Αυγουστίνος ΚαντιώτηςὉποια θρασυτης βραβευμενη με καλυμμαυχια, με σταυρους και εγκολπια! Ατομα ανικανα & επικινδυνα που θα επρεπε να ειναι προσκλαιοντα εις τα προπυλαια των Ναων χειροτονουνται επισκοποι! Με τετοιο πατριαρχη και επισκοπους φανταστητε τι διαβρωσι θα υποστη ο αποδημος Ελληνισμος 2) ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ

date Ιούν 23rd, 2019 | filed Filed under: ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ἀποσπασματα τοῦ βιβλίου «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ, Νάρκη στὴ διοίκησι τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας
& στὸν Ἀπόδημο Ἑλληνισμό, τὴν πυροδοτεῖ ὁ πατριάρχης»
Τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου

Να παυση η εξαρτηση του αποδημου Ελληνισμου
απο το Οικουμενικο Πατριαρχειο

elpidoforos - ουν

Ἐκτὸς τῶν ἐθνικῶν λόγων, ἐξ αἰτίας τῶν ὁποίων ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμὸς τῆς Ἀμερικῆς καὶ Αὐστραλίας πρέπει νὰ παύσῃ νὰ ἐξαρτᾶται ἐκ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὑπάρχουν καὶ θρησκευτικοὶ λόγοι, οἱ ἐξῆς:

α´) Ἀτομα ἀνίκανα & ἐπικίνδυνα χειροτονοῦνται ἱερεῖς & ἀρχιερεῖς. Ἄτομα γνωστὰ εἰς τὴν Ἑλλάδα διὰ τὴν φαυλότητα καὶ ἀνικανότητά των, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ χειροτονηθοῦν ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς, καταφεύγουν εἰς τὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό, ἀνεξελέγκτως χειροτονοῦνται καὶ ἐγκαθίστανται εἰς Ἐνορίας καὶ Ἐπισκοπάς, καὶ ἔκπληκτοι οἱ ἐδῶ Ἕλληνες πληροφοροῦνται τὴν τοποθέτησί των ἐκεῖ ὅπου θὰ ἔπρεπε νὰ τοποθετηθοῦν οἱ ἄριστοι τῶν κληρικῶν. Ἐνορίες μὲ χιλιάδες ἀποδήμων Ἑλλήνων διοικοῦνται πνευματικῶς ἀπὸ ἀνθρώπους, οἱ ὁποῖοι ὄχι ἐπίσκοποι, ὄχι πρεσβύτεροι, ὄχι διάκονοι, ἀλλὰ προσκλαίοντες εἰς τὰ προπύλαια τῶν Ναῶν θὰ ἔπρεπε νὰ στέκωνται. Ὄχι λίγοι ἀπὸ αὐτοὺς σὲ ἡμέρες, κατὰ τὶς ὁποῖες ἡ Πατρίδα μας διεξῆγε τὸν ὑπὲρ πάντων ἀγῶνα, αὐτοὶ βρῆκαν ἀσφαλὲς καταφύγιο τῆς ἀνανδρίας των στὶς ξένες χῶρες καὶ ἀφοῦ ἔγιναν φυγάδες καὶ λιποτάκτες παρουσιάζονται τώρα ἀπὸ τῆς ὡραίας πύλης νὰ εὐλογοῦν τοὺς Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπιστρατεύθησαν καὶ ἐπολέμησαν καὶ προεκινδύνευσαν ὑπὲρ Πατρίδος. Δὲν ἀποκλείεται δὲ οἱ ἀπάτριδες αὐτοὶ νʼ ἀποκαλοῦν… ἀναρχικοὺς τοὺς ᾕρωες τῆς Πατρίδος. Ὁποία θρασύτης βραβευμένη μὲ καλυμμαύχια, μὲ σταυροὺς καὶ ἐγκόλπια! Ἀνάξια πρόσωπα ἔχουν εἰσχωρήσει στὶς τάξεις τοῦ ἀποδήμου κλήρου. Καὶ τοῦτο διότι διαφεύγουν τὸν ἔλεγχο τῆς Ἑλλάδος.

