Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ Νο 6 – ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ, ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ 2) ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ, Νο 5, ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ) η «««Εκκλησια ως παρελαβεν… ουτω κηρυσσομεν

date Ιούν 30th, 2021 | filed Filed under: ΕΧΘΡΟΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ

Aν θελετε όσοι δεν ξερετε Αγγλικα πατηστε τους παρακάτω συνδεσμους και βαλτε τα στην μεταφραση το κειμενα και διαβαστε τα παρακάτω αρθρα ισως να σας ενδιαφέρουν:

  1. Εβραίος-Αμερικανός προειδοποιεί: Τα εμβόλια είναι οι νέοι θάλαμοι αερίων και 150 εκατομμύρια Αμερικανοί περπατούν δεξιά μέσα, παρακινούμενοι από τον φόβο του Covid-19
  2. CDC, FDA προετοιμάζει τη μαζική διανομή ενός εμβολίου Merck/Sanofi έξι σε ένα για τα παιδιά, που κάνει τα στραβά μάτια στα σήματα ασφάλειας

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ Νο 6

Αγαπητοί μου, Συνημμένως σας διαβιβάζω μία νέα δημοσίευση στη σειρά:

«Κραυγή αγωνίας» και ζητώ την εκ μέρους σας κατανόησιν
Το θέμα μας: Οι αγιασμένοι Μοναχοί, οι Πατέρες της ερήμου, οι «κελλιώτες», ανησυχούν και αντι τάσσονται στο Εμβόλιο κατά του Κορω- νοϊού, καλούν δε σέ εγρήγορση τούς Μοναχούς των Κοινοβίων, δηλ. των μεγάλων Μοναστηρίων του Αγίου Όρους!

+ Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων Αμβρόσιος
Αίγιον, 30.06.2021
*************************

ΑΝΟΙΚΤΗ   ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ, ΚΕΛΛΙΩΤΩΝ   ΠΑΤΕΡΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ   ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΑΪΟΥ
******

ΑΓΙΟΡΕΙΤΕΣ ΚΕΛΛΙΩΤΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ                            

Ἐν Ἁγίῳ Ὄρει 10 Φεβρουαρίου 2021 π.ἡμ.
Μνήμη τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Ἱερομάρτυρος  Χαραλάμπους

Πρὸς τὴν Σεβαστὴν Ἱεράν Κοινότητα Ἁγίου Ὄρους Ἄθω,Πανοσιολογιώτατοι, σεβαστοὶ Πατέρες καὶ ἀδελφοί,
Μὲ πλήρη συνείδηση τῶν πνευματικῶν μας ὑποχρεώσεων πρὸς τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ ἀγωνιζομένους ἀδελφούς προαγόμεθα διὰ τοῦ παρόντος Γράμματος νὰ ἐκφράσωμεν τὴν ἀγωνία μας διὰ τὰ τεκταινόμενα στὴν ὑφήλιο καὶ, ἰδιαιτέρως, στὴν Πατρίδα μας, ἀφ’ ὅτου ἐνέσκηψεν ἀπό ἔτους καὶ πλέον ὁ διαβόητος κορώνα-ἰός καὶ, ἐν συνεχείᾳ, τὸ κατ’ αὐτοῦ ἐπιβαλλόμενον, ‘’ὅσον τάχος’’, ἐμβόλιο ἐκ μέρους τῶν Κρατικῶν ἐξουσιῶν.

