Αυγουστίνος Καντιώτης1943: Ο ιεροκηρυκας Αυγουστινος Καντιωτης στη Θεσσαλονικη – Βασει της ὑπ᾿ ἀριθ. 1774/1943 αποφασεως της Ἱ. Συνοδου ο αρχιμ. Αυγουστινος απεσπασθη στην Ιερα Μητροπολη Θεσσαλονικης & στις γειτονικες Μητροπολεις. Κηρύττε, πολεμουσε το φρικτο αμαρτημα της βλασφημιας & εψαλλε τα μεγαλεια του Θεου. 2) Γραπτο του κηρυγμα σε μικρο φυλλαδιο: Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ ΜΙΑ – ΑΣΧΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΗ

Απο το βιβλίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ»
Με τή δρᾶσι τοῦ π. Αὺγουστίνου Ν. Καντιώτου τα χρόνια της Κατοχῆς στην Μακεδονία, σελ. 50

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Βάσει τῆς ὑπ᾿ ἀριθ. 1774/1943 ἀποφάσεως τῆς Ἱ. Συνόδου ὁ π. Αὐγουστῖνος ἀπεσπάσθη στὴν Ἱερὰ Μητρόπολι Θεσσαλονίκης καὶ στὶς γειτονικὲς Μητροπόλεις. Κηρύττε, ἔψαλλε τὰ μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ καὶ συνέπαιρνε τὰ πλήθη, ὅμως καὶ ἐκεῖ νέοι διωγμοὶ τὸν περιμέναν.

δ´) Ἱ. Μητροπόλι Θεσσαλονίκης
Ὁ παναγ. Μητροπολίτης Γεννάδιος τὴ Μ. Ἑβδομάδα καλεῖ στὸ τηλέφωνο τὸ Δήμαρχο Καλαμαριᾶς (συνοικισμοῦ Θεσσαλονίκης) καὶ τοῦ λέει· «Τὴν Μ. Παρασκευὴν θὰ ὁμιλήσῃ εἰς τὸν Καθεδρικὸν Ναόν σας ὁ Ἱεροκήρυξ Αὐγουστῖνος, εἶνε ἱκανότατος Ἰεροκήρυξ». Ὁ ἴδιος δὲ στὴν ἀπὸ 11 Ἰουνίου 1943 ἐπιστολή του στὸν π. Αὐγουστῖνο γράφει·«Πανοσιολογιώτατε, ἐγκαίρως ἐλήφθη ἡ ἀπὸ 31 Μαΐου ἐπιστολή σας, ὡς καὶ τὸ ἐσώκλειστον φύλλον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου. Θερμῶς σᾶς συγχαίρω διὰ τὴν αὐτόθι πνευματικὴν ἐργασίαν ἥτις πιστεύω θὰ φέρῃ τοὺς ποθουμένους καρπούς.
Καὶ ταῦτα μὲν οὕτω, ἐν Κυρίῳ δὲ ὑγιαίνοντες.-

Εὐχέτης πρὸς τὸν Θεὸν
Ὁ Θεσσαλονίκης Γενναδιος

ΣΥΝΤΟΜΟ ΓΡΑΠΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΚΗΡΥΚΑ, ΤὈΤΕ,
π. ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΥ ΚΑΝΤΙΩΤΟΥ, ΠΟΥ ΕΚΔΟΘΗΚΕ το 1943 ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

AΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΝΕΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΣ 7
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο ΑΓΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑΣ

ΜΙΑ ΑΣΧΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΙΨΗ

Εσταυρ..Δὲν ξέρω ἐὰν ὑπάρχῃ ἄλλο ἔθνος εἰς τὸν κόσμο, ποὺ οἱ ἄνθρωποι νὰ βλασφημοῦν τὸν Θεὸ τον ὅσο έμεῖς. Δὲν ὑπάρχει πόλις, χωριό, συνοικισμός ποὺ νὰ μὴ ἀκούεται καθημερινῶς ἡ βλασφημία κατὰ τῶν θείων. Τί τρομερὸ ἁμάρτημα! Ὁ ἄνθρωπος ῟σκώληξ νὰ ὑβρίζῃ τὸν Δημιουργό Του. Τόσον τρομερό ποὺ καὶ ποὺ ἕνας μόνο βλάσφημος ἑὰν ὑπῆρχε εἰς τὴν πστρίδα μας, θὰ ἔπρεπε νὰ ἀνησυχίσουμε ὅλοι τουλάχιστον τόσον, ὅσον θ᾽ἀνησυχοὐσαμε ἑὰν πληροφορούμεθα ὅτι κάποιοAς εἰς τὴν γειτονιά μας προσεβλήθη ἀπὸ τὴν φοβερὴ ἐπιδημία.

