Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤηλεγραφηματα: 80 νεανιδων του κατηχητικου ζητουν την αναστολη μεταθεσεως απο την Φλωρινα του ιεροκηρυκος Αυγουστινου Καντιωτου 2) Εμποροι, προεδροι, δικηγορος, φοιτητης και συνταξιουχος της Φλωρινας ζητουν με τηλεγραφημα του την παραμονη του ιεροκηρυκα στην Φλωρινα τουλαχιστον μεχρι του τελους της σχολικης χρονιας

AΦΙΕΡΩΜΑ ΓΙΑ ΤΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1942-2022

ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΦΛΩΡΙΝΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ Ν. ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ
ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ & ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ589345584235671765gogba

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 32

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 32. τηλ. 80 νεανιδ.ιντΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 130
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 3 Μαρτίου 1943

Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν Μακεδονίας – Θεσ/νίκην

Εὐπειθῶς παρακαλοῦμεν ὅπως ἐνεργήσητε καὶ ἀνασταλῇ μετάθεσις ἐντεῦθεν ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτη μέχρι πέρατος σχολικοῦ ἔτους κατηχητικοῦ σχολείου μας ἱδρυθέντος ἐνταῦθα ὑπὸ τούτου πρὸς συνέχισιν ἐξαιρέτου καὶ λίαν καρποφόρου διδασκαλίας ἧς ἔχομεν προερχόμεθα ἀναμένει δι’ ἐνεργειῶν σας ταχεῖαν ἐπαναφοράν του.-
Ἡ ἐπιτροπὴ ἑνώσεως ἐργαζομένων νεανίδων
Βεατρίκη Λαπατᾶ, Δωροθέα Ναούμ, Σπύρου Καλλιόπη, Χρυσάνθη Τσαγανίδου, Μερόπη Καλεώδη, Ἐλένη Λιοντῆ.

ἕπονται 80 ὑπογραφαὶ νεανίδων κατηχητικοῦ.-
Διὰ τὴν ἀκρίβειαν, Θεσ/νίκῃ τῇ 6/4/1943,

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ

589345584235671765gogba

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 33σ α ιντΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 63
Ἐν Φλωρίνῃ τῇ 2/4/1943

Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας, Θεσ/νίκην

Κατόπιν ἀπροσδοκήτου μεταθέσεως ἐντεῦθεν διὰ Γρεβενὰ ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτη ἱδρυτοῦ κατηχητικῶν σχολείων πόλεώς μας καὶ δημιουργοῦ ἐνταῦθα καταπληκτικῆς καὶ πρωτοφανοῦς ἀπὸ ἀπελευθερώσεως θρησκευτικῆς κινήσεως καὶ ἀνατάσεως, παρακαλοῦμεν ἐνεργήσητε ματαίωσιν αὐτῆς μέχρι πέρατος τοὐλάχιστον σχολικοῦ ἔτους, ἵνα ἀποφευχθῇ μεγίστη βλάβη μαθητιώσης καὶ ἐργαζομένης νεολαίας μας καὶ μὴ διακοπῇ ἔργον ἐξομολογήσεως τῶν ἡμερῶν αὐτῶν καὶ ἐν γένει χριστιανικὴ δρᾶσις πόλεώς μας, τῆς μεταβάσεως τοῦ ἱεροκήρυκος εἰς Γρεβενὰ οὔσης τελείως ἀνεφίκτου.-

  • Ἰωάννης Γεωργόπουλος συνταξιοῦχος, Ἰωάννης Χατζηλιᾶ ἔμπορος, Σταῦρος Παγινᾶς πρόεδρος ἐμπόρων ψιλικῶν, Δημήτριος Πλάτσης πρόεδρος ἀρτοποιῶν, Βαρβέρης Νικόλαος Δικηγόρος, Θώμου Ἰωάννης πρόεδρος καφεπωλῶν, Β. Σεντετζῆς πρόεδρος παντοπωλῶν, Ἀνδ. Δασκαλάκης πρόεδρος ἐπαγγελματιῶν, Σαπουντζῆς Μεν. Φοιτητής.-

Διὰ τὴν ἀκρίβειαν
Θεσ/νίκη τῇ 6/4/43
ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ (σφραγίδα & ὑπογραφή)

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.