Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΘανατηφορα ακτινοβολια. Ο,τι εκανε ο Θεος για το καλο του ανθρωπου, ο αντιχριστος θα το κανη για το κακο του. Θα κυριαρχηση ο αντιχριστος, ο αντιπαλος του Χριστου, στη γη. Αλλα προσεξτε τι λεει παρακατω· θα ερθη συντομα το τελος του. Πυρικαυστος θα γινη & θα καταστραφη. Τωρα βρισκομαστε στην περιοδο της αποστασιας.

Aπο το βιβλίο Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αυγουστίνου Καντιώτου
«ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΣΤΟΥΣ ΕΣΧΑΤΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ», εκδοση Β΄, 2008, σελ. 110

Θανατηφορα ακτινοβολια

Εξ.-Χριστ.Τώρα τελευταῖα ἀκούστηκε κάτι, ποὺ ἀναστάτωσε τὴν Εὐρώπη. Σ᾿ ἕνα ἐργαστήριο τῆς Ἀμερικῆς σατανικὰ μυαλὰ προσπαθοῦν νὰ κατασκευάσουν ἕνα νέο ὅπλο, ποὺ μπροστά του δὲν θὰ εἶνε τίποτε ὅλα τὰ σημερινὰ ὅπλα. Τί ὅπλο θὰ εἶνε αὐτό; Ἀκτῖνες θανάτου, θανατηφόρα ἀκτινοβολία. Θεέ μου Θεέ μου, δὲν θὰ ὑπάρχῃ χειρότερο ὅπλο! Ὅ,τι ἔκανε ὁ Θεὸς γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀνθρώπου, ὁ ἀντίχριστος θὰ τὸ κάνῃ γιὰ τὸ κακό του. Τί σημαίνει αὐτό; Ὁ ἥλιος στέλνει ἀπὸ ψηλὰ ἑκατομμύρια, δισεκατομμύρια ἀκτῖνες στὴ γῆ. Ἐὰν αὐτὲς οἱ ἀκτῖνες ἔρχονταν κατ᾿ εὐθεῖαν ἐπάνω μας, θὰ μᾶς σκότωναν. Ἀλλὰ ὁ μεγάλος Θεός, ποὺ δὲν τὸν πιστεύουν, τί κάνει; Δὲν ἀφήνει νὰ ἔρθουν οἱ ἀκτῖνες κατ᾿ εὐθεῖαν στὸ κεφάλι μας, ἀλλὰ τὶς περνᾷ ἀπὸ φίλτρο. Καὶ φίλτρο τῶν ὑπεριωδῶν ἀκτίνων εἶνε ὁ ἀτμοσφαιρικὸς ἀέρας. Ἔτσι οἱ θανατηφόρες ἀκτῖνες γίνονται ὠφέλιμες καὶ εὐεργετικές. Τώρα ἡ ἐπιστήμη προσπαθεῖ ν᾿ ἁρπάξῃ τὶς ἀκτῖνες αὐτὲς ἀπὸ τὴν πηγή τους καὶ νὰ τὶς ῥίξῃ κατακέφαλα στοὺς ἀνθρώπους. Θὰ βροῦν αὐτοὶ ἕνα μηχάνημα σὰν φακὸ καὶ θὰ στέλνουν τὶς ἀκτῖνες, ἄνευ φίλτρου, καὶ θὰ κάνουν κάρβουνο τοὺς ἀνθρώπους. Ὁ Θεὸς τὶς ἀκτῖνες τὶς ἔχει γιὰ τὸ καλὸ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὁ διάβολος μὲ τὸν ἀντίχριστο θὰ τὶς κάνῃ γιὰ τὸ κακὸ τοῦ ἀνθρώπου.
Θὰ κυριαρχήσῃ ὁ ἀντίχριστος, ὁ ἀντίπαλος τοῦ Χριστοῦ, στὴ γῆ. Ἀλλὰ προσέξτε τί λέει παρακάτω· θὰ ἔρθῃ σύντομα τὸ τέλος τοῦ ἀντιχρίστου. Πυρίκαυστος θὰ γίνῃ καὶ θὰ καταστραφῇ. Τώρα βρισκόμαστε στὴν περίοδο τῆς ἀποστασίας.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.