Κατά τήν παρελθοῦσα πρώτη φάση τῆς ὀνομασθείσης «πανδημίας» οἱ Ναοί ἐσφραγίσθησαν, οἱ κώδωνες τῶν Ἐκκλησιῶν ἐσίγησαν, οἱ πιστοί ἐξωστρακίσθησαν ἀπό τήν ἐν Χριστῷ, «ἐπί τω αὐτῷ», Σύναξη, τό Μυστήριον τῆς Θείας Εὐχαριστίας ὑβρίσθηκε ἀπό βέβηλα χείλη, οἱ χριστιανοί ἀποστερήθηκαν τοῦ Ζωηφόρου Ποτηρίου και τά ἱερά Σκηνώματα, ἐντός τῶν ὁποίων, ἀπό τούς χρόνους ἀκόμη τῆς σκιάς τοῦ Νόμου,  ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ ἐνεργεῖ καὶ εἰς τὰ «ἄψυχα», δηλαδὴ «στὰ ὕδατα καὶ τοὺς λίθους καὶ τοὺς κίονας καὶ τὰ πέπλα καὶ τὰ σιδήρια», κατὰ τὸν ἅγιον Συμεών Θεσσαλονίκης, μὲ βαρλααμιτικὴ σκέψη, θεωρήθηκαν ὡς μολυσματικὲς ἑστίες.
Καὶ ὡς μὴ ὤφειλε, κατὰ τὴν ἀκολουθήσασαν δευτέρα φάση τῆς «πανδημίας», νέα καταιγίδα ἐνέσκηψε, μὲ τὴν ἐπίμονη προώθηση τοῦ ἐμβολίου κατὰ τοῦ κορώνα-ἰοῦ στὸν χριστώνυμον λαὸν τῆς Πατρίδος μας.
Α. Ἐπιθυμοῦμε νὰ ἐπιστήσουμε τὴν προσοχήν σας, σὲ δύο καίρια σημεῖα πάνω στὸ ἐμβόλιο, τὰ ὁποῖα θεωροῦμε, ὅτι ἀποτελοῦν καὶ τὸ μέτρον ἐλέγχου τῆς ἀξίας ἢ ἀπαξίας του.
1.   Ἀποτελεῖ κοινὸν καὶ ἀδιαμφισβήτητον τόπον τὸ γεγονός, ὅτι ἡ ἐργαστηριακή ἐπεξεργασία καὶ προπαρασκευὴ τοῦ ἐμβολίου, πρὸ τῆς εἰσαγωγῆς του στὴν κλινικὴ πράξη, «κυοφορήθηκε» σὲ   ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκὴ κυτταρικὴ σειρά, ἡ ὁποία προέκυψε ἀπὸ ἄμβλωση θήλεως ἐμβρύου ἀνθρώπου, δηλαδή ἀπό προμελετηθεῖσα δολοφονία, ὡς οἰονεὶ θυσία, ποὺ προσφέρθηκε στὸν Μολὼχ τῆς «ἐπιστημονικῆς» λαγνείας.
Ἡ χρήση ἐκτρωθέντος ἐμβρύου μὲ σκοπὸ τὴν προώθηση «φαρμακευτικῶν» ἐν γένει προϊόντων εὑρίσκεται σὲ πλήρη ἀντίθεση πρὸς τὴν εὐθεῖαν τῆς εὐαγγελικῆς ἀληθείας (Λουκ.1,31-46) καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἁγίων καὶ Οἰκουμενικῶν Συνόδων. Ἡ εἰκόνα τῆς ἀρρήτου θείας δόξης εὐτελίζεται σὲ καταναλωτικὸ «ἀγαθό» καὶ ὁ ἄνθρωπος, σύμφωνα μὲ τὴν ἀποστροφὴ τοῦ αρχαίου λατίνου κωμωδιογράφου Πλαύτου, γίνεται γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος. Αὐτὴν τὴν ἀντίληψη ἐξέθρεψε ὁ ἑσμός τοῦ  δυτικοευρωπαϊκοῦ ἀθεϊσμοῦ σὲ,τέτοιο σημεῖο,  ποὺ ὁ ἅγιος Ἰουστῖνος ὁ Πόποβιτς  νὰ ὁμιλεῖ γιὰ «πολιτισμένη ,ἀνθρωποφαγία τῆς Δύσεως.»
Σύμφωνα μὲ τὸν Ὅρον πίστεως τῆς Δ’ ἐν Χαλκηδόνι Οἰκου- μενικῆς Συνόδου, ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι «ὁμοούσιος τῷ Πατρὶ κατὰ τὴν θεότητα» καὶ ὁ Ἴδιος «ὁμοούσιος» μὲ ἡμᾶς κατὰ τὴν «ἀνθρωπότητα» πλὴν ἁμαρτίας. Ἐπίσης, σύμφωνα μὲ τὴν Γ’ Οἰκου-μενικὴ Σύνοδο ἐν Ἐφέσῳ ἐκδιδασκόμεθα ὅτι ὁ Θεὸς Λόγος σαρ-κώθηκε καὶ ἐνανθρώπησε μέσα στὴν ἱστορία ἐξ αυτῆς τῆς συλλήψεως ἤ, κατὰ τὴν διατύπωση τῆς Στ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, «ἐξ αὐτῆς ἄκρας τῆς ἐν Παρθένῳ τῇ παναγίᾳ συλλήψεως».
Μὲ δεδομένο λοιπόν, ὅτι ὁ ἀϊδίως ὑπάρχων Θεὸς Λόγος, ἀπὸ τῆς ἰστορικῆς συλλήψεώς Του στὴν θεοδόχο γαστέρα τῆς Παναχράντου Μητρὸς Του, γίνεται καὶ τέλειος ἄνθρωπος, ἀπὸ σῶμα καὶ λογικὴ ψυχή, ὁμοίως καὶ κάθε ἄνθρωπος ὑπάρχει ὡς τελεία ὕπαρξη ἀπὸ σῶμα καὶ λογικὴ ψυχή, ἀπὸ τὴν στιγμὴ τῆς προσωπικής, ἐξ ἄκρας συλλήψεώς Του, εἰσερχόμενος στὸν ἱστορικὸ χρόνο.
Μὲ ἁπλὰ λόγια, ὁ Ντοστογιέφσκυ, κορυφαία μορφὴ τῆς παγκόσμιας λογοτεχνίας,  στοὺς ἀδελφοὺς Καραμάζωφ, μιλάει για τὴν μοναδικότητα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, ὡς θείας εἰκόνας. Στὴν συζήτηση, ποὺ εἶχαν τὰ τρία ἀδέλφια καὶ τέθηκε τὸ ἐρώτημα, ἁν ἡ ἀνθρωπότητα θὰ μποροῦσε νὰ γίνει εὐτυχισμένη θυσιάζοντας  ἕνα μωρό, ἡ ἀπάντηση ἦλθε ἀπὸ τὸν ἄθεο ἀδελφὸ Ἰβάν μὲ ἕνα ἀδιαπραγμάτευτο ΟΧΙ.
2. Οἱ   ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις τοῦ ἐμβολίου στὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων δὲν φαίνεται νὰ εἶναι καθόλου εὐκαταφρόνητες   (βλ. Θ’), καθ’ ὅσον ἤδη ἡ παγκόσμια κοινότητα ἀπαριθμεῖ θανάτους, μὴ ἐξαιρουμένης καὶ τῆς πατρίδος μας. Μάλιστα, πλεῖστοι ὅσοι ἀπὸ τοὺς ἀδελφούς μας ταλανίζονται «ἐπὶ κλίνης ἀσθενείας», λόγῳ τῶν σοβαρῶν παρενεργειῶν, οἱ ὁποῖες προέκυψαν καὶ συνεχῶς προκύ-πτουν ἀπὸ τὸ ἐμβόλιο αὐτό.
Ὁ ἄνθρωπος δὲν ἀποτελεῖ μέγεθος στατιστικὸ οὔτε κρίνεται μὲ ὅρους σχολαστικισμοῦ. Ὁ ὑποτιθέμενος «ἀγαθὸς» σκοπὸς τοῦ ἐμβολίου, δηλαδὴ ἡ δημιουργία τείχους ἀνοσίας κατὰ τοῦ ἰοῦ μὲ θυσία τελείων ἀνθρώπων, ἀφ’ἑνὸς μὲν βρίσκεται στὸν ἀντίποδα τοῦ θείου θελήματος, ἀφ’ ἑτέρου δὲ ἐπιφέρει ἀποτελέσματα ἀντίθετα πρὸς τὰ προσδοκώμενα, καθ’ ὅσον «πάντες οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ ἀπολοῦνται» (Ματθ.26,52).
Γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς ἰατρικῆς ὑπάρχει ἀνεξήγητη σπουδὴ γιὰ ταχύτατη παραγωγὴ καὶ διάθεση τοῦ ἐμβολίου μὲ τεχνική, ἡ ὁποία  ἀποκλίνει τῆς παραδοσιακῆς πρακτικῆς καὶ, μάλιστα, χωρὶς προηγουμένως νὰ ἔχει ὑπάρξει ἐπίμονος ἔλεγχος  γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ ἐμβολίου στὸν γενικὸ πληθυσμό. Καὶ, παρ’ ὅτι ὑπάρχει ἡ δυνατότητα διαθέσεως ἐμβολίων, πού «στήθηκαν» μὲ βάση τὴν κλασσικὴ τεχνική, ἡ ὁποία δὲν ἀπαιτεῖ χρήση κυττάρων ἀπὸ ἐκτρωθέντα ἔμβρυα, δαιμονικῶς προκρίνονται ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα γιὰ νὰ παραχθοῦν εὐτελίζουν τὴν ἀνθρώπινη ἀξία, προσβάλλοντας μὲ τὸν τρόπο αὐτό «τὴν ἰδιάζουσαν τοῦ Θεοῦ καλλιτέχνησιν», τὸν ἄνθρωπον, κατὰ τὸν ἅγιο Γρηγόριο Νύσσης.
Β. Ἡ ἐπιβολὴ χρήσεως -ἢ ὀρθότερον καταχρήσεως- προσωπίδας, κοινῶς μάσκας-φίμωτρου, ὡς δῆθεν προστατευτικοῦ ἐνδυματολο-γικοῦ ἐξαρτήματος ἀπὸ τὸν κορώνα-ἰὸ στὸ θεοειδὲς πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου, πολλῷ μᾶλλον ὅταν αὐτὸ συμβαίνει ἐντὸς τῶν Ἱερῶν Ναῶν, μᾶς βρίσκει σφόδρα ἀντιθέτους, διότι ἔτσι καταργεῖται ἡ κοινωνία τῶν προσώπων καὶ τό «ἀρκεῖ μοι τοῦ ὁρᾶν σε Πάτερ» ἀκυρώνεται.

