Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜητροπολ. Φλωρ. Αυγουστινος 1972 (Τεσσερες προειδοποιησεις σε ενα κηρυγμα, πριν απο 48 χρονια, στις 6.7.1972, που πραγματοποιηθηκαν μεχρι κεραιας): 1. «Προφητευω απο της Θεσεως ταυτης· Η ΕΟΚ θα γινη ο ταφος της Ελλαδος». 2) Η Ορθοδοξια στοχος αγριας πρωτοφανους επιθεσεως 3) Θα δητε στην Μητροπολη Αθηνων στην εορτη της 25 Μαρτιου…, μπροστα-μπροστα, πρωτον… σαν κοκορα, διπλα στον πρωθυπουργο καρδιναλιο. (Εγινε στις 25.3.2017) 4. Οπως παμε, σε 50 χρονια στην Ελλαδα δεν θα υπαρχουν Ελληνες Ορθοδοξοι

Τεσσερες προειδοποιησεις τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης Αὺγουστίνου σε ενα κηρυγμα, πριν απο 48 χρονια, στις 6.7.1972, που πραγματοποιηθηκαν μεχρι κεραιας

Η ενταξι της Ελλαδος στην ΕΟΚ
____________________

________________

31.062 προβολές
Ὲκφωνήθηκε στς 6.2.1972
Ἀναρτήθηκε στo YouTube 26.11.2013

Ἀπομαγνητοφωνημένα ἀποσπάσματαQ

α) Προφητευω απο της Θεσεως ταυτης· Ἡ ΕΟΚ θα γινη ο ταφος της Ἑλλaδος.

«Ποιό τὸ ἱδεῶδες τοῦ Ἔθνους; Γιατί ζῆ;… Ἐρωτῶ τοὺς ἐπιστήμονας, ἐρωτῶ τοὺς κυβερνῶντας, τοὺς καθηγητάς. Ποιό τὸ ἱδεῶδες τοῦ Ἑλληνικοῦ ἔθνους; καὶ ἀπαντοῦν ὅλοι: ἡ ΕΟΚ! Νὰ ἐνταχθῶμεν στὴν ΕΟΚ! Ἐκεῖ ἡ σωτηρά μας!
Oὐαὶ καὶ ἀλοίμονο· Ἡ ἐνταξί μας στὴν ΕΟΚ ὄχι ἀπλῶς ἐμπορική, ἀλλὰ ἱδεολογική, ἡθική, οἰκογενειακή, προφητεύω ἀπὸ τῆς θέσεως ταύτης, ὅτι θὰ γίνη ὁ τάφος τῆς Ἑλλάδος καὶ τῆς Ὀρθοδοξίας [στὸ Ἔθνος μας] καὶ ἡ ἐξομοίωσι μας πρὸς τὰ ἄλλα ἔθνη τὰ μακρὰν ἡμῶν.
Τί εἶνε τὸ Ἔθνος μας; Θὰ τὸ πῶ μ᾽ ὅλη τὴν σημασία τῆς λέξεως καὶ διαμαρτύρομαι μέχρι τοῦ οὐρανοῦ καὶ μέχρι τ’ ἄστρα· Τὸ ἔθνος τὸ δικό μας δὲν εἶνε πλέον ἱεραποστολικό, ἀλλὰ μασονικό. Αὐτὲς οἱ σκοτεινὲς δυνάμεις ἔχουν βραχυκυκλώσει τὸ ταλαίπωρον Ἔθνος μας καὶ εἶνε σὰν ἀετὸς στὸ κλουβί…. Ἐμπρός, νὰ σπάσουμε τὴν φυλακὴ αὐτὴ καὶ ὁ ἀετὸς νὰ πετάξη πάλι ψηλά, πολὺ ψηλά, μέχρι τ᾽ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ…

