναι διαπιστωμένο ὅτι ἡ παλιά συνήθεια νά γίνεται τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ πάνω ἀπό τό φαγητό καί τό ποτό πρίν τό γεῦμα, ἔχει ἕνα προφανές μυστικό νόημα. Πίσω ἀπό αὐτό παραμένει ἡ πρακτική χρησιμότητα: Ἡ τροφή κυριολεκτικά καθαρίζεται μέσα σέ μία στιγμή. Αὐτό εἶναι ἕνα μεγάλο θαῦμα, πού κυριολεκτικά συμβαίνει κάθε ἡμέρα», εἶπε ἡ φυσικός Angelina Malakhovskaya πού προσκλήθηκε ἀπό τήν ἐφημερίδα Zhizn τήν Παρασκευή. Ἡ Malakhovskaya ἔχει μελετήσει τήν δύναμη τοῦ σημείου τοῦ Σταυροῦ μέ τήν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας, γιά 10 περίπου χρόνια τώρα. Ἔχει διεξάγει ἕνα μεγάλο ἀριθμό πειραμάτων πού ἔχει ἐπανειλημμένα ἐπαληθευθῆ, πρίν τά ἀποτελέσματά τους ἔρθουν στή δημοσιότητα. Εἰδικώτερα ἔχει ἀνακαλύψει τίς ἀπαράμιλλες βακτηριοκτόνες ἰδιότητες τοῦ νεροῦ μετά τήν εὐλογία του ἀπό μία Ὀρθόδοξη προσευχή καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ. Ἡ μελέτη ἐπίσης ἀποκάλυψε μία νέα, ἐνωρίτερα ἄγνωστη ἰδιότητα τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ νά μετασχηματίζει τήν δομή τοῦ ὕδατος, αὐξάνοντας ἀξιοσημείωτα τήν ὀπτική του πυκνότητα στήν περιοχή τοῦ φάσματος τῆς βραχείας ὑπεριώδους ἀκτινοβολίας, γράφει ἡ ἐφημερίδα. Οἱ ἐπιστήμονες ἔχουν ἐπαληθεύσει τήν δύναμη τῆς δράσης τῆς Κυριακῆς προσευχῆς (Πάτερ ἡμῶν) καί τοῦ Ὀρθοδόξου σημείου τοῦ Σταυροῦ στά παθογενῆ βακτήρια. Δείγματα νεροῦ ἀπό διάφορες δεξαμενές (πηγάδια, ποταμούς, λίμνες) πάρθηκαν γιά ἔρευνα. Ὅλα τά δείγματα εἶχαν goldish staphylococcus, ἕνα κολοβακτηρίδιο. Ἀποδείχθηκε ἐν τούτοις, ὅτι ἄν ἡ Κυριακή προσευχή λεχθεῖ καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ γίνει ἐπάνω τους, ὁ ἀριθμός τῶν βλαβερῶν βακτηριδίων θά μειωθεῖ ἑπτά, δέκα, ἑκατό ἀκόμη καί πάνω ἀπό 1000 φορές. Τά πειράματα ἔγιναν μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά ἀποκλείουν καί τήν ἐλάχιστη πιθανή νοητική ἐπιρροή. Ἡ *προσευχή εἰπώθηκε (*προσευχή ἐννοῆται ὀρθόδοξη χριστιανική καί ὄχι ἄλλων θρησκειῶν μαζί, πού θά ἦταν ἐγκληματικό νά συνέβαινε, κατά τῶν ἁγίων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας μας) ἀλλά ὁ ἀριθμός τῶν παθογόνων βακτηρίων σέ διάφορα περιβάλλοντα μέ διαφορετικές ὁμάδες βακτηρίων ἀκόμη καί τότε μειώθηκε, συγκρινόμενος μέ τά πρότυπα ἀναφορᾶς. Οἱ ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ἐπίσης  τήν εὐεργετική ἐπίδραση πού ἡ προσευχή καί τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἔχουν πάνω στούς ἀνθρώπους. Ὅλοι οἱ συμμετέχοντες στά πειράματα εἶχαν τήν πίεση τοῦ αἵματός τους νά τείνει νά σταθεροποιηθεῖ, καί τούς αἱματικούς δεῖκτες βελτιωμένους. Κατά τρόπο ἐντυπωσιακό, οἱ δεῖκτες ἄλλαζαν πρός τήν ἴαση πού χρειαζόταν: Στούς ὑποτασικούς ἡ αἱματική τους πίεση ἀνέβηκε, ἐνῶ στούς ὑπερτασικούς κατέβηκε. Ἐπίσης παρατηρήθηκε ὅτι τό σημεῖο τοῦ Σταυροῦ ἐάν γίνεται πρόχειρα, μέ τά τρία δάχτυλα βαλμένα μαζί ἀπρόσεκτα ή τοποθετούμενα ἐκτός τῶν ἀπαραιτήτων σημείων (στό μέσο τοῦ κούτελου, τό κέντρο τοῦ ἡλιακοῦ πλέγματος, καί στά κοιλώματα κάτω ἀπό τό δεξί καί ἀριστερό ὦμο), τό θετικό ἀποτέλεσμα ἦταν πολύ πιό ἀδύνατο, ἤ ἀπουσίαζε ἐντελῶς.

«Σταυρός, ὁ φύλαξ πάσης τῆς οἰκουμένης. Σταυρός, ἡ ὡραιότης τῆς Ἐκκλησίας. Σταυρός, βασιλέων τό κραταίωμα. Σταυρός, πιστῶν τό στήριγμα. Σταυρός, ἀγγέλων ἡ δόξα καί τῶν δαιμόνωντο τραῦμα»

(Ἐξαποστειλάριο).

————————————————————-

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.