Δὲν υποτιμοῦμε τὴν ἰατρικὴ ἐπιστήμη, καθ’ ὅσον ὁ Θεὸς «ἔδωκεν ἀνθρώποις ἐπιστήμην ἐνδοξάζεσθαι ἐν τοῖς θαυμασίοις αὐτοῦ» (Σοφ. Σειρ. 38,6), ἀλλ’ οὔτε καὶ τὴν ἀπολυτοποιοῦμε, διότι κινεῖται μέσα στὰ πλαίσια τοῦ πεπερασμένου.  Αὐτὸ μάλιστα ἔγινε ἰδιαιτέρως καταφανὲς ἀπὸ τὶς ἐπὶ ἕνα ἔτος ἀλληλοσυγκρουόμενες καὶ ἀλληλοαναιρούμενες ἀπόψεις τῶν εἰδικῶν πάνω στὸ ἀνακύψαν θέμα τοῦ κορώνα-ἰοῦ.
Ἐμεῖς ἐμπιστευόμαστε τὴν κατὰ Θεὸν ἰατρικὴ τέχνη καὶ ἐπιστήμη, ἀλλὰ πάνω ἀπ’ αὐτήν παραθέτουμε τὴν ζωὴν ἡμῶν ἅπασαν Χριστῷ τῷ Θεῷ, πρεσβείαις τῆς Ἐφόρου τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ τῶν θαυματουργῶν ἁγίων μας.
Οἱ ἀγωνιζόμενοι Πατέρες στὰ ἱερὰ σκάμματα τοῦ Ἁγίου Ὀρους γνωρίζουν ὅτι στὰ θεῖα σκηνώματα τοῦ Ἄθω υπερεκβλύζουν οἱ χάριτες τῆς Θεοτόκου. Σύμφωνα μάλιστα μὲ τὴν προσωπικὴ ὑπόσχεση-παρακαταθήκη τῆς Ἰδίας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου πρὸς τὸν Ἅγιον Πέτρο Ἀθωνίτη, Ἐκείνη θὰ εἶναι Κηδεμών, Τροφεύς καὶ Ἰατρός ὅλων τῶν μοναχῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους, μέχρι τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος τούτου.
Ἄλλωστε κάθε τόπος ἀγιάσματος, σκέπεται ὑπὸ τῶν ἀκτίστων θείων ἐνεργειῶν. «Ἐάν τε ζῶμεν ἐὰν τε ἀποθνῄσκωμεν τοῦ Κυρίου ἐσμέν» (Ρωμ.11,7),  καὶ μὲ αὐτὴν τὴν ἀποστολικὴ πεποίθηση θὰ πορευόμαστε ἐλεύθεροι ἀπὸ τὸν φόβο κάθε φυσικῆς νομοτέλειας, «ὅσον εἰς ἡμᾶς δύναμις.»
  Γ. Τέλος, ἡ ἀστυνόμευση μὲ τὴν ὑποχρεωτικὴ ἐφαρμογὴ τῶν μεθόδων δοκιμαστικοῦ ἐλέγχου (test) γιὰ ἀνίχνευση τοῦ κορώνα-ἰοῦ (κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος), παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι τὰ ἀποτελέσματά τους εἶναι ἕωλα, ἀφ’ ἑνὸς μέν ἀντίκειται στὸν Κώδικα Ἰατρικῆς Δεοντολογίας, σύμφωνα μὲ τὸν ὁποῖον ἡ ἐκτέλεση ὁποιασδήποτε ἰατρικῆς πράξης ἀπαιτεῖ προηγούμενη ἐνημέρωση καὶ συναίνεση, (Κεφ. Γ’: Ἄρθρο 12), ἀφ’ ἑτέρου δέ προσβάλλει τὸ δώρημα τοῦ αὐτεξουσίου στὸν ἄνθρωπο. Θεωροῦμε ὅτι μᾶς ἐξωθοῦν σὲ   ἀνίερες παραχωρήσεις στὸν δρόμο ζωῆς ποὺ ἐπιλέξαμε, τὶς ὁποῖες ἡ συνείδησή μας ἀρνεῖται κατηγορηματικά. Δηλαδή, μᾶς στεροῦν βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὅταν μὲ τὴν εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος ἐξαναγκαζόμαστε παρανόμως καὶ παρὰ τὴν θέλησή μας σὲ ὑποχρεωτικὸ ἔλεγχο (test), ἐνῶ τοῦτο εἶναι διεθνῶς καταδικαστέο (βλ. ΙΑ’).,Ἡ κατάσταση αὐτή ἀκουσίως μᾶς βάζει λογισμοὺς γιὰ ὑποβό- σκουσες σκοπιμότητες στυγνῆς χειραγώγησης καὶ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων, καταλυομένης τῆς θεόθεν δοθείσης ἐλευθερίας μας μέσῳ ἑνὸς παγκοσμίου πειράματος.
Τὸ Ἅγιον Ὄρος εἶναι Ἅγιον ὄχι γιὰ τὴν μοναδικὴ παγκόσμια πολιτιστικὴ κληρονομιά, ποὺ βαστάζει στοὺς ὤμους τῆς ἱστορίας του, ἀλλά διότι παλεύει ἀπέναντι στὸν ἀποστατημένο «κόσμο», ποὺ διεφθάρῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, ὑποδεικνύοντας «πράξει τε καὶ θεωρίᾳ» τὴν πορεία πρὸς τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ.