β) Ἡ Ὀρθοδοξία στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως

Ὁ Ὀρθόδοξος λαὸς τῆς Ἀνατολῆς, ἀλλὰ ἰδιατέρως τῆς Ἑλλάδος ἔγινε στόχος ἀγρίας πρωτοφανοῦς ἐπιθέσεως. Ἐχθροὶ τῆς Ὀρθοδόξου πίστεως ὐλισταί, ἄπιστοι, ἄθεοι, ἀλλὰ καὶ αἱρετικοὶ παλαιότεροι καὶ νεώτεροι, ποικιλώνυμοι πτερωτοὶ δράκοντες τῆς Ἀποκαλύψεως, βαρεῖς λύκοι καλυπτόμενοι μὲ τὴν δορὰν τοῦ προβάτου ἔχουν ἐπιδράμει στὸν δυστυχισμένον μας λαόν. Οὐνῖται, Παπισταί, Ἐπισκοπιανοί, Πρεσβυτεριανοί, Πεντηκοστιανοί, Ἀντβεντισταὶ (Σαββατισταὶ)…, Χιλιασταὶ καὶ ὅλα τὰ εἴδη τῶν αἱρέσεων εὑρίσκονται καὶ δροῦν ἀνάμεσά μας.
Οἱ σκοτεινPANURHSKEIAές δυνάμεις ἔχουν βραχυκυκλώσει το ταλαίπωρον Ἔθνός μας καὶ εἶνε σὰν ἀετὸς στὸ κλουβί… Ἐμπρός νὰ σπάσουμε τὴν φυλακή αὐτή καὶ ὁ ἀετὸς νὰ πετάξῃ πάλι ψηλά, πολὺ ψηλά, μέχρι τ᾽ ἄστρα τοῦ οὐρανοῦ…
Ἐκτὸς τῶν ἄλλων κακῶν, ἔχουμε τώρα τελευταῖα στὴν Ἑλλάδα ἕνα καινούργιο φροῦτο τὸν παπισμό.

γ) Θὰ δῆτε στὴν Μητρόπολη Ἀθηνῶν τὴν ἐπίσημη ἑορτή τῆς 25 Μαρτίου…, μπροστά-μπροστά, πρῶτον… σαν κόκορα, δίπλα στὸν πρωθυπουργό καρδινάλιο. Θὰ μᾶς φέρουν καρδινάλιο.

(Αὐτὸ δυστυχῶς ἔγινε στὸν Μητροπολιτικό ναό τῶν Ἀθηνῶν, 45 χρόνια μετὰ τὸ κήρυγμα·στὴν δοξολογία στὶς 1.1.2017 & ἐπαναλήφθηκε στὶς 25.3.2017 & συνεχίζεται).

Ὁ παπισμὸς εἶνε θηρίον τῆς Ἀποκαλύψεως, ναί…
Τί ἐστί παπισμός; Σύνολον αἰρέσεων. Καὶ φοβοῦμαι δυστυχῶς, ὅτι θὰ δοῦμε στὴ Μητρόπολη [τῶν Αθηνῶν], -ἐγώ δὲν πηγαίνω στὴ Μητρόπολη-, θὰ δῆτε τὴν ἐπίσημη ἑορτή τῆς 25 Μαρτίου, μπροστά-μπροστά, πρῶτον… σὰν κόκορα, μὲ τὰ φτερά του τὰ κολωτά, ἕναν καρδινάλιο νὰ στέκεται δίπλα στον πρωθυπουργό, δὲν ξέρω ποιός θὰ εἶνε τότε.
Ἀπὸ ὥρα σὲ ὥρα ἑτοιμάζουν νὰ μᾶς φέρουν καρδινάλιο, γιὰ νὰ φορέσουμε κουστούμι! Ἡ Ἑλλάς τοὺς μοιρίζει χωριατίλα καὶ θέλουν νὰ μᾶς φορέσουν Εὐρωπαϊκὸ κουστούμι!… Μά, χίλιες φορὲς μὲ φουστανέλα, χωριάτες, μὲ χωριάτικο κουστούμι καὶ Ἑλλάδα στὴν καρδιά… Θέλουν νὰ μᾶς ἀλλάξουν τὴν φορεσιά μας! Θέλουν νὰ μας φορέσουν τὸ κουστούμι ποὺ ὁνομάζεται ΕΟΚ. Νὰ γίνουμε Εὐρωπαῖοι! Νὰ μιλοῦμε ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ ζοῦμε ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ διώχνουμε τὶς γυναῖκες ὅπως οἱ Εὐρωπαῖοι, νὰ κάνουμε τὰ ὄργια τῶν Εὐρωπαίων! Ἐμεῖς ὅμως θέλουμε νὰ μείνουμε Ἕλληνες καὶ μόνον Ἕλληνες, Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί.

ε) Ὅπως πᾶμε, σὲ 50 χρόνια στὴν Ἑλλάδα δὲν θὰ ὑπάρχουν Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι

