Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΓινεται προδοσια, αγαπητοι μου. Ενω το χρεος μας ειναι να μεινουμε Ελληνες, αυτοι που ερχονται απ᾿ εξω (& μας κυβερνουν), λενε, πως θα μας σωσουν οι συμμαχιες με τη Δυσι· το Ν.Α.Τ.Ο., ο Ο.Η.Ε., η Ευρωπαϊκη Ενωσι κ.τ.λ.. Θελουν να σβησουμε την ιστορια μας, να λησμονησουμε τις εορτες μας & συκοφαντουν & δια­βαλ­λουν τους ηρωες μας. Αειμνηστοι ανδρες, απο εκει ψη­λα που βρισκεστε, παρηγορηστε μας, εμψυχωστε μας, δωστε μας & παλι την πατριδα· να γεννηθουν νεοι ηρωες, προς δοξαν του ευλογητου μας εθνους· αμην.

date Μαρ 25th, 2021 | filed Filed under: ΕΛΛΑΣ

ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ

ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΣΤΟΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Βαθιώτης Κωνσταντίνος καθ. Νομικής, Ποινικού Δικαίου ΔΠΘ | Δίκτυο Ελληνισμού

_______________

_____________

Εθνικη εορτη εθνικης παλιγγενεσιας

Απόσπασμα ομιλίας τοῦ Μητροπολίτου Φλωρίνης π. Αὐγουστίνου Καντιώτου. Εγινε στην Αθηνα στις 20-3-1977

ΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ ιντΠοιό θέμα πρέπει νὰ θίξουμε σήμερα, ἀγαπητοί μου; Θέμα ποὺ μᾶς ἑλκύει εἶνε ἡ ἑ­ορτὴ τῆς 25ης Μαρτίου. Διπλῆ ἑορτή, θρησκευτικὴ καὶ ἐθνική· ἡ λύτρωσις τῆς ἀνθρω­πότητος ἀπὸ τὴν ἁμαρτία καὶ ἡ λύτρωσις τῆς Ἑλλάδος ἀπὸ τὴ δουλεία καὶ τὴν τυραννία.
Σήμερα ὑπάρχει τάσις νὰ σβήσουμε τὸ παρελθὸν καὶ τὶς ἑορτές μας, καὶ στὴ θέσι τους νὰ βάλουμε κοσμικὲς ἑορτὲς (λ.χ. τῆς φρά­ου­λας, τῶν ἀνθέων, τοῦ κρασιοῦ, κ.ἄ.), ὅπως ἐ­πίσης ἡ συνήθεια νὰ ἑορτάζουν ὄχι τὴν ὀνομαστικὴ ἑορτή, ποὺ τιμᾶται ὁ ἅγιος, ἀλλὰ τὴν ἡμέρα τῶν γενεθλίων. «Κάτω τὸ παρελθόν!» λένε. Ἀλλ᾿ αὐτὸ εἶνε λάθος. Ἀπολαμβάνουμε τὸ παρελθόν, καὶ πρέπει νὰ εἴμαστε συνέχεια καὶ ὄχι καταστροφὴ τοῦ παρελθόντος…