Ὅθεν εὐλαβῶς ἀπευθύνουμε παράκληση «ἐκ μέσης καρδίας» πρὸς τὴν Ἱερὰ Κοινότητα τοῦ Ἁγιωνύμου Ὄρους, ὅπως:
α. παρέμβῃ ὀρθοδόξως, ὡς ὁρίζεται ἀπὸ τὴν Ἁγία Γραφὴ, τοὺς Ὅρους τῶν Ἁγίων Οἰκουμενικῶν Συνόδων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων (consensus Patrum), μὲ σκοπὸ νὰ καταπαύσει ὁ σάλος καὶ ὁ κλύδωνας, ποὺ ἐπῆλθε στὶς συνειδήσεις τῶν Χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἑν ἀσκήσει ὄντων ἀδελφῶν μας ἑξ αἰτίας τοῦ συσχηματισμοῦ ἐκκλησιαστικῶν παραγόντων «τῷ αἰῶνι τούτῳ.» (Ρωμ. 12, 2 καὶ Α΄ Πέτρ. 1, 14)
β. ἀνακαλέσῃ, τὸ ὑποχρεωτικὸν τοῦ ἐλέγχου (test) κατὰ τὴν εἴσοδό μας στὸ Ἅγιον Ὄρος, ὡς ἔχουσα τὴν ἀρμοδιότητα, λόγῳ τοῦ Αὐτοδιοικήτου τοῦ Χώρου, ἐκτὸς καὶ ἐὰν αὐτὸ ἔχει ἤδη παραδοθεῖ, ὅπερ ἀπευκταῖον. (βλ. πρωτοσέλιδο τῆς ἐφημερίδος ‘’Ὀρθόδοξος Τύπος’’, ἀρ. φύλ. 2340).

