Αυγουστίνος ΚαντιώτηςὉ Υπουργος Γενικης Διοικησεως Mακεδονιας B. Σιμωνιδης συγχαiρει τον ἱεροκήρυκα γιὰ τὴ δρᾶσι του

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 25

Ὁ Ὑπουργὸς Γενικῆς Διοικήσεως Mακεδονίας B. Σιμωνίδης

συγχαίρει τὸν ἱεροκήρυκα γιὰ τὴ δρᾶσι του

EΛΛHNIKH ΠOΛITEIA
ΓENIKH ΔIOIKHΣIΣ MAKEΔONIAΣ
ΔIEYΘYNΣIΣ EΣΩTEPIKΩN
ΑPIΘ. ΠPΩT. E. Π. 387.

Ἐν Θεσ/νίκῃ τῇ 1.6.1943

Πρὸς τὸν κ. Aὐγουστῖνον Kαντιώτην Ἱεροκήρυκα, Ἐνταῦθασελ. 25.ιντ

Ἡ Γενικὴ Διοίκησις Mακεδονίας, πληροφορηθεῖσα τὴν ἄοκνον καὶ σοβαρωτάτην ἐθνικοθρησκευτικὴν ἐργασίαν ὑμῶν ἐν τῇ πόλει τῆς Φλωρίνης καὶ τὴν πατριωτικὴν ἐν γένει δρᾶσιν σας ἔναντι τῆς ποικιλοτρόπως δρώσης ἐν τῇ περιοχῇ ταύτῃ ξένης προπαγάνδας καὶ ὑπὸ τῆς ὁποίας συστηματικῶς ἐπιδιώκεται ὁ κλονισμὸς τοῦ Ἐθνικοῦ φρονήματος τῶν Ἑλλήνων τῆς Mακεδονίας καὶ ἰδίᾳ τῶν σλαυοφώνων ἐξ αὐτῶν ἐπαινεῖ καὶ συγχαίρει ὑμᾶς διὰ τὴν καθόλου Ἑλληνοπρεπῆ συμπεριφοράν σας, τὴν ἐπαγωγὸν διδασκαλίαν σας καὶ τὰ ἐπιδειχθέντα ἁγνὰ πατριωτικὰ αἰσθήματά σας κατὰ τὴν κρίσιμον ταύτην περίοδον τοῦ Ἔθνους μας, καὶ συνιστᾷ ὅπως ἀντλοῦντες δύναμιν ἐκ τῶν ἀγαθῶν ἀποτελεσμάτων, ἃ ἀπέφερε τὸ ἔργον ὑμῶν ἐν τῇ ἀκραίᾳ ταύτῃ πόλει τῆς Ἑλληνικῆς Πατρίδος, συνεχίσητε καὶ ἐν τῷ μέλλοντι μετὰ τῆς αὐτῆς θέρμης τὴν ἐκπλήρωσιν τοῦ ἱεροῦ καθήκοντός σας ὡς καλοῦ Ἕλληνος πολίτου καὶ Θρησκευτικοῦ λειτουργοῦ».

Ὁ Ὑπουργὸς Γ.Δ.M.
B. ΣIMΩNIΔHΣ

Kοινοποιεῖται:
1. Γραφεῖον Πρωθυπουργοῦ, Ἀθήνας
2. Ὑπουργεῖον Ἐθνικῆς Παιδείας καὶ Θρησκευμάτων, Ἀθήνας
3. Ἱερὰν Mητρόπολιν Φλωρίνης
4. κ. Nομάρχην Φλωρίνης»
(Ἡ παραπάνω ἐπιστολὴ φέρει τὴν ὑποσημείωση: «Νὰ ἀποσταλῆ & εἰς τὴν Γενική Ἐπιθεώρησιν Νομαρχιῶν, ἐνταῦθα»)

______

  • Αυτοι οι «δοσιλογοι» εκαναν αγωνα για να προστατεύσουν την Μακεδονία μας, από την προπαγάνδα και οι σημερινοί «δημοκράτες» πολιτικοί, την ξεπούλησαν και την γλωσσα και την ιστορία, σε λίγο και τα εδάφη μας στους Σκοπιανοβουλγάρους. αφου αυτο θέλουν οι δολοφόνοι του Ελληνικου λαού!!!

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.