Αυγουστίνος ΚαντιώτηςH ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟY ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ EXEI ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

date Ιούλ 25th, 2019 | filed Filed under: ΠΟΝΗΜΑ ΕΡΕΥΝ. Λ.Α.

ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΝΗΜΑΤΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ

Συνεργάτου μας Λ.Α.

«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ»Ὅταν ἔρχονται στήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα οἱ συνάνθρωποι μας ἀλλοδαποί ἀπό τό ἐξωτερικό γιά νά παρουσιάσουν κάποιες καλές τέχνες γιά τήν πρόοδο καί τήν καλύτερη οἰκονομική μας ἀνάπτυξη, ὅπως τέχνες ἐπαγγελματικές, κατασκευαστικές, καί ἄλλες χρήσιμες τέχνες πρέπει νά εἶναι καλοδεχούμενοι, καί νά ἐνθαρρύνονται στό νά μᾶς διδάξουν κάτι πού δέν τό γνωρίζουμε. Νά τούς δεχόμεθα ὡς πρόνοια Τοῦ Θεοῦ, γιατί ὁ καλός Θεός μᾶς στέλνει τά πλάσματα του πρός βοήθεια δική μας σέ κάτι πού δέν κατέχουμε. Ὁ μακαριστός Αὐγουστίνος Καντιώτης ἔλεγε ὁ ἴδιος ὡς φωτισμένος ἱεράρχης νά παίρνουμε τά καλά τῶν ξένων, καί ὄχι τά κακά, ἐπίσης ἔγραψε δεκάδες σελίδες γιά τίς τέχνες στήν Ἑλλάδα πού θά πρέπει νά εἰσέλθουν στήν παιδεία μας.
βλέπετε τό συγγραφικό του ἔργο : ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)
Ὅταν ὅμως ἔρχονται γιά νά μᾶς διδάξουν τέχνες πού κρύβονται μέσα τους τά πλανεμένα θρησκευτικά τους πιστεύω, ἤ ἀκόμα χειρότερα τήν μαγεία, καί τίς αἱρέσεις τοῦ χριστιανισμοῦ , ὅπως καί τά πεπλανημένα τους περί δῆθεν ἡ αὐτοδύναμη τοῦ νοῦ, καί τά τοιαῦτα, ὅπως τίς ἐκ Ἀσίας πολεμικές τέχνες, τότες ἐκεῖ νά τούς δεχόμεθα ὄχι ὡς δασκάλους ἀλλά ὡς πεπλανημένους, καί νά τό θεωροῦμε εὐκαιρία στό νά τούς διδάξουμε ἐμεῖς ὅτι εὑρίσκονται εἰς τήν πλάνη. Θά μᾶς εὐγνωμονοῦν ἐάν ἔχουν καθαρή καρδιά γιά τήν πλάνη πού τούς ἀπαλλάξαμε. Ἐνῶ ἐάν δέν ἔχουν καθαρά κίνητρα καί δέν εἶναι καλοπροαίρετοι θά ἀπομακρυνθοῦν ἀπό κοντά μας, κάτι πού πάλι μᾶς συμφέρει. Οἱ Ἕλληνες ἔλεγε ὁ Ἅγιος  Νεκτάριος εἶναι προορισμένοι ἀπό τόν Θεο οἱ διδάσκαλοι τῶν Ἐθνῶν, καί δέν ἐννοοῦσε μόνον τίς ἐπιστῆμες, τίς τέχνες (διότι δέν τίς κατέχουμε ὅλες) , ἀλλά κυρίως τήν διδασκαλία τῆς ὀρθῆς πίστεως περί Θεοῦ (τήν ὀρθοδοξίαν μας), πού τήν κατέχουμε (κατά πρόνοια Θεοῦ) τουλάχιστον ὡς ἡ ἐπίσημη πίστη μας, διότι σέ ὀρθοπραξία εὑρισκόμεθα ἀκόμα σέ καχεκτικό στάδιο. Ἔτσι λοιπόν ὅταν ἦρθαν τό 2018 στήν Κρήτη οἱ γνωστοί Σαολίν (πού δέν γνωρίζουμε σίγουρα ἐάν τούς προσκάλεσαν οἱ συμπατριῶτες μας, ἤ ἐάν δήλωσαν τήν ἐπιθυμία των αὐτή ἀπό μόνοι τους- βλέπετε:

Οι Σαολίν μοναχοί έρχονται στα Χανιά! Η παράσταση που κόβει την …

https://www.zarpanews.gr/οι-σαολίν-μοναχοί-έρχονται-στα-χανιά-η/

τότες θά ἔπρεπε νά παραβρεθοῦν ἐκεῖ ἄξιοι δημοτικοί ἰθύνοντες,

τοπικοί ἄρχοντες, καί ἱεράρχες, ὅπως ἐνορχηστρώσουν σχέδιο βοηθείας τους (καθῆκον μας ἦταν ὡς Ἕλληνες) ὅπως ἀπαγκιστρωθοῦν ἀπό τήν πλάνη ὅτι κατέχουν δῆθεν οἱ ἴδιοι δυνάμεις ἀνθρώπινες χωρίς νά ὑποψιάζονται δυστυχῶς τήν μεσολάβηση τῶν πονηρῶν ἀκαθάρτων πνευμάτων, ἤ ἐάν τό γνωρίζουν (πράγμα καθόλου ἀπίθανο) νά τούς διδάξουμε τό τί ἐστί αὐτό πού ὀνομάζουμε ἀκάθαρτα πνεύματα, καθώς εἶναι προορισμένα γιά τήν καταστροφή καί ὑποδούλωσης κάθε ἀνθρώπου πάνω στήν γῆ , ἀσχέτως φυλῆς καί ἐθνικότητας . Αὐτό λοιπόν γιά νά μήν συμβῆ, δυστυχῶς, αὐτό τό καθῆκον μας πού παραλείψαμε ὡς Ἕλληνες διδάσκαλοι τῆς ἀνθρωπότητας (σέ ὅτι καλό κατέχουμε μέ τήν πρόνοια Τοῦ Θεοῦ) ὅπως τά τῆς πίστεως μας, τό χρεώθηκε ἡ ἑλληνική κοινωνία ὡς ἕνα ἐπιπλέον τραγικό περιστατικό πού συνέβηκε πρόσφατα στήν χώρα μας (τήν Κρήτη). Ἡ πρόσφατη ἐπικαιρότητα γιά ἄλλη μία φορά ἔφερε στό προσκήνιο νεαρούς  ἕλληνες  «πρωταγωνιστές» δράστες καί θύματα μαζί , τραγικές φυσιογνωμίες, νέα παιδιά, (νεολαία πού θεωροῦνται τό μέλλον τῆς πατρίδος μας) ὡς βαρεῖς δράστες-θύματα. Βλεπετε:

Δολοφονία- Αμερικανίδα βιολόγος: Tι ανέβαζε στα social media ο …

https://www.ethnos.gr/…/50693_dolofonia-amerikanida-biologos-ti-anebaze-sta-social…

16 Ιουλ 2019 – … βιολόγος: Tι ανέβαζε στα social media ο 27χρονος «Σαολίν».

Δράστες πρώτον πού συμμάχησαν μέ τά τοῦ πονηροῦ καί τρισαθλίου παγιδευτῆ δαίμονα , πονηροῦ πού ἁλωνίζει τίς ἀπρόσεκτες καί ἀπροστάτευτες ψυχές, τοῦ ἀπρόσεκτου ἑαυτοῦ τους, καί δεύτερον ὡς θύματα τῶν δαιμόνων πού εὑρίσκονται μέ τήν καταστροφική ἀπόφαση τους καί ἀγνωσία τους γιά τήν ἄνευ προστασία των ἀπό τά μυστήρια καί τά διδάγματα τῆς ὀρθόδοξης ἡμῶν πίστεως μας, τήν περιφρόνηση τῆς προστασίας τῆς Ἐκκλησίας μας.  Ἔτσι λοιπόν διευθύνει τό λογικό ὁ πονηρός (πάντα μέ τήν συγκατάθεση τῶν δραστῶν καί θυμάτων συγχρόνως, πού συμμαχοῦν μέ αὐτές τίς σκοτεινές δυνάμεις). Ἔτσι λοιπόν μουδιασμένοι οἱ ἕλληνες τηλεθεατές, ἀλλά καί ἡ ἀμερικανοί τηλεθεατές (διότι τούς ἀφοροῦσε) βλέπουν νά ἐξελίσσεται αὐτήν τήν φορά στά Χανιά της Κρήτης μία τραγική ἱστορία (τόν τραγικό καί φρικιαστικό φόνο τῆς ἀμερικανίδας βιολόγου) ἀπό ἄλλον ἕνα πρωταγωνιστή τῶν πολεμικῶν τεχνῶν (τύπου Σαολίν, κλπ) πού πίστεψε ὅτι δέν εἶχε βλαφτῆ. Μήν ξεχνᾶμε ὅτι παρόμοια περιστατικό (στήν Ρόδο) εἴχαμε πάλι ἀπό ἐπίσης πρωταγωνιστές πολεμικῶν τεχνῶν ἀσιατικῆς προέλευσης (τήν δολοφονία της φοιτήτριας, καί την κακοποίηση καί ἄλλων κοριτσιῶν).