Πρὸς τοῦτο Σᾶς ἀποστέλλουμε συνημμένως, σχετικὰ πρὸς τὸ θέμα αὐτό, λόγους Ἁγίων καὶ πνευματικῶν προσωπικοτήτων (βλ. Β’-ΣΤ’) ἀλλὰ καὶ ἐπιστημονικὰ πειστήρια (βλ. Ζ’-ΙΒ’) ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀποδεικνύεται, ὅτι ἡ ἀγωνία μας δὲν ἀποτελεῖ ἐξωπραγματικὴ φαντασίωση, ἀλλά, δυστυχῶς, πραγματικότητα. Αὐτὴ δὲ, σταθερῶς, «ἡμέρᾳ τῇ ἡμέρᾳ», τροφοδοτεῖται ἀπὸ πλῆθος τηλεφωνημάτων, ποὺ συνεχῶς πυκνώνουν καὶ διὰ τῶν ὁποίων, ἐν ἀπογνώσει οἱ Χριστιανοὶ ἐκζητοῦν ἀπαντήσεις, οἱ ὁποῖες θὰ εἶναι συμβατές, πρὸς τὴν ἀπ’ αἰώνων κοινὴ συνείδηση τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας μας.
Ἀναμένοντας ὡς Ἁγιορεῖτες καὶ τὴν ἐπίσημη ἀπόφαση -ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος, πατέρες καὶ ἀδελφοί, «Στῶμεν καλῶς».
Ἁγιορεῖτες Κελλιῶτες Πατέρες
Ὑπογραφές

Γέρων Γαβριὴλ μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ὁσίου Χριστοδούλου ἐν Πάτμῳ.
Γέρων Παΐσιος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Χαραλάμπους.
Γέρων Ἀντώνιος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Κοίμηση Θεοτόκου.
Γέρων Μάξιμος Ἱερομόναχος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Νικολάου.
Γέρων Ἰωσὴφ μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Μηνᾶ Βίγλα.
Γέρων Χαρίτων Ἱερομόναχος, Ἱερὸν κελλίον   Θ.Ἀναλήψεως.
Γέρων  Νικόλαος, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Δημητρίου.
Ἱερομόναχος Ἀρσένιος, Ἱερὸν κελλίον Παναγούδα.
Μοναχὸς Ἠσαΐας, Ἱερὸν κελλίον Παναγούδα.
Γέρων Κύριλλος μοναχόςἹερὸν Ἠσυχαστήριον Εὐαγγελισμοῦ Θεοτόκου.
Μοναχὸς  Βλάσιος,  ξεροκάλυβο Βίγλας.
Γέρων Χερουβεὶμ μοναχός, Ἱερόν Κ. Ἀρχαγγέλων-Κουκουζέλη.
Γέρων Ἀθανάσιος μοναχός, Ἱερὸν Ἠσυχαστήριον Ἁγίου Σάββα Καρούλια.
Μοναχὸς Παΐσιος,  Ἱερὸν κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων- Σαββαίων.
Γέρων Νικόδημος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Ἰωάννου Θεολόγου.
Μοναχὸς Δοσίθεος,  Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Χριστοδούλου.
Γέρων Συμεὼν μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Παναγία Κανζάσκα, Καψάλα.
Γέρων  Νικόδημος μοναχός, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίου Νεκταρίου, Καψάλα.
Μοναχὸς Παΐσιος, Ἱερὸν  Κουτλουμουσιανὸ  Ἠσυχαστήριον.
Μοναχὸς Ἀγάθων, Ἱερὸν κελλίον Ἁγίων Ἀρχαγγέλων-Σαββαίων.
Μοναχὸς Φλαβιανός, Ἱερὸν κελλίον Μεταμορφώσεως Σωτῆρος.
Μοναχὸς Παχώμιος, ἁγιορείτικο ξεροκάλυβον.
Μοναχὸς Ἰλαρίων Κουτλουμουσιανός, περιοχὴ Καρυῶν .
Οἱ Ὑπογραφὲς συνεχίζονται

