Αυγουστίνος Καντιώτης1943: Βαρυ πληγμα η απομακρυνσι του ιεροκηρυκα Αυγουστινου Καντιωτου, στην εμπεριστατη περιοχη της Φλωρινας. Αναστατος ο λαος

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 31

1943: Βαρυ πληγμα η απομακρυνσι του ιεροκηρυκα
στην εμπεριστατη περιοχη της Φλωρινας

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ
Ἀριθ. Πρωτ. 884
Ἐν Θεσ/νίκη τῇ 5 Ἀπριλίου 1943

Ἐπιβεβαίωσις Τηλεγραφήματος
Ἱερὰν Σύνοδον Ἐκκλησίας Ἑλλάδος Ἀθήνα

σελ. 31.σ. ιντΜετάθεσις ἐκ Φλωρίνης, ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου, ἐπιφέρουσα διακοπὴν λειτουργίας ἱδρυθέντων κατηχητικῶν σχολείων καὶ ἐθνικοθρησκευτικοῦ ἔργου, ἀποβαίνει βαρὺ πλῆγμα κατὰ ἐμπεριστάτου ταύτης περιοχῆς ΣΤΟΠ. Σύμπας λαὸς Φλωρίνης ἀνάστατος διὰ τηλεγραφικῶν ἐκκλήσεων ἐξαιτεῖται εὐλαβῶς παράτασιν ἀποσπάσεως αὐτοῦ Φλώριναν τοὐλάχιστον μέχρι πέρατος Σχολικοῦ ἔτους, ἵνα μὴ σταματήσῃ ἔργον κατηχητικῶν Σχολείων ΣΤΟΠ. Θεωρῶν ἐθνικὸν συμφέρον ἔγκρισιν παραμονῆς τούτου ἐκεῖσε, ἀδυνάτου ἅμα οὔσης μεταβάσεως αὐτοῦ Γρεβενά, ὑποβάλλω παράκλησιν διαταχθῇ τηλεγραφικῶς παράτασις ἀ-ποσπάσεως αὐτοῦ εἰς Φλώριναν ἀποφάσεως ὑμῶν γνωστοποοιουμένης ἡμῖν πρὸς καθησύχασιν πνευμάτων.-

ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ ΤΓ.Δ.Μ.
ΑΘ. ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ

589345584235671765gogba

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

Αιτησι των Ὑγειονοατασι παραμονης

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 114
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 3 Μαρτίου 1943
Ἐπιθεωρητήν Νομαρχῶν
Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας Θεσ/νίκη.

3.3.1943 Υγειεν. Φλ. σ. 32 ιντΠαρακαλοῦμεν ἐνεργήσετε ἐγκριθῇ συνέχισις ἀποσπάσεως ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου τοὐλάχιστον ἐπὶ τρίμηνον.

Μέγιστον ἔγκλημα ἐγκατάλειψις κατηχητικῶν σχολείων διαπαιδαγωγούντων θρησκευτικῶς νεολαίαν καὶ λαϊκῶν κηρυγμάτων ἅτινα ἀπὸ ἀπελευθερώσεως διὰ πρώτην φορὰν ἱδρύονται ὡς καὶ διακοπὴ τῆς ἐξομολογήσεως ἥτις τὸ πρῶτον εἰσήχθη πόλιν μας.-
Οἱ ὑγειονομικοὶ Φλωρίνης Μιλτιάδης Λούκας, Γεώργιος Σπυρόπουλος, Σπῦρος Νικολαϊδης, Μιχαὴλ Δόσιου

Διὰ τὴν ἀκρίβειαν
Θεσ/νίκη τῇ 6/4/1943
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ Γ.Δ.Μ.
(Ἀκολουθεῖ σφραγίδα & ὑπογραφή)

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΠΛΗΘΟΣ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ.
Ο Φλωρινιωτικος λαος ξεχασε την σκλαβιά του και αγωνίζεται για να κρατηση κοντα του τον ιεροκήρυκα Αυγουστινο Καντιωτη, αλλά ο δεσπότης που βρίσκεται στην Αθηνα, μένει  ανένδοτος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.