Ἐκεῖνο λοιπόν πού ἐπισημαίνουμε εἶναι τό ἑξῆς:  Μήπως  θά πρέπει νά ἀρχίσουν νά ὑποψιάζονται (τουλάχιστον) οἱ ἰθύνοντες ὅτι πίσω ἀπό αὐτές τίς δολοφονίες κρύβονται πέραν τοῦ ἀνθρώπινου κακοῦ χαρακτήρα (πού ἀναμφισβήτητα δέν ἀπαλλάσσονται τῶν ἐγκλημάτων διότι συμμάχησαν μέ τό κακό) καί κάποιες πνευματικές  ἐπιρροές-ἠθικοί παγιδευτές;   Καί γιατί τό λέμε αὐτό;   Ὄχι ὅτι θά πρέπει ἡ πολιτεία νά ἐλαφρύνει τήν ποινή τους γιά τά ἐγκλήματα τους, ὄχι!  ἰδίως μέ τό πρόσχημα τῆς ψυχικῆς διαταραχῆς, διότι ἁπλούστερα σέ αὐτήν τήν κατηγορία ἐγκλημάτων συνέργησε μέ τήν θέληση του ὁ ἄνθρωπος στήν διατάραξη τῆς ψυχικῆς του ἰσορροπίας , (ἀφοῦ συμμάχησε μέ τούς δαίμονες –ἔστω καί ἐν ἀγνοία του- μέ τό νά εἰσέλθουν στό νά διευθύνουν τό λογικό του) καί ἐν ἀδιαφορίας (δυστυχῶς) τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας.   Νά συνειδητοποιήσουν οἱ ἰθύνοντες τῆς πολιτείας (πολιτικοί, ἐκπαιδευτικοί στά σχολεῖα μας, κλπ) ὅτι εἶναι συνυπεύθυνοι σέ παρόμοια ἐγκλήματα, συνυπεύθυνοι πού οἱ ἄνθρωποι αὐτοί ἐν ἀγνοία τους συμμάχησαν μέ τόν διάβολο, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΜΕΤΕΔΩΣΕ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΗΝ ΓΝΩΣΗ. ΔΕΝ ΜΕΤΕΔΩΣΑΝ ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΟΠΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ.  ΔΕΝ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΣΥΝΚΥΒΕΡΝΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ.