Ἐνῷ ἄλλοι λαοὶ δὲν λησμονοῦν τὴν ἱστορία τους, ἐδῶ μερικοὶ θέλουν νὰ τὴ σβήσουμε τώ­ρα τὴν ἱστορία μας. Τὴ λησμονοῦμε. Καὶ μόνο τὴ λησμονοῦμε; Καὶ τὴ συκοφαντοῦμε· δια­βάλ­λουν τοὺς ἥρωες καὶ λένε, ὅτι ἔκαναν τὴν ἐπανάστασι τοῦ ᾽21 ἀπὸ κίνητρα ταξικὰ – κοινωνικά – ἔτσι τὴν ἑρμηνεύουν. Γι᾽ αὐτοὺς λοι­πὸν πρὶν τελειώσω θ᾽ ἀναφέρω καὶ τὰ ἑξῆς.
Ὁ Λάζαρος Κουντουριώτης, ὅταν ἄρχισε ὁ ἀγώνας, εἶχε μιὰ στέρ­να γεμάτη χρυσᾶ νομί­σματα, καὶ τὰ διέθεσε ὅλα γιὰ τὴν πατρίδα, ἔ­γινε φτωχός. Ἄλλοι εὐκατάστατοι στὴν Τριπο­λιτσὰ ἦταν ἡ οἰκογένεια Δεληγιάννη· εἶχαν ἀ­πο­θῆκες μὲ ὅλα τ᾽ ἀγαθά· ὅταν ἄρχισε ὁ ἀγώ­νας, ἄνοιξαν τὶς ἀποθῆκες τους, ἔδωσαν τὰ πάν­τα γιὰ τὸ γένος κ᾽ ἔμειναν φτωχοί. Ἂς ἐ­λευθερωθοῦμε, εἶπαν, καὶ τότε μ᾿ ἕνα μαχαίρι θὰ βγάζουμε λάχανα νὰ ζοῦμε. Ὁ Δημήτριος Ὑψηλάντης ὅταν κατέβηκε στὴν Πελοπόννησο, ὁ Κολοκοτρώνης τοῦ εἶπε· Πρίγκιπα, ἐδῶ δὲν ἔχουμε πολυτέλειες… Ἡ δὲ μάνα τοῦ Ὑ­ψηλάντου ἔδωσε τὸ τσιφλίκι ποὺ εἶχαν ἔξω ἀπ᾽ τὸ Βουκουρέστι γιὰ τὴν Ἑλλάδα.
Ἐδῶ στὰ βράχια τῆς Ἑλλάδος συνετρίβη, ἀ­δελφοί μου, μεταξὺ τῶν ἄλλων καὶ ἡ οἰκονομικὴ θεωρία τοῦ Μάρξ.

* * *

Γίνεται προδοσία, ἀγαπητοί μου. Ἐνῷ τὸ χρέος μας εἶνε νὰ μείνουμε Ἕλληνες, αὐτοὶ ποὺ ἔρχονται ἀπ᾿ ἔξω λένε, πὼς θὰ μᾶς σώ­σουν οἱ συμμαχίες μὲ τὴ Δύσι· τὸ Ν.Α.Τ.Ο., ὁ Ο.Η.Ε., ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωσι κ.τ.λ.. Συντελεῖ­ται προδοσία, γι᾿ αὐτὸ ἐπέρχονται τόσες ἀλλα­γές· διαζύγια, μείωσις ἐκκλησιαστικῶν καὶ ἐ­θνικῶν ἑορτῶν, ἀπαξίωσι τοῦ ῥάσου σὲ ἐκ­πομπὲς τῶν κρατικῶν μέσων ἐνημερώσεως, πόλεμος κατὰ τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτι­κῶν ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο παιδείας… Τὸ ὄνειρό μας, σοῦ λένε, δὲν εἶνε ἡ Ἁγια-Σοφιά, εἶνε ἡ ὀμπρέλλα τῆς Εὐρώπης.
Ἐμεῖς ἀγαποῦμε τὴν εἰρήνη, θέλουμε τὴν εἰ­ρήνη, ἀλλὰ εἰρήνη μὲ ἀξιοπρέπεια. Νὰ μείνου­με Ἕλληνες ὀρθόδοξοι Χριστιανοί. Εἴδατε πῶς ἀνησυχεῖ κάποιος ὅταν χάσῃ τὴν ἀστυνο­μική του ταυτότητα; προσοχὴ λοιπὸν νὰ μὴ χάσουμε τὴν πνευματικὴ καὶ ἐθνική μας ταυτότητα.
Ἀείμνηστοι ἄνδρες, ἱερὲς σκιές, ἀπὸ ἐκεῖ ψη­λὰ ποὺ βρίσκεστε, παρηγορῆ­στε μας, ἐμψυχῶ­στε μας, δῶστε μας καὶ πάλι τὴν πατρίδα· νὰ γεννηθοῦν νέοι Διᾶ­κοι, Κανάρηδες, Μιαούλη­δες, Κολοκοτρώνηδες, Μακρυγιάννηδες, πρὸς δόξαν τοῦ εὐλογητοῦ μας ἔθνους· ἀμήν.«

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.