Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου & ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ για το 10ετες μνημοσυνο (2010-2020)

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ - ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ
του Μητροπολιτου Φλωρινης Αυγουστινου

& ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ
για το 10ετες μνημοσυνο (2010-2020)

Προειδοπ. Προβλ.. Προφ.

  • Ἡ φωτογραφία τοῦ ἐξωφύλλου τραβήχθηκε τὴν ὥρα τῆς ταφῆς τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μονὴ τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου, ἐπισκόπου Ἰππῶνος στὴ Φλώρινα. Ἐτάφη στὴν Ἱερὰ Μονή κατόπιν ἐπιθυμίας τοῦ ἰδίου.
    Ἀκοῦστε τον, ἐδῶ:
    Ὅταν κλείσω τὰ μάτια μου·(στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας)
    https://www.youtube.com/watch?v=9blkpvtYiwM
  • Ἡ ἀστυνομία κράτησε χιλιάδες λαοῦ ἔξω ἀπὸ τὴ Μονή, γιὰ νὰ μὴ γίνη συνωστισμός. Τὴν φωτογραφία τὴν τράβηξε ἐπαγγελματίας φωτογράφος. Σ᾽ αὐτὴν προσθέσαμε τὴν φωτογραφία τοῦ ἀείμνηστου ἱεράρχου.

Προλογος

Ἀρχίζουμε τὸν πρόλογο, τοῦ μικροῦ ἀφιερώματος, γιὰ τὰ 10χρονα τῆς κοιμήσεως τοῦ ἀγωνιστοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Kαντιώτου μ᾽ ἕναν του λόγο, ποὺ ἔστειλε σὲ ἐχθρούς καὶ φίλους καὶ ὅπως φαίνεται ἀποδεικνύεται προφητικός.
Μπῆκε στὴν ἀρχή τοῦ βιβλίο· «ΚΟΡΑΚΕΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕ-ΝΙΣΜΟΥ ΕΞΕΛΘΕΤΕ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ» καί ἐπαναλαμβάνεται στό μικρό αὐτό ἀφιέρωμα.
Eἶπε: «Ἐγώ θὰ φύγω. Ποῦ θὰ πάω; Ὅπου καὶ ἂν πάω, ἂν δῶ ὅτι ἡ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ κινδυνεύει, θὰ κάνω ἐπανάστασι, θὰ χτυπήσω συναγερμό. Δὲν θ᾽ ἀφήσω τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ οὔτε στοὺς ἀθέους οὔτε στοὺς μασόνους οὔτε στοὺς οἰκουμενιστάς». Καὶ ἀλλοῦ ὑποσχέθηκε ὅτι· «καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν θὰ φωνάζῃ»! Εἶναι δυνατόν τὰ λόγια του αὐτά, τώρα ποὺ βρίσκεται στὴν Θριαμβεύουσα Ἐκκλησία νὰ τὰ πραγματοποιήση;
Μπορεῖ νὰ κτυπήση συναγερμό ἀπό τὸ ὑπερπέραν, τώρα ποὺ ἡ Ὀρθοδοξία κινδυνεύει, ὅπως ὑποσχέθηκε; Καί πῶς;
Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ εἶναι Μία, Στρατευομένη καὶ Θριαμβεύουσα. Καὶ ἀπὸ τὴν θριαμβεύουσα βοηθοῦν οἱ ἅγιοι καὶ προπαντῶς ἡ Παναγία μας, ποὺ ἔχουν παρρησία στο Θεό. Ἐκεῖ ψηλά ὅπως φαίνεται, εἶναι παρών καὶ ὁ π. Αὐγουστῖνος. Αὐτὸ θὰ τὸ διαπιστώση ὅποιος διαβάση τὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλίο.
ΚΑΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Τό ἀφιέρωμα αὐτό, ποὺ ἐκδίδεται γιὰ τὰ 10 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμηση τοῦ ἀγωνιστοῦ ἱεράρχου π. Αὐγουστίνου Καντιώτου Μητροπολίτου Φλωρίνης καὶ μέσα ἀπ᾽ αὐτὸ ἀκούγονται ἑκατοντάδες αὐθόρμητες μαρτυρίες, ἀγνώστων σ᾽ ἐμᾶς χριστιανῶν, ποὺ γράφουν δημόσια τὴν μαρτυρία τους, ἐκφράζοντας τὴν ἀφοσίωσί τους στὴν Ὀρθόδοξη πίστι καὶ τὴν ἀγάπη τους, στὸν ταπεινὸ ἀγωνιστή τῆς Ἀλήθειας, σὰν νὰ τὸν ἔχουν παρών μπροστά τους, δὲν ἐπιδιώκει τὴν ἁγιοκατάταξίν του, ἀπὸ ἕναν Πατριάρχη ποὺ ἱσοπέδωσε τὰ πάντα στὴν Ὀρθοδοξία. Ἐξ᾽ ἄλλου ὁ κανονικὸς τρόπος γιὰ νὰ γίνη μία ἁγιοκατάταξις εἶνε νὰ παρέλθουν 50 καὶ 100 ἔτη, ἀπό τὴν κοίμησιν του καὶ νὰ τὸν προβάλλη ὁ Θεός καὶ ὄχι οἱ ἄνθρωποι(*).
Δυστυχῶς, γίνεται καὶ αὐτὸ στὶς μέρες μας. Προσπαθοῦν κάποιοι, ποὺ κάνουν τοῦμπες στὸν πατριάρχη καὶ τὸν παπποῦ τους νὰ ἁγιοκατατάξουν, 12 χρόνια μετὰ τὴν κοίμησιν του, γιὰ νὰ καυχῶνται «τῇ ἰδία σαρκῇ»!
Ἐκεῖ καταντήσαμε!

