Αυγουστίνος ΚαντιώτηςΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ 5.4.1943: Για την παραμονη του ιεροκηρυκα Αυγουστινου στην Φλωρινα τουλαχιστο επι τριμηνο. Μεγα εγκλημα οι εγκαταλειψη των κατηχητικων & η διαπαιδαγωγηση των παιδιων & η διακοπη της εξομολογησης

Από βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» Με τή δρᾶσι
τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 38

ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ

σελ. 38.σ. τηλεγραφημα εκπρ. διδασκ.ιντἘκ Φλωρίνης ἀριθ. 254, ἡμερ. 5/4/43
Ἐπιθεωρητὴν Νομαρχιῶν
Γενικῆς Διοικήσεως Μακεδονίας
Θεσσαλονίκην

Παρακαλοῦμεν ἐνεργήσατε ἐγκριθῇ συνέχισις ἀποσπάσεως ἱεροκήρυκος Αὐγουστίνου Καντιώτου τοὐλάχιστον ἐπὶ τρίμηνον. Μέγιστον ἔγκλημα ἐγκατάλειψις κατηχητικῶν σχολείων διαπαιδαγωγούντων θρησκευτικῶς νεολαίαν καὶ λαϊκῶν κηρυγμάτων, ἅτινα [ἀπὸ τῆς] ἀπελευθερώσεως διὰ πρώτην φορὰν ἱδρύονται, ὡς καὶ διακοπὴ τῆς ἐξομολογήσεως εἰσαχθείσης τὸ πρῶτον [εἰς τὴν] πόλιν μας.-
Ἐκπρόσωποι Δημοδιδασκάλων
Δημήτριος οἰκονομίδης, Μ. Ἀδαμαντίδης, Ἀθανάσιος Τέλος, Ἰωάννης Στεργιόπουλος, Ἀναστάσιος Γερμανός

Ἀκριβὲς ἀντίγραφον
Ἐν Θε/νίκῃ τῇ 13/4/1943
Η ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ
Χρυσοχόος

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.