Ἡ «θεραπεία», τό σωφρονιστικό σύστημα, ὅπως εἶναι σήμερα φοβούμαστε ὅτι θά πωρώσει περισσότερο τούς ἐγκληματίες κάθε λογῆς ἐγκλημάτων στίς φυλακές τῆς χώρας, ΔΕΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΣΕΙ, ΚΑΙ ΑΣ ΛΕΓΕΤΑΙ »ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ.  «Κάλλιον τό προλαμβάνειν παρά τό θεραπεύειν»  ἔλεγε ὁ φωτισμένος ἀπό τόν Θεό ἀρχαῖος Ἱπποκράτης.   Προτείνουμε λοιπόν  ὄχι μόνον τό ἡμίμετρο τῆς ἐργασίας (ὅπως τίς ἀγροτικές φυλακές) πού προνόησε ἡ πολιτεία, διότι πολλοί σκληροί ἐγκληματίες εἶναι ἱκανοί νά βιώνουν σχετικά εὔκολα σκληρές ἐργασίες ὡς οἱ σκληροί κακοποιοί μέσα στήν φυλακή, καί πού μποροῦν νά δείξουν μία ἐπιφανειακή καλή διαγωγή οἱ φυλακισμένοι, ἀλλά δέν νομίζουμε ὅτι ἡ πολιτεία ἔπιασε τόν στόχο της, εἶναι ἡμίμετρο ἄνευ στόχου, ὅπως καί ἡ τιμωρία τοῦ ἐγκλεισμοῦ, διότι ἐκλείπουν μέ αὐτά τά δύο ἡ παιδεία, ὁ ἀληθινός σωφρονισμός, γιά νά δέσουν ὅλα αὐτά (καί τά τρία) μαζί. Ἡ πολιτεία λοιπόν ὀφείλει καί τοῦτο ἐδῶ τό παρακάτω ὅπου θά ἀναφέρουμε, δηλαδή  ὑπό τήν θέληση τους καί μόνο (ἀρκεῖ ἡ πολιτεία νά τούς προσφέρει, μέσα ἀπό ἐνημερωτικά  προγράμματα)  ΤΟ ΓΝΩΣΙΝ ΕΑΥΤΟΝ , ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΓΙΔΕΣ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ (πού ἔχουν βαθιά μεσάνυχτα γιά αὐτές ὅλοι οἱ τρόφιμοι τῶν φυλακῶν) ὥστε νά καθοδηγηθοῦν ἀπό ἐκπαιδευτικούς μέ τήν συνεργασία τῶν ὀρθόδοξων ἱερέων μας , καί ἔτσι θά ἐπιφέρουν τόν σωστό καί πληρέστερο σωφρονισμό τους.  Πρωτίστως ὅμως αὐτό πρέπει νά συμβῆ πρίν ὁδηγηθοῦν στήν φυλακή, δηλαδή ὡς πολίτες, ἤ ἐργαζόμενοι, ἤ σπουδαστές.

Ἡ ἀναπηρία τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ κατά τό συμφέρον της (ἐμπορικό συμφέρον ) Ἀμερική τό μόνο πού ξέρει καλά εἶναι νά ἔχει μία πολύ καλή τεχνογνωσία κατασκευῆς ὅπλων, γνωρίζει δυστυχῶς μέ κάθε θεμιτό καί ἀθέμιτο μέσον νά πουλᾶ τά ὄπλα της, καί νομίζει ὅτι ὅλα λύονται διά τῶν ὅπλων πού πουλᾶ, ἀφοῦ γεμίζει τά ταμεῖα της ὡς χώρα, ὅμως στερεῖται πνευματικῶν ὅπλων, καί ὅτι εἰσπράττει ἡ οἰκονομία της διά τῶν ὅπλων πού πουλᾶ σέ ἄλλες χῶρες, τό χάνει καί οἰκονομικά στό ἑπταπλάσιο ἀπό τήν ἐγκληματικότητα πού ἔχει κατακλύσει καί καταλάβει  διά ἐφόδων τῶν δαιμόνων μέσα  ἀπό τήν ὑποτιθέμενη εἰρήνη , καί ὑποτιθέμενη «ἐλευθερία» στήν κοινωνία της. Τό ἴδιο καί ἐμεῖς πού τήν ἀντιγράφουμε ὡς κάποια μαϊμού ἑλληνική κοινωνία σέ πολλά. Ἑπομένως ράβε-ξήλωνε εἰς ἐφταπλοῦν ζημίαν ἡ Ἀμερική, πνευματικήν ζημίαν. Δέν εἶναι καθόλου ἀπίθανο νά ἐπιζητῆ (ἡ Ἀμερική), ὅπως καί ἡ μεταπολεμική Γερμανία κυρίως, πού ἐναγωνίως μέσω τοῦ χίτλερ προσπαθοῦσε νά μάθει πολεμικές τεχνικές μέσω ὑπερφυσικῶν ὀντοτήτων, δηλαδή πονηρῶν πνευμάτων γιά νά κατακτήσει τόν κόσμο, καί ἐπισκέπτονταν τά Ἰμαλάια. Στήν τοποθεσία λοιπόν Τσούτσουρο τῆς Κρήτης διαβάζουμε (ἀπό τό διαδίκτυο- Τι έψαχναν οι Αμερικανοί σε σπήλαιο στο Τσούτσουρο της Κρήτης το …https://www.mesaralive.gr/post/ti-epsachnan-oi-amerikanoi-se-sphlaio…/18728)

