Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΜεχρι και ο εβραιοραββινος εφριξε με τα αισχη του Ελπιδοφορου και αντεδρασε! 2) ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ: «και εαν ημεις ἢ αγγελος εξ ουρανου ευαγγελιζηται υμιν παρ’ ό ευηγγελισαμεθα υμιν, αναθεμα εστω» (Γαλ. 1, 8). – ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ: «ΟΥΑΙ ΟΙ ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΟΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΙΝ» – ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ: Τους 80 λεγομενους δεσποταδες, για την προβολη, «ευρυπρωκτων»=σοδομητων, «ως γονεις»! μεσα σε ορθοδοξο ναο των Αθηνων! απο τον Αμερικης Ελπιδοφορο

Μεχρι και ο εβραιοραββινος εφριξε

με τα αισχη του Ελπιδοφορου και αντεδρασε!

https://trelogiannis.blogspot.com/2022/08/blog-post_25.html?m=1
Όντως ξεφτίλα μας! Που αφήσαμε πρώτα το Θερμό και το Φάρο και το Γαβριήλ Νέας Ιωνίας να προετοιμασουν θεωρητικά το έδαφος και τον Καριώτογλου να πει τα όσα άθλια είπε σε παρόμοια βάφτιση στον άγιο Νικόλαο Ραγκαβά. Ντροπή στον Ιερώνυμο και τους συνοδικούς πριν απ όλα. Αυτοί είναι οι κύριοι ένοχοι.

589345584235671765gogba

ΑΝΑΘΕΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ:

«καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ’ ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω» (Γαλάτ. 1, 8)

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ (445-386 π. Χ.):
«ΟΥΑΙ ΟΙ ΕΥΡΥΠΡΩΚΤΟΙ ΤΑΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΙΝ»

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΚΑΡΑΒΑ:

Τους 80 λεγόμενους δεσποταδες, για την προβολη, «ευρύπρωκτων»=σοδομητων, «ως γονεις»! μεσα σε ορθόδοξο ναο των Αθηνων! απο τον Αμερικης Ελπιδοφόρο.

Κατηγορῶ της Ελλάδος ιντ

.

Δέν θα ἥθελα νὰ ἀσχοληθῶ πάλι μὲ τὸν Ἀμερικῆς Ἐλπιδοφόρο, τὸν ὁποῖον «κρίμασι οις οἶδεν ὁ Κύριος», ἐπεικάθισεν εἰς τὸν θρόνον τῆς Ἑλληνοορθοδόξου Ἐκκλησίας τῶν ἐν Ἀμερικῆς ὁμογενῶν.
Οὔτε μὲ τὰ ὅσα λέγει, γράφει καί πράττει ὁ Ἐλπιδοφόρος. Οὔτε μὲ τὴν βάπτιση τῶν υιοθετημένων παιδιῶν των «ευρύπρωκτων», κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη ἤ ὅσα ἐξέμεσε κατὰ τῆς ἀμμωμήτου Ἐκκλησίας μας, ἀφοῦ ὡς Τοῦρκος, προτιμᾶ τὸ Κοράνι ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο, τὸ ὁποῖο κοράνιο ὁ γέροντάς του Βαρθολομαῖος τὸ ἀποκάλεσε «ΑΓΙΟΝ»!!! Προτιμᾶ καὶ τὸν Μωάμεθ, ἀπό τὸν Τριαδικό Θεό καὶ τὸν Ἐναθρωπήσαντα Υἱόν Αὐτοῦ, τόν Κύριον ἡμῶν Ἱησοῦ Χριστόν, διὰ τὴν σωτηρία τῶν ἀνθρώπων. Καὶ οὔτος ὑποκρίνεται τὸν ὀρθόδοξο ἀρχιερέα, ὡς φαίνεται, διὰ ἐπαγγελματικούς καὶ οἰκονομικούς λόγους. Ἐάν ὅμως αἰσθάνετο ὡς Ορθόδοξος κληρικός θὰ ἐδιάβαζε καὶ θὰ ἐδίδασκε τον Λόγον τοῦ Θεοῦ, ποὺ λέγει, γιὰ τόν Ἰησοῦ Χριστό (Πραξ. 4,12):