Κοινοποίηση:
– Πανοσολογιωτάτους Καθηγουμένους
μετὰ τῶν συνοδιῶν τῶν εἴκοσι
Ἱερῶν Μονῶν Ἁγίου Ὄρους.
–  Προκαθημένους τῶν δεκατεσσάρων
Αὐτοκεφάλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.
– Πρόεδρον τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου.
– Ἁρμόδια Ὑπουργεῖα Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως.
– Πολιτικὴ Διοίκηση (Δ.Α.Ο.) Ἁγ.Ὄρους.
– Χριστεπώνυμο πλήρωμα ἁπανταχοῦ τῆς γῆς.

ΚΡΑΥΓΗ ΑΓΩΝΙΑΣ Νο 5

Αγαπητοί μου
Συνημμένως σας διαβιβάζω μία νέα δημοσίευση στη σειρά
«Κραυγή αγωνίας»
και ζητώ την εκ μέρους σας κατανόησιν!
Δηλώ ανεπιφυλάκτως, ότι προσυπογράφω το παρατιθέμενον κείμενον!

+ Ο Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων
Αμβρόσιος

Αίγιον, 28.06.2021

*************************

Ανοικτή Επιστολή προς την Δ.Ι.Σ.

της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ι.Σ. ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

(ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ)

‘Εκκλησία ς παρέλαβεν… οτω κηρύσσομεν

Μακαριώτατε,

Άγιοι Πατέρες,

Αδελφοί εν Χριστώ,

Το Σώμα του Χριστού, η Εκκλησία βάλλεται.

Βάλλεται από σκοτεινές δυνάμεις, ξένα κέντρα συμφερόντων που κινούν τα νήματα της ανθρωπότητας. 

Κι έχουν εξουσία στις  κυβερνήσεις  αλλά και στις απανταχού  θρησκείες.

Αλλά και στη Μία Αληθινή  , Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.

Η δαιμονική αυτή εξουσία και τα συμπαρομαρτούντα  δεινά της, παραχωρείται απ’ τον Θεό, ως αντίκτυπος  της πτώσης και της αλλοτρίωσης της ανθρωπότητας.

Ο λαός του Θεού είναι υπό διωγμό. Αμάρτησε και πληρώνει.

Εικόνα  του εκπεσόντος Ελληνορθόδοξου λαού , αποτελεί η ιεραρχία της Εκκλησίας .

Ως λαός του Θεού με πλήρη συναίσθηση της αμαρτωλότητάς μας και των ελλείψεών μας, αλλά με πίστη στον Άγιο Τριαδικό Θεό και στο έλεός Του, είμαστε αποφασισμένοι να θέσουμε εαυτόν ως φρένο, στους τροχούς  του οχήματος  της βεβήλωσης της  πατρίδος και της  εκκλησίας.

Μας βαραίνει η ευθύνη που απορρέει απ’ τους Όρους των Οικουμενικών Συνόδων , απ’ τους λόγους και τις προτροπές  των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας. Απ’ τους αγώνες και τη θυσία εθνομαρτύρων και οσιομαρτύρων.

Η  Εκκλησία δεν είναι οργανισμός αυτόνομος. Δεν έχει γνώμη και τοποθέτηση δική της.

Οι λειτουργοί της (διάκονοι, πρεσβύτεροι, επίσκοποι, πατριάρχες, σύνοδοι) δεν έχουν εξουσιοδότηση να λένε και να ενεργούν όπως κρίνουν κατά  το δοκούν και σύμφωνα με την προσωπική τους άποψη. Πόσο μάλλον κάτω από  τις προτροπές και υπό την πίεση της πολιτικής εξουσίας.

Η Εκκλησία δεν την έφτιαξε την πίστη της . Δεν είναι δημιούργημά της. Την παρέλαβε και την υπηρετεί.