β´) Ἡ Μασονία ὀργιάζει στὶς ἑλληνικὲς κοινότητες καὶ ὁ πατριάρχης καὶ οἱ ἐπίσκοποι ἔχουν στενὲς σχέσεις μ᾽ αὐτήν!…

Με τετοιο πατριαρχη και επισκοπους φανταστητε
τι διαβρωσι θα υποστη ο αποδημος Ελληνισμος

Συνεπῶς, κύριοι, δὲν παρίσταται ἀνάγκη νʼ ἀρνηθοῦμε τὴν πατρίδα μας γιὰ νὰ γίνωμε κήρυκες τῆς οἰκουμενικότητος τοῦ πατριάρχου, εἰς τὴν ὁποία ἡ Ἑλλὰς ὡς Ἔθνος θὰ ὑποστῇ τελείαν ἐξάτμισι ὑπὲρ τῆς μεγάλης πατρίδος, τῆς Τουρκίας!
Μὲ ἀρχιεπισκόπους καὶ ἐπισκόπους κάπως ἔτσι κατηχουμένους ὑπὸ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου μπορεῖτε νὰ φαντασθῆτε ποιά διάβρωσι θὰ ὑποστῇ ὁ ἀπόδημος Ἑλληνισμός, ὁ ὁποῖος καὶ ἔξωθεν ἔχει τὰς ἀφορμὰς γιὰ τὴν μείωσι καὶ κατάψυξι τῶν πατριωτικῶν του συναισθημάτων;

9a150f5deb69

ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΥ

Πλούσιο φωτογραφικό υλικο, σε ἄδεια ἀπὸ πιστους ἐκκλησία

ΕΔΩ https://www.flickr.com/photos/142275543@N05/sets/72157709210046543/
elpis_enthronement5ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Το »Κ» θα βαδίσει »χαλαρά» ίσαμε και την επομένη ενθρόνισης Ελπιδοφόρου. Γιά να μην χαλάσουμε την »εορτή αρχόντων, λεφτάδων και ρασοφόρων αρπακτικών» που απαρτίζουν την Εκκλησία μας στις ΗΠΑ, αφού το »ποίμνιο» απέχει. Από Δευτέρα θα βγούν τα »χοντρά» (διασυνδέσεις με CIA, απάτες κλπ) και ειδικά τα νομικά.-

( Σε ότι αφορά το νομικό ζήτημα με την παράνομη-παράτυπη επιλογή Ελπιδοφόρου ως αρχιεπίσκοπου ΗΠΑ, πληροφορηθήκαε ότι, οι δικηγόροι των εναγόντων έκριναν ότι οι ενέργειες θα γίνουν αφού ο Ελπιδοφόρος, ευρισκόμενος στο έδαφος των ΗΠΑ, αναλάβει καθήκοντα, μετά την ενθρόνιση, γιά να έχει και την νομική ευθύνη και όχι πριν με »temporary injuction» )

κλήρος και »άρχοντες» ενθρόνισαν τον Ελπιδοφόρο
Μία »παγωμάρα» επικρατούσε στην άφιξη στον καθεδρικό, αλλά και στην τελετή ενθρόνισης Ελπιδοφόρου, στην Ν. Υόρκη, 22 Ιουνίου, με εντυπωσιακή την μη παρουσία »λαϊκών», όπως προέβλεπαν οι »υμνητές» του. Μία »παγωμάρα», αδιαφορία επικρατεί και ανα τις ελληνικές παροικίες στις ΗΠΑ, πιστοποίηση του γεγονότος ότι η Ομογένεια »γύρισε την πλάτη» στην φιλοχρήματη θυγατρική επιχείρηση του Βαρθολομαίου, Αρχιεπισκοπή ΗΠΑ, η οποία έπαψε να είναι θρησκευτικός-χριστιανικός Οργανισμός και κατάντησε »όλα γιά το χρήμα»….

Διαβαστε περισσοτερα: https://www.kalami.us/2019/omogeneia/elpis_NY.html

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.