Αυγουστίνος ΚαντιώτηςEΘNIKH AYTOKTONIA KAI H HΡΩΪΔΑ MANA – «Ε, γυναικα, εσυ που δεν αφηνεις ενα βασιλικο και ενα κρινο να σου ξερριζωσουν απο τη γλαστρα, πως επιτρεπεις σε χερια κακουργων, σε χερια ιατρων, σε χερια δολοφονων, να ξερριζωσουν μεσα απο τα σπλαγχνα σου το ωραιοτερο λουλουδι, που φυτρωνει στα σπλαχνα σου»;

date Ιούλ 16th, 2019 | filed Filed under: Αυτοκτονει η Ελλας

Απόσπασμα βιβλίου «ΑΥΤΟΚΤΟΝΕΙ Η ΕΛΛΑΣ»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου

HΡΩΪΔΑ MANA

πολιτεκνη οικογενεια

γνώρισα στὴν Ἀθήνα ἕναν διάσημο ἐπιστήμονα, καθηγητὴ πανεπιστημείου καὶ τὸν ῥώτησα:

Zεῖ ἡ μάνα σου; Καὶ αὐτὸς ἄρχισε νὰ κλαίῃ.
Mοῦ θίγεις τὴν πιὸ εὐαίσθητη χορδὴ τῆς ψυχῆς μου, μοῦ εἶπε. Ἡ μάνα μου πέθανε ἐπάνω στὴν γέννα. Τὴν εἶπαν οἱ γιατροί: Νὰ τὸ σκοτώσωμε, γιὰ νὰ γλυτώσῃς ἐσύ. Ὄχι εἶπε ἡ μητέρα μου. Νὰ γεννηθῆ τὸ παιδί μου καὶ ἐγὼ ἄς πεθάνω. Ὑπέκυψαν οἱ γιατροί, παρ᾿ ὅλες τὶς παρακλήσεις των καὶ τοῦ ἀνδρός της ἀκόμα.
Ὤ μάνες ἅγιες, ὤ ἡρωΐδες, ὤ μάρτυρες!
Γεννήθηκε τὸ ἀγοράκι καὶ πέθανε ἐπάνω στὴν γέννα ἡ μάνα. Ὅπως ὁ στρατιώτης πεθαίνει στὸ μέτωπο, γιὰ νὰ ὑπερασπίση τὴν πατρίδα, ἔτσι καὶ ἡ γυναίκα στὸν σκληρὸν αὐτὸν ἀγῶνα τῆς ζωῆς πεθαίνει, ἀλλὰ φέρνει στὴν ζωή τὸ παιδί της. Παραπάνω ἀπὸ τὴν ζωή της ἔχει τὴν συνείδησίν της, ἔχει τὸν Θεό, ἔχει τὸ μέλλον τῆς ἀνθρωπότητος. Κρατᾷ ἡ μάνα στὰ ἅγιά της χέρια ὅ,τι πολύτιμο καὶ ἱερὸ ἔχει.
Ποῦ νὰ φανταζόταν αὐτὴ ἡ μάνα, ποὺ πέθανε μετὰ τὴν γέννα ἀπὸ τὴν αἱμορραγία, ὅτι τὸ παιδί της ἐκεῖνο θὰ γινόταν ἕνας τόσο λαμπρὸς ἐπιστήμονας;
Ἡ μάνα ἡ σημερινὴ μὲ τὴν νέα νοοτροπία ποὺ ἔχει, δὲν τὄχει σὲ τίποτα νὰ λερώσῃ τὰ χέρια της μὲ τὸ αἷμα τοῦ παιδιοῦ της.
Ἦρθε μιὰ γυναίκα στὸ γραφεῖο, ἀπὸ ἕνα χωριό – σᾶς μιλῶ μὲ παραδείγματα – καὶ πῶς τὸ ἔφερε ἡ κουβέντα καὶ μοῦ εἶπε, ὅτι ἔκανε τρεῖς ἐκτρώσεις καὶ ἐτοιμάζονταν γιὰ τὴν τέταρτη. Τὰ ἔλεγε αὐτὰ καὶ χαμογελοῦσε. Εἶνε φοβερὸ αὐτὸ τὸ πράγμα. Νὰ σκοτώνῃ ἡ μάνα τὸ παιδί της καὶ νὰ γελᾷ. Εἶνε ἀναισθησία καὶ πόρωσις.

