Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

date Δεκ 27th, 2009 | filed Filed under: ΑΝΤΙΑΙΡΕΤΙΚΑ

ΚΑΤΑΛΥΘΗΚΕ Η ΣΥΝΟΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ –  ΜΕΡΟΣ Β’

ΟΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΔΙΔΟΥΝ «ΤΗΝ ΔΕΟΥΣΑΝ ΑΠΑΝΤΗΣΙΝ»
ΣΤΟΝ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΑ «ΟΡΘΟΔΟΞΟ» ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΠΙΚΟΥΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΡΓΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΗΖΙΟΥΛΑΣ:

-3(Από την επιστολή που ο επικεφαλής του Θεολογικού Διαλόγου έστειλε σε όλους τους Μητροπολίτες της Ελλαδικής Εκκλησίας. Εφημ. «Oρθόδοξος Tύπος», φ. 1801, 9/10/2009)
«Σεβασμιώτατε,
Επειδή κατ’ αυτάς δημιουργείται, ως μη ώφελε, υπό τίνων κύκλων θόρυβος πολύς περί το θέμα του επισήμου θεολογικού Διαλόγου των Ορθοδόξων μετά των Ρωμαιοκαθολικών, απευθύνομαι εις την αγάπην Σας, δια να διευκρινήσω τα ακόλουθα:
Ο ως άνω θεολογικός Διάλογος  δεν αποτελεί υπόθεσιν του Οικουμενικού Πατριαρχείου, πολλώ δε μάλλον ενός συγκεκριμένου προσώπου, αλλά  διενεργείται κατόπιν αποφάσεως όλων ανεξαιρέτως των αυτοκεφάλων και αυτονόμων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Ειδικώς ως προς την παρούσαν περίοδον του Διαλόγου, κατά την οποίαν ο υποσημειούμενος ασκεί την συμπροεδρίαν από Ορθοδόξου πλευράς, η ομοφωνία όλων των Ορθοδόξων Εκκλησιών δια την συνέχισιν του Διαλόγου είναι καταγεγραμμένη εις Μνημόνια υπογεγραμμένα υπό των σεπτών Προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών, τα οποία και επισυνάπτονται ενταύθα εν φωτοτυπία. Οι αντιτιθέμενοι, συνεπώς, εις τον εν λόγω θεολογικόν Διάλογον αμφισβητούν και επικρίνουν πανορθοδόξους αποφάσεις, συνοδικώς ειλημμένας…»

-2ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ:

(Από συνέντευξη  του Σεβασμιωτάτου στην εφημερίδα «Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής», 14/12/2009)

«Πανορθοδόξως έχει αποφασιστεί ο εν λόγω διάλογος. Σίγουρα, όμως, δεν έχει αποφασισθεί η κατά τη διαδικασία του διαλόγου απομείωση της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας και απονεύρωση της Ορθοδόξου ταυτότητος».


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ κ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ:

(Από παρέμβαση του Σεβασμιωτάτου στην Ιεραρχία της Εκ-κλησίας της Ελλάδος, που κατετέθη στα Πρακτικά της Συνό-δου. «Ορθόδοξος Τύπος», φ. 1808, 27/11/2009)

-1«Ο τρόπος με τον οποίο συμμετέχει η Εκκλησία μας στον διάλογο δεν είναι ο κατάλληλος. Γίνεται με άκρα μυστικότητα. Τα κείμενα, που υπογράφονται από τις έως τώρα συναντήσεις (Μόναχο, Μπάρι, Νέο Βάλαμο, Ραβέννα) και από τους εκπροσώπους της Εκκλησίας μας είναι προβληματικός. Ποτέ δεν έγινε συζήτηση στην Ιεραρχία, για το ποια πρέπει να είναι η στάση των εκπροσώπων μας στις συναντήσεις αυτές και ποτέ τα κείμενα δεν συζητήθηκαν στην Ιεραρχία μετά την υπογραφή τους. Οπότε, δεν λειτουργεί το Συνοδικό πολίτευμα στο σημείο αυτό. Οι Ιεράρχες, που είμαστε εκφραστές και θεματοφύλακες της πίστεως παραμένουμε στο περιθώριο, στο “σκοτάδι”».

***********************************

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.