Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ (Γραπτο κηρυγμα Κατοχης στις 8.10.1944, στην Κοζανη, του πατρος Αυγουστινου Καντιωτου)

date Μαι 26th, 2021 | filed Filed under: ΓΡΑΠΤ ΚΗΡΥΓΜ. ΚΑΤΟΧΗΣ

+EΣTIA+

ΣYΣΣITIOY XPIΣTIANIKHΣ MOPΦΩTIKHΣ ΣXOΛHΣ EPΓAZOMENΩN NEΩN KOZANHΣ

Χριστιανικόν φυλλάδιον– Κοζάνη, τη 8 Oκτωβρίου 1944 – αριθμός 17
Διευθυντής του φυλλαδίου Aρχιμ. Aυγουστίνος N. Kαντιώτης ιεροκήρυξ

Η ΕΣΤΙΑ

Περιθάλπει 5.000 άτομα, 7 καζάνια βράζουν καθημερινώς. Όλοι έχομεν καθήκον να βοηθήσωμεν την μοναδικήν αυτήν Εστίαν του λαού.

ΤΟ ΠΕΙΝΑΣΜΕΝΟ ΠΑΙΔΙ

ΠΕΙΝΑΣΜΑπ’ έξω από την Εστίαν εστέκετο χλωμό ένα παιδάκι. Ήτο 7 το πρωΐ. Ο ουρανός ήτο συννεφιασμένος, εφυσούσε ψυχρός αέρας, έπιπτεν η πρώτη φθινοπωρινή βροχή, και το παιδάκι σαν σπουργιτάκι εζάρωνε κοντά στην πόρτα. Το καημένο ήτο ορφανό. Ο πατέρας του – πάνε τώρα λίγες μήνες – σκοτώθηκε και έμεινεν έρημο, απροστάτευτο, ως ένα από τα αναρίθμητα θύματα της Εθνικής μας συμφοράς.
Του είπαν, ότι η Εστία το πρωΐ δίδει ρόφημα, ψωμί, βούτυρο και μέλι, και ήλθε. Το είδε κάποια νέα της Εστίας, το επλησίασε, το εχάιδευσε, και εκείνο μόλις ανεθάρρησε, ήνοιξε το στοματάκι του και είπε μίαν λέξιν, που θα γίνει τρομερόν κατηγορητήριον δια την άσπλαχνον κοινωνίαν, είπε την λέξιν: «ΠΕΙΝΩ». Το πήραμε μέσα εις την Εστίαν, εκάθησε εις το τραπεζάκι των μικρών και ήτο τόσον πεινασμένο, ώστε, ενώ μια ευγενική κοπέλα της πόλεως ητοίμαζε το ρόφημά του, αυτό έβαλε σάλιο εις το δάκτυλό του και εμάζευεν ένα προς ένα τα ψίχουλα, που ήσαν επάνω στο τραπέζι. Γονείς, που έχετε όλα τα μέσα και τα παιδιά σας δεν στερούνται τίποτε και ροδοκόκκινα γυρίζουν προκλητικά μέσα εις την πόλιν, ρίψατε, παρακαλώ, ένα βλέμμα εις τα ορφανά, τα άρρωστα, τα πεινασμένα παιδιά. Δεν είναι ολίγα. 95 τέτοια παιδάκια έχει μαζέψει μέχρι τώρα η Εστία. Δι’ αυτά τώρα επί μήνα ό,τι ημπόρεσεν έκαμεν η Εστία. Ρόφημα, κρέας, βούτυρον, μέλι, αυγά, σταφύλια προσέφερε εις τα παιδιά αυτά. Δόξα να’ χει ο Θεός! Ήσαν χλωμά και τώρα αρχίζουν να φυτρώνουν παπαρούνες εις τα μάγουλά των.
Δια τα παιδάκια αυτά, που ο αριθμός των πρέπει να αυξηθεί, ζητούμεν την συνδρομήν όλης της κοινωνίας. Οι κρεοπώλαι ας δίδουν κάθε Σάββατον ένα τεμάχιον κρέατος υπέρ του συσσιτίου. Οι εύποροι ας δώσουν από την αποθήκην των λίγο μέλι, βούτυρο, τυρί. Όλοι δε ας προσφέρωμεν κάθε μήνα ένα αυγό, δια να τονώσωμεν τα παιδιά, που είναι η αυριανή ελπίς της φυλής. Δεν αγαπά την Ελλάδα μας όποιος δεν φροντίζει δια τα παιδιά της.

ΣΥΓΚΡΙΝΑΤΕ ΚΑΙ ΚΡΙΝΑΤΕ

Εις την Εστίαν δια την εξυπηρέτησιν των προσφύγων προσετέθει και νέα πτέρυξ μαγειρείου με τρία καζάνια. Δια την στέγασιν της πτέρυγος αυτής χρειαζόμεθα μερικά κεραμίδια και σανίδια, δια να την προφυλάξωμεν από τα νερά της βροχής.
Η Εστία εζήτησε την συνδρομήν καταστηματάρχου που έχει χιλιάδες κεραμίδια, αλλά ο καταστηματάρχης ηρνήθη. Την επομένην ημέρα ανώνυμος κύριος εκ των πτωχοτέρων της πόλεως, πληροφορηθείς την ανάγκην της Εστίας, έσπευσε και προσέφερε διακόσια κεραμίδια.
Ο πτωχός 200 κεραμίδια, ο καταστηματάρχης μηδέν. Συγκρίνατε και κρίνατε.

ΔΩΡΕΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣ

Υπέρ της Εστίας προσέφερον: Αριστ. Τσοπουρίδης 10,5 εκατ. 2) Σοφία πρεσβυτέρα, Αναστ. Κατσιφή 15 εκατ. 3) Όμιλος παιδιών 57 εκατ. 4) Θάνος 90 εκατ. 5) Αρ. Τσιπουρίδης 7 εκατ. 6) Όμιλος παιδιών 20 εκατ. 7) Ιερεύς Αναστ. Κατσιφής 10 εκατ. 8) Ανώνυμος δεσποινίς 50 εκατ. 9) Ανώνυμος 100 εκατ. 10) Ιερεύς Γεώργιος Ξυλοφόρος 100 εκατ. 11) Ανώνυμος 14 εκατ. 12) Όμιλος παιδιών Θεάτρου 50 εκατ. 13) Δημ. Ζωγογιάννης ή Κατσιφής 15 εκ. 14) Μαρία, χήρα Αντωνίου Γιαννούλη 10 εκ. 15) Ανώνυμος 40 εκατ.
16) Ανώνυμος εις μνήμην αδελφού 725 εκατ. 17) Αδελφοί Καρακάση 1 δισεκατομ. Εις μνήμην αποβιωσάσης μητρός των. 18) Ιωάννης Τσιμινάκης 200 εκατ. Εις μνήμην αποβιωσάσης συζύγου του. 19) Εις μνήμην της ιδίας ο πατήρ αυτής Ν. Κωνσταντίνου 400 εκατ.

Σημειώνομεν ιδιαιτέρως τας τέσσαρας τελευταίας δωρεάς, αι οποίαι εγένοντο εις μνήμην αποβιωσάντων προσφιλών προσώπων, και ευχόμεθα το παράδειγμα των ανωτέρων να μιμηθούν όλοι, ώστε πας όστις θα εκτελή μνημόσυνον ή κηδείαν να δίδει ελεημοσύνην υπέρ της ψυχής των αποθανόντων συγγενών του.
Επίσης προσέφεραν εις είδη: 1) Δημ. Γκλούμπος μίαν μηχανήν. 2) Γεώργ. Βόντσας 40 οκ. φακές. 3) Φούκας Σπύρ. 400 οκάδ. καυσόξυλα.
Υπέρ του Κέντρου Νεότητος. 1) Δίς Καίτη Χατζημανώλη 20 εκατ. 2) Ανώνυμος 20 εκ. 3) Παναγιωτίδης Χρήστος 100 εκατ. 4) Ανδρέας Γεωργιάδης, ιεροψάλτης Αγ. Κων/τίνου 50 εκατ. 5) Εταιρεία αμπελουργών Σ. Β. Α. Π. 100 οκάδες σταφύλια και 6) Κρεοπώλαι 7 οκάδες κρέας.
Η Εστία ευχαριστεί θερμώς όλους τους ανωτέρω δωρητάς.

ΕΝΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Από τον κάτω κόσμον αι ψυχαί τηλεγραφούν εις τον άνω κόσμον, εις τους συγγενείς και εις τους φίλους των. Το τηλεγράφημα έχει μιαν λέξιν: ΕΛΕΕΙΤΕ.
Όποιος αμφιβάλλει, ας ανοίξει την Αγίαν Γραφήν, Ευαγγέλιον Λουκά, κεφ. 16, και ας μελετήσει προσεκτικά ολόκληρον το κεφάλαιον και ιδίως τον στίχ. 28.
Φίλοι μου! Συμμορφωθήτε προς το τηλεγράφημα αυτό. Θα κερδίσητε το πάν. Αλλ’ άραγε θ’ ακούσωμεν ή θα μείνει και αυτό «φωνή βοώντος εν τη ερήμω»;

ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΡΟΥΣ ΣΥΣΣΙΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ

Εις την Εστίαν κάθε Δευτέραν, Τετάρτην και Παρασκευήν ώραν 1-2 θα γίνεται δωρεάν εξέτασις των ασθενών. Ο ιατρός Β. Βαλαγιάννης ανέλαβε την εξέτασιν.

ΟΛΟΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΣΤΙΑΝ

Αύριον Κυριακήν 8 Οκτωβρίου, ώραν 11 το πρωΐ, θα γίνει τελετή υπέρ των πτωχών. Θα ψάλουν τα παιδιά και θα ομιλήσει ο ιεροκήρυξ αρχιμ. Αυγουστίνος Ν. Καντιώτης.
Το δε απόγευμα της Κυριακής και ώραν 3ην θα γίνει η κλήρωσις της δ΄Λαχειοφόρου αγοράς. Διετέθησαν 2.000 λαχεία, εισεπράχθησαν 10 δισεκατ., και θα κληρωθούν πράγματα αξίας 15 δισεκατομμυρίων.
Είσοδος Ελευθέρα

(«ΜΙΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ο π. Αυγουστίνος Καντιώτης στην Κοζάνη» Νο1, μέρος β΄, σελ. 133-136, Κοζάνη 2003, Ανδρονίκης Π. Καπλάνογλου)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.