Εθνικη αυτοκτονια

Ἀλλὰ ἡ παιδοκτονία αὐτὴ εἶναι διὰ τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ἐθνικὴ αὐτοκτονία. Διότι ἡ Ἑλλὰς κατὰ τὸν τελευταῖο παγκόσμιο πόλεμο ὑπέστη εἰς ἀνθρώπινα θύματα τρομακτικὰς ἀπωλείας, αἱ ὁποῖαι προσεγγίζουν τὸ ἕνα ἑκατομμύριο ψυχῶν. Καὶ τὰ μεγάλα αὐτὰ κενὰ θὰ ἔπρεπε νὰ συμπληρωθοῦν διὰ τῆς αὐξήσεως τῶν γεννήσεων νέων Ἑλληνοπαίδων. Καὶ ὅμως ὁ Ἑωσφόρος φθονῶν τὴν σωτηρία τῆς πατρίδος μας ἐργάζεται διὰ νὰ μείνουν τὰ λίκνα τῶν Ἑλληνικῶν οἰκογενειῶν κενὰ τέκνων.
AΣ MH MEINH KANENA ΠAIΔI EIΣ THN EΛΛAΔA! Aὐτὸ εἶναι τὸ σύνθημα ποὺ ἔρριψε ὁ Σατανᾶς. Καὶ διὰ τὴν ἐπιτυχίαν τοῦ καταχθονίου αὐτοῦ σχεδίου συνεργάζονται ὄχι μόνον ἐξωτερικοὶ ἐχθροί μας, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἕλληνες καὶ οἱ Ἑλληνίδες ἐκεῖνοι, ποὺ δὲν θέλουν μὲν ν’ ἀποθάνῃ ἡ Ἑλλὰς καὶ εἰς τὰς ἐθνικὰς ἑορτὰς τραγουδοῦν «ἡ Ἑλλὰς ποτὲ δὲν πεθαίνει», ἀλλὰ μὲ τὰ ἐγκλήματά των δὲν κάνουν τίποτε ἄλλο παρὰ ν’ ἀποδεικνύουν ἄριστοι σύμμαχοι τῶν πρώτων καὶ νεκροθάπται τῆς φυλῆς μας.
Αὐτοὶ ὁδηγοῦν τὴν Ἑλλάδα ὄχι πρὸς τὴν δόξαν, ἀλλὰ πρὸς φρικτὴν αὐτοκτονίαν.

Ξερριζωνεται το ωραιοτερο λουλουδι

Ἂν πάῃ ἡ γειτόνισσα στὴν αὐλὴ μιᾶς γυναίκας ποὺ ἔχει μιὰ γλάστρα μὲ ἕνα κρίνο ἢ ἕνα ὡραῖο βασιλικὸ καὶ ξερριζώσῃ τὸ βασιλικὸ ἢ τὸ κρίνο μέσα ἀπὸ τὴ γλάστρα, θὰ πιαστοῦν μαλλιὰ μὲ μαλλιά· δὲ θὰ μείνουν μαλλιὰ στὸ κεφάλι τῆς γειτόνισσας, γιατὶ ἐτόλμησε ἀπὸ τὴ γλάστρα νὰ ξερριζώσῃ ἕνα λουλούδι.
Ἔ, γυναίκα, ἐσὺ ποὺ δὲν ἀφήνεις ἕνα βασιλικὸ καὶ ἕνα κρίνο νὰ σοῦ ξερριζώσουν ἀπὸ τὴ γλάστρα, πῶς ἐπιτρέπεις σὲ χέρια κακούργων, σὲ χέρια ἰατρῶν, σὲ χέρια δολοφόνων, νὰ ξερριζώσουν μέσα ἀπὸ τὰ σπλάγχνα σου τὸ ὡραιότερο λουλούδι; Καὶ τὸ ὡραιότερο λουλούδι ποὺ φυτρώνει στὴ γῆ δὲν εἶνε τὰ λουλούδια τῶν κήπων· τὸ ὡραιότερο λουλούδι εἶνε αὐτὸ ποὺ φυτρώνει μέσ᾿ στὰ σπλάχνα τῆς μάνας.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.