Καὶ τὰ ἐκμεταλλεύεται αὐτὰ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος, γιὰ νὰ δείξη τὴν μεγάλη του ἀξία!!!
Χωρὶς τὸν Χριστό εἴμαστε ὅλοι ἕνα τίποτα. Ἕνα τίποτα εἶνε καὶ ὁ πατριάρχης Βαρθολομαῖος καὶ οἱ ὅμοιοί του, ποὺ πρόδωσαν σὰν τὸν Ἰουδα τὸν Χριστό καὶ συντάχτηκαν ἐπίσημα στὸν οἰκουμενισμό καὶ στὴν πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου.
Ὁ π. Αὐγουστῖνος ἐξέφρασε τὴν γνώμη του καὶ γι᾽αὐτό καὶ εἶπε: «Ἐγὼ δὲν κινδυνεύω νὰ ἁγιοποιηθῶ, γιατί φωνάζω».
Καὶ ἀσφαλῶς θὰ φωνάξη καὶ ἀπὸ τὸ ὑπερπέραν, ἂν τολμήσουν οἱ οἰκουμενισταί νὰ τὸν ἁγιοκατατάξουν. Ἔχει τόσα πολλά ἐναντίον τῶν προδοτῶν τῆς πίστεως, ποὺ θὰ τοὺς θάψη ὅλους ζωντανούς ἐὰν θελήσουν νὰ ἐκμεταλλευτοῦν τὸ ὄνομά του καὶ τὴν ἀγάπη τοῦ πιστοῦ λαοῦ.
Τὸ ἀφιέρωμα αὐτὸ παρουσιάζει ἕνα μικρὸ μέρος τοῦ βιβλίου, ποὺ φέρει τὸν τίτλο· «ΦΩΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΡΠΕΡΑΝ-ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΛΑΟΥ». Περιέχει κάποιες ὁμιλίες τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου, ποὺ ἀναρτήθηκαν στὸ YouTube, στὸ κανάλι Εpiskopos Εpiskopos καὶ συνοδεύονται με σχόλια τῶν πιστῶν.
ΚΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΤΡΟΠΗ: Ἐπειδή δὲν γνωρίζουμε πόσο καιρὸ θὰ βρίσκονται τὰ βίντεο αὐτά στὴν θέσι τους, βάλτε πρόγραμμα καὶ κατεβάστε τὶς ὁμιλίες, γιὰ νὰ τὶς ἔχετε στὸ σπίτι σας.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙdiaxor.

(*) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΘΩΡΑ ΤΩΝ ΣΗΜΕΡΙΝΩΝ ΑΓΙΟΚΑΤΑΤΑΞΕΩΝ

1. Ἐπιλεκτικαὶ Ἁγιοκατατάξεις

Τοῦ πρωτοπρεσβυτέρου π. Διονυσίου Τάτση, Διαβαστε:
https://orthodoxostypos.gr/%EF%80%CECF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82/

090634b9b49e9b3e4c9bc943

2) …Όσον αφορά την πληθώρα των ακαιρων, αντικανονικών και ατεκμηριώτων αγιοποιήσεων άς καταγράψουμε την αλήθεια.

Αυτές για να είναι έγκυρες και κατά Θεόν, επιβάλλεται:
α. Να παρέλθουν ικανά έτη από την κοίμηση των προς αγιοποίησι προσώπων.
Προσέτι, να απέλθουν από τη ζωή και τά οικεία και συγγενικά τους πρόσωπα.
Και ακόμη να φανερωθή κάθε τυχόν κρυφή ή αφανής βιωτή τους.
β. Την αγιοποίησι πραγματοποιει ΜΟΝΟΝ η οικεία Εκκλησία και κανείς έτερος. Προφανώς για άπασα την Ελληνική επικράτεια, αρμοδία είναι μόνο η ΙΣΙ της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαφορετικά κάθε “Αγιοποίησις” χαρακτηρίζεται Άκυρος, Αντικανονική και Ανυπόστατος.
γ. Τέλος να ομιλήση το Πλήρωμα της Εκκλησίας, δηλ. ο ίδιος ο ευσεβής λαός, Κληρικοί, Μοναχοί και Λαϊκοί, εν Πνεύματι, και, κυρίως να αποκάλυψη ο Θεός την Βουλή Του με καθαρά θαύματα, με εύγλωττα περιστατικά και με πραγματικές θεοσημείες.
Είναι αναμφισβήτητο ότι, εάν δεν τηρηθούν όλα τά ανωτέρω ο φύλαξ της αληθείας, ο λαός θα παρωθήση τους κατ’ εντολην “αγίους” στην λήθη και στην αφάνεια….

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.