Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΟ ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1942 ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ. ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΚΛΗΡΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΑΥΜΑΖΕΙ ΤΟΝ ΖΗΛΟ ΤΟΥ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ Ι. ΣΥΝΟΔΟ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΣΤΕΛΝΕΙ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟ ΤΟΥ & ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΔΩΣΕ ΟΥΤΕ ΤΑ ΟΔΗΠΟΡΙΚΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΦΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ… Ο ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΜΙΛΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΜΑΣΟΝΙΑΣ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΦΗΚΟΦΩΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ. Αποτελεσμα; Ἡ ταχυτατη αποσπαση του στα Γιαννιτσα.

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 12

Ο ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΚΑΝΤΙΩΤΗΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 1942 ΣΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΠΡΩΤΗ ΠΟΛΗ ΠΟΥ ΚΗΡΥΤΤΕΙ Η ΕΔΕΣΣΑ

  • -Dιαβάς.προσκ.Ἡ ἀρχὴ τοῦ 1942 βρίσκει τὸν μαχητὴ ἱεροκήρυκα στὴν Ἔδεσσα. Ἐργάζεται σκληρά. Ὁ Μητροπολίτης Ἐδέσσης βλέπει τὶς μεγάλες θυσίες του καὶ ἀπευθυνόμενος στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τὴν ἐνημερώνει γιὰ τὴν αὐταπάρνηση καὶ τὸν ζῆλο ποὺ δείχνει ὁ ἱεροκήρυκας Αὐγουστῖνος, ἐλέγχοντάς την ποὺ ὁ Ο.Δ.Ε.Π. δὲν τοῦ χορήγησε οὔτε τὰ ὁδοιπορικὰ γιὰ νὰ φτάσῃ τὸν βαρὺ χειμώνα τοῦ 1942 στὴ Μακεδονία. Καταγγέλλει ἐπίσης, ὅτι πολὺ ἀργὰ «προέβαινε εἰς τὴν ἀποστολὴν τῶν μηνιαίων του ἀποδοχῶν».

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΕΔΕΣΣΗΣ – ΠΕΛΛΗΣ
Ἀριθ. 847/25 Αὐγούστου 1942
Πρὸς Τὴν Ἱερὰν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος
ΑΘΗΝΑΣ

Ὑποβάλλομεν εὐλαβῶς τὴν συνημμένην ἔκθεσιν τοῦ παρὰ τῇ καθ᾿ ἡμᾶς Ἁγιωτάτῃ Μητροπόλει ἀπεσπασμένου Ἱεροκήρυκος Ἰωαννίνων Πανοσιολογ. Αὐγουστίνου Καντιώτου, μετὰ ζήλου καὶ αὐταπαρνήσεως ἐπιτελέσαντος τὸ ἀνατεθὲν αὐτῷ Ἱερὸν καὶ λίαν ἐπίπονον καθῆκον, καί ἐπ᾿ εὐκαιρίᾳ ὑπομιμνήσκομεν προγενεστέρας ἡμῶν παρακλήσεις περὶ αὐξήσεως, τοὐλάχιστον ἐν τῇ περιφερείᾳ ταύτῃ, τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Ἱεροκηρύκων καὶ παροχῆς αὐτοῖς ἐκ μέρους τῆς Ἐκκλησίας τῶν δεουσῶν διευκολύνσεων ἐν τῷ ἔργῳ τοῦ θείου Κηρύγματος. Ἐγράψαμεν ταῦτα, διότι δὲν λησμονοῦμεν πόσον εὐχερῶς ὁ Ο.Δ.Ε.Π. ἀπέρριψε τὴν περὶ ὁδοιπορικῶν ἐξόδων αἴτησιν τοῦ ὡς ἄνω Ἱεροκήρυκος, ἐλθόντος ἐνταῦθα ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἐν μέσῳ βαρυτάτῳ χειμῶνι καὶ μετὰ πολλῶν κακουχιῶν καὶ πόσον βραδέως προέβαινεν εἰς τὴν ἀποστολὴν αὐτῷ τῶν μηνιαίων ἀποδοχῶν».-
Στὴν Ἔδεσσα ἡ μασονία εἶχε σφηκοφωλιά, καὶ ὁ πατὴρ Αὐγουστῖνος ἀπὸ τὰ πρῶτα κηρύγματα μίλησε ἐναντίον της. Ἐπικίνδυνο τόλμημα. Τὸ ἀποτέλεσμα; Ἡ ταχύτατη ἀπόσπασί του στὰ Γιαννιτσά.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.