ὅτι Ἀμερικανοί προσπαθοῦσαν στό παρελθόν νά ἀποκωδικοποιήσουν ἀρχαία σχέδια (βέβαιον ὑπό πονηρῶν πνευμάτων σχεδιαγράμματα, πού τά ἔφτιαξαν ὄργανα τους= οἱ πλανεμένοι ἄνθρωποι πού ἀσχολιοῦνταν μέ τήν μαγεία). Σχέδια πολεμικῶν μηχανῶν πού εὑρίσκονται σέ σπηλιές στήν Κρήτη ὑπό ἀρχαιοτάτων χρόνων. Καί γιατί παρακαλῶ; νομίζουμε γιά τήν ὑπέρτατη πολεμική τεχνολογία, πού ἀδιαφοροῦν ἐάν προέρχεται ἀπό δαίμονες, πέφτοντας στήν παγίδα τους, κάτι πού παρομοίως συμβαίνει καί μέ τίς πολεμικές τέχνες ἐκ Ἀσίας. Καλοῦμε λοιπόν σέ αὐτό τό σημεῖο τήν νέα ἑλληνική κυβέρνηση νά κάνει βήματα ἀποδοτικά γιά τούς  φυλακισμένους, καί ὄχι μόνον ἡ μεταφορά τῶν φυλακῶν ὅπως τοῦ Κορυδαλλοῦ- ὅπως ἐξάγγειλε πρόσφατα ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας.  Νά ἐνδιαφερθοῦν καί γιά ἄλλους παγιδευμένους, καί κατά κάποιο τρόπο φυλακισμένους συνανθρώπους μας, καθώς παγιδεύτηκαν στήν χώρα μας, ὅπως γιά τούς  παράνομους λαθρομετανάστες, γιά τό πώς βιώνουν τήν καθημερινότητα τους. Ποιός δηλαδή ὁ τρόπος πού ἔχουν χρήματα καί πληρώνουν τό ἐνοίκιο τους, τό φαγητό τους, τά ἔξοδα τους (νά συμπληρώσουν ὑποχρεωτικά ἔντυπο) καί ἀσφαλῶς νά μήν ἐκπλαγοῦν οἱ κυβερνῶντες , (διότι θά εἶναι ὑποκριτικό)  ὅταν διαπιστώσουν ὅτι προέρχονται ἀπό χρήματα τῆς παραοικονομίας, λαθραία,  κλπ, καταβυθίζοντας τούς νόμιμους ἐμπόρους συμπατριῶτες μας.  Μετά νά τούς βάλει ἀνά ἐθνικότητα σέ ἐκτάσεις περιφραγμένες , μαθαίνοντας τους πώς νά καλλιεργοῦν τήν βιολογική κατά προτίμηση τροφή τους , νά κατασκευάζουν τά λυόμενα τους, κλπ,  σέ ἐκτάσεις γῆς ὅπου ὁ στρατός μας θά περιπολεῖ  αὐτές, μέχρι νά ἐπιστρέψουν στίς πατρίδες τους ἀσφαλεῖς καί ἐπιμορφωμένοι.  Καί μέχρι νά συμβῆ  αὐτό νά τούς διδάξουν τόν τρόπο τό πῶς  ὅλοι ἐκεῖνοι  (οἱ ἀλλοδαποί) μποροῦν  νά «συνεταιριστοῦν» οἰκονομικά μέ τήν χώρα μας, μέσα ἀπό τίς χῶρες τους, κάνοντας τους , γιατί ὄχι ; καί ἀντιπροσώπους τῶν προϊόντων τῶν χωρῶν τους πού δέν μποροῦν (λόγω τοῦ  κλίματος, ὅπως ἡ κανέλλα, τροπικά φροῦτα, κλπ, ) νά παραχθοῦν στήν χώρα μας (πρόνοια Τοῦ Θεοῦ καί αὐτό γιά τήν οἰκονομική εὐημερία τους).  Καί ὅπως ἐμεῖς (ὡς Ἑλλάδα) νά ἀποτελέσουμε ἐνδιάμεσος σταθμός αὐτῶν τῶν προϊόντων γιά ὁλόκληρη τήν Εὐρώπη καί τίς ἄλλες ἠπείρους στόν πλανήτη μας (αὐτή εἶναι ἡ σωστή πολιτική πρόταση γιά τήν τελωνειακή Εὐρώπη καί Ἀμερική, γιά νά σταματήσει ἡ ἐκμετάλλευση τῶν πλουσίων τῆς Δύσης πρός τίς φτωχές χῶρες).  Οἱ Ἕλληνες ἔλεγε ὁ Ἅγιος  Νεκτάριος εἶναι (ἐπαναλαμβάνουμε) προορισμένοι ἀπό τόν Θεό οἱ διδάσκαλοι τῶν Ἐθνῶν.  