Ἀλλὰ ὅπως πᾶμε ἀδέλφια μου, παρ’ ὅλες τὶς διαμαρτυρίες τοῦ εὐσεβοῦς Ἑλληνικοῦ λαοῦ, ποὺ δυστυχῶς, εἶνε ἀδιοργάνωτος καὶ γι’ αὐτό δὲν φταίει ὁ λαός, φταῖνε οἱ πνευματικοὶ ἡγέτες, ποὺ τὸν ἄφησαν ἀδιοργάνωτο, εἰς τρόπον ὧστε οἱ ἀρουραῖοι νὰ ροκανίζουν τὶς ρίζας τοῦ δένδρου τῆς Ὀρθοδοξίας… Ὅπως πηγαίνουμε στὴν εὐλογημένη πατρίδα μας…σὲ 50 χρόνια καὶ λιγότερο, θὰ ὑπάρχουν ὅλων τῶν λογιῶν καρύδια, μόνο Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι δὲν θὰ ὑπάρχουν. Μάλιστα, αὐτοῦ θὰ καταντήσουμε ἐὰν δὲν δημιουργήσουμε ἕνα ρεῦμα ἀντιστάσεως».
(Ἄς προσέξουμε τὸν λόγο αὐτό. Ἐκφωνήθηκε τὸ 1972, δηλαδή πρὶν 48 χρόνια, ποὺ ἡ Ἑλλάδα ἧταν τὸ πλέον ὁμοιογενὲς ἔθνος τοῦ κόσμου καὶ σήμερα βλέπουμε νὰ πραγματοποιοῦνται, μὲ τὴν βοήθεια τῶν ἀθέων καὶ τῶν μασόνων, ποὺ κυβερνοῦν τὴν Ἑλλάδα καὶ τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἡγεσίας ποὺ ταυτίζεται μαζί τους).

Σχόλια κάτω ἀπὸ τὸ βίντεο

 • ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ: Ὅλα τὰ εἶχε καταλάβει…αἰωνία του ἡ μνήμη.
 • Stelios Pap: Μπραβο για το βιντεο ειναι συγκλονιστικος ο αναρχικος στο πνευμα αυγουστινος καντιωτης…την εποχη της ομιλιας αυτης εγω δεν ειχα γεννηθει ευτυχως ομως με την προοδο της τεχνολογιας εχω το προνομιο να απολαυσω της προφητεια του σοφου και διορατικου ιεραρχη.
  marios8035: Εὐχαριστοῦμε ἀπὸ καρδίας… Ὁ Θεὸς νὰ ἀναπαύσει τὴν ψυχήν σας… Εἶστε ἅγιος…
  Maria Kuzali: Ὁ μακαριστὸς Μητροπολίτης Φλωρίνης μὲ τὴν βροντερὴ φωνή του μιλοῦσε καὶ ἄγγιζε τὶς καρδιές του κόσμου, γιατὶ ἔλεγε ἀλήθειες. Νὰ μετανοήσουμε. Νὰ μὴ ξεχνᾶμε τὰ λόγια του. Να μετανοήσουμε γιὰ νὰ σώσουμε τὴν Πίστη καὶ τὴν Πατρίδα μας. Νὰ μετανοήσουμε ἔστω καὶ τὴν ἐσχάτη, ὅπως ὁ ληστὴς ἐπάνω στὸ σταυρό.
  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Σ: ᾽γεια στο στόμα σου Χρυσόστομε.
  wtfhellas: Ἔμεινα ἄφωνος! Μπράβο του!
  maria synodinos: Ἕνας ἀπὸ τοὺς καλύτερους ἱεράρχες, ποὺ γέννησε ἡ Ὀρθοδοξία! Ὁ Θεὸς νὰ τὸν ἀναπαύση! Ἕνας ἦταν, δὲν θὰ βγῆ ἄλλος τέτοιος ἱερέας. Ἕνας στὰ 100 χρόνια βγαίνει.
  vassilis roussis: Όποιος μιλάει για Πατρίδα, κατηγορείται ως φασίστας, εθνικιστής, τζιχαντιστής και ότι μπορεί να φανταστή κανείς. Αλλοίμονο στο Γένος μας!
  ANDREAS KAPSOMENOS: Για δες που είχαμε τις ίδιες απόψεις περί ΕΟΚ!
  Lemi Lemi: English subtitles please, otherwise you’re only preaching to the choir. [=Παρακαλώ, υποτίτλους, αλλιώς δεν έχει αντίκτυπο και σε άλλους ανθρώπους. (Ἐλεύθερη μετάφραση )].
  Elenh Belbasi: Μπράβο στον τοτε π. Αυγουστίνο Καντιωτη, μακάρι να ακολουθούν με την ίδια δύναμη του λόγου & τὴν αγάπη για την πατρίδα, για τον Χριστό, για την ορθοδοξία & οι σημερινοί επίσκοποι… Αιωνία του η μνήμη. Να πρεσβεύει για μας στον Κύριο μας Ιησού Χριστο να μας ελεησει. Αμην.
  marios8035: Οι χιλιαστές επιτελούν έργο… καταδοτες των χριστιανών… [την περίοδου της καραντίνας]
  vetdino: Κάτι τέτοιους έχει και στη Μέση Ανατολή, τους λένε Τζιχαντιστές!

ΣYNEXIZETAI

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.