Τα τελευταία έτη  και ιδιαιτέρως μετά τη βέβηλη σύνοδο του Κολυμπαρίου , βιώσαμε  καταπάτηση της Αγίας Παραδόσεως , του Ευαγγελίου της Ορθοδόξου πίστεως.

Γίναμε ακροατές μιας νέας ρητορικής, περί κοινωνικής ευθύνης, αγάπης στον πλησίον, υπακοής αδιάκριτης, οικονομίας. Μια «οικονομία» που κατάντησε παρανομία.

Μιας πλανεμένης επισκοπολατρείας και μιας απολύτου υποταγής στα κελεύσματα της εξουσίας.

Όπου Ορθοδοξία και πληγές.

Είδαμε να αναγνωρίζονται μυστήρια σε αιρετικούς.

Παρατηρήσαμε επισκόπους  να δωρίζουν Κοράνι ως ιερό βιβλίο.

Προκαθημένους να κρύβουν εγκόλπια  για να μην στενοχωρήσουν.

Μείναμε εμβρόντητοι μπροστά σε συμπροσευχές, συνευχές και συλλείτουργα επισκόπων της Ελλαδικής Εκκλησίας, με αιρετικούς, μουσουλμάνους και σχισματικούς.

Είδαμε μητροπόλεις να βάζουν λουκέτο σε εκκλησιές και  να απειλούν ιερείς.

Είδαμε μάσκες μπροστά στη Αγία Τράπεζα , μπροστά από άγια εικονίσματα  και χαριτόβρυτα λείψανα , γαντοφορεμένα χέρια  κληρικών να μοιράζουν αντίδωρο, πολλές φορές σε μιαρή συσκευασία και πνευματικούς να προφυλάσσουν πετραχήλι  από  ασπασμό.

Είδαμε κουταλάκι μιας χρήσεως για το άχραντο Σώμα και Αίμα του Χριστού μας.

Είδαμε τον Κύριο να «ανασταίνεται» διήμερος.

Είδαμε επισκόπους να απαγορεύουν το  μυστήριο της εξομολογήσεως.

Η εγκαθίδρυση μιας νέας θρησκείας , της μολυσματικότητας των Μυστηρίων και του Χριστού, απότοκος μιας συνεχούς εδώ και καιρό καταπάτησης του Ιερού Πηδαλίου , των Πατερικών Κανόνων, του ίδιου του Ευαγγελίου.

Άγιοι αρχιερείς . Γίνατε βασιλικότεροι του βασιλέως.

Υπερθεματίζεται με ζήλο και οργή, υπέρ των αντίχριστων κυβερνητικών μέτρων που καταργούν την πίστη μας και μας απαγορεύουν το Χριστό.

Οδηγείτε σε σχίσμα  την Εκκλησία.

Και όταν κάποιοι ευλαβείς  κληρικοί ανθίστανται στο δαιμονικό αυτό ρεύμα αθεΐας, προσφέροντας ευλαβώς τα δώρα των Θείων Μυστηρίων  αμετάβλητα και αμόλυντα όπως τα παρέλαβαν απ’ την Αγία Παράδοση της Ορθοδοξίας, με πίστη και εμπιστοσύνη στον Κύριο, τότε πίπτει ράβδος.  Η ράβδος της αργίας , της μετάθεσης , της αφαίρεσης οφικίων, της παραπομπής σε εισαγγελείς.

Τιμωρείτε ευλαβείς ιερείς . Τιμωρείτε και τον λαό του Θεού στερώντας του, τα σωτηριώδη δώρα των Μυστηρίων.

Ή τα παρέχετε υπό προϋποθέσεις. Προϋποθέσεις βεβήλωσης και προσβολής της Αγίας Τριάδος. Με μάσκες , με αποστάσεις και  με περιορισμένο αριθμό ατόμων,  ασεβείτε κατά του Αγίου Πνεύματος.

Και οι άμβωνες σιώπησαν. Σταμάτησαν να αντηχούν το λόγο της Αληθείας. Δεν αποτελούν πλέον ορμητήρια ορθοδόξου αγώνα. 

Αντ’ αυτού κατάντησαν αντηχεία    κυβερνητικών αποφάσεων και ιατρικών τελεσιγράφων.

Διαφημιστικές καμπάνιες εμβολίων και μιαρών μέτρων,  μεταδίδονται απ’ τους κήρυκες και τους επισκόπους.  

Ντροπή!

Και απαιτείτε υπακοή στην εκκλησία.

