Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΣυμβουλη του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου προς τους μαθητας και φοιτητας στην εορτη των Τριων Ιεραρχων: «Παιδια, αγαπηστε τη γνωσι, αγα­πηστε την αρετη και πανω απ᾽ ολα αγαπηστε τον ΧΡΙΣΤΟ» 2) ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (ποιημα του Ιερεως Ιωαννου Νικολοπουλου)

Συμβουλη του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

πρὸς τοὺς μαθητάς καὶ φοιτητάς, στην εορτή των Τριων Ιεραρχων, στις 30.1.1978

«Φλωρινα συλ.…Στοὺς μαθητὰς καὶ φοιτητάς μας θὰ πῶ·
Παιδιά, ἀγαπῆστε τὴ γνῶσι. Ἔχει ἀξία. Καὶ πρέπει ἐμεῖς νὰ διαπρέπουμε στὶς ἐπιστῆμες. Εἶνε ντροπὴ νὰ μᾶς νικοῦν ἄλλοι λαοί. Οἱ πρό­γονοί μας ἦταν οἱ πρῶτοι στὰ γράμματα καὶ τὶς ἐπιστῆμες· δὲν πρέπει ἐμεῖς νὰ μείνουμε οὐραγοί. Ἀγαπῆστε τὴ μελέτη· τὰ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ τὴ νύχτα νὰ σᾶς βλέπουν σκυμμένους στὰ βιβλία σας. Μακριὰ ἀπὸ μάταιες διασκεδάσεις, μακριὰ ἀπὸ κέντρα διαφθορᾶς.
Ἀγαπῆστε τὴ γνῶσι, ἀλλὰ παραπάνω ἀγα­πῆ­στε τὴν ἀρετή, τὴν προγονικὴ ἀρετή, ποὺ ἔ­κανε ἄλλοτε θαύματα στὸν κόσμο. Μὴ λησμο­νεῖ­τε, ὅτι ἕνα γραμμάριο ἀρετῆς ἀξίζει πα­ρα­πάνω ἀπὸ τόννους ἐπιστημονικῆς γνώσεως. Δῶστε μου, παιδιὰ τῆς Ἑλλάδος, δῶ­στε μου ἕ­­­να γραμμάριο ἀρετῆς, ἕνα δράμι λεβεν­τιᾶς! Γιατὶ ἡ ἀρετὴ εἶνε παραπάνω ἀπὸ τὴ γνῶσι.
Ἀγαπῆστε τὴ γνῶσι, ἀγαπῆστε τὴν ἀρετή, καὶ προπαντὸς ἀνοῖξτε σὰν τριαντάφυλλα τοὺς κάλυκές σας καὶ ἀγαπῆστε τὸ Χριστό· τὸν ὁποῖον, παῖδες Ἑλλήνων, ὑμνεῖτε καὶ ὑ­περ­υψοῦτε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας· ἀμήν.

862c570e406e

ΕΟΡΤΗ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ

Άς βάλουμε παντού μυρτιάς κλαδιά
κι’ ανθούς απ’ τής χαράς το περιβόλι.
Τη δάφνη ολούθε άς στρώσουμε, παιδιά,
για τού Σχολειού μας σήμερα τη σχόλη.

Σάν λάβαρο το χέρι άς υψωθή,
σημάδι τής τιμής με περιφάνεια,
κι’ απ’ τής καρδιάς τά βάθη άς ξεχυθή
γαλάζιο φώς, γραμμάτων λάμψη ουράνια!

Κι’ ελάτε να πιαστούμε σέ χορό
απ’ τής αυλής ολόγυρα τη βρύση,
να πούμ’ ένα τραγούδι χαρωπό,
πού ό αντίλαλος ώς πέρα ν’ αντηχήση.

Τρείς Άγιοι περπάτησαν στη γή
και τη «σοφία» έχουν κατηχήσει.
Καθήκον χρέος μας όπως Αυτοί:
«Κανένας α-σοφος πάνω στην κτίση».

Καθένας μας σκληρά άς εργασθή,
ό ίδιος πρώτα να την αποκτήση.
Κι’ αφού βαθειά θα την ενστερνισθή,
στα πέρατα τού κόσμου να τη στήση.

Και τότε όψη άλλη θα ντυθή,
θ’ αναστηθή όλη ή οικουμένη,
το δώρο, όπου ψάχνει, θέ να βρή
σ’ Αυτούς τούς Τρείς ξανά, όπως προσμένει.

Βασίλειος Μέγας Ούτος έστι,
«τήν φύσιν ό τρανώσας τήν τών όντων».
Γρηγόριος έστη θεολογών,
Και Ιωάννης έβη Χρυσορρήμων.

Ήθη και βίον παντού μετήλλαξαν,
κόσμον έκ πλάνης βυθού αναγαγόντες,
καί τή Τριάδι, οί Τρείς προσήγαγον,
έκ γής είς ουρανούς μετατεθέντες.

Συνευφραινόμενοι, ούν, μετ’ Αυτών,
αίνον ευγνωμοσύνης τη Τριάδι
άς αναπέμπη απαύστως ή καρδιά,
μή αμελούσα, νυχθημερόν να άδη!

Ιερεύς Ιωάννης Νικολόπουλος
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
21.1.2020

Ύπ’ όψιν: Οί πρώτες τρείς στροφές τού άσματος, προσφέροντα λίαν επιτυ-
χώς και είς εορτασμόν 25ης Μαρτίου, μάλιστα με επωδό ενδιαμέ-
σως, πού δίδεται ή δυνατότης στο σημείο των στίχων: «Κι’ ελάτε
να πιαστούμε σέ χορό» και «να πούμε ένα τραγούδι χαρωπό», τά
παιδιά πιασμένα χέρι-χέρι ανά ζεύγη,να στροβιλίζωνται ελαφρώς,
χαριτωμένα επί σκηνής, κάνοντας πιο φαντασμαγορικό και εντυ-
πωσιακό το θέαμα, επαυξάνοντα (τά παιδιά) την τής ημέρας εθνι-
κοπατριωτικήν έξαρσιν (την εαυτών και των θεατών-ακροατών).
Γνωρίζω ότι πάντες έχετε δυνατότητα επικοινωνίας μαζί μου, προς
εκμάθησιν τής μελωδίας, και λύσιν πάσης άλλης απορίας.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.