Ἀσφαλῶς ἀπὸ τας βλασφημίας δὲν ἔχει νὰ ζημιωθῇ ὁ Θεός, Τὸ ὕψιστο καὶ Παντοδύναμο Ὅν, ποὺ κυβερνᾷ τὸν κόσμο. Ἀπὸ τῆς ἀπόψεως αὐτὴς ὁ βλάσφημος ὁμοιάζει μὲ τὸν ἀσεβῃ ἐκεῖνον ὅστις θέλων νὰ ἐκδικηθῃ (!) τὸν Θεόν, ἐγονάτισε καὶ μὲ τὸ τόξον ἔριπτε συνεχῶς τὰ φαρμακερά του βέλη εἰς τὸν Οὐρανό. Ὁ ἀνόητος! Ἐφαντάζετο, ὅτι θὰ πλήξῃ τὴν Θεότητα, ἀλλὰ τὰ βέλη του ἀνίσχυρα νὰ φτάσουν τὸν Θεό, ἐπεφταν ὅλα ἐπάνω εἰς τὴν μωράν του κεφαλή. Ἔτσι καὶ ὁ βλάσφημος ποὺ ἐκτοξεύει κατὰ τοῦ Θεοῦ τὰς χυδαίας του ὕβρεις δὲν κατορθώνει τίποτε ἄλλο παρὰ μόνον νὰ ἑλκύσῃ ἐπάνω του τοὺς κεραυνοὺς τοῦ Οὐρανοῦ. Διότι ἂς μὴ φαντάζεται ὅτι θὰ μείνῃ ἀτιμώρητος! Θὰ τιμωρηθῇ. Ὅπως φωνάζουν μύρια παραδείγματα. Τὸ ἁμάρτημά του εἶναι μέγα, θανάσιμο. Ὁ βλάσφημος ἀποδεικνύεται ἀχάριστος, ἀσεβής, ἀγενής, ἀπολίτιστος.
Ἀχάριστος, διότι σὰν λυσσασμένο σκυλὶ θέλει νὰ δαγκώσῃ τὸ χέρι Ἐκείνου ποὺ καθημερινῶς σκορπάει εἰς αὐτὸν καὶ τὸν κόσμο μύρια ἀγαθά.
Ἀσεβής, διότι δὲν εὐλαβεῖται τὸ ὄνομα Ἐκείνου, τὸν Ὁποῖον τρέμουν οἱ Οὐρανοί.
Ἀγενὴς τέλος, διότι κανεὶς ἀληθινὰ πολιτισμένος δὲν προσβάλλει δημόσιᾳ ὅ,τι σέβονται οἱ ἄλλοι, τὰ ἑκατομμύρια τῶν πιστῶν.
-Χριστιανοὶ Ἕλληνες! Εἰς τὴν ὡραία μας πατρίδα ἡ βλασφημία εἶναι ἀσχήμια, κηλίδα τοῦ Πολιτισμοῦ της, ἕνα ἀγκάθι ποῦ πρέπει νὰ ξερριζώσωμε τελείως. Ἐμπρὸς ὅλοι ἂς ἀναλάβωμε τὸν πόλεμο κατὰ τῆς βλασφημίας. Ἂς τὴν κτυπήσουμε ὅπου καὶ ἂν τὴν βροῦμε. Ἂς συμβουλεύωμε, ἂς ἐλέγχουμε τον βλάσφημο. Ἂς διαμαρτυρώμεθα κάθε φορὰ ποὺ ἀκοῦμε τὴν βλασφημία, καὶ ἂς μὴ ἡσυχάσουμε, ἕως ὅτου καὶ ὁ τελευταῖοε βλάσφημος μεταννοήσῃ διὰ τὸ θανάσιμο του ἁμάρτημα καὶ γονατιστὸς ἐνώπιον τοῦ Ἐσταυρωμένου μὲ τὴν ἴδια γλῶσσα μὲ τὴν ὁποία μέχρι χθὲς βλασφημοῦσε τὸν Θεό, μὲ αὐτὴ τὴν γλῶσσα ἂς ζητήσῃ συγνώμη λέγων: Θεέ μου! «Ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ». Ἀπ᾽ ἐδῶ καὶ ἐμπρὸς οὐδέποτε θὰ βλασφημήσω τὸ Ἅγιό Σου Ὄνομα.

Μετά απο ένα κήρυγμα του π. Αυγουστινου εναντίον της μασωνίας, που δροῦσε στην Θεσσαλονίκη, ο επίσκοπος Γεννάδιος, αλλάζει στάση εναντίον του. Τον καλεῖ, τον μαλώνει και αρχίζει διωγμό εναντιον του. Την συνέχεια στο επόμενο

     Add A Comment

You must be logged in to post a comment.