«Οὐκ ἔστιν ἐν ἄλλῳ οὐδενί σωτηρία, οὐδέ γάρ ὄνομά ἐστιν ἕτερον ὑπὸ τὸν οὐρανόν τό δεδομένον ἐν ἀνθρώποις ἐν ᾧ δεῖ σωθῆναι ἡμᾶς». Οὔτε ἐπίσης μὲ τὸν Μητσοτάκη καὶ τοὺς παρατρεχάμενους αὐτόν, «ευρυπρώκτας», κατὰ τὸν Ἀριστοφάνη, ὁ ὁποῖος ἀναγράφει εἰς τὸ ἔργο του «Σφῆκες» (1070 στίχος) «Οὐαί οἱ εὐρύπρωκτοι τὰς πόλεις διοικοῦσιν».
Οὔτε μέ τούς νόμους τους «ἐκπουστοποιητικούς», κατὰ τὸν ἀείμνηστον Σ. Καργάνον.
Με αὐτὰ που γράφω δὲν θέλω νά ἀμνηστεύσω οὔτε τὸν Ἐλπιδοφόρο, οὔτε τὸν Μητσοτάκη, ἀλλὰ θέλω να ὑποδείξω τους πλέον ὑπευθύνους γιά τήν κατάσταση τῆς Ἐκκλησίας καὶ τῆς πολιτείας καὶ αὐτοί εἶναι οἱ λεγόμενοι «Ἀρχιερεῖς» τῆς Ἐκκλησίας. Ἀφοῦ αὐτοί διὰ τῆς ἀδρανείας των καὶ τῆς προδοτικῆς σιωπῆς των, ἔφεραν εἰς την κατάστασιν αὐτήν τήν Ἐκκλησία, τὴν ὁποία βλέποντας σήμερα ὅσοι πιστεύουν ἀληθινά στόν Θεό, θρηνοῦν, χωρίς νά ἀκούγονται ἀπό κανέναν ἐκκλησιαστικό παράγοντα.
Περισσότερον ὅμως καὶ ἀπό αὐτούς ὑπεύθυνος εἶναι ὁ πιστός λαός τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἄς μήν ρίπτουμε τήν εὐθύνη μόνο στόν ἀρχιεπίσκοπο, ἀφοῦ εἶναι ἕνα ἄτομο, διότι περισσότεραν αὐτοῦ εὐθύνη ἔχουν οἱ 80 ἐπίσκοποι, πού δέν σηκώνουν τις ἀρχιερατικές τους ράβδους νά κινηγήσουν αὐτόν τον ἕναν, μέχρι νά πατήση «μαῦρο χιόνι».
Ἐπομένως, πλέον τοῦ ἀρχιεπισκόπου ὑπεύθυνοι εἶναι οἱ ογδόντα ἀρχιερεῖς τῆς Ἑλλαδικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι, τον φοβοῦνται καὶ δια τοῦτο σιωποῦν καί υπακούουν. Ἀλλά ἐάν οἱ ἀρχιερεῖς μας εἶναι 80, ἐμεῖς οἱ βαπτισμένοι χριστιανοί εἴμεθα περίπου 8.000.000 ἐκ.  Ἐάν λοιπόν σηκώσουμε καὶ ἐμεῖς τὰ ραβδιά μας ἑναντίων των τοιούτων «ἀρχιερέων», θά τούς κάνουμε και αὐτούς νά τρέχουν μέχρι να πατήσουν «μαῦρο χιόνο».
Νά γιατί φύλαξ τῆς Πίστεως μας εἶναι αὐτός ὁ πιστός λαός, κατά τήν ἀπόφαση τῆς Συνόδου των Πατριαρχῶν του 1848.
Ἀς ἀφήσωμε, λοιπόν τίς ἀδικαιολόγητες δικαιολογίες και τήν ἐπίρριψη εὐθυνῶν εἰς τούς ἄλλους και ἄς ἀναλάβουμε ὁ καθένας μας τήν εὐθύνη του δια τα τεκτενόμενα εἰς τήν Ἑλλαδικήν Ὀρθοδόξον Ἐκκλησία, μήπως ἀποφύγουμε ἔστω και τήν τελευταία στιγμή, τήν δικαιοτάτην ὀργή τοῦ Παναγάθου και Φιλανθρώπου Θεοῦ.

Με ἀγάπη Χριστοῦ 20.7.2022
† Μάξιμος Καραβας

Υστερόγραφο

Επίκαιροι είναι και οι επόμενοι στοίχοι του ποιητή Νίκου Γκάτσου :

«’Ελα, της θάλασσας θεριό
και του πελάγου μπόρα,
το φοβερό σκουπιδαριό,
να διώξεις απ’ την χώρα!»

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.