Μαζί  λοιπόν μέ τά τῆς οἰκονομίας των, νά τούς διδάξουμε καί τούς κινδύνους (χωρίς νά προσβάλουμε τήν θρησκεία τους) ∙ νά τούς γνωστοποιήσουμε τίς ἀρχές τῆς πίστεως μας πού εἶναι ἐνσωματωμένες μέ τήν παιδεία μας, χωρίς νά τούς προσβάλουμε τήν δική τους πίστη. Νά τούς διδάξουμε ἐκ ὅλων αὐτῶν τῶν πνευματικῶν κινδύνων πού θεωροῦν λανθασμένα ὅτι ἡ κάθε πολεμική ἐπιβίωσης εἶναι καλή μόνον ἐάν δέν ἀντιστρατεύεται στό φυσικό καλό, καί στό «μέτρον ριστον». Νά τούς διδάξουμε : κάθε κακή τέχνη ἤ κάθε κακή μόδα, ὅπως ἐνδυματολογική, φιλοσοφική, πολιτική, καί παρόμοια, ὅτι δέν εἶναι σωστό νά τά ἀναμεταδίδουν στόν ὑπόλοιπο κόσμο , ὅπως στό νά τό «τραβάει» ἡ Δύση ὡς μόδα , φιλοσοφία καί ἐκπαίδευση , καί νά δηλητηριάζεται πνευματικά ἡ Εὐρώπη , καί οἱ ἄλλες ἠπείρους, ὅπως ἡ ἀμερικανική πειρος. Προστατεύοντας τήν Εὐρώπη προστατεύουμε τήν πειρο πού ευρίσκεται χώρα μας, ἀλλά και κάθε πειρο πού διασυνδεόμεθα (ἐμπορικά, πολιτιστικά, κλπ). γηραι πειρος ἡ Εὐρώπη χει νάγκη τς δυναμικς ὀρθοδόξου παρουσίας, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΣ ΔΩΣΑΜΕ ΟΝΟΜΑ, ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΠΑΛΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΝ ΒΟΗΘΗΣΟΥΜΕ ΩΣ ΟΙ ΚΑΛΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΗΣ ( οἱ πρόγονοι μας κατά τήν πρόνοια Τοῦ Θεοῦ ) ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΑΛΟ ΤΗΣ ΟΝΟΜΑ, ΠΡΙΝ ΓΕΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΠΕΘΑΝΕΙ, ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣΥΡΕΙ ΣΤΗΝ ΦΘΟΡΑ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ. Η ΕΛΛΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΚΑΛΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ Η ΕΥΡΩΠΗ, ΑΥΤΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΛΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΑΙ ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ ΒΙΟΤΙΚΗ. ΔΙΟΤΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΟΤΙ ΚΑΛΟ ΕΧΕΙ Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (βλέπετε παραδείγματος χάρη τηλεόραση, τό κινητό τηλέφωνο, κλπ) ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΝΤΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΤΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΕΧΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΑΓΕΙΑ (βλέπε : πολεμικές τέχνες) ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΑΜΑΡΤΙΑ.

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ , ἰδιαίτερα ἀπό τό 50 λεπτό ἕως τό 57 (σχετικό μέ τούς κινδύνους πού ἀναφερόμεθα ἐδῶ , στό κύριο θέμα μας).

Προβλήθηκε στά Χανιά τῆς Κρήτης τίς 12 Ἰουλίου τοῦ 2016 .

Απο το Θηβέτ στο Άγιο Όρος

https://www.youtube.com/watch?v=jwtr_A0tSQY

ΚΑΙ ΤΟ: https://www.youtube.com/watch?v=m9hQwJy_j3M

ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟ ΤΟ 47Ο ΕΠΙΣΗΣ ) ΛΕΠΤΟ ΕΩΣ ΤΟ 60Ο

.

 

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.