Τι είναι η εκκλησία; H ιεραρχία και οι κληρικοί; Όχι ο λαός; 

Τι μας διδάσκει η Παράδοση;

Ποιος ήταν εκκλησία;

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ή ο Ιωάννης Καλέκας ο λατινόφρων;

O άγιος Μάρκος ο Ευγενικός ή ο Μητροφάνης και η υπόλοιπη ιεραρχία;

Ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής ή όλα τα Πατριαρχεία της εποχής του;

O άγιος Κύριλλος ή ο Νεστόριος;

Δεν είναι οι άγιοι πρότυπα συμπεριφοράς και μίμησης;

Εκκλησία δεν είναι και η θριαμβεύουσα; Οι άγιοι και Πατέρες που δογμάτισαν;

Τι γίνεται εάν η «εκκλησία» που λέτε, γίνει Χριστομάχος; Τι γίνεται όταν συνεργεί, επικροτεί και προωθεί αντιορθόδοξους νόμους και πρακτικές; 

Δεν κρίνουμε   καθότι  όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: ΤΟ «ΜΗ ΚΡΙΝΕΤΕ, ΙΝΑ ΜΗ ΚΡΙΘΕΙΤΕ, ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ΕΣΤΙΝ, ΟΥ ΠΕΡΙ ΠΙΣΤΕΩΣ» (P.G. 63, 231-232)».

Βλέπουμε κατάφορη καταπάτηση του Ευαγγελίου εδώ και καιρό μέσα από ενέργειες, λόγους , αποφάσεις επισκοπικές.

Και ζητάτε αδιάκριτη υπακοή.

Δεν είπε ο Απ. Παύλος   «λλ κα ἐὰν μες γγελος ξ ορανο εαγγελίζηται μν παρ’ εηγγελισάμεθα μν, νάθεμα στω».(Γαλ. 1, 8).

Ο Μέγας Αθανάσιος   δεν είπε ότι «Ἐὰν πίσκοπος πρεσβύτερος, ο ντες φθαλμο τς κκλησίας, κακς ναστρέφωνται κα σκανδαλίζωσι τν λαόν, χρ ατος κβάλλεσθαι. Συμφέρον γρ νευ ατν συναθροίζεσθαι ες εκτήριον οκον, μετ ατν μβληθναι ς μετ ννα κα Καϊάφα ες τν γέενναν το πυρός».

 «Ο φθαλμο τς κκλησίας» μετατράπηκαν σε κήρυκες κακοδοξιών.

Και διώκτες κληρικών που «εγκλημάτισαν».

Και το έγκλημά τους;

H διαφύλαξη της παρακαταθήκης των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας.

Πως λογίζονται άξιοι καταδίκης και ουχί επαίνου αυτοί   που υπό τον κίνδυνο ποινών επισκοπικών αλλά και κυβερνητικών, διαφύλαξαν την Παράδοση των Αγίων Πατέρων;

Δεν ξέρετε ότι καταδικάζετε μαζί τους και τους   Πατέρες της Εκκλησίας μας; Τους οσίους και τους μάρτυρες;

Ως εδώ!

Δεν θα ανεχτούμε πλέον τη συνέχιση της βεβήλωσης της πίστης μας .

Δεν θα ανεχτούμε τιμωρίες κληρικών που δεν αθέτησαν καμία υπόσχεση στον Κύριο και αγωνίζονται διωκόμενοι και λοιδορούμενοι υπέρ πίστεως και πατρίδος.

Δεν θα επιτρέψουμε τιμωρία κληρικών ή επισκόπων  που έπραξαν το ελάχιστο,  παραμένοντας Ορθόδοξοι και διακονώντας το ποίμνιο χωρίς αστοχίες και ανορθογραφίες.

Θα δράσουμε παντοιοτρόπως και ποικιλοτρόπως.

Η οργή που έχει συσσωρευτεί εδώ και καιρό εναντίων των λυμεώνων της ανθρωπότητας που βιάζουν την ελευθερία μας , τα δικαιώματά μας , την ίδια μας τη ζωή, θα εκτονωθεί πάνω σε εσάς . Γιατί μας προδίδετε.

Εάν ανανήψετε και τεθείτε ηγέτες στον δίκαιο αγώνα που ευλογεί ο Θεός, να ξέρετε ότι θα έχετε «στρατό» αφοσιωμένο και αποφασισμένο.

Είμαστε αποφασισμένοι μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού.

Και εάν περάσουν οι δυσκολίες θα είστε μακαριστοί και σε όλα επαινετοί.

Δείξτε παραχωρητικότητα στους σκληρούς ίσως λόγους.

Όμως όπως το παιδί,  προσπαθεί να διακονήσει και να βοηθήσει τον άρρωστο πατέρα , έτσι κι εμείς κάνουμε ύστατη προσπάθεια  να σας επαναφέρουμε  στην τροχιά της Παραδόσεως.

Ας εναγκαλισθούμε αδελφικά και ας σεβαστούμε τους κοινούς Πατέρες μας.

Ας φυλάξουμε τις Παραδόσεις και με ένα στόμα ας δοξάσουμε το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομα του Κυρίου.

Τέλος και στον Τριαδικό Θεό μας τιμή και δόξα εις τους αιώνες των αιώνων αμήν.

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.